Televykort 2- miljöer.

Sedlar, telegram och telefoner på vykort förekommer på kort från tidigt 1900-tal. Flera av korten är tecknade, men det finns även fotografier. Jag ska här visa några med telefoner och telegram av olika slag. Se länk Telegramvykort. Televerket hade på 1970-talet en del kort, för att sända meddelande till sina kunder. Telemuseum lät vid samma tidpunkt, avbilda några populära lyxblanketter på vykort. Slutligen även några arbetsmiljöer med Telegrafverket, Televerket, Telias tjänstemän.

De flesta bilderna ligger mellan 20-45KB. Ytterst få är större. Sidan är dock något stor och du som tycker, att den tar för lång tid att ladda hem:

TALA om det för mig.

Main page Telegram H-sida Åter Vykort Lyxtelegram Telegramvykort Mynt-telefoner
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Telemiljöer:

Bild Länk

Beskrivning av kort och ibland även telefonen

Vyt46a TELE Bageriet Kungshöjdsgatan 11 i Göteborg. Säkert många som köpt sitt fikabröd på det stället. Visitkortet från 1929. Dufvenberg & Comp.
Vyt 47a N.N. i sitt tjänsterum på Sv. Telegrambyrån skriver till sin gode vän J. M. Roos. Han skriver att han ska konfirmeras den 4 maj 1902. Och eget tjänsterum redan innan han konfirmerats? Vad kan det ha blivit av denne ambitiöse gosse ?
Vyt 47c Telegrafisalen i ....................Malmö ? Avsänt Malmö 1911.
Vyt 47d Tidigt 1920-tal med 2 telefonister vid  växeln i .................... modell.......................? Årtal .........?
Vyt 47f Tidigt 1920-tal med 3 sköterskor som telefonister vid  växeln i .................... modell........................? Årtal .........?
Vyt 47h Linjeväljare använd av Gerda Bäckström på Sveriges Flickors Scoutförbund
Vyt 48a Kabelarbeten på Drottninggatan i Norrköping före 1905.
Vyt 48b 3 man vid Biljardkafét i ....................... ? OBS provtelefonen (Taxen) Årtal .........?
Vyt 1953 Telefontornet i Stockholm. Nytryck utgivet vid 100-års Jubileet 1953.
Vyt 48f 5 Kabelgubbar vid förrådet i ..................? Årtal .........?
Vyt 48 Hda En samling med 13 "telefonare" från ett arbete i Härryda omkr. 1920. I bakgrunden Härryda kyrka vars torn ändades  på 1960-talet
Vyt 48g 4 Telefonare på teletornet i Lund ? Bilden avsänd 1910 av tre bröder B. K. och A.
Vyt 48h Stagning av stolpe utmed en järnvägslinje på 1920-talet troligen i Skåne.
Vyt 48i Stolparbete vid okänd järnvägsstation,  med stationsbyggnaden till vänster. Troligen från Skåne.
Vyt 48k Stolparbete vid okänd järnvägsstation,  med godsmagasinet till höger. Troligen från Skåne.
Vyt 48m Telefonister behövde ibland vila upp sig. Då kunde man 1925 göra detta i Villa Åbro Höör. Detta Vilohem var dock endast för Rikstelefonister.
  RadioM Radiomasterna i Mottala på vykort
  Vyt21 Mott Radiostationen i Mottala på vykort 4028. Stämplat Mjölby 1940-07-10
Vyt 48 sos Sösdala Televerkets överdragsstation. Genom denna har mängder med lyxtelegram passarat på sin färd avsändare - mottagare.
Vyt 48 Interiör från Posten i Gammelvala, Brunskog. T.h. på väggen en vacker telefonapparat mod. ?
Vyt48 Ohm Telefonväxel troligen från Malmö. Foto: Otto Ohm, Malmö 1920-talet
Vyt 48Gbg Interiör från Göteborgs telefonistsal, kallad Telegrafverkets växel, Göteborg

Televykort

Telegrafverkets Villa, Elfsjö (Älvsjö) omkring 1910-talet. Förlag: Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm

Kristinedal

Kristinedal, Fengersfors, Dalsland, "Telegrafen med invånare". Telegrafen var dock inte någon ”telegraf”, utan det var en del av något som startade år 1905 och hette Kristinedals barnkoloni. Det var en verksamhet som grundades av baptistpastorn John Hedberg från Stockholm, ”Fattigprästen på söder”. Han startade ett barnhem för det som då kallades ”värnlösa barn”. Det var vid den tiden barn från Stockholm, som behövde komma till en annan miljö än den de hade att växa upp i. En del av barnen var t.o.m. s.k. hittebarn, som mödrarna lagt på någon plats där de förhoppningsvis skulle bli upphittade.

