Svensk Posthistoria.

Huvudsida Postalt -

Svensk Posthistoria och Automation mm.

Här finner du olika former av postal historik, blanketter, etiketter och postala tjänster. Såväl äldre - Postsparbank, Postgiro som den senaste automationen inom Posten AB.

Viktiga årtal i Postens historia: 1620 - 1636 - 1646 - 1683 - 1698 - 1830 - 1842 - 1855 - 1862 - 1920 - 1968 - 1994 - 1996 - 2002 - 2011.

 Postterminalerna i Karlstad och Västerås ersattes av en ny i Hallsberg 2013- 09-29.

    Svensk Posthistoria  

Nu har posthistoria.nu tagit ännu ett steg in i framtiden. Gör ett besök på www.netex.se så förstår du.

Redan på 1860-talet fanns det tydliga regler för VAR frimärket skulle sitta. Reglerna ändrades några gånger, men redan då var det dock inte alla som följde anvisningarna.

Brevbild (80) Brevbild Brevbild Brevbild Brevbild
Uppe  till höger, stämplat Stockholm 1866-09-14 Uppe till vänster, stämplat Stockholms KK 1866-08-01 Nere  till vänster Nere till v. Umeå 1882 Nere till höger

Postala vyer, Tryckpress mm. mm.

Sparre

 

Postmuseums kort.  P. A. Sparres tryckpress, på vilken han tryckte Sveriges första frimärke enl. vykort från Postmuseum

Sweas

  Postmuseums kort. Sweas Rikes  Postwegar. Karta från 1698

PM Nr45

  Postmuseums kort Nr 45.Personalen på Jacob Baggestryckeri år 1903.

PM Nr55

1993 Posthuset på Skansen. Uppmonterat 1963 från Virserum, Småland där det funnits 1895 - 1911
     
     

Posten i Hässleholm har funnits på flera adresser

Från början fanns ofta Kungl. Postverket i samma byggnad som järnvägsstationen.

Hur det var i Hässleholm är dock tveksamt. Här några bilder av järnvägsstationen.

Bild Länk Årtal 2014 fyllde Hässleholms stad 100 år
       
HshJvg_1909 1909 Vinterbild  tagen från norr på Järnvägsgatan söderut. Järnvägsstationen på höger sida. Foto: Fritz Ohlssons Pappershandel.
HshJvg 1940-tal Bilden tagen från norra delen av Järnvägsgatan söderut. Ahlmqvist & Cöster Hälsingborg
       
       
       

 

Första Posten öppnades 1861-03-01 vid Järnvägsstationen, Här har Hässleholm 1 funnits. Hässleholm 2, 3 och 4 fanns på andra adresser.

Stadens första posthus var det hus i mitten av bild 2 som låg strax till höger om det gamla Norra Skåne-huset, på andra sidan Järnvägsgatan. När stadens första stationshus revs (1917) byggdes ett tillfälligt stationshus upp i väntan på, att den nya större stationen skulle stå färdig. Det huset syns i förgrunden närmast järnvägen på bild 2. När den stora (nuvarande) stationen var färdigbyggd blev den tillfälliga stationen istället Poststation. Den tidigare Posten blev så småningom stadens drätsel- och socialkontor. Denna fastighet revs på 1980-talet för att så småningom ge plats åt Kulturhuset som byggdes 2000. På senare tid har Taxi tagit över vänstra tegelbyggnaden närmast på bild 4.

 

Bild Från  Årtal Till  Årtal 2014 fyller Hässleholms stad 100 år
1861-03-01 18? Första Posten i Hessleholm öppnades 1861-03-01 vid Järnvägsstationen. (Vykort)
Bild 1 - ? ? Järnvägsgatan 17-19 sedd söderut. Posten tidigt 1900-tal  (Vykort). År 2000 byggdes här Hässleholms kulturhus
Bild 2 - ? ? Hässleholm - Järnvägsstationen och Postkontor. Sett från järnvägssidan
Bild 3 - ? 192? Järnvägsgatan 4 (Foto ur Piihl arkiv)
Bild 4 - 1921 19?? Järnvägsgatan 4 som Statens Järnvägar disponerade före Posten. Taxirörelsen övertog därefter lokalerna.  (Vykort)
Bild 5 - 1950? 1973 POST t.v. adress Frykholmsgatan 8. Bilden före 3 sept.1967 (Högertrafik).  Lokalen övertogs senare av Bingolotteri.
  1973 2001-11-09  Första Avenyn 14A - i hörnet med Östergatan. Lokalen övertogs av INTERSPORT
  2001-11-12 T.v. Drottninggatan 2 Post och Kassaverksamhet flyttar till det nya Postcenter, som varit Postterminal
  2011  

