Blankett 715.

Girokort / Utbetalningskort.

 
Main page

Blanketter

Blankett 134-135 Blankett 136-139 Blankett 140-143
Bl.294 P.S.-kort

Blankett 11

Blankett 65 Blankett 77 Blankett 87

Blankett 166-169

Blankett 239 Blankett 301-302 Blankett 329 Blankett 398

Postgirot ==>

Blankett 411-413 Blankett 703 Blankett 704-706 Blankett 723

Förteckning över mina blanketter är konverterad  till Access.

Tillkomsten av PS-korten var just att förenkla beställningsrutinerna för blanketter och etiketter. 

Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen och andras samlingar och 

Blanketter enl. 196? års blankettförteckning:

703  
704  
705  
706  
715  

 

Teckenförklaring:

Bl. nr = Blankett nr  L x H = Blankettens storlek i mm.
Datum = Blanketten stämplad/använd. Beskr = Blankettens titeltext.
Formulär = Blanketter märkta och avsedda för utbildning
 
Bl Nr _nr Mån År Tryckort Datum Plats L x H Beskrivning A Anm1 An2
Bl. 715 . Dec. 24.) - Obeg Värn. obj.1803 122x120 Utbetalningskort Vä97 Helt block -
Bl. 715 . Dec. 24.) Röd Pg 1925-07-18 Alingsås 122x120 Utbetalningskort - Får ej kvitt -
Bl. 715 a. Sept. 25.) Blå Pg 1925-07-18 Åmål 122x120 Utbetalningskort - - -
Bl. 715 b. Dec. 26.) Röd Pg 1927-07-07 Pg 196x106 Utbetalningskort GD. - -
Bl. 715 e. Juli 1933) ? Pv.tr.Sth. Obeg - 198x105 Giro/ Utbetalningskort Sfb97 I tre delat -
Bl. 715 abj. Jan. 38.) Pv.tr.Sth. 1938 Obeg Gripenberg 149x106 Utbetalningskort GD. 10 öre Tj Ne -
Bl. 715 a. Febr. 39.) Pv.tr.Sth. Obeg - 198x105 Utbetalningskort GD. 10 öre Pg Ne -
Bl. 715 a. Febr. 39.) Pv.tr.Sth. Obeg - 198x105 Utbetalningskort GD. 10+5 öre Pg -
Bl. 715 a. Nov. 42.) Pv.tr.Sth. Obeg Formulär 198x105 Utbetalningskort K 15 öre Pg Up -
Bl. 715 ab. Nov. 42.) Pv.tr.Sth. Obeg Formulär 148x105 Utbetalningskort K 15 öre Pg Up -
Bl. 715 abj. Aug. 42.) Pv.tr.Sth. Obeg Stenstorp 150x105 Utbetalningskort GD. 15 öre Pg Ne -
Bl. 715 abj. Maj 48.) Pv.tr.Sth. Obeg Gripenberg 150x105 Utbetalningskort GD. 15 öre Tj Up -
Bl. 715 a. Jan. 50.) Pv.tr.Sth. Obeg - ?150x105 Utbetalningskort Pg.49 15 öre Up -
Bl. 715 ab. Jan. 50.) Pv.tr.Sth. Obeg - ?120x105 Utbetalningskort Pg.49 15 öre Up -
  G                      
Bl. G ab. Febr. 43.) Pv.tr.Sth. Obeg Formulär 148x105 Girokort K - -
Bl. G a. Maj 45.) Pv.tr.Sth. Obeg Formulär 198x105 Girokort K - -
Bl. Ua . Dec. 54.) Pv.tr.Sth. Obeg - 197x105 Utbetalningskort A K 20 öre -

 

Länkar till:

     

 

Main page

Posthistoria

Blanketter

Postgirot

Blankett 703

Litteraturhänvisning.
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)