Stockholmstelefon.

Historik 

De första telefonledningarna i Stockholm drogs mellan juvelerare H T Cedergrens affär och hans bostad på Drottninggatan. Lars Magnus Ericsson började tillverka telefonmateriel vid sidan av tillverkningen av telegrafapparater. Bell Telephone Company började installera telefonväxlar och skaffa sig abonnenter. Allt detta inträffade kring 1880.  -   Senast uppdaterad 2013-12-17

H T Cedergren tyckte att Bell Telefon var alldeles för dyra varför han utfärdade en inbjudan till bildandet av Stockholms Allmänna Telefonbolag (SAT) för att uppehålla telefonförbindelser inom Stockholm med omnejd. Samtidigt kom han till en överenskommelse att L M Ericsson skulle leverera alla sina telefonapparater till billigaste priser enbart till SAT. Detta resulterade i att SAT fick en aktiemajoritet i Bell Telefon 1888.

Utvecklingen inom såväl Stockholms Allmänna Telefonbolag (SAT) som Bell Telefon gick så fort så man ansåg det lämpligast att överföra telefonverksamheten till ett gemensamt bolag nämligen Aktiebolaget Stockholmstelefon. Detta skedde år 1908. 

1918 efter 1:a världskriget, såldes StockholmsTelefon  till Telegrafverket och blir förstatligat.

Detta är ett litet plock från ST:s site. Läs mera om  Stockholmstelefon.

   Abonnemang hos Stockholmstelefon  

KONTRAKT Angående abonnement å telefonapparat utom Stockholm. Abonnementsavgiften var 36 kr/år och exp.avgift 8 kr/år. För detta fick man avgiftsfritt påkalla samtal inom eget telefonområde samt 100 avgiftsfria samtal till Stockholm per kvartal. Väggapparaten på Väringagatan var ansluten, direkt dubbeltrådigt till Aspuddens station. Kontraktet tecknat 19/5 1914. (234x360 mm.)

Bild Beskrivning
Lxst kontr Kontrakt på telefonabonnemang med AB Stockholmstelefon tecknat 1913.
Lxst flyttning Kvitto på flyttning "in eg." av telefonförbindelse, kvitterad Kassakontoret den  15/11 1915
Lxst kvart Kvitto på kvartalsavgiften 5 kr för andra kvartalet 1916
Sammanslag Rikstelefon och Stockholmstelefon är numera sammanslagna. 11x18 cm stor blåaktig blankett.
Lxst 1921 Kvartalsavgift Abonnemangsavgift för 3553, första kv. 1921 - 32,50
Lxst 1923 Kvartalsavgift Abonnemangsavgift för 3553, andra kv. 1923 - 25,00

> > > > > > > o O o < < < < < < <

Telegram. 1908 - 1918

Fristående telefonaktiebolag erbjöd också möjligheten att få telegram på  Lyxblankett. Stockholmstelefon kallar dock sina för Telefonmeddelande.

Stockholms Dagblad skriver den 7 dec. 19??.

Telefon-telegram på lyxblanketter. Stockholmstelefon expedierar från och med måndagen den 9 dennes telefonmeddelanden, utskrifna å konstnärligt utförda lyxblanketter, till adressater inom Stockholm. Afgiften för lyxblanketten, hvaraf för närvarande finnas tre slag, utgör 25 öre utöfver det vanliga portot. Hela öfverskottet af blankettförsäljningen tillfaller Föreningen för bekämpande af barnförlamningen. Vid intelefonering af telefonmeddelande anropas bolagets telegrambyrå.

 

Möjligheten att sända telegram har i alla fall funnits från år 1853, som räknas som Kongl. Elektriska  Telegraf-Verkets födelseår. 1912 infördes den "festblankett   i telegramkorrespondensen" som redan 1903-09-01 hade införts i Danmark. Det första svenska Lyx-telegrammet sändes den 16 aug. 1912 från Nationalföreningen mot tuberkulos till Grosshandlare Gustaf Hagberg i Göteborg.  Upphovsmannen till "konstnärligt utförda telegramblanketter" var alltså G. Hagberg . Perioden (P I) avslutades 1977-05-03. Dagen efter kunde man sända  Postogram.

 

I Telegrafboken kan Du läsa lite mer telegramhistorik. Se även Litteraturhänvisning sist på sidan Lx_1991_2000.

Fakta om Hjärt & Lungsjuka

Vill Du tycka, fråga, kommentera kontakta mig. Skriv gärna och berätta

Telegram vykort   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==>       Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Main page

Telegram H-sida

 Lyxtelegram

Tema / Topic Lx Historik

Stockholmstelefon.

I en annan tidning stod det: Blanketterna äro av tre typer, alla särdeles vackra. På den ena (H9) synes en girlang av rosor, fint och vackert tecknade - denna sort kommer också att finnas med inskriptionen - Till brudparet. En annan blankett (H6) prydes av en blåklint och sädesax, även den mycket tilltalande. Den tredje typen (H10) är en vy över staden, där telefontornets och Jakobs kyrkas konturer synas i blånande fjärran. Tack till Janne för flera uppgifter.

