Frankostämplat - bifrankerat.

Här visas några Frankostämplingar med otillräckligt porto. Huvuddelen av objekten har bifrankerats med frimärke.  De olika fabrikaten och deras maskiner presenteras mer ingående  på respektive +åoiT0,yp-sida . 

Frankostämplingsmaskiner som inte kunde ge tillräckligt porto med en körning, utan fick köras flera gånger återfinnes mer på sidan 'lkranko-udda.

Frankostämplade Lustigheter  på sidan Franko - Udda.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  
Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 m / 09
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4)     Franko etiketter

m/26. Frankostämplat med tilläggsfrankering

Bild År

Beskrivning av objektet och trolig orsak till .... (Fratill)

Fra 729 1932 Frankostämplat brev med 010 öre Lic. 729. bifrankerat med Lützen 10 öre violett stämplat 1932-12-13.
Fra 355 1934 Trycksak frankerat med 5 öre Lejon stämplat Lidingö 1934-06-07. bifrankerat med frankostämpel Neopost 35 öre Lic. 355.
Fra 603 1935 Brev från Lic. 603 A-B Karlshamns Oljefabriker, Stockholm. 10 öre till Hälsingborg stämplat Stockholm 1935-04-23. bifrankerat med 5 öre Riksdagen.
Fra 288 1936 Brev från Stockholm till Tyskland viktklass II med frankostämplar 10+15 (Lic. 288 LUMA). bifrankerat med frimärke Lejon 5 + 10 öre och makulerade Stockholm 1936-04-03. Tack till Gunnar
Fra Falster 1937 Brev från Malmö 8.IV.37 till Falsterbo med frankostämpel. bifrankerat med 15 öre och eftersänt till Frankrike, Italien och åter till Tyskland. Lösen förmodligen av misstag i alla länder, varav i Italien och Frankrike med lösenfrimärken. Åter i Sverige 27.IV.37.
801 1938 Frankostämplat 060 öre, Midget 5, med lilla stämpeln Lic. 801. bifrankerat med  30 öre GV 1938-06-14.
3899 1939 Kortbrev (kB31) 10öre, bifrankerat med frankostämpel 005 öre (Lic.nr 3899) på Handelsbanken i Hudiksvall 1939-07-02
8705 1939 Frankostämplat Lic. 8705 15 öre brev till Karlskrona. Bifrankerat med 15 öre stämplat Trelleborg 1939-06-20
287 1939 Midget 3 Lic. 287 Svenska Gulf Oil Company AB, Stockholm. REK-brev 35 öre fick frankeras med  franko 15+15 samt ett 5 öres frimärke. Troligen hade Gulf inte 35 öres kliche´. Stämplat Stockholm 1939-06-15.
Efters 506MSu 1940 Lokalbrev frankostämplat med Lic. 506 Stockholm 1940-07-31. Lokalbrev Eftersänts som Riksbrev med 5 öre Bellman till Malmö. Eftersänt igen till Centralhotellet Sundsvall. Lokalporto 10 öre, Riksporto 15 öre fram till 1942-04-01.
610 1940 Francotyp A Lic. 610 frankostämpel 010 öre, bifrankerat med frankostämpel 005 öre
788 1941 Frankostämplat 085 öre, Frankotyp C, Lic. nr 788. bifrankerat med  30 öre GV 1941-05-30
9759 1941 Frankostämplat REK-brev med 30 öre, bifrankerat med 5 öre GV. Stämplat Örebro 1941-09-19
EftersMSt 1942 Lokalbrev frankostämplat med Lic. 506 Stockholm 1942-07-24. Lokalbrev Eftersänts som Riksbrev med 10 öre Folkskolan till Malmö 1942-08-05. Eftersänt igen till Vasavägen Stocksund. Lokalporto 10 öre, Riksporto 20 öre från 1942-04-01.
1843M 1943 Frankostämplat trycksaksbrev Lic. 1843 med 004 öre 1943-05-19. Bifrankerat med 1 öre stämplat Malmö 2, 1943-05-20.
4716 1943 Frankostämplat Luftpostbrev till Argentina med Lic. 4716, 105 öre Göteborg. bifrankerat med 85 öre Tre kr, stämplat Göteborg 8 1943-09-11
4780 1945 Frankostämplat brev med Lic. 4780 015 öre Göteborg. bifrankerat med 5 öre frimärke, stämplat Göteborg 1 1945-10-16
4822 1946 Francotyp C Lic. 4822 frankostämpel 010 öre, bifrankerat med 10 öre Sölvesborg 19.11.1946
820 1946 Francotyp C Lic. 820 frankostämpel 014 öre, bifrankerat med 1 öre 02.05.1946
8777 1947 Frankostämplat 020 öre, bifrankerat med  20 öre 5.11.1947. Troligen p.g.av utlandsporto
6925 1948 bKe 39 10 öre violett, bifrankerat med  005 öre av Frankator Lic. 6925. Hälsingborg 1948-07-10
711 1953 Frankostämplat brev John Wall, Stockholm med Lic. 711. 020 öre. bifrankerat med 5 öre frimärke, stämplat Stockholm 1953-10-06.
3749 1950 m/26 - Francotyp C, 3-ställig. Lic. 3749. Valör 039 öre, 1950-07-10.  9:an mycket lägre. Bläckantecknat + 1 öre frim. av denna valör fanns tillgänglig ej /sign.
3744 1954 Kortbrev (kB35B) 15öre, bifrankerat med frankostämpel 010 öre (Lic.nr 3744) på Handelsbanken i Örebro 1954-02-19
0904 1964 Adresskort Bl 239B frankostämplat 900 samt bifrankerat 1 kr + 2 x 25 öre GVIA stämplat Storvik 1964-12-16.
7711 1965 Postkort (pKe 52) 25 öre, bifrankerat med frankostämpel 005 öre (Lic.nr 7711) Hyltebruks AB. Stämplat 1965-08-11

