Modern förfalskning av svenska frankotecken.

Olika sätt att förbilliga sättet att skicka post har i alla tider florerat. Med förfinad teknik kan man också förfina kopior som tidigare inte var så lätt att åstadkomma. När Posten numera låter maskinerna kolla frankeringen sker det nog fler missar än då varje posttjänsteman kontrollade, så att allt gick rätt till. I dagens moderna maskiner kan man dock lätt se "fusket".

Att tjäna pengar på mindre kunniga samlare kan också vara lönsamt. Man kan väl dela in fusket i två delar.

Till skada för svenska Posten och till skada för samlarna

Den här sidan tas endast upp de frimärke som förfalskats sedan sommaren 2004 på ett mer eller mindre proffsigt sätt.  Förfalskade försändelser har ju länge varit ett samlarområde. Nu får även häftetessamlarna möjlighet att utöka sina områden. Provhäften är ju redan ett populärt tema, men nu kan det utökas även med förfalskade häften. De flesta uppgifterna här är hämtade från dagspressen. Det förekommer dock motstridiga uppgifter i olika tidningar.

2007 synes verksamheten ha gjort ett uppehåll. Några märken kan nog ligga kvar i någon byrålåda och kommer även i framtiden att sporadiskt användas, utan vetskap om ursprunget. På frimärksutställningen Bofilex07 visades 2 exponat med flera av dessa märken och dess varianter.

Main page Svensk posthistoria Fusk och falskt Huvudsida Fusk Forg 1 Modern Forgeries 2

Till skada för Posten med "moderna frimärke"

I Filatelisten 2003 sid. 397 talas det i en liten undanskymd artikel om illegala frimärken. Citat: "I samband med Lubrapex 2003 i Lissabon, ägde ett möte rum under vilket man diskuterade problemet med de illegala frimärken som sedan några år översvämmat frimärksmarknaden". Nu har de tydligen kommit hit till Sverige

 

 

Riktiga moderna förfalskningar

Bild År OBS  -  OBS   Beskrivning   OBS  -  OBS
Fusk5 2005-01

2005-01-29 kom en artikel bl.a. i Hudiksvalls tidning. Hälsingland. En härva med förfalskade frimärken skakar Posten Sverige AB. Det egna säkerhetsarbetet samt samarbete med polisen har avslöjat att det förekommer förfalskade frimärken på marknaden. Posten Sverige AB går ut och varnar återförsäljarna. (Länkinlägget godkänt av tidningen) IRM-maskinerna är inte gjorda att känna igen förfalskningar. Framtiden får visa fortsättningen

Skördetid 2005 Kan det vara det vänstra märket som är det falska ??? Tack för bilden Lenn Art.
Fusk5a 2005 Länk till Expressen, som har en liknande artikel från samma dag
N-P ==> 2005 Nyhets-Posten nr 1 sid. 3, ett litet pressklipp som inte säger mycket om händelsen
DN 2005 Artikel i DN på deras Websida från 2005-11-23
NF ==> 2005 Nordisk Filateli uppmärksammade ovanstående i sitt nr och föreslår en återgång till graverade frimärke. Nu när Posten i senaste rapporten redovisade vinst finns det kanske möjligheter att det blir så?

==>

2005

Ingvar Larsson har lyckats finna båda dessa falskheter och gör jämförelser med originalen. Han har godhetsfullt låtit mig få tillgång till bilderna och det är några av dessa som följer här nedan. Skillnader syns framför allt i färger och fonter (typsnitt) om man har båda att jämföra med. Har man bara ett märke så pekas det här på några lätta kännetecken på "plommonmärket" och Lusthuset. De andra 3 märkena i Skördetid har troligen samma fonter, dvs. spetsen på S och G finns nog också på dessa falska märken. Hans bilder finns nu även på Postens hemsida

Norra Skåne ==>

2005-05

Norra Skåne 2005-05-07 artikel och bild på Skogens Skafferi, falskt och äkta märke. Postens presstjänst meddelar att ärendet nu ligger hos Rikskriminalen för utredning.
SFF ==> 2005-04 2005-04-01 kom nr 3 av Filatelisten med en intressant artikel om förfalskningar av Skördetid och Bloms Lusthus. Att det blev det datumet var kanske en tillfällighet, men det var/är definitivt INTE något aprilskämt.

