Att ett brev.

Blanketter / Kvitto  på inlemnadt Fribrev, Specie,  Sluten (n:r 4) och Öppen rekommendation (n:r 5). De blanketter som senare fick n:r 4, 5 och n:r  6.

1850-04-01 infördes de första centalt tillverkade kvitton för  såväl Sluten som Öppen Rek. Senare på året kom även de för Fribrev (Tjänstebrev). Den fanns kvar tom. år 1870.

Den första upplagan "Qvitto" i mindre format med Bl. nr 134, 135 är tryckta november 1872. Nästa upplaga kom redan december 1872. (se länk nedan)

 

Här följer en liten del av de Blanketter som allmänheten bl.a. erhöll som kvitto på inlämnade försändelser. Dessa blanketter saknade Bl. nr. och utskriften daterades med bläck. Senare kom nya i samband med den allmänna poststadgan i nov. 1872. Det blev nu enklare att beställa inlämningskvitto (två-delade blanketter) i block om 100 st. Kundens del stämplades med datumstämpel. Tillkomsten av PS-korten 1874 var just att förenkla beställningsrutinerna av blanketter och etiketter. 

Main page

Posthistoria

Blankett 134-135 Blankett 136-139 Blankett 140-143
Bl.294 P.S.-kort

Blankett 11

Blankett 65 Blankett 77 Blankett 87

Lösen 

Att ett brev ... Åter Blanketter Blankett  Blankett 239
Blankett 301-302 Blankett 329 Blankett 398 Blankett 411-413 Blankett 

Blankett 703

Blankett 704-705 Blankett 706 Blankett 715 Blankett 723

Blankett 166-169

Blankett   

> Att ett Fribref om . . . . . enkla < 

 eller  > Att ett Bref om . . . .  Lod till . . .    <   eller  > Att ett Bref om . . .  Lods vigt till . . .  < eller > Att ett bref om . . . . . enkla portosatser till . . .  <  eller  > Att ett Bref  till . . . .  och <. Så börjar texten på dessa blanketter / inlämningskvitto som saknar nummer.

 

Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen samling och senare även från

Blankettförteckning 1895. Blankettförteckning 1907.
Blankettförteckning 1902. Blankettförteckning 1910.

 

Teckenförklaring:

Årtal = De siffror och ibland punkt som finns tryckta på blanketten U-text mm = Underrättelser utur gäll . . . . .brefs eller är i dag (mätt i mm lång)
Utdr Und = Näst nedersta textens 2 raders början så
Datum = Blanketten stämplad/använd. Ant Rad nedtill = Antal rader nedtill samt början o slut på densamma
L x H = Blankettens storlek i mm. 

Att ett Fribref om . . .

 
Typ Årtal Till Plats Antal rader tv U-text mm Utdr -Und Ant_Rad nedtill Anm
Fri 185 Calmar Landtkontoret Stora Rör Sluten är i dag hit 137 mm recommendation är vit
Fri 185 Borgholm Domhafvande Stora Rör Sluten är i dag hit 139 mm mendation är grön
Fri 186 Ranekulle Moholm Öppen är i dag hit 151 mm rekommendation är sigill
Fri 186 Venersborg L:a Edet - 147 mm - - -
Fri 187 Moholm Wäring - är i dag hit 152 mm - är rek-

 

Spec. Recommendation

 
Typ Årtal Till Plats Antal rader text tv Text mm Utdr -Und Ant_Rad nedtill Anm
Spec 17 - Christianstad - - - Et Bref af.....Lods Lars L
Spec 18 - Vimmerby Lång text 138 mm - - C.Back
Spec 18 - Vimmerby Lång text 141 mm - - C.Back
Spec 182 - Vimmerby Lång text 135 mm - - C.Back
Specie 182 Söderhamn Hudiksvall - Med första Post 130 mm -x - -
Speciel 183 (8) Carlskrona Stockholm 3.5 1823 ..8 Sk..B:c är i dag hit 122 mm -x - -
Spec 183 Linköping Stockholm 3.5 1823 ..8 Sk..B:c 124 mm - - Sigill
Spec 183 - Vimmerby Lång text 166mm - - C.Back
Spec 183 - Vimmerby Lång text 133mm - - C.Back
Speciell 1843 Engelholm Lund - är härstädes denna 127 -x Säger . . .R:dr sk. -
Speciel 1845 Wimmerby Linköping - är emottaget att 154 mm -x - -
Speciel 1848. Nyköping Stockholm 4,6 är i dag hit 124mm -x - Hsh
                 
recom (1849) Halmstad Göteborg - är i dag inlem. 134 mm -x Ett Bref om      Lods -

 

Sluten Recommendation i relieff.