m/44. Frankostämplat med tilläggsfrankering

Vissa maskiner kunde inte skriva hela portot. Se även sidan Franko Udda
Lic. År

Beskrivning

9819

-- m/44- Lic. 9819.  Vid högre porto än 999 öre kunde maskinen inte inställas för rätt porto. Adresskort frankostämplat 4 ggr. 900+900+900+100 öre för att nå upp till rätt porto 28 kr.
3899 1940 m/26, Helsak kB 31 10öre lila. Bifrankering med 005 öre frankostämpel Frankotyp C, stämplad 1940-02-02.

3026

1944 m/44- Lic. 3026 ?(sa) Frankostämpel 004, bifrankering med 1 öre Stockholm 1944-08-22

5702

1948 m/44- Lic. 5702 Sjögrens Järntorget 2. Frankostämpel 015 öre, Bifrankering med 5+10 öre.  Stämplat Göteborg 1948-03-10

19119

1948 m/44- Lic. 19119 Frankator K, Riksbyggen.  Frankostämplat 90 + 20 öre, bifrankerad 25 + 20 öre. Värdeetikett Nr 1507. Stämplat Stockholm 14, 1948-06-03.
2112 1952 m/44- Lic.nr 2112. Frankostämplat 65 öre Västerås 1952-10-16, bifrankerat med 25 öre GVI skyddsperforerat ASEA.

6835

1956 m/44- Lic. 6835. Francotyp C på Bl. 723 b. valör 440 öre, bifrankerat med 10 öre "Snoddas".  Göteborg 1956-09-29

4876

1956 m/44- Lic. 4876. Francotyp C på Bl. 239 b. valör 390 öre, bifrankerat med 50 öre Hällristning.  Värdeförsändelse med frimärken till KGP från Allers i Hälsingborg 29.9.1956

19229

1956 m/44- Lic. 19229.  Brev med 025 öre, bifrankerat med 25 öre GVI.  Stämplat Växjö SSV 11.10.56

