Föreningsbrev

Föreningar fick möjlighet till lägre porto än - Ekonomibrev, Economique - B-post.

Dessa brev stämplades B- Föreningsbrev, se nedan

Den nya tjänsten fanns 1981 - 2015Så här skrives i
Nytt från Postverket

V I K T I G T    M E D D E L A N D E     O M     F Ö R E N I N G E N S     P O R T O K O S T N A D E R


Portot höjs den 1 juni 1981 och samtidigt genomför vi ett nytt taxesystem som bl. a. innebär att försändelseslaget "Trycksaker" försvinner.
Detta kan medföra ökade kostnader för sådana föreningar som brukar skicka ut tryckt eller stencilerad föreningsinformation, kallelser etc.
Vi inför därför ett nytt slags försändelse som skall kallas FÖRENINGSBREV.
Här följer en kortfattad sammanställning över vad som gäller, för att Ni skall få skicka Er post som FÖRENINGSBREV.
 

Tjänsten FÖRENINGSBREV upphörde 2015-01-01.

* Föreningen måste vara ideell och ha ett allmännyttigt ändamål.
* FÖRENINGSBREV får väga högst 100 gram.
* Portot per. försändelse är 1,50.
* FÖRENINGSBREV får skickas inom hela Norden.
* Minst 20 försändelser av samma vikt och format skall lämnas vid varje inlämningstillfälle.
* FÖRENINGSBREV skall lämnas in på postkontor (ej i brevlåda).
* Avsändaruppgift är obligatorisk.
* Försändelserna skall vara märkta "FÖRENINGSBREV" och "B".
* FÖRENINGSBREV delas ut senast tredje dagen efter inlämningsdagen (lördag-söndag räknas ej). _
* FÖRENINGSBREV frankeras med frimärke eller frankeringsmaskin. Även portobetaltsystemet kan användas. '
* Tilläggstjänster (rek, express e.t.c.) medges inte.

Följande avgifter gäller

Vikt högst gram Inte skrymmande öre Skrymmande öre
100 135 135
250 250 400
500 350 500
1000 500 650


Vi på posten lämnar gärna ytterligare information om FÖRENINGSBREV och de villkor som gäller.
På postkontoret kan Ni också skaffa en stämpel med texten "FÖRENINGSBREV  B till ett pris av 10 kr/st.
Med vänlig hälsning
Postmästaren

 

År 1981-06-01 infördes alltså enhetliga portobestämmelser för alla inrikes brevförsändelser. Dessa graderas efter krav på befordringshastighet och hanterlighet, utan hänsyn till innehåll.  Förstaklassbrev, Ekonomibrev och Föreningsbrev. Därmed upphörde tidigare benämningar, som inrikes Trycksak, Varuprov, Affärshandling mm.

 Tilläggsavgifter som  förekommer av olika slag, kan endast kombineras med 1:a klassbrev.

 Affärsområde Meddelande Sverige heter nu Postens avdelning som hanterar alla  våra brev.

 2014 sammanslog man avdelningarna Logistik (paket) och Meddelande Sverige (brev)

1997 infördes Fixvärdesfrimärken. Frimärken utan valör för såväl inrikes brev som Ekonomibrev och Föreningsbrev

Föreningsfrimärke

Facit Nr: 2026, 2049-2050, 2131, 2178, 22382299, 2348, 2401, 2502, 2545, 2559, 2590, 2635,Och jag som trodde, att jag skulle kunna koppla av nu -

Texten kan tryckas eller stämplas på försändelserna. (250)

Tryck - Örebro 1984-08-15

 

Stämpel  -  1981-10-11


Posten
.


Du kan skicka föreningsbrev inom Sverige och de kommer fram inom tre vardagar, maxvikten är 250 gram. Frankera dina föreningsbrev med våra särskilda valörlösa frimärken. ….

Skicka föreningsbrev och få lägre porto. Breven ska röra föreningens verksamhet, till exempel protokoll, kallelser till årsmöten eller värva medlemmar.

