FTP.

Till och från Utlandet

Folded Typewriter Postcard.  Postverket i Sverige kallade korten  "Brevkort med särskild adressremsa".

Läs mer i boken Folded Typewriter Postcards

Enligt R. M. Bells studier, var dessa Brevkort, speciellt utformade att användas i en skrivmaskin. De blev nationellt och  internationellt tillåtna, trots att de kunde vikas ihop till dubbel tjocklek. De taxerades som brevkort och befordrades samma sätt som vykort.

Under rubriken Brevkort, Trycksaker har det funnits ett flertal olika typer av försändelser, som var av lite annat slag än vanliga frimärkta brevförsändelser. Brevkort infördes i Österrike först, redan 1869 följt av bl. a. Tyskland och Finland. Flera olika försändelseslag har förekommit i Sverige. Dessa brevkort är av lite annorlunda utseende.

1980-06-16 avskaffades i Sverige särskilt porto för inrikes Trycksaker. Dessa klassades då som normalbrev.

Se vidare under Ekonomibrev ------- Föreningsbrev

 

 

FTPs  

Economical Folded Typewriter Postcards - EFTP

Har i utlandet tidigare även kallats EFBP - Economical  Folded Business Postcards = Vikta Brevkort för skrivmaskin

I Postens Cirkulär kallades de "Brevkort med särskild adressremsa".

                                   

I början av 1900-talet var det inte tillåtet att klistra märken och annat på brevkort, utan bara Postens etiketter var tillåtna på ett "Brevkort".

Tidigast omtalas dessa brevkort i Kungl. Generalpoststyrelsens Cirkulär 1914 No 3, där man kan läsa om "Brevkort med särskild adressremsa".  De var i vissa främmande länder medgivna att taxeras som brevkort. Med anledning av detta beslöt man i Sverige, att från och med nästkommande 1 mars tillåta dessa befordras som inrikes brevkort. Adressremsan fick dock inte överstiga hälften av kortbredden. Från samma datum blev det tillåtet med utväxling mellan Tyskland och Sverige. I Cirkulär1914 No 7 blev det även tillåtet till Österrike från 1 april 1914.  I Cirkulär 1915 No 6, blev det tillåtet i utväxling med Danmark och TILL Norge från 1 april 1915. De var då tillåtna att använda mellan Sverige, Tyskland, Östrrrike och Danmark. De blev i Cirkulär 1915 No 20 även tillåtna till och från Norge.

På inríkes trycksaker i allmänhet fick man tillföra siffror i tomrum, som för detta ändamål lämnats i den tryckta texten.

Det är väl tveksamt om man kan räkna dessa kort till kategorin "Brevkort med särskild adressremsa" ? Många har dock utnyttjat detta porto.

FTP -  

Här följer några kort, till och från de Nordiska länderna, och de som var med i begynnelsen. Tyskland och Österrike torde vara de som startade denna smarta typ av försändelse.

Längre ned kort från andra länder som använt dessa "Brevkort med särskild adressremsa".

Danmark - DK

Bild DK Länk År

Beskrivning av objekt  till Danmark från Sverige

EFTP_DK24 1924-01 Brevkort från Svenska Lantmännens Riksförbund till København . Frankerat med 15 öre GV , stämplat Stockholm 2, 1924-01-14.
    1924-08-01 Svenskt Porto för Brevkort till hela Norden, Skandinavien var 10 öre från  1924-08-01till 1948-04-01.
  EFTP_DKTimes 1929-04 Brevkort från The Times  Frankerat 10 øre, stämplat København 1929-04-05 till Munkedals AB.
EFTP_DKPostogTe 1941-04 Helt maskinskrivet kort från J Höök till Österport, Danmark. Frankerat 10 øre GV. Maskinstämplat Halmstad 1, 1941-04-03. Troligen har "danska censuren" tittat under adressremsan och sedan teipat fast den. Därefter slagit på en  Röd passerstämpel Post og Telegraf ....
EFTP_DKCWKG 1961-04 Maskinskrivet kort, med frankostämpel Lic. 5823, frankerat 020 öre till Danmark.
Bild DK Länk År

