Ekonomibrev.

 

Ekonomibrev, Economique - B-post.

Den nya indelningen

 

År 1981-06-01 infördes enhetliga portobestämmelser för alla inrikes brevförsändelser. Dessa graderas efter krav på befordringshastighet och hanterlighet, utan hänsyn till innehåll.  Förstaklassbrev, Ekonomibrev och Föreningsbrev. Därmed upphörde tidigare benämningar, som Affärshandling, Banderoller, inrikes Trycksaker, XA, XB, Varuprov, mm.

 Hämtat ur A 1066.81.1 och A 1096.84.1

Information om de NYA enkla brevreglerna. Avgiften för Ekonomibrevbestod av en avgift per brev och en abonnemangsavgift - alternativt en engångsavgift per inlämning

Ekonomibrev fick INTE läggas i brevlåda, utan måste lämnas in på Posten.

Abonnemangsavgiften var 1200 kr från 1 april till 31 mars.

 

Helårsabonnemang 1200 kr  -  Engångsavgift 30 kr.

 

Från den 1 januari 1981 finns enhetliga regler för sorteringsrabatter vid storsändningar. Sortering på de 2 eller 3 första postnummersiffrorna. Vid tyngre försändelser över 100 gr lämnar Posten gärna offert.

 

Motion ang. slopande av antalsgränsen för Ekonomibrev -   Stockholm den 25 januari 1982. skriven av LARS G. AHLSTRÖM (m), STEN SVENSSON (m)

 

1985 togs det fram en blå väska (32 x 38 cm). Detta för att lantbrevbärarna lättare skulle kunna hålla reda på Ekonomibreven.

 Ekonomibrev (B-post) upphörde gälla den 31 december 2017.

 

Inrikes Ekonomibrev är värda sex kronor från 1/1 2018.

Högsta vikt Antal försändelser Rabatt (öre per styck vid 2 siffror) Rabatt (öre per styck vid 3 siffror)  
20 gr 5000 - 50000 6 8  
  50001 - 100000 7 9  
  över -   100000 810  
100 gr 5000 - 50000 8 10  
  50001 - 100000 9 11  
  över -   100000 10 12  

 

Och jag som trodde, att jag skulle kunna koppla av nu 2012 - 

Postterminalerna i Karlstad och Västerås ersätts av en ny i Hallsberg. Postterminalerna i Uppsala och Årsta ersätts av en ny i Rosersberg.

 

Tilläggsavgifter som  förekommer av olika slag, kan endast kombineras med 1:a klassbrev.

 Affärsområde Meddelande Sverige hette ju tidigare avdelningen som hanterade våra brev i Sverige (2012). Från aug. 2018 heter företaget Postnord och  Medelande och Logistik är sammanslagna.

 

Etikett Bl 2112.69. C:a 1992 - 1997.

38 x 19 mm. - 36 x 16 mm.

1984 - 85 fanns även en vit etikett

50 x 19 mm. - 38 x 19 mm.

1992 - 1998

38 x 18 mm.

Etikett Bl 2112.69 feb 99  på rulle. 2013

36 x 16 mm.


Etiketter A och B


En stor mängd B-etiketter har tillhandahållits av Posten. Små block, häften och på senare tid även 100-rullar.

 

 

Länk År Beskrivning B etikett Ekonomi
Eko_8A2B 19? Bl.nr 2112.70, 8 A-etiketter och 2 B-etiketter
Eko_15A15B 19? Bl.nr 2112.71, 3 x 5 = 15 A-etiketter och 15 B-etiketter
Eko_Rulle 1999 bl. 2112.69  (feb 99) 100 självhäftande etiketter på rulle
Eko_Flytt95 1995 Vykort B-post frankerat 335 Jordgubbar. Stämplat Örkellunga 1 E 1995-11-06
     
Länk/td> År Beskrivning A etikett Prioritaire
EkoA_etU 19? U 4003.93.1 3 x 8 = 24 etiketter Prioeitaire
EkoA_et94 1994 Bl.nr 2112.72 (aug 94)
EkoA_et99 1999 2112.68 feb 99  100 självhäftande etiketter på rulle
EkoA_et16 1999 2112.68 nov 16  100 självhäftande etiketter på rulleLäs mer här

 

 

Endagspost eller Ekonomipost (Etikett 30 x 40 mm)

 

Ekonomibrev.

