POSTGIRO -

övriga stämplar.

1925 - 2000

Blankett 715 var från början Girokort / Utbetalningskort (215x120 mm), men 1934 blev den en bl. för Girering och en för Utbetalning 715a (105x198).  Denna sida behandlar de stämplar som kan förekomma på dessa men även på andra typer av blanketter. I princip de stämplar som använts på Postgirot, undantagna de på kupongen till blankett 715, de finns  på länkarna "Utbetalningskort".

Kortens utseende:

 På senare blankett  2021.01 kallad Avsändardel - Mottagardel. Nedan finns stämplar jag funnit på "kupongen". Sök därför även på "Övriga Postgirostämplar".

Till övriga Postgirosidor:

Posthistoria Postgirot Kuvert Utbetalningskort 1 Utbetalningskort 2 Pg-Stämplar

Till andra sidor:

Main page Posthistoria   Blankett 715 STÄMPEL-Fakta
Bl.294 P.S.-kort Postsparbanken      

Postgirot startade 1925.

wpe7.jpg (3599 bytes)

Exempel på objekt från olika jubileer.

Pg1. Postgirot 5 år Pg2. Efter 20 år Pg3. 25-års Jubileum Pg4. 1925-års kuvert
 

Postgiro-Blanketter :

   Pg5a. Bl. 715. (Dec.24.) Mittdelen av blanketten.  Blå Pg. stämpel. FÅR EJ UTKVITTERAS AV ANNAN ÄN ADRESSATEN.
Pg_Skaffa Bl. 715. (Dec.24.) Mittdelen av blanketten. På baksidan av bl "Skaffa Eder ett POSTGIROKONTO Härigenom vinner såväl Ni som .... osv. 7 rader lila stämpel
Pg oval Bl. 11. (Okt. 23.) På baksidan kvitterat med oval stämpel 11 MRS. 1926
Pg_PS333 Maskinstämpel 204 med röd färg. Stämplad Postgirokontoret -3. 3 36. OBS de 3 olika treorna i stämpeln
  För större bild, klicka på den lilla

Postgiro - Blanketter - Etiketter:

       
       

Siffror inom (  )  i titelraden hänvisar till nr i boken STÄMPEL-fakta av Åke Eliasson

Postgiro - Stämplar med  ram (601) linjär stil, helt årtal.

1977 Blå POSTGIROT i ram 34x18 mm, GBA på Betalningsorder Bl 0560.523 (jun 74).  Sek. 10 under ramen. 1981 Blå POSTGIROT i ram 38x18 mm, GBDX på Betalningsorder Bl 0560.523 (jan 76).
1977 Blå POSTGIROT i ram 34x19 mm, GB på Betalningsorder Bl 0560.523 (jun 74).  - 101 - under ramen. 1983 Blå Återgirerat i ram 29x17 mm, GBD på Girering / Utbetalning Bl 0560.780

Postgiro - Stämplar med  ram  (603) antikva stil, helt årtal

24 APR. 1934 Grön Bokfört  i ram 27x16 med X under ramen. -2. AUG. 1948 på baksidan av Bl. 703a. Inbetalningskort. Lila stämpel 26x15 mm. Postgirokontoret - Bokföringen - 26 - under ramen
    100  

Postgiro - Stämplar med  ram  (605) linjär stil, helt årtal

    1977 Röd POSTGIROT  21x 8 mm (22x8), i ruta för Bokföringsdatum på Betalningsorderns framsida.
       

Postgiro - Stämplar med  ram  (606) linjär stil, avkortat årtal

 

Postgiro - Stämplar med  ram  (607) antikva stil, helt årtal

 

Postgiro - Stämplar utan ram ( 656 ) linjär stil, avkortat årtal

       
1970. otydbar röd text ????  ?1. 12. 70. Tillsammans med röd GIK på Mottagardelens nederkant 1977 Stämpel med Rött färgband, på baksidan av Betalningsorder. ( tveksamt om 656?)

Postgiro - Stämplar Cirkulär med vågrät tvärbalk ( 666 ) linjär stil, avkortat årtal

 

Postgiro - Stämplar Cirkulär med vågrät tvärbalk ( 667 ) linjär stil, helt årtal

Postgiro - Stämplar Cirkulär heldragen ram  ( 751 ) antikva stil, avkortat årtal.

Använd från 1925 som kontroll på utbetalningskort

Postgiro - Stämplar Cirkulär utan ram  (755) linjär stil, helt årtal.

Postgiro - Stämplar  759  linjär stil, avkortat årtal.

Anger dag då betalningshandlingar behandlats vid Postgirokontoret.

Pgs 1 Postgirokontoret på baksidan av Bl. 704. (Dec. 24.) Stämplad Luleå 1925-06-17  (pgs_)

Postgiro - Stämplar med ram (762)  linjär stil

80-10-22 blå, ram 47x20 med datum under. Använd vid Postgirot för att ange på originalhandling, att den mikrofilmats. Här på Betalningsorder. 87-03-31 lila.ram 43x16 med datum under. Använd vid Postgirot för att ange på originalhandling, att den mikrofilmats. Här på Betalningsorder.
    87-03-02 lila, ram 48x21 med datum under. Använd vid Postgirot för att ange på originalhandling, att den mikrofilmats. Här på Betalningsorder.
84-11-27 Stockholmia 86-block Makulerat med dito stämpel. Klicka på bilden för större sådan   Använd vid Postgirot för att ange på originalhandling, att den mikrofilmats. 

Postgiro - Stämplar -Udda ? (?)

1977,  Stämpel med Rött färgband, på baksidan av Betalningsorder.  1977,  Blå "Felsummerat", 18  mm på Betalningsorder. Rättelse med grönt
    1977,  Blå "Enl. kort". Rättelse med grönt av summan, på framsidan av Betalningsorder.
1972, Röd upprepad GIK, på framsidan av Mottagardel. 1981,  Blå "Kort saknas". Rättelse med grönt av summan, på framsidan av Betalningsorder.
1972, Blå Postgiro mellan två balkar, i samband med ==> 1972, Blå i ram 39x8 mm. Ändringen  av summan med grönt, på framsidan av Mottagardel. Se t.v.
1983, Blå Retur med .......... 42 mm  på Girering / Utbetalning Bl 0560.780 1995, Blå Retur med .......... 32 mm  på Inbetalning / Girering Bl 2021.01 (jan 87)
====>   <====  
1974, POSTGIROT Kassafilial 1, lila 31 mm på Listpostanvisning Bl 2020.05 1974, POSTGIROT Stockholm 1, lila 31 mm på Listpostanvisning Bl 2020.05
1971, Röd upprepad POSTGIRO 28-10-71, på baksidan av Mottagardel.

Postgiro - "Stämplar" gjorda med skrivare

1977, 11-siffrig svart 4250 .. stämpel i rutan för maskinell läsning på baksidan av Betalningsorder.
1981, svart punktutskrift i rutan för maskinell läsning på framsidan av Betalningsorder. 81-01-02
1987, Orange streckkod på baksidan av Betalningsorder Bl 0566.504
1986 Beloppet insatt på konto - utbetalas ej. På baksidan av Girering / Utbetalning

Siffror inom (  ) i titelraden hänvisar till den enda bok som behandlar udda postala stämplar: STÄMPEL-fakta av Åke Eliasson

Postgiro - Etikett  på kvittodelen

Interna länkar:

Main page Posthistoria Postgirot Utbetalningskort 1  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page