CityMail -

CityMail startade 1991 som ett Lokalpostföretag i Stockholm. Det köptes upp av Posten och turerna har varit flera. Företaget finns nu (2005) på flera orter bl.a. Göteborg. De använder en del maskiner som jag tolkar som Frankostämplingsmaskiner. Ibland endast en rektangulär ruta med deras logo. Ibland med andra symboler i klische motsvarande reklamklishen i frankostämplingsmaskiner. Ibland måste även denna post eftersändas av POSTEN AB.

Brevmonopolet avskaffas

I strid med gällande monopollag började i maj 1991 lokalpostföretaget CityMail dela ut post i Stockholm. Man erbjöd en lokal och enkel posttjänst till ett lägre pris.  Brev som försorterades av företagen utdelades endast två gånger i veckan. Den 19 oktober 1992 begärdes CityMail i konkurs och tio dagar senare inkom en proposition om att avskaffa Postens monopol från den 1 januari 1993. Posten förklarade sig kunna säkra rikstäckande service utan bidrag men under vissa villkor. Därmed var vägen öppen för att avskaffa brevmonopolet.

Bolagiseringen av Posten genomfördes 1994.

 

.

 

.
Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 Länksidan
Franko Franko  Historik bifrankerade Franko Motiv (4)   Franko Reklam Franko etiketter

 

CityMail

Ett antal olika försändelser med stämplar  CityMail

CityM År

Beskrivning

City   CityMail år Till Alla hushåll
Citym 94878 1992 m/65 Lic. 94878 Citymails egen frankostämpel, använd till post som Posten ska befordra. Stockholm 1992-08-25
CityM_MariaG   Svart [CityMail] Maria West  41468 Göteborg.
City 1b 2000 CityMail år 2000. Frankostämpelliknande datum med bortslipad ram ? Stämplad 18.12.00
City KS 2001 CityMail år 2001. Karolinska Sjukhuset är en av CityMails kunder detta år. Frankostämpelliknande datum med bortslipad ram ? Stämplad 22.8.2001
City 1a 2000 CityMails Frankostämpel. Frama EPS 2700 Lic.600041. Hägersten 2000-11-04
City 1fel 2006 Frankostämpel CityMail  Lic.600041. Stämplad Hägersten 22. 5 14 ??? - Sorterad på Posten  2006-05-26  18:27 ÅRSTA 014
City 2002 Röd CityMail Lidingö stad 11.9.2002
Ci 110902 2002 Röd CityMail Lidingö stad 11.9.2002. Kan det vara en frankomaskin ? Sorterad Årsta 103
Ci 30?02 2002 Röd CityMail stämplad 2002-?-30 med reklamruta Lidingö stad - Skärgård i storstad. Använt vid Lidingöloppet
Ci 100626 2004 Röd CityMail stämplad 2004- 8-27 men även Frankostämplad Lic. 100626 Stockholms stad samma dag. Avs. Gatu- och Fastighetskontoret. Valör 004.30
Link  

Beskrivning av andra CityMailliknande symboler

Ci 201299 1999 Svart CityMail Stockholm 20.12.1999 Kan det vara en frankomaskin ?
Ci 051125 2005 Svart Porto Betalt, kanske CityMail (Bilia Solna). Sorterad 2005-11-25 i Årsta 14
Ci 060504 2006 Svart Porto Betalt CityMail med datumstämpel 2006-05-04 på brev från Dagens Industri
Ci 060830 2006 Röd CityMail stämplad 2006.08.30 från Järfälla kommun till AFA Stockholm
Ci 080313 2008 Svart Porto Betalt CityMail med datumstämpel 08. 03. 13 från Skarpa, Stockholm. Inkjetstämplad Årsta 2008-03-14 som ser ut att vara 2000-03-14.
CityM  

Beskrivning udda Bring - CityMail-objekt

City Finland 2008  Kort skickat från Finland till Stockholm, men returnerat till Malmö av CityMail ???  CityMails vita etikett 74x22 mm. "Returnerad av CityMail" ser ut ganska lik Postens. Borde väl varit Posten AB som returnerat kortet
CityBring PB 2010-04 Huddinge kommun anliter troligen Breing - Citmail och så här ser makuleringen ut 2010-04-21. Troligen en omgraverad PVI-maskin
CityBring AVS 2010 Porto Betalt tryckt på kuvert. Avs. Bring Mail Nordic AB
CityBring rund 2011 Porto Betalt, rött tryck på kuvert, Bring CityMail. Avsändare Huddinge Kommun, stämplat Stockholm  (Årsta) 2011-03-10 till Pn 28121
bring Logis 2012 Frankostämpel Lic. 302923 5,40 stämplad Göteborg 2012-01-26
Ci_4brev 2016-08 C5-kuvert från Skandia, som tydligen anlitar Bring. 4 brev eftersända med Postnord från Stockholm till Hässleholm. Siffran 4 betyder att det var 4 kuvert i bunten. Siffrorna uppe till höger är ?-tecken. Kuverten ankom Hässleholm 2016-08-08.


