En ram juli 2008.

Denna sidan visar tryck av inkjet (svenska bläckstrålestämplar) från början av juli 2008, alla på C5-kuvert. Svårigheten att avgöra vilken maskin som stämplat finns kvar i Årsta IRM  101, 102 och 103, Nässjö IRM 108, 117, Malmö IRM och SRM, Göteborg IRM och SRM. Då den svarta klartexetn fanns kvar var det något lättare. Dessa 15 maskiner inköptes från Siemens har stundtals varit lätta att åtskilja, men stundom omöjligt.  Några terminaler har alltså mer än en maskin och därför kan olikheter förekomma. Inkopplingsdatum för de olika maskinerna finns på  auto1 Inkjet 4 eller 5 våglinjer varierar okontrollerbart.

 

Årsta IRM 101 (eller 102, 103) Årsta IRM 102  (eller 101, 103)
Årsta IRM 103  (eller 101, 102) Uppsala 106
Västerås IRM 107 Nässjö IRM 108 jämför IRM 117 - sneda ben
Göteborg IRM 111  (eller SRM 112) Göteborg SRM 112  (eller IRM 111)
Malmö IRM 114 jämför SRM 115 - svagt markerad skorsten, 4 vågor Malmö SRM 115 - tydlig skorsten, 5 vågor - jämför IRM 114
Nässjö IRM 117 jämför IRM 108 - raka ben Alvesta IRM 118
Sundsvall SRM 121 Umeå SRM 122
Karlstad SRM 123 Troligen Västerås IRM 107 - som ofta saknar bild/våglinjer

Interna Länkar

Posthistoria 1 Inkjet Printer 2 Inkjet Printer 3 Inkjet Printer 4 Inkjet Printer 4 Julen 2003