SFF ==>

  Läs mer om dessa märke i Filatelisten 2005 nr 4 sid. 164

Royal Mail Smart Stamp

e-stamp

Jag bara undrar när vi kan börja skicka e-stamp eller Smart Stamp som GB kallar det. Alltså låta datorn skriva namn, adress och frimärke, allt direkt på kuvertet?  Blir det då enklare eller svårare att förfalska portot ;-)))))))))) ?

Bild images År Vårblommor  Falskt  OBS   Beskrivning   falska

Fusk8h falsk

2005-06

Ett äkta och ett falskt häfte av Vårblommor. Det var det sista märket av de förfalskade som såldes på Postens hemsida. Nu är även det borttaget. (2005-06-)

Fusk8a ramgullviva

2005

Falska Gullvivan icke utriven efter tandningen, utan troligen klippt ut med god marginal

Fusk8b

2005-04

Samma märke i närbild stämplat 2005-04-01

Fusk8i Ing

2005

Brev med falsk Gullviva makulerad med kulspets. Stämpeln Årsta 2005-06-20 slagen vid sidan om?? Kan just undra varför? Ge mig en bra förklaring. Tack.

2005

Detta är 2 märkesdelar av märket Blåsippan. Det övre märket är köpt på Posten, det nedre ser inte likadant ut. Har Posten tryckt det också? NEJ. Jämför bokstäverna R, K, E och S  i INRIKES. Rutmönstret i BREV skiljer sig också markant. Färgen skiljer också något, men det kan det nog göra även på två tvättäkta frimärke. Detta äkta häfte fanns dock fortfarande (2005-04-12) att köpa på Posten. 2005-06-01 fanns häftet inte längre på Postens näthandel.

Slutsålt eller indraget ?

Tussilago

2005

Jämför bokstäverna i Tus silago farf ara så ser man tydligt att det är en annan font (typ av bokstäver)
Fusk_Varblom 2019? Falska Blåsippor på C6-kuvert. Ostämplat, men sorterat i överkant av PostNord någonstans i Sverige
Bild images År Ölands allvar  Falskt  OBS   Beskrivning   falska

Alvar S

2005-08

Det nedre märket saknar nästan helt den gula färgen. Stämplat Årsta 2005-08-30

Fusk Alvarskvarn

2005

Detaljstudie av den bortre kvarnen, dels på äkta (Ä) och dels på falskt (F) märke
Alvar snett 2005 Mycket snedskuret, så även nästa märke finns med i vänsterkant
Alvar gult 2005 2 falska häfte med stor skillnad i färg. Det vänstra har grönt gräs, men på det högra har det gulnat. Inlagan i detta är också inklistrad mycket snett EFTER att omslaget skars till.
Alvar_blankt 2005-10 "Fåren" på ett mycket blankt papper. Dessutom tandat så högt att texten i märkets underkant har försvunnit. Stämplat Malmö 2005-10-26
Alvar REK 2005 Trevligt REK-brev med både äkta och falska märken, stämplat Mölndal 2005-?
Alvar riktm 2005 Ölands Alvar finns i såväl häften som lösa inlagor, 4-block. Dessa finns både med och utan riktmärke
Alvar 2006-03 Ölands Alvar med 3 väderkvarnar. Det falska stämplat 2006-03-20. Det finns alltså fortfarande material ute på marknaden.
Bild images År Skördetid  Falskt  OBS   Beskrivning   falska

Fusk_Sk_Hel05

2005

Skördetid, helbild av äkta och falskt märke
Fusk_Sk_del2plo 2005  

Fusk_Sk_del1

2005

Skördetid visar stora skillnader. S i Sverige, "jack" i tandningen, ö i Skördetid är o på det falska
Fusk_Sk_Hel16 2016-09 Skördetid på brevstycke. Ser ut som de andra falska, såväl i färgerna som i fluorlampan. Stämplat Västberga 2016-09-26. Ovanligt sent använt, såvida det inte är en ny upplaga som kommit ut på marknaden.
Bild År Fredrik Bloms lusthus  -  OBS   Beskrivning   OBS  -  OBS