6892

1957 m/44- Lic.nr 6892. Frankostämplat 25 öre  ovanpå 25 öre frimärke den 08.2.1957 (25 öre 1.6.1951 - 31.5.1957) Dubbelt porto ? eller felfrankerat ?
10603 1960 m/44- Lic.nr 10603. Frankostämplat REK  80 öre Ljungby 10.09.1960. bifrankerat med 20 öre samma dag

2131

1964 m/44- Lic. 2131, Hasler C. 30 öres porto med frimärke, bifrankerat med Frankostämpel 00.05 Göteborg 1964-05-11.
1795 1966 m/44 Lic. 1795. Adresskort frankostämplat 230 öre. bifrankerad med frimärke 220 öre
9750 1967 m/44 Lic. 9750. Adresskort frankostämplat 280 öre. bifrankerad med frimärke 90 öre. Stämplat 1967-05-22

7024

1969 m/44- Lic.nr 7024, 4-ställig Francotyp Cc. Wallenius Line Stockholm bifrankerat med 00.25 samt eftersänt till Antwerpen. 45 öre Nobel stämplat Örkelljunga 21.01.1969

7024a

1969   Stämpel på baksidan av ovanstående 7024 stämplat 21.01.1969

10595

1970 m/44- Lic. 10595. Adresskort med 550 öre bifrankerat med 245 öre + 5 öre på baksidan. Stämplat Bodafors 1970-05-14
30095 1971 m/44- Lic.nr 30095. Frankostämplat 45 öre 1971-03-26. bifrankerat med  10 öre samt stämplat med  "Makulerat * Stockholm"

2014

1971 m/44- Lic. 2014. Frankostämplat 30 öre den 2.11.71. bifrankerat med  10 öre, men 5 öre hade räckt. Troligen B-post 35 öre eftersom A-post är 50 öre.
10954 1972 m/44- Lic.nr 10954 3-ställig Francotyp Cc på adresskort. Franko 990 öre bifrankerat med frimärke 10 öre. Lysekil 9.3.1972
20076 1972 m/44- Lic.nr 20076. Frankostämplat 65 öre 1972-08-24, bifrankerat med 10 öre
20491 1974 m/44- Lic.nr 20491. Frankostämplat 65 öre den 05.3.74...(75 öre 1.7.1972 - 30.4.1974) bifrankerat med  15 öre samma dag. 10 öre hade räckt

20900

1976 m/44- Lic. 20900.  Frankostämplat 025 öre Nässjö 1976-07-01. bifrankerat med 75 öre stämplat 1976-07-02. Rätt porto 100 öre fom. 1976-02-01. Etikett Bl 2050. 12 Ny postadress.
  1976 m/44- Lic. 20600.  Frankostämplat 130 öre Norrköping 1976-11-10. bifrankerat med Gåslisa 10 kr

1328

1977 m/44- Lic. 1328. Krag F4 med färgad reklam. Frankostämplat 7.60 1977-07-12. bifrankerat 2.65 i frimärke. Paket 3 kg porto 10,25 ? OBS. Datum Iggesund, upp o ned.

10764

1978 m/44- Lic. 10764. Adresskort med 915 öre bifrankerat med 1 kr frim. 25.1.1978
4117 1984 m/44- Lic.nr 4117. Frankostämplat 1.65 datum 1983-02-02 Frankosvar. Portot steg 1983-06-01 till 180 öre.  bifrankerat med 15 öre 1984-03-12, alltså mer än ett år senare än Frankosvaret gjordes.

m/65. Frankostämplat med tilläggsfrankering

 
Lic. År

Beskrivning

40031 1967 Frankostämplat 700 öre Sätila 1967-11-20 med Lic. 40031. Adresskort paket, bifrankerat 280 öre och bunden etikett Skrymmande.
15051 1968 Frankostämplat 45 öre den 28.9.1968. Lic. PB.15051.(45 öre 1.1.1967 - 28.2.1969) bifrankerat med 45 öre. Dubbelt porto ? ?
30871 1970 Frankostämplat 660 öre Upplands Väsby den 20.8.70. Lic.nr 30871. Värde. bifrankerat med 20 öre.
40650 1971 m/65 - Francotyp Cc,  Lic. 40650 på Listpostanvisning till England. Frankostämplad -233  och bifrankerad med 70 öre frimärke
12477 1972 Frankostämplat 55 öre den 7.6.72. Lic.nr 12477.(65 öre 1.10.1971 - 30.6.1972) bifrankerat med  10 öre en månad senare den 7.7.1972. Frankostämpelns datum kan också vara felinställt.

