Rederipost.

Post till sjömän ombord på svenska Rederier, fartyg till eller från Sverige

När anhöriga skrev brev till ombordvarande skickades dessa brev ofta till konsulat, agentur i utlandet. Senare till Rederiet i Sverige som eftersände brevet till lämplig hamn eller agentur. Rederier hade efter 1926, ofta en frankostämplingsmaskin som användes för detta ändamål.

Nedan visas ett antal sådana försändelser till eller från sjöfarande.

Main page

Posthistoria Huvudsida

Eftersändning Stämpel-Fakta Gratispost
Posthistoria

Remailing

Poste Restante ISO kvalitet  Hybridpost

Kort beskrivning, länk till bild samt fartygets namn då detta är känt.

Till sjöman - Crew Via Konsulat - agencie 1951 - 1975 Till passagerare Eftersänt tillägg m. frimärke Eftersänt m. frankostämpel
Endast frankostämpel Från sjöman Endast tjänste el. frimärke Till fartyg Kryssningar Ångfärgor
Senast uppdaterad 2019-05-13

Till Rederi eller "sjöman" i land.

Brev eller kort skickat någonstans ifrån till fast bostad i land.

Bild/Red Fartyg År Beskrivning av försändelsen
Red17 Espling ? 1843 Framsida av brev till sjöman Espling, Stockholm. Stämplat Örebro 1843-01-02
       
Red17 Kristianopel ? 1878 Trasigt Rek-brev till Skepparen C. Olsson Karlskrona, Kristianopel, Lökeryd. Stämplat West-Hartlepool 1878 MY 30, röd Rekstämpel London 1878 31 MY. Svensk stämpel PKXP Nr 2. UPP 1878-06-02 , samt Kalmar 1878-06-03
Efters Liverp Cunard 1896 Brefkort bKe 7 använt för begäran om Eftersändning av post till Liverpool. Stämplat Göterborg 1896-08-11 och adresserat till Genaral Chief Post Office, Copenhagen, Denmark. Ankomststämplat Kjøbenhavn. Posten sändes till Cunard Steamship Co, Liverpool, England.
Red_Karolina Karolina 1903 Brev från England frankerat 2½ d stämplat Bridgwater 1903-10-26. Till Kapten på Briggen Karolina stämplat Cimbrishamn 1903-10-29. Ankomststämplat  Brantevik 1903-10-29.
Red_Antelope Antelope 1910-08 Brev frankerat 10 öre OII, stämplat Fiskebäckskil 1910-08-11 till Styrman på Skeppet Antelope, Uddevalla
Red_Blom - 1923 Vykort frankerat 15 øre stämplat Köpenhamn 1923-03-16. Till Övermaskinisten Blom i Värtan.
Red_Ingo42 S/S Ingolf 1942-09 Brev frankerat 20 öre, stämplat Köping 1942-09-11 till Hälsingborg. Eftersänt S/S Ingolf Hamnkontoret Gävle.
Red_Suecia Suecia 1961 Vykort från Fartyget S/S Suecia till föräldrahemmet stämplat Ombord 1961-04-09. Rederi Swedish * Lloid
Red_NilsH M/S Nils H 1964 Vykort från Fartyget M/S Nils Holgersson till föräldrahemmet stämplat Ombord 1964-08-23. Datum ändrat till 09 vilket står i andra stämpeln.
Red_RSCG67 RSCG 1967 Frankostämplad Flygpost från Royal Swedish Consulate General i Canada 1967-05-02  till Sjömanshuset Härnösand
Termer     Här finner du olika Sjötermers betydelse

 

Från 1883 till 1930.

Till "sjöman" och "Crew", via Konsulat, Agencies e.d. utrikes till havs.

Bild/Red Fartyg År Valör Beskrivning av försändelsen till fartyg, via Konsulat, Agencies e.d. 1883 - 1930
Red17 Artimes Artimes 1883 20 Brev stämplat Merserum 1883-05-23, sänt till Sjömannen Sven Hendrikson f. 1862 Åryd, Danska Konsulatet, East Hartlepool, England. Stämplat Wexiö 1883-05-24, stämplat  PKXP No 2 C. Utr. 1883-05-25, stämplat Hartlepool 1883-May-?
  Motala 1889-03 10  
Red17_Sof Sofia 1890-10 20 Brev frankerat 2 x 10 öre OII till Styrman Skonert Sofia, Svenska & Norska Konsulatet. Stämplat PKXP No 17A, 1890-10-01. Eftersänt Denmark stämplat North-Shields 1890-OCT 8. Marodörobjekt.
Red17 Thyra Thyra 1893 10 Brev frankerat 10 öre OII, stämplat Stockholm 1893-08-16. Till Mskinisten Ångf. s/s Thyra Piteå P.r. Eftersänt från Piteå 1893-08-20 till Swedish & Norvegenan Consulat Belgien. Stämplat PKXP No2 C UTR. 1893-08-24. [T] stämplat och Lösen 025. Ankomst Anvers 1893-08-25. Rund stämpel (31) troligen belgisk.
Red17_Bark N Bark 1894-01 20 Brev frankerat 20 öre OII, stämplat Stockholm 1894-01-11. Till Norwegian Bark, Savannah, Georgien.
Red17 Bravo Bravo 1902 10 Vykort frankerat 10 öre OII, stämplat Brantevik 1902-04-18. Till Briggen Bravo på väg till England
Red17 Bifrost Bifrost 1903 10 Brefkort stämplat Stockholm 1903-02-23 till Kapten F. S. Bifrost c/o Messrs Tellefsrn Cardiff. Eftersänt till Newport, Mon 1903-02-26
Red17 Leffler Leffler 1903 5 Vykort med 5 öre OII, stämplat Göteborg 1903-08-14 till Sjöman Börjeson, Konsulatet Buenos Aires, Argentina. Frimärksspråket säger "Skriv genast". Borde varit 10 öre, därför [T]-stämpel och ACOBRAR 006 Ctg. x - Clasificactxx - 1903-Sep 11. Med blåkrita
Red17 Messina S/S Scandinavia 1904-03 10 Vykort med 10 öre OII, stämplat Göteborg 1904-03-02 via Svenska o Norska Konsulatet i Messina, Italien till Kaptenen på fartyget S/S Scandinavia.
Red17 Gripen Gripen 1904-03 10 Glad Påsk, Vykort frankerat 10 öre OII, stämplat Göteborg 1904-03-04 till  Syd-Afrika. Sjöman Karl Berntsson (1862) Obefintlig i Sv. Befolkning Spekeröd  1881 - 1900.
Red17_Mongolia S/S Mongolia 1904-03 10 Vykort till Eldaren på S/S Mongolia, Svenska Konsulatet Middlesborough. Frankerat 2 x 5 öre OII stämplat Helsingborg 1904-03-28.
Red Håkansson Gripen     Tremastade barken Gripen, ägdes 1883 av ett partrederi i Ystad, bestående bl.a. av C.A. Grönvall och Grosshandlare L-d. Kemner. Se mer i Kjell Håkansssons bok. - GRIPEN. Gothenburg. 1204 tons. Built at Medford. N.J. 1870 (Wood.) Item held by State Library of Victoria Malcolm Brodie shipping Collection.
Red17_Alice04 Ång Alice 1904-11   Vykort med 5 öre OII, stämplat ÅBXP 15 1904-11-11 till Sjöman Karl Johansson - Ångaren "Alice" A. Lefflers kontor, Göteborg
Red17 Atland Atland 1904-12 10 Vykort med 10 öre OII, stämplat Göteborg 1904-12-17. Till Eldaren på Ång. Altland, Svenska Konsulatet London.
Red17_Pensyl05 Pennsylvania 1905-12 10 Godt Nytt År 1906  kort med 10 öre OII, stämplat Göteborg 1905-12-28. C/O Postmaster New York, USA.
Red17 Hugin Hugin 1906 20 Brev frankerat 10+10 öre OII stämplat PLK 139.A 1906-04-28 till S/S Hugin, Behrend, Liverpool. Eftersänt tiil West-side Langton Dock, Bookle
Red Miranda Miranda 1906   Vykort med 5 öre OII, stämplat Helsingborg 1906-06-12 till Skolskeppet Miranda i Kramfors. Eftersänt till England med lösenstämpel [6¼cent]
Red17_Ivers Ivers 1906 10 Vykort till sjöman på Fartyget Ivers. Frankerat 5+5 öre OII, stämplade Än......1906-09-20. Via Köpenhamn till Kiel, Tyskland.
Red17 Vanlock Vanlock 1906 2c Bifrankerat Brevkort från New York 1906-10-22 till Sjöman Barken Vanlock, Svenska Konsulatet Buenos Ayres
Red17 Lutti Lutti 1907 10 Gratulationskort från Visby 1907-05-06 till s/s Lutti, Skeppsmäklare Lundberg, Viborg, Finland
Red17 Amalia Amalia 1908 5 Vykort inrikes stämplat ÅBXP.15 1908-06-15 till Sjöman ombord på Sk,Sk. "Amalia".
Red17 Stagpool Stagpool 1908 10 Godt Nytt År, kort från Stockholm 1908-12-20 med God Helgmärke till den brittiska lastångaren s/s Stagpool, Savona Italien
Red17 Sigurd S/S Sigurd 1908 10 Vykort stämplat  Lund 1908-07-15 till Eldaren ombord S/S Sigurd. Ankomststämplat Räfsö, Finland 1908-07-18.
Mar Jenny S/S Jenny 1909 5 Julkort stämplat Karlshamn 1909-12-23 till Fyrböter Ernst Wellberg (Eldare f. 1879 i Karlhamn) c/o Kapten på S/S Jenny, Konsulatet Helsingör. Eftersänt Newcastle on Tyne. Tyne Dock är en stadsdel i staden South Shields, stämplat där JAN 5 1910. (T)-stämplat, ½ D.
Eftersänt Johansen & Bergman, Christiana. Lösen erlagd i Christiana. Rester av röd etikett.
Marodören har tyvärr tagit det norska lösenfrimärket.
Red17_Cabin B Phyllis 1912-02 10+10 Brev frankerat 20 öre stämplat Göteborg 3, 1912-02-08 till Hakon Thormählen på Barken Phyllis via Norska Konsulatet i Port Adelaide, Australien. Ej Ankomststämplat.
Red17_Phillis08 B Phyllis 1912-08   Brev frankerat 20 öre stämplat Hindås 1912-08-02 till Håkan på Barken Phyllis via Norska Konsulatet i Cape Town, Syd Afrika. Ankomst och Eftersänt till Port Arthur, Texas 1912-08-27. Ankomst dit 1912-09-24.
Red17_Phyllis09 B Phyllis 1912-09 2c Brev frankerat 2 x 10 öre Medaljong, maskinstämplade Göteborg 1912-09-08 till "Barken Phyllis" Norvegian Consulate, Port Arthur Texas
Red17_Phillis12 B Phyllis 1912-12 20 Brev frankerat 20 öre stämplat Göteborg 1912-12-07 till Håkan på Barken Phyllis via Norska Konsulatet i Buenos Ayres, Syd Amerika. Ej Ankomststämplat.
Red17_PhyllisRU B Phyllis 1913-04 20 Brev frankerat 2 x 5 +10 öre Medaljong, maskinstämplade Göteborg 1913-04-20 till Hakon Thormählen on board the Norvegian  "Bark Phyllis" c/o Norvegian Consulate, Buenos Ayres, Argentina. Eftersänt St. Petersburgo, Rurria.
Red17  Ingeborg Barken Ingeborg 1911 10 Vykort, skrivet Höganäs, frankerat 5+5 öre Medaljong. Stämplat  PLK. 152 1911-10-09 till Barkskeppet Ingeborg. Kpt Bruce, adr.  Konsul Dalberg, Helsingfors, Finland. Ankomststämplat 1911-10-11.
Red17 Wh13 B/S Whin 1913 20 Brev till Sjömannen Rolf Bothen B/S Whinlatter, Norwegian Consulat, Port Adelaide, Australien. Avsänt från Göteborg 1913-07-16
Red17 Whin B/S Whin 1913 20 Brev till Sjömannen Rolf Bothen B/S Whinlatter, Norwegien Consulate, Port Elizabeth, Cape Colony. Avsänt från Göteborg 1913-10-22
Red17_Fern15 s/s Fernebo 1915-03 10 Brev frankerat 10 öre Medaljong, stämplat PKXP till s/s Fernebo Skeppsmäklare, Stockholm
Red17 Texas s/s Texas 1915 10 Brev till Telegrafisten s/s "Texas", Göteborg. Stämplat PLK 140A 1915-04-20. Ankomststämplat Göteborg 1915-04-21
Red17_Japan17 S/S Japan 1917 20 Brev till Sjömannen Evald Arnolds S/S Japan Calcutta, Indien. Frankerat 2 x 10 öre Medaljong maskinstämplade Göteborg 1917-11-13. Censurerat Bombay (23)
Red17 Fid M/S Fidra 1921 20 Vykort till Svenska Konsulatet Panama. Lösenbelagt 12 ½ c och Eftersänt till Honolulu, Hawai Islands i maj 1921
Red17_Siam20 M/S Siam 1920   Brev från Danmark till Svensk - Ostasiatiska - Komp. Göteborg. Frankerat 20 øre, stämplat Lyngby 1920-02-15.
Red17 Agnes S/S Agnes 1920-06 20 Brev till  s/s Agnes, c/o Andersen Billiter Street London. Frankerat 2 x 10 öre Medaljong, stämplat  PKP 21 1920-06-28. Eftersänt Sandhill Newcastle. Ankomststämplat London JUL 7 1920.
Red17 Belos S/S Belos 1921 40 Brev från Hälleviksstrand 1921-05-19 till Stewaed på S/S Belos Stockholm. F.v.b. c/o Manassides Chanak, Dardanelles, Turkiet.
Red17_Fylgia22 HM Fylgia 1922 10 Vykort (Granbergs Brefkort) frankerat 10 öre Lejon stämplat Stockholm 1922-04-18 till Karlshamn. Eftersänt till Karlskrona
Red17 Louis S.S. Louisiana 1924 30 Brev från Asbysand 1924-04-14 till  s/s Louisiana, c/o The Norweigian Consulate, Savanna USA. Stämplat Savanna 1924-04-28 och Eftersänt till New Orleans.
Red17 Arator M/S Arator 1924 30 Brev från Göteborg 4 1924-02-22 frankerat 15+15 öre till Maskinisten ombord M/S Arator, c/o Yamashita Comp. San Francisco, USA
Red17_Tisnaren M/S Tisnaren 1925 30 Brev från Göteborg 3, stämplat 1925-04-23 frankerat 2 x 15 öre GV. Till Gen. Steamship Comp. San Francisco, USA.
Red17 Hanna26 S/S Hanna 1926 15 Brev till Kapten på Hanna frankerat 15 öre GV. Brevet postat från Malmö ombord fartyg till Köpenhamn. Fra [Sverige] 1926-04-14.
Red17 Mertainen s/s Mertainen 1926 15 Brev med automatklippta 3 x 5 öre Lejon från Skövde stämplade PKXP No 16, 1926-07-25 till Malmkontoret Luleå. Den 16 april 1940 sänktes fartyget s/s Mertainen av tyskt bombflyg.
Red17 Sagoland s/s Sagoland 1927 25 Brev från Göteborg 1927-08-12 frankerat 10+15 öre till Styrman på  Wouters Defense & Co, Alexandria. Ankomststämplat Alexandria 27 AUG 1927. Stämplat Göteborg 1927-08-31. Stämplat Alexandria 6. IX.27.
Red17_Osman S/S Osman 1928 25 Brev till Maskinisten på s/s Osman, Rederi AB Wanadis Hälsingborg. Frankerat 10 + 15 öre GV. Stämplat Hälsingborg 1928-08-09. På baksidan Hälsingborg 1928-09-06, Sundsvall 1928-09-11, Spånga 1928-09-13.
Red17 Gylfe S/S Gylfe 1928 30 Brev till Svenska Konsulatet London till Maskinist ombord S/S "Gylfe". Skickat från Göteborg 1928-10-22 ankomst Konsulatet 1928-10-25
Au60 5528 s/s Koster 1928 25 5 x 5 öre grön 13-tandat Lejon, och ett frimärke helt felskuret i automaten, maskinstämplat Stockholm 1, 1928-04-07 till Övermaskinisten, s/s Koster, Stockholm. Eftersänt 1928-04-10 till Amsterdam, Holland. Lite lustigt med endast ETT märke felskuret.


