Karlstad Postterminal.

1996-04-01 startade genomförandet av ”Det nya Brevnätet” en minskning av antalet postterminaler från 56 till 13 huvudterminaler och 6 serviceterminaler.

PVI-stämplarna har kompletterats av mer moderna datorstyrda bläckstråleskrivare (Inkjet printer) i Karlstad en SRM 123.

13 Huvudterminaler. = Umeå, Sundsvall, Uppsala, Tomteboda, Klara, Årsta, Västerås, Norrköping, Karlstad, Göteborg, Nässjö, Alvesta, Malmö.

Karlstad fick sin inkjetmaskin SRM 123,  2000-03-06 och avslutade brevverksamheten i sept. 2013.

Hallsberg tog över brevhanteringen från Karlstad och Västerås 2013-09-29.

 

Frankostämplingsmaskiner har tidigare testats av Posten AB. I Filatelisten 2003:5 beskrev Owe Svahn att Göteborg 5 testade en Hasler F220/314, modell 20. Vid årsskiftet 1995-96 testade Stockholm - Klara en Pitney Bowes U561/5378. Stockholm - Klara testade även en Hasler F210/320 AS4.

Den här gången, hösten 2008, har Posten satsat lite större och bredare med en inkjetmaskin, Pitney Bowes DM900.

Testad i Karlstad

 

Main page Posthistoria Inkjet History Auto DM900 Länksida
         

 

 

DM900 - en frankostämplingsmaskin från Pitney Bowes som enl. deras hemsida funnits i USA och Kanada sedan något år tillbaka.

 

 

 

 

Posten AB har inköpt ett antal av dessa maskiner, som blivit något modifierade för makulering av frimärke.  Maskinen klarar formaten 89x127 mm. upp till 330x380 mm. Dvs, C6, C5 och C4 och makulerar 240 brev / min. eller 14400 / tim. Tjocklek 0,18 - 19 mm.

Det första stämplade kuvertet vi såg resultatet av, var från Karlsstad där maskinen testkörts några månader..

Troligen ska denna maskintyp makulera julkorten på de befintliga  terminalerna. Därefter får väl PVI-maskinerna vila sig något ?

Enl. Cirkulär  2008:8 kommer  från 8 dec. t.o.m. 23 dec. 2008 inkjetmaskinerna att programmeras med GOD  JUL * * * *  i stämpeln.

Från 24 dec. t.o.m.  4 jan. 2009 blir hälsningen Gott Nytt År 2009. Detta gäller även DM900. Färgen är dock den vanliga svarta.

Julen 2009.

Posten meddelar att  GOD  JUL användes 2009-12-07 till 2009-12-23. GOTT NYTT ÅR 2010 användes 2009-12-24 till 2010-01-08.

 

 

    

Fyllda horn

Under hösten 2008 installerades och testades den första DM900-maskinen i Karlstad kanske redan i augusti ?

 

 

Bild Beskrivning - Bild av DM900
DM900 maskin Maskinen DM900 som den ser ut som Frankostämplingsmaskin
DM900 Pb Maskinen DM900 modifierad för att makulera frimärke på de svenska postterminalerna. Det troliga utförandet. Till höger får det plats 600 stämplade kuvert.
DM900 PVI Det här är kanske ett av skälen till Postens inköp av denna nya maskin DM 900, som kan makulera lite fler frimärken än en PVI-maskin.

Karlstad (sept. 2008-2xxx) ?

Karlstad Postterminal har 2010 c:a 220 anställda. Brev och ODR-terminalen sorterar dagligen c:a 700000 försändelser till 175000 hushåll i Värmland, Närke, Dalsland. Planer finns att flytta sorteringen till Hallsberg för att komma närmre järnvägen. Flyget är dyrare.

2013-11-03 behandlades alltså inga brev längre på terminalen i Karlstad. All brevpost går till Hallsberg.

