Vykort - Tyringevyer.

Kurorten Tyringe

var flitigt fotograferad kring sekelskiftet 1900 och framåt. Dåvarande Tyringe Badanstalt eller Sanatoriet (Kurhotellet) var en plats där man kunde få rekreation och behandling av olika slag. Särskilt lämpligt för nervsjukdomar, hysteri, ryggmärgslidande, blodbrist, bleksot, hjärtfel och magsjukdomar. Allt enl. D:r Otto Reimers broschyr från 1928.

DELTIOLOGY - Med ett annat namn kallas en vykortssamlare för DELTIOLOG.

    

Main page Vykort Postala vyer    Fotograf Joh. Joh. Televykort

 

flwline12K.gif (9290 bytes)

Externa Vykortslänkar:

Se Länksidan

 

Vykort. 

(L-län)   Tyringe, 12 km väster om Hässleholm Hemsida: www.tyringe.nu

Tyringe Badanstalt och Sanatorium (Kurhotellet)

Minibild Länk År Beskrivning
Tyr 10a   Flygfoto över Tyringe Kuranstalt. Foto:A/B Flygtrafik, Dals Långed
Tyr 10i   Tyringe Badanstalt och Sanatorium. 280x180. Kortbrevsliknande, men vikt till 180x90 mm. med skrivmöjlighet. 7 olika bilder visar miljön såväl interiört som exteriört.
  Tyr 10k   Högsols- (4:- i I klass) och fyrcellsbad (3:50 i I klass) var andra behandlingar som erbjöds.
Tyr10 villa 1905 Obegagnat kort efter 1905.
Tyr 10 Taxi 1905 Vackert hästspann för att hämta gästerna vid tåget. Obegagnat efter 1905
Tyr10 Solned 1909 Tyringe Sanatorium. Solnedgång vid Finjasjön
Tyr_Frbad 1910 Tyringe "Från Tyringe badanstalt Tyringe"
Tyr_DrReim 1910 "Tyringe Sanatorium.  Dr. Reimers villa". Stämplat Tyringe 1910
Tyr10 NyaS 19? Tyringe "Nya Sanatoriet" oskrivet kort.
  Tyr 10b 1912 Trevligt brevpapper (format 223x280 mm) från A.B. Tyringe Badanstalt, använt av gästen 1912-06-25. Uppräknat alla tänkbara sjukdomar och krämpor som kan "botas".
  Tyr 10j 1928 Ljusbad var en av de behandlingar man kunde få enligt 1928 års broschyr.
  Tyr 13t 1933 Tyringe Badanstalt. Kurordning för Josef Jönsson med början 27 dec. 1933
Tyr10 Damm   Kurhotellets damm, stämplat PKXP No 88C, 1915-08-22
Tyr10 Vinter 1935 Sanatoriet i vinterskrud, stämplat ....g - Hässleholm, 1935-01-08
Tyr10 DK 1937 Vykort skrivet hem till Danmark, med förklaring hur underbart väder och natur Tyringe har. Stämplat Tyringe 1937-03-12
       

Breidablick.

Startade 18??  

1910 flyttade  Edvard Olsson till Tyringe som predikant. Något senare övertog han Hotell Breidablick.

Minibild Länk Beskrivning
Breida Tyr 12 Kort stämplat Weimar 1943-01-04, från Tyskland. Stämplat Skanör 1943-01-10, till stämplat Falsterbo 1943-01-11. Eftersänt till Breidablick, Tyringe.
  Tyr 12a  
  Tyr 12b  
Tyr 12p 13 personer av personalen på Breidablick. Oanvänt kort efter 1905
Tyr 12q 4 personer av personalen på Breidablick. Oanvänt kort efter 1905
Tyr_12 Vinterparti Obegagnat kort omkr. 1910
Tyr_12Breidabli Hotell Breidablick
Tyr_12Breidab Hotell Breidablick

 

Andra "Gästhem" (80)