Från 1930 till 1940

Till "sjöman" och "Crew", via Konsulat, Agencies e.d. utrikes till havs.
Bild/Red Fartyg År Valör Beskrivning av försändelsen till fartyg, via Konsulat, Agencies e.d. 1930 - 1940
Red17_Pers30 S/S Consul 1930 25 Brev frankerat med 15 öre GV+ 10 öre Lejon, korrekt porto till utlandet. Maskinstämplat Stockholm 1, 1930-03-24 till Kapten Persson S/S Consul, Hälsingborg. Eftersänt Genoa, Italien. Stämplat Hälsingborg  1930-03-25. Ankomststämplat Genova 1930-03-28.
Red17_Oceanic s/s Oceanic 1932 25 Brev frankerat rätt porto 25 öre GIIA stämplat Simrishamn 1932-11-14 till Kapten Wiege S/S Oceanic via Konsulatet Gdynia, Polen
Red17 Brille S/S Brille 1933 25 Brev stämplat Simrishamn 1933-06-19 till Styrman på S/S Brille. Eftersänt Stockholm 7, 1933-06-20 till Bosten Liner, England.
Red17 Inger33 M/S Inger 1933 15 Brev stämplat Lund 1933-07-02 till Masnedsund, Danmark. Vilken funktion har det ritade X:et på kuvertet ? Berätta för mig Tack
Red17 Kivik33 M/S Inger 1933 15 Brev frankerat 15 öre GV, stämplat Kivik 1933-10-09 till Valkom, Finland.
Red17 Holmia s/s Holmia 1934 15 Brev 3x5 automatklippta Sparbanken till Red. AB  Bottnia f.v.b. till lättmatrosen på s/s Holmia. Stämplat PKXP 1934-01-08.
Red17 Canton M/S Canton 1934 25 Brev frankerat 25 öre maskinstämplat Malmö 1, 1934-02-14 till Övermaskinist m/s Canton, Karachi, India. Ankomststämplat Karachi 1934-03-05. Eftersänt Postbox 1000 Bombay.
Red17 Ingaro S/S Ingarö 1935 25 Brev frankerat 15 + 10 öre Riksdagen, stämplat Karlskoga 1935-03-18 till S/S Ingarö Rederi AB Rex Stockholm. Eftersänt till  Newcastle on Tyne England 1935-03-19.
Red17 Canada M/S Canada 1935 15 Vykort frånVita Bandet, Göteborg till M/S Canada, AB Nordstjärnan, Stockholm  f.v.b. Stämplat Göteborg 1, 1935-04-30
Red17 Nike M/F Nike 1935 25 Brev frankerat 25 öre från Södertälje 1935-07-05 till m/F Nike The Anglor Saxon, England
Red17 Val M/S Valenzia 1935 25 Brev frankerat 25 öre från Södertälje 1935-10-29 till s/s Valencia Svenska Lloyd Göteborg f.v.b.
Red17 Gust M/S Gustav 1935 15 Brev frankerat 15 öre från Södertälje 1935-12-12 till m/s Gustav E. Reuter Rederi AB Reut Hertzia Göteborg.
Red Grips M/S Gripsh 1936 115 Brev till passagerare ombord på Gripsholm. Adresserat till Vera Cruz, Mexico, stämplat Västerås 1936-02-10
Red_Inger36 M/S Inger 1936 15 Brev till Jungman på M/S Inger. Frankerat med 15 öre GV, stämplat Simrishamn 1936-06-02 LBR.
Red_Ahti s/s Ahti 1936   Brev till passagerare ombord på s/s Ahti, Helsingfors. Frankerat 15 öre, maskinstämpel 208 Stockholm 21, 1936-08-13. Mycket små datumsiffror.
Red_Indra M/S Indra 1936 9:30 Rek med Flyg till Indra, Peru. Trycksaksportot var 10 öre och rektillägget 20 öre medan lufposttillägget var hela 900 öre (75 öre per 5 gr blir 12 x 75 öre = 900 öre)
Red17_Pastors s/s Argent 1937 15 Brev från Pastorsexpedition, frankerat 15 öre GV stämplat PKP 32, 1937-07-23. Till S/S Argentina Johnsonlinjen, Frihamnen Göteborg. Retur okänd.
Red17 Algeria S/S Algeria 1938 15 Brev från Umeå 1938-02-23, till Telegrafisten på S/S Algeria, Rederi AB Svenska Lloid, Göteborg. Return to Sender  T12½ samt på baksidan Lösenetikett. Stämplat Postkontoret 25 FEB 1938 Göteborg 1.
Red17_Ludw03 S/S Ludwig 1938 15 Brev stämplat PKP 160, 1938-03-18 till Kaptenen på S/S Ludwig, Åbo
Red17_Ludw04 S/S Ludwig 1938 15 Brev frankerat 15 öre stämplat Simrishamn, 1938-04-24 till Sv. Konsulatet och Kaptenen på S/S Ludwig, Åbo
Red17_Dahlia38 S/S Dahlia 1938-11 30 Brev frankerat 30 öre stämplat Äsperöd 1938-11-21 till S/S Dahlia, Rederiet Svenska Lloyd Göteborg. Eftersänt Limhamn.
Red17 S/S Stavang S/S Stavanger 1939 45 Expressbrev från Sverige stämplat PKXP 1939-08-11 till S/S Stavangerfjord "Den Norske Amerikalinje", Bergen
Red17 GriSAL M/S Gripsholm 1939 30 Brev stämplat Göteborg 1939-03-02 till Däckstevard, M/S Gripsholm, Port of Spain, Trinidad. Eftersänt New York, USA.
Red17 Brasil m/s Brasil 1939 210 5 gr. Brev Par Avion till First Officer m/s Brasil, Agencia Maritima. Frankerat 50+50 Linne + GV = 210 öre stämplat Stockholm 7, 1939-10-31. Etikett längst ned  borttagen.
Bild/Red Fartyg År Valör Beskrivning av försändelsen till fartyg, via Konsulat, Agencies e.d. 1930 - 1940
         

 

 Från 1940 till 1950.

Till "sjöman" och "Crew", via Konsulat, Agencies e.d. utrikes till havs.

Red17 Ecuador M/S Ecuador 1940  Brev Air Mail till Cheifsteward M/S Ecuador, Texas. Frankerat 9 x 15 öre Linne + 10 öre GV, stämplat Stockholm 5, 1940-11-04.
Red17 SanF1 ? 1943 Luftpost Cenzurremsor, stämplat "Via England" och Göteborg 1943-08-21 till General Steamship Corporaton San Francisco USA
Red17_Innanb M/T Innanbris 1944 Brev till Tredjemasinisten M/T Innanbris, Rederi AB Ericus. Stämplat Fårö 1944-06-11. Eftersänt Göteborg.
Red17 SanF2 ? 1944 Luftpost Cenzurremsa, stämplat "Via England" och Göteborg 1944-08-15 till General Steamship Corporaton San Francisco USA
Red 4strip M/S Jollin 1945 6 gr. Luftpost till Kapten på M/S Jollin. Frankerat 4-strip 60 öre Pressen. Stämplat Malmö 10, 1945-07-06
Red17 Koster S/S Koster 1946 S/S KOSTER. Ägare  Rederi AB And. Smith. Eftersänt till Ghent, Belgien. Fartyget upphuggen 1953 av PERSÖNER, Ystad
Red17_Viking S/V Viking 1947-05 Luftpostbrev frankerat 5 + 60 öre stämplat Södertälje 1947-05-24 till Durban, South Africa
Red17 RedPulp M/S DagmarS 1947-06 Utrikes porto 30 öre. Brev till Maskinisten M/S Dagmar Sahlen, Rederi Pulp Stockholm. Rätt frankerat med 10 + 20 öre maskinstämplat Stockholm 1947-06-01. Eftersänt 1947-06-02 till Steamship corp. San Fransisco USA.
Red17 Dagmar M/S Dagmar 1947-06 Brev frankerat 30 öre stämplat Rölanda 1947-06-10. Till Maskinisten på m/s Dagmar Salen, Rederi A-B Pulp, Stockholm. Eftersänt Interocean Steamship San Fransisko, USA
Red17 Libre s/s Libreville 1947-10 Brev till Maskinisten på s/s Libreville. Frankerat 20 öre GV stämplat Öttum 1947-10-27 till Oslo. Ankomststämplat Lysaker 1947-10-29. Där eftersänt till Barber Steamship Lines Inc. USA.
Red17 Libre47 s/s Libreville 1947-11 Brev till Maskinisten på s/s Libreville. Frankerat 20 öre GV stämplat Rölanda 1947-11-03 till Lysaker, Oslo. Ankomststämplat Lysaker 1947-11-04. Där eftersänt till Barber Steamship Lines Inc. USA.
Red17 Lib1947 s/s Libreville 1947 EXPRESS Brev till Maskinisten på s/s Libreville. Frankerat 20 + 30 öre GV maskinstämplat Göteborg 1, 1947-11-03 till Lysaker, Oslo p.r. Norge. Antecknat Angeläget. Ankomststämplat Lysaker 1947-11-07. Där eftersänt till Scandinavian Near East, Alexandria. Eftersänt igen till Barber Steamship Lines Inc. USA.
Red17 Lib47 s/s Libreville 1947 Luftpostbrev 7 gr. till Maskinisten på s/s Libreville, Steamship Lines USA. Frankerat 40+40 öre maskinstämpel 212, stämplad Göteborg 1, 1947-12-03.
Red17 Librevi s/s Libreville 1947-12 Brev till Maskinisten på s/s Libreville. Frankerat 20 öre GV maskinstämplat Stockholm 1,  1947-12-30 till Oslo. Ankomststämplat Lysaker 1948-01-05. Där eftersänt till Barber Steamship Lines Inc. USA.
Red17 Norm M/S Normundo 1948 Luftpostbrev till Maskinisten på M/S Normundo. Frankerat 40+40 öre maskinstämpel 209, stämplad 1948 (1947) -04-24. Till Hartman & Co New York.
Red17_Nordan M/S Nord 1948-07 Luftpostbrev till Chief Off. på M/S "Nordanland", Göteborg f.v.b. Frankerat 2x15 öre stämplat Gränumsby 1948-07-20.
Red17 Detroit M/S Siljan 1948-09 Luftpostbrev 15 gr. till Maskinisten på M/S "Siljan" rederiet Göteborg. Frankerat 20+85 öre stämplat Malmö 11, 1948-09-24. Eftersänt Montreal, Canada. Eftersänt 1948-09-26 till Detroit, USA
Red17 Innaren M/S Innaren 1948-11 Luftpostbrev till Befälseleven M/S Innaren Göteborg. Frankerat 20 + 80 öre, stämplat Gävle 1948-11-11. Rätt porto 30 + Luftpost 2x35 öre = 100 öre. Eftersänt med brun etikett till Matadi, Belg. Kongo. Ankomststämplat Matadi på baksidan.
Red17_Svenk48 Svenksund 1948-10 Luftpostbrev till Styrman på Svenksund, 10 gr. frankerat 50 öre GV stämplat  Hälsingborg, 1948-10-24. till Rederi AB. Svea fvb. Stämplat EFTERSÄNDES till P.O.B. 144 Le Havre.
Red17_Svenks Svenksund 1948-12 Luftpostbrev till Styrman på Svenksund, frankerat 50 öre GV stämplat  Malmö 1, 1948-12-20.Rederi AB. Svea fvb
Red17_Svenksu Svenksund 1948-12 Luftpostbrev till Styrman på Svenksund, 5 gr. frankerat 65 öre GV stämplade  Hälsingborg 1, 1948-12-20.Stockholms Rederi AB. Svea.
Red17_Svenk49 Svenksund 1949-02 Luftpostbrev till Styrman på Svenksund, frankerat 70 öre GV stämplat  Hälsingborg, 1949-02-04.Rederi AB. Svea Stockholm f.v.b. Stämplat EFTERSÄNDES till Glasgow C2.
Red17_SvenkTe Svenksund 1949-02 Luftpostbrev till Styrman på Svenksund, frankerat 70 öre GV stämplat  Hälsingborg, 1949-02-04. Rederi A-B. Svea Stockholm f.v.b. Stämplat EFTERSÄNDES till Tenerifa. Ankomststämplat Sta CRUZde Tenerife
Red17 Para M/S Paraguay 1949 By Air Mail-brev från Canada stämplat Help + The + Red Cross, Vancouver B.C. 1949-03-21. Adresserat till M/S Paraguay, Johnson Line Shipping San Francisco
Red17 AQueen M/T Queen 1949 Luftpostbrev frankerat 90 öre, stämplat Karlshamn 1949-07-20 till Rederi AB Manassa. Eftersänt till Bombay, India ankomststämplat 31 JLY 1949.
Red17 Camelia M/S Camelia 1949 Brev Via Aerea från Spanien till Kapten Anven, Svenska Lloid, Skeppsbron 5&6, Göteborg 2. Ankomststämplat 10 okt 1949.
Red17 MTS M/T Sira 1950 Ljungdahls Aerogram frankerat 30 öre, stämplat Nynäshamn 1950-01-11. Till maskinchefen M/T Sira, Rederi AB Ragne.
Red17 Camel M/S Camelia 1950 Vykort från Amsterdam, Holland till Kapten Anven, Göteborg. M/S Camelia, Svenska Lloid. 19 JUN 1950.
Red17 Came M/S Camelia 1950 Brev Via Aerea från Spanien till Kapten Anven, Svenska Lloid, Göteborg. 25 SEP 1850
Red17 Sira M/T Sira 1950 Luftpostbrev till Chief Engineer frankerat 40 öre GV stämplat Stockholm 1950-06-23 till Port Said. Ankomststämplat 1950-06-27.