De tre första blanketterna var alltså H6, H9, H10

Telefonmeddelande

Nr Uppl/Littra Titel Sänt Utkom Tryckeri Upplaga Konstnär
H. 4 IV.17. Ej Lyxblankett 1919-03-16   ? 50000 ?
H. 6 Blåklint och sädesax 1916-06-16 -? Jacob Bagges Söners A-B STOCKHOLM. 3000 ?
H.6. I. 19. Blåklint och sädesax 1919-03-16 -? Jacob Bagges Söners A-B STOCKHOLM. 4000 ?
H. 7. IX.18 2 Blomsterkransar 1918-12-26 -? A-B Stockholmstelefons Tryckeri 5000 ?
H. 8. XII.19 "Till Brudparet" Orange rosor i grön girlang 1920-04-24 -? Allm. Industri A-B. H.T.Cedergren TR 3500 ?
H. 9.   Orange rosor i grön girlang 1916-03-23 -? Jacob Bagges Söners A-B STOCKHOLM. 3000 ?
H. 9. VIII.18. Röda  rosor i grön girlang 1919-03-16 -? ? 5000 ?
H.10 Fönster m. 2 Pelargonier samt vy över staden 1919-03-16 -? A-B Stockholmstelefons Tryckeri 4000 ?
H. Kondoleans   -?     ?
H. 23 II.19. 3 vaser med tulpaner 1919-03-16 -? A-B Stockholmstelefons Tryckeri 4000 ?
H. 24 III.13. Konfirmand och 2 änglar 1917-04-22 ? Jacob Bagges Söners A-B (Janne) 3000 G.W. 1914
H. 26. I.15. Amor med 2 spelmän och 2 dansande par 1916-05-20 -? Jacob Bagges Söners A-B STOCKHOLM. 5000 Gunnar Widholm
H. 26 XI. 16. Amor med 2 spelmän och 2 dansande par       8.500 Gunnar Widholm
H. 26 X18 Amor med 2 spelmän och 2 dansande par          
H  27 Kondoleans. 2 änglar med ljus   -?     ?
H 30 Blå blomsterkorg 1918-03-16 -? - 10000 Nerman
H 30 VIII. 17 Blå blomsterkorg     - 10000 Nerman
H 31 XII.16

Dansande dam

1918-07-03 -? - 8500 Nerman
Nr Uppl/Littra Titel Sänt Utkom Tryckeri Upplaga Konstnär
H. 20 Kuvert för telegram   -?     ?

 

Detta är kända blankettnr. Många finns dessutom i flera upplagor.

Nr Upplaga Sänt   Nr Upplaga Sänt
H.6 I.16 3000 1916-03-14        
H.6 I.19 4000 1919-03-16   H.20    
H.6.III.16. 3000 1916-06-16   H.23.II.19. 4000 1919-03-16
H.6 IV.15 3000 1915-10-30   H.26.I.15.    
H.9.I.16. 3000 1916-03-23   H.26.XI.16. 8500 1915-10-30
H.9.VIII.18 5000 1919-03-16   H.26.X.18.    
        H.27    
        H.30.VIII.17 10000 1918-03-16
        H.30.VIII.18 5000 1919-03-16
H10.I.19 4000 1919-03-14   H.31.XII.16 8500 1918-07-03
H 29   Kvartalsspec     50000  

Hur många olika blanketter finns det ?

Du som har fler än de ovan får gärna höra av dig. Så här ser kuvert ut och även andra saker som en förslutsoblat.

Lxst Oblat Förslutsoblat med texten "Aktiebolaget Stockholmstelefon". Diameter 29 mm.
Lxst Skrivb Skrivbord med t.v. Stockholms telefon, t.h. Rikstelefon. Bilden troligen från tidigt 1920-tal
Lxst C61918 Fönsterkuvert från Stockholmstelefon, Malmskillnadsgatan 30. Postförskott 20+12=32 öre stämplat Stockholm 1918-06-05
Lxst Abb1918 Inneliggande abbonemangsavgift för 3:e kvartalet 1918 i kuvetet ovan stämplat Stockholm 1918-06-05.
   

Tryckerier.

Antalet olika tryckerier som har anlitats har varit svårt att klarlägga. En hel del ?-tecken återstår att räta ut. 

Konstnärer.

Många kända namn finns med bland de 75 konstnärer, som skapat  Televerkets utgåvor av bilder till lyxblanketterna (i period I) . Av Stockholmstelefons blanketter är endast två kända, H.26 och H.30 (se ovan).

Kataloger.

Lx St Telefonkatalog No 24 mars1901
Lx St Telefonkatalog No 34 mars 1911
H 26 "Stockholmstelefon Telefonmeddelande" daterat 18.11.1917 till Brudparet Ekstam. Konstnär Gunnar Widholm. Format 23,5x20 cm. H.26. XI. 16. 8.500.
H 30 "Stockholmstelefon Telefonmeddelande" daterat 18.11.1917 till Brudparet Ekstam. Konstnär  Nerman. Format 23x19,5 cm. VIII. 17. 10,000.

Här följer några böcker med tips på rim

Litteraturhänvisning.

All litteraturhänvisning och förteckning / tips på hur man kan skriva / rimma finner du nu på sidan Lx litteratur

 

Main page

Telegram H-sida

 Lyxtelegramn Tema / Topic Lx Historik
Telegram vykort         Länksida/ Linkpage
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

flwline12K.gif (9290 bytes)