PS-kuvert.

Bakgrund.

Den 23 april 1874 beslutades av Kungl. Generalpoststyrelsen om införandet av ett korrespondenskort kallat Postkort, att användas för kortare meddelanden postanstalterna emellan. Sven Åhman har i Postryttaren 1976 beskrivit tillkomsten och användandet, framför allt av frimärkta P.S.- kort. Vanligast förekommande är dessa frimärkta kort vid överflyttning av tidning.

PS - P.S. - PS - P.S. - POSTKORT - POSTSAKSKORT - PS - P.S. - P.S. - PS - PS

År1891 infördes en särskild Bl. nr 141, att användas vid tidningsöverflyttning. P.S.-korten användes också vid eftertaxering av försändelser, och omkr. 1887 kom ett tilltryck på kortens baksida, just för den här tjänsten. Tilltrycket finns i flera varianter. Dessa kort ersattes i mitten av 1890- talet av ett Eftertaxeringskort med blankettnummer Bl. 105.

I dec. 1919 kom så Bl. 294, ofta med olika tilltryck på baksidan. Formatet på dessa kort är c:a 140 x 89 m.m., och blir i slutet av 1920-talet c:a 148 x 105 m.m. Bl. 294 är tryckt i minst ett 10 - tal olika upplagor och ersattes av Bl. 2501 i början av 1960 - talet, när alla blanketter fick fyrsiffriga nr. Olika tilltryck på baksidan finns för ett flertal olika ärenden och tjänster.

Ett bortglömt samlingsområde.

 Högst märkligt är att de tidiga PS - Postsakskorten från 1874 inte blivit föremål för katalogisering på över 125 år. Med olika P.S. -övertryck, har Tjänstebrevkort och Militärbrevkort katalogiserats sedan lång tid tillbaka. Facit-katalogen har numera något år infört de Helsaker som tidigare fanns i utmärkta SFF-katalogen. Länken Helsaker nedan visar enbart några, andra ICKE katalogiserade Helsaker. Du besökare, som finner eller har andra "okända" helsaker får gärna meddela mig detta.

Main page PS kort

Blanketter

Blanketter 134-135 Blanketter 136-139 Helsaker

Inledning.

Detta är ett försök till inventering av de s.k. P.S. korten ( P.S. tryckt på kortet ) från de tidigaste fram till de senare. Från början användes de till små korta meddelande mellan postanstalterna, och kanske framför allt för att beställa blanketter. Senare använda för speciella ärenden och tjänster, ibland med speciellt tilltryck på baksidan. En del av dessa kan mycket väl vara lokala tryck. Floran av P.S.- kort (först utan Bl.nr. senare med t.ex. Bl. 294,  2501, m.fl. ) är mycket omfattande, och det är kanske en orsak till att det finns så lite skrivet om dessa mycket intressanta tjänsteförsändelser.

Om P.S. kuverten (Bl.  43,  2502, m.fl. ) finns det dessvärre ännu mindre skrivet.(se Bältespännaren)

Mängden av kort är ganska stor och efter att ha sorterat bort ett antal olika ärenden och tjänster (nedan nämda 1-9. ) har jag efter viss tvekan valt att utgå ifrån framsidans utseende. På de första korten finns P.S. tryckt uppe till vänster på korten, och bokstäverna finns i flera olika utförande (P.S. i m.m.). I mitten överst på kortet står ofta POSTKORT. ( PK ) eller Postsakskort. ( PsK ) också dessa olika m.m. långa. Det förekommer ett tio-tal olika Ramtyper, och på en del senare kort saknas ramen. Den kan bestå av olika meanderslingor, flera olika typer prickade, streckade eller heldragna linjer m.m. Den kan även dela kortet i två lika halvor. Man skulle kunna kalla dessa kort, en typ av helsak med betalt svar, eftersom samma kort användes även för svaret, sedan den första adressen överkorsats. ( Se Bl. 294. )

Meanderslingan på de tidigaste korten finns i hittills 3 kända varianter. Ramens vänstra insida består av 28, 31 eller 33 st  ¬_¬ . Tidigaste kända avstämpling är 1875-01-31 och senaste 1929-10-14. Dessa tidigare kort saknar oftast Bl.nr. Dock finns det en del kort med tilltryck på baksidan, och dessa har fått en slags typ av Bl.nr. Några kort finns även sända utomlands.

