Mors Dag i papp.

 Ett litet urval olika pappmärken

Nålmärken i papp finns från sent 1800-tal och framåt. Till  majblommorna användes ofta celluloid. På 1950-talet kom plasten in i bilden och tog kanske över en del av marknaden, eftersom plast är hållbarare. De tidiga 1:a Maj märkena var i papp, men man övergick till metall på 1930-talet. Märken eller pins i metall är en grupp märken som andra gärna får behandla. 

Nålmärken finns från såväl lokala föreningar som från riksföreningar. Vilka som är vad, har inte gått att helt fastställa.

Start-sida
Main page Telegram STF Vykort
Barnens Dag Mors Dag De blindas Andra pins

Mors Dag.
firas den sista söndagen i maj. Mors dag lanserades 1905 av den amerikanska lärarinnan Ann Jarvis och firades första gången  i USA andra söndagen i maj 1907. I Sverige togs traditionen upp 1919 på initiativ av Cecilia Bååth - Holmberg, som flyttade det till sista söndagen i maj. 1920 gav hon ut en handledning om hur man skulle fira Mors dag. Det är inte många fester som tillkommit genom att någon talat om hur firandet skall gå till. På 1970-talet startade "rödstrumporna" en antikampanj mot firandet, eftersom de tyckte att "Mors Dag" gav uttryck för en reaktionär könsuppdelning. I våra dagar har de kommersiella intressena tagit över, men många mödrar får fortfarande kaffe på sängen och bjuds på middag och blommor. Nu på 2000-talet är dock seden tillbaka i många skolor.

Nålmärken från företeelsen

Mors Dagsnål från 1936   Mors Dagsnål från 19
Mors Dagsnål från 19 ......? Gul glaskula med grön plåt på baksida. Finns även med vit glaskula och blå eller grön blomma. Mors Dagsnål från 1938.
Mors Dagsnål i form av hjärta från 193....?   ...........?
  ...........? 80 breda ...........?

 

Länkar som behandlar:

Barnens Dag Mors Dag De Blindas Dag  
Websida Websida Websida
Barnens ö Websida Websida SRF
Websida STBD Websida Websida
Websida Bullerbyn Websida Mors o Fars Ansgar Reseproduktion

 Baksidan av pappersnålar från olika Tillverkare:

  Biljettryckeriet, Landskrona

Rikstelefon  216

H. Nordvall Bazarvarulager, Karlsborg
  Atto Peto, Bjernum   Grusanders förlag, Borås
  Peto´s Tr. Bjärnum Ro. 33   Gussanders Förlag, Borås
  Wesslings, Stockholm   Gussanders Förlag, Bromma

Kan DU komplettera med andra pappersnålar ? Gör det nedan TACK ==>

Andra Mors Dags-bilder.

Länk Beskrivning
MD 1948 Tidningsbilaga 1948. Stor skär Äppelblomma i 2 versioner. Bukett för knapphålet samt Butiksblomma för skyltfönstret eller på bilen eller cykeln. "För utebruk är det bäst att först klistra upp den på papp och därefter klippa ut den." Blommorna såldes då genom  Röda Korset och kostade 1 kr. Mors Dag firas den 30 maj 1948.

Litteraturhänvisning.

Festa och fira av Marita Lindquist, 1997 Årets festdagar av Nils A. Bringeus, 1999
Årets högtider och festdagar av Agneta Uddenberg, 1997 Bältespännaren 2004 nr1 (Barnens Dag)
Festdagar av I. Borgenstierna och T. Larsson, 2001  
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

flwline12K.gif (9290 bytes)