Blankett 703.

Inbetalningskort att gottskrivas postgirokonto nr .

1924 i maj när lösnummerpriset på Göteborgsposten (GP) var 15 öre kunde man läsa följande:  "Riksdagen beslutar om införande av ett nytt betalningssystem som kallas POSTGIRO. Postverket ska låta myndigheter, företag och även enskilda personer öppna ett särskilt konto. Postverket kan så enkelt flytta pengar mellan de olika kontona efter innehavarens anvisningar. Syftet med Postgiro är att underlätta betalning och minska behovet av kontanter." 

 

I samband med starten av Postgirot 1925 skapades det en hel del nya blanketter för in och utbetalning, kvitto mm. Flertalet av dessa har låga nr på 700-talet

Main page

Posthistoria

Blankett 134-135 Blankett 136-139 Blankett 140-143
Bl.294 P.S.-kort

Blankett 11

Blankett 65 Blankett 77 Blankett 87

Lösen 

Att ett brev ... Åter Blanketter Blankett  Blankett 239
Blankett 301-302 Blankett 329 Blankett 398 Blankett 411-413 Blankett 

Blankett 703

Blankett 704-705 Blankett 706 Blankett 715 Blankett 723

Postgiro 

Blankett 166-169 Blankett 

 

Förteckning över mina blanketter är konverterad  till Access.

Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen samling

   
   

Blanketter enl. 19 års förteckning:

703 Inbetalningskort
704 Tjänsteinbetalningskort att gottskrivas postgirokonto nr 
705 Inbetalat telegram
706 Kvitto å inbetalat belopp
712 Inlämningsbevis rörande inbetalningskort
715 Utbetalningskort från postgirokonto

Teckenförklaring:

L x H = Blankettens storlek i mm.
Beskr = texten i blankettens titeltext.
Datum = Blanketten stämplad/använd. Anm = 
Denna blankett är oftast betecknad Bl. 703. Eftersom den ofta var bilaga i tidningar kan det ofta följas av t.ex. olika bokstavskomb och siffror, se Litt.
 