Porto-Guide för de olika vikter som funnits.

 

 

align="center" align="center" align="center"
Fom Datum 20 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 1500 gr 2000 gr Till Utl 20 Till Utl 100 Tillägg REK Tillägg Expr. mån-fre

Skrymmande

1981-06-01 150 175250350500        

--

Eko. minst 100 brev

--

1983-06-01 160 210 300 425 600          

Eko. minst 100 brev

 
1984-04-01 160 225 325 450 650           Eko. minst 100 brev 20 gr ingen Skrymmande -   3:85, 4:85, 6:10, 8:10.
1984-12-03 160 250 400 600 800           Eko. minst 100 brev  
1986-02-03 170 280 500 750 1000           Eko. minst 100 brev  
1987-02-02 170 280 550 900 1200           Eko. minst 100 brev  
1988-02-01 180 300 580 950 1250           Eko. minst 100 brev  
1989-01-30 190 330 620 1000 1300           Eko. minst 100 brev  
1989-09-04 210 400 750 1150 1500           Eko. minst 100 brev  
1990-01-29 220 440 800 1200 1600           Eko. minst 100 brev  
1991-04-02 240 480 850 1300 1800              
1992-01-02 230 460 900 1400 1900     250 Se      
1993-01-01 240 480 950 1500 2000     300 nedan      
1994-03-01 280 560 1100 1700 2250              
1995-01-01 335 670 1230 1900 2500              
1996-01-01 350 700 1230 1900 2500              


 Från 1997-03-01 anpassades porton efter de valörlösa inrikes frimärken som utgavs 1997-02-28.

U 4003.91.1 - Från 2 jan 1992 ber vi dig märka alla brevförsändelser till utlandet.

Blå etikett för snabbare  befordran av utrikes brev.  Grön etikett (B) för Ekonomibrev.

Ekonomibrev till utlandet.

 

align="center" align="center" align="center" 500 align="center" align="center"
Fom Datum   20 gr 50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr  
1992-01-02 Norden250500500900 1400 2500 4000  
1992-01-02 Europa 400 600 800 1500 2500 4000 7000  
1992-01-02 Övr. länder 450 700 1000 2000 3500 5000 9000  
                   

 

Inrikes A-Porto - Prioritaire

 

Fom Datum 20 gr 100 gr 125 gr 250 gr 500 gr 1000 gr Norden 20 Utlandet 20 ESS -rek ESS  -värde Tillägg Expr Lördagsutd.

Rabattmärke

1980-10-01 150 300 -- 500                  
1981-06-01  infördes en- hetliga porto- bestäm melser              
1981-06-01 165 330 -- 550 800 1100              
1982-01-?? 165 330 -- 550 800 1100              
1983-06-01 180 360 -- 625 900 1250              
1984-04-01 190 380 -- 650 950 1300              
1984-12-03 200 400 -- 700 1050 1400              
1986-02-03 210 400 -- 750 1150 1550              
1987-02-02 210 420 -- 750 1150 1550              
1987-07-06 210 420 -- 750 1150 1550              
1988-02-01 220 440 -- 800 1200 1600              
1989-01-30 230 460 -- 830 1300 1700              
1989-09-04 240 500 1000 1500 2000                
1990-01-29 250 500 1000 1600 2200                
1991-04-02 250 500 1000 1600 2200 -- -- 250 400 40 kr      
1992-01-02 280 550 1050 1700 2350 -- -- 280 450 40 kr      
1993-01-01 290 580 1100 1800 2400     350 500 40 kr      
1994-03-01 320 640 1240 2000 2700 -- -- 450 550 45 kr      
1995-01-01 370 740 1400 2200 3000 -- -- 500 600 50 kr      
1996-01-01 385 770 1400 2200 3000 -- -- 500 600 52 kr      

 

 

Ekonomifrimärke

 

1997-03-01 infördes Fixvärdesfrimärken. Frimärken utan valör för såväl inrikes brev som Ekonomibrev och Föreningsbrev

Facit Nr: 2005, 2056, 2106, 2171, 2226, 2300, 2349, 2402, 2433, 2503, 2560, 2591, 2595-2598, 2636

 

Föreningsporto

 

Föreningsfrimärke

Facit Nr: 2026, 2049-2050, 2131, 2178, 22382299, 2348, 2401, 2502, 2545, 2559, 2590, 2635,

Porto-Guide för de olika vikter som fanns / finns.

