POSTGIRO - Girokort /

Inbetalningskort 1.

Denna sida behandlar blanketterna och de stämplar som förekommer på inbetalningskort.

Blankett 703 och 704 användes från 1925 för inbetalning till Postgiro. I mitten av 1950-talet hade vi "hålkort" för inbetalning till Postgirot (187x82 mm), men även 1966 fanns hålkorten kvar.

 

 Sök även  "Övriga Postgirostämplar".

 

Till andra sidor:

Main page Posthistoria Postgirot Inbetalningskort Utbetalningskort 1
Bl.294 P.S.-kort Postsparbanken Pg-kuvert Pg Stämplar Utbetalningskort 2

Postgirot startade 1925.

Sidan är något stor och du som tycker, att den tar för lång tid att ta hem: TALA om det för mig. wpe7.jpg (3599 bytes) Sidan är något stor och du som tycker, att den tar för lång tid att ta hem: TALA om det för mig.

Exempel på objekt från olika jubileer.

Pg1. Postgirot 5 år Pg2. Efter 20 år Pg3. 25-års  Jubileum Pg4. 1925-års  kuvert
 

 

Blanketter för Inbetalning:

Se sidan Blanketter för mer om just dessa blanketter.

Bl.nr Pg_   Blankett /beskrivning
703   Inbetalningskort
704   Tjänsteinbetalningskort att gottskrivas postgirokonto nr. xxx
705   Inbetalat telegram
706   Kvitto å inbetalat belopp
712   Inlämningsbevis rörande inbetalningskort
IBM 50861   Inbetalningskort. Hålkortstyp från 1960-talet
IBM 52343 1970 Bl.0599.113 Postbanken. Inbetalningskort, Mervärdeskatt. Hålkortstyp från 1970-talet
Bl0560.350 1975) Bl 0560.350 (apr 75) Meddelande, betalningsuppdrag ej undertecknat. Pg 430278-2

Kortens utseende:

Postorderföretag och olika tidningar såg tidigt möjligheten att enkelt få in ordersummor och  prenumerationsavgifter. Även försäkringsbolag var tidigt ute.

Tidiga inbetalningar:

Bild Pg År Företag /beskrivning
Pb 92 Pg 2 1925 Postförskottsinbetalningskort stämplat 1925-02-10. Inbetalning av 30 öre till Postsparbanksbyrån att gottskrivas Postgirokonto Nr 2
Pg in 20 1925 Åhlen & Holm var en av de första som utnyttjade tjänsten Postgiro(Nr 20). Löderup 1925-02-18. Förtryckt i svart
Pg inb 5+5 23 1925 Bl. 703.  Frankerad 5+5 öre Lejon stämplade Västerås 1925-04-06. Inbetalning av 5 kr till Premieobligationsavd. Åhlen & Holm.
Pg in 25 1925 Vårt Hem var en annan företag med lågt Postgironr (Nr 25). Alanäset 1925-04-03. Förtryckt i rött.
Pg Radiolic 71 1925 Inbetalning av Radiolic. avgift 12 kr  till Postgiro nr 71. Första året för både Pg och Radiolic. Vackert stämplad Stockholm 6, 1925-04-04.
Pg in 108 1925 Svensk Skrädderitidning med stämpel och summan handskriven. Kågeröd 1925-02-04. Stämplar med företag och Pg.nr
Pg in 7145 1925 Bl. 704. Tjänsteinbetalning från Skårby till telestation i Ystad 1925-04-21. Blanketten helt handskriven
Pg in 35 1925 Bl. 704. (Dec. 24.) Tjänsteinbetalning från SJ till Centraltr. Stämpelfabrik Luleå 1925-06-17
Wind Pg1934Mel   1934 P.S.  POST@GIRO-KONTORET, stämplat Stockholm 1, 1934-06-21. Meddelande om höjning av Inbetalningsavgift för belopp 5 - 50 kr, från1934-07-01, med 5 öre, från 10 öre till 15 öre. Adressen skriven på fönstret. Enda funna med adress skriven på kuvertet.
Pg_Kille   1947 Blankett G/215. Återställande betalningsuppdrag till Killeberg för underskrift. Daterad 1947-08-22.

Senare In-betalningar efter 1950:

Bild Pg År Företag /beskrivning
Pg in      
Pg in      
Pg inb 11

?

  Häfte (170x104 mm.) med 11 inbetalningskort avsedda för Premieobligationer på avbetalning.
Pg in 2365 1957 Bl. 703. Inbetalningskort. Hålkort godkänt av Gps. Med kvitto stämplat Osby 1957-03-30
Pg in 64 00 28 1966 IBM 50861, Inbetalningskort. Hålkortstyp från 1960-talet samt kuvertet i vilket det skickades till kunden 1966-01-20
IBM 52343 4 44-0 1970t Bl.0599.113 Postbanken. Inbetalningskort H, Mervärdeskatt. Hålkortstyp från 1970-talet

Hålkort av olika slag

 
Bild År Beskrivning - Hålkort av olika slag mm.
Lu1H RLF 1957 Medlemskort Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF) i form av Hålkort
Lu1H Merv   Inbetalningskort Mervärdeskatt
     

 

Postgiro - Etikett  på kvittodelen - Inbetalning - Girering.

Interna länkar:

Main page Posthistoria Postgirot Inbetalningskort Utbetalningskort 1
Bl.294 P.S.-kort Postsparbanken Pg-kuvert Pg Stämplar Utbetalningskort 2

 Dotsrad8k.gif (8003 bytes)

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page