En ram Franko 80 år.

Denna sidan visar 80 år med de svenska frankostämplarna som togs i bruk 1 oktober 1926.