Orsak till Retur/Eftersändning.

1920 - 1994. Stämplar som anger orsak      Ny sida

Historik.

Försändelser som inte når adressaten kan bero på många olika saker. Felaktig adress, adressaten vägrar hämta /lösa ut försändelsen. Det kan bli aktuellt med eftersändning. Eftersändning av post har under årens lopp kunnat ske på flera olika sätt. Förr skrev man oftast den nya adressen för hand på försändelsen, ofta tillsammans med ordet RETUR. En del postanstalter har haft och har kanske fortfarande särskilda enradiga stämplar " EFTERSÄNDES ".

Denna sidan visar ett antal stämplar som använts för att ange orsaken till att försändelsen inte nått mottagaren. De har funnits i många olika utföranden. Brevmonopolet upphävdes av riksdagen från och med den 1 januari 1993. 1994 ombildades Posten till ett statlig helägt aktiebolag och en ny postlag trädde i kraft.

Posten Sverige AB. Efter bolagiseringen 1994 har antalet olika sätt ytterligare ökat, för att på 2000-talet nästan helt försvinna. Gula etiketter har tagit över den funktionen.

 

 

Main page

Posthistoria

  Orsak Retur I Orsak Retur II
Eftersändning Poste Restante Retur avs Stämpel-Fakta M i Stämpelfakta.

Inledning.

Detta är ett försök att kartlägga de stämplar som använts på olika platser. Det förekommer stämplar med flera rader, med och utan ram. Stämplarna är nedan sorterade i ordning efter texten i stämpeln.

 

Se även Poste Restante, där etiketter ofta använts för eftersändning till PR.

Här några ex. på stämplar, nedan följer så en förteckning över de stämplar jag funnit.

 

Eftersändning

 

Retur/Åter Avsändaren

Obeställbar försändelse - Orsak

Okänd av brevbärarna - Orsak

Bild År Beskrivning
Efters Irland 1948 Vykort  från Irland, stämplat 1948-05-24 till Sweden. Eftersänt till Årset 1948-06-02, Eftersänt Hedemora 1948-06-07, Eftersänt Tibro? Okänd av brevbärarna.

Efters Karlsh

1922

Kort frankerat 10 öre??? maskinstämpel 105 Malmö 1 1922-06-02 till Karlshamn, Eftersänt Karlskrona. Okänd brevb. exp.

Efters DKJul

1946

Kort från Danmark 1946-12-22 med Julmärke till Malmö. Okänd Skolg. 16. Stämpel [Inconnu Okänd] samt RETOUR. Stämplat Malmö 1 1947-01-04 och Dansk etikett Returpostkontoret.

Stämplar med text

Orsak till

Retur avsändaren på ett antal Postförskottsbrev från 1948.

Se kapitel 4 avsnitt M i Stämpelfakta.

 

Här följer en sammanställning över ett 90-tal stämplar som funnits på olika platser. De användes för att ange orsaken till att kunden inte löst ut sitt postförskottet. I 90 % av fallen är de kombinerade med enradig “Retur avsändaren eller Åter avsändaren”. Dessa stämplar förekommer i ett oändligt stort antal olika typer med rak, kursiv, fet eller utdragen stil. Ev. kommer senare en sammanställning att göras även på dessa.

  I nedanstående har jag försökt att använda den stilart och storlek som förekommer i stämpeln. Längden på stämpeln är den ungefärliga eftersom en del stämplar är något suddiga och kan alltså vara någon mm. längre eller kortare. I möjligaste mån återfinns stämplarna i bokstavsordning. Svart och röd färg förekommer, men de flesta har en lila - blå nyans.

Det som följer nedan är ett större utskick från 1948 där många brev gått i Retur

Text Storlek i mm Plats Färg
Avhämtas senast 28. JUNI 37 Malmö 3 Lila
Dupl.  aviserad  52 Abrahamsberg Lila
DUPLETTAVISERAD 55 Härnösand Lila
Ej avhämtat inom föreskriven tid
Duplettaviserad. 40 Norberg  Svart

Ej utlöst inom föreskriven tid.

