Fusk och Falskt i Sverige.

Olika sätt att förbilliga sättet att skicka post har i alla tider florerat. Med förfinad teknik kan man också förfina kopior som tidigare inte var så lätt att åstadkomma. När Posten numera låter maskinerna kolla frankeringen sker det nog fler missar än då varje posttjänsteman kollade så att allt gick rätt till. Att tjäna pengar på mindre kunniga samlare kan också vara lönsamt. Man kan väl dela in fusket i två delar.

Till skada för svenska Posten och till skada för samlarna

På den här sidan tar jag inte upp alla frimärke som manipulerats utan i huvudsak hela försändelser som på ett eller annat sätt lurat någon. Förfalskade försändelser har ju också blivit ett samlarområde, men då rör det sig oftast om "Till skada för samlarna".

Main page Svensk posthistoria Modern Forgeries 2 Fusk och falskt Hudik Stölder - Tillgrepp
Jean de Sperati Havai-förfalskningar      

Till skada för Posten med "frimärke"

Första kända svenska förfalskningen är nog den i G. Gordons bok beskrivna 12 öre vapen från 1862. I övrigt 108 sidor europeiska förfalskningar. Äkta svenska förfalskningar finns troligen inte så många. De flesta är kopierade frimärken. Här följer ex. på fusk genom klipp ur tidskrifter, brevmärken, provmärken samt bilder ur Postens reklambroschyrer.

Bild År

Beskrivning -  och  även några av breven  från Gordons samling

Fusk

1862

Övre v. hörnet av brevet som avbildas i Gordons bok stämplat 1862-04-28
Fusk 1889 1889 Posthandboken 1889 beskriver fusk med Återanvändning av frimärke
Fusk I. Agueli 1970 45 öre förfalskat Augeli stämplat Stockholm 1, 1970-04-28.
Fusk 1972Sth 1972 Helförfalskade bruksfrimärken 45 och 20 öre stämplade Stockholm Ban 1972-02-24. Adressatens namn bortraderat, men postnumret började på 11...... Adressaten återskapad.
Fusk 1975 Scou 1975 Scouting 90 öre förfalskat och stämplat Stockholm Ban 1975-10-22
Bild År

Beskrivning

Fusk 30/20 1879 Ringtyp 30 på 20 förfalskat märke.
Fusk Augel 1970 Stämplat Postnumrera numera  1970-04-28
     