Från 1951 - 1960.

Till "sjöman" och "Crew", via Konsulat, Agencies e.d. utrikes till havs. e.d.

Bild/Red Fartyg År Beskrivning av försändelsen till fartyg, via Konsulat, Agencies e.d. 1951 - 1975
Red17_ErikB M/S Erik 1954 Samlingsbrev till M/S Erik Bancks Rederi. Stämplat Hälsingborg 1954-05-10.
Red17 Travan M/S Travancore 1951 Please Forward. Luftpost 190 öre till United Liners Agencies of India Ltd Madras  1951-02-10. Vidaresänt till Calcutta.
       
Red17 Travanc M/S Travancore 1951 Luftpost till Styrman på m/s Travancore, Antverpen Belgien, stämplat Stockholm 5, 1951-08-27
Red17 Tyr1951 S/S Tyr 1951 Luftpost till Maskinchefen S/S Tyr, Stockholm f.v.b. Frankerat 20+20 öre GV stämplat Rölanda 1951-08-28. Eftersänt Stockholm 1951-08-29 till Transports Jules Rouen, France.
Red17 Solvi S/S Solviken 1951 Flygpost 5x20 = 100 öre från  Gävle1, 1951-03-26 till s/s Solviken, Wallems Rederi Norge Eftersänt till Simpson U.S.A.
Red17 Solv S/S Solviken 1951 Flygpost 2x45 = 90 öre från  Gävle1, 1951-04-03 till s/s Solviken, Wallems Rederi Norge Eftersänt till Simpson U.S.A.
Red17 Barda M/S Bardaland 1951 Brev från Göteborg 1, 1951-08-10 till Maskinisten på m/s BARDALAND, Göteborg. Rederi: Angf AB Tirfing. Bygd 1936. Adresserat till Thor Eckert o. Co New York 6, USA. -  Ett senare byggt fartyg med samma namn M/S BARDALAND. Byggd 1973 av VEB Schiffswerft Neptun, Rostock, Östtyskland.
Red17 Chile M/F Chile 1951 Luftpostbrev frankerat 175 öre till Rederi Nordstjärnan Stockholm. Eftersänt Agencia, Santos maskinstämplat Stockholm 7, 1951-09-28. Ankomsstämplat Santos 1951-10-02
Red17_Grane M/S Granefors 1951 Aerogran (Johnson Hill) frankerat 15+15 öre GV stämplade PKP  159 1951-10-03 till M/S Granefors Blue Star Lin. Australien. Eftersänt 1951-10-17 till Florida, USA
Red17_Atlanti M/S_AtlanticO 1952 Brev frankerat 30 öre stämplat Göteborg 24, 1952-01-15. Till Kapten M/S på "Atlantic Ocean", Near East Agency Piraeus, Greece. Eftersänt Beyrouth, Lebanon.
Red17 Inger S/S Inger 1952 Flygpost frankerat 50 öre från  Gävle 1, 1952-09-12 till s/s Inger Transmarin Hälsingborg. Eftersänt till Messrs. Agence Maritime Baltica, Algiers, Algeria
Red17 Nagara 1 M/S Nagara 1952 Please Forward. Luftpost 80 öre till United Liners Agencies of India Ltd 1952-10-13. Vidaresänt till Sudan.
Red17_SthNY m/s Stockholm 1952-10 Brev frankerat 50+50 öre stämplat Stockholm 12, 1952-10-11 direkt till S. A. L. New York.
Red17_SthNewY m/s Stockholm 1952-10 Brev frankerat 1 kr stämplat Stockholm 20, 1952-10-15 direkt till S. A. L. New York. Köksbiträdet borde haft en kniv att öppna brevet med :) ;-)
Red17_Laponia m/s Laponia 1952-11 Brev frankerat 2 x25+10 öre stämplat Stockholm 19, 1952-11-22 till m/s Laponia, England med innehåll. Eftersänt till L.K.A.B. Narvik, norge. [INCONNU] RETURN TO SENDER.
Red17_Svaneh M/S_Svaneh 1953-01 Brev frankerat 25 öre stämplat PKP 288 1953-01-22.
Red17_Svaneho M/S_Svaneho 1953-01 Brev frankerat 40 + 40 + 10 + 10 öre stämplat gummistämpel Stockholm 2, 1953-01-30
  M/S_Svan 1953-02 Brev frankerat 4 x 25 öre maskinstämplat Stockholm 15, 1953-02-25 till M/S Svanaholm Svenska Orientlinjen Göteborg f. v. b.
Red17 Trav M/S Travancore 1953 5 gr. Luftpstbrev frankerat 80 öre stämplat Stockholm 1953-04-13 till United Liner Agencies of Pakistan.
Red17 Burma M/S Burma 1953 Vykort frankerat Åtvidaberg 1953-07-11 med 25 öre, rätt porto. Eftersänt med Luftpost och bifrankerat med 10 öre GVIA, stämplat Göteborg 1953-07-13. Ankomststämplat Port-Said.
Red17InspHel S/S Helios 1954 Trycksak frankerad 5+5 öre ostämplat till S/S Helios, New East Agency Istanbul. Ankomststämplat Istanbul 1954-06-30. Stämplat  GEMI GITMISTIR. Fritt översatt: Fartyget är borta.  Eftersänt Rederiet Göteborg
Red17 Helio S/S Helios 1955 Flygpost frankerat 50 öre från Johanneshov 1955-01-07 till S/S Helios c/o ..... Algeriet. Därifrån eftersänt till Hamburg.
Red17 Sarek M/S Sarek 1955 Brev frankerat 25+15= 40 öre motsvarande Utlandsporto. Stämplat Virserum 1955-05-16 till Sjöingenjör på M/S Sarek Trafik AB. Troligen vidaresänt i samlingskuvert av Regeriet
Red17 Bengal M/S Bengal 1955 Brev frankerat 40 öre motsvarande Utlandsporto. Stämplat Stockholm 5 1955-12-07 till Överstyrman på M/S Bengal. Troligen vidaresänt i samlingskuvert av Regeriet
Red Bifrost M/T Rudolf 1955 Brev till M/T Rudolf Andersson Rederi AB Bifrost. Flygpost frankerat 2,75 stämplat Malmö 1, 1955-08-05
Red17_Selma  M/S Selma 1955-10 Vykort frankerat med 3 x 25 öre till Styrman M/S Selma Thorden. Stämplat Uddevalla 1855-10-25, Eftersänt till New York.
Red17 BA ? 1956 Flygpost från Boden 1956-02-09 till Radiotelegrafisten, Agenzia Marthina Johnson Buenos Aires
Red17 Suecia M/S Suecia 1956 Aerogram stämplat Borås 4, 1956-06-19, vidaresänt Stockholm 1956-06-20 till personal på M/S Suecia Rederi A/B Nordstjärnan. Las Palmas, Gran Canaria
T18c (T18c) 1956 Aerogram frankerat  med 25 öre GVIA till M/S Kungsholm, stämplat Göteborg 1, 1956-11-06. Stämpel T18c, S.A.L. N.Y. 1956 NOV 13
Red17_Lic3416 M/S Canada 1956 Frankerat 4 x 25 öre Stockholm 10, 1956-11-13. Eftersänt Honolulu Frankostämplat LIC. 3416 Stockholm 40 öre.
Red17 Bahia M/S Kungsholm 1957 Aerogram till personal (Crew) ombord på, M/S "Kungsholm", Bahia, Brazil. Stämplat Göteborg 1957-03-17, frankerat 25 röd, 25 blå GVIA ankomststämplat Brasil. Kungsholm stämplat S.A.L. 1960-JUL-11 PM.
Red17 Japan57 M/S Japan 1957 Vykort frankerat 2 x 25 öre stämplat Vänersborg 1957-05-18 till M/S Japan, Göteborg FVB. Eftersänt Göteborg 1957-05-20 till Blyth & Co. Ltd Port Said.
Red17 Olav s/s Olav Asbjörn 1957 6 gr. Flygpost frankerat 80 öre från Jönköping till Captain s/s Olav Asbjörn. c/o Millers & Cory, St. Vincent, Cap Verde Island (Via Dakar)
Red17 Vingal m/s Vingaland 1957 Brev frankerat 40 öre till personal (Crew) ombord på m/s Vingaland från Varberg 1957-07-12 till Rotterdam, Holland
Red17 Scotland M/S Kerstin 1957 Vykort frankerat C Åre stämplat Åre 1957-07-30 till Hälsingborg. Eftersänt AIR  MAIL till Scotland, stämplat Hälsingborg 1957-08-01
Red17 Bernh m/s Bernhard Ingelsson 1957 Litet brev frankerat med 15 öre skickat från  Havdhem 1957-12-20 till Transmarin Helsingborg. bifrankerat 5 öre stämplat Stockholm Ban 1957-12-21. 25 + 10 öre makulerade Malmö 1 Luftpost 1957-12-24.
Red17_Bordea M/T Seanders 1958-04 Brev frankerat 40 öre GV stämplat Hälsingborg 1958-04-23 till Styrman Rederi A - B Svea Stockholm. Blå stämplat EFTERSÄNDES till Le Havre, överstruket och ändrat till Bordeaux.
Red17 Lions M/S Lions Gate 1958 5 gr. Luftpost, frankerat 90 öre, stämplat Härnösand 1958-08-11 till Rederi Nordstjärnan. Eftersänt till Kanalzonen, Panama Agencies, Cristobal, C.Z. Central america.
Red17 Troll m/s Trolleholm 1959 Brev frankerat 40 öre till personal (Crew) ombord på m/s Trolleholm från Göteborg 1959-02-16 till Eikenstraat, Belgien. Rött B är från sorteringsmaskin.
Red17_Madel m/s  Madeleine 1959 Brev frankerat 40 öre, maskinstämplat Göteborg 1, 1959-10-11 till personal (Crew) ombord på m/s  "Madeleine" Göteborg. Blå stämplat EFTERSÄNDES:
Red17 EastLo m/s Lommaren 1959 Brev Flygpost frankerat 1 kr till personal (Crew) ombord på m/s Lommaren. Stämplat Göteborg 1959-09-14. Eftersänt till Mitchell Cotts & Co  East London, South Africa.
Red17_Sabang M/S Sabang 1959 Vykort Flygpost frankerat 3 x 30 öre GVIA stämplat Brastad 1959-10-30. Till Chef Cock M/S Sabang Broströms Göteborg. Eftersänt Halal Shipping ADEN Arabia.
Red17 CapeTown m/s Lommaren 1960 Brev Flygpost frankerat 70 öre till Styrman (Crew) ombord på m/s Lommaren. Stämplat Göteborg 1960-02-07. Eftersänt med etikett till Transatlantic Shipping Agency Ltd. Cape Town, South Africa.
Red17 Kh M/S Kungsholm 1960 Brev till personal (Crew) ombord på SAL, M/S "Kungsholm". Skickat från Reykjavik 1960-07-07 ankomst till fartyget Kungsholm stämplat S.A.L. 1960-JUL-11 PM.

 

Från 1961 - 1980.

Till "sjöman" och "Crew", via Konsulat, Agencies e.d. utrikes till havs. e.d.

