Retur avsändaren.

Ett annat alternativ var Åter avsändaren. Denna stämpel kompletterades oftast med en stämpel som visade orsaken till Returen. När den sändes i Retur slog avsändarpostanstalten på sin datumstämpel. Det kan ju också bli en form av eftersändning.

De första stämplarna var Retour, Retur afsändaren, ÅTER, Åter avsändaren. Mindre kontor har oftast handskrivit texten Retur. På senare tid nästan helt ersatts av olika typer av gula etiketter. Efter 2015 är det sällsynt med etiketter och stämplar

Orsak I.

Nedan redovisas orsak till Åter avsändaren - Retur avsändaren

Main page

Posthistoria

Orsak Retur avs Orsak I Orsak Retur II
Eftersändning Poste Restante Retur avs Stämpel-Fakta Eftertaxering

Förteckning över mina blanketter är gjord i registerprogram Avanti, men konverterade  till Access.

Flertalet försändelser är hämtade från egen samling av försändelser:

Tid och plats Längd x bredd Text i stämpeln på brevet
     
     

Använda stämplar för liggetiden: 1950 - 1963.

     
     

Använda stämplar för eftersändning: 1990 - 2000.

Avs_Malmö ? 67 x 19 Återställes till avsändaren. Utväxlingen av . . . . inställd.
     

  Helsingborg 1973

Teckenförklaring:

 

Länkar till:

     

 

 

Main page

Åter Posthistoria

Eftersändning

 

Blanketter

Litteraturhänvisning.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)