Fusk utan 1972 Reklammärke som frimärke stämplat Stockhom Ban Numrera Numera 1972-06-15
Fusk2 Hja 1972 Frågor och svar om blommor, Klippt ur en tidning. Stämplat Västerhaninge 1972-06-28 till 28016 Hörja
Fusk Horja 1977 Del av PT-kort utklippt och använt som frimärke. Stämplat Hässleholm 1977-10-13 till 28016 Hörja
Fusk3an 1979 Rätt porto 115 öre, men 5 öre Postryttaren använt som frimärke. Stämplat Helsingborg, Antik 79, 1979-07-28.
Fusk2t 1981 Svart märke enkelt att kopiera i en vanlig kopieringsmaskin. Adamsson från 1980-10-11 var perfekt för fusk. Svagt stämplat T..YRING..E  1981-12-27.
Fusk3p 1982 Provmärke Postmuseum stämplat 1982-05-24 på brev till Folksam i Malmö
Fusk Kklister 1989 Ett mycket trasigt märke. Båda fastsatta med mycket Karlssons klister, men godkända att använda i alla fall. Stämplade Malmö Ban 1989-03-28 Adressundersökningen
Fusk3 BB 1998 Bingo Berra Återvinsten använt som frimärke stämplat Klara 1998-08-26 och sorterat samma dag
Cinderella 1998 Troligen utländskt brevmärke stämplat i Alvesta 1998-04-26 och sorterat samma dag i GSM L65
Fusk 55ore 1998 Brev upp till 250 gram kräver 4 frimärken typ BREV inrikes. Ett 55 öres märke fick fylla den 4:e platsen på det tyngre brevet. Posten upptäckte inte fusket trots handstämpling av "fyrblocket".
Fusk3h 2002-03 Rätt porto 5.00 kr. 5 öre Postryttare tolkat som 5 kr: Stämplat 2002-03-24
Fusk3b 2003- Utklippt ur en broschyr och stämplat 2003-
Fusk3i 2004-02 Rätt porto 5.50, frankerat med 50 öre + 5 öre Postryttare som tolkats 5 kr: Stämplat 2004-02-15
Fusk3 DagH 2005-03 Halvt frimärke Dag Hammarskjöld stämplat Nässjö 2005-03-15. Brevet EJ märkt med Fribrev och borde därför  Lösenbelagts
Fusk3 AL 2005-03 Astrid Lindgren 6 kr (F 1961 från 1996) klippt ur någon broschyr. Stämplad IRM 111 Göteborg 2005-03-21
Fusk_3_AFA 2005-04 Brev till AFA frankerat med 2 God Helg som Posten Eftertaxerat 2005-04-29. Brevet handstämplat Stockholm - Årsta 2005-04-28.
Fu_Drottn 2004-05 Rätt porto 5.50 kr. Detta är dock ett 5 öres frimärke ur Drottningholmsserien, som Posten missat att lösenbelägga. Stämplat 2004-05-02
Fusk3g 2005-05 Liljekonvalj ur Vårblommor. Utklippt ur en broschyr och stämplat 2005-05-24
Fusk3r 2005-05 Utrivet ur någon broschyr och stämplat 2005-05-22. Sorterat Malmö IRM 114
Fusk3g 2004-06 Ejdrar, utklippt/rivet ur en broschyr och stämplat 2004-06-29 i SRM 112 Göteborg, sorterad i G 40.
Fusk3c 2004-07 Hanna Ljungberg, utklippt ur en broschyr, stämplat och sorterat i IRM 108 Nässjö 2004-07-19
Fusk3j 2005-07 Rätt porto 5.50, frankerat med 50 öre + 5 öre "Forntida konst" som tolkats 5 kr. Stämplat 2005-07-25
Fusk JohnA 2002-07 Klipp från Svepet klistrat på PT-kort. Maskinen IRM 111 har tolkat det som frankering och stämplat 2002-07-22 samt även sorterat i samma maskin.
Fusk3 Blomma 2002-07 Vacker blomma ritad som frimärke. Brevet EJ märkt med Fribrev och borde därför  Lösenbelagts. Sorterat Umeå U01, 2002-07-24.
Fusk LusthusHbg 2006-09 Icke upptäckt fusk med Lusthus ur någon broschyr, med reklam för Elektrolux på baksidan. Vackert stämplat Uppsala 2006-09-25, soterat i IRM 106. Karlssons klister använt.
Fusk3gg 2006-12 Garboblocket utklippt ur någon broschyr och skickat som vanligt brev. Posten upptäckte dock detta och handlade helt korrekt med Losen enl. "kipp" som erlades 2006-12-19. Rak 2-radig stämpel "LÖSEN BETALT  KLART  FÖR UTDELNING" talar om att brevet kan utdelas.
Fusk kipp 2006 Meddelande otillräcklig frankering i A4-format, avsett att avskiljas och insändas. Endast en kopia på avgiften insänd för att kunna verifiera det korrekta handhavandet.
FuskDH 2008 Urklippt bild av Dag H. som använts som frimärke. Maskinen ej inställd för  att sortera bort icke frimärke. Stämplat Göteborg 2008-03-30.
Bild År Återanvända   Frimärke - på vit etikett - Återanvända
Fusk6 Karlsson 1982 Ordentigt med klister för att fästa frimärket på kuvertet. Ostämplat 165 öre, men sorterat i Stockholm.
Fusk Gallo 1984 Återanvänt rabattmärke, ordentligt urtvättat. Lösningen insänd från Gällö stämplat 1984-03-23.
Fusk6 irm 2004 Redan stämplat märke påklistrat mha. Tippex. Brevet sorterat i IRM 107 i Västerås 2004-09-20
Fusk6a 2005 En tobaksaffär i Göteborg säljer dessa återanvända märken, uppklistrade på självhäftande vita etiketter. Från början trodde jag att någon klippt ut märket från ett vitt kuvert. SÅ var det alltså inte!
Fusk6b 2005 En tobaksaffär i Göteborg säljer dessa återanvända märken, uppklistrade på självhäftande vita etiketter. Här ett brev troligen från samma källa, stämplat 2005-02-18
Fusk6c 2005 För insändande av korsordslösning är det billigt att använda "återanvända frimärken" på vit etikett. Troligen från samma tobaksaffär
Fusk6d 2005 För insändande av tävlingssavar återanvändes gärna frimärken. Den tidigare stämpeln tippexad, satt på nytt kuvert och makulerad 2005-04-25 av IRM 111 Göteborg.
Fusk6e 2005 För insändande av tävlingssavar återanvändes gärna frimärken. Den tidigare stämpeln "Poseidon" tippexad och på nytt manuellt stämplat 2005-04-06
Fusk6k 2005 Rikligt med "Karlssons klister" använt,  för att kunna återanvända frimärket
Fusk6 tippex 2005 Återanvänt frimärke där den tidigare stämpeln tippexats över. Stämplat Göteborg 2005-08-29
Fusk6t 2005 Har man inte klister att fästa märket med, så går det lika bra med tape, för att kunna återanvända märket
Fusk6r 2005 En del av stämpeln är bortriven för att kunna återanvända märket
Fusk6 kl 2007 Klipp ut märket. Har du inget klister, så använd häftklammer. Uppfinningsrikedomen är enorm. Handstämplat troligen Årsta 2007-01-11
Fusk6kk 2007 Mycket Rikligt med "Karlssons klister" använt,  för att kunna återanvända frimärket. För säkerhets skull också teipat. Posten har dock glömt att sätta på den gula etiketten "Återanvänt frimärke"

