Singelfrankering.

 

Många filatelister och samlare föredrar singelfrankering på hela brev. Här några bilder på små vackra bilder av olika postala tjänster.

 

             

Spec. stämpel vid inlämnande av Pf.

Bilder av en del vackra försändelser, se nedan.

 

Main page

Posthistoria Huvudsida

Lustigheter Gratispost
Postförskott I Postförskott II    


Postförskott

 

Detta är några av de singelfrankeringar jag funnit.

 

Postens taxor Taxeringstabell 1920-07-01  --  1921-12-31

 

Panv. är förkortning av Postanvisning, för tidiga Postförskott debiterades samma som Postanvisning. Pf. = Postförskott, Pg. = Postgiro.

 

Objekt med svårtolkade porto.


Bild År Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, Singelfrankerade objekt
Sing_Stephens 1922-01 3:25 5 5+20=25 6:2 Brev taxerat Trycksak 5 öre Panv 20 öre frankerat 25 öre Lejon. Stämplat Stockholm 1, 1922-01-13 till Vislanda.
Sing_Hamneda 1928-05 1:00 5 25 6:2 Trycksak 5 öre frankerat 25 öre blå GV, inget Pg. angivet därför Panv 15 öre. Stämplat Ljungby 1928-05-08. " RETUR  AFSÄNDAREN" Ankomststämplat Hamneda 1928-05-26
Sing_Link33 1933-06 36:35 15 15+20=35 6:2 Brevkort taxerat brev 15 öre. Pf till Pg. 20 öre, frankerat 35 öre brun GV, stämplat Linköping 1933-06-02 till Dala-Järna. "ret avs" Linköping.
Sing_47perf 1947-04 4:75 5 25 Try Trycksak 5 öre Pf via Pg. 20 öre frankerat 25 öre GV. Från Året Runt med perfins Å&Å. Postförskott till Postgiro 55575,  maskinstämplat Stockholm 1, 1947-04-21.
Sing_Lingbo 19??-10 9:00 ? 100 7:2 Brev från Per Norman i Gävle till Lingbo. Frankerat 100 öre stämplat Gävle 19??-10-07
             

 

 

Brevkort med Postförskott.


Bild År Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning, Singelfrankerade objekt
Pf_Link 1911-12 5:00 5 15 5:2 Brevkort 5 öre + Panv 10 öre = 15 öre. Stämplat Linköping 1911-12-09.
Sing_15GVM 1912-03 2:00 5 15 4:2 Brevkort 5 öre + Panv 10 öre = 15 öre GVMed. Stämplat UPSALA  AFG. AFD. 1912-03-13
Sing_20GVM 1914-07 20:45 5 20 4:2 Brevkort 5 öre + Panv 15 öre = 20 öre GVMed. Stämplat ÖREBRO AFG. AFD. 1914-07-09
Sing_27R 1919-03 8:69 7 27 5:2 Brevkort 7 öre + Panv 20 öre = 27 öre. Stämplat Stockholm 1, 1919-03-04 till Röke. (175)
Sing_19Ljusd 1919-10 9:00 10 35 5:2 Trycksak debiterad som Brevkort 10 öre. Panv. 25 öre = 35 öre stämplat Ljusdal 1919-10-03.
Sing_Udde20 1920-06 10:00   35 5:2 Brevkort från A-B Bonnier-Bibliotek. Frankerat 35 öre Medaljong stämpat Stockholm 1920-06-16 till Uddevalla.
Sing_GbPo 1920-tal 3:15 10 25 6:2 Brevkort från Göteborgs-Posten. Frankerat 25 öre Lejon, stämplat Göteborg 192?-04-30
Pf_Allers21 18:75 10 40 Try Allers Familj-Journal. Pf: 18:75 Brevkort 10 öre Panv 30 öre = Frankerat 40 öre GV. Maskinstämplat Hälsingborg1 1921-12-23
Sing_Bk40 1922-02 10:20 10 40 6:2 Brevkort porto 10 öre + Panv 30 öre = 40 öre. Stämplat Stockholm 1922-02-01
             