 Firade Posten 150 år i Postcenters lokaler på  Drottninggatan 2

Skanskan 1861---> -> Läs mer i Skånskan (från 2013) om Posten i Hässleholm

så har Posten funnits på dessa adresser

 

Våren 1968 infördes 5-siffriga postnummer och det var ett viktigt steg för att fortsätta automationen. Automatisk sortering bygger helt på att postnumret är läsbart av maskinerna. Start för det nya adresseringssystemet var tisdagen 19 mars 1968. Då började postnummerkatalogen att delas ut. Avgående sortering enl. Postnummersystemet började tillämpas 12 maj 1968.

Solna var först med att utnyttja postnummer vid ankommande sortering

 

Att beskriva den nutida posthistoriken är inte så lätt. Efter Postens bolagisering 1994, så slutade Posten AB att ta vara på historiken. Aktiebolagslagen tog över och Arkivlagen slutade att gälla för Posten AB. Det läggs inte undan fakta som kan vara av intresse för framtida postal forskning. Det kostar bara pengar och det är uppenbart att det är pengar som styr Posten AB av idag. När jag skriver att Posten AB kommer att förändra tjänster/rutiner si eller så, så är det inte alltid att detta sker. Ibland hinner jag inte ändra på alla sidor som jag skulle vilja. Ha därför överseende med att det kan stå felaktiga uppgifter, för att Posten har ändrat på tidigare beslut. Tack.

2011 är sammanslagningen av Sverige och Danmark klar och företaget heter nu PostNord.

Denna Websida är nu belönad ur Karl-Erik Stenbergs Minnesfond

coding.gif (7546 bytes)

Läs om  Postens Logo  i Aftonbladet.

 Flaggaeng

 

1940    1940

Artiklar om Posten

2000   2001

Så här såg brevbäraren ut 1936, då Svenska Postverket firade 300 år

Posthistorisk handbok 1920-1994

Pages in English:

Flaggaeng Postal Automation

Flaggaeng Inkjet one frame Flaggaeng Meter stamp Flaggaeng PMSC Linkpage

Interna Länksidor: 

Main page Att samla cinderella Postal Automation Stämpel-Fakta Vykort
  Skåneland 2010 Postterminalbesök Terminalstruktur  

  Huvudsidor för: 

Blanketter, etiketter Brevsortering Huvudsida Frankostämplar   Fönsterkuvert Lösen Postala Lustigheter

   Genväg till några andra Postala länksidor:

Aerogram

Art Envelope

Blanketter Eftersändning / Forwardning  
  Eftertaxering  ePP-bilder ESB - BFM Express 
 Ekonomibrev Föreningsbrev  Frankeras ej  Försenat i blå låda  
Fusk / Forgeries    Gratispost  Helsaker  ej i katalog Hybridpost
Inkjet en ram SSM Inkjet Printer, DM900 ISO kvalitet  Julkortpåse Makulering
Marauder     Masskorsband   Nordia 2005 Om Posten Poko
Porto Guide   Porto Betalt Postala Vyer Poste Restante Postnummer
Postgiro Postsparbanken  P.S.-kort - Bl.294. Rederipost  
Reklamation   Smart-Stamp, e-Stamp, Frankit Storkunds-etikett  Svarslösen/Frisvar
Toshiba TT-1000 Trycksaker   Terminal Hallsberg   Terminal Rosersberg Turistporto - Remailing

Externa hemsidor:  