Lu2 60 dubbel

2007

4 Återanvända frimärke, som först är stämplade i Sundsvall 2007-11-14, klistrade på nytt kuvert och stämplade i Järna 2007-11-20. Därefter har någon teipat fast alltihop. Helt otroligt av Posten i Järna.
Fusk6 fox   Korsning mellan räv och björn. Delar av 2 märke hopsatt till ett. Ganska snyggt gjort.
Fusk6 använda 2007 Gul Etikett "ÅTERANVÄNDA FRIMÄRKEN" Försändelsen belagd med Lösen eftersom avs. har klippt ut 2 märken som teipats på förra försändelsen.
Fusk6 teip 2007 4 frimärke utrivna från ett ostämplat brev och teipade fast på nästa C4-kuvert. Posten godkänt dessa som fullt riktigt  porto. Stämplade Malmö 2007-02-09
Fusk6 AFA0314 2007 Tydligt Återanvänt frimärke, utklippt från färgat tidigare använt kuvert. Ostämplat men ankomststämplat Stockholm 2007-03-14.
Lu 2007 återanv 2007 Tydligt Återanvända frimärke stämplade Årsta 2007-03-27. 2 stämplade frimärke klippta från brunt kuvert och satta på ett nytt. Maskinen uppfattar inte den tidigare stämpeln
Fusk klippt 2007 Detta är nog ett effektivt sätt att förhindra "Återanvändning" av ostämplade märke. Jag tror dock inte att frimärkssamlarna jublar
Fusk6 ta 2007 Denna kunden köpte bara ETT frimärke för insändande av en korsordslösning. Frimärkena var  uppklistrade på större självhäftande vita etiketter. Säljaren har därför klippt ut ett märke, men tänderna från märket vid sidan om ses vid pilen. Stämplat Göteborg 2007-05-21.
Fusk6 Varb 2007 Vit etikett med frimärke 2,40 + 3,10 på korsordslösning till GP. Troligen sålda i Tobaksaffären. Stämplade Göteborg 2007-06-25.
Fusk MS 2007 Frankostämplat C5-fönsterkuvert med rätt porto 5:10 stämplat 2007-07-13 som kommit i  Retur. Återanvänt kuvert genom att tippexa pilen till avs. Klistrat vit etikett över stämpeln Göteborg 2007-07-16. Skriva ny adress samt posta till Hässleholm. (Har tagit bort en bit av etiketten, så stämpeln syns) Ankomst Hässleholm  2007-08-02.
Fusk Fra 2007 Frankostämplat C5-fönsterkuvert med porto 5:10 stämplat 2007-08-13. Ursprungliga avs. överstruken och överklistrad samt försedd med egen avs. Kompletterat med ett inrikes märke för att komma upp i rätt porto för 80 gr brev. Skickat och stämplar Stockholm 2007-09-24.
Fusk skydds 2007 Frankerat lite märkligt och kanske därför som maskinen vänt kuvertet och stämplat baksidan? Skyddsprotektor med 5;50.
Fusk Skog 2008 Ett återanvänt, avklippt kuvert med vikt 30 gr. som postats i Göteborg. Avsändaren har satt på ETT återanvänt dubbelstämplat frimärke. Brevet nådde adressaten i 142 31 Skogås 2008-03-11. Inget spår av att Posten Ab haft sin hand på kuvertet. Ännu mindre spår av att någon maskin hanterat kuvertet.
Fusk Umeå