Beskrivning av objekt  från Danmark till Sverige

EFTP_DKWM 1926-08 Helt maskinskrivet kort från WM Karmark till Jönköping. Frankerat 2 + 10 øre, stämplat København 1926-08-24
EFTP_DK35 1935-12 Brevkort från Skand. Conditorivaref. Frankerat 10 øre, stämplat København 1935-12-23
EFTP_DKCom40 1940-11 Post og Telegraf .... från Commercial House. Frankerat 15 öre stämplat København 1940-11-06
EFTP_DKCom41 1941-08 Post og Telegraf .... från Commercial House. Frankerat 15 öre stämplat København 1941-08-08
EFTP_DKCom43 1943-09 Post og Telegraf .... från Commercial House. Frankerat 15 öre masinstämplat København 1943-09-18
EFTP_DKCom44 1944-03 Post og Telegraf .... från Commercial House. Frankerat 15 öre masinstämplat København Statstelegram 1944-03-31. Vid pilen med kemisk censur.
EFTP_DKErikT 1955-04 Helt maskinskrivet kort från Erik Trollegaard. Frankerat 20 øre, stämplat København 1955-04-13.
EFTP_DK5605 1956-05 Brevkort från Odin Clorius A/S København . Frankerat 12 øre, stämplat København 1956-05-05. Eftersänt till Malmö stämplat Obeställb. exp. 1956-05-07.
EFTP_DK5607 1956-07 Brevkort från Odin Clorius A/S København . Frankerat 20 øre, stämplat København 1956-07-03. Eftersänt till Malmö stämplat Obeställb. exp.  1956-07-04.
EFTP_DK5703 1957-03 Brevkort från Odin Clorius A/S København . Frankostämplat 20 øre, stämplat København 1957-03-22
EFTP_DKFilex 1958-01 3-delat Brevkort med faktura från Robert Bechsgaard. Frankerat med 12 öre Våglinje, stämplat FILEX København K. 1958-01-31. Reliefftryck upprepat (N) Standard.
EFTP_DK62 1962-12 Kort från Danmark till Hälsingborg. Frankostämpel B 639, frankerat 20 øre stämplat København 1962-12-06.
EFTP_DKVejle 1970-01 Kort från Danmark till Halden, Norge. Frankerat 50 øre stämplat Vejle 1970-01-13.

Norge - NO

I Norge kallades dessa kort Remissebrevkort.

1952 efter kriget, så upptäckte man i Norge, att klistret ofta släppt. Satt inte adressremsan ordentligt fast, så borde taxan vara brevporto. Detta infördes i Postreglementet.

Preutz Grafiske i Larvik hade ensamrätt, att tillverka dessa kort i Norge. Se Budstikka no 4 2000.

Bild Länk År

Beskrivning av objekt  TILL  Norge från Sverige

EFTP_NOGleits 1936-04 Trycksak frankerad 10 öre, från AB E. T. Gleitsmann till Stavanger, Norge. Stämplat Trälleborg 1936-04-18
Bild Länk År

Beskrivning av objekt  från Norge

  EFTP_NOMorris 1921-12 Morris & Bull A/S frankerat 15 öre stämplat Kristiania 1921-12-24
EFTP_NOErikA 1929-01 Maskinskrivet Erik Anderssen Oslo. Frankerat 15 öre stämplat Oslo 1929-01-18 till Richter A-B Helsingborg.
EFTP_NO36 1936-05 Brevkort frankerat 15 øre stämplat Oslo 1936-05-05.
EFTP_NOUlefos 1937-09 Brevkort från Ulefos Jernverk Bergen till Färöarna. Frankostämpel Lic. 211 frankerat 015 øre stämplat Bergen 1937-09-01. Stor adressremsa.
EFTP_NO40 1940-01 Brevkort från Den Norske Remfabrik. Frankerat 15 øre brun, frimärket med . Maskinstämplat Oslo 1940-01-22. Tandat vänster kant och streckperforerat uppe och nere. Censuren började först 9 april 1940.
EFTP_KAARE 1956-02 Tryckt och handskrivet kort från KAARE Schlösser. Frankerat 2 x 10 öre, stämplat OSLO VIKA 1956-02-16.