Sing_Bonni23 1923-05 10.00 10 10+30=40 6:2 Brevkort 10 öre Panv till Pg. 30 öre  frankerat 40 öre blå GV, från Bonniers Bibliotek. Maskinstämplat Stockholm 1923-05-02 till Östersund
Sing_All26 1926-02 10:71 10 35 Tryckt Brevkort porto 10 öre + Panv 25 öre = 35 Maskinstämplat Hälsingborg 1, 1926-02-26. Från  Allers Familj-Journal
  1926-03 10:30   30 5:2  
Sing_Lektyr29 1929-05 4:20 10 25 6:2 Brevkort från Lektyr frankerat 25 öre GV. Stämplat Stockholm 1929-05-30. Ankomsstämplat ÖRN 1929-05-31.
Sing_Tviken 1935-02 10:00   45 6:2 Brevkort från Svensk Köpmannatidnings Förlag. Frankerat 45 öre GV, stämplat Malmö 1, 1935-02-28 till Trångsviken
  1948   15     Brevkort från
  1952   20     Brevkort från
  1962   25     Brevkort från
  1964   30     Brevkort från
  1967   35     Brevkort från
  1969   45     Brevkort från
  1971   55     Brevkort från
  1972   65     Brevkort från
  1975   75      

 

Inrikes Lokal trycksak.

 

Länk År Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning Lokal Trycksak Postförskott
Sing_Boras24 1924 5:25 5 30 sak Lokal Trycksak Frankerat 30 öre GV, stämplat Borås 1924-04-12
Sing_Grast31 1931 1:95 5+15 20 6.2 Trycksak märkt Brevkort. Frankerat 20 öre GV, stämplat Grästorp 1931-07-09 till Grästorp.
  19??-10 10:00 15 40 6:2 Lokal Trycksak frankerad Riksbrev 15 öre och Panv. 25 öre. Stämplat Malmö 19??-10-24


Inrikes Trycksak.

 

Länk År Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning inrikes Postförskott
Sing_Torsby 1918 1:40   25   Trycksak  frankerat 25 öre Medaljong till Torrskog, stämplad Stockholm 2, 1918-10-02.
Pf_30Med 1920-01 5:30 5 30 5:2 Trycksak 5 öre +  25 öre = 30 öre. Stämplat Umeå 1920-01-18. Postförskottsetikett Pf  5:2
Sing_35Med 1922-03 20:00 5 35 5:2 Trycksak  frankerat 35 öre lila Medaljong. Stämplat Stockholm 1922-03-09 till Trelleborg.
Sing_24Holm 1924-03 8:40 5 35 6:2 Trycksak  frankerat 35 öre gul, maskinstämplat Stockholm 20, 1924-03-04, till Stångby.
Sing_Bonni25 1925-02 10:00 5 30 blå 6:0 Trycksak  frankerat 30 öre blå GV, maskinstämplat Stockholm 1925-02-06 till Östersund
Sing_Bon25 1925-03 5:00 5 20 röd 6:2 Trycksak  frankerat 20 öre röd GV, maskinstämplat Stockholm 1925-03-02 till Uppsala.
Try SvBok