Läs mer här

 

U 4003.91.1 - Från 2 jan 1992 ber vi dig märka alla brevförsändelser till utlandet.

Blå etikett för snabbare  befordran av utrikes brev.  Grön etikett (B) för Ekonomibrev.

Ekonomibrev till utlandet.

align="center" align="center" align="center" 500 align="center" align="center"
Fom Datum Vart 20 gr 50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr 5
1992-01-02 Norden250500500900 1400 2500 4000  
1992-01-02 Europa 400 600 800 1500 2500 4000 7000  
1992-01-02 Övr. länder 450 700 1000 2000 3500 5000 9000  
                   

 

Taxa för olika vikter i gram. Föreningsbrev.

Jämför här porto med andra typer av försändelser, Inrikes Brev, normalporto.

Tid 100 gr/öre

250 gr

500 gr

1000 gr

  Normalporto 20 gr Normalporto 100 gr
1981-06-01 135 - - -   165 330
1983-06-01 150 - - -   180 360
1984-04-01 150 - - -   190 380
1984-12-03 160 - - -   200 400
1986-02-03 170 - - -   210 400
1987-02-02 170 - - -   210 420
1988-02-01 180 - - -   210 440
1989-01-30 190 - - -   220 460
1989-09-04 210 - - -   230 500
1990-01-29 220 - - -   240 500
1991-04-02 240 - - -   250 500
1992-01-02 230 - - -   280 550
1993-01-01 240 - - -   290 580
1994-03-01 260 1000 1600 2250   320 640
1995-01-01 310 1100 1800 2500   370 740
1996-01-01 320 1150 1900 2500   385 770
               


 Från 1997-03-01 anpassades porton efter de valörlösa inrikes frimärken som utgavs 1997-02-28.

Frimärkta             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Frankostämplade

Tid 100 gr/öre

250 gr

500 gr

1000 gr

  Normalporto 20 gr Normalporto 100 gr
1997-03-01 320   Som Ekonomibrev Som Ekonomibrev      
1997-07-01 350   " "      
2001-06-01 350   " "      
2003-01-01 480   " "      
2005-03-01 480   " "      
2006-03-01 480   " "      
2007-01-01 480   " "      
2009-01-01 500 2000 " "      
2010-01-01 500   " "      
2011-01-01 500   " "      
2012-01-01 500 2000 " "      
2013-01-01 550 2200 " "      
2014-01-01 550   " "   550 1100
2014-04-01 650 2600 " "   610 1220
2015-01-01 Upphör och blir Ekonomibrev        


2015-01-01

Tjänsten Föreningsbrev upphör, och föreningar får övergå till Ekonomibrev. Frimärket Föreningsbrev gäller dock fortfarande, men vikten gäller för samma som Ekonomibrev.

 

Länkar

Main page

Posthistoria Huvudsida Ekonomibrev Portoguide Brevsortering

 

Försändelserna är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. (150)

Föreningsbrev och dess föregångare - XA och XB.

Bild Fil År Porto Beskrivning Trycksaker - föregångare till Föreningsbrev före  1981-06-01
EkoF01 1980 140

XA beskuret C4-kuvert med frankostämpel Postverket Lånemaskin 1980-05-07 till Borås.

EkoF02 1981 115

XB större brev beskuret från Örebro till Borås. Frankostämplat 115 öre Örebro 1981-05-18.

Eko_F03 1981 150

Feltaxerat C6-kuvert som Ekonomibrev. Borde bara varit 140 öre som XA. Frankostämplat 150 öre Stockholm 1981-02-06

Lu2 ABC 1985 PB  Föreningspost Porto Betalt Bromma 14 P 8. Brevet sorterat i AEG-maskinen Stockholm Postnummer 28100. Troligen omkr. 1985

B - Föreningsbrev

Föreningsbrev med tilläggstjänster.