2013-12-12 började Karlstads DM900 användas på NYA terminalen i Hallsberg

 

 

Bild År  Beskrivning Karlstad
DM900 Karlst 2008 Det första avtrycket med  40 mm. våglinjer, upptäcktes från Karlstad på C4-kuvert stämplat i början av sept. 2008. Här nedklippt till C6-format. OBS. Fyllda horn och 6 våglinjer.
DM900 C6 2008 C6-kuvert där frimärkena makulerats i Karlstad med  Fyllda horn och 6-våglinjers mjukvara 2008-11-27
DM900 C6 utan 2008 C6-kuvert där frimärkena makulerats i Karlstad  Fyllda horn men UTAN våglinjer 2008-12-02
DM900 Karls6 2008 C4-kuvert med Fyllda horn och 6-våglinjers mjukvara. Stämplat 2008-12-04
DM900 Ofyllda 2009 C6-kuvert som makulerats i Karlstad med  Ofyllda horn och UTAN våglinjer. Stämplat  2009-02-09
DM900 KarlsGP 2009 C4-kuvert med Glad Påsk och ofyllda horn. Stämplat 2009-04-09
Bild År  Beskrivning Hallsberg
Hall_2013C4900 2013-12 C4-kuvert med GOD  JUL från DM 900 använd i Hallsberg, sedan den flyttats dit från Karlstad. Stämplat utan ortsnamn 2013-12-12.
     

 

 

Karlstad servar 25 kommuner, 180 000 hushåll via 2150 brevlådor samt 16 000 företag.

Enligt trovärdiga uppgifter installerades maskinen 15 nov. Nu har mjukvaran ändrats till endast 4 smala våglinjer.

 

 

Bild År Beskrivning
Auvid K41 1998-10

B-brev från Hova sorterat i ISM 041 i Karlstad (K41). Frankostämplat Hova 1998-10-28 med Ekonomiporto 4:10.

     
Ks_Halv 2006-05 C6-kuvert makulerat i Karlstad SRM 123, 2006-05-24. Sorterat i Karlstad  012.
     
    2001-03-01 införes 4  våglinjer på vissa terminaler med ny mjukvara som installeras i maskinerna.
    2002-10-22 Karlstad  återigen 5 våglinjer samt med ram.
    2002-11-27 har Karlstad  programmerats om från 5 våglinjer med ram till 4 våglinjer utan ram. Ny mjukvara ändrar bilden av stämpeln.
     
     
Auink4 Test 2002 Varje dag testas alla IRM och SRM-maskiner med ett sådant Testkort. Detta är IRM 103 i Årsta stämplat och sorterat 2002-12-19
     
    2002-12-09 fick Karlstad installerat God Jul och Gott Nytt År
    2003-12-08  fick Karlstad installerat God Jul och Gott Nytt År
    2003-12-12 Renhorn i Karlstad med 4 våglinjer, sorterad i Karlstad 041
     
     
Aumiss 107K 2005-

Maskinen har inte lyckats "hitta" frimärket, utan vänt brevet och stämplat på baksidan. Videojet klartext har missat texten pga vikt hörn. Efter 21:04 skulle det stått KARLSTAD. Tyvärr har en oförståndig "frimärkssamlare" varit mer intresserad av 5.50 än ett posthistoriskt intressant dokument.

Auink5_Ks 2005-12 stämplat i Karlstad 2005-12-28, fann maskinen inget frimärke. Maskinen vände på brevet och stämplade logon istället. Detta kan man också kalla slöseri med bläck.
     
DM900 Karlstad 2008-10 2008-10-22 så visade sig årets överraskning. Karlstad har fått en helt ny maskin av fabrikat Pitney Bowes, modell DM900. En likartad mjukvara som ger ungefär samma resultat som IRM och SRM. Stämpeln är tydlig och klar samt med 6 våglinjer istället för de tidigare 4. Troligen kommer de att bytas ut till endast 4. En mycket glad överraskning.
Aumiss_4K 2010-03 4 brev från Karlstad stämplade samma dag 2010-03-25 där maskinen verkar ha fått rena  "snurren"
Lu stor gul 2013 Brev frankostämplat i Filipstad 2013-08-09 till Hässleholm. Bör ha sorterats i Karlstad och Malmö. Någonstans har en gul etikett klistrats över en "apelsinkod"
     
Rektangel 2015- C6-kuvert som troligen stämplats i en DM900, och  bara fått en rektangulär stämpling. Saknar avs. men stämplats i februari 2015 på någon av terminalerna. Adresserat till Karlstad.
     

 

 

Posten Brev (nu PostNord) är certifierade enligt ISO 9001. För att uppfylla ett av kraven använder man en kvalitetsstämpel.