 

align="center" align="center" align="center"
Fom Datum 20 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 1500 gr 2000 gr     Tillägg REK Tillägg

Skrymmande

1991-04-02 - 240 - - - - -     -- - --
1992-01-02 - 230 - - - - -     -- - --
1993-01-01 - 240---

-

-

   

--

-

--

1994-03-01 - 260 1000 1600 2250          

-

 
1995-01-01 - 310 1100 1800 2500           -  
1996-01-01 - 320 1150 1900 2500           -  

 

Interna Länkar

 

Main page

Posthistoria Huvudsida Postal Automation Portoguide Brevsortering

 

Försändelserna är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. (80)

A, XA, XB - m.fl.  föregångare till Ekonomibrev. Se mer på Trycksaker

 

Här några objekt från tiden innan prishöjningen kom till stånd 1981-06-01.

 

Bild Fil År Öre Beskrivning  X / A före  1981-06-01
         
Try [A] 1978-06 105

 Lokalt brev C6-kuvert med stämpel [A-Trycksaker] frimärkt 65+40 öre, stämplat Göteborg 1978-06-10.

Eko01 1980-05 140

XA beskuret C4-kuvert med frankostämpel Postverket Lånemaskin 1980-05-07 till Borås.

  Eko04 1980-11 130

Feltaxerat C65-kuvert. Inrikes porto 20 gr. var 130 öre fram till 1980-06-16, då Trycksak 20 gr. steg till 140 öre. Frankostämpel Lic. P.B.25676 stämplad Stockholm 1980-11-10.

  Eko05 1980-12 210

XA beskuret större kuvert med frankostämpel Lic. 2644 stämplad XA 210 öre, Stockholm 1980-12-08

Eko Pb25 1981-02 150

A-Trycksak Kommunsamköp C6-kuvert. Frankostämpel Lic. PB. 25111, 150 öre stämplat Stockholm 1981-02-06.

Eko06 1981-02 140

20 gr. XA blå stämpel på C-65 kuvert med frankostämpel P.B. 15198  140 öre, stämplad Göteborg 1981-02-20.

Bild Fil År Öre Beskrivning  X / B före 1981-06-01
    1975-04 50 20 gr. XB 1975-04-01
Eko_XBHbg 1975-12 55 XB brev, C6-format frankerat med 55 öre, maskinstämplat Helsingborg 1975-12-02. Fel postnummer och etikett påsatt. Baksidan med lila stämpel Adressundersökningen, stämplad 3 DEC 1975.
Eko Try[B] 1978-05 90

 Lokalt brev C6-kuvert med stämpel [B-Trycksaker] frimärkt 90 öre, stämplat Bollnär 1978-05-02.

Wind SEF 1980-04 90

20 gr. B-Trycksak från Sv. Elektrikerförbundet SEF. Fönsterkuvert med frankostämpel Lic. 50796 90 öre stämplat Göteborg 1980-04-22.

Eko03 1981-03 115

20 gr. B-Trycksak till Borås, frankostämpel Lic. PB. 15331, Stockholm 1981-03-20

Eko02 1981-05 115

XB större brev beskuret från Örebro till Borås. Frankostämplat 115 öre Örebro 1981-05-18.

Bild Fil År Öre Mellan 1980-06-16 och 1981-05-31 taxerades troligen  all post som inrikes porto 150 öre.
Eko Pb25 1981-02 150

20 gr. C6-kuvert som Ekonomibrev Frankostämpel Lic. 25111, 150 öre Stockholm 1981-02-06. Borde bara varit 140 öre som XA.