Fuskf5a

2005

Lusthuset, helbild av äkta och falskt märke. Skillnad i storlek och tandning

F5b

2005

Lusthuset, en annan variant av ett falskt märke. Stor färgförskjutning

F5c

2005

Husgrunden på lusthuset och marken framför visar stora skillnader. Helt omgjort på det falska märket
FuskF5e

2005-08

Brev med Fredrik Bloms Lusthus stämplat och sorterat Årsta IRM 102, 2005-08-22. Flera av hålen saknas, så det blir dubbeltänder.
Fusk_FB 2005-09 Brev med Fredrik Bloms Lusthus stämplat och sorterat Göteborg IRM 111, 2005-09-22. Frimärket från ändan av stripet.
F5c_tandning 2005-10 Fredrik Bloms Lusthus, med endast 3 tandhål på höger sida. Handstämplat Stockholm - Årsta 2005-10-27.

F5d äkta

2005

OBS. Det kan förekomma stora skillnader i färgen även på 2 äkta "Lusthus". Se brun pelare vänster om dörren.
    Fler konstigheter. Tack till Lennart för flera av dessa bilder
Bild År Skogens skafferi  -  OBS   Beskrivning   OBS  -  OBS

F7b Skogens

2005

Skogens skafferi, till höger märket som  Posten saluför, till vänster något helt annat.

Fusk Hjortron3

2005

Falskt Hjortron i en ny variant (3) av tandning. Samma tandning som äkta, men tvärtom. Skickligt gjord.

F7p röd prick

2005

Röd prick. Äkta lingon med ett "extra" rött bär uppe t.v.

F7a Lingon o blåbär

2005-03

Lingon o blåbär på samma brev. Båda av den falska modellen, stämplade 2005-03-24. Lägg märke till de "platta" bären. Äkta är runda och fina
F7b_LingonX 2005-06 Blankt lingonmärke på C6-kuvert, som Posten troligen upptäckt och makulerat med rött X. Ankom 2005-06 till företaget.
Frej_IRM114 2005-06 SVARSPOST ska INTE frankeras. i övrigt är det rätt utom frankeringen, som är ett förfalskat frimärke. Stämplat och sorterat i Malmö i IRM 114, 2005-06-15
Fusk_korg05 2005-06 Skogens skafferi, blåbär med blankt tryck. Delad stämpel Västerås 2005-06-28
Fusk_svamp05 2005-06 Skogens skafferi, svampar med matt tryck. Stämpel  "Frimärket 150 år" Stcokholm 2005-06-29

Fusk7c

2005-07

Skogens skafferi, med ett av Hjortronmärkena som har röd text INRIKES
F7c_kantarell 2005-08 Skogens skafferi, med olika tandning. Mjuka och något mer spetsiga tänder stämplade IRM Göteborg 2005-08-17. OBS Tandning vid pilarna.
Fusk7 avs

2006-12

I jultrafiken var Posten lite mer uppmärksam och lösenbelade försändelser. Stämpeln "Avsändaren har använt ...." sorterat 2006-12-28 i Årsta 103.

Fusk7n Nov

2005-11

Skogens skafferi, med ett falskt Blåbär - Smultron. Brevets vikt 42 gr. gör att brevet Lösenbelagts med 15.50. Tydligen har Posten godkänt det falska märket som 5.50. Stämplat 2005-11-15.