 
Typ Årtal Till Plats Antal rader text tv U-text mm Utdr -Und Ant_Rad nedtill ...som börjar .. slutar Anm
Slu 185   Vimmerby 3.0 1823...8Sk ...e.m   - - C. Back
Slu 185 Nyköping Stockholm 5.0 1823..12Sk ...e.m Ut 154 Utdrag Brefs 7.2 § 2. ....belopp. -
Slu 1856. Söderköping Stockholm 5.0 1823..12Sk ...e.m Ut 155 Utdrag Brefs 7.2 § 2. ....belopp. -
Slu 185 . Upsala Stockholm 5.0 1823..12Sk ...e.m Ut 157 Utdrag Brefs 7.2 § 2. ....belopp. -
Slu 185 Stockholm Linköping 4.0 1851..12sk ..tid. Ut 157 Utdrag Rec 7.2 §.2. ....belopp. -
Slu 185 Stockholm Strengnäs 4.0 1851..12sk ..tid. Ut 157 Utdrag Rec 7.2 §.2. ....belopp. grön
Slu 185 Thorshälla Eskilstuna 4.0 1858..35öre ..tid Un 158 Underr. afsänd 6.0 Rec... förseglas. -
Slu 18 Upsala Söderhamn 4.0 1858..35öre ..tid Un 159 Underr. afsänd 6.0 Rec...förseglas. -
Slu 18 Carlskrona Göteborg 4.0 1858..35öre ..tid U 159 Underr. Brefs 6.0 Rec...förseglas. -
Slu 185 . Helsingborg Stockholm 4.3 1858..35öre ..e.m Un 154 Underr. afsänd 6.0 Rec... förseglas. -
Slu 186 . Christiania Stockholm 4.3 1858..35öre ..e.m Un 156 Underr. afsänd 6.0 Rec... förseglas. -
Slu 186 . Christiania Stockholm 3.8 1858..35öre ..e.m Un 151 Underr. Brefs 6.0 Rec... förseglas. -
Slu 186 Umeå Solefteå 2.7 1858..35 öre. Un 160 Underr. afsänd 6.0 Rek... förseglas. -
Slu 186 Westerås Smedjeb. 4.0 1858..35öre ..tid. Un 158 Underr. afsänd 6.0 Rec... förseglas. -
Slu 186 Stockholm Höör 2.7 1858..35 öre. Un 159 Underr. afsänd 6.0 Rek... förseglas. -
Slu 186 Jönköping Södertälje 2.7 1858..35 öre. U 158 Underr. brefs 6.0 Rek...förseglas. -
Slu 186 Anderslöf Höör 2.6 1866..24 öre. Un 151 Underr. brefs 5.8 Rek... förseglas. -
Slu 186 Wexiö Stockaryd 2.6 1866..24 öre. Un 150 Underr. brefs 5.8 Rek... förseglas. -
Slu 186 Ökne Göteborg 2.6 1866..24 öre. U 150 Underr...derade 5.8 Rek...förseglas. -
Slu 186 Elmhult Höör 2.6 1866..24 öre_ Un 151 Underr. brefs 5.8 Rek... förseglas. -
Slu 18 Wexiö Stockaryd 2.6 1866..24 öre. Un 149 Underr. brefs 5.8 Rek...förseglas. -
Slu 18 Stockholm Stockaryd 2.6 1866..24 öre. Un 159 Underr. Brefs 5.8 Rek...förseglas. -
Slu 187 Lund Ousby 2.6 1866..24 öre. Un 150 Underr. brefs 5.8 Rek... förseglas. -
Slu 187.., Hvetlanda Säfsjö 2.6 1866..24 öre. Un 159 Underr. afsänd 5.8 Rek... förseglas. -
Slu 187.., Wexiö Stockaryd 2.6 1866..24 öre. Un 158 Underr. Brefs 5.6 Rek... förseglas. -
Slu 187... U hamn Svenljunga 2.6 1866..24 öre. Un 160 Underr. Brefs 5.6 Rek... förseglas. Fribrev

 

Öppen Recommendation i relieff.