Eko Adam 1981-04 150

20 gr. C6- lokalbrev 150 öre innan Ekonomibrev infördes. Stämplat Karlshamn 1981-04-23

Eko Handik 1981-05 150

20 gr. C6- lokalbrev 150 öre innan Ekonomibrev infördes. Stämplat Karlshamn 1981-05-29

Eko Hoech 1981-05 150

20 gr. C5-kuvert från Hoechst tänker framåt. Frankostämpel Lic. 3639 Porto 150 öre stämplat Mölndal 1981-05-27.

 

 

1981-06-01 genomfördes den stora ändringen. Här några objekt med olika porto från den tiden.

Trycksaker upphörde och Ekonomibrev tillkom.

 

Beskrivning 20 gr.  C6.

 

Bild Fil År Öre Beskrivning 20 gr.  C6 - Ekonomibrev f.o.m 1981-06-01
  Eko11 Bpo 1981-10 150 C6 20 gr. bB-post. Frankostämplat Stockholm 1981-10-05
Eko11 barn 1981-10 150

C6 20 gr. B-brev från Barnens Bokpaket, Malmö frankostämpel Lic. 4531 150 öre 1981-10-09

Eko11 LBB 1982-10 150

C6 20 gr. B-stämplat PT-kort Helsingborg 1982-10-04. Lila stämpel B till medlem i klubben.

Eko11 Lantm 1982-10 150

C6 20 gr. Fönsterkuvert från Fjärås, stämplat Göteborg 1982-10-16. Lila stämpel B till någon.

Eko_11Sim 1983-06 160 C6 20 gr. B-stämplat från Antik & Auktion. Frankostämpel Lic. 28676 1.60 Simrishamn 1983-06-08.
Eko16Gul 1984-04 160

C6 B-brev från Göteborg 8, 1984-04-03 stämplat B till Kullenbergs Industri i Göteborg. Eftersänt till Hisings Backa (8410) med Gul etikett. Etikett 2250.03 - "På denna försändelse är uppgiften om - [x] Felaktig"

Eko NSk84 1984-07 160

C6 B-brev från Norra Skåne. Frankostämpel Lic. 19626, 160 öre stämplad Hässleholm 1984-07-24.

  Eko 5993 1986-02 170

C6 B-brev från Ulricehamns Tidning. Frankostämpel Lic. 5993 porto *1,70 stämplat Ulricehamn 1986-02-12.

Eko 316 1986-07 170

C6 B-brev från Kungsbacka Kommun. Frankostämpel Lic. 31661 porto 01,70 stämplat Kungsbacka 1986-07-21.

Eko HshFri 1988-07 180

C6 B-brev från Hässleholms Fritid Lic. 59557, frankostämplat 180 öre 1988-07-07.

    1989- 190

C6 B-brev

    1989- 210

C6 B-brev

    1990- 220

C6 B-brev

Eko SA 1992-11 230

C6 B-brev från Sören Andersson med Grön B-etikett, frimärkt 230 stämplat 1992-11-26.

Eko Hbg Museum 1991- 240

C6 B-brev från Helsingborgs Museum, stämplat Helsingborg 1991-03-15.

Eko94 konst 1994-01 240

C6 B-brev från Skövde Konsthall. Frankostämpel Lic. 27130 Skövde 1994-01-26.

Eko94 Korso 1994-05 240

C6 B-brev från Göteborg. Frankerat med  Klüssendorf  100 + 180 öre stämplat Göteborg 11 Nordstan 1994-05-09.

Eko94 SA 1994-09 280

C6 B-brev från Sören A. B-etikett, frankerat 280 öre, stämplat Stockholm 19,  1994-09-19

Eko94 fra 1994-08 280

C6 B-brev från Örebro, frankostämpel Lic. 280 öre, stämplat Örebro 19944-08-23

Eko Dux 1994-05 290

C6 B-brev från Boden, frankerat 290 öre, stämolat Boden 199

Eko95Hova 1995-07 335

C6 B-brev från ?. B-etikett, frankerat Klussendorf 335 öre, stämplat Hässleholm,  1995-07-27.

