Reklamation.

Försändelser som av olika anledning inte nått adressaten.

Här finner du några olika exempel på stämplar, blanketter, etiketter och kort som använts i korrespondensen med kund som gjort en Reklamation.

coding.gif (7546 bytes)

Läs om  Postens Logo  i Aftonbladet.

=>

1940    1940

Artiklar om Posten

2000   2001

Så här såg brevbäraren ut 1936, då Svenska Postverket firade 300 år

Länksidor: 

Main page

Brevsortering

Eftersändning / Forwardning Eftertaxering
  Postal Automation   Lösen

Postala sidor för:

Blanketter  Helsaker Frankostämplar Postgiro
Porto Betalt Postala Lustigheter Poste Restante Gratispost

Linkpages in English:

Flaggaeng  Meter stamp Flaggaeng  Postal Automation Flaggaeng PMSC   Länksidan

 

Externa hemsidor:

Postmuseum SSPD SFF:s Hemsida
K-frimärken Stamp-Trader Magnus Aronsson   Vykort
CL -Frimärken JUNE - Frimärken Transorma

Utebliven

Förr kunde man t.o.m. Anmäla utebliven försändelse. Idag (2000-talet) är det knappt att man besvarar en Reklamation.

Länk Tid Beskrivning: stämpel
Rekl 1918 1918 Blankett 112 (Mars 1913.) Anmälan om utebliven försändelse. Stämplad Björnlunda 1918-11-07
     

Reklamationsblanketter.

De äldre stora blanketter 360 x 225 mm. dubbelsidiga. De senare efter 1921, något mindre 297 x 210 mm.

Länk Tid Beskrivning: Blankett 329
  (September 1899.) Blankett n:r 329 (September 1899.)
  (Februari 1908.) Blankett n:r 329 (Februari 1908.)
  (April 1910.) Blankett n:r 329 (April 1910.)
Reklbl 1916 1916 (Mars 1912) Blankett n:r 329 (Mars 1912.) - Postverkets tryckeri Stockholm.  Reklamation rörande nedan angivna försändelse. Frankerad 10 öre Medaljong, stämplad Ruskträsk 1916-08-07 1918-11-07
  (Nov. 20.) Bl. 329 (Nov. 20.) 876 21 - Stockholm Postverkets tryckeri 1921.
  (April 27.) Bl. 329 (April 27.) 27 1195 - Pv.tr.Sth.
  (Mars 1932) Bl. 329 (Mars 1932) 32 1652 - Pv.tr.Sth.
Reklbl 1943 1943 (Sept. 39.) Bl. 329 (Sept. 39.) - Pv.tr.Sth.1941.  Reklamation rörande nedan angivna försändelse. Frankerad 2 x 15 öre Sergel stämplade Lycksele 1943-11-04
   (Maj 43.) Bl. 329 (Maj 43.) - Pv.tr.Sth.1944.  Reklamation rörande nedan angivna försändelse. Frankerad 2 x 15 öre Sergel stämplade Lycksele 1945-11-02

Reklamationsobjekt:

Brev som på ett eller annat sätt hamnat hos Reklamationskontoret. Ibland är det bara handskrivet för att komma dit. Antalet stämplar de haft och använt i olika sammanhang skiftar väldigt och är intressant att studera.

I 1972 års KASSA_NYTT 58 meddelas vikten av att Reklamation sker. Detta för att få bättre underlag till var brev kan ha försvunnit

 
Länk Images Tid Beskrivning: stämpel
Efters 1893

1892

Blankett n:r 147. Del av baksidan till Tidningsreklamation,  (September 1892.) använd som eftersändning år 1893, kanske i brist på Bl. 330.

PoRe Riddare 1904 Brefkort bKe 13 stämplat Stockholm 1, AFG. 1904-07-13 till Riddaren A. Schultzberg Poste Restante  Missouri, USA. Stämplat St. Louis 1904-07-20, Dead Letter Office 1904-09-09. PKXP 52B. 1904-09-27, Stockholm 1 1904-09-28, Reklamationskontoret 28 SEP. 1904.
Efters 15k 1913 Brev 1913-04-02 från Kristinehamn till Ornäs  P.R. , eftersänt till Norberg 1913-04-04 / Ludvika / Reklamationskontoret Stockholm 1913-05-20 / Norberg 1913-05-28 / Gävle 1913-05-31 / Bollnäs 1913-06-01.
Rekl 10 1913

Reklamationskontor. Kristinehamn 1913-04-02. På baksidan: Ornäs 1913-04-02, Ludvika 1913-04-03, Norberg 1913-04-04, Norberg 1913-05-28, Reklamationskontor 1913-05-30,

PoRe Edelst 1915

Brev från Älfsjö 1915-07-24 frankerat 10 öre Medaljong till Badgäst  Marstrand. Ankomsstämplat Marstrand 1915-07-25. Antecknat Avrest och sänt med oval stämpel till KGS Reklamationskontor 1915-08-01. Vidaresänt till Blasieholmen, Stockholm och ankomststämplat där med maskinstämpel 203, 1915-08-04 TUR 5.