Bl Nr Litt Mån År Tryckt Datum L x H Beskrivning Anm Anm2
Bl. 703 . Dec. 24.) 24 2161 1925-04-21 11?x120 Inbet kort - -
Bl. 703 . Dec. 24.) 10ö Lejon 1925-03-25 11?x120 Inbet kort - -
Bl. 703 a. Okt. 26.) - Obeg 148x105 Inbet kort - -
Bl. 703 a. Aug. 27.) - Obeg 148x105 INBET KORT. - -
Bl. 703 a. Aug. 27.) - 1934-11-16 95x105 INBET KORT 15ö GV -
Bl. 703 a. Okt. 30.) - Obeg 147x105 INBET KORT. - -
Bl. 703 a. Nov. 31.) - Obeg 147x105 INBET KORT. - -
Bl. 703 a. Nov. 31.) - 1934-08-18 95x105 INBET KORT. 15öGV -
Bl. 703 a. Nov. 31.) Pv.tr.Sth. 1934-08-19 95x105 INBET KORT 15öGV -
Bl. 703 a. Nov. 31.) Pv.tr.Sth. 1933 1934-11-16 95x105 INBET KORT 15öGV -
Bl. 703 a. Maj 34.) Pv.tr.Sth. Obeg 148x104 INBET KORT tidn. bilaga -
Bl. 703 a. Maj 34.) Pv.tr.Sth. 1934 1934-11-15 95x105 INBET KORT 15öGV -
Bl. 703 a. Maj 34.) Pv.tr.Sth. 1934 Obeg 148x105 INBET KORT - -
Bl. 703 a. T Juli 37.) Pv.tr.Sth. Obeg 148x105 INBET KORT - -
Bl. 703 a. Jan. 42.) Pv.tr.Sth. 1947-10-08 148x105 INBET KORT - P 48
Bl. 703 a. Jan. 42.) Pv.tr.Sth. 1942 Obeg 148x105 INBET KORT - -
Bl. 703 a. Jan. 42.) Pv.tr.Sth. 1946. Obeg 148x105 INBET KORT - -
Bl. 703 a1. Jan. 42.) 14052Pv.tr.Sth. 1946 Obeg 148x158 INBET KORT - -
Bl. 703 a. Aug. 42.) 2557 Pv.tr.Sth. 1943 Obeg 149x135 INBET KORT Tidn bilaga Husm
Bl. 703 a. Mars 47.) Pv.tr.Sth. 1947 1948-07-31 100x105 INBET KORT 10+10 öre -
Bl. 703 a. Mars 48.) Pv.tr.Sth. 1949-05-03 148x105 INBET KORT 20 öre -
Bl. 703 a 1. Mars 48.) 15118 Pv.tr.Sth.1949+ Obeg 143x140 INBET KORT Tidn bilaga Husm
Bl. 703 a.T Aug. 42.) Pv.tr.Sth. Obeg 148x105 INBET KORT - -
Bl. 703 a.T Mars 48.) Pv.tr.Sth. 1948 Obeg 148x105 INBET KORT - -
Bl. 703 a.T Juni 51.) Pv.tr.Sth. Obeg 148x105 P GIRO. Inbet k - byte
Bl. 703 a. Juni 51.) Pv.tr.Sth. Obeg 148x105 P GIRO. Inbet k Tidn. bilaga -
Bl. 703 a. Juni 51.) Pv.tr.Sth. Obeg 148x105 P GIRO. Inbet k - -
Bl. 703 A. Sept. 55.) Pv.tr.Sth. Obeg 148x105 P GIRO. Inbet k - -
Bl. 703 AT. Sept. 55.) Pv.tr.Sth. + Obeg 148x105 P GIRO. Inbet kort   G.S.
Bl 703 A juli 57) Pv tr Sth * Obeg 148x105 P GIRO INBET KO SFF -
Bl 703 A Mars 63) *Pv tr Sth Obeg 148x105 P GIRO INBET KO - -
Bl 703 A Dec 63) *Pv tr Sth Obeg 148x105 P GIRO INBET KO - -
Bl Nr Litt Mån År Tryckt Datum L x H Beskrivning Anm Anm2
Bl. 703 b. Maj 34.) Pv.tr.Sth. Obeg 148x105 INBET KORT Tidn. bilaga -
Bl. 703 b 1. Maj 34.) 12038  Pv.tr.Sth. 1940 Obeg 148x105 INBET KORT Tidn. bilaga Frim ej. St. bet
Bl. 703 b. Dec 34.) Pv.tr.Sth. Obeg 15x10 INBET KORT - Sak.
Bl. 703 b.T. Juli 37.) Pv.tr.Sth. Obeg 148x105 INBET KORT Gimo 5:-
Bl. 703 c. Maj 34.) Pv.tr.Sth. 1941 1942-04-02 148x210 INBET KORT Elräk 5:-
Bl. 703 c. Jan. 42.) Pv.tr.Sth. 1946 1947-10-28 148x210 INBET KORT Försäkr 10:-
Bl 703 c. Maj 51.) Godk.av gps Obeg 148x209 P GIRO. Inbet k - -
Bl. 703 c. Juni 51.) Pv.tr.Sth. + 1957-02- 148x210 P GIRO. Inbet k Svea- Norn :-
Bl. 703 d. Nov. 31..) Pv.tr.Sth. 1934-08-20 148x105 INBET KORT - Sak BM
Bl. 703 d. Nov. 31..) Pv.tr.Sth. 6872 1934-06-01 148x105 INBET KORT - Sak BM
Bl. 703 d. Jan. 42.) - 1952-05-01 148x105 INBET KORT Tele :-
Bl. 703 d. Mars 48.) Pv.tr.Sth. 1950 + 1963-? 148x209 INBET KORT Mass korsb Bokf. N.oK
Bl Nr Litt Mån År Tryckt Datum L x H Beskrivning Anm Anm2
Bl. 703 e1. Maj 34.) 7840 Pv.tr.Sth. 1934 Obeg 148x210 INBET KORT Post sparb 1 kr --öre