Ej avhämtat inom föreskriven tid.

40

Stockholm 28 Svart
Ej avhämtat inom öreskriven tid. 44 Göteborg 15, Munkfors 2, Åkeslund Lila
Ej avhämtat inom föreskriven tid. 48 Aspudden, Stockholm 12 Röd-lila
Ej avhämtat inom föreskriven tid. 55 Torsby Lila
Ej efterfrågad 38 Gröndal Röd, Svart
Ej efterfrågad 46 Göteborg 7 Lila
Ej efterfrågad 48 Stora Essingen, Röd
Ej efterfrågad 48 Oxelösund, Lila
Ej efterfrågad 49 Göteborg 17 Svart
Ej efterfrågad 49 Abrahamsberg, Fårösund, Oskarshamn, Lila
Ej efterfrågad 50 Stockholm, Lilla Essingen Lila
Ej efterfrågad 56 Göteborg 19 Lila
Ej efterfrågad 37 Askim Lila
Ej efterfrågad 46 Hälsingborg, Lila
Ej efterfrågad 47  Upplandsbodarne Svart
EJ EFTERFRÅGAD 53 Jönköping 2 Lila
Ej efterfrågad inom föreskriven tid. 45 Stockholm 2  Lila
Ej efterfrågad inom föreskriven tid. 48 Karlstad 3 Svart
Ej efterfrågad inom föreskriven tid. 50 Dala Fäggeby  Svart
Ej efterfrågad inom föreskriven tid. 50 Gullänget, Hållsta, Lila
Ej efterfrågad inom föreskriven tid. 50 Göinge Fridhem  Svart
Ej efterfrågad inom föreskriven tid. 52 Fornåsa  Lila
Ej efterfrågat 45 Mölndal 1 Lila
Ej efterfrågat 54 Göteborg 6 Lila
Ej inlöst 36 Köping Lila
Ej inlöst inom föreskriven tid. 34 Uppsala 3 Lila
Ej utlöst 32 Grängesberg Lila
Ej utlöst 35 Örebro 4 Lila
Ej utlöst 35 Norrköping Lila
Ej utlöst före liggetidens utgång 47 Göteborg 21, G-42, Lila
Ej utlöst i rätt tid 45 Bäckaskog Svart
Ej utlöst inom föreskriven tid 65 Malmö 3, Karlskoga 1 Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 73 Uppsala Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 38 Karlsborg Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 38 Norrköping 8 Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 55 Eslöv Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 34 Uddevalla  Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 36   Svart
Ej utlöst inom föreskriven tid. 37 Älvsjö 1 Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 38 Sundbyberg  Svart
Ej utlöst inom föreskriven tid 40 Falerum, Hallstavik Hisingsbacka, Häverödal, Kållered, Lagan. Svart
Ej utlöst inom föreskriven tid. 40 Södertörns Villastad Svart
Ej utlöst inom föreskriven tid 34 Alfta, Skövde Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 35 Eksjö Röd, Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 35 Borlänge, Falkenberg, Falköping, Gislaved, Hässleholm, Karlskoga 5, Lund 2, Sigtuna, Stockholm 4, Trelleborg, Ulvsunda 2, Växjö,Östersund  Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 36 Borås 3, Hohög, Karlskrona 2, Kungsängen, Långsele, Riksby, Skellefteå, Älvsbyn, Ängby 1, Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid. 37 Askersund, Stockholm 20, Sundbyberg, Täby, Uddevalla, Svart
Ej utlöst inom föreskriven tid 38 Arvika, Eskilstuna 2, Hallsberg, Kristianstad, Kvarnån, Laholm, Ljungby, Malmö 7, Malmö13, Smedjebacken, Stockholm 7, Sundsvall 3, Sävsjö, Tibro, Tidaholm, Uddevalla, Värnamo Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 38 Örkelljunga Röd
Ej utlöst inom föreskriven tid 45 Arjeplog, Ludvika, Skillingaryd, Söderköping, Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 38 Sälen, Uppsala 5  Svart
Ej utlöst inom föreskriven tid 41 Bålsta, Klinten Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 37 Karlskrona 4, Uttran, Lila
Ej utlöst inom  föreskriven tid 40 Almunge, Bålsta, Bärby, Ektorp, Långebro, Saltsjöbo, Strömtorp, Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 42 Jämshög Svart
Ej utlöst inom föreskriven tid  43 Eskilstuna, Filipstad, Tystberga, Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid 45 Karlstad, Torpshammar, Vassen, Viggbyholm, Åkersberga, Älvan, Östbydal, Österskär, Östertälje, Lila
Ej utlöst inom  föreskriven tid 45 Karlstad 4, Tofthög  Svart
Ej utlöst inom föreskriven tid 41 Lugnås Svart
Retur avs.
       