1926-12

25:00 5 30 6:2 Trycksak med Postförskott frankerat 30 öre GV (F186) stämplat Stockholm 1, 1926-12-29. Ankomststämplat Halmstad 1926-12-30.   Ej utlöst inom föreskriven tid. ÅTER TILL AVSÄNDAREN 1926-12-30 STOCKHOLM
Sing_Holm 1927-08 4:25   20   Trycksak  frankerat 20 öre gul GV, maskinstämplat Stockholm 20, 1927-08-25. Trycksak 5 öre samt Pf-tillägg  Postgiro 20 ör. Hela portot borde alltså varit 25 öre ?
Sing_Gbg29 1929-01 5:00 5 20 6:2 Trycksak 5 öre Panv. 15 öre,  frankerat 20 öre orange GV, stämplat Göteborg 1, 1929-01-24. Till Viskafors.
Sing_Bolln31 1931-01 10:30 5 5+25=30 brun Try Trycksak  5 öre Pf via Pg. 25 öre frankerat 30 öre brun GV, stämplat Bolnäs 1931-01-16 till Kungsgården. Retur avs.
Sing_Msk202 1931-12 4:00 5 20   Trycksak  5 öre frankerat 20 öre gul GV, Try 5 öre Panv. 15 öre till Postgiro. Maskinstämpel 202, Stockholm 1 AVG.*AVD., 1931-12-12
Sing_Esper42 1942-11 2:30 5 5+20=25 Try Trycksak 5 öre Pf via Pg 20 öre med Postförskott frankerat 25 öre GV stämplat Stockholm 5, 1942-11-02.
Sing_49Oreb 1949-08 23:13 5 10+25+10=45   Trycksak med Postförskott frankerat 45 öre GV stämplat Oreberg 1949-08-04
Sing_NK54 1954-05 6:65 10 10+45=55 Try Trycksak 5 öre 45 öre Pf   till Pg 53095 från NK. Franketat 55 öre Tre kronor, maskinstämplat Stockholm 7, 195405-03. Ankomststämplat Beddinge
Sing_SWEDEN55 1955-09 4:35 10 60 7:2 Trycksak 60 öre från Sweden Film, frankerad 60 öre Tre Kr stämplad Hammarbyhöjden 1955-09-27.
Sing_NoBr 1956-10 10:50 10 50 Try Trycksak 10 öre 40 öre Pf   till Pg 430654. Nordiska Brevskolan frankerat 50 öre stämplat Malmö6, 1956-10-02.
Sing_Fra055 1958-01 35:40   Fra 055 Try Trycksak från AB Nordiska Bokhandeln. 35:40  till Pg 227416 frankerat 055 öre. Etiketten tryckt på kortet.
Sing_LjungPg 1967-01 21.00 30 30+70=100 Try Trycksak 30 öre från Ljungens Villaägare. Postförskott 70 öre till Postgiro 38979, frankerat med 100 Tre kronor, stämplat Malmö 5, 1967-01-27.
Wind 18Postf 1960-04 15:00 15 55 7:2 Litet fönsterkuvert som Trycksak 15 öre Postgiro 40 öre = frankerad med 55 öre Hällristning, stämplat Trollhättan 1960-04-07.
             

 

Inrikes lokalt brev

 

Länk Tid Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning inrikes Postförskott
Sing_20Med 1913-11 5:19 5 20 4:2 Inrikes lokalt brev 5 öre + Panv 15 öre = 20 öre. Stämplat Stockholm 1913-11-27.  "Ret avs". På baksidan "ej utlöst" stämplat Stockholm 14, 1913-12-03.
Efters_Sth23Pf 1923-12 5:00 5 25 6.2 Brev Lokal Trycksak, med Postförskott 5 kr frankerat 25 öre Lejon. Maskinstämplat Stockholm 1923-12-05. Etikett blå  [EFTERSÄNDES]
Pf_Kuylen            

 

 

Inrikes brev

 

