POSTGIRO - Girokort /

Utbetalningskort 2.

Kortens utseende:

Sidan delad i Utbetalningskort 1 och Utbetalningskort 2

Blankett 715 var från början Girokort / Utbetalningskort (215x120 mm), men 1934 blev det ett för Girering och ett för Utbetalning 715a (105x198).  Denna sida behandlar blanketterna och de stämplar som förekommer på kvitto - kupong till dessa. På senare blankett  2021.01 kallad Avsändardel - Mottagardel. Nedan finns stämplar jag funnit på "kupongen". Sök därför även på "Övriga Postgirostämplar".

 

Till övriga Postgirosidor

Main page Postgirot Inbetalningskort Utbetalningskort 1 Utbetalningskort 2
Bl.294 P.S.-kort Posthistoria Postsparbanken Pg Stämplar Pg-kuvert

Till andra sidor:

Main page Posthistoria Postgirot    
Bl.294 P.S.-kort Postsparbanken Blankett 715    

Postgirot startade 1925.

 Sidan är dock något stor och du som tycker, att den tar för lång tid att ta hem: TALA om det för mig.

wpe7.jpg (3599 bytes)

 Sidan är dock något stor och du som tycker, att den tar för lång tid att ta hem: TALA om det för mig.

 

Postgiro-Blanketter :

Postgiro - Blanketter - Etiketter:

Siffror inom (  )  i titelraden hänvisar till nr i boken STÄMPEL-fakta av Åke Eliasson

Postgiro - Stämplar med  ram på kvittodelen (601) linjär stil, helt årtal.

Postgiro - Stämplar med  ram på kvittodelen (603) antikva stil, helt årtal.

Postgiro - Stämplar med  ram på kvittodelen (605) linjär stil, helt årtal

Postgiro - Stämplar med  ram på kvittodelen (606) linjär stil, avkortat årtal

Postgiro - Stämplar med  ram på kvittodelen (607) antikva stil, helt årtal

Postgiro - Stämplar med  ram på kvittodelen (608 ) antikva stil, avkortat årtal

Ovanstående stämplar på sidan Postgiro Utbetalning 1

Postgiro - Stämplar utan ram på kvittodelen ( 655 ) antikva stil, avkortat årtal

7.9.35 Röd Postgiro utan ram 28 mm 7 2 35 Grön Bokf. Postgiro utan ram, 41x 2 mm höga
3.10.39 Grön Postgiro utan ram, 29x 3 mm höga 1.10.1936 Grön Bokf. Postgiro utan ram, 37x 3 mm höga
1'2'35  Postgiro Svart utan ram, 34 mm 20'10'1945 Grön Postgiro utan ram, 37x 3 mm höga

 

Postgiro - Stämplar utan ram på kvittodelen ( 656 ) linjär stil, avkortat årtal

9.10.36 enradig röd POSTGIRO utan ram, 28 mm  11 8 48 Röd BOKF POSTGIRO utan ram, 40 mm 

1970. otydbar röd text ????  ?1. 12. 70 29.11.58 enradig röd POSTGIRO utan ram, 25 mm

1951 tvåradig röd POSTGIRO utan ram

1951 tvåradig grön POSTGIRO utan ram

Postgiro - Stämplar rund med tvärbalk på kupong ( 667 ) linjär stil, helt årtal

 1947 Dubbel Grön med rund tvärbalk på kupong från Äggcentralen. Finns även i röd färg. 1947-02-24    

 

Postgiro - Stämplar utan ram på kvittodelen (759) linjär stil, avkortat årtal

1947-02-06, Röd Maskinstämpel POSTGIRO 22 mm, utan ram. Maskinstämpel POSTGIROKONTORET 44 mm, utan ram.
1974-12-16 Svart Maskinstämpel POSTGIRO 21 mm, utan ram. På avsändardel till personkonto.    

Postgiro - Stämplar med ram (762)  linjär stil

  Använd vid Postgirot för att ange på originalhandling, att den mikrofilmats. Se länk Övriga Postgirostämplar    

Postgiro - Stämplar -Udda ? på kvittodelen (?)

3 olika stämplar på samma talong. Den övre typ (651) den blå (603) och den röda (656). Den övre torde också vara slagen på Postgirot. Någon som vet varför tre olika ? ? ? Stämpel med 5 balkar. Använd vid Postgirot, kanske för att makulera tidigare felslagen stämpel ?
Bokstaven K t.v. står kanske för Kontroll. Här tillsammans med stämpel - 15 - typ (603). 1973 Blå Postgiro /  mellan två balkar för rättelse/förtydligande av belopp och signatur.
    Retur k:o nr på samma kupong som ÅTERGIRERAT, 17 FEB 1955.
Tryckt avsändaradress Utbetalning från X.Z., Göteborg. Pg nr 40282. Ej daterad 1934 Röd Postgiro / i ram 35x7 mm på kupong. Då summan är tveksam, förtydligar Pg. summan i denna ruta.
POSTGIROKONTORET 25. 7. 1927 på kupong 1934 Rund Bokfört på baksidan av samma kupong som Postgiro /  ovan. Diameter 22 mm.

 

Siffror inom (  ) i titelraden hänvisar till den enda bok som behandlar udda postala stämplar: STÄMPEL-fakta av Åke Eliasson

Postgiro - Etikett  på kvittodelen - Inbetalning - Girering.

Bl. G 30,9. 37x25 mm. Bifogade kupong tillhör kontoutdrag av den  5 -2 -51. Handdaterad på avsändardelen. Bl. G 30,9. 37x25 mm. Bifogade kupong tillhör kontoutdrag av den -  7 MAJ 1962. Daterad med stämpel (Typ ?) på avsändardelen.
       

G 20, 6a  Vit etikett 105x37 mm på avsändardel, som påminner om underskrift. Stämplad 30.12.1931 med blå Bokfört i ram 34x19 mm. (607)
Bl 0560.325 (Febr 70) Pv tr Sth 1972. 105x37 mm röd etikett på avsändardel, som påminner om underskrift.
1983, Röd etikett Bl. 0563.176 Beloppet återförs till Ert konto 121x40 mm på Girering / Utbetalning Bl 0560.780
1995, Röd etikett Bl 0566.176 (apr 87) Beloppet återföres till Ert konto 120x40 mm på  Inbetalning / Girering A,  Bl 2021.01 (jan 87)
(300)  

Interna länkar:

Åter = Main page Åter Posthistoria Postgirot Postgiro Utbetalning 1 Övriga Postgirostämplar

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page