Blankett 166-169.

Blanketter för avisering.

 

Förteckning över mina blanketter är konverterad  till Access.

Main page

Blankett

Blankett 134-135 Blankett 136-139 Blankett 140-143
Bl.294 P.S.-kort

Blankett 11

Blankett 65 Blankett 77  Blankett 87

Blankett 

Blankett  Blankett 239 Blankett  Blankett 

Blankett 301-302

Blankett 329 Blankett 398 Blankett 411-413 Blankett 723

 

Tillkomsten av PS-korten var just att förenkla beställningsrutinerna för blanketter och etiketter. 

Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen samling och 

Blankettförteckning 1895. Blankettförteckning 1907.
Blankettförteckning 1902. Blankettförteckning 1910.

Blanketter enl. 1895 års förteckning:

Bl. nr Beskrivning av funktionen
166 Avis om rekommenderad försändelse
167 Avis om assurerad försändelse
168 Avis om paket
169 Kombinerad Avis och inrikes postförskottsanvisning

Blanketter enl. 1902 års förteckning:

Bl. nr Beskrivning av funktionen
168 Avis rörande oassureradt paket från utlandet, hvilket undergått slutlig tullbehandling.
169a Avis rörande postförskottsförsändelse, som ej är assurerad eller rekommenderad.

Blanketter förteckning bilder:

Bl. nr År Beskrivning av funktionen
Bl-t 167_1902 1902 Meddelande till adressat, angående postanvisning, lydande å högre belopp än 100 kronor ....... Blankett n:r 167. (Maj 1902)
     

 

Teckenförklaring:

Bl-t nr = Blankett nr eller n:r. Senare Bl. nr L x H = Blankettens storlek i mm.
Beskr = Texten på blankettens titeltext.
Datum = Blanketten stämplad/använd. Anm = 
 
Bl-t n:r Nr Mån År F Datum Plats L x H Beskrivning Anm1 Anm2
Bl-t n:r 166.) December 1872. - 1874-12-26 Börringe 170x115 Ett rek bref med n:r _______ K (Bl 30mm
Bl-t n:r 166.) December 1872. - 1895-11-09 Karlstorp 181x111 En rek försändelse med Inlem. n:r ____ K (Bl 30mm
Bl-t n:r 166.) December 1872. - 1878-05-28 Karlstorp 185x110 Ett rek bref Inlem.n:r ......... K (Bl 35mm
Bl-t n:r 166.) December 1872. - 1878-10-26 Lönneb. 178x112 Ett rek bref Inlem.n:r ......... K (Bl 35mm
Bl-t n:r 166.) December 1872. - 1898-04-19 Malexander 178x114 Ett rek bref Inlem.n:r ......... K (Bl 32mm
Bl-t n:r 166. Maj 1894.) - 1901-06-22 Karlstorp 178x114 En rek brefpostförs med Inlem. n:r ...... K
Bl-t n:r 167.) December 1872.) - 1894-06- Krisdala 176x103 En ass försänd 189..... C.Back
Bl-t n:r 167.) December 1872.) - 1897-10-30 Malexander 172x112 En ass försänd 189..... S.A. 19. 5
Bl-t n:r 168.) December 1872. - Obeg Obeg 177x110 En ofullst frank förs 657 MG8
Bl-t n:r 168 Okt. 1911) - 1923-09-26 Göteborg x Paket från Danm - MG9
Bl-t n:r 169.) December 1872. - 1889-10-11 Tyringe 180x111 En postförskottsförs - K
Bl-t n:r 169 a. Maj 1894.) - -Sak - 177x223 En Inrikes postförskott - P.Rytt 92
Bl-t n:r 169 a. Oktober 1896.) - -Sak - 177x223 En Inrikes postförskott - Svea
Bl-t n:r 169 a. December 1900.) - 1905-06-07 Höör 177x223 En Inrikes postförskott Som kvitto K
Bl-t n:r 169b Dec. 1900.) - 1904-06-16 Linköping Sak INRIKES POSTFÖRS ANV Sak ( Kvitto af ) P.Rytt 92
Bl-t n:r 169b December 1900.) - 1904-02-19 Kårböle 136x147 INRIKES POSTFÖRS ANV - K
Bl-t n:r 169 b. Maj 1894.) - - - 138x?23 INRIKES POSTFÖRS ANV Trasig A.N
Bl-t n:r 169 b. Oktober 1896.) - Sak - 177x223 INRIKES POSTFÖRS ANV Sak Svea
Bl-t n:r 169 b. December 1900.) - 1905-06-07 Höör 177x223 INRIKES POSTFÖRS ANV Som kvitto K
Bl-t n:r 169 b. Juni 1906.) - 1907-07-16 Höör 162x240 En inrikes postf. Som kvitto -

 

Länkar till:

 

Main page

Posthistoria

Blanketter

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Litteraturhänvisning.

Blankettförteckningar

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)