Minibild Länk Beskrivning
Tyr 11a Vykort med Telegrafstationen, Tyringe i Pensionat Solhem. Omkr. 1920 fram till c:a 1935.
Tyr 11 Villa Danhild, Tyringe. Kortet stämplat 1916
Tyr 11 Björkliden, Tyringe. (Äkta fotografi)
  Tyr 11utan Björkliden, Tyringe. (utan Foto och tryckuppgifter)
Tyr 11b Pensionat Björka, Tyringe från mitten 1920-talet
Tyr 11c Pensionat Björka, Tyringe sett framifrån. Stämplat Tyringe 1922-01-21. Foto O.Tallström
Tyr11Pre Fristad. Obegagnat Pressbyrån
Tyr11Vitt Ett annat gästhem, stämplat Tyringe 1921-01-24
Tyr11 Nyrup Nyrup, Tyringe från mitten 1920-talet

 

Skol- Luft- och Flygbilder.

Minibild Länk Beskrivning
Tyr 15Fa Flygfoto över Tyringe, stämplat Tyringe LBR 1947-07-28. (Äkta fotografi) Ensamrätt & Foto, Flygtrafika Dals Långed.
Tyr 15Fm Motiv från Tyringe. Luftbild över Torget, daterat 1938-04-14. (Äkta fotografi)
Tyr15FLB Parti av Tyringe med kyrkan i höger kant. Förlag: Levi Bengtsson
Tyr15Smas Tyringe Småskolan, obegagnat. Foto E. Linné. Förlag: O. Andersson Pappershandel, Tyringe
Tyr15Folk Folkskolan Tyringe. Stämplat Tyringe 1929-08-08.  (Äkta Fotografi) Förlag: Levi Bengtsson.
  Tyr15F  

 

Äldre Hus o. Gatubilder.

Minibild (80) Länk Beskrivning
Tyr 13a A. Nilssons affär, som senare blev Lantmannaaffären. Stämplat 1903
Tyr 13b Samma som ovan fast i färg. A. Nilssons Lantmannaaffär, Tyringe obeg c:a 1905
Tyr 13kB KORTBREF  kB 4 från J. Nilsson, Hörlinge till Handelsmannen A. Nilsson Tyringe stämplat Finja 1894-01-17
Tyr 13n_Klover 4-bildskort i färg och form 4-klöver.  A. Nilssons bild bortskrapad. Hans Lantmannaaffären. Stämplat PKXP No 32 1904-07-06.
Tyr 13n_Nil4 4-bildskort i färg med Villa Nybo och  A. Nilssons skapelse Lantmannaaffären. Stämplat 1911.
Tyr13m_Land Lantmannaaffären, Tyringe. A. Nilsson obeg c:a 1900
Tyr13n_LanCykel A. Nilssons Landtmannaaffär i  Tyringe med cykel.
Tyr13n_Lan Samma affär som ovan men utan namnet Lantmannaaffären. Omkr. 1915
Tyr 13g Gata i Tyringe från tidigt 1900-tal. Svartvit bild obegagnad.
  Tyr13n_LantmN Landtmannaaffär i  Tyringe c:a 1908
Tyr 13_Norre Tyringe Norregård tidigt 1900-tal.
Tyr 13Sif Villa Sif torde vara ett av de första affärshusen som byggdes i Tyringe.(Nuvarande Järnvägsgatan.) I det vildvuxna till höger växte det framtida torget upp. Kortet från tiden efter 1905. Förlag Gerda Kallenberg.
Tyr13 SJvgatan Samma gata (Nuvarande Järnvägsgatan.) med Villa Sif längst bort. Stämplat PKXP No 31 19??-08-26. Foto E. Linné. Förlag: O. Andersson Pappershandel, Tyringe
Tyr 13Stu Sturegatan, stämplat Tyringe 1920-05-06. Fotogr. E. Linne´s förlag J. Jönsson import. 49879
Tyr_Halsfr Hälsning från Tyringe. Årtal 1910-talet.

 

Norr om järnvägen.

