Frankeringsetiketter  -  ATM.

Postemblem och bokstav, typ I och typ II.

I September 1981 utkom dessa otandade Frankeringsetiketter med självhäftande gummering. Etiketterna trycktes på ark med 40 märken. De är nu (2019) katalogiserade i Facit som typ I  A-post EF 1 - EF 2 och som B-post EF 3 - EF 6 och i mars 1994 kom  typ II EF 7 - EF 9. , med vikter 250 g, 500 g och 1000 g.

De var ämnade, som en variant till avtalskunder med mindre bokförlg, att sända böcker för en lägre kostnad. Märkena oftast ostämplade på ett brunt papper

EF 5        EF 9      Mörka varianten

Tjänsten slopades och märkenas giltighet upphörde  2004-12-31.

.

Länk (Lu) Årtal

Beskrivning   -

     

 

I Postverkets allmäna Cirkulär Nr 168-172, 1984-04-27 står det om "Prov med Nya Frankeringsetiketter". På Borås Ban, Sundsvall 1P, Växjö 1 och Linköping provar man sedan en tid tillbaka olika typer av Frankeringsetiketter. I Borås är det troligen en FRAMA som installerats, medan de andra troligen är framtagna av TELUB.

TELUB - Sundsvall  1984-10-30  -

Telubs maskin  Växjö 1 användes på alla försändelser 1984-04-05 till 1984-12-31. Den flyttades till Malmö 4 och togs i bruk där 1985-01-09.

Länk (Lu) Årtal

Beskrivning   -

     
LuATM_V8411 1984-11 Etikett på C6 från Växjö 1, valör 1,90 stämplad 1984-11-30
LuATMVMa 1984-12-03 Etikett med vikt 15G på C6 från Växjö 1, valör 002.00, stämplad 1984-12-03. Maskinen flyttades till Malmö 4. Användes där endast en kort tid.
LuATM_Ma8502 1985-02 C6 brev från Malmö. Valör 2,00 stämplat Malmö 4 1985-02-28
     
LuATM_SuJoBl 1985-01 C6 brev med valör 2,00 stämplat Sundsvall 1985-01-21
LuATM_Su85FR 1985-01 C6 brev med valör 2,70 Luftpost till Frankrike. Stämplat Sundsvall 1985-01-24.

Frankostämplingsmaskiner

-

Länk (Lu) Årtal

Beskrivning   -

LuATMBor 1991-04 C6-kuvert med vit etikett BORÅS 1, valör 002.00 stämplad 14.01.85..13 *
     

 

Frama 1991-04-12  -  1992-12-17.

Posten introducerade frankeringsetiketter i Sverige 1991-04-12. Dessa fanns att köpa i maskiner liknande de som automathäftena fanns i. Den första automaten var av schweiziska fabrikatet Frama. Stålgravyrtryck. De  första automaterna togs ibruk i Stockholm, Göteborg. De fanns fram tilll 1992-12-16.

-

Länk (Lu) Årtal

Beskrivning   -

Lu2_Automatp 1991-04 ATM Automatporto Frama FDC. Valör 02,40, 02,50, 04,00, 05,00 stämplade Stockholm 1991-04-12
     
LuATM_FraLib 1993-01 C6-kuvert frankerat 06,00, stämplat Hässleholms Postterminal 1993-01-05 till Liberia. "Återställes till avsändaren".
     
     

 

1992-12-17 ersattes dessa av en ny typ, (200 st.) av den tyske tillverkaren Klüssendorf.

Klüssendorf  1992-12-17  - 

De  första 3 automaterna togs ibruk i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 Göteborg 11 var Sveriges första automatpostkontor. Där fanns flera maskiner av Klüssendorf. Etiketterna tryckta i offset. Valören skrevs på efter kundens önskemål. Maskinen hade fast nolla på öresvalör, så när Posten höjde portot 1996-01-01 från 370 till  385, så godkände Posten underfrankering med 5 öre. Maskinen kunde bara skriva 380 eller 390, som då blivit Överfrankering. Beställning av rätt 5-öresporto kunde göras till Posten frimärken i Kiruna.

Typ I med 1 mm. tydlig ljusbrun del ovan nocken på huset. Typ II utan ljusbrun del. Se bild nedan.