Red17 Grips M/S Gripsh 1961 Brev till Crew, M/S Gripsholm, stämplat Jönköping 1961-07-06 till Trondheim, Norge
Red17 Tanus S/S Tanus 1961 Brev till Kaptenen S/S Tanus, stämplat Göteborg Gothia 61, 1961-07-14
Red17_Kenn61 M/S Kennedy 1961-07 Aerogram frankerat40 öre GVIA stämplat Härnösand 1, 1961-07-25. Till Styrman M/S Kennedy Transatlantic Göteborg.
Red17_Abisko62 M/S Abisko 1962-09 Brev frankerat 35 öre maskinstämplat Stockholm Ban 1962-09-16. Bifrankerat 95 öre. Förmodligen Eftersänt med Flyg med 40 öres Flygtillägg / 5 gram. Sydamerika eller Mellanasien?
Red17_Gothia M/T Gothia 1963-08 Luftpostbrev till Kapten Pan Gothia, 10 gr. frankerat 140 öre  maskinstämplat  Hälsingborg 1, 1963-08-09. Till Rederi AB. Kungsoil Kungsbacka f.v.b.
Red17_Blanka M/S Blanka 1963 Vykort från Le Havre 1963-08-20 till M/S Blankaholm (SAL) Göteborg. Eftersänt Broströms Stockholm.
Red17 Venezia M/S Venezia 1963 Brev från Kävlinge Luftpost 50 öre till M/S Venezia via Knudsen & Co Ltd, Lissabon. Stämplat Kävlinge 1963-09-14
Red17 Hjelmaren MF Hjelmaren 1963 7 gr. Brev stämplat Landskrona 1963-10-21 till Transatlantic, Göteborg. Frankerat 5+70+35= 110 öre vidaresänt med stämpel till Transatlantic Shipping Agency Cape Town, South Africa
Red17_Hjalmar MF Hjalmaren 1963 Luftpost från DDR frankerat 60 Pf. stämplat Bremen 5, 1963-11-22. till M/F  Hjalmaren, Göteborg. Bifrankerat Lic. 3126 40 öre till African Girarantes Building, Cape Town, South Africa.
Red17_Kennedy M/S Kennedy 1963 Julkort frankerat 20 öre GVIA, stämplat Laxå 1963-12-23 till rederi AB Transatlantic i Göteborg. Eftersänt, Durban, South Africa, bifrankering frankostämpel Lic. 3126 valör 40 öre stämplad Göteborg 1963-12-27.
Red17 ASOK M/S Hong Kong 1964 Brev stämplat Norrköping 1, 1964-01-11 till M/T Hong Kong Göteborg. A.S.O.K. (Svenska Ostasiatiska Kompaniet)
Red17 Kratos M/F Kratos 1964 Luftpost, Express till M/F Kratos, Rederi Trans-Oil. Brevet frankerat  4 x 25 öre automathäfte HA 9, stämplat Stockholm 1, 1964-02-09
Red17_Kenn64 M/S Kennedy 1964 Brev frankerat 6 x 10 öre,  stämplade Göteborg 1964-10-28 till M/S G.D. Kennedy Transatlantic i Göteborg. Eftersänt, Du ...., bifrankering frankostämpel Lic. 3126 valör 40 öre stämplad Göteborg 1964-10-29.
Red17 Poly M/T Polycrest 1964 Brev från Stockholm Ban 1964-11-13 till Telegrafisten M/T Polycrest, Kristiansand Norge
Red17 Ursa M/S Ursa 1965 Brev frankerat 40 öre, från Fårösund 1965-03-15 till Red. Transmarin Hälsingborg. Eftersänt?, bifrankering 40 öre stämplat Malmö Utr. 17 MRS 1965. Baksidan totalt blank
Red17_KennABRT M/S Kennedy 1965 Vykort frankerat 30 öre, stämplat Kristinehamn 1965-04-20 till rederi AB Transatlantic i Göteborg. Eftersänt, till svårläst etikett, bifrankering frankostämpel Lic. 3126 valör 35 öre stämplad Göteborg 1963-12-27.
Red17_Fortuna Fortuna 1965 Brev frankostämplat Lic. 8868 valör 060 öre Stockholm 1965-06-30 till Rederi Svea Stockholm. Bifrankerat  frankstämpel Lic. 7844 valör 00.50 öre.
Red Kookabu M/S Kookaburra 1965 Brev från Bollebygd 1965-07-30 till Transatlantic Göteborg. Eftersänt C.B. Fenton & Co Cristobal, Panama.
Red Kooka66 M/S Kookaburra 1966 Aerogram avsänt Bollebygd 1966-01-19, frankerat 60 öre till Transatlantic, Göteborg. Adressen överteipad och Eftersänt med frankostämpel 0.10 öre, troligen i "påse" till nästa hamn.
Red KookaSuez M/S Kookaburra 1966 Aerogram avsänt Bollebygd 1966-05-25, frankerat 60 öre till Transatlantic, Göteborg.   Eftersänt med stämpel "The Damanhour Shipping Ag. Suez - Port Tewfik Egypt"
Red17 Filipin   1967 Brev från Filipinerna till Salens Rederi Göteborg.
Red17_Avaf67 M/S Avafors 1967 Vykort från Taranto, Italien till M/S Avafors Grangesbergsbolaget. Stämplat Stockholm 16, 1967-05-03
Red17 Argo M/S Argo 1967 Brev till personal (Crew) ombord på M/S ARGO. Frankostämplat Lic. 5806 porto 01.60, Göteborg 1967-04-06, S-MAN Tankers.
Red17 Cooranga M/S Cooranga 1968 Brev från Schiedam, Holland 1968-06-04 till Radiooperator  M/S Cooranga C/o Transatlantic, Göteborg. Frankostämpel Lic. 14002 60 öre stämplad 1968-06-06. Fartyget Cooranga fanns 1954 - 1980.
Red17 Brow m/s Browind 1968 Brev frankerat 350 öre till Bangkok, Thailand och Kapten på m/s Browind. Stämplat Stockholm 1968-12-30
Red17_Scanthiod M/T Scanthiod 1969 Luftpostbrev frankerat 140 öre stämplat Trollhättan 1969-01-14. Till M/T Scanthiod AB Svea, Stockholm. Eftersändningsetikett till Thoresen & Co Ltd Singapore
Red17 Trolleh m/s Trolleholm 1969 Brev till Styrman m/s Trolleholm, Bremen, Tyskland. Frankerat med 40 öre, stämplat Göteborg 1, 1969-02-24.
Red17_Portl M/S Portland 1970 Aerogram (Ae 1) avsänt Tyringe 1970-04-04 till M/S Portland Nordstjärnan, Göteborg. Eftersänt med röd stämpel Rio De Janeiro, Brasil
Red17 Vasaholm M/S Vasaholm 1970 Vykort från Israel Haifa 1970-10-16 till Göteborg
Red17_Alida M/S Alida 1972 Julhälsning frankerad 45 öre stämplat Bohus 1972-12-19 till "Alida Gorthon". Tilläggsfrankerat med frankostämpel Lic. 100206?  35 öre, vilket borde betyda 10 öre överfrankerat. Stämplat 1972-12-27. Inget som tyder på Flygtillägg.
Orsak_Rede M/T Claude 1973-01 Vykort frankerat 5 + 65 öre stämplat Norrtälje 1973-01-31 till Red AB Transmarin f.v.b. "Var vänlig meddela avsändaren, . . ."
Red17 Ragne M/S Björn Ragne 1973 Brev frankerat 120 öre till Rederi AB Ragne, Västervik. bifrankerat Frankostämpel 10970 40 öre Västervik 1973-04-05.
  M/S Snow Fl 1973-08 Air Mail frankerat 75 öre till M/S Snow Flower, Salensrederi
Red17_Sal74 T/T Sea Scout 1974 Vykort frankerat 65 öre stämplat Göteborg 55, 1974-11-30.  Eftersänt med Frankostämpel Lic. 5179,  0.05 öre stämplad Stockholm 1974-12-02
Red17_Stena78 M/V Stena 1978-04 Brev Flygpost frankerat 1:70 stämplat Göteborg 1978-04-10 till D.P.SL Shipping Comp  Dundee, Scotland
Red17_Yokoh M/S Malmros 1978-10 Expressbrev frankerat 5+2x250 = 10 kr stämplat Ystad 1978-10-23 till Yokohama, Japan. Ankomststämplat 53.10.26.
Red17_Bifrost Bifrost 197?- Luftpost från Rostok till Rederi Bifrost POB Göteborg. Bifrankerat 1 kr stämplat Göteborg - Utrikesavd. 197?-?
Bild/Red Fartyg År Beskrivning av försändelsen till fartyg, via Konsulat, Agencies e.d.

.

Till passagerare ombord på fartyg.

Bild/Red Fartyg År Beskrivning av försändelsen till passagerare ombord på Fartyg/båt.
Red Bark Barken Sävenäs 1889 Australienskt Postcard till passagerare August Zeth.... ombord på Barken Sävenäs. Stämplat Melbourne FEB 7 1889. Adresserat till Svenska och Norska konsulatet. J. F. Nordström ville gärna höra nyheter från Skellefteå. Det var innan internet kom
Red17_Monark S/S Monark 1931 Luftpostbrev frankerat 35 öre GV stämplat PKP 181, 1931-08-01 till Kapen på S/S Monark Newcastle on vTyne, England.
Red17 Pegasus M/S Pegasus 1932 10 x 15 öre på brev stämplat Göteborg 1932-06-30 till Rederi Transatlantic och Mr Thorell ombord på M/S Pegasus. Eftersänt till Trans. Ship. Agency Cape Town Sydafrika. Återsänt Prinsgatan 4, Gothenburg.
Red17 Capeto M/F Talleyrand 1933 Brev från Suidafrika frankerat 3D, stämplat Capetown 1933-08-18. Eftersänt ett flertal ggr. -- Ambulancia 1933-10-21 --  Göteborg 1933-11-29. ? ? ? -- Göteborg 1934-08-23. -- Oslo 1934-08-24. --Baile Atha Cliath (Irish Gaelic, iländska för Dublin) 1934-08-29. Odaterade stämplar -- "RADIOSTASJONEN" -- Retur avsändaren.
Red17 Ingaro S/S Ingarö 1935 Brev till Rederi AB Rex, frankerat med 15 + 10 Riksdagen, fullt porto utrikes. Märkena stämplade Karlskoga 1935-03-15.
Red Strathmore S.S Strathmore 1936 Brev från Indien till Marseilles. Passenger per P & O Steam Navigateur S.S. Strathmore, stämplat 1936-09-04.
Red17 Ahti s/s Ahti 1936 Brev frankerat 15 öre till Doktor C. M. Sch. Bergarholmen s/s Ahti Helsingfors. Stämplat Stockholm 21, 1936-08-13.
Red17_Montro S/S Montrose 1937 Luftpostbrev stämplat Stockholm 1937-03-06 till Passenger på S/S Montrose, Bordeaux.
Red17 M/S Balboa 1937 5 gr. Luftpost stämplat Stockholm 1937-05-15 till San Francisco, eftersänt San Pedro, California
Mar Sudan M/S Formosa 1939 Del av Luftpostbrev till Port Sudan, SUDAN, stämplat Stockholm 1939-04-17. Ankomststämplat 19/?  1939, Poste ???
Red17 SAL S.A.L. 1942 4 gr. Luftpost till Bengtsson, Kungsholm, Svenska Amerika Linjen, Göteborg.  Frankerat 35+50= 85 öre stämplat Eslöv 1941-03-06. Eftersänt [S.A.L.] 636 Fifth Ave. New York,  stämplat Göteborg 1941-03-07. Retur avs. ankomststämplat Göteborg 1942-06-01.
Red17 Suriname Trans 1945 Air Mail från Suriname stämplat Paramaribo 1945-02-15 till Göteborg. Censurerat  1945-03-21. Stämplat Göteborg 5, 1945-05-12. Vidare till Transatlantic Air mail via New York.
Red17 Dahlia M/S Dahlia 1952 Brev från Stockholm Ban 3 x 25 öre till Passenger M/S Dahlia, Svenska Lloyd. Stämplat Eftersändes: Stämplat Göteborg 1 1952-04-22, Obeställb. avd.
Red17 Hall53 M/S Hallaren 1953 Aerogram till Herr Wilen M/S Hallaren. Eftersänt med brun etikett Port Said, Egypt, stämplat Nyköping 1953-08-30. Ankomststämplat Port Said 1953-09-04.
Red17 H412 Kungsholm 1956 Brev frankerat 40 öre till Herr R. M. i hytt 412 ombord på M/S Kungsholm, 97 pier, New York U. S. A.
Red17 Aero M/S Gripsholm 1959 Aerogram avsänt Johanneshov 1959-09-12, frankerat med 40 öre GVIA, till M/S Gripsholm, Pier 97 New York, USA
Red17 Stav M/S Stavang 1960 Expressbrev frankerat 90 öre till Frk. Britta i hytt 112 ombord på M/S Stavangerfjord. Postat Stockholm Ban 1960-03-14 till Norska Amerikalinjen, Oslo.
Red17 Anna Anna Brodin 1962 5 gr brev frankerat 40 öre från Stockholm Ban 1962-03-15 till Amsterdam. Eftersänt därifrån 1962-03-20 till Narvik. Stämplat där 1962-04-17. Påtecknat Rederi AB Disa Stockholm 16.
Red17 TorA Tor Anglia 1966 Vykort till person på M/S "Tor Anglia" Göteborg. Ankomststämplat Göteborg 2, 1966-09-12. Troligen samsänt till fartyget
Red17 Bangkok Kungsholm 1974 Brev från Belgien stämplat 1974-03-01 till Passengers Kungsholm World Cruise. Adress Bangkok Thailand

.

