Postförskott II ej utlösta (Pf).

Sedlar, telegram och telefoner på vykort förekommer på kort från tidigt 1900-tal. Flera av korten är tecknade, men det finns även fotografier. Jag ska här visa några med telefoner och telegram av olika slag. Se länk Telegramvykort. Televerket hade på 1970-talet en del kort, för att sända meddelande till sina kunder. Telemuseum lät vid samma tidpunkt, avbilda några populära lyxblanketter på vykort. Slutligen även några arbetsmiljöer med Telegrafverket, Televerket, Telias tjänstemän.

Nederst en genomgång avv något hundratal tidningsomslag, med Postförskott 4 kr, som ej blivit utlösta. Avsända av Norrbottens - Tidningen, Boden

TALA om det för mig.

Main page Posthistoria Postala Blanketter Postförskott I Postförskott II Postf Singelfr
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Ej utlösta Försändelser:

Bild 80 Länk Årtal Pfvalör PoSumma Porto

Beskrivning av försändelser

Pf_Kuylen 1913 5:19     Postförskott 5:19, frankerat 20 öre Medaljong stämplat 1913-11-17. "Ret avs". På baksidan "ej utlöst" stämplat Stockholm 14, 1913-12-03.
Pf_Orebro15 1915 5 kr 15   Lokalt brev med postförskott 5 kr. Frankerat 5 + 10 öre Medaljong stämplade Örebro 1915-05-07. "Åter" . På baksidan etikett "Ej efterfrågad"
Pf_Laho18 1918 14:81 27   Brevkort frankerat 12 på 65 + 10 + 5 öre Medaljong till Laholm. Stämplade Helsingborg 1918-07-09. "Ej efterfrågad" Retur Hälsingborg 1918-07-25.
  Lupo 22o 1919-05    22 22 F71+72+ 80+ 83,  Porto 22 öre  lokalt pf. stämplat Jönköping 1919-05-05. EJ EFTERFRÅGAT - NON RECLAME samt ÅTER TILL AVSÄNDAREN
Pf_TychoB 1945 10:00 35 10 Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe. Frankerat 5 + 30 öre stämplade Lund 1, 1945-04-21. "Duplett 3 MAJ "  "Ej inlöst inom . . .tid"   "Retur avsändarenj "
  1954   55   Tidningsomslag frankerat GVIA 30 + 25 öre = 55 öre stämplat Luleå 1, 1954-01-28. Retur avsändaren
            Tidningsomslag frankerat
            Tidningsomslag frankerat 50 + 5 öre = 55 öre till Vistträsk. RETUR  AVSÄNDAREN - Boden
            Tidningsomslag frankerat
            Tidningsomslag frankerat
  1954   55   Tidningsomslag till Boden frankerat 45 + 10 öre. Porto trycksak 10 öre. Postförskott till Postgiro 45 öre, vilket inte framgår på försändelsen.  Eftersänt 1954-01-21 till Björkvik. Eftersänt 1954-01-23 till Jönåker. Retur avs. Boden
Pf_Ensta 1967       Adresskort Bl 723 A inrikes postförskott över postgiro. Vikt4 kg, frankerat 7:45 stämplat Enstaberga 1967-11-24. Encombrant - Skrymmande

Etiketten tryckt på försändelsen

Många företag lät trycka egna blanketter, med etiketten för Postförskott

Bild 80 Länk Årtal Pfvalör PoSumma Porto

Beskrivning av försändelser

             
Pf_Allers21 1921-12 18:75 40 10 Allers Familj-Journal. Pf: 18:75 Brevkort 10 öre Panv 30 öre = Frankerat 40 öre GV. Maskinstämplat Hälsingborg1 1921-12-23
Pf_Hbg25 1925-05   55   Brevkort frankerat med 50 öre GV samt 5 öre Lejon stämplade Hälsingborg 1, 1925-05-08
Sing_All26 1926-02 10:71 35 10 Allers Familj-Journal Brevkort, stämplat Helsingborg 1, 1926-02-26.
Sing_All28 1926-02 10:50 30 10 Allers Familj-Journal Brevkort, stämplat Hälsingborg, 1928-11-23. Ankoststämplat Torskors (senare Karlskrona 7)
Efters_Seskar 1930-07 30:25 30 5 Trycksak Postförskott. Frankerat 30 öre maskinstämplat Stockholm, Eftersänt Norrköping 1930-07-05, Söderköping 1930-07-07 till Haparanda. Ankomststämplat Sekarö 1930-07-10.
m26_201Holm 1931-03 2:40     Midget 3 Lic. 201 frankerad 10+10 öre Postförskott 2:40, frankostämplad Stockholm 1931-03-07
  Pf_21Allers 1921-12 18:75 40 10 Brevkort Allers Familj-Journal. Frankerat 40 öre GV, maskinstämplat Hälsingborg 1, 1921-12-23. Brevkort 10 öre Panv. 30 öre = 40 öre
             