 
Bild Beskrivning
Karlstad, kvalitetsstämpel 1997-10-05, små / C5 K 050
Karlstad, kvalitetsstämpel 1998-10-06, EPP C5 e 044
ISO_2004Kad Rätt porto 5:50. 7 troligen återanvända frimärke, men kvalitetsstämplade [Små/N 5]. Inkjet Karlstad 2004-01-26.
Inkjetstämpel SRM 123 Karlstad, (2006-01-13)
   
Inkjetstämpel SRM 123 Karlstad, 2006-12-04. Posthorn t. vänster.
Inkjetstämpel SRM 123 Karlstad, 2006-12-08, 14. Posthorn t. höger, när Tomten kom
Inkjetstämpel SRM 123 Karlstad, återgår till 4 v 2006-12-13 ?? Varför?
Inkjetstämpel SRM 123 Karlstad, 2008-03-12.
Inkjetstämpel SRM 123 Karlstad, 2008-07-01.
Den här Inkjetstämpeln kallar jag en Lyxstämpel Karlstad 2012-02-20
   
   

 

 

 

Karlstad

Enl. uppgifter testades maskinen ATM endast i Karlstad 2009, men inköptes nog aldrig. Detta var ingen inkjet utan en maskin med metallkliche.

 

 

Bild Tid Beskrivning, ny test av ATM - Karlstad
DM900 KarlTest2 2009-01 Detta är en test av ny ATB-maskin på C4-kuvert? stämplat 2009-01-15. Hornen fyllda på den graverade klichén.
DM900 KarlTest3 2009-02 Detta är en test av ny ATB-maskin på C4-kuvert? stämplat 2009-02-11. Hornen ihåliga på den graverade klichén.
DM900 KarlTest4 2009-05 ATB-maskin på C6-kuvert, stämplat Karlstad 2009-05-01.  Hornen ihåliga på den graverade klichén.
     

 

De nio terminaler som fått DM900 . ?

 

Detta är som det såg ut från början. Preliminär gissning av maskinernas placeringar
Karlstad (1) 2008 Malmö (2) Alvesta en (1) Nässjö (3) Göteborg två (2)
Västerås  (1)

Stockholm (2)

Uppsala två (2)

Sundsvall (1)

Umeå (1) 2010

 

Förkortningar/Teckenförklaring:

FDC = Förstadagsbrev, First Day Cover e-brev = elektronisk post- fysiskt brev
SDC = Andradagsbrev, Second Day Cover brev-e fysiskt brev - elektronisk post
LDC = Sistadagsbrev, Last day cover Pn = Postnummer
EPS = Elektronisk Post-Service, föregångare till ePP Anm
ePP = elektronisk postproduktion Förs = Typ av försändelse 

Sorteringsmaskiner

 

ISM = Integrerad SorteringsMaskin. T.ex. 012 och 041 i Karlstad

 

ATM Datorfrimärken = "Frimärken" framställda i mikroprocessorstyrda automater   EAN  = European Article Numbering = System för identifiering, består av unika sifferkoder
BSM  = Brevsorteringsmaskin   Psn  = Poststyrelsens allmänna cirkulär
FSM  = Finsorteringsmaskin      
GSM  = Grovsorteringsmaskin   IRM  = Integrerad Resnings- och sorteringsMaskin
SSM  = Storsorteringsmaskin, C4-format   SRM  = Sortering- och ResningsMaskin.
KSM  = Klumpsorteringsmaskin, stora oformliga och  klumpiga "brev"   VCS  = Video Coding System
BFM  = BrevFörädlingsMaskin, en typ av finsorteringsmaskin som tar vid efter FSM (installeras under  2006?)   ID-tag = är streckkoden som skrivs på längst till vänster, när brev videokodas
ISM  Integrerad SorteringsMaskin. De nya Toshiba-maskinerna som installeras 2004-06-xx, är av denna typ.   Bar-code scanner  = Streckkodsläsare

 

 

Interna Länkar till:

 

 

Main page

Posthistoria

Inkjet Historik Auto DM900 Länksida

 

 

Litteraturhänvisning.

 

Det Nya i Brevnätet (sept 1995)

NyhetsPosten  nr 7  2001.

Bältespännaren 1999/1 Leif Bergman

Div. postal litteratur

   


o

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

 

flwline12K.gif (9290 bytes)