Text Storlek i mm Plats Färg

Bilder:

Fri        

Några ex. på använda etiketter:

I början av 1984 påbörjade Posten utbyte av utrustningen på etikettenheterna till databaserade system bestående av en Luxor ABC 806 dator samt skrivare av märket Honeywell. Även andra typer av skrivare förekom. För registrering av eftersändninguppgifter användes Bl. 2214.19 och Eftersändningskort Bl. 2214.22 på vilket den gula etikettens uppgifter finns registrerade.

1990 införes det nya datasystemet FRAM. Under 1991 byter man datorer till Viktor samt skrivare C. ITOH på många regioner. Det fanns 165 utdelningskontor som hade datautrustning för att kunna skriva ut eftersändningsetiketter. Etiketterna 6 st. 95 x 71 sitter på 93 mm. brett vaxat, traktormatat papper. Varje etikett har måttet 16 x 71 mm.

Förutom till eftersändning användes dessa etiketter även till.  [  ] AVFLYTTAD. [  ] OKÄND

[  ] ADRESSATEN HAR EJ BEGÄRT EFTERSÄNDNING. [  ] EFTERSÄNDNING UPPHÖRD.

199rihet inom de olika postområdena. Varje Terminal / etikettenhet synes formulera texten i stämplar och etiketter efter eget gottfinnande.  "De gula eftersändningsetiketterna" har också i stor utsträckning ersatt bl.a. den enradiga stämpeln ”ÅTER AVSÄNDAREN”.

 

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==> ==>

 

Litteraturhänvisning.

Olika Postala bestämmelser

 

 

 

 

Text Storlek i mm Plats Färg
Ej utlöst       inom föreskriven tid 69 Boden 8, Enköping, Eskilstuna 3, Gävle 1, Göteborg 5, G-9, G-11, G-25, Hagfors, Halmstad 1, Hälsingborg 9, Kalmar 1, Kiruna, L-krona, Linköping, Malmö 6, Nyköping, Råå, Rödeby, Stockholm 14, S-11, S-15, S-41, Sysslebäck, Sävedalen, Söderhamn, Visby, Örebro 1, Ö-vik Lila
avhämtad
Ej utlöst       inom föreskriven tid 69 Djursholm 1, Göteborg 22, Gävle 6, Halmstad 1, Hjorthagen, Lidingö 2, Sollentuna, Stockholm 41, Tranås Svart
avhämtad
Ej utlöst       inom föreskriven tid  70 Boden, Göteborg 18, G-29, Höganäs, Jokkmokk, Malmö 6, Midsommarkransen, Moheda, Stockholm 4, S-37, Örebro 2, Lila
avhämtad
Ej utlöst       inom föreskriven tid  70 Lycksele,  Svart
avhämtad
Ej utlöst inom liggetiden 45 Enskede 4 Svart
Ej utlöst inom stadgad liggetid 80 Strömstad  Lila
Icke utlöst inom föreskriven liggetid 47 Kalix Lila
Icke utlöst inom stadgad tid 39 Nynäshamn 1 Svart
Liggetiden slut 53 Tumba,  Lila
Liggetiden slut 53 Molkom Svart
Okänd av brevbärarne 63 Visby Lila
Okänd brevb. exp. 44 Halmstad Blålila
Okänd i Karlskrona 70 Karlskrona  Lila
Retour à l`envoyeur  50 Eskilstuna  Lila
Retur avsändaren
RETUR 48 Fårösund  Lila
RETUR 46 Stockholm 1  Lila
Ej utlöst
RETUR 46x9, 35x6 Stockholm Lila
 Ej utlöst
Retur. Ej utlöst inom föreskriven tid 52 Rättvik Svart
Retur. Ej utlöst inom föreskriven tid 54 Luleå 1 Lila
Retur:   Ej utlöst 70 Karlstad Lila
inom föreskriven tid
Retur 62 Stockholm 2, S-9, Svart
Ej utlöst inom föreskriven tid
Retur 69 Stockholm 39 Lila
Ej utlöst         inom föreskriven tid avhämtad
Retur 70 Stockholm 32

