Telegramvykort.

Sedlar, telegram och telefoner på vykort förekommer på kort från tidigt 1900-tal. Flera av korten är tecknade, men det finns även fotografier. Jag ska här visa några med telegram  av olika slag. Televerket hade på 1970-talet en del kort, för att sända meddelande till sina kunder. Telemuseum lät vid samma tidpunkt, avbildat några populära lyxblanketter på vykort. Slutligen även några arbetsmiljöer med Telegrafverket, Televerket, Telias tjänstemän på sidan Telefonvykort.

 

De flesta bilderna ligger mellan 20-45k. Ytterst få är större. 

Main page Telegram H-sida Vykort Lyxtelegram Telefonvykort Mynt-telefoner
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Telegramvykort:

Minbild (80) Länk

Beskrivning - Telegram med Topografi

Vyt10b Telearbetare i stolpen önskar Godt Nytt År 1903. Sign. T.N. Axel Eliassons Konstförlag
Vyt 10c Gratulerande flicka  insprängt i telegrammet från 1904.
Vyt10d Hornblåsande gosse insprängt i telegrammet från 1905.
Vyt10f Trådlöst Telegram från 1906. Le Moine & Malmeström Konstförlag Göteborg
Vyt10ff Trådlöst Telegram från 1906. Le Moine & Malmeström Konstförlag Göteborg
Vyt10lu Lunds Domkyrka insprängd i telegram från Lund 1911.
Vyt 10 Vykort med Stockholmsbild på telegramblankett från 1902.
Vyt10k Stockholm, Kongl. Operan i telegrammet från 1918. 4155 A. Eliassons Konstförlag
Vyt 10n Stockholm, Nordiska Museet i telegram. Stämplat 1908
Vyt_Hal Hallsberg Järnvägsstationen. Telegramvykort
Vyt 10Li Linköping, på telegram från c:a 1909
Vyt10m Umeå, i odaterat Telegram. Troligen 1910-tal. Reinhold Hjortsbergs Pappershandel
Vyt 10ma Malmö, i daterat Telegram 1911.
Vyt10g Göteborg, insprängt på en telegramblankett, obeg. från 1910-talet
Vyt10n Köping, från 1910, insprängt på telegramblankett
Vyt 10no Nora, stad på telegram omkr. 1908
Vyt 10o Östersund,  i röd text, insprängt på telegramblankett
Vyt 10vis Visby, insprängt i telegramblankett, stämplat Visby 1909.
Vyt 11c max Flicka i hembygdsdräkt med Telegramblankett att skriva hälsningen på. Max Hänel, stämplat 1908
  Länk

Beskrivning - Sign. Jenny Nyström,

Vyt 20 Flick Jenny Nyströmkort. Godt Nytt År. Tomtenisse som telegrambud med telegram omkr. 1905.
Vyt20fli God Jenny Nyströmkort. God Jul. Tomtenisse som telegrambud med telegram omkr. 1905
Vyt 11f Godt Nytt År, av Jenny Nyström stämplat 1908
Vyt 11ov Tomten läser remsan från telegrafmaskinen. Kortet från 1910-talet, signerat Jenny Nyström
Vyt 11 Liten gosse (Amor) promenerar på telefontrådarna med telegram. Stämplat 1910, signerat Jenny Nyström
Vyt 11jenny Flicka hållande telegram på litet kort, kanske av Jenny Nyström från 1940-talet
Vyt 11ae 2 Jenny Nyströmtomtar med telegram.  Stämplat Västervik 30/12 1908 på 5 öre OII. Förlag: A. E. onumrerat.
Vyt 11jn Telegraferande Tomte av Jenny Nyström. Frankerat GV medaljong och stämplat 1917.
Axel Eliasson nr 1506.
 
  Länk

Beskrivning - Sign.  Elsa Hammar, Lisa Lindberg

Vyt 10a. Posttomte med telegram före 1903, sänt 1906. Sign.t.v.  Elsa Hammar. 8821 Granbergs Konstindustri AB Stockholm.
Vyt 10  Samma motiv som ovan "Telegrambud", men inte samma signatur. Sign.t.h.  EH. Poststämplat Lund, 1.1.1913.
Vyt 11a. Flicka i hembygdsdräkt med Telegramblankett. Tecknat av Elsa Hammar 1904. 8830 Granbergs Konstindustri-AB Stockholm.
Vyt 11c. Flicka i hembygdsdräkt med Telegramblankett att skriva hälsningen på. Imp. Örebro Konstindustri - Aktiebolag. Sign. Lisa Lbg Fröman. Stämplat Jönköping 1905-01-09
  Länk

Beskrivning - Barn m.fl.

