Telehistorik.

Den här sidan är tänkt som ett axplock bland alla de dokument som "allmänheten" kom i kontakt med och som kan hänföras till Kongliga Telegrafverkets verksamhet. T.ex. Räkningar, kvitto o.d. Alla Telekuvert ligger på en egen sida.

 
En återblick

Möjligheten att sända telegram har funnits från år 1853, som räknas som Kungl. Elektriska  Telegraf-Verkets födelseår. Bell uppfann telefonen 1876. 

Se även Litteraturhänvisning sist på denna sida.

Main page

Telegram H-sida

Vanliga telegram 

Lyxtelegram  Lx 1991-2000 Telekuvert Telemuseum
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Div. Blanketter. (tvbl) 

 
Blankett/ Form. n:r Datum Televerket - Ärende / Beskrivning

tvbl Litt. 1

1873-03-24 Qvitto å inlemnadt Telegram. Christianstad Statstelegrafstation. Storlek 198x108 mm.
tvbl 1876Marst 1876- "Qvitto å inlemnadt Telegram." Inlämnat Marstrand 1876-03-13 till pris av Rmt 4:85. Stämplat Byrån NORR
tvbl 18955 1895-5-17 Rikstelefon 22 st. interurbana samtal Biby, Eskilstuna
tvbl 190016 1900-11-09 Kontrakt inbetalt för fjerde qvartal 20 kr Helsingborg
tvbl 13a. 1899 1901-12-23 Räkning utbyte Ericssons bordapparat till Telegrafverkets. 1901-12-23
tvbl hist Avi 1903-02-24 "Avis pm telegrampostanvisnings ankomst". Göteborgs telegrafstation 1903-02-24
tvbl 1903No37 1903-08-31 Rikstelefon  interurbana samtal för aug. Lysekil 1903-08-31
tvbl 1901 Marieh 1901 Kontrakt No 12 vid Marieholms Växelstation under Landskrona/Eslöfs Centralstation.
bKd12 Tele 1905-1912 bKd 12 använt att felanmäla telefon. Användningstid för detta Brefkort 1905 - 1912. Adresserat till Telefonstationen Löderup. Dock ej undertecknat, ej heller vilket telefonnummer det gällde ?.
tvbl 1906 Marieholm 1906 Kontrakt No 12 vid Marieholms Växelstation under Eslöfs Centralstation.
tvbl 190410 1904-01-xx Kontrakt No 10, inbetalt för första qvartal 28 kr 75 öre Lysekil
tvbl 190510 1905-10-16 Rikstelefon interurbana samtal för sept. Ls
Bl704 1925-06-16 Bl. 704 Tjänsteinbetalningskort, stämplat Hässleholm 1925-06-16
telehist stolpar 1925-10-20 Överenskommelse att sätta upp 2 stolpar på 50 år. Form n:r 21, Godkänt Göteborg den 20 Okt. 1925
Tvbl. nr.258 1933-09-30 Form. nr 258 - Kvitto å inlämnat, kontant betalt telegram. Wrigstad 1933-09-30.
tvbl kallelse 1939-11-01 Kallelse till telefonsamtal, 1939-11-01kl. 12.30
tvbl vikt 1944-09-24 Telegram, vikt på rätt sätt och förslutet med etikett
tvbl helt 1944-09-24 Samma som ovan fast utvikt i sin helhet. Stämplat Stockholm 1944-09-24
tvbl_1959 1959-02 Tjänsteförsändelse Brevkort till kund ang. ändring av telefonnummer. Visseltofta får 5-siffriga nummer. Stämplat Hässleholm 1959-02-17
tvbl kvitto 1964-05-14 Kvitto på avgift för telegram 1964-05-14. Telestationen Marstrand
Tele FDC 1953 1953-11-02 1953-11-02, Telegrafverket 100 år
Blankett/ Form. n:r Datum Televerket - Ärende / Beskrivning

Telegram - kuvert.