 

Länk Årtal

Beskrivning- 2000 och framåt

Lu1-2    
Lu2_60 330 1995 1995-01-01 till 1996-01-01 var B-porto eller Ekonomibrev 3:35. Posten accepterade därför denna underfrankering med 5 öre. Klussendorf stämplades heller inte alltid. Klussendorfmaskinerna kunde bara skriva 10-öresvalörer. Från Kiruna kunde man dock beställa  3:35- och 3:85-öres porto.
Losetik_B335 1995-01 C6 B-brev från Hässleholm. B-etikett, frankerat Klussendorf  050 + 280 samt en halv Frama 10 öre eftersom inget 5 öres frimärke fanns. Lösenetikett och stämplad Hässleholm  31  JAN 1995.
PoRe Ockero 1995 Vykort frankerat Klüssendorf 3:70 stämplat Kålleberg 1995-05-03, ??? 1995-05-04 till Poste Restante Öckerö
     
Eko 95Hova 1995 C6 B-brev från ?. B-etikett, frankerat Klussendorf 3:35 öre, stämplat Hässleholm, 1995-07-27.
Lu 23Frama 1995-12 Julkort frankerat med ovanliga etiketten Ekonomiporto från Klüssendorfmaskinen i Kiruna med  3.35. Det var den enda maskinen som kunde skriva ut 5 öre som entalssiffra. Svagt stämplat stämplat 1995-12-20.
Kluss_98 1998-02 Vykort frankerat 5,00, gummistämlat Stockhplm 50, 1998-02-09 till Kiruna. Sorterad 1998-02-09 Klara.
Kluss_2016 2016-01  Ett C6-kuvert med  porto 6:50 skrivet av avsändaren. Postnord stämplat ytterst sällan frimärke äldre än 5 år. Ankom 2016-12-01.
Lu2_235 2017-05 Normalt porto 7:00 kr. Här troligen tolkat som 7:30, men är eg. bara 2:35. Handstämplat 2017-05-07

Frankoetiketter är en annan variant att frankera med. Se denna länk

Main page

Posthistoria Stämpel-Fakta Postal Automation
Herma frankeringsetikett Ur Facit_Frank    

Stämplarna är hämtade från brev ur egen och andras samlingar..

Bilder på försändelser.

 

Länk Årtal

Beskrivning- 2000 och framåt

Lu1-2    
LuATM_ 1985-01 Frankostämplad etikett, valör  002.00 Borås 1 1985-01-14. Licnr oläsligt.
     
Lu2_Fra17   Motivblad nr 17
     
     
Lu2_FraTurk 1992 Rekbrev frankerat 03500, stämplat ULUS - ANKARA 1992-07-01.
     
Lu2_2017 2017-05 Normalt porto 7:00 kr. Brevet  Ostämplat men gick i retur till avs. 2017-05-10.

Svenska tämplarnas utseende

Överst Frama-etiketter och nedan Klüssendorf som ersatte Frama 1992-12-17. De med 5 öres porto är tryckta i Kiruna.

Frama A-porto 1991-04-12 Frama B-porto 1991-04-12    
     
Första portot från maskinen A-porto fram till 1996-01-01 Endast maskinen i Kiruna kunde skriva rätt A-porto. Maskinen hade fast nolla. Ekonomiporto från 1995-01-01. Etiketten utsänd från Kiruna
Typ I Typ I Typ II Typ I

Bilder

     
     
     
     

Provex

Flera av Postens ark eller block finns med en oval stämpel "Posten Provex. Frimärken"

Länk Årtal

Beskrivning-

LuDK_Pr1855 2005 Svenska frimärket 150 år. Sparre i 9-block,  stämplat Posten Provex
LuDK_PrBana 2006 TV Favoriter Banarne i 9 -block,  stämplat Posten Provex
LuDK_PrElvis   Elvis Presley i 9-block, stämplat Posten Provex
LuDK_PrMode 2007 Sverige Mode i 8-block,  stämplat Posten Provex
LuDK_PrMoped 2005 Älskade mopeder i 9-block,  stämplat Posten Provex

Lu2 Prov 7

2008

Block Mode med stämpeln  "Posten Provex Frimärke"

Utländska stämplar.

Länk Årtal

Beskrivning-

LuNO_78 1978 ATM från Tromsö NORGE. Valör 0125, stämplat 1978-12-02.
LuNO_16 2016 FDC Norge. Portoetiketter 04.04.16.  FDC A-post med valörer 11,00, 14,00, 18,00

 

Länkar till:

Main page

Posthistoria

Postal Automation

Lustigheter

Stämpel-Fakta

ATM-world        

Litteraturhänvisning.

 
  Postemblem i Filatelisten nr 5 2019 Gunnar Dahlstrand


   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)