 

Bild Länk År

Beskrivning av objekt  till Finland från Sverige

EFTP_FIAlgol 1921-07 Maskinskrivet kort från Aktiebolaget Algol Osakeyhtiö. Frankerat 90 P på 20 p, stämplat Helsingfors 1921-07-20.
EFTP_FIRauta 1925 Kort från Rauta. Stämplat Jyväskylä 1925-07-12 till Vaasa.
EFTP_Fi1929 1929 Maskinskrivet kort från Jyväskylä till Vaasa
EFTP_FiKotka 1932-06 Tryckt och maskinskrivet Postikortti. Frankerat med 1,25  MK. Maskinstämplat Kotka 1932-06-15 till Vaasa. Tryckt "N:o 51.ko 1. 32. 5,000."
EFTP_FiFolk 1943-05  Kort från Rolf Gummesson till Finland. Frankerat 10 öre Folkskolan. Stämplat Stockholm 1, 1943-05-20
EFTP_FINEOV 1948-04 A-B Neovius. Frankostämplat kort  *700 Helsinki 1948-04-28 till Sverige.
EFTP_FIMarieh 1950-06 Heldubbelt "Carte Postale" till Mariehamn, Åland. Streckpeforerat uppe och till höger. Frankerat 10 + 10 öre GV maskinstämplade Stockholm 16, 1950-06-22.
Bild Länk År

Beskrivning av objekt  FRÅN Finland, Åland

  EFTP_FIPaulig 1922-09 Maskinskrivet kort från AB Gustav Paulig frankerat 1M 20P stämplade Helsinki 1922-09-21 till Hamburg
  EFTP_FIDrogh 1933-08 Tryckt och maskinskrivet från Drogerihandels AB Tammerfors. Frankerat 1,25 stämplat Tampere 1, 1933-08-14, till Stockholm.
EFTP_AXMarie46 1946-10 Tryckt och maskinskrivet från Auto Import Co, Mariehamn. Frankerat 5 mk Jean Sibelius, stämplat Mariehamn 1946-10-26

 

 

Tyskland - DE

Tyskland och Österrike var nog de första länder, som godkände denna typ av Brevkort. 1914 var utbytet med Sverige klart och godkänt.

Objekt till Tyskland

Bild DE (80) Länk (600) År

Beskrivning av objektet till Tyskland

EFTP_DEHeinr 1923-05 Handskrivet kort från Heinr. Grüder, frankerat 20 öre GV Medaljong, stämplat Stockholm 3 1923-05-11 till Lübeck
    1930-12  
EFTP_Grave 1932-10 Brevkort från R Grave. Frankerat i Francator LIC. 918 med 15 öre. Stämplat Stockholm 1932-10-31 till Wetzlar, Germany.
EFTP_NyaSE 1939-01 Maskinskrivet kort från A. E. Sörensen, frankerat 20 öre Nya Sverige. Stämplat Malmö 6, 1939-01-21 till Chemnitz, Tyskland.
EFTP_AES 1939-08 Maskinskrivet kort från A. E. Sörensen, frankerat 20 öre GV typ I. Stämplat Malmö 6, 1939-08-21 till Chemnitz, Tyskland.
1939-09 1939–1945.    Andra världskriget bröt ut när Tyskland anföll Polen den 1 september 1939
EFTP_Norrk 1940-06 Brevkort frankerat 20 öre GV till Nürnberg, Tysklnad stämplat Norrköping 1, 1940-06-13.
EFTP_DEAb 1942-09 Brevkort frankerat 20 + 10 öre GV Luftpost till Nürnberg S, Tysklnad, stämplat Norrköping 1942-09-10