Bild Fil År Valör Beskrivning  B - Föreningsbrev Postförskott
         
EkoFPfNorrk 1985-02 135

C6 20 gr.  B Föreningsbrev. Rätt porto 160 + 6 kr Postförskott, stämplat Karlskoga 1985-02-27 till Norrköping.

B - Föreningsbrev

Härifrån synes frankostämplade brev ha samma portosatser som frimärkta brev.

Bild 80 Fil År Valör Beskrivning  B - Föreningsbrev f.o.m 1981-06-01
Lu2 ABC 1980-tal Porto Betalt C65 20 gr.  B Föreningspost med Porto Betalt Bromma 14 P 8. Brevet sorterat i AEG-maskinen Stockholm Postnummer 28100
EkoF16FD 1981-10 135

C6 20 gr. Rätt porto B Föreningsbrev från Frimärkets Dag i Kumla 1981-10-11

  EkoF Einstein 1982-01 135

C6 20 gr. Rätt porto, stämplat B Föreningsbrev från Ängelholm. Frankerat Einstein 135 öre stämplat  Ängelholm 1982-01-13.

  EkoF Masthu 1982-01 135

C6 20 gr. Rätt porto, stämplat B Föreningsbrev från Göteborg. Frankerat 20 + 25 + 90 = 135 öre stämplat  Göteborg 1982-01-18.

EkoF Damkl 1982-02 135

C6 20 gr. Rätt porto, stämplat B Föreningsbrev från Karlshamns Damklubb. Frankerat Einstein 135 öre Karlshamn 1982-02-13.

  EkoF_Bsp 1982-03 135 C6 20 gr. Rätt porto, stämplat B Föreningsbrev från Bältespännarna. Frankerat 135, stämplat Helsingborg 1982-03-03.
EkoF Alvsborgs 1982-04 135

C6 20 gr. Rätt porto, stämplat B Föreningsbrev från Älvsborgs Läns Slöjdförening. Frankerat 135 öre Vänersborg 1, 1982-04-19. Eftersänt till postnummer 11127 Stockholm.

EkoF Box128 1982-08 135

C6 20 gr. Rätt porto, stämplat B Föreningsbrev i frankostämpeln Lic. 60631. Frankerat 135 öre Uppsala, 1982-08-26.

EkoF_Gbg82 1982-12 135 C6 20 gr. Rätt porto 135, tryckt B Föreningsbrev från Göteborgs Skidklubb (GSK). Frankerat 135 öre stämplat Göteborg 38, 1982-12-08.
EkoF KhHantv 1983-01 135

C6 20 gr. Rätt porto, tryckt B Föreningsbrev från Karlshamns Fabriks- & Hantverksf.. Frankerat Elin Wägner 135 öre stämplat Karlshamn 1983-01-04.

  EkoF Folkp 1983-03 135

C6 20 gr. Rätt porto, stämplat B Föreningsbrev från Folkpartiet. Frankostämpel Lic. 18525 135 öre Borås 1985-03-07.

EkoF IOGT 1983-04 135

C6 20 gr. Rätt porto, stämplat B Föreningsbrev från IOGT. Frankerat 135 öre Svenska Freds Mariestad 1983- 4-27.

EkoF IOGT 1983-02 135

C6 20 gr. Rätt porto, stämplat B Föreningsbrev. Frankerat 135 öre, stämplat SÄRÖ 198?-02-11.

EkoF_RK 1983-09 150

Vykort 20 gr. Rätt porto, stämplat svart B Föreningsbrev. Frankerat 150 öre Röda Korset, stämplat RÖD Stockholm Medlemsvärvning 1983-09-25.

  EkoF_Bsp 1983-12 150

Brev 20 gr. Rätt porto, Lila B Föreningsbrev. Frankerat 150 öre, maskinstämplat Stockholm 1 Medlemsavgift 1983 Bältespännarna..