Länk Tid Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning inrikes Postförskott
Sing_Savsjo 19?? 2:00 ? 25 6:2 Del av större brev frankerat 25 öre GV. Stämplat Stockholm 1 AFG.PF 19??-12-22 till Sävsjö
Sing_MaPB 19??-10 10.00   40 6:2 Lokal trycksak (taxerat inrikes brev) frankerad 40 öre stämplat Malmö 19??-10-24. Ej igenklistrat brev. Panv porto 25 öre, inrikes brev 15 öre.
Sing_Lund 1911-20 5:25   25 4:2 Brev från Malmöhus Läns Landstingsområde, stämplat Lund 19??-01-02
Sing_Wintert 1914-01 18:75 10 25 4:2 Brev från Winterthur-Bolaget. Frankerat 25 öre GV, stämplat Stockholm 1 1914-01-24.
Sing_Lotte17 1917-10 2:45 10 10+10=20   Brev 10 öre Pf. 10 öre från Försvars-Lotteriet till Strömsnäsbruk. Frankerat 20 öre Medaljong maskinstämplat Stockholm 5, 1917-10-27.
Sing_Lott19 1919-04 2:70 12 27 5:2 Brev Ölandslotteriet frankerat 27 öre Medaljong. Maskinstämplat Stockholm 5, 1919-04-28 till Ramnäs.
Sing_Hapar 1919-06 4:40   15+25=40 5:2 Brev frankerar 40 öre Medaljong stämplat Stockholm 5, 1919-06-02 till Haparanda
Sing_Wint21 1921-02 40:00 20 20+30=50 5:2 Brev 20 öre Panv. 30 öre från Försäkrings-AB Winterthur, frankerat 50 öre Medaljong stämplat Stockholm 1921-02-23. "Ej utlöst" på baksidan, "Retur" Stockholm stämplat Jämjöslätt 1921-03-09.
Pf_Hunneb 1922-09 40:50   50 5:2 Brev frankerat 50 öre Medaljong. Porto 20 öre Pf 30 öre = 50 öre. Stämplat Teckomatorp 1922-09-05
Efters_Liat 1926-12 5:40 15 40 6.2 Brev Postförskott 5:40 från Sköfde 1926-12-31 till ?, Eftersänt till Valtorp 1927-01-02. Eftersänt Liatorp 1927-01-07. Ankomststämplat Liatorp 1927-01-08
Sing_SkDagbl 1929-08 10:38 15 40 6:2 Faktura från Skånska Dagbladet frankerat 40 öre stämplat Malmö 1929-0831
Pf_Emmalj 193?-07 5:30   30 6:2 Brev från Svenska Vägföreningen, frankerad 30 öre GV. Stämplad Stockholm 193?-07-26 AVG.
Fusk ASS 1931-03 10:40 15 40 6:2 Brev med Postförskott frankerat 40 öre Stockholm 1931-03-02. Rätt porto 15 öre + Pf 25 öre = 40. Någon har därefter satt på en ASS-etikett från Halmstad 1 ? i förhoppning att höja säljpriset.
Sing_Rikssky 1934-04 2:60 15 30 6:2 Brev från Rikskyttelotteriet, frankerat 30 öre GV maskinstämplat Stockholm 1, 1934-04-21 till Västboås.
Sing_Varnums 1938 10:25 5 30 Fra 6:2 Brevkort från NKI. Frankostämpel LIC. 5773 valör 30 öre stämplat Stockholm 1938-03-12. Ankomsstämplat Varnumskulle.
Sing_30GV 1941-05 3:80   15+15=30 6:2 Brev från Elfsborgs Läns Tidning. Brevtaxerat 30 öre GV stämplat Alingsås 1941-05-08
Sing_SvFl 1944-11 2:70 20 40 6:2 Brev Gymnastiklotteriet frankerat 40 öre Svenska Flottan via Postgiro 4018. Maskinstämplat Stockholm 1, 1944-11-20
Sing_Fra54 1954-03 17:60 10 055 Fra 7:2 Brev som Trycksak 10 öre Pg. 45 öre från Förlagshuset Norden AB. Frankostämplat 055 öre Malmö LIC. 6800  1954-03-29. Postförskott 17:60
Sing_Skidfr 1955-09 7:10 25 25+40=65 7:2 Brev 25 öre Pg. 40 öre från Skidfrämjandet. Frankerat med 65 öre Tre kronor, Maskinstämplat Stockholm 1, 1955-09-24.
Sing_Jurid 1959 5:80 30 80 7:2 Brev från Jönköpings Juridiska Förening. Frankerat 80 öre  Selma L. stämplat Jönköping 1959-05-30. Åter avsändaren Västervik 1959-06-17
Sing_JUF59 1959-11 10:70 30 70 Tryckt Brev från JUF:s Förbundslotteri 1959. Frankerat 70 öre, maskinstämplat Solna 1, 1959-11-25. [ Begränsad liggetid ] Ej utlöst, Retur avsändaren
Wind 20 1920 10:20   50   A-B Nordiska Bokhandeln. Postförskottsbrev frankerat 50 öre GV med stort lackfönster. Stämplat Stockholm 1920-07-05 till Kalmar
Wind SkLKreatur 1924 18:40   40   Skånska Landtmännens Ömsesidiga Kreatursf. Postförskott   frankerat 40 öre stämplat Malmö 1, 1924-02-01.
Wind SvBruk 1936 15:00   30   Svenska Brukstjänstemannaföreningen. Postförskott (15) kr. frankerat 30 öre stämplat Stockholm 1936-05-13.
Wind_SvFlotta 1940 5:00   25   Framsida av kuvert från Sveriges Flotta. Postförskott   frankerat 25 öre stämplat Stockholm 1940-06-14.
Wind SRK41 1941 2:00   30   Svenska Röda Korset. Frankerat 30 GV, stämplat Skurup 1941-05-07.
Länk Tid Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning inrikes Postförskott
Sing_SD41 1941 13:50   40 Saknas Frankostämplat brev från svenska Dagbladets A-B, Stämpla Stockholm 040 öre 1941-12-30