Eftersänt, bifrankerat med frimärke

Bild/Red Fartyg År Beskrivning av försändelsen Eftersänt eller bifrankerat med frimärke
Red18 Wisb S/S Wisborg 1909 Brev från Malmö 1909-08-26 till Skanör. Eftersänt till Åhus. Ankomststämplat Skanör 1909-08-27 och Åhus 1909-08-28
Red 18 S/S Tasmanie 1918

Brev stämplat Moholm 1918-02-11 sänt till S/S Tasmanie Newyork U.S.A. Censurerat av 4650 samt vidaresänt från New York 1918-APR-16

Red18 Bogstad S/S Bogstad 1920

Brev med 20 öre medaljong till Cristiania, stämplat 1920-08-21 i Skönnerud. Ankomststämplat Kristiania 1920-08-23 och vidaresänt till New Orleans.

Red18 Sagoland S/S Sagoland 1928

Avsänt Göteborg 1928-01-10 till Kaptenen på s/s Sagoland, Vancouver. Retur till Amerikahuset, Göteborg Feb. 7 1928

Red18 Nedjan S/S Nedjan 1931

Brev från Simrishamn till Rederi AB Ostkusten, Trelleberg och där Eftersänt till Bilbao, Spain. Lösenstämpel (T10) stämplad Trälleborg 14.2.31. Ankomststämplat Bilbao 17 FEB 31.

Red18 Bagge M/S Aramis 1934 Brev till Passagerare B. Bagge på fartyget Aramis. Röd stämpel "MIT LUFTPOST BEFÖRDERT, BERLIN ". Frankerat 90 +60 +25 = 175 öre rätt porto till Japan. Stämplat Göteborg 1934-01-10. Var brevet på väg till Kobe, Japan eller Port Said, Egypt eller tvärtom ?
Red18 Inger1 m/s Inger 1934 Brev från PKP216 C 1934-07-21 till Jungman A. Lundberg m/s Inger, Simrishamn. Eftersänt till A/B Höckerts Eftr. KEMI, Finland
Red18 Inger2 M/S Inger 1934 Brev från Vänersborg 1934-09-17 till Jungman A. Lundberg M/S Inger, Skeppsredare C. Modén, Simrishamn. Eftersänt till Nordisches Frachtkontor Lubeck, Tyskland.
Red18_Sve48 Svensksund 1948-11 Luftpostbrev till Styrman på Svensksund till Rederi AB Svea. Frankerat 40 öre GV stämplat  Hälsingborg 3, 1948-11-01. Bifrankerat 20 öre GV och stämplat EFTERSÄNDES. till Teneriffa.  Stämplat Stockholm 2, 1948-11-03.
Red18 Brazil Brazil 1949 Brev från Borås 1949-08-15 frankerat 5 x 20 öre Strindberg till c/o Brazil Fallenius & Leffler Göteborg. Eftersänt till Cia Transportadora, Colombia. Eftersänt igen till Cia Chilena, Valparaiso.
Red18 Leyton S/S Amsterdam 1951 Brev från Leyton till 2:e maskinist på S/S Amsterdam. Rederi A-B Svea, Stockholm fick lösa ut brevet med 30 öre 1951-04-09.
Red18 SAL M/S Gripsholm 1953

Brev Par Avion stämplat  Malmö 1953-11-25 sent till M/S Gripsholm, New York. Ankomststämplat S.A.L. N.Y. 1953-11-27

Red18 Trav M/S Traviata 1958 Brev frankerat 40 öre, till Bremen Germany. där eftersänt till Bremerhaven. Avs. Walleniusrederierna. Stämplat 1958-01-21.
Red18_Vistas M/S Vistasv 1961-03 Brev till Bef. elev på M/S Vistasvagge, Stockholm 16. Frankerat med 15 + 5 + 15 stämplat PKP 85C 1961-03-18. Tilläggsfrankerat 60 öre stämplat Stockholm 1961-03-23.
Red18 Port M/S Portland 1970 Aerogram till sjöman ombord på M/S Portland, Rederi AB Nordstjärnan, Göteborg. Stämplat Tyringe 1970-04-04. Eftersänt till Rio De Janeiro, Brazil.
Red18 Victo M/S Victoria 1973 Brev med Express till M/S Victoria. Stämplat 1973-06-18. Please Forward.
  Fartyg    
Red Vassi M/S Vassijaure 1963 Brev frankerat 50 öre, bifrankerat med 60 öre. Båten troligen i Persien enl. innehållet i brevet. Stämplat 1963-12-06
Malgomaj M/S Malgomaj 1965 Fartyget hette tidigare Malgomaj. 1965 omdöpt till COMMODORE CHARLES H SMITH.

.

Bifrankerat med - Frankostämpel.

Bild/Red 28 Fartyg   Beskrivning av försändelsen, Eftersänt med bifrankering frankostämpel
Efters 15 FKMB m/s Murjek 1938 Brev stämplat FKMB Södertälje S, 1938-09-19 till telegrafisten på m/s Murjek. bifrankerat med 20 øre av Luossavaara - Kiirunavaaras frankostämpel i Narvik 1938-09-22.  Francotyp C Lic. 52 (O.G. 5.3.1.1) Anteckning Brådskande.
Red 1136 M/S Innaren 1948 Brev från Gävle 1948-09-23 till Göteborg, Jungman Fagreus, ombord M/S Innaren. Vidaresänt med 0060 öre frankostämpel (Hasler C Lic. 1136) till Dakar, Senegal Fr. West Africa 1948-09-27. Stämpel på klisterremsbrun etikett.
Red SelmaT M/S Selma 1948 Luftpostbrev frankerat 20 öre GV Mölndal 1948-12-10 till Uddevalla. Eftersänt med frankostämpel Lic. 1190, 60 öre till USA.
Red17 Embla M/S Embla 1951 Brev från Malmö 1, 1951-08-09 till  Maskinist M/S Embla, Rederi Svea. Eftersänt  till Rotterdam,och bifrankerat med frankostämpel 005 öre till D. Burger & Zoon, Holland. Stämplade med  Holländsk Transorma med rött JF.
Red17_Thorden Thorden 1955 Brev till Översatyrman Thordén Linies, Uddevalla. Frankerad med 10 öre GVI Adolf stämplad Ålsten 1955-02-13. Bifrankerad Frankostämpel Lic. 1190 stämplad Uddevalla 1955-02-15.
Red17_Yarrow M/S Yarrow ..... 1957 Brev Par Avion frankerat 25 öre Sv. Järnvägar, stämplat Stockholm Ban 1957-01-15 till Göteborg. Tilläggsfrankerat med Frankostämpel Lic. 4136 valör 00.35 öre + 00.05 öre till General Steamship, San Francisco 4.
Red17 Zelos M/T Zelos 1958 Luftpost från Eire till M/T Zelos, Rederi Transoil, stämplat Bale Atha Cliath 1958-10-03. Frankostämpel Lic. 5806 01.00 Göteborg 1958-11-06.
5210 M/T Varanger 1959 Vykort från Paddington, England till Bergen, Norge. Vidaresänt med 015 øre frankostämpel till M/T Varanger 1959-10-22.
Red Forestland M/S Forestl 1959 Brev frankerat 1,45 stämplat Ängelholm 1959-11-14 till MS Forestland, Göteborg. bifrankerat med frankostämpel 045 öre
Red Temnaren M/S Temnaren 1960 Vykort frankerat med 25 öre, stämplat Varberg 1960-05-27 till Transatlantic, Göteborg. Frankostämpel LIC. 3126 med Luftpost till Aderlaide South Australia.
Red Stratus60 M/S Stratus 1960 Vykort frankerat med 20 öre GVIA, stämplat Landskrona 1960-08-04.  bifrankerat med 075 öre frankostämpel Lic. 3126, stämplat Göteborg 1960-08-08 till Melbourne.
Red Coolg M/S Coolgardie 1961 Vykort frankerat 30 öre GVIA, stämplat Alingsås 1961-05-23. bifrankerat med frankostämpel Lic ? stämplat 1961-05-24 till Suez, Egypt. Lila stämpel LUFTPOST.
Red oreg M/S Baranduna 1961 God Jul-hälsning från Motala 1961-12-11. bifrankerat med frankostämpel Göteborg 1961-12-12 till Steamship Corporation Ltd. Portland 4,  Oregon USA
Red_Conv M/S Convallaria 1962-01 Brev till Radiotelegrafist Wendel, frankerat 30 öre GVIA maskinstämplat Göteborg 1962-01-11. Bifrankerat med frankostämpel Lic. 1177 valör 010 öre stämplat Göteborg 1962-01-12. Brevet Eftersänt i ytterkuvert till rätt ort.
Red_Convall M/S Convallaria 1962-03 Brev frankerat 30 öre maskinstämplat Göteborg 1962-03-30. Bifrankerat med frankostämpel Lic. 1177 valör 030 öre stämplat Göteborg 1962-03-31. Brevet Eftersänt i ytterkuvert till rätt ort.
Red_MS Kolsnaren06 M/S Kolsnaren 1962-06 Vykort frankerat med 30 öre stämplat Stockholm 1962-06-28.  Bifrankerat med frankostämpel Lic. 3126 valör 00.25 öre stämplat Göteborg 1962-06-29 till Sierra Lione,West Africa.
Red_MS Kolsnaren08 M/S Kolsnaren 1962-08 Vykortsbrev frankerat 50 öre stämplat Johanneshov 1962-08-07.  Bifrankerat med frankostämpel Lic. 4136 valör 030 öre stämplat Göteborg 1962-08-08 till Cape Town, South Africa.
3126 M/T Hjelmaren 1963 Brev från Göteborg till Göteborg. Vidaresänt med 01.05 frankostämpel till M/S Hjelmaren 1963-04-06.
Red Jaga M/T Jaga 1963 Brev från Tyskland till M/T Jaga, Göteborg. Eftersänt med frankostämpel Lic. 30021 Göteborg  1963-03-12
Red Timex m/s Broholm 1963 Brev 6c från Nederland 1963-12-23 till m/s Broholm Rederi Timex Gothenburg.  bifrankerat med 30 öre, frankostämpel Lic. 30021, 1964-01-08.
Red17_Kenn64 M/S Kennedy 1964 Brev frankerat 6 x 10 öre,  stämplade Göteborg 1964-10-28 till M/S G.D. Kennedy Transatlantic i Göteborg. Eftersänt, Du ...., bifrankering frankostämpel Lic. 3126 valör 40 öre stämplad Göteborg 1964-10-29.
Red Troms65 m/t Troms 1965 "Studsbrev". Brev frankerat med 40 öre GVIA, stämplat Eskilstuna 1965-11-10 till Wilhelmsen Lines Oslo. Eftersänt med frankostämpel 50 öre Oslo 1965-11-25. Eftersänt frankostämplat Nederlandse Antillen, Curacao 1965-12-08. Antecknat PTO (Travelling Post Offices ?). -  (http://www.tpo-seapost.org.uk/ är en samlarförening i GB)
Red_VikarGbg66 M/S Vikaren 1966-08 Flygpost frankerad 40 öre stämplat Göteborg 1, 1966-08-09 till M/S Vikaren Transatlantic Göteborg 2. Bifrankerat med frankostämpel LIC. 14002, valör 50 öre Göteborg 1966-08-11.
Red_Carib66 M/S Carib 1966-12 Brev frankerat med 40 öre GVIA, maskinstämplat Stockholm Ban 1966-12-15. Bifrankerat 0,40  frankostämpel Salen Stockholm 1966-12-23
Red_CaribTyr M/S Carib 1966-12 Brev frankerat med 25 öre GVIA, handstämplat Tyresö 1966-12-??. Bifrankerat 0,65  frankostämpel Salen Stockholm 1966-12-27
Red_Carib67 M/S Carib 1967 Brev frankerat 5 + 40 öre stämplat Bandhagen 1, 1967-03-29 till Salenrederierna, Stockholm. Bifrankerat med frankostämpel Lic. 3153 Salenrederierna, stämplat Stockholm 1967-04-10.
Red17 Durban m/s Alabama 1969 Vykort från Göteborg 1969-09-03 till Elmaskinist m/s Alabama. Eftersänt med Luftpost och Frankostämpel Lic. 14002 30 öre till Durban, South Africa.
Red17 Forest m/s Forestland 1969 Flygpostbrev frankerat 70 öre till Maskinchef m/s Forestland Göteborg 7. Tilläggsfrankerat frankostämpel Lic. 30021 stämplat Göteborg 1969-12-16.
Red SagaJul m/s Atlante Saga 1984 Julkort från Utrecht, Nederland 1984-12-17 till Göteborg. bifrankerat med 100 öre, frankostämpel Lic. 25194, stämplat Göteborg 1984-12-27.
Red Poly M/T Polyereis 1964 Brev frankerat 60 öre till Norge, och stämplat Stockholm Ban 1964-07-09. bifrankerat i Kristiansand, Norge med 100 öre norsk frankostempel Lic nr 1838
Red Timex2 m/s Broholm 1964 Brev 10 c från Nederland 1964-12-16 till m/s Bromalm Rederi Timex, Gothenburg. bifrankerat med 45 öre, frankostämpel Lic. 30021, 1964-12-23.
Red Felis M/S Felis 1966 Vykort från Ijmuiden, Holland 1966-07-05 till Red. A. Leffler & Son Göteborg. Frankostämplat 30 öre 1966-07-07
Red Brodin M/S Axeline 1967 Brev 70s från Pilipinas stämplat Manilla 1968-01-13 till Rederi A/B Disa, M/S Axeline Brodin. Frankostämplat 20 öre Disa the Brodin line.
Red Kolsm m/s Kolsmaren 1967 Brev från Polen 1967-01-03 till Rederi Transatlantie. Eftersänt med frankostämpel Lic. 14002 valör 090 Göteborg 1967-01-16.
Red Arizona m/s Arizona 1967 Vykort från South Africa 7½ c stämplat Capetown 1967-12-08 till Rederi Transatlantic Göteborg. Frankostämplat Lic. 14002 70 öre.
Red Van m/s Vanessa 1968 Vykort stämplat Malmö 1968-04-25 frankerat 40+90 öre till M/S Vanessa  Rederi Transatlantic.
Red Vane m/s Vanessa 1968 Vykort från South Africa 7½ c stämplat Capetown 1968-04-28 till Rederi Transatlantic Göteborg. bifrankerat med frankostämpel Lic. 14002 50 öre Göteborg 1968-05-03.
Red Vanes m/s Vanessa 1968 Vykort stämplat Malmö 1968-05-27 frankerat 40 öre till Rederi Transatlantic. bifrankerat med frankostämpel Lic. 14002 40 öre stämplat Göteborg 1968-06-12.
Red Alban M/S Albany 1968 Brev frankerat med 1 kr + 45 öre, stämplat Göteborg 3 1968-09-24. bifrankerat med frankostämpel Lic. 14002 15 öre Göteborg 1968-09-26.
Red Vaigu S/S Vaigu 1968 REK-brev till sjömannen, frankerat med 1,40 kr + 45 öre, stämplat Oskarshamn 1968-07-15. Adresserat Rederiet Stockholm och därifrån Eftersänt till England med ett antal försök att finna mottagaren. Returnerat Stockholm1968-08-02
7024 M/T Soya Atlantic 1969 m/44- Lic.nr 7024, 4-ställig Francotyp Cc. Wallenius Line Stockholm bifrankerat med 00.25 samt eftersänt till Antwerpen. 45 öre Nobel stämplat Örkelljunga 1969-01-21.
7024 ast M/T Soya Atlantic 1969

m/44- Lic.nr 7024, Wallenius Line Stockholm bifrankerat med 00.25, stämplat 1969-03-21.  På baksidan röd stämpel: Försändelsen har av rederiet bifrankerats med ___25___ öre