Stockholm 36

Lila

Röd

Ej utlöst         inom föreskriven tid avhämtad
Retur …………………  79 Norrtälje Röd
försändelsens liggetid utgången
Retur avsändaren. m. ram 55x16 Stockholm 3, Sth 18 Lila
Ej efterfrågad. m. ram
Retur avsändaren 47 Upplands Väsby  Lila
   Ej efterfrågad.
Retur avsändaren 52 Stockholm 5 Svart
Ej efterfrågad
Retur avsändaren 58 Stockholm 33  Lila
Ej efterfrågad
Retur avsändaren 48 Stockholm 28 Svart
Ej utlöst
Retur avsändaren 61 Hammarbyhöjden  Lila, svart
Ej utlöst inom föreskriven tid
Retur avsändaren 62-63 Västerås Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid
Retur avsändaren. 73 Karlskrona Lila
Ej utlöst inom föreskriven tid
Retur avsändaren. 70 Lidingö 1  Lila
Ej utlöst      inom föreskriven tid avhämtad
RETUR AVSÄNDAREN 86 Avesta Lila
Försändelsens liggetid utgången
Retur avsändaren 58 Stockholm Lila
Retour à l`expéditeur.
Retur avsändaren 61 Eksjö  Röd
Retour à l`expéditeur.
Retur avsändaren 56x19 Nynäshamn Svart
Retour à l`expéditeur.
Retur avsändaren 43 Malmö 1? Röd
Stockholm.
Text Storlek i mm Plats Färg

Många platser, särskilt mindre orter hade kanske ingen stämpel, eller så tyckte de att det var enklare att skriva orsaken för hand. Flertalet skrev även “Retur avs.” för hand. Här ett antal orter som använt sig av bläckpåskrift, men framför allt dåtidens anelinpenna.

 

Bollnäs, By Kyrkby, Dala Finnhyttan, Dalboda, Duvbo, Ellös, Ettebro, Fittja, Frinnaryd, Hammerdal, Horn, Hyllstofta, Jonsered, Jungskola, Kallinge, Löderup, Nacka, Nol, Norrviken, Nyland, Ryssby, Skromberga, Skönsberg, Slite, Spånga, Storfors, Stureby, Säby, Södra Valbo, Sörvik, Teg, Trångsund, Ulriksdal, Ulvsby, Vallentuna, Vargön, Vikingstad, Vindeln, Virserum, Älvestorp.

Bilder på några försändelser.

 

Länk Tid Längd mm. Beskrivning av objektet
Orsak_PLK134 1934 62 Vykort frankerat 5 + 5 öre Postsparbanken till Stockholm. Stämplade PLK.134 1934-04-14. Eftersänt - Retur avsändaren Karlskrona
Orsak_Rede 1973   Vykort stämplat Norrtälje 1973-01-31 med "Var vänlig meddela avsändaren, att frankera med utlandsporto"


   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)