2008

2 äldre märken 280 + 450 öre = 730 starkt överfrankerat, men tydligt återanvända i Umeå 2008-04-29
Fusk Återanv

2008

Återanvänt "fiskmärke"

Fusk foretag

2009

Rabattmärke - Företagspost. - Den som frankerade detta brev visste inte mycke om portokostnader. 12 kr för upp till 100 gr. Om vi summerar här så blir det 13,80 = lite överfrankerat. Det är ju faktiskt så att Ett av dessa märke gäller för 100 gr. Så kommer vi då till "Återanvändaren" som här såg sin chans att få ett ostämplat märke. Så roligt kan man ha det i filatelins underbara värld.
Fusk rivet

2008

Ett sätt att förhindra återanvändning, som heller inte är tillåtet. Frimärke ska vara hela. Stämplat Malmö 2008-03-10.
Fusk Ogiltigt 2009 Brev med återanvänt frimärke, stämplat Nässjö 2009-05-10. Posten där har lyft upp några av frimärkets hörn för att se typen av klister. Tydligen är detta indikering på Återanvänt frimärke? Makulering av frimärket, stämpling "Eftertaxerat." samt påsättning av etikett "Ogiltigt frimärke".
Fusk1 Chili 2009 Tack till Dig som skickade mig detta trevliga brev, som dessutom blev helt korrekt behandlat i system "kipp" av Posten AB. Stämplat Malmö 2009-09-27.
Fusk 4block 2009 Ett fint sätt att presentera delade häften av den falska typen. Har sålts på bl. a. Tradera till ungefär samma pris som ordinare äkta frimärken.
Fusk_sam 2009 Självhäftande vit etikett med frimärke stämplat Göteborg 2009-04-13. Posten upptäckte och åtgärdade detta genom Lösenbeläggning. Lösenetikett med 33:50 samt, Postens stämpel Göteborg 2009-04-14.
Fusk Återanvänt 2009 Självhäftande vit etikett med frimärke använd men Posten upptäckte och åtgärdade detta genom Lösenbeläggning. Lösenetikett med 33:50 samt, Postens stämpel "Återanvända frimärke - GÄLLER EJ". Stämplat Göteborg 2009-04-14
Fusk OGILTX 2010 Brev med återanvänt frimärke, stämplat Nässjö 2010-10-25. Posten där har lyft upp frimärkets högra hörn för att se typen av klister. Tydligen är detta indikering på Återanvänt frimärke? Makulering av frimärket, stämpling "Eftertaxerat." samt påsättning av etikett "OGILTIGT FRIMÄRKE". Tveksamt när och VAR kulspets-X är gjort ?
Fusk stjerna 2010  
Fusk Gobit 2010 Traderasäljare helt omedveten om VAD han sålde. Väl tvättat, så man tyvärr inte kan tolka stämpeln
Fusk urtvattat 2012 T.v. frimärke som starkt tvättats, kanske för att få bort en stämpel. Utan tvekan är det återanvänt utan att Postens maskiner upptäckt det. Stämplat
Bild År Beskrivning

Moderna förfalskningarna.

SFF ==>

2005-04

2005-04-01 kom nr 3 av Filatelisten med en intressant artikel om förfalskningar av Skördetid och Bloms Lusthus. Att det blev det datumet var kanske en tillfällighet, men det var/är definitivt INTE något aprilskämt.

