Televykort - telefoner.

Sedlar, telegram och telefoner på vykort förekommer på kort från tidigt 1900-tal. Flera av korten är tecknade, men det finns även fotografier. Jag ska här visa några med telefoner och telegram av olika slag. Se länk Telegramvykort. Televerket hade på 1970-talet en del kort, för att sända meddelande till sina kunder. Telemuseum lät vid samma tidpunkt, avbilda några populära lyxblanketter på vykort. Slutligen även några arbetsmiljöer med Telegrafverket, Televerket, Telias tjänstemän.

Gamla telefonkiosker: 

Den första Pagoden ritades av Telegrafverkets ingenjör Hjalmar Cellon. Den  uppsattes i Kungsträdgården, Stockholm redan 4 april 1901.

De flesta bilderna på sidan, ligger mellan 20-50KB. Ytterst få är större. Sidan är dock något stor och du som tycker, att den tar för lång tid att ladda hem:

TALA om det för mig.

Main page Telegram H-sida Åter Vykort Lyxtelegram Telegramvykort Mynt-telefoner
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Telefonvykort:

 

Bild Länk

Beskrivning av kort och ibland även telefonen

(50) Vyt 40.  
Vyt 42. "Är det Centralen? Får jag be om en sodavatten ?" Tecknad herre av Carl Rögind. A.V. Eneret  178/5. Finns även med texten " Ä dä Allmänna? Får jag då be om en vichyvatten" Sänt 1906.
Vyt42a. Hallå. Hallå! Äldre herre från 1902. D. No. 2141.
Vyt42b Godt Nytt År, stämplat Stockholm 1902-12-30. Axel Eliassons Konstf. No 909 A. Mailick
Vyt 43. Ryskt Påskkort med talande kyckling ? EAS gepr. 3033
Vyt 43c Hallå! Liten flicka i vacker stol. Kolorerat. Finns även i svart/vit. Före 1905. Förlag: Karl Ekberg, Malmö. Förlag: Örebro konstindustri AB Förlag: 482 C. N. LJ. Sthlm. Telefonmodellen benämnd AC150 tillverkad före 1905.
Vyt 43c2 Hallå! Godt Nytt År ! Liten flicka i vacker stol. Kolorerat. Ganska likt 43c fast spegelvänt. Stämplat Grimstad 1903. Förlag: 482 K. Telefonmodellen benämnd AC150  tillverkad före 1905.
Vyt_43c3 Hallå! har äran gratulera ! Liten flicka i vacker stol svartvit bild. Frankerat 5 öre OII stämplat Vara 1906-03-12.   Förlag: 482  C. N:s Lj. Sthlm.
Vyt 43d Kort från 1910. Flicka på stol pratar i en  väggapparat tillverkad före 1905. Modellen benämnd AC150, Telefonapparat, ändstation Tvm. (Tack till Henrik)
Vyt43e Flicka på pall i stol telefonerar i en  väggapparat från Stockholm Bell AB. Modellen kom till Sverige 1881, kanske från Antwerpen där många av dessa tillverkades. Kortet utan sign, utan Förlag.
Vyt43f Gott Nytt År. Sign. C. Blomberg?  Förlag: Jolin & Wilkenson Konstförlag Göteborg.
Vyt_Dog Hunden pratar i telefon.
Vyt43g Glad Jul. Flickor i folkdräkt telefonerar i tecknad telefon. Förlag: A.V. Kbh. Eneret 1904. Ser. 24/5
Vyt 43h 1894 började Jenny Nyström teckna tomtekort. Hon har tecknat många kort, och här ett vackert kort med telefon sänt år 1906. A. Eliassons förlag No 619.
Vyt43fl Pojke talar i telefon modell äldre
Vyt 43i Tomten hjälper flicka att ringa från en väggtelefon i trä. Nytryck av kort från 1904.
Vyt 43k Leve Maria! osignerat kort med telefon ............. Kortet plundrat på frimärket och årtalet ej läsbart.  Axel Eliassons förlag No 10090. Telefonmodellen benämnd AC150 före 1905
Vyt43m Hello Papa. 1391, sänt från USA 1906.  Ullman MFG Co. N.Y.
Vyt43n Färgkort med väggtelefon från 1912. Flicka på tjock bok når upp till telefon. Gosse med blommor. M.S.B.14790.
Vyt 45. Hjärtlig Gratulation. Telefon med fingerskiva. Förlag: Amag 2844. Omkring 1940
Vyt 45b Liten flicka telefonerar i en telefon modell ......... ?  Omkring 1910
Vyt45c Hjärtlig Gratulation okänt år. Ej sign. Förlag:  SB 2701.
Vyt45EH1905 Nyårskort med telefonerande flicka 1905. Konstnär Elsa Hammar
Vyt 45e Glad Påsk sign. E. E n. Sänt 1919. A-B.Göteborgs Konstförlag. Telefonen av bordsmodell Tbm även kallad AB 112 tillverkad 1894-1926
Vyt 45f God Samtrafik sign. GW. Sänt 1919. Axel Eliassons Konstförlag
Vyt 45g Gosse pratar med Tomten omkr. 1915. S&S Serie 4525
Vyt 45h Hon och han telefonerar och Amor siktar och skjuter
Vyt 45i Liten flicka pratar med ..... ja, vem kan det vara ? (från Bengt Almqvist)
Vyt45jag Jag gratulerar. Liten flicka pratar med ..... ja,  Axel Eliassons Konstförlag. PKP 1919-02-19.
Vyt 45t Liten flicka pratar med .....? Elsa Hammar. Före 1905, Förlag: Granbergs Nr.8828. (40)
Vyt 45ny Nytryck av äldre kort med två barn som hjälps åt att telefonera. Okänd konstnär. Bromma kortförlag. Stämplat Malmö 1993-04-02
Vyt 45u Liten gosse på röd stol pratar med .....? Jenny Nyström. Före 1905
Vyt 45k Hauskaa Joulua. Utan sign, utan Förlag.        
Vyt "Vi hittade ingen Telefon". Gammal fin bordstelefon ... på ett nytt kort
Bild Länk

Beskrivning av kort och ibland även telefonen

Telemiljöer: Sidan 2

Telefon i frankostämpel

2828 BC 330 (29330) i en frankostämpel av modell/44, Francotyp C använd i Stockholm av LM-Ericsson 1951-11-28
M 4247 Ericofon (Cobra) i frankostämpel från Brasilien, använd i Vila Maria av LM-Ericsson

Utländska telefoner - Foreign telephones:

If you know something about this telephone models. Please let me know -->

Vyt Ry1 1879 - 1989 Bordsmodel ............................? Vyt Ry2 1879 - 1989     German wallmodel 1904. Made by Siemens & Halske, Mix & Genest and Gross. Vyt Ry3 1879 - 1989 Wallmodel. Oesterreichische Schuckert-Werke Wien.
Vyt Dk1 Dansk Bordstelefon ...........?     Vyt Schu En riktig telefon av ovanstående firma
VytRy7 1879 - 1989. Bordsmodel rysk "Tax" .........................?
VytRy8 Bordsmodell ..................... 50 år 1929 - 1979 på Holländsk Helsak Postmuseum
Main page Telegram H-sida Vykort Lyxtelegram Telegramvykort Mynt-telefoner

 

    flwline12K.gif (9290 bytes)