Bl. 703 e1. Maj 34.) 7321Pv.tr.Sth. Obeg 148x158 INBET KORT Tidn bilaga Sv. Dagbl
Bl. 703 e. Maj 34.) Pv.tr.Sth. 1935 Obeg 148x105 INBET KORT - G.S.
Bl. 703 e1. Maj 34.) Pv.tr.Sth. 1937 1938-07-15 148x210 INBET KORT Elräk -
Bl. 703 e1. Maj 34.) Pv.tr.Sth. 1939 Obeg 148x105 INBET KORT - -
Bl. 703 e. Maj 34.) Pv.tr.Sth. 1940 1941-06-10 148x105 INBET KORT - Sak.
Bl. 703 e1. Aug. 42.) 14704Pv.tr.Sth. 1946 Obeg 148x158 INBET KORT - + talong
Bl. 703 e1. Jan. 42.) 14879Pv.tr.Sth. 1946 Obeg 148x158 INBET KORT + TALONG -
Bl. 703 e1. Aug. 42.) 15861Pv.tr.Sth. 1946 Obeg 148x158 INBET KORT Tidn bil -
Bl. 703 e1. Jan. 42.) 5541 Pv.tr.Sth. 1943 Obeg P.S. 148x210 INBET KORT Mass korsb -
Bl. 703 e1. Jan. 42.) 14178 Pv.tr.Sth 1945 Obeg 148x210 INBET KORT Rä barn + talong
Bl. 703 e1. Jan. 42.) 13025Pv.tr.Sth. 1946 Obeg 148x105 INBET KORT - G.S.
Bl. 703 e.1. Mars 48.) 1277 Pv.tr.Sth.1949+ Obeg 148x105 INBET KORT Mass korsb -
Bl. 703 eh. Mars 48.) Pv.tr.Sth..1950+ 52-01-12 148x105 INBET KORT - -
Bl. 703 e.1. Mars 48.) 9031 Pv.tr.Sth.1951+ Obeg 148x105 INBET KORT - -
Bl. 703 e1. Juni 51.) Pv.tr.Sth. 1953-09-16 147x105 P GIRO. Inbet k Obeg -Bokf Pg
Bl. 703 e1. Juni 51.) Pv.tr.Sth.1952 + Obeg 148x105 P GIRO. Inbet k - -
Bl. 703 e1. Juni 51.) Pv.tr.Sth.1953 1953-06-11 148x210 P GIRO. Inbet k 8271 -
Bl. 703 e1. Juni 51.) Pv.tr.Sth.1954 Obeg 148x210 P GIRO. Inbet k 703 a.c.e. -
Bl. 703 e1. Juni 51.) Pv.tr.Sth.1954+ Vankiva 148x210 P GIRO. Inbet k - -
Bl 703 ET Juli 57) Pv. tr. Sth.* 1967-08-29 148x210 INBET KORT Obeg -
Bl 703 E1 Sept 61) 15140 *Pv tr Sth Obeg 148x210 INBET KORT - G.S.
Bl 703 ES Dec 62) 21867 Pv tr Sth 1962 Obeg 296x105 INBET KORT Luftfartsv G.S.
Bl 703 ET Jan 64) *Pv tr Sth 1965-02-04 148x210 INBET KORT 4 kv 64 -
Bl Nr Litt Mån År Tryckt Datum L x H Beskrivning Anm Anm2
Bl. 703 f. Sept. 28.) 3916 Trycksak 148x209 INBET KORT. - -
Bl. 703 f1. Nov. 31..) 7297 Pv.tr.Sth. 1936-12-04 148x105 INBET KORT - Sak BM
Bl. 703 f 3. Aug. 37.) Pv.tr.Sth. Obeg 148x105 SKATTE INBET. 1+ Massk. -
Bl. 703 f. brun - 394 Pv.tr.Sth. 1945 Obeg 296x105 INBET KORT Oms. Tra
Bl. 703 f. brun - Pv.tr.Sth. 1945 Obeg 296x105 INBET KORT Oms. Tra
Bl. 703 f. brun - 3150 Pv.tr.Sth. 1944 Obeg 296x105 INBET KORT Oms. Tra
Bl. 703 f. blå - 3151 Pv.tr.Sth. 1944 Obeg 415x105 INBET KORT Oms. Tra
Bl. 703 f. brun - Pv.tr.Sth. Obeg 296x105 INBET KORT Oms. Vänersb
Bl. 703 f. blå - 345 Pv.tr.Sth. 1944 Obeg 297x105 INBET KORT Oms. :-
Bl. 703 f. T Aug. 42.) Pv.tr.Sth.1947 1948-03-31 148x210 INBET KORT - Awe bokf
Bl. 703 f1. Jan. 42.) 12656 Pv.tr.Sth.1947 1948-01-14 120x120 INBET KORT Teleräkn -
Bl. 703 f1. Juni 51.) 9772 Pv.tr.Sth.1955+ 19- 148x105 POSTGIRO. Inbet Hålslag Thule bol

Bilder på blanketter

Bl. 703. Enk Del av tidigt använd blankett 703 stämplad Enköping 1925-05-02, rankerad med 2x10 Löjon grön = 20 öre.
(Dec. 24.) Tidigt använd blankett 703 stämplad 1925-05-08. Inbetalningskort via Postgiro, frankerad med 20 öre,
703(Dec. 24.) Tidigt använd blankett 703 stämplad NORA 1925-06-14. Inbetalningskort via Postgiro, frankerad med 20 öre GV (F 180),

Länkar till:

     

 

Main page

Posthistoria

Blanketter

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Litteraturhänvisning.
Postens Allm. Cirkulär
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)