Ej utlöst - Vägrad

 

Länk Tid Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning inrikes Postförskott -  Ej utlöst
Sing_Apelgr 1929-08 10:40 15 15+25=40 6:2 Brev 15 öre Panv. 25 öre från A. G. Apelgrens Handels AB. Frankerat 40 öre stämplat Bollnäs 1929- till Lobonäs. "Ej efterfrågat"  "Retur avs." Bollnäs 1929-08-02.
  1930 3:20 5 20   Trycksak  frankerat 20 öre blå GV, Try 5 öre Panv. 15 öre, stämplat Göteborg 1930-11-01. "Vägrat, Åters Göteborg"
Sing_39perf 1939-07 3:90 15 25 6:2 Brev 15 öre Pf 10 öre från Åkerlunds Förlag med perfins Å&Å på 25 öre Phling. Maskinstämplat Stockholm 1, 1939-07-06
Sing_Drott56 1956-11 4:15   65 7:2 Drottningens Hjälpkommittes Lotteri. 65 öre maskinstämplat Stockholm 1956-11-19. Ej utlöst -  Retur avsändaren
Sing_36SvAll 1936-01 10 kr   40 6:2 Sveriges Allmänna Sjöfartsf. Frankerat 40 öre GV stämplat Stockholm1936-01-30. Ej efterfrågad - Retur avsändaren.
Sing_JUF59 1959-11 10:70   70 Tryckt JUF:s Förbundslotteri.  frankerat 70 öre stämplat Solna 1, 1959-11-27. "Ej utlöst inom föreskriven tid."  Retur avsändaren.
Sing_Gisebo 1966-11 18 kr   80 Tryckt Trycksak från Lantbrukstekniska Förlaget till Gisebo. Postförskottsförsändelse maskinstämplat  Stockholm 3, 1966-11-17. Vägrad - Retur avsändaren.
Sing_ALFA68 1968-07 16:45   100 9:1 ALFA-BILD frankerat 100 stämplat  Malmö 10, 1968-07-01. [Påminnelseavi] 17/7  Ej utlöst -  Åter avsändaren


Andra Postförskott

 

Länk Tid Postförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning
             
             
Sing_Utter51 1951-10 13:40 -     Adresskort Bl. 398 a. (Mars 48.) maskinstämplat Göteborg 2, 1951-10-04 till Fältpost 53645. Vägras Retur avsändaren A. J. Utter
Lu2_60 Karsbo 1957-10         Postförskott "Utlöses ej". Maskinstämplat Stockholm 1957-10-30 som delvis missat märkena och makulering har skett med rakstämpel "MAKULERAS"
Lu2 Pf25Ksd 1979 25:00       Postförskott 25 kr stämplat Kristianstad 1979-04-06. Brevporto 130 öre, med rabattmärke
             

 

 

Adresskort


Länk Tid Postförskott Porto PoSumma Etikett Beskrivning
Sing_Manu32 1932-02 8:65 90+25 115 Sak Adresskort Bl. 723 a. (Nov.31.) Inrikes postförskott 2 kg (för redovisning över postgirokonto)  Frankerat 115 öre Postemblem, maskinstämplat Borås 1932-02-08.
Sing_StOlof 1963-  2:15 -     Adresskort Bl 723 A (Dec 57) Inrikes postförskott 1 kg (för redovisning över postgiro)  Frankerat 215 öreTre kronor, stämplat Sankt Olof 1963-05-22
Pf_723a44 1944-09 - -   115   Adresskort Bl. 723 a. (Aug. 42.) inrikes postförskott över postgiro. Vikt 2 kg, frankerat 115 öre stämplat Kinna 1944-08-28.