SFF ==>

2005-05 Läs mer om dessa märke i Filatelisten 2005 nr 4 sid. 164

SFU

  SFU är också duktiga på att tala om vad som händer. Artikeln har dock ett par små felaktigheter. Man jämför äpple med päron och det är inte bra. Äpple jämförs bäst med äpple

Royal Mail Smart Stamp

e-stamp

Jag undrar nu när vi i Sverige kan börja skicka e-stamp eller Smart Stamp som GB kallar det. Frankit kallas det i Tyskland. Alltså man låter datorn skriva namn, adress och frimärke, allt direkt på kuvertet?

Blir det då enklare eller svårare att förfalska portot ;-)))))))))) ?

DN

2005-11 Liga sålde falska frimärke. Läs DN 2005-11-23 på denna länk. Sök på "falska frimärken"

Aftonbl

2005-11

Liga sålde falska frimärke. Läs i Aftonbladet 2005-11-23 på denna länk

DI

2005-11 Liga sålde falska frimärke. Läs Dagens Industri 2005-11-23 på denna länk

Posten

2005-11 På Postens hemsida finns några bilder av de falska märken som cirkulerat. Pressmeddelanden

VLT

2006-01 Klipp ur VLT Västmanlands Länstidning 2006-01-10. Polisen hittade inga märken i Västeråskiosken
NyhetsP 2005 Läs NyhetsPosten nr 10 med utförlig info om hur Posten går vidare
    Läser man de Svenska tidningar som skrivit om dessa frimärksförfalskningar, får man lätt uppfattningen att det är ett  10-tal ligor som håller på, att på olika sätt prångla ut falska märken. Fullt så många är det nog inte, trots motstridiga uppgifter i olika tidningar.

Kremla

2005-08 Länk till 2 helt äkta Skogens skafferi. En röd kremla och svampkorg och en annan brun kremla visar den mycket dåliga kvalitettskontrollen på Postens äkta märke.
Lokalnytt 2006-02 Radio Kristianstad rapporterar idag, 2006-02-21 kl. 16:30 att Posten - Polisen i förra veckan i Skåne funnit butiker som sålde förfalskade frimärken. Det var bl.a. i Malmö, Lund, Landskrona och Kristianstad som man fann 1700 falska frimärke.- I 34 kontrollerade butiker fann man Dag Hammarskiöld och Ölands Alvar i det falska utförandet. Polisanmälan sker när vi finner falska frimärke i butiker, säger Postens presschef Anne-Catherine Worth

En egen liten fundering: Helsingborg och andra orter i västra Skåne nämdes inte. Frågan man ställer sig är: Kommer de att kontrolleras i nästa vecka??

    Länk till mer moderna förfalskningar
Bild År Beskrivning -  Fusk med kvalitetskontrollen vid tryckeriet
Fusk Lusth 2003-07

Missad stansning av häftet "Lusthus". Stämplat och sorterat i Umeå 2003-08-24

Fusk OK 2004-06 Det här är INTE fusk. Det är bara dålig kvalitetskontroll. De nedre märkena är betydligt blekare än de övre
Fusk koll 2005-03

Skogens skafferi. Det här är heller INTE fusk. Det är heller inte kvalitetskontroll. Kolla den stora skillnaden på lingonen och även den "röda" svampen och rosa smultronen på strået. Stämplade 2005-03 och 2005-05

Lu Vårkänsl 2007-05

2 "solar" ur olika häfte av "Vårkänslor". Lägg märke till den bleka gula färgen som gör att den gröna och blå färgen också blir helt olika. Häfte köpt i maj 2007.

Fusk Glad Påsk

2007-03 Inte fusk, det är bara tandningen eller snarare stansningen som saknas på "Vårkänslor". Klippt ur ett häfte eller ark som en del kallar det. Solen lyser och stämplat GLAD PÅSK 2007-03-28

Fusk 2007stans

2007-03 Inte fusk, det är bara tandningen eller snarare stansningen som saknas på "Vårkänslor". Klippt ur ett häfte eller ark som en del kallar det. Ännu ett ex. på dålig kvalitetskontroll. Stämplat Göteborg Påsken 2007-03-