Eko 95Stat 1995-03 335

C6 B-brev från  Statens specialskolor. Frankostämpel PB. 26252 hade fast 0 (nolla) så Posten bjöd på 5 öre. Stämplat Örebro 1995-03-24.

Eko 95SvVin 1995-11 335

C6 B-brev skrivet B, frankerat med Svarta Vinbär 3.35 stämplat Norrköping P, 1995-11-29.

Eko 96u330 1995-12 330

C6 B-brev utan avs. frankostämpel Lic. PB.7228, ~03,30 stämplad  Östersund 1995-12-08. Maskiner med fast nolla godkändes med 330 = 5 öres underfrankering av Posten.

Eko 96Herrlj 1996-01 335

Felaktigt frankerat C6 med 335 öre. Borde varit 350 öre från 1996-01-01. Stämplat Herrljunga 1996-01-03

Eko 96u350 1996-04 350

C6 B-brev utan avs. frankerat med 3,50 stämplat  Östersund 1P 1996-04-02.

Eko 96utan 1996-04 350

C6 B-brev utan avs. frankostämpel Lic. 81715 003,50 stämplad  Stockholm 1996-04- 10.

Eko 96utan 1996-05 350

C6 B-brev  frankerat 370  stämplat Pajala 1996-05-08.

 

 

Beskrivning 20 gr.  C5 -kuvert

Tidiga C5 -kuvert är i regel frankostämplade.

 

 

Bild Fil År Öre Beskrivning 20 gr.  C5 - Ekonomibrev f.o.m 1981-06-01
Eko11Anti 1981-07 150

C5 20 gr. B-brev från Anticimex, frankostämplat Lic. 50478 Hisingsbacka 1981-07-13

Eko11Ess 1981-07 150

C5 20 gr. B-brev från Esselte, frankostämplat Lic. 4693 Stockholm 1981-07-15

Eko12 1982-05 150 C5 20 gr. B-brev från Borås kommun, frankostämplat Lic. 2905 Borås 1982-05-24
Eko11Sth 1982-11 150

C5 20 gr. B-brev från Samhälle & skola, frankostämplat Lic. 4343 Stockholm 1982-11-03

Eko12Åfs 1982-10 150

C5 20 gr. BX-brev från Åfs, frankostämplat Lic. PB. 25453 Stockholm 1982-10-05

Eko13XB 1983-09 160 C5 20 gr. B-brev XB från Åfs, frankostämplat Lic. PB. 25453 Stockholm 1983-09-30
Eko13Gy 1983-11 160 C5 20 gr. B-brev  från Gylling, frankostämplat Lic. 5698 Stockholm 1983-11-11
Eko13Kur 1984-04 160 C5 20 gr. B-brev B från Kursverksamhet, frankostämplat Lic. 13691 Lund 1984-04-25
Eko13GA 1985-06 160

C5 20 gr. B-brev GustAdolfs Församling, frankostämplat Lic. 38147 Borås 1985-06-13

Eko18 1986-03 170

C5 B-brev från Hässleholms Kommun Lic.PB. 35338 på C5-kuvert, frankostämplat 170 öre 1986-03-19, till Finja Skola

Eko HshPB 1987-03 170

C5 B-brev från Hässleholms Kommun Lic.PB. 35338 på C5-kuvert, frankostämplat 170 öre 1987-03-05

    1988- 180

C5 B-brev

    1988- 180

C5 B-brev

Eko SvL 1989- 180

C65 B-brev från Sv Lärarförbund frankostämpel Lic. PB 25024 stämplad Solna 1989-01-11. 1989-01-30 höjdes portot till 190.

