Diagram 
över antal sålda Lx-telegram i 1000-tal respective år 1912 - 1977.

Åter historik

       1912

1949

 1950

1977

Main page 

Telegramsida = Telegrampage

Tema - Topic

Vykort med telegram , telefon och telemotiv