Eko Midnat 1984-08 150

Vykort frankerat 150 öre, B Föreningsbrev Stämplat Stockholm 1984-08-04

EkoF Tandl 1984-09 150

Skaraborgs Privatpraktiserande Tandläkare. Frankerat 150 öre, maskinstämpel 212 Lidköping 1, 1984-09-04

Eko_Ljungb 1983-01 165 Ljungbyheds Idrottsförening. Överfrankerat 165 öre B Föreningsbrev, stämplat Ödåkra-Väla Centrum 1983-01-13 *K1*
Eko Minnes 1983-08 160

Vykort frankerat 160 öre, B Föreningsbrev stämplat Växjö 1983-08-14 ?

EkoF_Pastors 1984-09 150 Pastorsämbetet i Örgryte Församling. B Föreningsbrev stämplat Göteborg 1984-09-21. Eftersänt till P R 400 25 Göteborg.
Eko SkFotbolls 1984-11 150

C5 20 gr. Skånes Fotbollsförbund. B Föreningsbrev frankostämplat 150 öre Lund 1984-11-21.

Bild Fil År Valör Beskrivning  B - Föreningsbrev höjdes 1984-12-03 till 160 öre
Eko Centern 1984-12 150+10

C5 20 gr Centerns Komunorg. B Föreningsbrev i frankostämpeln Lic. 15646, stämplat 1984-12-04.

EkoF Sunds85 1985-01 160+10

 C6  20 gr.  B Föreningsbrev i frankostämpeln Lic. P.B. 35 160 öre, Sundsvall 1985-01-25. "Postens Kundtjänst"

EkoF MHF 1985-02 160

C5 20 gr. MHF/MHF-Ungdomslotteri, B Föreningsbrev i frankostämpeln Lic. 3618 stämplad Stockholm 1985-02-01.

EkoF Ljusd 1985-02 160

C6 20 gr. Ljusdals Filateliförening, B Föreningsbrev  frankerat 160 öre, stämplat Ljusdal 1985-02-27.

EkoF Folk 1985-03 160

C6 20 gr. Rätt porto, stämplat B Föreningsbrev från Folkpartiet. Frankostämpel Lic. 18525 160 öre Borås 1985-03-07.

EkoF Fohrum 1985-05 160

C? 20 gr. Rätt porto, stämplat B Föreningsbrev från Forum-S. Frankerat 160 öre stämpla Huddinge 1985-05-08.

EkoF MaTill 1986-02 160+10

 Klipp från C5  20 gr.  B Föreningsbrev i frankostämpeln Lic. 31257 160 öre, Malmö 1986-02-20. bifrankerat 5 + 5 öre stämplade Malmö Ban 1986-02-21.

  EkoF Hsh 1986-06 170

C5 20 gr. Lila stämpel B Föreningsbrev från Hässleholms Filatelistförening. Frankerat 80 + 90 öre stämplat Hässleholm 1986-06-03

EkoF GbgLokm 1986-11 170

C6 20 gr. svart stämpel B Föreningsbrev från SJ Lokmäns Frimärksklubb Göteborg. Frankerat 170  öre stämplat Göteborg 1986-11-20.

EkoF Havskapp 1987-11 170

C5 20 gr.  B Föreningsbrev i frankostämpeln Lic. 12564, stämplat Göteborg 1987-11-07.

EkoF Bordt 1987-12 170

C6 20 gr. Rätt porto, stämplat B Föreningsbrev från Svenska Bordtennisförbundet. Frankostämpel Lic. 725 00170 öre Stockholm 1987-12-22

  EkoF_Pm 1988-02 180 C6 20 gr. Rätt porto, stämplat B Föreningsbrev från Postmuseum stämplat Stockholm 1988-02-04
EkoF16 1988-03 180

C5 20 gr. Hässleholms Fritid Lic. 59557, frankostämplat 180 öre Hässleholm 1988-03-29.

Eko FNordh 1988-10 180

C6 20 gr. Rätt porto, frankerat 180 öre, stämplat B Föreningsbrev. Stämplat Kungsbacka 1, 1988-10-24.