Fusk 2007

2007-03 Inte fusk, det är bara tandningen eller snarare stansningen som saknas på "Vårkänslor". Klippt ur ett häfte eller ark som en del kallar det. Ännu ett ex. på dålig kvalitetskontroll. Stämplat 2007-03-28

Fusk part

2007 Partiell  stansningen av häftet "Vårkänslor". Se vid pilen. Stämplat Malmö 2007-05-08

Fusk Love

2007 Märket "LOVE" ur häftet Mitt hjärta. Delvis saknas färgen. Kontrollen har tydligen missat grovt

Enligt Brottsbalken 1962:700, 14 kap. Om förfalskningsbrott gäller följande

7 § Eftergör någon gällande frimärke, beläggningsstämpel eller annat offentligt eller för allmänheten avsett inländskt eller utländskt värdemärke eller ock offentlig inländsk eller utländsk kontroll märkning på mått, vikt, vara, handling eller annat, eller anbringar någon falskt sådant märke eller falskeligen äkta märke eller förfalskar någon eljest sådant märke eller det märkta, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för märkesförfalskning till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader

Är brottet grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

 

Till skada för Posten med ICKE frimärke.

Många frimärksliknande märken har testats och det har även lyckats att "lura" Posten. På senare tid är det ju Postens maskiner som blir lurade och de är ganska lättlurade.

Bild (Fu) År Beskrivning icke frimärke - etiketter
Lu Flen 1943 Brev med kuriositeter. 20 öres+10-öres frimärken ihopsatta till ett samt 10 öre profil som är utklippt från helsak och påklistrat. Skickat under krigstiden. Lite för snyggt stämplat Ringkarleby 1943-07-17.
Fusk 3 1972 Brevmärke "Håll Sverige rent" Handstämplat 1972-03-27, Falkenberg 1.
Fusk sjöm 1982 Nya Sjömärken, del av häftets omslag använt som frimärke och stämplat Hässleholm  1982-08-02
Fusk Hallens 2003 Frimärke utklippt ur en färgrik  broschyr. OBS. Posten i Årsta är duktiga på att tolka adresser. Stämplat Årsta 2003-01-06
Fusk 12 2003 Brevmärke "Nordens Ark" använt som frimärke på brev 2003-12-08
Fusk 13 2004 Brevmärke "H. Riksförbund" använt som frimärke på brev 2004-06-16
Fusk 13 2004 Rätt porto 5.50, men frankerat med del av frimärkshäfte. Stämplar Årsta 2004-05-19
Fusk  14 2004 Rätt porto 5.50, men frankerat med brevmärke Barnens Ark. Stämplat Nässjö 2004-06-21
Fusk panda 2005 Ganska vackert fusk med ett brevmärke "Östergötland" av Gunnar Brusewits 2005-03-18
Fusk Pbet 2005 Inte fullt lika vackert Porto Betalt-etikett klistrad på privat brev. Stämplat 2005-03-20
Fusk 13c 2005 Alltid lågpris 44:- etikett använd som frimärke i Sundsvall. Sorterad i Toshiba 205 2005-04-14
Fusk 2Kung 2005 2 halva märke av kungen. Ett blått och ett rött märke inkjetstämplat med Frim 150 år i Malmö IRM 114, 2005-02-06
Fusk PREV 2004 Fuskmärke PREV stämplat 2004-09-01 och sorterat Malmö 70
Fusk 13h 2005 Hörselfrämjandets brevmärke tolkat som icke frimärke. Maskinen i Alvesta vänder brevet och stämplar i hopp om att frimärket sitter där. Tyvärr, bättre lycka nästa gång
Fusk 13pm 2006 Återanvänt Porto Betalt C5-kuvert, beskuret till C6. Frankerat med provmärke Uppsala Domkyrka. Stämplat IRM 111 i Göteborg 2006-09-15. Maximalt utnyttjande av möjligheten att skicka "gratis" post. Tack till Erik.
13 Sommar 2006 "Sommar vid insjön" Märke klippt ur broschyr. Märket större än det äkta, stämplat IRM 114 Malmö 2006-10-16
F 13 2006 Märken klippta ur broschyr. Märkena mindre än de äkta och otandade, stämplade Årsta 2006-09-26
F Helg   Tandlöst God Helg-märke stämplat Malmö 2006-11-28
Fu Godgjul 2007 En något sen Julhälsning. Ostämplad men sorterad 2007-04-25 i Årsta 103
Fusk Forsvik 2008 Lösenbelagt brev med etikett "OGILTIGT  FRIMÄRKE". Avsänt Mölltorp 2008-06-28 med "Porto Betalt FORSVIK".
Fusk 13Postmus 2009 Brev "frankerat på baksidan" med  provtrycket av Postmuseum. Stämplat och sorterat i Alvesta 2009-09-25.
Bild År Beskrivning underfrankerat icke frimärke
4:80 2005 Portot för de som använder Frankostämplingsmaskin höjdes 10 öre 2005-03-01. Ett 20 gr. 1:a klassbrev kostar alltså 4:90  om man lämnar in på Postcenter. Idag 2005-04-10 har ännu inte alla förstått detta. De använder fortfarande 4:80
5:00 2005 Portot för de som använder Frankostämplingsmaskin höjdes 10 öre 2005-03-01. Ett 20 gr. 1:a klassbrev kostar alltså 5:10 om man väljer att lägga breven i en postlåda. Idag 2005-04-10 har ännu inte alla förstått detta.  De använder fortfarande 5:00