Eko19 1989-10 210

C5 B-brev från IOGT - NTO Stockholm  Lic. 542 på C5-kuvert, frankostämplat 210 öre 1989-10-06 till Hässleholm

    1990- 220

C5 B-brev

Eko ABF 1991- 240

C5 B-brev ABF stämplat Hässleholm 1991-05-29

    1991- 240

C5 B-brev från Katrineholms kommun frankostämpel Lic. 21733, 002,40 Katrineholm 1991-10-08 God Helg

  Eko norc 1992- 230

C65 B fönsterkuvert från norclean  frankostämpel Lic. 5975, *2,30 Varberg 1992-05-20

    1993- 240

C5 B-brev från ABF stämplat Hässleholm 1991-

  Eko Landst 1993- 240

C5 B-brev från Landstinget Västmanland Frankostämpel Lic. 21701, 002,40 Fagersta 1993-01-26

    1994- 280

C5 B-brev

  Eko Skattef 1995- 335

C5 B-brev från Skatteförvaltningen Kalmar. Frankostämpel Lic. 21661, 003,30 Kalmar 1995-11-01

    1996- 350

C5 B-brev

Bild Fil År Öre Beskrivning 100 gr.  Ekonomibrev f.o.m 1981-06-01
Eko11 Hennix 1981-10 175

100 gr. C6 B-brev från Hennix, Sundbyberg frankostämpel Lic. 1609 stämplad Stockholm 1981-10-09.

Eko11Sand 1982-11 175

100 gr. C5 B-brev från Sandviken kommun, frankostämplat Lic. 5651 Sandviken 1982-11-23

Eko11Olofs 1984-01 210

100 gr. C5 B-brev från Olofströms kommun, frankostämplat Lic. PB. 15217 Olofström 1984-01-10

Eko11 Bukarr 1987-06 280

100 gr. C5 B-brev från Fritidsgården, frankostämpel Lic. 31661 stämplat Kungsbacka 1987-06-05.

         
    1989-04 330

100 gr. C5 B-brev från IKEA. Frankostämpel Lic. P.B.231, 330 öre, stämplad Älmhult 1989-04-27.

Eko11Sunds 1991-03 480

100 gr. C5 B-brev från Lilla Antikvariatet. Stämplat Sundsvall 1991-03-11.

Eko86Blind 1996-05 700

100 gr. B-brevstycke A-Blindskrift från frankostämplat Lic. 63678, Nacka 1996-05-24.

Bild Fil År Öre Beskrivning och tyngre än 250 gr.  Ekonomibrev f.o.m 1981-06-01
Eko81Bor 1981-06 250

250 gr. BX-brev  från Borås kommun, frankostämplat Lic. 70817 Borås 1981-06-04

Eko81Frama 1983-08 300 250 gr. B-brevstycke, Frama frankostämpel Lic. 7949, stämplat Stockholm 1983-08-24
Eko86Sand 1986-06 500

250 gr. B-brev  från Sandblom, frankostämplat Lic. 41214 Stockholm 1986-06-17

Eko86 Aga 1986-06 750

250 gr. B-brev  från AGA, frankostämplat Lic. 7116 Lidngö 1986-06-18.

Eko 80 1990-02 800

250 gr. B-brevstycke Lic. 66123,  frankostämplat 800 öre Helsingborg 1990-02-16.

Eko86 Tele 1992-05 900

250 gr. C5 B-brev 900 öre. Telekuvert med  frankostämpel Lic. 66123,  stämplat Varberg 1992-05-14.

Eko93Rull 1993-12 950 250 gr. C65?  Postens kuvert frankerat 5:00+4:50 = 9:50 och blå stämpel B. Makulerade med rullstämpel Malmö Ban 1993-12-21 A.
Bild Fil År Öre Beskrivning 500 gr. och tyngre Ekonomibrev f.o.m 1981-06-01
Eko 85 Gavle 1983-04 350

500 gr. B-brevstycke från Skandinav. Bokförlaget frankostämpel Lic. 60577 stämplad Gävle 1983-04-14

Eko 86DN 1983-08 425 500 gr. B-brevstycke från Dagens Nyheter, frankostämplat Lic. 5634 Stockholm 1983-08-02
Eko85Sone 1983-08 425

500 gr. B-brevstycke  från Sonesson,  frankostämplat Lic. PB. 25829, 1983-08-23.

Eko85TrHa 1984-08 450

500 gr. B-brevstycke  från Trygg-Hansa,  frankostämplat Lic. 4663, Stockholm 1984-08-13.