EkoF Musik 1988-12 180

C6 20 gr. Frankostämpel Lic. 59467, stämplat 180 öre Örnsköldsvik 1988-12-13

EkoF16MHFU 1989-04 190

C5 20 gr. B  Föreningsbrev från MHFU, frankostämplat Lic. 3618 Stockholm 1989-04-25

Eko Vernamo 1989-05 190

C6 20 gr.  frankerat 190 öre, B Föreningsbrev. Värnamo Filatelistförening. Maskinstämplat Värnamo 1989-05-18

Bild  80 Fil År Valör Beskrivning  B - Föreningsbrev
      200  
EkoF_N90 1990-01 210 C6 20 gr. stämplat B  Föreningsbrev från Nässjö Filatelistförening, stämplat Nässjö   P  1990-01-08
  EkoF CoClub 1990-07 220

C65 20 gr. stämplat B  Föreningsbrev från Computor Club Sweden. Frankerat 220 öre stämplat Malmköping 1990-07-12

EkoF RydsB 1990-12 220

C5 20 gr. stämplat B  Föreningsbrev från Ryds Basket. Frankerat 220 öre stämplat Ryd 1990-12-21

EkoF_Slott 1992-02 230 C6 20 gr. stämplat B  Föreningsbrev, stämplat Göteborg 5, 1992-02-29 till Kungl. Slottet Stockholm.
EkoF_Ryd92 1992-05 230 C5 20 gr. stämplat B  Föreningsbrev, stämplat Ryd 1992-05-14
EkoF VStift 1991-02 240

C6 20 gr. stämplat B  Föreningsbrev från Växjö Stiftsförbund. Frankerat 240 öre stämplat Nybro 1991-02-20.

  EkoF CoCl 1991-06 240

C65 20 gr.  Föreningsbrev från Computor Club Sweden. Frankerat 240 öre stämplat Malmköping 1991-06-17.

EkoF Farsta 1991-10 240

C65 20 gr. B  Föreningsbrev från Samlarförbundet Nordstjärnan, frankerat 240 öre. Maskinstämpel Farsta 1, 1991-10-10.

EkoF Moderat 1993-02 240

C5 20 gr.  B-brevstycke från Moderaterna. Frankostämpel Lic. P.B.54421 stämplad Skara 1993-02-08

EkoF_Ryd94 1994-02 240 C5 20 gr. Sent stämplat Ryd 1994-02-21. 1994-03-01 höjdes portot till 260.
EkoF SvBordt 1994-05 260

C5 20 gr. B  Föreningsbrev från Svenska Bordtennisförbundet. Frankostämpel Lic. 759 stämplad Stockholm 1994-05-02. Stämpel Förenings-brev.

  EkoF_310utan 1995 310

C5 20 gr. B  Föreningsbrev från Göteborg 1995-02-07 frankerat med 310 öre Svensk dvärghöna

EkoF_Smyrna 1995-07 310

C65 20 gr. B  Föreningsbrev från Smyrnaförsamlingen. Frankostämel Lic. 80210, valör 310 stämplad Göteborg 1995-07-14.

EkoF_SthFil 1996-01 320 C6 20 gr. B  Föreningsbrev från StockholmsFilatelist Förening. Frankerat 320 öre stämplade Stockholm 2, 1996-01-23.
Eko SuneH 1996-04 B Förening

C6 20 gr. Facit 1941 Vilda djur 3, stämplat Uppsala Postterminal 1996-04-16.

EkoF BBU 1996-05 320

C65 20 gr. Blinda Barns Utveckling Frankostämpel Lic. 561, 320 öre, stämplat Stockholm 1996-05-24.

EkoF Vestk 1997-01 320

C6 20 gr. Vestkustens Backlag frankerat Bäver 320 öre, stämplat Göteborg 1997-01-13

EkoF_KDU 1998-08 350 C5 20 gr. B  Föreningsbrev från Stockholm, frankerat *03.50  stämplat 1998-08-31. Sorterat Klara 980901.