Fusk  Kremla

2005

Falsk Kremla. OBS. den övre kantens "tandning". En helt annan typ av mjukt böljande våglinje

Fusk Svamp Lusthus

2005

Blandfrankering, falsk Kremla och äkta Lusthus stämplat 2005-07-31
Lingen omogna

2005

Två helt äkta Skogens skafferi. Det övre med omogna lingon, det nedre mogna. Det går alltså inte att gå på färgen för att avgöra äkthet. Postens kvalitetskontroll är inte så högklassig som den varit.
Fusk 0507

2005

Brev med ett äkta Kolonilott samt ett falskt Tussilago ur häftet "Vårtecken". Stämplat 3 ggr i Årsta 2005-07-01
 

2005

Nästa utgåva som blev kopierad var Ölands Alvar. Se nedan
  2005 Därefter kom Stockholms Skärgård
Fusk blåbär 2006-12 Ny stämpel för att tala om orsaken till förseningen. Stämplat Eftertax och  "Avsändaren har använt förfalskat frimärke" Stämplat Göteborg 2006-12-06
Fusk 2 ggr 2007 Falskt märke som dessutom återanvänts, men Posten upptäckte detta och Lösenbelade brevet helt korrekt
Bild images År Vårtecken -  Falskt  OBS   Beskrivning   falska
  2005 Och slutligen kom Vårtecken, troligen i mitten av november 2005.
Fusk_Gill 2005-10 C6-kuvert med ett äkta och ett falskt Gillöga stämplade 2005-10-07
2006 Vilket blir nästa märke????????? kommer det nya under 2006 ?????????? Gissa ????????  Eller tog det roliga slut nu

Vårtecken äkta

Fusk Liljekonv 2006-06 Och fortfarande kommer ett och annat Vårtecken.
Fusk 6st 2006-12 Även i slutet av året fanns det kvar märken med Vårtecken. Det senaste daterat 2006-12- 2.
Fusk 2007 2007-01 Det nya året börjar intressant. Dubbelt porto med ett äkta och ett falskt märke stämplat och sorterat 2007-01-03
Fusk6 Avs 0710 2007 Brev med falskt märke upptäckt av Posten som stämplat med stämpel för detta
Bild images År Dag Hammarskiöld  Falskt  OBS   Beskrivning   falska
Dag H 2005 Därefter kom Dag Hammarskiöld och FN-emblemet
Dag_H4strip 2005 Otandade kom Dag Hammarskiöld och FN-emblemet. Här en 4-strip
Fusk miss 2005-08 Därefter kom Dag Hammarskiöld och FN-emblemet
Fusk_DagH07 2007-05 REK med 5 par av Dag H. stämplade Borås 2007-05-07
Bild images År Sommar på Kolonilotten -  Falskt  OBS   Beskrivning   falska
Fusk_2ost

2005

Två ostämlade på brevklipp
Fusk kolo 2005 Kolonilotten inkjetstämplad  "Frimärket 150 år"  2005-09-07
Fusk Kolo13tandning 2005 Sommar på Kolonilotten kom ut 2005-05-26 även om det står en annan siffra i Facit. Bilden på Postens hemsida har haft den här mjuka vågtandningen ända fram till omkr. 2008-04-10. Kan det vara därifrån förfalskarna har tagit tandningen till sina märken ? Omkr. 2008-04-10 ändrade Posten bilden till den rätta tandningen med 13 tänder enl. Posten Frimärken. Detta skedde c:a en månad efter att jag försökt utan framgång att få köpa märke MED denna tandning av Kiruna (läs Hahne).
Fusk koloni 2005 Kolonilotten. Våglinjetandad
Fusk kolonilott2 2005 2 Kolonilotter. Ett falskt t. v. med våglinjetandad och en äkta t.h. den fintandade typen.
Fusk koloni2 2006 2 Kolonilotter. Den vänstra falsk, den högra äkta tandning
Fusk kollotext 2006 Del av texten på 2 Kolonilotter.
Fusk Kolofin 2006 Referens till fuskmärke
Fusk kolavs 2007-10 Tvåradig stämpel "Avsändaren har använt, förfalskat frimärke". Stämplat Eftertax. 2007-10-08
  2008-02 2 Kolonilotter. Den vänstra falsk, den högra äkta tandning. Stämplade Göteborg 2008-02-19
Bild images År Gobitar - som i Facit kallas Choklad  Falskt  OBS   Beskrivning   falska
     