Hedberg samlade på olika sätt in pengar för att bygga upp verksamheten. Huset du har på bilden kallades Telegrafen - av det skälet att han sannolikt fick ”sponsring” av Televerket. Det fanns ett annat hus som hette Poststugan, som fick sitt namn av samma skäl. Från en förening i Gävle fick han också bidrag. Och ”deras hus” fick namnet Gävlestugan. Men det fick inte huset heta så länge, eftersom namnet kunde förvanskas… Det fick i stället heta Sparvboet (som var svårare att förvanska).

Kristinedal finns fortfarande kvar som en ungdomsinstitution (som alltså blev 100 år för några år sedan). Under åren har ungdomarnas problem och behov växlat; under någon tid (från 1920-talet) var det ett hem för barn till TBC-drabbade föräldrar och senare har det i huvudsak varit ett behandlingshem för barn med olika typer av funktionsnedsättningar (psykosociala, neuropsykiatriska mm).

Även huset Telegrafen finns fortfarande kvar. Den var under många år bostad till institutionens vaktmästare. Han hörde f.ö. till dem som kom till Kristinedal som barn i början av 20-talet och återvände dit som ”ung vuxen” och bodde kvar där till sin död (i början på 90-talet tror jag).

Jag jobbade som chef för stället under väldigt lång tid (1965 – 1999), så jag har fått ta del av dess historia och tyckte det var kul med bilden. Vi hade på Kristinedal väldigt många bilder, även på detta hus. Det producerade många vykort, sannolikt för att sälja i syfte att få in medel till verksamheten. Men just den här bilden har jag inte sett tidigare. Tack till Björn Carlsson

 

Kristinedal lott

Lottsedal pris 2 kr från Kristinedals barnkoloni 1913.

Vyt 48 Tele hus Stockholm, Telefonbolagets hus från omkring 1910
Vyt 48 Trollsta Telegrafstation, Sorunda, stämplad Stugsund 1919-09-20
Vyt24 Hsh Telegrafhusen, Hässleholm. 1955 flyttade man till ett nybygt hus 200 m söderut på Frykholmsgatan
Vyt 48 Jacob Jacobsbergsgatan, Stockholm Telegrafverket och Rikstelefonstation. Granbergs Konstindustri - AB. Stockholm. Där hade jag min arbetsplats och jobbade under en 5-årsperiod
Vyt 48 Riks Adressidan av ett vykort till Fröken Sigrid. Hon arbetade kanske på Jacobsbergsgatan. Ett vackert skrivet kort, stämplat Stockholm 1902-07-03
Vyt 48 Link Brev sänt till Fr. Edla Telefonstationen Linköping stämplat Smål. Anneberg 1910-07-04.  Ankomststämplat Linköping 1 TUR 1910-07-05
Vyt48 tele Sveriges Flagga med Teleemblem
Bild (80) Länk

Beskrivning av kort och ibland även telefonen

Telemiljöer:

Meddelande från Televerket: 

Bild Länk

Beskrivning av kort och ibland även telefonen

Vyt 98a Tvt S 400-17/03 (1979)  Meddelande från Televerket.
Vyt 98b A7102615/01 (1980) Gula sidor. Meddelande från Televerket.
Vyt 98c A7102615/02 (1980) Gula sidor. Meddelande från Televerket.
Vyt 98e Nu har .......................kommit in på lager!
Vyt 98f Ring och berätta - Med vänlig hälsning ¤ Televerket
Vyt 98g Ringa är ett sätt -Jordgubbar -  Med vänlig hälsning ¤ Televerket
Vyt 98h Varför ringer Du inte - Med vänlig hälsning ¤ Televerket
Vyt 98i Vi har försökt nå er, men ...... Med vänlig hälsning ¤ Televerket
Vyt 98k 6 olika kåpor - Televerket
Vyt 98m Kronblom - Det var väl inte idag dom skulle komma från Televerket
Vyt 98n Presentkort  att köpa i Telebutikerna
Vyt 98 Bordtelefon från 1894 på vykort
Vyt 98ta Bordtelefon på Telemuseums kort
Vyt 98golv Golvmodell  på Telemuseums kort
Vyt 1901 L.M. Ericssons Telefon av modell 1901. Ej vykort
Bild Länk

Beskrivning av kort och ibland även telefonen

Interna länkar

Main page Telegram H-sida Vykort Lyxtelegram Telegramvykort Mynt-telefoner

 

    flwline12K.gif (9290 bytes)