Objekt från o inom Tyskland


Bild
DE (80)
Länk (600) År

Beskrivning av objektet från Tyskland

EFTP_DETheodor 1915-07 Tryckt och maskinskrivet "Postkarte" från Theodor Hildebrand & Sohn. Frankerat med 10 Pf maskinstämplat Berlin 1915-07-10.
    1915-  
EFTP_DEMarine 1919-09 Postkarte, Tryckt och Maskinskrivet kort från Norden till Wilhelmshaven. Kaiserliche Marine, Briefstempel, Zweigkompaggie Bleckede. Stämplat Norden 1919-09-19.
EFTP_DEBockhart 1920-09 Drucksache från Bockhart & Endres till Laholm. Frankerat 20 Pf stämplat ULM a. d. Donau 1920-09-01.
EFTP_DEDaimler 1920-10 Maskinskrivet "Postkarte" från Daimler-Motoren-Gesellschaft. Frankerat med 40 Pf stämplat Untertürkheim 1920-10-02. Rund stämpel Freigegeben S1.
EFTP_DEMannh21 1921-01 Tryckt och Maskinskrivet kort från Deutsche - Koloniale, frankerat 30, stämplat Mannheim 1921-01-12
EFTP_DEGluhl 1922-02 Frankerat med 25 + 50 Mark stämplat Berlin 1922-02-20. 232
EFTP_DEAmend 1922-11 Maskinskrivet kort från Anton Amend. Frankerad 2 x 3 Mark stämplade Bahnpost 1922-11-
EFTP_Leipz 1923-02 Maskinskrivet kort från Leipziger Marmorwerk 26 feb. 1923. Frimärke 10 M stämplat [ Entwertet in Leipzig 13. ]
EFTP_DE8Taus 1923-08 Bau und Brennstoff. Frankerat med  8 Tausend på 30 Mark. Stämplat Stuttgart 1923-08-29. 296
EFTP_DE1923DK 1923-08 Inflationsbrevkort från Jos. Weininger till Köpenhamn, Danmark. Frankerat med 1000 + 500 + 300 Mark. Stämplat Berlin 1923-08-16.
EFTP_DERemsch 1927-01 Maskinskrivet "Postkarte" från Remscheid 1927-01-31. Frankerat 15 Pf till Stockholm.
  EFTP_DEJagenb 1928-12 Maskinskrivet kort från Jagenberg - Werke till Munkedal AB. Frankerat med 15 Mark stämplat Düsseldorf 1928-12-10. Frimärket med JW Perfins .
EFTP_DEAdolph29 1929-04 Stämplat Magdeburg 1929-04-29. OBS. Relieffstansen i vänster kant, Selbstklebung ( ELASTIC ) D.R.G.M.
EFTP_DEAdolfs 1929-09 Maskinskrivet kort från Adolfshütte, Perfins A H frankerat 15 Pf. Stämplat Bautzen 1929-09-26 till Limmared
  EFTP_DERenker 1929-11 Maskinskrivet kort från Renker - Belipe. Underfrankerat med 8 Pf, stämplat Düren 1929-11-05. T-stämplat och Lösenbelagt med 15 öre stämplat Munkedal 1929-11-?.  Tyvärr är adressremsan borttagen.
EFTP_DEZiegen 1930-01 Brevkort från Ziegenhals, Tyskland stämplat Ziegenhals 1930-01-03.
EDTP_Arnoldt 1930-12 Drucksache 5 Pf, Tryckt och maskinskrivet kort från Arnoldt & Co. Nacht till Stockholm. Stämplat Berlin SW 1930-12-29
EFTP_DEInnungs 1931-11 Maskinskrivet kort från Innungsausschuss. Frankerat 8 Pf stämplat Blasheim, Lübbecke 1931-11-12. Kortet tandat uppe och nere.
EFTP_DEADOLF 1931-12 Tryckt och maskinskrivet kort från Adolf Köpf. Frankerat 15, stämplat Stuttgarter Planetarium 1931-12-15. OBS. Relieff SELBSTKLEBUNG D. R. G. M.
EFTP_DEDipp33 1933-06 Maskinskrivet från August Dippmann, Frankenberg. Frankerat med 10 Pf maskinstämplat Chemmitz 1933-06-10. Tryckt Aug. Seyfert, Chemnitz