Försök till skada för samlare

Mängder av brev manipuleras på ett eller annat sätt för att ge ett finare, exklusivare intryck. Här några ex. på där "Någon" försökt att förgylla en försändelse på ett mycket klumpigt sätt.

Bild År Beskrivning

Lu 60.

?? 52 öres WÄRDE-brev. Fusk i sämsta kvalitet. 8 öresparet med fastsättare kvar. Tuschpenna i stämplar
Lu 90. 1947 Raritet ? Enda kända ex. Facit nr 271. 3 + 4 sid. tandning. Stämplat Kristianstad 10.3.1947. Kan det vara tandat i symaskinen ? Varför har vännen Brita gjort så, när hon sände ett vykort till Fröken Elsa ? Någon som kan ge en godtagbar förklaring ?

FuskNobel

1947 Rätt frankerat brev med 20 öre stämplat Stockholm 1947-08-22. "Någon" har kompletterar brevet för att kanske höja intresset för detsamma. By Air Mail påklistrad ovanpå  maskinstämpel 213. Dessutom en Lösenetikett samt ett makulerat 20 öres Nobelmärke.

Fusk ASS

1931

Brev med Postförskott frankerat 40 öre Stockholm 1931-03-02. Rätt porto 15 öre + Pf 25 öre = 40. Någon har därefter satt på en ASS-etikett från Halmstad ? i förhoppning att höja priset.

Fuskare till skada för samlare

Bild År Beskrivning
Fk 1 1875 12 öre ringtyp (F21) tresidigt tandning på Helsak Fk1. WÄRDE. stämpel och Rek, men någon klåfingrig frimärkssamlare som tagit bort gissningsvis 2 st 3 öres-märke. Porto 30 öre. Stämplat PKXP. No.12 UPP 1875-05-10. Ank. stämplat Löberöd 1875-05-10.
Fusk 22 19  
Fusk 22GV 1928 En ganska vacker Bl. 11. De båda stämplade märkena är ditklistrade med syndetikon. Försändelsen låtsas vara från 1928-01-11. Det är alltså en helförfalskning av okänt ursprung, men från tiden 1920-talet. Kanske ett kursexemplar från någon utbildningskurs som förgylts med frimärke?
Fusk 3sk 1992 Facit nr 1728. 3 Sk Bo gul utklippt och tandad så kan det bli så här. Det ena bjöds upp till 2025 SEK på Tradera. Man undrar hur mycket pengar en del har för mycket av. Att kunskapen är SÅ låg att man är beredd att betala fantasisummor för skräp. Sådant som man själv kan tanda med knappnålen.
==> 2005  Läs Expertrådets inlägg om detta märke i Filatelisten 2005 nr 4 sid. 165
Bild År Eg. var inte tanken att ta med frimärke, ty då blir det för omfattande. Några med fantasifull Beskrivning
Fusk 22 19 Troligen 2 4-sidiga par som klippts för att bli 3+4 sidiga
22 lejon   Katalogvärdet på 2-sidigt märke 10 öre Lejon är 90 kr, men 4-sidigt är det 2400 kr. Genom att tanda märket uppe och nere blir det ett 4-sidigt och någon har så höjt katalogvärdet trodde man. Räkna tandningshålen uppe resp. nere, det bör vara lika antal på ett äkta märke ;-))
Fusk 24 2004 Till salu på Tradera:Titel: Facit 8. Bra Ex.    Objektsbeskrivning:  Förskottsbetalning inom 10 Dagar

