Blankett 704 - 705.

1924 i maj när lösnummerpriset på Göteborgsposten (GP) var 15 öre kunde man läsa följande: 

"Riksdagen beslutar om införande av ett nytt betalningssystem som kallas POSTGIRO. Postverket ska låta myndigheter, företag och även enskilda personer öppna ett särskilt konto. Postverket kan så enkelt flytta pengar mellan de olika kontona efter innehavarens anvisningar. Syftet med Postgiro är att underlätta betalning och minska behovet av kontanter." 

 

Förteckning över mina blanketter är konverterad  till Access.

Main page

Posthistoria

Blankett 134-135 Blankett 136-139 Blankett 140-143
Bl.294 P.S.-kort

Blankett 11

Blankett 65 Blankett 77 Blankett 87

Lösen 

Att ett brev ... Åter Blanketter Blankett  Blankett 239
Blankett 301-302 Blankett 329 Blankett 398 Blankett 411-413  

Blankett 703

Blankett 704-705 Blankett 706 Blankett 715 Blankett 723
Blankett 166-169 Blankett   

Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen och andras samlingar 

Blankettförteckning 19. Blankettförteckning 19

Blanketter enl. 19... års förteckning:

703 Inbetalningskort
704 Tjänstenbetalningskort att gottskrivas postgirokonto nr (Bl. 704, ersattes 1957 av  de vanliga inbetalningskorten med anteckning "Tjänste")
705 Inbetalat telegram
706 Kvitto å inbetalat belopp
712 Inlämningsbevis rörande inbetalningskort
715 Utbetalningskort från postgirokonto

Teckenförklaring:

Bl-t nr = Blankett nr eller n:r. Senare Bl. nr L x H = Blankettens storlek i mm.
Beskr = Blankettens titeltext ibland förkortad.
Datum = Blanketten stämplad/använd. Anm = antingen text kr/kilo el. riksdaler/skålpund
 
Bl_nr Nr _nr Mån År Tryckort Datum Plats L x H Beskrivning A Anm1 Anm2
Bl. 704 . Dec. 24.) - 1925-03-02 Växjö 11?x120 Tjänsteinb.kort - Tele -
Bl. 704 . Dec. 24.) 24 2162 1925-04-20 Haparanda 11?x120 Tjänsteinb.kort K Radiolic. -
Bl. 704 . Jan. 43.) 4312 Pv.tr.Sth.1944 Obeg - 150x105 TJÄNSTEINBET K - - -
Bl. 704 . Jan. 43.) Pv.tr.Sth.1944 Obeg - 148x105 TJÄNSTEINBET K - - -
Bl. 704 . Mars 47.) 5243 Pv.tr.Sth.1947 P 48 - 148x105 TJÄNSTEINBET K K - :-
Bl. 704 . Sept. 51.) Pv.tr.Sth. Obeg - 150x105 POSTG. Tjänsteinb - - -
Bl. 704 . Sept. 55.) Pv.tr.Sth.1956+ Obeg - 148x105 POSTG. Tjänsteinb K - -
          Bl.705              
Bl. 705 . Dec. 53.) Pv.tr.Sth. + 1973-01-23 - 210x148 Inbet telegram - - -

 

Länkar till:

     

 

 

Main page

Posthistoria

Blanketter

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Litteraturhänvisning.
Blankettförteckningar Filatelisten Nr 3 2012 Tjänsteförsändelser

 
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)