Vyt 11b. Flicka med Telegramblankett och fyrklöver. Ej sign. Imp. Axel Andersén & Co Eftr. Norrköping.
Vyt Springande Kyckling med telegram från 1909. (tra)
Vyt 11gos "Jag Gratulerar" Gosse med toppluva, telegram och blomsterkvast, postat 1917, No: 432, Axel Eliassons Konstförlag Stockholm.
Vyt 11j Flicka i vinterkappa med Telegramblankett att skriva hälsningen på. Imp. Axel Andersén & Co Eftr. Norrköping. Tecknat av signatur EA. Stämplat Lysekil 1911-12-31.
Vyt 11se Flicka med Nyårstelegram av Semmy Nyström och skickat Omkr. 1910
Vyt 11h Herre med fjäder i hatten och telegram i jugendstil, stämplat 1903.
Vyt 11r Flicka med telegram mot röd bakgrund. Obeg. omkr. 1905
Vyt 11rr Flicka med röd klänning, i händerna telegram och fyrklöver. Obeg omkr. 1905
Vyt11 flicka Flicka i hål i telegram. Skrivet 1906-02-09
Vyt 11m Litet kort med gosse som håller Lyckoverkets telegram. Axel  Eliassons Konstförlag No 7358. Kortet sänt 1913 ? (60)
Minbild (80) Länk

Beskrivning - Telegrambud och brevbärare

Vyt 20 Brevbäraren kunde också ha ett Telegram med sig i sin väska.
Vyt 20 brev Brevbäraren kommer omkr. 1906
Vyt 10h Postal Telegraph Commercial Cables 1907. H. I. Robbins Boston
Vyt 20aa. Telegrambud med "riktigt" telegram i miniatyr. I detta kunde man skriva hälsningen till mottagaren. På adressidan fanns ingen plats för dylikt. Avsänt Lund 1904-05-17. Dessa kort krävde dubbert porto dvs. 10 öre. Text i form av en liten vers. "Vänliga runan - Ristad af vännen - Brådskande ......  Sänt 1904. Le Moine & Malmeström, Konstförlag Göteborg. "Telegram"
Vyt20b. Telegrambud kl. 7.00 eller 19.00 år 1906. Sign. Schdt. Serie 38 N:r 7.
Vyt20 Telegrambud cyklande med litet "riktigt" telegram. Stämplat 1905-11-15. (40)
Vyt20ao Text: Om Svar anhålles ! Telegrambud med "riktigt" telegram i miniatyr. Sänt 1904. Le Moine & Malmeström Konstförlag Göteborg
Vyt 20sv Telegrambud med "riktigt" telegram i miniatyr. Samma kort som ovan fast i svart/vitt med hälsningen till mottagaren i telegrammet. På adressidan fanns ingen plats för meddelanden. Rätt porto 10 öre, stämplat Malmö 1904-03-14.
Vyt 20. Telegrambud med "riktigt" telegram i miniatyr. I detta kunde man skriva hälsningen till mottagaren. På adressidan fanns ingen plats för dylikt. Sänt före 1905..
Vyt 20ab Ovanstående telegram utvikt. Storlek 77 x 82 mm.
Minbild (80) Länk

Beskrivning - Tomtar

Vyt 11trn Liggande Tomte med telegram. Omkr. 1905. Tecknare Trn. Förlag : Le Moine & Malmeström, Göteborg.
Vyt 10e Tomte med telegram åker på telefontrådarna. OBS. Trådens fäste på isolatorerna. Osign kort sänt 1905.
Vyt 10i Litet kort och dansande tomte, med Lyckotelegram och fyrklöver. Kortet sänt 1914. Axel Eliassons Konstförlag No 7372. 
Vyt 11k Tomten skriver själv telegram. Stockholm 1905-03-06. Sign. G?W = Gunnar Widholm
Vyt 20tg Tomte skriver telegram. Postgånget 1904-12-21
Minbild (80) Länk

Beskrivning - mest foto och andra med applikationer

  Vyt20  
Vyt 20 Rödklädd man med telegram. Skickat 1904. Sign. G.K.A.
Vyt20h. Under luckan ett riktigt minitelegram. Import, Patentsökt och sänt 1932.
  Vyt 20Ly Lyckönsknings-telegram med förgätmig ej och fyrklöver, stämplat 1933-09-13
Vyt20 "Godt Nytt År" med ros, rosett och lyckoklöver på telegram från 1921
(45)(80) (60)  
Minbild (80) Länk

Beskrivning -

 

RadioM Vyt 21. Radiomasterna i Mottala på vykort
Sösdala Vyt 22. Genom Överdragsstationen i Sösdala har säkert många telegram förmedlats. 1930-tal?
Sösdala Vyt 23. Genom Överdragsstationen i Sösdala har säkert många telegram förmedlats. 1950-tal?
Vyt24 Hsh Vyt 24. Telegrafhusen, Hässleholm. 1955 flyttade man till ett nybygt hus 200 m söderut på Frykholmsgatan
  Vyt 25.  
  Vyt 26.  
  Vyt 27.  
  Vyt 28.  
Ronneby Vyt 29. Ronnebyposten
Vyt 30. Svart-vit vy från 1948 av Otto Hesselboms (1848-1913) målning "Vårt land". Denna bild låg till grund för Lyxtelegram nr Lx 20B.  Målningen (nr 1704) finns på Nationalmuseum Stockholm. Länk till info om O. Hesselbom

 

 

o O o

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  
Main page Telegram H-sida Vykort Lyxtelegram Telefonvykort Mynt-telefoner

    flwline12K.gif (9290 bytes)