Lu1 Talabot M/S Talabot 1969

Svenskt Aerogram använt ombord på M/S Talabot på väg till Australien , postat i Afrika till Sverige. Frankostämplat i Cape Town, South Africa 1969-08-18

Red17 Ruby M/S Ruby 1969 Luftpostbrev frankerat 70 öre stämplat Göteborg 1 1969-09-04. bifrankerat frankostämpel 30021 50 öre stämplat Götaborg 1969-09-24.
Red17 Forest M/S Forest 1969 Flygpostbrev till Maskinchef M/S Forestland. Frankerat 70 öre stämplat Göteborg 2 1969-12-10. Bifrankerat frankostämpel 30021 110 öre stämplat Götaborg 1969-12-16.
Red Medea M/S Medea 1971 Brev frankerat med 55 öre till Jungman (Crew) ombord på M/S Medea. c/o Wallenius Rederier. Frankostämplat av Rederiet Stockholm 1971-09-21. På baksidan  röd stämpel: Försändelsen har av rederiet bifrankerats med ___90___ öre
efters 15413 M/S Commodore 1972 Brev stämplat Oxelösund, 1972-05-31 till Radio Officer på m/s Commodore Charles H Smith. bifrankerat 10 öre med frankostämpel Lic. P.B. 15413 som innehades av Gränges Rederi, Stockholm.
Red 15413 M/S Commodore 1972

Samma brev med 75 öres porto sänt 1972-05-31. bifrankerat med 10 öre 1972-06-01. Frankomaskinen Pitney Bowes Lic. 15413  Ingenting annat tyder dock på att brevet sänts vidare till en  hamn utomlands. Så har dock skett.

Red 40457 M/T ElisabethF 1972 Brev  frankerat 75 öre maskinstämplat stämplat Karlskrona, 1972-07-14 till Motorman på m/t Elisabeth Fernström. Bifrankerat 125 öre med frankostämpel Lic.  40457 stämplad Karlshamn 1972-07-19. Troligen vidaresänt i samlingskuvert.
       
Red Ragne M/S BRagne 1973 Brev frankerat 120 öre, stämplat Falkenberg 1973-04-03 till Rederi Ragna, Västervik. Eftersänt med frankostämpel Lic. 10970, stämplad Västervik 1973-04-05,  40 öre.
Red28 9019 M/S Ariadne 1973 Brev från Norrtälje 1973-04-30 till M/S Ariadne, AB Bellis, Stockholm. Frankostämplat Lic. 9019 med 00.85. Hur och vart brevet gått sedan, står inte att finna på kuvertet.
Red Alida73 Alida 1973 5 gr. brev frankerat 1 kr stämplat Helsingborg 1973-06-05. Frankostämpel Lic. 10026, 25 öre stämplad 1973-06-06.
Red Snow07 M/S Snow Flower 1973 Brev frankerat 1 kr från Nol 1973-07-16 till Stockholm 14. Frankostämplad Salén-Rederierna (Lic. 5179) med  0,30 öre 1973-07-20
Red Snow08 M/S Snow Flower 1973 Brev 0,75 öre maskinstämplat Göteborg 1973-08-13 till Stockholm 14. Frankostämplad Salén-Rederierna (Lic. 5179) med  0,75 öre 1973-08-14
Red Snow09 M/S Snow Flower 1973 Brev Express 450 öre från Angered 1973-09-07 till Rotterdam 2, Holland. Ankomststämplat Rotterdam med  svårläst datum.
Salens74 1974 Kort först sänt från Las Palmas (märke under etiketten) till Salens Rederi. Sedan eftersänt med flyg i ytterkuvert till Japan och frankostämpel 40ö i tillägg. Där eftersänt till Sverige och försett med frankostämpel 55Y
Red Atitlan M/S Atitlan 1974 Vykort från England, stämplat Rotherhithe  1974-03-27 till Salenrederierna M/S Atitlan, Stockholm. Frankostämplat Lic. 5179 25 öre.
Red17 Otello M/T Otello 1974 Vykort till M/T Otello, O.T. Red. Skärhamn. Frankerat 65 öre, bifrankerat 005 öre frankostämpel Lic. 11736.
Red Scandi M/S Scandic 1975 Julkort 55 öre från Hägersten 1975-12-22 till M/S Scandic, Salens Rederier. Eftersänt med frankostämpel 0,20
Bol 15507 M/S Bolmaren 1977 Vykort från Bohus län, Marstrand 1977-07-05 till M/S Bolmaren, A-B Transatlantic. Porto 95 öre + Frankostämpel Göteborg Lic. PB. 15507 med 15 öre.
Red_Bulla M/S Bullaren 1978-07 Brev frankerat 170 öre till Befälhavaren - Bullaren. Dubbla Eftersänt Frankotillägg LIC. 25??? med  03.40 stämplat Göteborg 1978-07-. Eftersänt Frankotillägg 04,35.
Red_Kols80 M/S Kolsnaren 1980 Brev frankerat 150 öre stämplat Göteborg 1980-08-10 till Red. AB Trans Atlantic, Göteborg. Bifrankerat med LIC. P.B. 25134 stämplat 130 öre Göreborg 1908-08-11.
Red_Dalen81 M/S Dalen 1981 Brev frankerat Rabattmärke till Red. AB Dalen, Göteborg. Bifrankerat  frankostämpel LIC. 80307, 170 öre stämplat Göteborg 1981-12-17.
Red Dalen M/S Dalen 1982 Brev frankerat 165 öre till Red. AB Dalen, Göteborg. Frankostämplat 105 öre och  troligen transporterad i större kuvert till fartyget.
Red RedDalen M/S Dalen 1982 Brev frankerat Rabattmärke 140 öre till Red. AB Dalen, Göteborg. Frankostämplat Dalen 130 öre stämpel L.ic. 80307, Göteborg 1982-02-12. Därefter  troligen transporterad i större kuvert till fartyget.
Bild/Red 28 Fartyg   Beskrivning av försändelsen

           

S.R.S. Perfins - Stockholms Rederi Svea.

Försändelse till fartyg med endast Tjänste eller frimärke

       
Red Eld106 Dristigheten 1910 Vykort till Eld. 106 Johansson på H. M. Dristigheten. Stämplat Göteborg 1910-03-26.
       
Red Japan s/s Japan 1917 Brev stämplat Göteborg 1917-08-07 till Bergen. Anteckning "Afgaatt" samt Retur Göteborg, stämplat 1 TUR 1917-08-11
Red Tisnaren m/s Tisnaren 1925 Brev stämplat Göteborg 1925-04-23 till Gew Steamship Comp. San Francisco, USA
Red Beted S/S Asturias 1928 Brev till Stuert på s/s Asturias A. Armland Bilbao, Spanien stämplat Beted 1928-09-08. Ankomststämplat på baksidan Bilbao 1928-09-12.
Red 34 S/S Britannia 1934 Brev till S/S Britannia, London, England. Luftpost frankerat Postsparb. 5+3x10 öre Lejon.
Red Hallaren M/S Hallaren 1936 Rätt Utrikesfrankerat brev 30 öre till Rederiet Transatlantic, Göteborg. Eftersänt till Durban, S. Africa
Red  Pajala M/S Pajala 1939 Luftpostbrev till Styrman på S/S  Pajala, Rotterdam. Frankerat med 4 x 10 öre Svedenborg stämplat Stockholm 1939-06-04. Transorma a samt även K. Eftersänt till Narvik från Rotterdam 1939-06-06. Ankomst Narvik 1939-06-10.
Red Devon S/S Devon 1947 Brev till Styrman på S/S  Devon, Rederi AB Gertrud Stockholm f.v.b. Stämplat Stockholm 1947-07-25
Red Balboa m/s Balboa 1950 Trycksak 10 öre stämpad Stockholm 1950-06-20 till 8956 vp / Maskinist. Vidaresänt Rederi A B Nordstjärnan 1950-06-22. Stämplat ÅTER
Red Frej s/s Frej 1951 Vykort stämplat Norrköping 1951-06-22 till s/s Frej, Oskarshamn. Eftersänt Oxelösund, stämplat  P?? 415, Oxelösund 1951-06-26 samt Eftersänt c/o  Swedish Iron Ore Ltd. Middlesbrough, England.
  s/s Solviken 1951  
Red 28 Yv M/S Yvonne 1953 Trycksak med Luftpost (Julkort?), frankerad med 60 öre från Ulricehamn 1953-12-11 till Matrosen på M/S Yvonne, Rederiet Stockholm. Eftersänt från Stockholm 16 med röd stämpel Eftersändes till Tananarive, Madagascar samt vidare till Fort Dauphin.
Red 195503 S/S Härnö 1955 Vykort från ? ? ? till Härnösand stämplat 1955-03-30. Red A-B Nord-Sverige
Red 1955 S/S Härnö 1955 Vykort från Avesta (Folkärna) till Härnösand stämplat 1955-04-08. Eftersänt till Gefle  1955-04-13
Red Krist m/s Kristina 1959 Aerogram till 1:o Off ombord på m/s Kristina Thorden. Boise - Griffen Steamship C:o stämplat 1959-09-08
Red Asarum M/S Gripsholm 1961 Vykort från Schweitz 1961-10-30 till Matsalauppassare på m/s Gripsholm, SAL New York. Eftersänt till Torpstad, Sverige, stämplat Göteborg 1961-12-01, som ändrat till Asarum.
Red Sea Sap T/T Sea 1964 Flygpost från Stockholm Ban 1964-10-25 till Salenrederierna AB Kapten på T/T Sea Sappline
Wind_RedSvea M/S Fendi 1966 Häradsskrivaren i Borås fögderi. Tjänstebrev REK till Sandared, stämplat Borås 1966-09-22. Eftersänt Rederi Svea, Stockholm 2, Eftersänt Andersson, Gävle.
Red Forest M/S Forest 1969 4 gr. Flygpost från Partille 1969-11-19 till A. Leffler och Sonfvb. M/S Forestland. Frankerat 120 öre.
Red_Grips74 M/S Gripsh74 1974 Brev Par Aion frankerat 2 x 1 kr, maskinstämplat Umeå 1974-05-14. Till M/S Gripsholm, Spersenior shipping Agency, Italien
Red_Atlan75   1975 Brev Par Aion till Atlantic Span. Bifrankerat med frankostämpel LIC P.B.15597 valör 0.20. Stämplat Göteborg 1975-07-11. Stämpel baksida "För att undvika försening . . . . ."
Red Stena M/S Stena 1988 Brev till M/S Stena Arctica, Montevideo  på väg till Antarktis på forskningsuppdag. Stämplat Kristianstad 1988-12-15. Retur från Guia Y Rezago, Uraguay 1989-04-18.
Bild/Red 28 Fartyg   Beskrivning av försändelsen med endast  frimärke eftersänt i ytterkuvert av Rederiet
Red Hallytter M/S Hallaren 1936 Brev frankerat 10+15 öre, stämplat Stockholm 1, 1936-07-04 till Rederiet Transatlantic, Göteborg. Portohöjning 1936-07-01 till 30 öre. Fattas 5 öre för utrikes porto. Därför troligen Eftersänt i ytterkuvert, stämplat Göteborg  6 - JUL 1936

.