P.S. korten kom även att användas för meddelande till privatpersoner, samt för vissa tjänster såväl inom, som utanför Postverket. Tidigaste kända avstämpling till privatperson är 1891.

P. S. kuvert med Samlingslösen

Rev./bild Typ

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

Sam 1a 1934 PS.-kuvert Blankett 43b, använt för ett flertal lösenförsändelser. Arbetsförmedlingen i Göteborg fick ofta sina försändelser i ett PS.-kuvert. Stämplat 1934-06-28.
Sam 1ab 193? P.S.-kuvert Bl. 43 b.  (IX. 1934), använt för ett flertal lösenförsändelser. Arbetsförmedlingen i Göteborg fick ofta sina försändelser i ett PS.-kuvert. Ostämplat och bara handdaterat 9/8. Lösenetikett 6a.
Sam_1bb 1937 P.S.-kuvert Bl. 43b. (Juni 1936), användes ofta  för ett flertal lösenförsändelser. Arbetsförmedlingen i Göteborg fick ofta sina försändelser i ett PS.-kuvert. Detta är stämplat  Göteborg 1, 1937-05-13. Lösenetikett 3a har inte tandning/delning på rätt ställe.
Sam 1b 1937 PS.-kuvert Bl. 43b, använt för ett flertal lösenförsändelser. Arbetsförmedlingen i Göteborg fick ofta sina försändelser i ett PS.-kuvert. Stämplat 1937-06-19
     
    Mer Samlingslösen här

P. S Postgiro-kontoret

Rev./bild Typ

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

PS_General 1952-12 P.S. Fönsterkuvert.  Postgiro-kontoret Maskinstämplat Generalpostst. 1952-12-05  Bankavd..

 

 

Kuvert Onumrerade med P. S

Rev./bild Typ

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

PS Westervik 1899-04 P.S. kuvert Assureras, stämplat Wärde och Misterhult 1899-04-11.
PS_Sundsv03 1903-11 P.S. kuvert Ass 20 kr, stämplat Wärde och Sundsvall 1903-11-06
PS Lund 1907-09 P.S. kuvert till Lunds Förlag, från Postdirektören i Göteborg, stämplat 1907-09-21
PSkuv_Postsp 1934-03 P.S. kuvert med meddelande från Postsparbanken, stämplat Gamleby 1934-03-05
PS_Thomas 1978-04 P.S. kuvert Service Des Postes, maskinstämpel   Stockholm 1, 1978-04-24.

Kuvert och numrerade utan P. S..

Rev./bild Typ

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

PS Bl_91 1895 Blankett n:r 91 (September 1880.)  __st. postanvisningar. 193 x 164. Stämplad Katrineholm 1895-06-05
PS Persberg 1895 P.S. kuvert [R]  Rek från Persberg till Kristinehamn 1895-05-28. Längst ned text paqv  tolkas som postanvisningsqvitto
PS Postf 1895  Kuvert med PS och Rekommenderas Postförvaltaren, Assureras för. "Innehåller tillståndsbevis"
Bl 298 (Juli 1901) Blankett nr 298 a.  Kuvert utan PS för Rekommenderas, Assureras för. "Innehåller en i söndrigt skick ankommen  värdeförsändelse..."
Aumiss 298a 1940 Bl. 298 a. (Febr. 1937.) Innehåller en skadad eller på annat sätt felaktig värdeförsändelse, .... Kuvert med en Rekommenderad försändelse. Stämpad PKP 105, 1940-03-12. Lacksigill på baksidan. Storlek 210 x 152 mm. utan P. S.
PS G5,6 1951 Fönsterkuvert från Bureau des Cheques postaux de Stockholm Suede, G 5,6. Frankerat 90 öre Geijer. Maskinstämpel 212 Generalpostst. 1951-01-17.
PS G6 1958 G 6,1 Bureau des Chéques, handstämplat Postgirokontoret 1958-04-17.
PS Bl 51 1964 Bl. 51. 8 M6 Bureau des Chéques Postaux, maskinstämpel 310 Postbanken 1964-01-03
     