 

 

Postförskottsavgifter enl. Bl. 723 a. (Nov. 31.).

 

Belopp Pris    
Ej över 5 kr 15 öre    
5 - 50 25 öre    
50 - 100 35 öre    
100 - 250 45 öre    
250 - 500 55 öre    
500 - 750 65 öre    
750 - 1000 75 öre    

 

 

REK


Länk Tid Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning inrikes Postförskott
Sing_OrkLott 1922-02 50 öre   50 Stämp Rek-brev mrd stämpel Postförskott, frankerad 50 öre GV stämplad1922-02-17
             

 

Assurering


Länk Tid Postförskott Porto öre PoSumma Etikett Beskrivning inrikes Postförskott
             
         

 

Portot höjdes med 10 öre för varje 100 gr. efter de första 100 grammen.

 

 

Frimärke använda vid  Singelfrankering  med G V Medaljong: 15, 20, 25, 30, 35, 50

Frimärke använda vid Singelfrankering med G V profil vänster: 20, 25, 30, 35, 40, 50.

Singelfrankering med G V profil höger:  25, 30, 35, 40, 50.

Singelfrankering med Tre kronor: 55, 65 80.

Singelfrankering med Hällristningar: 50, 55, 60, 70, 80 (200)

 

         
Lokal 22 öre Lokal 25 öre

Lokal Trycksak Malmö 1944-06-19

Lokal 40 öre Lokal 30 öre - Lokal 30 öre
Inrikes Brevkort med Pf 5:00. Valör 15 öre 5 öre +Pf  10 öre. Inrikes lokalbrev med Pf 5:19. Valör 20 öre porto 5 öre + Pf 15 öre. Inrikes trycksak. Valör 20 öre GV 1925-03-02 Inrikes brev med Pf 5:25. Valör 25 öre, porto 10 öre + Pf 15 öre Inrikes 30 öre
 
Inrikes brev med Pf 40:50. Valör 50 öre porto 10 öre + Pf 30 öre. Inrikes trycksak med Pf 5:30. Valör 30 öre porto 5 öre + Pf  25 öre.   Inrikes trycksak med Pf 20:00. Porto  35 öre  Medaljong 1922-03-09. Inrikes 80 öre Selma L. 1959-05-30.

 

Kan DU komplettera med tidigare etiketter på försändelser ?

 

     
     

 

Tilläggsavgifter brev enl. PortoGuider.

 

 

 

Tid Summa Öre Tid Summa Öre Beskrivning
1937-05-01 Avgift för Panv + 10          
1948-07-01 Avgift för Panv + 10          
1964-07-01 Högst 10 kr 85          
" 10 - 2000 kr 135          
Via Postgiro Högst 2000 kr 55          
1972-07-01 Högst 50 kr 250          
" Högst 2000 kr 370          
Via Postgiro Högst 5000 kr 170          
1973-01-01 Högst 50 kr 250          
" Högst 2000 kr 370          
Via Postgiro Högst 5000 kr 170          
1977-06-01 Högst 100 kr 465          
  Högst 2000 690          
  Högst 10000 1190          
Via Postgiro Oavs. belopp 300          
1978-02-01 Högst 100 kr 580          
  Högst 2000 880          
  Högst 10000 1530          
Via Postgiro Oavs. belopp 360          
1980-05-01 Högst 100 kr 730          
  Högst 2000 1180          
  Högst 10000 1780          
Via Postgiro Oavs. belopp 430          
1981-06-01 Via postanvisning 1200          
Via Postgiro Oavs. belopp 500          
1982-01-01 Via postanv.max 10000 1200          
Via Postgiro Oavs. belopp 500          
1983-06-01 Via postanv.max 10000 1350          
Via Postgiro Oavs. belopp 550          
1984-04-01 Via postanv.max 10000 1350          
Via Postgiro Oavs. belopp 550          


 


   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

flwline12K.gif (9290 bytes)