Fusk 09 Bak 2009-03 Bak med körsbär, stämplat Malmö 2009-03-19
Fusk gubbe   Bakelsen med ostämplat körsbär
Fusk_6Go20 2009-01 Klumppost med 6 falska Gobitar, som blivit Eftertaxerade 2009-02-02
Fusk Gobitar 2009 Ur Häftet Gobitar eller Choklad , överst falskt märke 2615 stämplat Malmö 2009-10-10. Nederst ett äkta
Fusk_Jordg16 2016-11 C6-kuvert med falsk Jordgubbe,  ur häftet "Gobitar" stämplat Göteborg 2016-11-13.
Bild images År Fyrfota vänner - hundar  Falskt  OBS   Beskrivning   falska
Fusk_Lagotto 2008 Mops och Lagotto upptäckta av Posten. Stämplat "Avsändaren har använt . . ." Datumstämpel saknas, för "någon" s.k. frimärkssamlare har tyvärr klippt bort frimärkena.
Fusk 2Lagotto 2008 Äkta t. v. och t. h. en falsk Lagotto. Den falska med 2000 som tryckår
Fusk GrandD2011 2011 Grand Danois falsk och även Återanvänd. Pappersrester syns i märkets övre kant. Stämplat Stockholm 2011-04-08
Bild images År Senare frimärke  Falskt  OBS   Beskrivning   falska
Fusk_Fro19 2013-07 C6-kuvert med Frögömmen stämplat Malmö 2013-07-19
Fusk SOSBarn 2014 SOS  Barnbyar, stämplade STOCKHOLM 2014-
Fusk_N201603 2016 Zlatan stämplat Nässjö 2016-03-08.  Äkta märke som klippts ut ur häftet och klistrats på kuvertet.
Fusk_ZlatFDC 2014 Zlatan äkta FDC stämplat 2014-03-27.

Artiklar
En stor mängd artiklar är skriva och publiserade från olika medier.

Bild (Fusk2) År En stor mängd artiklar från olika medier. Här är bara några
     

Aftonbl

2005-11- Liga sålde falska frimärke. Läs i Aftonbladet 2005-11-23 på denna länk

DN

2005-11- Liga sålde falska frimärke. Läs DN 2005-11-23 på denna länk
Näringsliv 2005-11- 2005-11-24. Falska frimärken för miljoner på marknaden.
Östgötakorren 2006-01- Länk till Östgötakorren. Falska frimärke i Östergötland. 2006-01-03

Posten

2005-11- På Postens hemsida finns några bilder av de falska märken som cirkulerat. Pressmeddelanden ==> Nov. 23 2005 eller Pressrummet - pressbilder - 2005-11-23

Köping.nu

2006-01- Länk till Köping.nu 2006-01-09

Lokalnytt

2006-02- Radio Kristianstad rapporterar idag, 2006-02-21 kl. 16:30 att Posten - Polisen i förra veckan i Skåne funnit butiker som sålde förfalskade frimärken. Det var bl.a. i Malmö, Lund, Landskrona och Kristianstad som man fann 1700 falska frimärke.- I 34 kontrollerade butiker fann man Dag Hammarskiöld och Ölands Alvar i det falska utförandet. Polisanmälan sker när vi finner falska frimärke i butiker, säger Postens presschef Anne-Catherine Worth

En egen liten fundering: Helsingborg och andra orter i västra Skåne nämdes inte. Frågan man ställer sig är: Kommer de att kontrolleras i nästa vecka??

Jönköping 2006-05 Vad gör man i Jönköping? Läs tidningen om du inte lyssnade på radion
Aftonbladet 2006-05 Återigen har Posten råkat ut för en brevbärare som bar hem många brev till sig själv. Läs artikeln i Aftonbladet 2006-05-23
Falköpings tidning 2006-10 Falköpings Tidning FT. Föredrag på Skara Filatelistförening om förfalskade frimärken som nu verkar vara ett avslutat kapitel. Ett 30-tal medlemmar lyssnade och tittade på ett intressant exponat
Smålandsposten 2008-10 Posttjuv i Alvesta häktad enl. Smålandsposten 2008-10-27. - Polisen fann över 1000 brev hos den häktade, som öppnats och tömts på sitt innehåll. Troligen har stölderna pågått över ett år enl. åklagaren.
  2005-09- Gunnars Katalogisering av hittills kända märken - Bilder på samtliga finns på Postens hemsida
Bild (Fusk2) År En stor mängd förfalskningar har även Återanvänts. Här är bara några. Se även Lustigheter 2
Fusk Liljek Falskt Liljekonvalj som dessutom Återanvänts. Makulerat med bläckstreck och lösenbelagts

 Andra märken.