Sign. dn:s iakttagelser ang. objektet: >Märket har ny baksida, med nya stora delar av övre hörnen och marginal, ny höger marginal, ifyllda stämpeldelar i övre delen, imålad märkesbild i övre hörnen samt höger marginal, manuellt omtandat med fel tandning/antal tänder alla marginaler utom den vänstra.
En mycket omfattande reparation alltså, där även en lekman kunde gissa att nåt är skumt eftersom det "nya" pappret har gulnat. <    Dra egna slutsatser, även om utropet bara var 3 kr???

Fusk 24b 19 Två 9 öringar lagda vid sidan av varann. Fusket med omtandning syns tydligt. Olika antal tänder ???
Fusk 24   2006-10- så låg detta singelobjekt på ebay. Gör man det till ett 4-block i Photoshop, så ser man ganska tydligt att det är omtandat både uppe och till höger. Beskrivningen såg ut så här:

Schweden nr 15b, 17 Öre grau, farbfrisch und sehr gut gezähnt, sauber gestempelt. Mi. 750,- €.

Fusk 24e   Ett annat objekt där det lönar sig att fuska. Nr 273 GV-par 3+3, där "någon" har tandat det v. märket för att få ett 4+3 par som har betydligt högre katalogvärde. Jag har kopierat och lagt till den vänstra delen för att enkelt se bedrägeriet. FYRA "köpare" var beredda att ge mer än 400 för detta "skräp". Samma säljare hade ytterligare ett par, tillkommet på samma sätt, där samma "köpare" bjöd. Skrämmande ???
    24 öre vapen
Fusk 2424   24 Sk Bo sålt på Tradera beskrivet som "Fint exemplar av detta sällsynta märke !". Det borde varit ett stort ?-tecken isf. ett !-tecken. Märket är omtandat både på höger sida och övre sida. Syns tydligt om man lägger kopia av märket intill varann som på bilden
Fusk kollo   OBS den saknade röda färgen på de övre 4 märkena. Det förekommer alltså stora färgskillnader på de märken som trycks idag. Dessa märken finns också som förfalskade, men har då en helt annan tandning. Den oerfarne kan lockas att  tro, att alla dessa 8 märken inte är äkta. De är alla äkta.
Fusk skill 2007 5 falska Skilling Bo 3, 3, 24, 24, 24 i olika fantasifärger, som nyligen sålts på eBay som "Forgeries". Kommer troligen snart att erbjudas på Tradera. Var observant.
Fusk 24 ?? Ordentligt fuskat, så ingen kan misstaga sig. 24 öre Vapen, tandat med typ "knappnål". Liknande har sålts på Tradera

Fler objekt att lura samlare med

MYCKET VACKERT REPARERAD 6-SKILLING.

2007 Vacker 6 Sk Bo. Det är bara det att det fattas en tandrad, vilket betyder att hela sidan är omtandad. Sådant säljes på Tradera . Beskrivning av VAD som är reparerat sägs dock inte. Det får köparen själv gissa. Så här stod det:

"En ovanligt vacker 6-skilling, dock är den skickligt reparerad (ett svagt lodrätt veck på baksidan). Distinkt stämpel STOCKHOLM 11.1.1858. En luckfyllare av hög klass."

Kolla själv den höga klassen. Kopierer man märket till en större enhet syns det tydligt, särskilt då tandningshålen vid pilarna på bilden här

 

     

Litteraturhänvisning.

Postens hemsida pressbilder Filatelisten 2011/3 sid. 25 Del 1, Skördetid
  Filatelisten 2011/4 sid. 18 Del 2, Bloms lusthus
  Filatelisten 2011/5 sid.
Flertal tidningsartiklar Filatelisten 2011/6 sid.