 
Typ Årtal Till Plats Antal rader text tv U-text mm Utdr -Und Ant_Rad nedtill Anm
öpp (1850) Norrköping Linköping - (öppen) är emottag 153 - - -
öpp 185 Norrköping Wimmerby 5.0 1823..12sk ..B:co - - - - - -x
öpp 185 . Carlstad Stockholm 6.0 1823..16sk ..B:co Ut 156 Utdrag Brefs 6.0 §.2. ..las;---- Sig. I
öpp 1856. Jönköping Stockholm 6.0 1823..16sk ..B:co Ut 155 Utdrag Brefs 6.0 §.2. ..las;---- Sig.x
öpp 185 Sköfde Sollebrunn 4.8 1851..16sk ...tid Ut 155 Utdrag rec 6.0 §.2. ..las;---- -x
öpp 185 Norrköping Göteborg 5.0 1851..16sk ...tid Ut 155 Utdrag Brefs 5.8 §.2. ..las;---- -x
öpp 18 Marstrand Oskarshamn 4.6 1858..50öre ..tid Un 159 Underr. Brefs 6.0 Rec... förseglas. -
öpp 18 Sköfde Slättäng 4.6 1858..50öre ..tid U 159 Underr. Brefs 6.0 Rec...förseglas. Sig. Lyx
öpp 18 Christineham Göteborg 4.6 1858..50öre ..tid U 159 Underr. Brefs 6.0 Rec...förseglas. -
öpp 185 Calmar Oskarshamn 4.6 1858..50öre ..tid Un 157 Underr. Brefs 6.0 Rec... förseglas. -
öpp 186 Stockholm Eskilstuna 2.6 1858..50 öre. Un 160 Underr. afsänd 6.0 Rek... förseglas. Sig.x
öpp 186 Upsala Baltack 2.6 1858..50 öre. Un 158 Underr. afsänd 6.0 Rek... förseglas. Sig. Ass
öpp 186 Göteborg Hjo 2.6 1858..50 öre. Un 159 Underr. Brefs 6.0 Rek... förseglas. Sig.
öpp 186 Jönköping Södertälje 2.6 1858..50 öre. U 160 Underr...erande 6.0 Rek...förseglas. Sig.
öpp 186 . Gefle Stockholm 4.6 1858..50öre ..e.m Un 159 Underr. Brefs 6.0 Rec... förseglas. Sig Sth 2
öpp 186.., Stockholm Södertälje 2.6 1858..50 öre. U 159 Underr. afsänd 5.8 Rek...förseglas. L.L.Sig.
öpp 187 . Säfsjö Landskrona 2.6 1858..50 öre. Un 159 Underr. brefs 5.8 Rek... förseglas. Sig.
öpp 187 . Norrköping Göteborg 2.6 1858..50 öre. U 159 Underr. brefs 5.8 Rek...förseglas. -
öpp 187.., Göteborg Ökne 2.6 1858..50 öre. U 159 Underr. afsänd 5.8 Rek...förseglas. Sig.

Bilder av:

Bild År Beskrivning
  At et 1752 1752 At et bref ā   Stockholm   til    Stämplat  Westervijks Postcontoir 8  July 1752
Ett Bref 1849 "Ett Bref om     lods vigt," daterat Örebro Kongl. Post-Contoir 12/8 1849
Att ett 1853 1853 Öppen Rek Att ett bref om ... Lods. Stockholm den 22 Nov. 185_ Rec 16, Post 15, Ass 3 = 34. Halvt sigill, men papperet saknas.
Att ett Bref 1856 Öppen Rek Att ett bref om ... Lods. Daterat Linköping 2/4 1856. Avgift 34", Rec 16, Postport 8, Assu 9, lack 1 = 34"
  Att ett 1869 1869 Att ett bref om ___ Stämplat Westerås 1869-12-18 och även E. A. Linders
Att ett bref 1869 Öppen Rek Att ett bref om ... stämpat Sköfde 18 Dec 1869. Avgift 1,08 med  REK 50, Porto 48, Ass 10 öre

Swensk Författnings-Samling 1849 nr 6

Wi Oscar, med Guds Råde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, göre weterligt: att sedan Rikets Ständer uti underdånig skrifvelse af den 23 sistlidne September, anmält deras fattade beslut om erläggande af wiss assurance-afgift för hwad af Rikets mynt eller sådane i hvars mans hand, såsom penningar, gällande bevis, hvilka med posterne, under recommendation, afsändas, och derwid anhållit, att Wi ville låta utfärda Nådig Författning i ämnet, innefattande jemwäl de controller och öfrige föreskrifter i afseende å tillämplingen, som kunde pröfwas nödige, samt i sammanhang dermed tillika hos Oss i öfwerwägande kommit Wårt Öfwer-Post-Direktörs-Embetes underdåniga framställning om behofwet af jämkning och förtydligande i wissa delar af de, angående brefs befordrande under recommendation samt Postverkets answarighet för dylika bref, meddelande särskilda stadganden; så hafa Wi, medhufwudsakligt godkännande af Rikets Ständersofwanomförmälde beslut och för att uti en enda allmän Författning sammanföra alla föreskrifter i berörde hänseenden, funnit godt iNåder stadga och förordna som följer:

 

Länkar till:

     

 

Interna länkar till:

Åter= Main page

Åter Posthistoria

Åter Blanketter

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Litteraturhänvisning.
Svensk Posthistoria 1855-1925 Postryttarens olika årgångar
Postala bestämmelser och föreskrifter  
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)