Försändelse till eller från fartyg med endast  frankostämpel

Bild/Red 28 Fartyg   Beskrivning av försändelsen med endast  frankostämpel
Red Coral M/S Coral Sea 1967 Stämplat Farsta 1967-03-01 och frankostämplat 1967-03-09 av 4-ställig 1.45, m/44 med Lic.nr 17201. Röd stämpel "Obs! Tilläggsporto" troligen slagen på rederiet.
      Inrikes porto 65 öre 1971-10-01 -- 1972-06-30. Inrikes porto 75 öre 1972-07-01 -- 1974-04-30.
Red 1972   1972 Brev med 75 öres porto sänt 1972-05-31. bifrankerat med 10 öre 1972-06-01. Önskar en bra förklaringar till dessa porto. Det verkar ju faktiskt överfrankerat från början. Frankomaskinen Pitney Bowes Lic. 15413 innehades av Gränges Rederi, Stockholm. Ingenting tyder dock på att brevet sänts vidare till en  hamn utomlands.
Red Killara M/S Killara 1967 Vykort från M/S Killara. Stämplat Göteborg 1967-09-20. Skrivet M/S Killara 1967-09-13 till Göteborg SV. 
M/S Killara var ett av de fartyg som 1968 blev instängt i Suezkanalen när krig utbröt mellan Israel och Egypten. All trafik i Suez blockerades och fartyget blev "fånge" i Great Bitter Lake.
Hur kom det till Göteborg ?
       
       

 

Försändelse med utländsk frankering till personal, även på svenska och andra fartyg.

Bild/Red 28 Fartyg År Beskrivning av försändelsen med utländsk frankering till Sverige
       
Bild/Red 28 Fartyg År Beskrivning av försändelsen med utländsk frankering
Red_Grimstad Brigg 1887 Brev frankerat  norska 5+5 öre stämplde Grimstad 1887-10-01 till Sundsvall
Red_STomas -- 1890 Brev från Dansk-Vestindiske øer,  stämplat St. Thomas 1890-04-10 till Skeppsreder Karlshamn. På baksidan Ankomst Karlshamn 1890-04-28, stämplat Söderhamn 1890-04-29.
Red Ragunda s/s Ragunda 1926 Brevframsida frankerad 1½ stämplad Sunderland 1926-04-26 till Sv. Konsulatet Scotland. Eftersänt till Danzig och Lösenbelagt där blå anteckning 15. Frankerat med 5+10 stämplade Danzig 1926-05-10. Eftersänt till Kramfors, Sverige - Eftersänt till Husum. Svensk trasig Lösenetikett. Fartyget Ragunda 1916 - 1955, hette tidigare från 1902 S/S Lena.
Red CameliaES M/S Camelia 1949 Brev från Spanien frankerat 1 PTA + 15 Cents, stämpade Cartagena 1949-03-01. Till Rederi A/B Svenska Lloyd Göteborg. Lila ankomststämpel -10 OKT 1949. 
Red CameliaES50 M/S Camelia 1950 Brev från Spanien frankerat 1 PTA + 15 CTS, stämpade Cartagena 1950-07-03. Till Rederi A/B Svenska Lloyd Göteborg. Lila ankomststämpel -7 JUL 1950. 
Red Camelia S/S Camelia 1952 Brev från Italien frankerat 10 + 2 Lire, stämplat Roma 1952-12-22. Till Rederi A/B Svenska Lloyd Göteborg. Lila ankomststämpel 30 DEC 1952.
Red Vikar66 M/S Vikaren 1966 Flygpost frankerad 50 Pf. stämplad Molheim 1966-08-01 till Transatlantic M/S Vikaren. Bifrankerat frankostämpel LIC. 14002, 30 öre Göteborg 1966-08-03.
Red_Bifrost Bifrost 1977 Luftpost från VEB Schiffsmaklerei Drucksache, frnkerat 25 Pf.  till Captain Rederi A/B Bifrost, Göteborg. Bifrankerat 1 kr, troligen eftersänt i ytterkuvert med Flygposttillägg någonstans utrikes
Bild/Red 28 ? År Beskrivning av försändelsen med utländsk till andra fartyg
Red Ansgar S/S Ansgar 1901 Brev från Rixdorf, Tyskland 1901-11-12 till Norwegean and Schwedischen Consulat, Port Said 1901-11-18. Eftersänt till Colombo (Sri Lanka) svårtolkad datum, ??? General Dei Riftuti 1092-oct 10, Postamte 36, 1902-10-13. Retur Rixdorf 1902-10-13.

Post via / per fartyg till / från Sverige

Bild/Red Fartyg År Beskrivning av försändelsen
Red_Wellamo Wellamo 1901 Brev till Generaldirektören H. Lagerborg, Helsingfors, med Wellamo. Frankerat 10 + 10 öre OII stämplat Stockholm 1901-03-04.
Red ss Ingeborg s/s Ingeborg 1915 Brev till Frankrike via Newcastle pr s/s Ingeborg. Ur innehållet: Tyskland blockerar snart engelska kanalen, och omöjliggör postgång. Stämplat Göteborg 1915-02-06. Ankomst Cognac 1915-02-14
Red SSSth S/S Stockholm 1915 Bifrankerat Brevkort från New York 1915-12-29 till Lund, Sweden per S.S. Stockholm. S/S Potsdam såldes 1915 till Swedish American Line och döptes om till S/S Stockholm. Trafikerade rutten New York - Göteborg.
Efters Px114 S/S Bergensfjord 1918 Helsakskort från New York stämplat 1918-06-18 "per S/S Bergensfjord" till Lund. Eftersänt till Linköping och Stjärorps Brygga. Stämplat Ångbåts PXP. No114, 1918-08-17.
Red SSViken S/S Stockholm 1920 Bifrankerat Brevkort från New York 1920-06-02 till Linköping, Sweden per S.S. Stockholm. S/S Potsdam såldes 1915 till Swedish American Line och döptes om till S/S Stockholm. Trafikerade rutten New York - Göteborg. Eftersänt till Viken, Skåne och ankomststämplat där 1920-06-18.
Red_SVEAPaq M/S SVEA 1968 Vykort från M/S Svea till 43400 Kungsbacka. Frankerat 35 öre och stämplat PAQUEBOT, Göteborg - England 1968-09-01, M/S SVEA.
Red_MSRegula M/S Regula 1988 Lila stämpel Helsingborg - Helsingör Posted on M/S Regula. Frankerat 3.00, stämplat Helsingör 1988-08-12.

Försändelse med svårbestämd "Rederipost".

Bild/Red 28 ? År Beskrivning av försändelsen med svårbestämd
Red udda1 ? 1921 Österrikisk Drucksache, frankerad 80 Heller stämplad 1921-06-30, till frimärkssamlare N. Kock, c/o Rederiaktiebolaget Transatlantic, Göteborg.
Red Vasal  m/s Vasaland 1936 Brev från Stockholm 1936-01-24 till person ombord m/s Vasaland, Broströms & Son. Frankrat 25 öre automatklippta Lejon Ankomststämplad Göteborg 1936-01-29. Blåkrita 25, som kan vara Lösenanteckning.
Red17 Högmarsö S/S Högmarsö 1955 Litet brev från Stockholm till A. Nyberg ombord på båten S/S Högmarsö. Eftersänt till L.K.A.B. Luleå. (S/S Högmarsö Såld 1948 till RED AB REX, Stockholm.)
Red17_MTInge M/T Ingegerd 1956 Vykot till Maskinisten M/T Ingegerd, Kungsbacka. Eftersänt Skeppsbron Göteborg, stämplat Onsala 1956-07-13
Red 15413 ? 1972 Brev med 75 öres porto sänt 1972-05-31. bifrankerat med 10 öre 1972-06-01. Önskar en bra förklaringar till dessa porto. Det verkar ju faktiskt överfrankerat från början. Frankomaskinen Pitney Bowes Lic. 15413 innehades av Gränges Rederi, Stockholm. Ingenting tyder dock på att brevet sänts vidare till en  hamn utomlands.
Red Sydney ? 1979 Flygpost från Australien, stämplat Sydney 1979-10-26 till Sjöbefälets Pensionskassa, Box 53041, 40014 Göteborg. OBS: koden
Red_SPaulo -- 1976 Frankostämplat Vykort från Johnsons, Brasil till Sverige. Frankerat 04.21, stämplat Santos Est S. Paulo 1976-07-30.

.

Från fartyg och/eller "sjöman".

Bild/Red Fartyg   Beskrivning av försändelsen

Red Georg N

Georg Nicolaus

1886

Sjöman skriver 1886-01-31 från Savanna hem till sin syster i Ängelholm. Brevet Eftersänt för hon har dock flyttat till Kungsgatan,  Linköping. Frimärkssamlaren har dock klippt bort frimärket, så det blev ett intressant marodörobjekt

Se namnbräda mm av barken Georg Nicolaus http://www.viken.cc/sjofpop3.html

Red Bratt

S/S Adolf Bratt

   Brev med GV 2x10 öre stämplat Makuleras och avsänt från sjöman på S/S Adolf Bratt c/o Bratt o Co Göteborg. Post av detta slag fick ej stämplas med ortstämpel.
Red Kristia Kristianiafjord 1917  Brev från S/S Kristianiafjord, stämplat Brooklyn 1917-01-06. Censurerat och ankom Stockholm 1917-01-31            Länk här

Red Svea

 

1922

Vykort från Gravenhage 1922-10-23 till Rederi AB Svea Skeppsbron, Stockholm

Red Kask

?

19??

Vykort från Brazil med Braziljansk frankostämpel 06,10 (Pitney Bowes 6269). Grön stämpel REGISTRADO. Svensk REK-etikett Från utlandet. Datering svår, men 19?5-??-28 bör ligga nära till hands. Gissar 1970-talet.

Lu2 80Portugal

Gripsholm 1944 Vykort från Portugal  2 MAR 1944. 3 till Malmö. 3 helt obekanta stämplar [19], (20) samt O.
Red_Sv3802 Sveabåt 1951 Brev från SVEA-båt frankostämpel Lic. 3802, 1951-06-16 inlämnat Bahia till Stuvsta. Stämplat där 1951-06-16. Eftersänt Tumba.
Red_1953Kungs Kungsholm 1953-12 Vykort från Kungsholm, frankerat 25 öre stämplat New York - Göteborg 1953-12-09. [Svenska Amerika Linjen, Första Hemgående Resan]. Bils av fartyget på havet.

Red Gr2+2Anna

Gripsholm 1963 Brev från Gripsholm postat med 2 + 2 Anna i Apollo Bandar, Indien 1963-02-16. Till Saltsjöbaden Sweden
Red_Victory Victory 1964-09 Vykort frankerat 4 d. Daterat Porthsmuth 1964-09-21 och stämplat "Posted on board H. M. S. Victory " Vacker bild i stämpeln men även på bildsidan.

Red Elgaren

Elgaren 1965 Brev från M/S Elgaren, Transatlantic. Frankostämplat ADEN 075, 1965-12-01 till Klippan Sverige.

Red Mirrabo

M/S Mirrabooka 1968 Vykort från Portugal 1968-12-16 till Mölnlycke UTAN postnummer. Tillskrivet S-43500 med blyert
Red_SveaReg Svea Regina 1974 Skeppspost från Helsingfors, med SVEA REGINA 1974-01-24-till Stockholm. Frankostämplad Stockholm Lic. 1665, 1974-01-25. Valör *1.40
Red Indus M/S Indus 1976 Vykort från Cape Town, South Africa 1976-11-02 till M/S Indus Broström Göteborg
Red_SanB M/S SanBlas 1977-05 Vykort från M/S San Blas, Cape Town. Frankostämplat valör0.10 Cape Town 1977-05-21 till Göteborg.
Red_Marga M/S Margaret Johnson 1977-07 Vykort Air Mail 0,25 frankostämplat Sydney1977-07-21 till Harestad
Red_Merza M/S  Merzario 1978-03 Vykort från M/S "Merzario Ausonia" frankostämplat Port Said Egypt 1978-03-28. Valör115 M/M till Göteborg

Red Nihon

M/S Nihon

1981

Vykort från M/S Nihon till Sverige. Frankostämplat The East Asiatic Company, Hong Kong 1981-06-15

Red Tamara

M/S Tamara

1981

Vykort från M/S Tamara till Sverige. Frankostämplat The East Asiatic Company, New Zealand 1981-10-19

Red Fuchal

M/S Funchal

1985

Vykort "Posted on board" stämplat 1985-06-21 i Molde, Norge. Eftersänt inom Göteberg
Red Tfjord

M/T Tärnfjord

1985

Brev från M/T Tärnholm, frankerat 070 ct. Frankostämplat Rotterdam, Nederland 1985-09-05 till Helsingborg

Red Boman

S/S Emil R. Boman

  Brev stämplat Skeppsklarerarfirman Emil R. Boman (1907 - 1933). Omdöpt flera ggr. upphuggen 1968

Red Funchal

M/S Funchal

1997 Vykort frankostämplat Eire valör 037 Balle Atha Cliath 1997-06-13. Fyrkantstämpel  Posted on board 1997-06-11 M/S Funchal

.

Kryssningar

Bild/Red Fartyg År Beskrivning av försändelsen
Red Paq ? 1898 PAQUEBOT-stämplat 20 öre OII från Malmö till Rügen. Ankomststämplat Stralsund 1898-03-27. Tack till TW.
Red_Grips32 M/S Gripsh 1931 Trycksak frankerad 5 öre Lejon "På långfärd med Gripsholm Februari - Mars 1932"
S.A.L. Svenska Amerika Linjen - Göteborg. Stämplat Göteborg 1, 1931-10-09.
Red Grips M/S Gripsh 1936 Luftpostbrev från Västerås 1936-02-10 till M/S Gripsholm på väg till Mexico.
Red Bl4b M/S Gripsh 1936 Blankett - Säcklapp Bl 4b till M/S Gripsholm, stämplad 193?-?-?
Red_Ship Swed 1938 SHIP  MAIL Stämplat 1938-01-26
Red Saga Saga 1949 Kryssningen till London 5 jan. - 24 jan. 1949. Skyddsperf. B N S A på de engelska frimärkena stämplade 1949-01-08
       
  S/S   Brev med GV 2x10 öre stämplat Makuleras 
Red Kungsh M/S Kungsholmen 1958 Passagerare ombord på M/S Kungsholmen, hytt 412. Frankerat 40 öre GVI A, stämplat Göteborg 3, 1958-01-02
Red Bertil M/S Prins Bertil 1960 Vykort av fartyget Prins Bertil. Stämplat 1960
Red_Svea68 m/s SVEA 1968 Vykort av SVEA frankerat 35 öre stämplat M/S  SVEA 1968-09-01 samt PAQUEBOT.
Red_Sessan M/S Sessan 1980-04 Brev från Sessan Linjen med Postförskott 12 kr. Frankerat 145 öre stämplat Ombord  M/S Prinsessan Christina 1980-04-06. Sessanlinjen blev uppköpt av Stena Line 1982.
Red Zarco M/S Funchal 1989 Posted on board 1989-12-22 någonstans i Västindien, Tobago. Frankostämplad 1989-12-28 i Zarco 9000 Funchal med valör 060.00
Red Olympia M/S Olympia 1989 Vykort med Viking Line, M/S Olympia daterat 1989-08-28, med finsk frankering.