EFTP_DEVydra 1933-12 Tryckt och maskinskrivet kort från Robert Vydra. Frankerat 6, stämplat Nürnberg 2, 1933-12-07- OBS. Rerieff ** Selbstklebung,,Perfekt **.
EFTP_DEWilly37 1937-03 Tryckt och maskinskrivet kort från Willy Apitzsch & Co till Holland. Frankerat 3 + 12  Pf, stämplat Braunschweig 1937-03-05.
EFTP_DENeust38 1938-11 Maskinskrivet kort från Friedrich Heyn till Sala. Frankerat 6 + 6 + 3 Pf stämplat Neustadt 1938-11-23. Eftersänt Borlänge 1938-11-26.
EFTP_DEEisenw 1939-05 Tryckt och maskinskrivet kort från Eisenwerk Wulfel. Frankerat 6 Pf  maskinstämplat Breslau 1939-05-09 till Schweidnitz
    1939-09 1939–1945.    Andra världskriget bröt ut när Tyskland anföll Polen den 1 september 1939
EFTP_DEMese39 1939-10  Maskinskrivet kort frankerat 6 Pf, stämplat Meseritz 1939-10-10. Något beskuret i vänster kant. Lila stämplat Kulturamt in Messeritz, och Örnen
EFTP_DECarlH 1940-03 Maskinskrivet kort från Carl Haussmann. Frankerat 25 Pf. stämplat BERLIN 1940-03-05. Censurstämplat
EFTP_Gaier 1943-02 Maskinskrivet kort från Chr. Gaier. Frankerat 15 Pf. stämplat Kirchheim 1943-02-24 till Stockholm. Censurerat svart (Ab)
EFTP_DEWien 1943- Peniger Maschinefabrik. Stämplat Wien 50, 1943-06-18
EFTP_DEGottl 1944-02 Brevkort från Gottlieb Singer, Klattau. Frankerat 60 Pf Hitler stämplat Klatovy 1944-02-01.
EFTP_DEErichL 1945-08 Brevkort från Erich Lindenschmidt ofrankerat, men stämplat "Gebühr bezahlt" . Stämplat Geisweid kr Siegen, Westfahlen.
EFTP_DEGarm 1945-11 Brevkort från Karl Reiser ofrankerat, men stämplat "GEB.  BEZAHLT" stämplat Germisch-Partenkirchen 2, 1945-11-29.
EFTP_DEBirken 1946-11 Tryckt och maskinskrivet kort från Der Bürgermeister, Gemeinde Birkenfeld. Frankerat 12F Zone Francaise, stämplat Birkenfeld 1946-11-25
EFTP_DEBPA16 1958 Brevkort Luftpost från Firma Hann. - Montanges till Uppsala. Frankerat 5 + 20 + 10 Pf, stämplat Hannover 1958-02-07. Del av adressremsan avklippt
EFTP_DEFranz 1967-04 Brevkort från Franz Meier frankerat 20 Pf. Offenbach 1967-04-19 till Malmö. T20/50 Lösenetikett 30 öre
  EFTP_DEJakob 1969-01 Underfrankerat frankostämplat 020 Pf brevkort från Jakob Roth. Stämplat Hausen 1969-01-22 till Malmö. Dubbelt kort med självhäftande remsa, därför Lösenbelagt med brevporto till 85 öre, Aviserat den 25/1 kl 70. .
EFTP_DEKurGuts 1969-10 Frankostämplat 030 Pf brevkort från K Gutsmann. Stämplat Badbramstedt 1969-10-07 till Malmö. Dubbelt kort men i överkant. Trolige felvänt av medhjälparen. Brevkortert Handskrivet.
EFTP_Utrecht 1972-05 SJ Resebyrå, bekräftelse sittplatsbiljett. Frankostämplad Utrecht 1972-05-05
EFTP_DE81Main 1981-04 Kort från D. Schmidt frankerat 30 Pf, stämplat  Wuppertal 1981-04-21. Lösen 20 pf stämplat Frankfurt am Main.
EFTP_DEAmberge 1981-11 3-delat kort från Dipl. Ing. Amberge. Frankerat 50 Pf stämplat Siegburg 1981-11-13.
EFTP_DE8503 1985-03 Maskinskrivet kort från J. C. Schäfer. Frankerat 60 Pf, stämplat Mönchengladbach 1985-03-11
Bild DE (80) Länk (600) År