Lih_rekl 1919

1919 26/3 gjorde någon en Reklamation av ett brev som kommit bort. Priset för detta var 10 öre. 

Rekl_Sbad 1919 Brev frankerat 12 öre GV Medaljong maskinstämplat  Stockholm 1, 1919-06-18 till Saltsjöbaden. Ankomststämplat Saltsjöbaden 1919-06-19 samt antecknat "Okänd i Sbad".
Rekl DjursDand 1919 Brev frankerat 12 öre GV Medaljong maskinstämplat  Stockholm 1, 1919-06-19 till Danderyd. På baksidan ankomststämplat 1919-07-01 Djursholms Danderyd. På framsidan antecknat "Rekl. Sthlm I". Ankomststämplat Stockholm 1, 1919-07-01 ANK.C.
Rekl Stenstorp 1935

Baksidan av brev 25x20 cm från Timmersdala 1935-01-14, frankerat med 6-block av F 143 5 öre Lejon till Skövde. "Obeställbart, Brevbärareexp" Skövde. Retur Timmersdala 1935-01-17, vidaresänt till REKLAMATIONSKONTORET 23 JAN 1935. Stämplat Timmersdala 1935-01-24. Retur Stenstorp 1935-01-25. 3 etiketter "Öppnat i författningsenl ordning å Kungl. Gen. Reklamationskontoret"

Rekl 1937 1937

Fönsterkuvert från Göteborg stämplat 1937-10-27. Eftersänt flera ggr. + till Reklamationskontoret och där stämplat 26 OKT 1937

Rekl Tyringe 1939

Rek från Hälsingborg 1939-06-22 till Stockholm, stämplat 1939-07-04. Eftersänt Tyringe stämplat Tyringe 1939-07-08, stämplat Hälsingborg 1939-07-09 samt avs. Okänd. Stämplat Reklamationskontoret

Rekl_FR40 1940-08 C 65 stämplat Stockholm 1, 1940-05-31 till France. Etikett " Försändelsen återställes till avsändaren . . . " oval REKLAMATIONSKONTORET 1 - AUG. 1940.
Rekl oval 1946

Brev frankerat 30 + 10 öre från Stockholm 1945-08-24 till Cuba. Oval stämpel  K. GENERALPOSTSTYRELSENS REKLAMATIONSKONTOR 2 - JAN 1946.

Rekl Ungern55 1955

Brev från Ungern till Stockholm. Stämplat Stockholm 1955-10-04, oval lila Reklamationskontoret 26 OKT. 1955, skickat till Malmö

Rekl 40 1961

Oval Reklamationskontoret 1961-08-23 Brevavd. Bromma 1 på vykort från England. Röd Okänd efter adress.

Rekl 1964 B 1964 Vykort från Brasil 30/9 -64 med oklar adress. Stämplat oval Frankeringskontrollen 10 OKT 1964. Skickats till Reklamationskontoret oval stämpel 21 OKT 1964.
Rekl Grekl 1965 Vykort från Grekland med fel gatuadress till Stockholm Ö. Oval rödlila Obställbarhetsexp. Stockholm 5.Blålila  Reklamationskontoret Obställbarhetsexp. Bromma 1, 12 MAJ 1965
40 Spanien 1965-09

Vykort från Spanien till Sverige utan ort angiven. Stämplat Obeställbarhetsexp. Bromma 1, 1965-09-21

Rekl Dk 1965

Vykort från Danmark till Sverige utan ort angiven. Stämplat Obeställbarhetsexp. Bromma 1, 16 SEP 1965.

Rekl40 Norge 1966

Brev från Norge till Göteborg. Eftersänt Mölndal, åter Blå Göteborg 4 JULI 1966, Grön Bureau des Rebuts 6 JULI 1966, Reklamationskontoret 14 JUL 1966.