Pf_NorBok54 1954-06 25:40 055 10 Trycksak från AB Nordiska Bokhandeln. Frankostämplad Stockholm 1954-06-28 valör 055 öre. Stockholm 1 har med denna stämpel  *AVG PF* 1954-06-29 omdaterat kortet till rätt datum.
Pf_NorBo56 1956-09 20:40 050 10 Trycksak från AB Nordiska Bokhandeln. Frankostämplad Stockholm 1956-09-28 valör 050 öre samt smittad av maskinstämpel Stockholm 1 AVG A, omvänd.
Sing_Gisebo 1966-12 18:00 80   Trycksak Natan Söderblom 80 öre, maskinstämplat Stockholm 3, 1966-11-17. Retur avsändaren
             
  Pf_DE62 1962-       Tyskt brev med tryckt etikett
  Pf_Kage84 1984-06     P-Bet Adresskort Bl 2010.17 Paket med tryckt Pf. Kungsängen 2 Porto Betalt P 3. Utlöst KÅGE 1984-06-16.
Bild (80) Länk Årtal Pfvalör PoSumma Porto

Beskrivning av försändelser

Blanketter och etiketter för Postförskott.


Postens Blankettförteckningar 1902, 1910, 1912, 1917.  -"- samma som tidigare år. - -

Bl nr 1902 Nr 1 - 356 1910 Nr 1 - 446 1912 Nr 1 - 450

1917 Nr 1 - 810

35 Postförskottsreversal för utväxlingspostanstalt -"- Postförskottsreversal (vid utväxlingspostanstalt) Reseräkning
79 Kontrollprotokoll för Paketpostförskott till vissa främande länder -"- -"- Ledig
80 Kontrollprotokoll för Paketpostförskott från vissa främande länder -"- -"- Ledig
84 Postförskottsanvisning, afseende likvid för Postförskottspaket till utlandet -"- Postförskottsanvisning, afseende till USA via Göteborg Ledig
85 Postförskottsanvisning, beträffande inlöst Postförskottspaket från utlandet  -"- Postförskottsanvisning, afseende från USA via Göteborg Ledig
91 Ledig Ledig Adresskort till Paketpostförskott till utlandet Postförskottsanvisning för paket till utlandet
110 Uppgift kassa sjkuhjelp Postförskottsanvisning, afseende likvid för inlöst Postförskottspaket Liggare för landtbrefbärare Försäljning avföremål
111a Uppgift från kassa Etikett "Postförskott" Returliggare Returliggare
111b Uppgift från kassa Ledig Ledig Ledig
112 Uppgift från kassa Etikett "Remboursement" Utebliven försändelse Förfrågan om saknad försändelse
124 Ankomstjournal Lösen -"- Postförskottsetikett (onumrerad) -"-
125 Förteckning öfver till  poststationer m. fl.  utsända Postförskottsf. Ledig Nummeretikett för vanligt brefpostförskott Postförskottsetikett (numrerad)
165 Ankomstjournal vid postkontor för Postförskottsf. -"- Ankomstbok för Postförskott -"-
169 Avis rörande Postförskottsf. som ej är Ass eller Rek, inrikes Ledig Ledig Etikett för tidning
221 Ledig Inlämningsbok vid poststation för vanl. breff, belagda med Postförsk -"- -"-
398a Ledig Avis om inrikes postförskottsf. jämte Postförskottsanvisning. Adresskort till inrikes Postförskott jämte Postförskottsanvisning. -"-
398b Ledig Ledig Ledig Adresskort till inrikes Postförskott jämte anvisning
398c Ledig Ledig Ledig Adresskort till inrikes Postförskottspaket jämte anvisning
399 Ledig Dublettavis rörande inrikes postförskottsf. -"- Dublettavi om postförskott

 

 

 

 

Stämplar för Retur avsändaren:

Stämplar för ej utlöst Pf från Norrbottens Tidning - Tidningsomslag:  jan - feb  1954.

Bild (150) Storlek mm. Orter

Beskrivning av stämpel och ibland även skriven text.

38 x 10  Arvidsjaur inlöst = I I I  rak font
  46 x 11 Arjeplog utlöst= I I I  rak font
37 x 9 Älvsbyn = I I I  rak font
34 x 10 Harads = I I I  rak font
45 x 12 Gällivare = I I I  rak font
       
38 x 10 Töre, Vittangi  = /// sned font
41 x 10 Bodträskfors, Koskullskulle, Nattavaara = /// sned font
40 x 10 Gammelstad = I I I  rak font
40 x 10 Lansjärv Svart = /// sned font
       
64 x 14 Vistträsk  
65 x 4 Harads = /// sned font
61 x 4,5 Kiruna, Älvsbyn = I I I  rak font
50 x 9 Mora = I I I  rak font
36 x 4 Kypäsjärvi = I I I  rak font
70 x 9 Boden  
68 x 9 Korpilombolo, Lidingö 4  
70 x 9 Boden, Haparanda, Kiruna, Luleå 1, Pajala, Råneå, Överkalix, Övertorneå  
  64 x 4   = /// sned font
  64 x 4,5 Harads = /// sned font
  47 x 3,5 Bodsvedjan röd = I I I  rak font
64 x 4 Övertorneå = /// sned font
61 x 4,5 Övertorneå = I I I  rak font
Bild Länk Orter

Beskrivning av stämpel och ibland även skriven text.

Interna länkar

Main page Posthistoria Postala Blanketter Postförskott I Postförskott II  

 

    flwline12K.gif (9290 bytes)