Beskrivning av objektet från Stadt Berlin

EFTP_DEStadtB 1945-10 Maskinskrivet kort från Herbert Faigle. Frankerat med 5 POST 5, stämplat Berlin - Charlottenburg 1945-10-19.
      BAYERN
    1920-10 Celluloidfabrik Speyer. Frankerat 30 Bayern Övertryckt "Deutsches Reich, stämplat 1920-10-27
      SAAR
EFTP_Saar49 1949-05 Maskinskrivet kort från Vereinigte Vopelius´sche. Frankerat 15 Pf SAAR. Stämplat St. Ingbert (SAAR) 1949-05-27.

    

Belgien - BE

Bild AT Länk År

Beskrivning av objektet till och från Belgien

       
EFTP_BEDucobu 1930-09 Tryckt och maskinskrivet kort från O. Ducobu. Frankerat med  1 F maskinstämplat Bruxelles 1930-09-16. Reliefftryck på adressremsan " COLASEC - E.H. & Co DÉPOSÉ "
EFTP_BESCAPI 1938-05 Tryckt och maskinskrivet kort från SCAPI. Frankostämplat Fr.1oo stämplat Bruxelles 1938-05-18 till USA.
EFTP_L&J 1954-10 Tryckt och maskinskrivet kort från   L. & J. Lalemant. Stämplat Gent 1954-10-02. Transorma AK.

 

Nederländerna (Holland) - NL

Bild AT Länk År

Beskrivning av objektet till Österrike från Sverige

  EFTP_NLBorneo 1927-01 Maskinskrivet Briefkaart från Borneo-Sumatra-Handel. Tandat nedersidan. Frankerat 10 Cent stämplat Soavenhage 1927-01-27. Frimärket med BSM skyddsperforering.
EFTP_NLEDVAN 1933-12 Maskinskrivet kort från Ed. van Dantzich till Munkedal. Tandat vänster sida. Frankerat 7½ Cent stämplat Amsterdam 1933-12-01.
  EFTP_Vinks 1934-01 Maskinskrivet kort från Firma J. B. Vinks frankerat 7 ½ Cent stämplad Tilburg 1934-01-31.
       

Frankrike - FR

Bild AT Länk År

Beskrivning av objektet till Checkoslovakieb från Sverige

EFTP_FRLucien 1938-10 Lucien Lacombe. Frankerat 1 Fr stämplad Paris 1, 1938-10-22,  till Finland
EFTP_FRLautier 1949-03 Lautier Fils. Frankerat 12 + 3 F, stämplade Grasse 1949-03-24   till Finland

Grekland - GR

Bild AT Länk År

Beskrivning av objektet till Checkoslovakieb från Sverige

EFTP_GRPiraeus 1937-11 Georges Ath. Flores & C, Piraeus. Skrivet Piräus 1937-11-17  till Dresden, Tyskland.

 

 

Schweitz - Helvetia - CH

 

Bild Länk utl År

Beskrivning av objekt  till och från Schweitz

EFTP_Eigen 1926-02 Eigenmann & Lanz frankerad 20 stämplad Mendrisio 1926-02-26
  EFTP_CHHuber36 1936-09 Kort från R. & E. Huber. Frankostämplat Helvetia 20 P, stämplat Pfäffikom 1936-09-15. Relieffstansat ELASTIC + PAT. 139827
EFTP_CH1184 1938-10  Kort från Burgauer & Co Frankostämplat Helvetia P20P Lic. 1184. Stämplat St. Gallen 1, 1938-10-04
EFTP_CH39 1939-06 Kort från L. Givaudan & Co. Frankerat 20,  stämplat Vernier Geneve  1939-06-09. (Relieff - ELASTIC + PAT 139827)
EFTP_CHHel42 1942-07 Tryckt och maskinskrivet kort från Helvetia. Frankostämplat 20 P, stämlat Basel 2, 1942-07-16 till Wasa, Finland. Lila censur. Adressremasn med reliefftext " + PAT 139827 ELASTIC + "
EFTP_CHGeneve47 1947-07 Kort från Frimärkshuset till Geneve, frankerat med 2 x 10 öre Tegner. Maskinstämplat Stockholm 1947-07-04