 Frimärke - Föreningsbrev

Här de valörlösa frimärken som använts till B - Föreningsbrev.

Utgivet Facit nr Beskrivning    Utgivet Facit nr Beskrivning 
1997-07-01 2026 Djuren på nordens ark   2005-09-23 2502 Världsarvet 7
1998-01-15 2049 Jan Lindblads tigrar   2006-05-04 2545 Svenska hopp
1998-01-15 2050 Jan Lindblads tigrar   2006-09-07 2559 Bellman, Kraus, Mozart
1999-05-20 2131 Cyklar   2007-03-22 2590 Sjöräddningen 100 år
2000-03-17 2178 Skogen   2008-01-24 2635 Insekter
2001-03-22 2238 Fyra fågla - fyra årstiden   2009-03-26 2715 Bevingat
2002-03-20 2299 Världsarvet 2   2011-03-24 2831 Nätverk
2003-01-20 2348 Knopar   2011-03-24 2832 Nätverk
2004-01-26 2401 Träverktyg        upphörde 2015-01-01.

FÖREN betyder att Föreningsfrimärke har använts.

Bild Fil År Valör Beskrivning  B - Föreningsbrev
Auvid_JulGbg97 1997-12 FÖREN Julkort med ostämplat  Föreningsbrev. Sorterat Göteborg 1997-12-17 till Kullavik. Tidig Videojetkod.
  Eko FUB 1998-03 FÖREN

C5 20 gr. Facit 2049 Jan Lindblads Tigrar, stämplat Malmö 1998-05-07.

  Eko SMS 1999-03 FÖREN

C5 20 gr. Facit 2026 Nordens Ark, stämplat Årsta Posten Sverige 1999-03-11.

  Eko_SV 2000-04 FÖREN C65 20 gr. B  Föreningsbrev från Studieförbundet Vuxenskolan. Stämplat Malmö 2000-04-20.
Eko 2549Knop 2004-09 FÖREN

C5 20 gr. Facit 2549 Knop, stämplat B Föreningsbrev. Stämplat Tyringe  2004-09-06.

  Eko SMSB 2007-09 FÖREN

C5 20 gr. Facit 2559 C. M. Bellman, stämplat IRM Malmö  2007-09-21.

Eko 517812 2011-12 FÖREN

C5 20 gr. med frankostämpel m09 Neopost ? och porto 5:00 och text FÖRENINGSBREV. 2011-12-08

Eko_2590 2012-10 FÖREN

C6 20 gr. Facit 2590 Sjöräddningen 100 år, stämplat IRM Malmö  2012-10-12.

Eko VFila 2014-10 FÖREN

C6 20 gr. Från Växjö Filatelistförening, stämplat Växjö  2014-10-02.

 

Andra typer av frankering har ibland använts.

Bild - 100 Fil År Valör Beskrivning  B - Föreningsbrev
Eko_PortoB 2006-08 Porto Bet C6 20 gr. Frankerat Tomelilla Porto Betalt samt  stämplat B Föreningsbrev. Sorterat Malmö 2006-08-03
Eko_Torne 2007-03 Franko Del av C5 50 gr. Frankostämpel Lic. 235142 004.60 kr, stämplat 2007-03-05 samt B Föreningsbrev
  Eko_Condis 2008-08 FÖREN C6 20 gr. Felaktigt frankerat med Föreningsbrev. Jag tror inte att Cnditoriet var en förening ? Handstämplat Malmö 2008-08-11.
Eko_Boras09 2009-03 2 Brev C6 dubbelt porto, märkt B Föreningsbrev. Frankerat med 2 falska Dag Hammarskjöld. Stämplat IRM Göteborg 2009-03-04
Eko_LundAura 2011-02 Porto Bet Brevkort stämplat B Föreningsbrev Porto Betalt. Ankomst 2011-02-?.
Eko_Ljungby 2014-08 6 kr

C5 20 gr. Frankerat 6 kr Hästsport, stämplat B Föreningsbrev. Stämplat IRM Alvesta 2014-08-04.