Efters Reklamation 1967 Felsänt brev till Storvik, skulle till Storfors. Stämplad "Den angivna adressen finns ej.....", samt Storvik 1967-06-07. Brevet sänt till Reklamationskontoret i Stockholm där eftersändningen  till Storvik gjordes 1967-06-12
Rekl 1967 1967 Brev från Målilla Station 1967-07-16 till Mercur, Norrköping. Stämplat Reklamationskontoret 24 JULI 1967
Rekl 1969Los 1969 Brev med 10 öre Lösen som Vägrats. Skickat från Göteborg 1, 1969-10-14 till Reklamationskontoret.  Röd stämpel POSTENS REKLAMATIONSKONTOR stämplat 10 OKT. 19... 105 03  Stoc . . .
Rekl 1971skad 1971 Baksidan av kuvert frankerat 85 öre till France. Röd stämpel Postens Reklamationskontor stämplat 10 AUG. 1971 105 03  Stockholm. Anteckning: Ink Reklk. i detta skick.
Rekl Torslanda 1971 Vykort till Torslanda med lila 4-kantig stämpel "Postens Reklamationskontor - 1 SEP 1971"  "Åter avsändaren"
Rekl 40  Ros 1971

Baksidan av kuvert. Röd stämpel Postens Reklamationskontor Stockholm 1971-09-09 på baksidan av kuvert till Tyskland som gått i Retur till Vällingby.

Rekl 20 Durb 1972

Brev från Durban South Africa till Göteborg. På baksidan av kuvertet en röd stämpel Postes de Suede - Bureau des Reklamation Stockholm  -3 FEB. 1972

Rekl_197501 1975-01 Stämpel "DIREKTION GENERALE DES POSTES, Bureau des Reklamations" Stockholm 1975-01-14
Rekl_197702 1977-02 Masinstämpel POSTENS REKLAMATIONSKONTOR, 105 03 STOCKHOLM 1977-02-08
Rekl 1978 1978

Brev från Spanien till Täby. Maskinstämpel 317 Bureau des Reklamation, Stockholm 1978-06-19. Lila 4-kant Postens Reklamationskontor 28 JUN 1978, 105 03  Stockholm

Rekl_DKTeleF 1978-08 Fram- Telekuvert med fönster till Danmark. Stämplat Köpenhamn 1978-07-31, Tåstrup 1978-08-02, Tåstrup 1978-08-11, Bureau des arebuts 1978-08-15. RETOUR inconnu. Etikett til returpostkontoret. Maskinstämpel Postens Reklamationskontor 1978-08-17. Rest av gul etikett.
Rekl_DKTeleB 1978-08 Baksida Telekuvert med fönster till Danmark. Stämplat Köpenhamn 1978-07-31, Tåstrup 1978-08-02, Tåstrup 1978-08-11, Bureau des arebuts 1978-08-15. RETOUR inconnu. Etikett til returpostkontoret. Maskinstämpel Postens Reklamationskontor 1978-08-17
Rekl Kiel 1979

Rak stämpel Reklamationskontoret på tyskt brev till Skövde stämplat Kiel 1979-04-06. Retur och tysk stämpel [ABSENDER  UMSEITIG].

Rekl_Espana 1980-01 Brev till Espana, frankerat 130+20+20 öre. Retur avs. Stämplat Devuelto al remitente. Maskinstämpel 316 Stockholm 1980-01-07  Postens Reklamationskontor, 10503 Stockholm
Rekl Avliden 1980

Tjänstekuvert med lila stämpel  Adressaten avliden stämplad [Perstorp 5 MRS. 1980]. Maskinstämpel 316 Stockholm 1980-03-07  Postens Reklamationskontor, 10503 Stockholm

R40a 1981-01

Brev från USA till Malmö - Arlöv - stämplat Okänd - stämplat Vänd. På baksidan maskinstämplat "Direction Generale des Postes ......." 1981-01-07

Rekl 1982 1982

Rek-brev från DDR till Göteborg. Stämpel Postes de Suede, Bureau des Réclamations, 29 MRS 1982. Retur Karl Marx-Stadt

Rekl 1968 1968

Brev från Stockholm Ban stämplat 1968-01-20 till Farsta.  Röd stämpel Postens Reklamationskontor, -3 FEB 1968