     

Chechoslovakia_CZ

Bild AT Länk År

Beskrivning av objektet till Checkoslovakien från Sverige

EFTP_CZObora 1919-10 Cesko Slovenska, otandade 5 + 10 stämplade Jägerndorf 1919-10-10 till Obora, Böhmen
EFTP_CZ_Vogel 1932-03  
EFTP_CZ_Bratri 1935-02  
EFTP_CZPraha25 1935-11 Werfel & Böhm, frankerad 1,50 Koruny stämplad Praha 25, 1935-11-01 till Strängnäs, Sverige
Bild AT Länk År

Beskrivning av objektet FRÅN Checkoslovensko.

EFTP_CZENGL 1938-07 Tryckt och maskinskrivet kort från E. ENGL. Frankerat 1 kc + 50h, stämplade Praha 25, 1938-07-18. OBS Relieff <<MARQUE DEPOSEE<<.
EFTP_CZ_Melnik   CZ
EFTP_CZ_Osti   CZ
  EFTP_CZFil 1950-01 Filatelie ORBIS

Italien IT.

Bild AT Länk År

Beskrivning av objektet till och från Italien

EFTP_ITIdrom 1936-05 Tryckt och maskinskrivet kort från Idromeccanica, Milano. Frankerat 75 stämplat Milano 1936-05-14 till Wien. OBS  Relieff * Perfecta  Bolzano *.
    1969-03 Recordati
EFTP_Marina 1978-05 Laboratori Contaminazione Marina. Frankerat 130 Lire, stämplat Laspezia 1978-07-11 till Göteborg. Inget klister, så Adressremsan häftad ihop med kortet.

 

Österrike - AT

 

Bild AT Länk År

Beskrivning av objektet från - till Österrike från Sverige

EFTP_ATHassel 1934-08 Brevkort från Hasselblad & Co till Fraenkel Ebreichdorf, Österrike. Frankostämplat kort med  Lic. 220.  Frankerat 15 öre stämplat Göteborg 1934-08-14.
Bild AT Länk År

Beskrivning av objektet från - FRÅN Österrike 

EFTP_ATAGFA 1933-03 Tryckt och maskinskrivet kort från AGFA-PHOTO. Frankerat 12, stämplat 1 Wien 1, 1933-03-17.  På baksidan Hälsning "Heil Hitler"
EFTP_ATBruder 1946-12 Tryckt och maskinskrivet kort från Brüder Reichmann. Frankerat 6 g stämplat Treibach 1946-12-06. Maskinell Sidoförslutning.
EFTP_ATWien48 1948-04 Tryckt och maskinskrivet kort från Demanger Elektromotoren. Frankerat 20 g, stämplade Wien  68 1948-04-24

Utom Europa

 

Palestina - upphörde 1948

Bild AT Länk År

Beskrivning av objektet TILL  Palestina från Sverige

       
Bild AT Länk År

Beskrivning av objektet FRÅN   Palestina.

  EFTP_Pale 1934-08 Brevkort från Hasselblad & Co till Fraenkel Ebreichdorf, Österrike. Frankostämplat kort med  Lic. 220.  Frankerat 15 öre stämplat Göteborg 1934-08-14.
       

 

Till o från USA.

Bild AT Länk År

Beskrivning av objektet till USA från Sverige

EFTP_USA 1946-04 Brevkort från Rolf Gummesson till USA.  Frankerat 20 öre maskinstämplat Stockholm 1, 1946-04-18.
Bild AT Länk År

Beskrivning av objektet - FRÅN  USA.

       

 

Litteraturhänvisning.

Tack Per för många goda tips och fakta.

Generalpoststyrel. Cirkulär 1914: 3, 7 Postens Cirkulär 1915: 6, 20 UPU-kongressen 1920 Folded Typewriter Postcards Holländsk sida med FTP- kort/a>
      Stampboard  

 

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)