                  

.

Ångfärgor runt   Sveriges kuster och sjöar fram till 1920

Bild/Red Fartyg År Beskrivning av utländska försändelser via Ångfartyg.
Red33_Expr Express 1893-12 Postkort från Finland stämplat Tammerfors 1893-02-19 tillFrösunda Station. Via Hangö p åf Express
Red33_9807 Särla 1898-07 Tysk Helsak Postkort 10 Pf stämplad Berlin. C. 1898-07-14.  Eftersänt Blidö Eknäs med ång Särla 1898-07-16
Red33_9808 Serla 1898-08 Tysk Helsak Postkort 10 Pf stämplad Glogau 1898-08-16 till Upplandsgatan. Eftersänt Blida Eknäs med Ångf Serla 1898-05-18
    1898-07 Postkort från
    1898-08 Postkort från
Bild/Red Fartyg År Beskrivning av försändelsen
Red 30 JUNO 1884 bKe 6 till Kommissionären Ångf. "JUNO" Kristinehamn. Stämplat Falun 1884-06-24
Red 31 JUNO 1884 bKe 6 till Wågkontoret Kristinehamn ang. Junos uppgörelse stämplat PKXP No 43 B, 1884-12-08
Red 31F JUNO 1884 Framsidan av bKe 6 till Wågkontoret Kristinehamn ang. Junos uppgörelse stämplat PKXP No 43 B, 1884-12-08
Red31 Vester S Ljusterö 1887 Brev från Stockholm 1887-08-27 till Vester Skägga, Ångf. Ljusterö
Red33 Motala Motala 1888 Brev frankerat 2 x 5 öre Ringtyp, stämplat Göteborgt 1888-07-13 till Kapten Ekman Svenska Ångf. Motala Ystad.
Red33_Blidos Blidosund 1888-09 Brev frankerat 10 öre OII, stämplat Stockholm 2, 1888/09/09. Sänds med "Blidösund". Pa baksidan  Brefvet torde sa fort som möjligt framlemnas till dess egare..
Red33_Mota Motala 1889 Brev frankerat 10 öre OII, stämplat Göteborgt 1889-03-22 till Kapten Ekman Ångf. "Motala", Varekil, Orust. Eftersänt Retur H. Meulengracht, Horsens.
Red33_Express Express 1889 Sorgebrev "Med Express" till Helsingfors. Frankerat 20 öre Ringtyp, stämplat Stockholm 1889-12-31.
Red33 Bohus Bohus 1890 Brev frankerat 10 öre OII, stämplat Göteborgt 1890-02-09 till Fru Ekman Ång. Bohus Köpenhamn, Danmark.
    1893  
Red33 Tellus Tellus 1894 Brev frankerat 20 öre OII, stämplat PKXP No 181.E, 1894-12-23 till Kapten Svenska Ångf. "Tellus" Köpenhamn
Red33_Stegs Östanå 1896 Brev frankerat 10 öre OII, stämplat Österökna 1896-06-25 till Stegsund "Angeläget" med Ångaren Östanå.
Red 33 Lysekil 1896 bKe 10 till Styrmannen å Ångf. Lysekil. Stämplat Brodalen 1896-09-24
Red33 Ljust Ljusterö 1897 Franskt brev stämplat Le Havre 1897-08-05 till Tranvik å Justerö "Med Ångbåten Ljusterö". Ankomststämplat Stockholm N.ANK.AFD. 1897-08-08
Red33 Bylgia Bylgia 1899 Brev frankerat 5 öre OII från Stockholm stämplat 1899-07-18 till Norrköping "Med skärgårdsbåten Bylgia till Högholmen"
Lu92 Blido Waxholm 1901 Vykort Ångbåts. EXP 1901-07-05. "medf. ångf. Vaxholm I, Stämmarsund, Blidö"
Red33_med01 Ångbåt 1901 Brev "med ångbåt" stämplat Stockholm 1901-07-07 till Generalpostdirektören Hj. Lagerborg, Helsingfors.
Red33_Bore02 Bore 1902 Brev "med Bore" stämplat Stockholm 1902-11-10 till Generalpostdirektören Hj. Lagerborg, Helsingfors.
Red33 Polis Waxholm II 1903 Ke 11 Stopp - Polisen höjer handen. Stämplat Stockholm 1903-08-03. "Medf. ångf Waxholm II". Tecknat av Victor
Red33 Zeus Zeus 1904 Vykort till Rorgängaren på Ångaren Zeus, ankomststämplat Lilla Edet 1904-01-11
Red33 Eker04 Ekerö 1904 Brev frankerat 10 öre OII, stämplat Ångbåtsexp. 1904-06-19. "Medf Ångf. Ekerö till Kungshättan, Stockholm.
Red33_Nort Nortejle 1904 Vykort stämplat ÅNGBÅTS. PNP No 61, 1904-08-09 till Gräddå "medf ång Nortelje".
Red33_Engel Östanå II 1905-07 Brev frankerat 10 öre OII, stämplat Engelholm 1905-07-28. Eftersänt Stegesund, Ångf. Östanå II.
Red33 Ingeb Ingeb 1905 Brev frankerat 5+5 öre OII från Stockholm stämplat 1905-08-16, till Abborrkroken, Vindö. Medföljer Ånf. Prinsessan Ingeborg.
Red33 Eker Ekerö 1906 Brev frankerat 10 öre OII, stämplat Stockholm 1906-09-13. Ångf. Ekerö till Kungshättan.
Red33Ang Zeus 1950 Bild av Ångaren Zeus, av isen upptryckt mot piren vid Lidköping
Red33 Wermd Wermdö 1908 Vykort frankerat med 5 öre OII, stämplat Hålland 1908-07-14. "Medf öljer Wermdö båten"
Red33 Gustafs Gustafsberg 1909 Brev från Aarhus, Danmark1909-06-19 till Stockholm, eftersänt till Gammeludden, Gustafsbergsbåt.
Red33 Sus Susanna 1911 Brev frankerat 2x10 öre OII,  stämplat Vaxholm 1911-06-19 via Ångf. Susanna till Turholms Hvilohem. Ankomststämplat Helsingfors 1911-06-10 ??
Red33 Vax14 Waxholm 1914 Brev frankerat 10 öre, stämplat Kristiansted 1914-07-14. På baksidan stämplat .Vaxholm   1914-07-15. Medf. Vaxholmsbåt
Red33 Ostan Östanå II 1914 Brev frankerat 10 öre, stämplat Ättersta 1914-08-18. På framsidan skrivet "medf. Ångf. Östanå II."
Red33 Vic Victoria 1916 Brev frankerat 10 öre, stämplat Stockholm 1914-07-08medf. Ångf. Victoria
Efters Tegelon Ångbåt 1917 Brev frankerat 10 öre Medaljong stämplat Växjö 1917-07-25 till Uppsala. Ankomststämplat Uppsala 1 E, 2 TUR 1917-07-26. Eftersänt med röd stämpel Efters. med Ångbåt från Stockholm till Tegelön.
Red33_Gust19 Gustavsberg 1919 kB 15 12 öre bifrankerat 3 öre, stämplat PLK 296 D, 1919-10-19. "medf. Gustavsbergsbåt Skogsö"
Bild/Red Fartyg År Beskrivning av försändelser på Västkusten
Red33_Ejdern Ångbåt 1906 Helsak bKe 12 datum 106, 5 öre grön stämplat ED 1906-09-01  "per ångaren Ejdern" till Björkö, Göteborg

Fartyg kring Sveriges kuster och sjöar efter 1920   

Red33_Sparr Hillersjö 1920 Brev frankerat 20 öre, stämplat Sparreholm 1920-08-02. Ångf. Nya Hillersjö
Red33 Nyars Hillersjö 1924 Brev frankerat 5 öre, stämplat Segeräng 1924-12-30. Ångf. Nya Hillersjö
Red_Etna S/S Etna 1930 Tjänstgöringsbetyg för sjöman. Lämpare på S/S Etna, på Helsingborgs redd. Daterad Landskrona Sjömanshus 1930-06-10
Red31W Waxholm 1 1931-08 Vykort från Uppsala 1931-08-03 till Överjägmästaren på N. Vindö med Ångf. Waxholm 1.
Sailing   1933- Sailing-List No. 51 från Finland för olika fartyg till utländska hamnar. Poststämplad  1933
Red33 Torb Torbåt 1936-07 Vykort från Norberg 1936-07-29 till Stockholm, medf. Torbåt
Red33 Diana Diana 1937-05 Brev frankerat 45 öre = Express, postat Stockholm CST PER 10, 1937-05-03. Adresserat c/o Göta Kanal A/B, s/s Diana
Red33_Vara s/s Utö 1940-05 Brev frankerat 15 öre stämplat Vara 1940-05-03. Till s/s Utö Rederi A B Rex Stockholm. Eftersänt Rosenius AB, Karlskrona.
Red33_Roseli s/s Utö10 1940-05 Brev frankerat 10 öre stämplat Stockholm 1940-05-10. Till s/s Utö Rederi A B Rex Stockholm. Eftersänt 1940-05-11 till Rosenius AB, Karlskrona.
Red33 Gunnar s/s Gunnar 1940-07 Brev frankerat 45 öre stämplat Göteborg 1, 1940-07-28 till Red. A-B Blekinge, Karlshamn. Eftersänt Hillerström, Malmö.
Red33_Ing43 s/s Ingolf 1943-03 Brev frankerat 20 öre stämplat Ystad 1943-03-15 till S/S Ingolf, Red A. B. Hillerström Malmö. Eftersänt till Köpings Skeppsmäkleri AB.
Red33 Ingolf Ingolf 1943-04 Brev frankerat 4 x 5 öre, maskinstämplat Malmö 1, 1943-04-04 till S/S Ingolf, Malmö. Eftersänt till Th. Schele, Halmstad 1943-04-06.
Red33_Sunnan M/T Sunnanbris 1944-07 Brev frankerat 20 öre GVstämplat Hammenhög 1944-07-01. Eftersänt till M/T Sunnanbris Rederi AB Eriens, Stockholm 7.
Red33 Kajt Kajtum 1945-06 Brev till Maskinisten M/S Kajtum Grängesberg - Oxelösund. Troligen stämplat Torslanda 1945-06-25.
Red33 Kaj45 Kajtum 1945-08 Brev till Göteborg frankerat 20 öre stämplat Skultorp 1945-08-04. Eftersänt Göteborg 1, 1945-08-07 till M/S Kajtum Öxelösund
Red33_Ingrid Ingrid 1953-07 Vykort från M/S Kronprinsessan Ingrid Göteborg - Fredrikshavn. Frankerat sv. 20 öre G VLA stämplat Fredrikshavn 1953-07-01.
Red33_Vis M/S Gotland 1987-09 Brevkort postat på fartyget, stämplat Visby 2, 1987-09-25
Red33_NordG M/S Gotlandi 1987 Brevkort postat på fartyget, stämplat M/S Nord Gotlandia. Bör vara skickat efter 1987-03-10 då frimärket kom ut.

Skolfartyg Militära och annan Rederipost

Bild/Red Fartyg År Beskrivning av försändelsen
Red17 Svensk Svensksund 1908 Kortbref till Matrosen på Kanonbåt Svensksund, Göteborg "för vidare befodran". Stämplat Lysekil 1908-02-20 med lådbrevstämpel.
Lu LokalRapid Rapid 1918 Lokalpost frankerat 7 öre stämplat Stockholm 2, 1918-08-03. Brev till Rederiet för S/S Rapid, eftersänt till Box i Stockholm.
Redm Oden Pansarbåten 1919 Brev till Doktorn Pansarbåten Oden, stämplat Svärdsjö 1919-05-05
Redm Stockholm Stockholm 1919 Brev till Löjtnant Odquist "Skeppet Stockholm", Karlskrona. Ankomststämplat Karlskrona 1 TUR 6-6
Redm Tapp Tapperheten 1939 Brev med Militärt Svarsmärke från Sundbyberg 1939-12-13 till Vpl 503 på H.M.S. Tapperheten Sthlm I.
Redm Rydb Rydberg 1932 Gösta Lokrantz till Skolfartyget Abraham Rydberg Göteborg. Stämplat Stockholm 1 1932-08-11
Redm_HMS HMS Älvsborg 1972 Adresskort Bl 2010.01 från Fartygschefen HMS Älvsborg. Stämplad  Etikett, stämplad Hårsfjärden 1972-12-11
Redm_Visby -- 1976 C65-kuvert  från Skiöld & Lundberg AB, till Rederi AB Gotland. Frankostämpel Lic. 12734, stämplat Stockholm 1976-12-20.
Redm_Bl2501 -- 1985 Bl 2501.09 (sep 80) Pv tr Sth. Stämplad Foreign Center, New York 099. "pak med m/s Atl Companion". Kan det vara  uppgift i större brev till fartyg

Teckenförklaring:

Länkar till:

Main page

Posthistoria

Eftersändning

   

Litteraturhänvisning.

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page


.