Rekl 83rund 1983 REK-brev från Olofström 2 till Trensum stämplat 1983-08-15. Eftersänt med gul etikett. Rund lila stämpel Postens Reklamationskont. 1983-09-21
Rekl 83Skovde 1983 Brev från USA till Skövde stämplat 1983-12-19. Stämpel RETOUR - Demenage - Flyttat. Blå stämpel Reklamationskontoret 10503 STOCKHOLM. På baksidan maskinstämpel  Bureau des Reclamatons 1984-01-01.
Rekl Adr erf 1995 Frankostämpat Julkort Göteborg 1995-12-18 med endast gatuadress. Stämplat Adress erfordras samt rektangulär stämpel Norrköping Lokal adresservice
Rekl_Ungern 1973 Rak stämpel Reklamationskontoret på ungerskt vykort. Även 2-radig RETUR  AVS, ADRESS  OKÄND. Jag tolkar datumstämpeln till Körmend 1973-12-14.
Länk Tid Beskrivning: handskrivet
Okänd av 1939

Brev stämplat Jönköping1939-06-26 till Wännäs. Stämplat 2-radig Okänd av, brevbärare. Handskrivet Retur "Reklk"

Rekl Reklkont 1944

Rek-brev från Motala 1944-10-09  till Karlskrona. Retur avs. Ej avhämtat inom föreskriven tid. Stämplat Postkontoret Motala  30 OKT. 1944.

Länk Tid Beskrivning: etikett
Rekl 20    
Rekl 20 1940

Brev till Australien avstämplat Kopparberg 1940-05-29. Återställes avsändaren "Reklamationskontoret 1940-12-20". Nr 1625

R20e 1984 Etikett "Öppnad i författningsenlig ordning"  1984-09-24
Rekl20 Gbg 1989

Etikett "Öppnad i författningsenlig ordning av Posten regional adresservice 401 10 Göteborg" Stämplat 1989-12-11.

Länk Tid Beskrivning: Blanketter - kuvert
R30d   Stoppkort
R30e   PTS Det har inte varit
Rekl 540 1943

Framsida av Bl. R. 540 P. S. kuvert från Reklamationskontoret, stämplat Stockholm 1943-03-30

Bl 97 1956

Bl. Reklk 97 A. (Aug. 55.) Pv. tr. Sth. 1956 "Därest bifogade brev är------"

Rekl 540A 1958

P S Bl. Reklk  540 A. (jan. 56) 1956. Kuvert från Reklamationskontoret, maskinstämplat Bromma 1, 1958-03-26

Bl CR 1968

PS-kuvert avsett för returnering av försändelse till adressaten.

Länk Tid Beskrivning och Försvunnen post
Blt 43b P.S. PS-kuvert Blankett 43 b. (Oktober 1900). Kungl. Gen. Reklamationskontor. Stämplat Stockholm 1915-09-08
Bl 43b P.S. PS-kuvert Bl. 43 b. (nov. 38) Kungl. Generalpo. Reklamationskontor. Stämplat Stockholm 1939-10-14
Rekla 2005-04

Det är också viktigt att göra reklamation när post inte kommer fram. Någon kan ha tagit hand om posten. Se artikel i Sydsvenskan.se

Bureau des Réclamations. (200)

 
1967 - Stockholm 27 (40x26 mm) 1967 - Stockholm 27 (40x21 mm) 1965 - Bromma 1  
       
       

En person som också vet otroligt mycket om Posthistoria är Erik Lindgren i Växjö. Bakom sig har han 46 år vid Posten, så han vet vad han talar om. Han har publicerat c:a 400 skrifter om Posten, och som krona på verket skrev han  boken "Posten i samhället" till Postens 350-årsjubileum.

Postala termer i länknamn - Postal terms in links

Svenska - in Swedish Engelska - in English
Postala lustigheter Cinderella items
Eftersändning Forwarding
Frankeringsetiketter Franking labels
Hybridpost Hybrid post
Etikett - Etiketter Label - Labels
Frankostämplar Meter stamps
Gratispost - portofritt Post-free, ...free of postage
Postsparbanksbok Post-office (isht amer. postal) savings-bank book
Postkvitto Post-office receipt
Lösenfrimärken Postage Due Stamps
Postgiro Postal giro
Helsaker Postal stationery
   
Remailing Remailing
   
Turistpost Tourists post
   
   
Eftertaxering - Taxe Perçue  ? - Taxe Perçue
Porto Betalt - (Port Payé)  ?

Litteraturhänvisning.

Se under respektive avsnitt / område Erik Lindgrens många skrifter
Aktuellt om Posthistoria från SSPD Postryttaren 50 årsböcker

 
Main page

Postsparbanken

Postgiro Televykort Vykort

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)