Minibild Länk Beskrivning
Tyr14sv96 Järnvägsstationen 1896 sedd från sydväst. Foto ej vykort omkr. 1896
Tyr 13a A. Nilssons affär, senare Lantmannaaffären. Stämplat 1903
Tyr 14a Tyringe Järnvägsstation 1926
Tyr14sv Järnvägsstationen sedd från sydväst. Obegagnat kort före 1905, O. E. K. 8117
Tyr14no Tyringe Järnvägsstation från nordost Imp.No674. K. B. Stämplat 1902-01-22
     

 

Söder om järnvägen.

Minibild  80

Länk Beskrivning
Tyr_Sanator Tyringe Sanatoriegatan. Nr 27191
Tyr19 Gatan med 2 okända cyklister
Tyr19Kall Kallbadhuset vid dammen. Parti från Tyringe, Förlag P. W Bergman K 1040. Stämplat Tyringe 1906-08-16
Tyr19_Torg Tyringe Torget. Ett antal stånd md kunder på obeg. kort.
Tyr19 Mission Motiv från Tyringe. I vänster kant syns Missionshuset, rivet sedan många år tillbaka. Användes även som fabrikslokal och scoutgård. . Foto. A. Roth
Tyr19 Missdet Motiv från Tyringe. Samma som ovan. Detalj av Missionshuset. Foto. A. Roth
Tyr19Par Parti av Tyringe. Vattendrag med ankor. Frankerat 5 öre OII, stämplat Elfsbacka 19??-02-07

 

Diverse Vyer.

Minibild (80) Länk Beskrivning
Tyr_Werkt Werktygsfabriken och Maryhill omkr 1906
Tyr Pano Panoramavy över Tyringe från 1918
Tyr 19a Skyttebasaren i Tyringe
Tyr 19Mia Villa i Tyringe utan text. Frankerat 5 öre Medaljong stämplat 1915-08-19?
Tyr 19p Panorama över Tyringe
19k 5-bildskort från Tyringe 1918. Fotograf N. Th. Christensson Hässleholm
19 Bäck Bäcken vid Tyringe omkring 1920-talet
19Tskog Tvärskog och Fam. Magnusson med deras 5 barn  i Värgap. Stämplat Tyringe 1915 04-09.
Tyr19_Mi1 Minne från Tyringe. Bild 1-2 av10 bilder i mapp. 700 stora
Tyr19_Mi2 Minne från Tyringe. Bild 3-6 av10 bilder i mapp
Tyr19_Mi3 Minne från Tyringe. Bild 7-10 av10 bilder i mapp
     

Filatelistiska och andra trevligheter.

Minibild

Länk Beskrivning
Tyr 13kB KORTBREF  kB 4 från J. Nilsson, Hörlinge till Handelsmannen A. Nilsson Tyringe stämplat Finja 1894-01-17
Tyr_Bovete Brefkort stämplat Landskrona 1894-03-15 till A. Nilsson, Tyringe. Erbjudning av 1:ma grofva bovetekli.
Tyr 1919 Adresskort från Tyringe Träförädlingsföretag AB. Frankerat 90 öre GV Medaljong, stämplat Tyringe 1919-11-17
Tyr 50k Vackert kuvert från Konsthantverk, Tyringe Nilsson & Johansson, stämplat 1928-06-28
Mar DKTyr Trasig REK-brevframsida med efterkrav - Remborsement från Danmark stämplat København 1931-01-07. Till Tyringe Stansknif och Verktygsfabrik. Retur avs.
Tyr 44Levi Kuvert från Levi Bengtsson, stämplat Tyringe 1944-06-07 till Osby
Tyr_MekVerk Brefkort från Tyringe Mek. Verkstad, stämplad 1922-08-07 till Elmeverken, Elmhult

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

. . .

Litteraturhänvisning.

Main page Åter Vykort Postala vyer    Fotograf Joh. Joh. Televykort Tyringe

flwline12K.gif (9290 bytes)