    Du som kan komplettera med fler uppgifter får gärna meddela "Förfalskat"
     
Bild (fusk2) År OBS  -  OBS   Beskrivning   OBS  -  OBS

Verksamheten har fortsatt, dock i förminskad skala. Radio Kristianstad rapporterade flera ggr. 2006-02-21 om tillslag i Skåne.

Vårtecken

Bild (fusk2) År OBS  -  OBS   Beskrivning   OBS  -  OBS
3 Liljekonvalj 2006 Och så kom Vårtecken, åter i mars 2006. Här ett ex. de 3 olika tandningarna från våren 2006
Lösenblad 2006-05 Som ett steg i jakten på detta problem har Posten infört en rabatt på Expeditionsavgiften på 10 kr. Den som får ett brev med falska märke betalar bara rätt porto på del av denna A4-sida som skickas till mottagaren. Mottagaren och även avsändaren kan ju vara helt ovetande om fusket
Vårlök 2006-05 Så här ser brevet ut  när mottagaren betalt in LÖSEN-avgiften på 5,50 i detta fall. Brevet kommer ofta i ett PS-kuvert. Normalt är frimärket X-makulerat med kulspets.
Liljekonvalj 2006-05 Så här ser brevet ut om det finns avsändare på det. Brevet skickas till mottagaren och Posten hoppas att avs. ska betala in LÖSEN-avgiften. Normalt är frimärket X-makulerat med kulspets.
Liljek.fh 2006-05 Helt häfte av Vårtecken, som vad vi hittills vet, är det senaste förfalskade häftet
http://666kb.com/i/anffihkck8qacd16q.jpg 2007-03 Posten gör en kraftansträngning för att förhindra fortsatt fusk. GP-artikel.
Fusk_GbaGD 2007-11 Gagea lutea av Posten tolkad som förfalskad. Lösenbelagd, dock utan Lösenetikett. Stämplad  Göteborg 2007-11-19
Kolonilotten 2007-12 Länk till Västnytt på TV
     

 

SOS Barnbyar

Bild (fusk2) År OBS  -  OBS   Beskrivning   OBS  -  OBS
Fusk_SOSBarn3   Bild av vänstra nedre hörnet av ett märke. Den högra bilden är den falska tillverkad av någon österut.
     
     

Frankostämplar

Även dessa har råkat ut för fusk. Lägg märke till de stora skillnader som dessa 2 har.

Bild (fusk2) År OBS  -  OBS   Beskrivning   OBS  -  OBS
fusk 604748 2011 Lic. 604xxx är avtryck från en FRAMA mod. Sensonic 2000 (Termo). Det är dock endast den undre som stämmer emot detta. Den övre är troligen tillverkad i en vanlig bläckstråleskrivare.
fusk 604748det 2011 Detalj av valören.
     

Offsettrycken

ändrades på Postens tryckeri 2011 just för att försvåra för fuskarna.

Den nya versionen började användas då och pixlarna är alltså inte längre upphängda på en osynlig tråd. De är mycket mindre och tätare.

 

 

Enligt Brottsbalken 1962:700, 4 kap. Om förfalskningsbrott gäller följande

7 § Eftergör någon gällande frimärke, beläggningsstämpel eller annat offentligt eller för allmänheten avsett inländskt eller utländskt värdemärke eller ock offentlig inländsk eller utländsk kontroll märkning på mått, vikt, vara, handling eller annat, eller anbringar någon falskt sådant märke eller falskeligen äkta märke eller förfalskar någon eljest sådant märke eller det märkta, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för märkesförfalskning till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.