Eko_Vaxjo14 2014-08 6:50 C6 20 gr. Frankerat 2 + 4:50 kr, stämplat B Föreningsbrev. Handstämplat Växjö Väster 2014-08-26.
Eko_Vaxjo15 2015-02 FÖREN C6 20 gr. Frankerat FÖREN, stämplat B Föreningsbrev. Handstämplat Växjö Väster 2015-02-27.


Frankostämplade försändelser.
Bild Fil År Valör Beskrivning  B - Föreningsbrev
  Eko 1983-11 135

Frankostämplat B-Föreningsbrev, Lic. 542 stämplat Stockholm 1983-11-23

EkoF Halland 1987-03 150

C6 20 gr. stämplat B-Föreningsbrev, frimärkt med 150 öre från Nordhallands Filateliförening. Borde varit 170 öre. Stämplat Kassa 2 Västra Frölunda 8 1987-03-23.

EkoF_BRO 2004-08 04.50 Del av C5-kuvert, frankostämplat  B-Föreningsbrev, från okänd avsändare. Frankerat -04.50, stämplat BRO  2004-08-23. Sorterat i IRM 106 Uppsala.
Eko_Nyk 2005-09 0460 C6-kuvert  B-Föreningsbrev, från Nyköping frnkostämpel Lic. 234339 0460 stämplat Nyköping 2005-09-19. Sorterat Västerås 107, 2005-09-19.
Eko_BIVAB 2005-09 240 C6 20 gr. stämplat B-Föreningsbrev, från IVAB, stämplat 4,40 Hässleholm 2005-09-23
Eko_ABF 2007-02 480 C5-kuvert  B-Föreningsbrev, från ABF. Frankostämpel Lic. 231743, stämplat porto 004.80, 281 31 Hässleholm 2007-02-08.
Eko_TOMM 2010-01 10.00 Del av C5-kuvert frankostämplat B-Föreningsbrev, Lic. 284506 valör 10.00. Stämplat 56533 Habo 2010-01-11.
Eko FraC5 2014-11 650 C5-kuvert frankostämpel Lic. 355413 valör 6:50 stämplad 2014-11-12

Bilder av senare brev.

     
Eko 355413 2014 Frankostämpel Fören.Brev. Lic. 355413. Frankerat 6:50, vikt upp till 100 gram, stämplat 2014-11-12.
  2018-01 Brev postat mitten av dec. 2017 med ett Föreningsfrimärke. Fortfarande 2018-01-03 Ostämplat efter 6 postningar i Gul brevlåda. Bara Kulspets-X
Eko_25683 2018-01 Brev postat minst 6 ggr. Dock ingen stämpel på frimärket, men kontrollsiffror 25683 vid sorteringen. Endast makulering med kulspets X

 

Tjänsten FÖRENINGSBREV upphörde 2015-01-01.                  Föreningar får då utnyttja Ekonomibrev

Föreningsbrev blev därmed Ekonomibrev, som upphörde 2017-12-31.

Bild Fil År Vikt Beskrivning  B - Föreningsbrev efter 2015-01-01
Eko_Glem 2015-05 86 Visserligen är detta behandlat i Malmö, men det är ju en fin uppföljning av maskiernas jobb och taxeändringen. Föreningsbrev upphörde 2015-01-01 och föreningarna fick istället använda Ekonomibrev. Enkel Normalvikt nu endast 50 gram och brevet vägde 86, vilket resulterade i Eftertaxerad 2015-05-05.
Eko_Mjolby 2015-05 >50 B FöreningsbrevC5-kuvert med dubbelt porto > 50 gram stämplat Mjölby 2015-05-05

Länkar till:

Main page

Posthistoria Huvudsida

Postal Automation

Brevkort med särskild adressremsa

 

Litteraturhänvisning.
Nyhets-Posten Andra media-er
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)