30757

1975 m/65 Lic. 30757. Adresskort frankostämplat 870 öre. bifrankerat med Fjället 35 öre 13.3.1975

60473

1978 m/65 Lic. 60473 Francotyp Cc, Hylte kommun. bifrankerat med 90 öre Älg öppen mule. Hyltebruk 27.2.1978
18237 1978 Frankostämplat 9.00+9.00+2.40 öre den 10.2.1978, Lic.18237. bifrankerat med 30 öre. 2 kg på , Adresskort Inrikes paket, Bl 2010.01
50182 1980 m/65 - Francotyp C, 4-ställig. Lic. 50182 ? Stockholm 18.2.1980.  Franko 61.20 + 67,50 frankostämplat två ggr. Bifrankering med  130öre
44246 1980 Frankostämplat 3200 öre den 10.9.1980, Lic. 44246. bifrankerat med 19 kr. Vikt ej angiven på Adresskort Bl 2010.20
32258  1990 m/65 Lic. 32258  stämplat Stockholm 1990-12-17.  bifrankerat med 20 öre.

59200

1991 m/65 Lic. 59200, Frama frankostämplat, porto *2.50 på brev. bifrankerat med Framaetikett *2.50. Båda med samma datum 28.2.1991

4618

1985 m/65 Lic. 4618, Frankostämplat 1.90, Falun 2000-01-00. bifrankerat med 10 öre i Vansbro 1985-04-25.
59129 1988 Frankostämplat med *1.70  28.1.1975, Lic. 59129.  bifrankerat med frim. 10 öre. Stämplat Stockholm 2  1988-02-01
38641 1992 m/65 Lic. 38641, Frankostämplat 0250. bifrankerat med frim. 30 öre. Stämplat Norrtälje 1992-01-02.

70449

1994 m/65 Lic. 70449, Frankostämplat 3280, Sundsvall 1994-02-17. bifrankerat med Franko 010 öre,  men eftertaxerat i Njurunda 21.2.1994

14269

1993 m/65 Lic. 14269, Rek frankostämplat 3710, Täby 1993-02-22. bifrankerat med björnar 290 öre i Täby 22.2-1993
214420 2000 C4-Brev frankostämplat 2000-07-12 med 09.20. Vikten obekant men bifrankerat med 2 kr 2004-03-18. Hur har Posten i Fosie-Malmö tänkt? Vilket är portot 11.20? Skulle det kanske Lösenbelagts? Många frågetecken om detta brev.
367171 2000 m/65 - Francotyp C, 5-ställig. Lic. 367171 Resevaruhuset Södertälje 25.10.2000.  Porto 460öre frankostämplat med två etiketter  00349öre + 00111öre

507006

2001

m/65 Lic. 507006, franko ~04.40 på brev 20.2.2001. Kuvertet EJ bifrankerat utan återanvänt med frimärke Skata 06-05-2001.

m/65. bifrankerat med Frankostämpling
Bild År

Beskrivning av objektet och trolig orsak till ....