Etikett/ Form. n:r Datum Andra företag -  Ärende / Beskrivning
Tvbl 1874 1874-04-07 Kongl. Telegrafverket från Stockholm till Bruket Näverqvarn
Tvbl 1880 1880-08-05 Litt. B. Från Stockholm till Bruket Näverqvarn
Tvbl 1877 1877 Telegramkuvert till Biskop Thure Annerstedt i Strängnäs (1806 - 1880)
Tvbl Osby 1919 Lokalt befordrat Telegram [ Form. 205. (1910.) ] frankerat med Tjänstefrimärke 2 + 5 öre stämplat Osby 1919-02-13
Tvbl SJ310 1921-09-27 SJ - Väderlekstelegram. Form 310 c 1921
Tvbl Brev Obeg. 19__ SJ - Telegrambrev. SJ bl 160.4 (Dbr 54B)
Tvbl Brevk Obeg. 196.. SJ - Telegrambrevkort. SJ bl 674.23.1 (Tbr 55)
Tvbl Norge 1921 Norskt telegram från 1921 med förslutsetikett

Lx Hist

Jvg 1922

Telegram Helsingborg - Hässleholms Jernväg med 20 öres frankering stämplat Gunnarstorp 1922-05-26
Tvbl Radiotg ? Radiotelegrammärken fanns i häften om 50 märken
Tvbkuv ? Telegramkuvert Göteborg - Borås Järnvägs - Telegraf
Tvbl Kgb 1926 Troligen på skämt använd blankett eftersom avs. påstår sig vara KGB. Tryckt L.K.E. Bd. bl.n:r 21, 1926 200000
  1935-09 Alla mindre orter hade nog inte någon telegramutdelare. Man använde Posten som leverantör, även inom orten. Stämplat Sösdala 1935-09-24
Tvbl Nordiske 1940 Rekbrev från Stora Nordiska Telegraf-Bolaget, till sitt huvudkontor Det Store Nordiske Telegraf - Selskab, København. Fram till 1964  hade de sin svenska telegrafverksamheten förlagd till Göteborg. Sjökablarna till England gick från Göteborg. På baksidan 3 transparanta sigill Valutakontroll, etikett "Granskad enligt Kungl. Maj;ts förordnande" samt tysk censur "Geöffnet"

     Radio- TV-licens  

Etikett/ Form. n:r Datum  Radiolicens   Ärende / Beskrivning
Pg Radiolic 1925-04 Inbetalning av Radiolicens. avgift 12 kr till Postgiro nr 71. Första året för både Pg och Radiolic. Vackert stämplad Stockholm 6, 1925-04-04.
Pf_Radlic 1925-12 Radiolicens 1925 med avgift 10:- via Postförskott. Ankomststämplad utlöst Norrköping 1925-12-27
Vyt Radio 1926 Vykort, från 1925 måste man lösa Radiolicens, för att lyssna på radio. Vet inte om det även gällde "Tomtens program"
Lu60Rlic 1932 1932-01 Radiolicens 1932-01
Telehist_Rad1932 1932-12 Radiolicens kvartal 4 och 10 kr, betald på Posten  Göteborg 4, 1932-12-28
Lu 60e 1944-02 Radiolicens 1944, utsänd i telekuvert som inte behövde stämplas, men detta är eftersänt och då stämplat på baksidan 1944-02-11. Ofta med text: Stämplas ej
Telehist Rad53avig 1953-10 Radiolicens löst på telestationen. Dock är detta inte den del som licensinnehavaren skulle ha. Se röd text: (Denna del skall behållas av den funktionär, till vilken avgiften inbetalas). Stämplad Gödeby 1953-10-24.
Telehist Rad1955 1955 Radiolicens löstes antingen på Posten eller på Telestation. 1955 höjdes avgiften till 20 kr. Etiketten 20 kr sattes på licensen som kunden hade som bevis på betalning. Här ett ark med 40 etiketter varav häften är kontrollmärke som behölls av Posten eller Televerket.
Telehist_Ny57 1957-04 Radiolicens  Nytecknad 20 kr tryckt på blanketten. Stämplad Västra Torup 1956-04-12
Telehist_Rad1960 1960-09 Ljudradiolicens Avgift 30 kr gällande från 1960-09-30 ----1961-09-30. Stämplat Västra Torup 1960-09-27
Telehist_Rad1961 1961-07 Ljudradiolicens med märke 30 kr gällande från 1961-07-01 ----1962-06-30. Stämplat Falun 1961
Lu60 Rlic kontr   Kontrollmärke tillsammans med 20 kr märke som sattes på radiolicensen som ett kvitto till kunden
Telehist_546 1957-12 Bl. 546. Televerket. Registreringsbevis för televisionsradiomottagare. Avgift 10 kr. Stämplad Västra Torup 1957-12-18.
Etikett/ Form. n:r Datum  TV-licens Ärende / Beskrivning
Telehist_Licplikt 1958 "TV-rutan". Tidningsurklipp från 1958-06-20. 1 juli införes Licensplikt i HELA landet
Telehist_195806 1958-06 TELEVISIONSRADIOLICENS Bl. Tsn 1650 R (1958). Första TV-licens från 1958-07-01,  för nästa kalenderkvartal med 30 kr. Kvitto till höger stämplat Västra Torup 1958-06-27.
Lu60 TV 1960-11 TELEVISIONSRADIOLICENS, tidigt TV-licensmärke 3 x 5 kr från 1960-talet. Daterad Filipstad 1960-11-28
Lu 60 TVGbg 1961-04 Stämplad Telestationen Göteborg 1961-04-12
Telehist_Lic 19.. 25 kr TELEVISIONS-Radiolicensmärke, stämplat "TELEST  -  KRISTI"
Telehist_TV68 1968 TV-räkning G. 50 kr avgift 1.10.68 - 31.3.69. Olika sätt att betala TV-avgiften. Kvitto 50 kr stämplat Västra Torup  1968-09-13