Postmuseum Adressera till utlandet CL -Frimärken
JUNE - Frimärken SSPD SFF:s Hemsida
Kjell Anderssons   Magnus Aronsson   Vykort

Externa länkar till: Se även  Länksidan

 

Blanketter i bild - Sören Andersson Atlas - häfte  
NetstampNytt Felaktiga Frimärken Broken Dansk Posthistoria: H. Sørensen
Bältespännare -:||:-  Mälarbältet FGR Filateli Dansk Posthistoria: Nørbyhus
Göteborg = GFF "Samlaren" med många annonser Tre Kronor
Linghems posthistoria   Sök svenska Postnummer

 

http://www.posten.se

Link to S:t Claus and his Deer Broken

 

Hembygdsfilatelisterna vet mycket, för att inte säga allt, om "runda" stämplar. T.ex. TUR-stämplar, normalstämpel 16 m.fl.

En person som också viste otroligt mycket om Posthistoria var Erik Lindgren i Växjö. Bakom sig hade han 46 år vid Posten, så han viste vad han talade om. Han har publicerat c:a 400 skrifter om Posten, och som krona på verket skrev han  boken "Posten i samhället" till Postens 350-årsjubileum.

e-Stamp

Ett relativt nytt sätt att frankera brev som 2005 ännu inte kommit till Sverige. Det finns dock på flera olika ställe och började troligen i USA. Det finns numera åtminstone i England och Tyskland.

SMS-frankering

Ett annat sätt att frankera är via SMS, som finns i Tyskland och Danmark startade upp 2011-04-01. Sverige funderar fortfarande på, om det ska testas även i Sverige

e-Stamp Postage on Demand Computerworld. dk: Gates: E-mail-porto kan stoppe spam Ny Teknik: Ny domän: www.e-frimaerke.dk
Frankit Danskt Mobilporto   Dansk mobilfrankering

Postala termer i länknamn - Postal terms in links

Svenska - in Swedish Engelska - in English
Postala lustigheter Cinderella items
Eftersändning Forwarding
Frankeringsetiketter Franking labels
Hybridpost Hybrid post
Etikett - Etiketter Label - Labels
Frankostämplar Meter stamps
Gratispost - portofritt Post-free, ...free of postage
Postsparbanksbok Post-office (isht amer. postal) savings-bank book
Postkvitto Post-office receipt
Lösenfrimärken Postage Due Stamps
Postgiro Postal giro
Helsaker Postal stationery
   
Remailing Remailing
   
Turistpost Tourists post
   
   
Eftertaxering - Taxe Perçue  ? - Taxe Perçue
Porto Betalt - (Port Payé)  ?

 

 

Sponsorer

 

 Sponsor av "Postal Automation" med alla kuvert av posthistoriskt intresse är Söderbloms Factoringtjänst.

  Bergendahls Food är en annan stor sponsor till denna sida med frankostämplar m.m. från den inkommande posten Även detta företag sponsrar med  inkommande post till Finja AB KGT - Trafik Entreprenad AB  sponsrar med sin  inkommande post denna websida

Litteraturhänvisning.

Se under respektive avsnitt / område Erik Lindgrens många skrifter
Aktuellt om Posthistoria från SSPD Postryttaren 50 årsböcker
Författare av Stämpelfakta, Poststämpeln genom fyra sekler Åke Eliasson "En riktig post" meddelande 51 från Postmuseum

 Litteraturförteckning.

1860 Betänkande ang Bankväsendet i riket 1910, 1928  Postmatrikel
1893 SOS För Spar- och Folkbanker 1911 Postboken
1893, 1894 SOS, Styrelsen för Postsparbanken Postgirokataloger
1873, 1874, 1881, 1891 Postverkets Förvaltning Allmänna Cirkulär
1889 Posthandboken för Stockholm mm.
1909. Första upplagan av "Post och Telegraf- ortförteckning" med 105000 ortsnamn Allmänna Cirkulär 1967: 461, 1968: 112, 1968: 117 ang.  postnummers införande
  NyhetsPosten

Interna externa länkar:

Main page Postsparbanken Postgiro   Televykort Vykort
      NyhetsPosten Samlaren Se länksidan

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>

  Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)