 

Economipost till utlandet

 

Bild Fil År Öre Beskrivning 20 gr. till utlandet Ekonomibrev f.o.m 1981-06-01
Eko95 SA92 1992-11 250

C6 B-brev till Danmark från Sören A. B-etikett, frankerat 250 öre, stämplat Stockholm 19,  1992-11-21. Stämplat [RETUR] På baksidan dansk Rosa etikett.

Eko95_Zu 1992-11 400 C6 B-brev till Tyskland från Sören A. B-etikett, frankerat  400 öre. Stämplast Zurück.  Maskimstämplat Stockholm 19,  1993-11-16.
Eko95 SA93 1993-11 300

C6 B-brev till Danmark från Sören A. B-etikett, frankerat 300 öre, stämplat Stockholm 19,  1993-11-22. Finsk Rosa etikett.

Eko_95FI 1993-11 300 C6 B-brev till Åbo, Finland från Sören A. B-etikett, frankerat  300 öre. Stämplat Stockholm 19,  1993-11-12. Dansk rosa Retouretikett.
Eko_95DE 1993-11 400 C6 B-brev till Frankfurt,Tyskland från Sören A. B-etikett, frankerat 90+115+130+65 = 400 öre, stämplat Stockholm 19,  1993-11-12.

 

B-post - Ekonomibrev ? ? ?

Företagen har ibland svårt att hitta rätt porto och frankerar ibland helt fel.

 

align="center" align="center"
Bild (80) Fil År Öre Beskrivning felaktigt frankerad  Ekonomibrev f.o.m 1981-06-01
Eko Phi105 1979-04 105 Hur har man beräknat portot här? Jag finner ingen sådan taxa i min Porto-Guide. Frankostämpel Lic. 2644 valör 105 öre, Stockholm 1979-04-24
  Eko11 1981-07 165

Brev B från Bild+ljud , frankostämplat Lic. 40257 Göteborg 1981-07-17. Detta är Normalporto och inte B-porto

 Eko     
  Eko      
Eko Sri La 1984-08 150 20 gr. B-brev   frankostämplat Lic. 44467, Örebro 1984-08-15. Borde varit 160 öre
  Eko 1983-08 575 Frankostämplat B-brev från Incentive, PB.25499, Stockholm 1983-08-10
  Eko 1996-05 700 Frankostämplat B-brev från Teknikens Hus, Lic. 32339 stämplat Luleå 1996-05-07
  Eko 1996-12 1230 Frankostämplat B-brev med "GOD JUL" stämplat Stockholm 1996-12-16
  Eko 1997-08 1900 Frankostämplat B-Föreningsbrev, Lic. PB. 74498, stämplat Göteborg 1997-08-29.
  Eko 1997-09 3120 Frankostämplat B-brev Lic. 100015, stämplat Stockholm 1997-09-09
Eko NM0033 2003-12 -- "Frankostämplat" B-Economique Nordig Mail Port Payé Malmö använt dec. 2003.
Eko_Ellos ? -- Ekonomibrev - Adresslapp ES på plastförsändelse från Ellos

 

Bilder senare tid.

 

 

Länk År Beskrivning
Eko_07tand 2007 Vackert Tandläkarkort med frankostämpel LIC. 508080 valör 004.60 B-stämplad Kalmar 2007-05-30.
Eko_08tand 2008 Vackert Tandläkarkort, frankerat Ekonomi Myror, stämplat Västerås 2008-09-16
Eko 2008 2008 C6-brev med B-porto 5 x 1 kr = 5 kr, stämplat Alvesta 2008-12-04 i DM 900
v1244_5 2012 5 olika brev med B-porto, skickade under v. 44 2012. Allt fler företag använder B-porto = Ekonomibrev
v1244_6 2012 6 olika brev med B-porto, skickade under v. 44 2012
Eko 500gr 2012 Frankostämplat Lic. 721240, B-post 500 gr. korrekt frankerat 029:40, stämplat 2012-12-28
     