Telefonkataloger

Etikett/ Form. n:r Datum  Ärende / Beskrivning
Tfnkat 1938 1938 fick katalogen ett helt nytt format som skulle komma att bestå i nästan 30 år. Omslaget formgavs av konstnären Akke Kumlien.(1884 - 1949)
     

Annat med Telereklam

Telehist Datum  Ärende / Beskrivning
Tkuv_teleskrivm 19?? Kungl. Svenska Telegrafverket inköpte 700 skrivmaskiner av märket  Imperial. Bör ha skett före 1946.
Teletänd 19?? 3 Tänsticksetiketter med Teleanknytning
Telesnodd 1920-tal Telefonsnoddhållaren "Hallå".  Från Aktiebolaget Affärssystem till endast 12.50.
Gräddsnipa 1950-tal? Sockerskål och gräddsnipa. Lägg märke till de olika emblemen, som tyder på olika tillverkningsår.
Skytte 1950-tal? Telegrafverkets Skytte. Medalj i silver från pistolskyttetävling, början av 1940-talet
1 Liter 19?? 1 Liters rund polett för I.B.-vätska med teleemblem på motsatt sida
2 Liter 19?? 2 Liters 4-kantig polett för I.B.-vätska med teleemblem på motsatt sida
FDC 1953-11 Svenska Telegrafverket 100 år firades med en frimärksutgåva. Vinjett-FDC stämplat 1953-11-02
Auto Jönk 1964 Automatiseringen startade och pågick långt in på 1960-talet. Den här informationen sändes ut i Jönköpingsområdet 1964.

Pins       Se länk Lx litteratur     Pins

 

 

Knappar och mössmärken

Nål med teleblixtar Järnvägshjul ?   med teleblixtar Telegrafistmärken
 
Mössmärke    

Förslutsetiketter, äldre.

   
Norge med teleblixtar (150) Danmark  med teleblixtar Sverige med teleblixtar
   
Fälttelegrafen (150) Danmark  med teleblixtar Sverige med teleblixtar

Litteraturhänvisning.

Serie D:4, 1945. Tabell för taxering av telegram. För vanliga telegram, CDE-telegram och Lc-telegram.

Interna länkar:

Main page Telegram H-sida Vanliga telegram  Lyxtelegram  Lx 1991-2000 Telekuvert
Islands telegram Stockholms telefon   Tema / Topic Lx litteratur  Telegram vykort  

Externa länkar:

STSF

Telefonkataloger

Telemuseum 

Oves Telehistoria  Standardtelefoner Sv. Akademiens ordbok
          Tomas Söderbloms museum

 

flwline12K.gif (9290 bytes)