Telegram 1853-1999.

"Vanliga" Telegram.

En återblick
 

Möjligheten att sända telegram har i alla fall funnits från år 1853, som räknas som Kongl. Elektriska  Telegraf-Verkets födelseår. 1912 infördes en "festblankett   i telegramkorrespondensen" som redan 1903-09-01 hade införts i Danmark. 

Här kan Du läsa lite historik, mer finns i Telegrafboken. Se även Litteraturhänvisning sist på denna sida.

Main page

 Lyxtelegram

Tema / Topic Stockholmstelefon   Lx 1991-2000
Telegram H-sida Telegram vykort        
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Tryckerier.

Flera olika tryckerier har anlitats. Det som redovisas här är det namn, som tryckeriet lät trycka på telegrammet. Dessa beteckningar stämmer inte alltid med namnet på tryckeriet som fått beställningen. Olika typer och färger på papper har använts. Nästan vit färg - beige - grå, samt flera nyanser av grön och blå färg.

 
Blankett nr

Använd

Namn

Tryckeri  
Tel.af-Obs.-Obs. 1869 TELEGRAM Utan uppgift  
Obs.-Tel.af 1874 TELEGRAM Utan uppgift  
Lit. B. år 1899   Kongliga Telegrafverket Utan uppgift  
Form. n:o 205  (år 1903)   Kongliga Telegrafverket Utan uppgift  
Form. nr 205  (1903)   Kungliga Telegrafverket Utan uppgift  
Form. nr 205  (1908)   Kungliga Telegrafverket Lith. Akt.-Bol., Nkpg 1909.  
Form. 205. (1910)   Kungliga Telegrafverket Centraltr., Sthlm. 15/7 13  
Form. nr 205. (1910)   Kungliga Telegrafverket Centraltr., Sthlm. 8/11 15  
Form. nr 205. (1910)   Kungliga Telegrafverket Sthlm, Statlanders tr 21/11 23  
Form. nr 199 (1917)   Kungliga Telegrafverket Iduns Tr.A.-B Sthlm 21/12 1925  
Form. 205. (1910) 1930 Kungliga Telegrafverket Lithografiska A.-B., Norrk., 31/12  25  
Form. 205. (1910)   Kungliga Telegrafverket Lithografiska A.-B., Norrk., 8/8  29  
Form. nr 199 (1939)   Kungliga Telegrafverket Lithografiska A.-B., Norrk., 21/4  39  
Form. 205. (1910)   Kungliga Telegrafverket Lithografiska A.-B., Norrk., 13/12  43  
Bl. 200 (1952)   Telegrafverket Lithografiska AB Norrköping 11/12  52  
TvBl. 1918        

tryckts av Generalstabens Litografiska Sthlm.

Telegram använda i sitt sammanhang

Blankett nr/bild

Datum / Tryckeri Beskrivning / Namn
TvBl_Lit. B. 1896 Utan uppgift KONGL.  TELEGREFVERKET. Skickat från Lund 1896-09-26
Form. nr 199 (1917) Iduns Tr.A.-B Sthlm Telegram till Telegrampostanvisning. Stämplat Arboga 1924-03-05
Form nr  1914 1914 Telegram till Eternit AB Lomma
Form nr Tlg Stats Statstelegram 1930-08-28
(Form. n:r 58) B:s Tr.-A-B.21-9-10 Dala - Helsinglands och Woxna-Lobonäs Järnvägar.
(Form. n:r 310a.) Utan uppgift Statens Järnvägar
Lxhist  Bl. 225 Visby  (mars 22.) 403 22 För att snabbt flytta pengar kunde man använda Telegrampostanvisning. Här en sådan från Norrköping 1924-03-04 till Visby
Lxhist  Bl. 225  (mars 22.) PVT För att snabbt flytta pengar kunde man använda Telegrampostanvisning. Här en sådan från 1924-03-04 Kristianstad till Oskarshamn
Form. nr 205. (1910) Centraltr., Sthlm. 8/11 15 Stats med röd etikett Företrädesrätt till Postmästaren i Hp
Tvbl Kungliga Telegrafverket  
Lxhist_Etikett   Rödlila Etikett "Via GÖTEBORG  RADIO"

Järnvägstelegram mm.

Blankett nr/bild

Datum / Tryckeri Beskrivning / Namn
Tvbl Bongbro 1879-09-05 Jernvägs- Telegram, på stäckan Frövi - Ludvika stämplat Bångbro 1879-09-05
Form N:r 207a Utan uppgift Tjenste-telegram, Sveriges Statsbanor sänt 1892
(Form. n:r 310a.) Utan uppgift Statens Järnvägar
Blank. C. 158. 1913-11-19 Trafikförvaltningen Göteborg - Stockholm - Gävle.
Kuvert 1913-11-19 Trafikförvaltningen Göteborg - Stockholm - Gävle. Kuvert till ovanstående.
Form. nr 310 c. (1921) Utan uppgift Statens Järnvägar, Väderlekstelegram
TvBl Form 405 1922-02-28 Telegram frankerat med 20 öre GV. Hälsingborg - Hässleholms, Klippan - Eslövs, Skåne - Smålands Järnvägar.
(Form. n:r 58) B:s Tr.-A-B.21-9-10 Dala - Helsinglands och Woxna-Lobonäs Järnvägar.
Tvbl Brevk Obeg. 196.. SJ - Telegrambrevkort. SJ bl 674.23.1 (Tbr 55)
Tvbl Brev Obeg. 19__ SJ - Telegrambrev. SJ bl 160.4 (Dbr 54B)

Litteraturhänvisning.

Se länk  Lx litteratur

F.o.m. 1996-04-01 förvaras Förrådsbyråns arkiv på Uppsala Landsarkiv.

 

Main page

 Lyxtelegram-sidan

Tema / Topic Tele-fon-vykort Lx 1991-2000

flwline12K.gif (9290 bytes)