Eko 355413 2014 Frankostämpel Fören.Brev. Lic. 355413. Frankerat 6:50, stämplat 2014-11-12-
Eko_Bpost 2017 Lösenbelagt Ekonomibrev, med motivering att B-post hade upphört. Jag påtalade att det gör den inte förrän vid årsskiftet. Lösen togs bort i KIPP-systemet, men frimärket förblev ostämplat.
Eko_9592kod 2018-01 Brev med Ekonomifrimärke, Ostämplat men sorterat tre ggr. och även med koden 9592 samt 8574 på baksidan. Det är många ?-tecken om detta brev
Eko_2018Ad 2018 Brev med Ekonomifrimärke, bifrankerat med Adamson 2x150 öre. Stämplat PostNord Malmö 2018-01-08
Eko_2018Jul 2018-01 C6-brev med B-porto Julpost. Ostämplat 2 ggr., men tredje gång med anteckning "Frimärket saknar datering", så har någon "postare" stoppat brevet i maskin för stämplaing. Tydligen så har maskinen funnit VART brevet skulle, trots UTAN postnummer. ?
Eko_Koml 2018-02

PostNord är för mig mer än vanligt "lustiga", (okunniga ?). Fick idag återigen ett brev från Lund med B-porto. Ostämplade märke, skickat ett flertal ggr. tidigare

Dessutom en anteckning från PostNord, ATT JAG SOM ADRESSAT ska komplettera portot. ?  ?  ?

Har de upphört med LÖSEN ? ? ?  Det borde väl vara , att de skulle skickat meddelandet till avsändaren enl. de regler som ALLTID har gällt ?  ?

Eko_KomplRet 2018-02 Ovanstående brev Returnerat till avsändaren. Ska bli spännande att se VART brevet hamnar !  :)
Eko_ArneLund 2018-02 C6-brev med B-porto från Lund. Postat TRE ggr. utan att PostNord stämplat frimärket. Tredje gång Lösenbelagt 2018-02-14, Alla hjärtans Dag. :)
Eko_FulltPo 2018-03 C6-brev med A-porto postat på fredagen med Julfrimärke samt uppfrankerat med 50 öre. Brevet kom på onsdagen. Enda vettiga teori ÄR, att personalen tolkat det som B. Detta trots att tjänsten inte finns :). Maskinen har dessutom VÄGT brevet. ;-)
    Ekonomibrev bifrankerat med 3 kr vilket var helt  rätt porto. Dock har maskinerna tolkat det som underfrankerat och skrivit "too low"

 

Frimärken för ekonomibrev.

Efterfrågan på ekonomibrevsfrimärken är mycket låg. Den 1 april 2017 upphör PostNord med att sälja dem. Möjligheten att skicka frimärkta ekonomibrev upphör den 31 december 2017.

-  Det är bara möjligheten att skicka frimärkta ekonomibrev som tas bort.

Ekonomibrev som Franko och Porto Betalt finns kvar i sin nuvarande form, säger Anders Åsberg.

 

Här några exempel på frimärkta brev strax innan tjänsten upphörde 2017-12-31.

 

 

 

Länk År Beskrivning
    Brev postat mitten av dec. 2017 med ett Ekonomifrimärke. Fortfarande 2018-01-03 Ostämplat efter 6 postningar i Gul brevlåda.
Eko_2017GJul 2017-12 Ekonomibrev postat 2017-12-27 och maskinstämplat "God  Jul!" PostNord Malmö. Ett i mitt tycke helt korrekt behandlat brev.

 

 

 

 

Nya och porto från 2017-04-01

 

 

Möjligheten att skicka frimärkta ekonomibrev upphör den 31 december 2017.

 

Från 2018-01-01 kunde företag med avtal fortsätta med B-porto.


50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Brev, inrikes  inlämning Företagscenter - brevlåda -  2017- 04- 01 -
7:00 14:00 28:00 42:00 56:00 70:00 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda eller Företagscenter
6:00 12:00 24:00 36:00 48:00 60:00 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda eller Företagscenter
             
             

 

 

.

Frankostämplade taxan för 50 gram höjdes från 5:80 till 5:90

 

 

Länk År Beskrivning
  2018-  
     

 

 

Länkar till:

Main page

Posthistoria Huvudsida

Postal Automation

 

 

Litteraturhänvisning.
Nyhets-Posten Andra media-er
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)