Eftersändning
CityM År

Beskrivning Eftersändning

Ci etikett 2006-04 CityMails Eftersändningsetikett ser ut ganska lik Postens, men är orange istället för gul
Ci_060411 2006-04 Eftersändning Orange etikett CityMail DEF 2006-04-11. På C5-kuvert från Ellos
City Gross 2008 Brev Porto Betalt från CityGross till ???. Eftersänt med Citymails gröna etikett till Poste Restante 21300 Malmö. Stämplat Fosie Malmö 2008-09-01 samt ÅTER AVS.  28121 Hässleholm med Postens gula etikett.
City bring Efter 2010 Eftersändningsetikett av bring - CityMail på en biltidningsbaksida
Ci_Bring12 2015-12 C5-kuvert från OpusCapoita AB, Stockholm. Porto Betalt, IPost Sverige. Eftersändning Upphört 2015-12-01
Ci_Efters ? Eftersändningsetikett grön på C5-kuvert samt ljusblå stämpel i rektangel [ÅTER AVSÄNDAREN  bring]

 

Brevsortering Bring:

Region Skåne  utnyttjar troligen Bring eller annan liknande. Det stämplas med blå Sverige - Porto Betalt. Fronkostämpel 750358.

På baksidan längst ned finner man då en streckkod och även t.ex. nr 153, men siffra saknas ibland.

Bring

Sverige Brev

Länk  (images) Tid

Beskrivning

CityBr_Box90 ? C65-kuvert B / Porto Betalt från Medecins Sans Frontieres - Läkare utan Gränser. Avsändare: Bring CityMail Box 90108. Ej datumstämplat .
  Detalj av ovanstående

 

Bring Sortering

 

Länk Tid

Beskrivning  (Mt)

Efters Bring13 2013-05 Fönsterkuvert med Porto Betalt, eftersänt av Bring med grön etikett. Ankomst 2013-05-10
CityBr_15 2015-10 C5-kuvert från Region SKÅNE. TRE olika Porto Betalt, samt Postop: Bring CityMail. Datumstämplat 2015-10-22. nere på kuvert 19457.
  2017-0 C5-kuvert från Region SKÅNE.
CityBr_044 2017-01 C5-kuvert från Region SKÅNE. TVÅ olika Porto Betalt, daterat 26.01.2017. Baksida med streckkod, och siffrorna 044
     
CityBr_utan 2017-03 C5-kuvert från Region SKÅNE. TVÅ olika Porto Betalt, daterat 28.03.2017. Baksida med streckkod, men UTAN siffror.
CityB_135 2017-04 C5-kuvert från 21 Grams AB Stockholm. Baksida med streckkod och 153. Framsidan Porto Betalt samt en grön etikett Bring  *7LZE. Ankom 2017-04-12
CityBr_153 2017-04 C5-kuverts baksida med streckkod och 153. Framsidan Porto Betalt 12.04.2017.
CityB_162 2017-04 C5-kuvert från Kommunkontoret, Drädsel, 22100 Lund. Bring Citymail, Åkarp. Frankostämpel Lic. 750358 006:30, 2017-04-18. Sorterat POSTNORD. Baksida med streckkod och 162.
CityB_14563 2018-02 C5-kuvert från Pressdata, Frösön till Hässleholm. Frankostämplat B 5:90 Lic. 750358, 2018-02-08. Postop: Bring CityMail 145 63 Norsborg.  Sorterat POSTNORD. Baksida med streckkod och 055..
Lu2_RegSk 2018-04 C5-kuvert från Vårdcentralen Tyringe till Hässleholm. Frankostämplat Lic. 750358 a 006:40, 2018-04-25. Enl. Bring levereras posten till deras sortering i Eriksberg. Det gäller dock nog bara Stockholmsområdet. Jag tror mer på 232 54 Åkarp i detta fallet och att frankostämpeln är slagen där.
     
     

Här finns 2018 Brings 3 sorteringsterminaler

Ågatan 38 431 37 Mölndal
Kumla Gårdsväg 21 145 63 Norsborg
Tegelvägen 4 232 54 Åkarp

 

 

Ett annat lokalföretag var GEFLE Mail

GEFLE - Mailförsändelser

En något annorlunda stämpel, jämfört med andra Lokalpostföretag.

CityM År

Beskrivning

     
Lu2_GEFLE 1998

C5-kuvert från Cederlöfs i Gävle. Borde väl stått Porto Betalt, OM det hade hanterats av Posten AB. Detta var något annat företag. Stämplat GEFLE  1998-07-28

     
     
     
City_POST 2019 Ett annat företag som behandlar post är POST  ~^ UNT distribution. Här använt Porto Betalt via PostNord.

 

Länk till Närservice, Porto betalt-stämplar, mm.

 

Förklaringar:

Licensnummer / Lic.nr / PB Lic. Tilldelas fabrikatets maskiner och följer maskin även vid ny innehavare. Sifferhöjden kan variera även inom samma maskintyp. Lic.nr kan vara en eller tvåradigt. På senare tid har man ändrat från Lic.nr till förkortning av fabrikatet. T.ex. SE för Secap, PB för Pitney Bowes.

60.00 - 70.00

Fylld kvadrat (6) före 0 kan också vara en öppen kvadrat (7). Se bild 30097 - Uddasida 1. Ibland är det väldigt svårt att skilja på öppen eller fylld fyrkant, troligen har "färgbandet" ibland fyllt fyrkanten. 

~0000

 ~före 0:a =  tre streck () ovanför varann i stämpeln = 5 ställig valör.  0000

 

 

Pb

Pitney Bowes leverantör av flera olika maskiner

Ph

Posthorn

Y=25, I=17

Datumstämpelns Yttre och Inre cirkeldiameter i mm.
Absenderfreistempel Tyska för Frankostämpel

Meter Stamp

Engelska för Frankostämpel

Meter Mark

Engelska för Frankostämpel
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 Länksidan
Franko Franko  Historik Udda 1 Franko Motiv (4)     Franko etiketter

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)