     
Efters 15413 1972 Brev stämplat Oxelösund, 1972-05-31 till Radio Officer på m/s Commodore Charles H. bifrankerat med 10 öre frankostämpel Lic. P.B. 15413
Red Snow

1973

Brev 0,75 öre från Göteborg 1973-08-13 till Stockholm 14. Frankostämplad Salén-Rederierna Lic. 5179 med 0,75 öre 1973-08-14
50048

1975

Frankostämplat med 60.75  28.1.1975, Lic. 50048.  bifrankerat med frankoetikett   60.25.  Lund 28.1.1975
12331 1977 Porto 35.25. Frankerat med 3x10 kr Gåslisa, tilläggsfrankostämplat 1977-10-13 med Postalia P 4, Lic. 12331 med  525 öre.
34597 1984 Portot höjdes till 190 öre 1984-04-01. Brev frankerat med 180 samt bifrankerat med 10 öre frankostämpel P.B. 34597.
31037 1989 Frankerat med 220 samt bifrankerat med frankostämpel Lic. 31037 valör 00.10. Stämplat Lund 1989-04-26
58184 1990

Julpost 1990 2.30 , bifrankerat med frankostämpel Lic.nr 58184 och ~00.20. Alcatel 4400, Stockholm 1990-12-19

47559

1991

Julfrimärke 1990 a´  2,30. bifrankerat med 30 öre Frankostämpel Lic. 47559. Stämplat  Skövde 09.1.1991
60321

1993

Frankostämplat 6280 . bifrankerat med 10 öre Frankostämpel Lic. 60321 Karlskoga 04.3.1993
69256 

1993

Rätt porto 290. Frankerat 240 + frankostämpel  Lic. 69256  00.50. Stämplat Malmö 1, 1993-12-22.
294652 2006 Frankostämplat med 04.80. Rätt porto Ekonomibrev var 04.70. Nytt fullt porto 500 med frimärke stämplat 2006-07-25.
504310 2006 Frankostämplat med ~05.00. För att kunna läggas på vanlig brevlåda är portot 5.10. bifrankerat med frankostämpel ~00.10. Stämplat Tranås 2006-12-29 och sorterat Nässjö 2007-01-02
306057 2007 Frankostämplat med 00500. För att kunna läggas på vanlig brevlåda är portot 5.10. bifrankerat med frankostämpel 00010. Stämplat Vimmerby 2007-01-03

m/97. bifrankerat
Bild År

Beskrivning av objektet och trolig orsak till ....

293821 1998 Frankostämpel Pitney Bowes ~04.50 Lic. 293821, IE Installations Elektriska AB Boden. bifrankerat 1998-11-03 med 2 kastanj  5+5 öre.
     

Ofrankerade / otillräckligt frankerade brev, blir som alla andra brev

Eftertaxerade (se även Eftertax)
Bild

Beskrivning av objektet och trolig orsak till ....

Ptm i Malmö använde en Frankostämpel för Eftertaxeringen. Lic.nr 100220 av fabrikat Ascom Hasler.23.10.96
   
20182 m/65 Lic. 20182, 9 kg paket endast frankerat med 550 öre, men eftertax. med 7:- stämplat 16.6.1970. Eftertax. är en annan form av bifrankering.

Reklam för/i den egna Maskinen: Se mer Reklamtryck

m/44 och m/65

 

Andra "bifrankerade" objekt 

Fratill41 1941

Helsak kB 31 10 öre GV, bifrankerat med frankostämpel Lic. 1795 5 öre. Stämplat Uppsala 1, 1941-02-06.

12 Johan. Pbet Lokalpost > Postiljohan Karlstad 19.2.02 < Porto Betalt-stämpel P 500 till Pn 218 90. Brevet VideoJetstämplat: 2002-02-20 Karlstad 041. Lokalbrevet blev inrikesbrev.    
Lu Fra 2007 Frankostämpel från Postiljohan  Karlstad, som frankostämplat C5-kuvertet  2007-00-05 eftersom det skulle till Postnummer 281 90. Brevet sorterat i Karlstad 41,  2007-06-05.

m/65

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Vill du fördjupa ditt kunnande lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Litteraturhänvisning: Se sidan Franko-Historik.

Main page m / 26 m / 44 m / 65 (3) m/65 6-siffriga m / 97 m / 2000
Franko Franko  Historik Franko Udda (5) Franko Motiv (4)     Franko etiketter

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)