Remailing 1.

 Remailing kan väl fritt översättas med, olika varianter av elektronisk överföring på delar av sträckan. Man transporterar t.ex. posten till det land som har ett billigare porto än det egna. Där "postas" breven/korten på den ordinarie posten och kommer på så sätt till adressaten.

Enligt PTS finns det 3 typer av Remailing

 
ABA

innebär att försändelser från land A till adressater i land A transporteras till och postas i land B.

ABB

innebär att försändelser från land A med adressater i land B transporteras till och postas i land B, för att på så sätt åtnjuta inrikesporto.

ABC

innebär att försändelser från land A med adressater i land C transporteras till och postas i land B.

ND-kommitténs möte i Oslo 9-10-okt. 1988

Remailing - I tidskriften NPT nr 1 1989 läser vi att Danska Posten har en rättssak mot kurirföretaget TNT om brott mot danska postlagen. Det underströks också på mötet att avtalet med SAS förbjuder dem att hämta post i annat nordiskt land.

Loveland Remailing Program,  föddes redan 1946, men jag tror knappast att man då använde ordet Remailing. Det finns i varje fall inte med i Norstedts senaste (2001) engelska ordbok. Vem började använda ordet ? Var det Posten AB eller vem var det. Säg det gärna till mig.

Snabbval till bilder - Link to pictures: 

DHL iFCC TNT Andra /other   Remailing

Se även Turistporto och Hybridpost

Main page Posthistoria Turistporto 1 Turistporto 2   Turist TNT
Hybridpost Remailing Postal Automation Postala Lustigheter Länksidan
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

1993 - 2001.

> Äldre Pressklipp 

Här körs brev ombord på färjan från Sverige till Estland. De ska dit för att postas - till Sverige. Svenska postverket har hittills förlorat två miljoner kronor i förlorade intäkter för "fuskposten" från Estland.

Det kostar bara 7 öre att posta ett brev i Estland. Mot 2:80 i Sverige. Svenska företag har satt i system att frakta dit sina massbrev och lägga dem på lådan där. Postverket kallar det "remailing". Det är förbjudet enligt internationella regler, men inte alltid lätt att komma åt, enligt Tommy Halén, chef för Posten Utrikes.<

Företag snuvar Posten på miljarder
Så kallad re-mailing har på kort tid blivit populärt bland Sveriges företagare och nu riskerar Posten att förlora uppåt fyra miljarder i årliga intäkter från portoförsäljning.
Remailing fungerar så att företagen e-postar sina brev till ett annat land där de skrivs ut, stoppas i kuvert och frankeras. Sedan skickas de till adressaten i Sverige och företaget har sparat genom lägre porto, än det svenska. (ur Ekonominytt Juli 2001.) 

Länder med låga porto (lågprisländer) är  Filippinerna, Gibraltar, Ghana, Slovakien men även Singapore definieras av FN som ett utvecklingsland (aktivt inom Remailing). Lennart Grabe skriver om detta i NyhetsPosten nr 12, 2001. Svenska Posten får enligt UPU-reglerna endast 86 öre för att distribuera försändelser av detta slag till mottagaren i Sverige.

   Inom Sverige säljer Posten AB tjänsten e-Brev  

DHL

Link Year/år

Beskrivning / Description

Rem Cardiff La 2002 Letter from Cardiff, transported by DHL to Germany and posted there with a PRIORITAIRE-label (62x36 mm). 2002-12-?
Rem Cardiff Po 2002 Letter from Cardiff, transported by DHL to Germany and posted there with a PRIORITAIRE-postmark (50x26 mm.). 2002-12-?
Rem 11    
Rem 12    

iFCC

Link Year/år

Beskrivning / Description

Rem 21    
Rem 22    

  TNT - SPRING 

Link Year/år

Beskrivning / Description

Rem 30 2000 Vit etikett med svart tryck, TNT International Mail. Singapore PP No 1880. Sorterad 2000-09-07
Rem 31 2002 Röd etikett (74x27 mm), TNT International 100 74 Stockholm, sänt till SMHI Göteborg 2002-05-?
Rem 32 2002 Röd etikett (74x27 mm), SPRING 100 74 Stockholm
Rem 34 2002 Brun stämpel liknande etiketten, SPRING 100 74 Stockholm

 

Andra transporter:

Link Year/år

Beskrivning / Description

Rem 41 2004 C4 kuvert med etikett (89x37 mm.) PP Sweden. 2004-08-?
Rem 42 turist etikett Vykort från New York till Sverige med "datorfrimärke" röd etikett "En cas de non remise... BP 71120 Rotterdam"
http://666kb.com/i/an3ou4o00hht59ste.jpg 2002 Red label from Canary Islands. Posted at Malta

 

Remailing objects of different kind.

