Frankeringsetiketter  -  ATM.

Frama 1991-04-12  -  1992-12-17

Posten introducerade frankeringsetiketter i Sverige 1991-04-12. Dessa fanns att köpa i maskiner liknande de som automathäftena fanns i. Den första automaten var av schweiziska fabrikatet Frama. Stålgravyrtryck. De  första automaterna togs ibruk i Stockholm, Göteborg. De fanns fram tilll 1992-12-16.

1992-12-17 ersattes dessa av en ny typ, (200 st.) av den tyske tillverkaren Klüssendorf.

Klüssendorf  1992-12-17  - 

De  första 3 automaterna togs ibruk i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 Göteborg 11 var Sveriges första automatpostkontor. Där fanns flera maskiner av Klüssendorf. Etiketterna tryckta i offset. Valören skrevs på efter kundens önskemål. Maskinen hade fast nolla på öresvalör, så när Posten höjde portot 1996-01-01 från 370 till  385, så godkände Posten underfrankering med 5 öre. Maskinen kunde bara skriva 380 eller 390, som då blivit Överfrankering. Beställning av rätt 5-öresporto kunde göras till Posten frimärken i Kiruna.

Typ I med 1 mm. tydlig ljusbrun del ovan nocken på huset. Typ II utan ljusbrun del. Se bild nedan.

 

Main page

Posthistoria Stämpel-Fakta Postal Automation
Herma frankeringsetikett Ur Facit_Frank    

Stämplarna är hämtade från brev ur egen och andras samlingar..

Bilder på försändelser.

 

Lu1-2    
Lu2_60 330 1995 1995-01-01 till 1996-01-01 var B-porto eller Ekonomibrev 3:35. Posten accepterade därför denna underfrankering med 5 öre. Klussendorf stämplades heller inte alltid. Klussendorfmaskinerna kunde bara skriva 10-öresvalörer. Från Kiruna kunde man dock beställa  3:35- och 3:85-öres porto.
Losetik_B335 1995-01 C6 B-brev från Hässleholm. B-etikett, frankerat Klussendorf  050 + 280 samt en halv Frama 10 öre eftersom inget 5 öres frimärke fanns. Lösenetikett och stämplad Hässleholm  31  JAN 1995.
PoRe Ockero 1995 Vykort frankerat Klüssendorf 3:70 stämplat Kålleberg 1995-05-03, ??? 1995-05-04 till Poste Restante Öckerö
     
Eko 95Hova 1995 C6 B-brev från ?. B-etikett, frankerat Klussendorf 3:35 öre, stämplat Hässleholm, 1995-07-27.
Kluss_2016 2016-01  Ett C6-kuvert med  porto 6:50 skrivet av avsändaren. Postnord stämplat ytterst sällan frimärke äldre än 5 år. Ankom 2016-12-01.
Lu2_235 2017-05 Normalt porto 7:00 kr. Här troligen tolkat som 7:30, men är eg. bara 2:35. Handstämplat 2017-05-07
Lu2_2017 2017-05 Normalt porto 7:00 kr. Brevet  Ostämplat men gick i retur till avs. 2017-05-10.

Stämplarnas utseende

Överst Frama-etiketter och nedan Klüssendorf som ersatte Frama 1992-12-17. De med 5 öres porto är tryckta i Kiruna.

Frama A-porto 1991-04-12 Frama B-porto 1991-04-12    
     
Första portot från maskinen A-porto fram till 1996-01-01 Endast maskinen i Kiruna kunde skriva rätt A-porto. Maskinen hade fast nolla. Ekonomiporto från 1995-01-01. Etiketten utsänd från Kiruna
Typ I Typ I Typ II Typ I

Bilder

     
     
     
     

Provex

Flera av Postens ark eller block finns med en oval stämpel "Posten Provex. Frimärken"

LuDK_Pr1855 2005 Svenska frimärket 150 år. Sparre i 9-block,  stämplat Posten Provex
LuDK_PrBana 2006 TV Favoriter Banarne i 9 -block,  stämplat Posten Provex
LuDK_PrElvis   Elvis Presley i 9-block, stämplat Posten Provex
LuDK_PrMode 2007 Sverige Mode i 8-block,  stämplat Posten Provex
LuDK_PrMoped 2005 Älskade mopeder i 9-block,  stämplat Posten Provex

Lu2 Prov 7

2008

Block Mode med stämpeln  "Posten Provex Frimärke"

Länkar till:

Main page

Posthistoria

Postal Automation

Lustigheter

Stämpel-Fakta

ATM-world        

Litteraturhänvisning.
 
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)