Link Year/år

Beskrivning / Description

Belgium 101 1995 Posted at Alcudia 1995-05-11, Mallorca. Only a black Belgique PP B - 101. 1934 If underliv. . . . . . to P.O. Boox, Brussel  X - Airport
Hbg 970415 from Amsterdam 1997 A Swedish campany from Hälsingborg sending there letters from Amsterdam with a black stamp.
Vancouver 1997 Letter from Vancouver "Mail Poste" NOV 1997
MBI NM4 1998 Label 65x22 mm with "PORT PAYÉ SUÉDE" MBI. Window envelope from European Design. Sorted 1998-06-02, Malmö
Utrikes NM4 1998 Label 65x22 mm "PORT PAYÉ" Nordic Mail. Window envelope from European Design. Sorted 1998-06-02, Malmö
France 2000 Letter with a red "PORT PAYE" from France to Stockholm 2000-02-07
20226 Mö 2001 Label 67x38 mm "PORT PAYÉ SUEDE" Benny Hinn, London to Sweden. Window envelope to Postcode 283 42. Sorted 2001-06-21, Malmö 70
TPG Post 2003 Letter from "Göteborgs Friidrottsförbund" to a participator in Wales in the 21 km "Göteborgsvarvet". A big envelope with a 20x70 mm label TPG Post, Port paye´ in the Netherland.
Rem Jacobssons ? International Mail PP Sweden. Dept. POBox 3000 SE-202 26 Malmö
Frankfurt 03 2003 2 letter Deutsche Post, Sv. Handelsbanken, with a black "PORT PAYE" 60544 Frankfurt to Sweden 2003-.. How about spelling

The other letter has a differnet spelling of ALLENMAGNE and frankfurt with "f" insted of "F". This letter is sorted in Uppsala 2004-03-23

Denmark ? 5 pieces of  "PP" from Denmark 1988 - 1993. (2002-12)
Rotterdam black ? 5 black pieces from Rotterdam, 1988 - 1998. (2002-12)
Rotterdam red ? 4 red pieces from Rotterdam, 1989, 1989, 1990, 1990 and 1998. (2002-12)
Amsterdam ? 3 pieces from Rotterdam, 1991, 1994 and 1999.  (2002-12)
Belgium 101 ? 3 pieces from Belgique - 1996, a black 19, B/101 from ? to Sweden -|- 1997, a black A PRIOR B/101 from ? to Stockholm -|- and 19?? a red B/101  from ? to Sweden
Canarias B-101 ? Postcard from Hotel Bahia Feliz with a black 101/30 Belgique B - 101 to Sweden
Belgium 10/537 ? 4 pieces from Belgique in black -|- Zaventem 60, 19.7.9? from Naumann, Hannover 1 to Gothenburg -|- Zaventem 30, 14.12.91 from ? to Sweden -|- BGMH 30 1994, posted at Hotel Acapulco, Playa de Palma and sent to Gothenburg, Sweden. -|- BGMH 10 --7.1992, posted in ?, sent to Sweden.
Great Britain ? 3 pieces from Great Britain, 1994,1995 and 19??. (2002-12)
SE 202 26 2004 POSTEN SVERIGE AB International Mail. Down at the envelope: If undelivered please return to Herefordshire HR6 0QF. 2004-12-1?
PP 633 2008  

Se även Hybridpost

Kurirpost

Kurirposten till och från svenskar på utländska beskickningar kan man väl också kalla en form av Remailing

Link Year/år

Beskrivning / Description

Efters Ryss 1935 Brev frankerat 25 öre stämplat Åby 1935-06-27 till Legation de Suede, Moskva. Ändrad till Kungl. Utr. Departementet Stockholm. Troligen har detta skett innen brevet gick till Ryssland eftersom ingen rysk stämpel finns. Kan ha gått som Kurirpost.
Lu2 60Buda 1945-11

Kurirpost till Budapest från Ängelholm stämplat 1945-11-22. Adressaten och Raul Wallenberg var 2 av de 11 som var anställda på Svenska Legationen i Budapest 1944.

Lu2 60Kurir 1947-09 Kurirpost från Budapest till Stockholm spegelstämpel på baksidan1947-09-27. Frimärkena makulerade med lila Makuleras
Wind Skattehuset 1962-01 Överståthållarämbetet Skatteavdelningen, stämplat Stockholm 1962-01-25. Inkom till Kurirexpeditionen 1962-01-26.
Rem_kur64 1964-08 Vykort från Lausanne Helvetia 1964-08-27 till Stocksund 1964-08-31. Eftersänt Kungl Utrikesdep.. Stämplat Inkom till Kurirexp. 1964-08-31
Rem 51 1981 Vykort från Älmhult 1981-07-10 till Lusaka, Zambia, Afrika via Stockholm 16. Lila 4-kantstämpel "Inkom 81.07.13 till KURIREXPEDITIONEN". Transporten tog 11 dagar.
Rem 52    

Begrepp - Förkortningar:

PTS Spanska Pesetas    
PP Port Paye Porto Betalt-stämpel
TNT Thomas Nationwide Transport. Our company is the European market leader in global express, logistics and international mail services. Pre-Paid Ticket
DHL Adrian Dalscy, Larry Hillblom, Robert Lynn  (efternamnen på de tre grundarna)
iFCC International First Class Courier Pre-Paid Ticket
ATM Datorfrimärken   "Frimärken" framställda i mikroprocessorstyrda automater

 

Externa länkar:

TNT

iFCC

Flaggaeng  PMSC

Flaggaeng Remail   Alex Gundel

DHL Speedy-Mail Remail - SnailMail Remailing Service
PTS-remailing      

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)