     
Bl 710a 1925 P.S.-kuvert för Inbetalningskort, Bl. 710a. Mars 25. Obegagnat ex av första typen kuvert
Bl. 170Tost (Jan. 44.) P S kuvert till Postanstalten, Tidningsavdelningen. Ostämplat sänt till Tormestorp, Tostarp - överstruket.
Bl. 170. (Jan. 46.) P S kuvert till Postanstalten, Tidningsavdelningen. Stämplat Hallstavik 1958-12-15
Bl 40 (April 52.)  "Kuvert för sedelpaket." Blankett 40. Obegagnat kuvert utan PS.
Bl. 69 (Juni 1953) P S kuvert stämplat Ulfsunda 1953-07-16.
Ass utan 1940 P S kuvert [VÄRDE] stämplat Postverkets Frimärksförråd 1940-06-07 med innehåll Obl.


Plastkuvert  numrerade utan P. S.
Rev./bild Storlek

 Beskrivning - Plastkuvert  numrerade utan P. S.

     
PS_Bl2010No82 180 x 125 Plastkuvert Bl_2010.18 (Nov82), storlek  mm.
PS_Bl 2261Tu 245 x 187 Plastkuvert Bl 2261.30 (sep 01) Plastkuvert för skadad vanlig försändelse C5. Tunn text. Storlek - använt 2008-10-26.
Bl 2261.30Tj 245 x 185 Plastkuvert Bl 2261.30 (sep 01) Plastkuvert för skadad vanlig försändelse C5. Tjock text. Storlek   använt 2016-04.
Bl 2261.31 245 x 187 Plastkuvert Bl 2261.31 (mar 02) Plastkuvert för skadad vanlig försändelse C4. Tjock text. Storlek  använt 2016-12.

  FRANKERAS EJ * AVGIFTEN  BETALD*  P. S.

Posten har ett antal gånger tillhandahållit kuvert med Avgiften Betald.

Rev./bild År

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

PS_Ph0601 2006-01 C6-kuvert med Posthornet uppe till höger. Stämplat PVI Malmö 2006-01-13.
PS_Ph06 2006-02 C6-kuvert med Posthornet uppe till höger. Stämplat IRM 114 Malmö, 2006-02-05.

 

 

 

Nedanstående 9 grupper av P.S.- kort lämnas till ett senare tillfälle. Inga av dem har ju heller tidigare katalogiserats eller beskrivits.

Blankett Bl. 42  och 43

Kuv./bild Typ

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

Pskuv 42 aLink 1906 P.S.-kuvert Blankett n:r 42 a. (Oktober 1906.). [VÄRDE] Assureras. Stämplat Linköping 1902-02-21. Ass för 2 kr 83 öre.
Blt 42 a Gamleby 1908 P.S.-kuvert Blankett n:r 42 a. (April 1908) till Gamleby. Tryck [VÄRDE] Assureras. Stämplat Överrum 1910-07-07. Ass för 710.80 kr.
Blt 42 a 1908 P.S.-kuvert Blankett n:r 42 a. (April 1908). [VÄRDE] Assureras. Stämplat Tyllinge 1910-07-14. Ass för 75.35 kr.
Blt 42 a 1919 P.S.-kuvert Blankett n:r 42 a. (Febr. 1915). [VÄRDE] Assureras. Stämplat Vintrie 1919-07-26. Likvid för brevlåda 5.40 kr.
Blt 42 abak 1919 Baksidan av samma kuvert. P.S.-kuvert Blankett n:r 42 a. (Febr. 1915). [VÄRDE] Assureras. Stämplat Vintrie 1919-07-26. Likvid för brevlåda 5.40 kr. Rosa förslutsetiketter stämplade  Vintrie 1919-07-26.
Pskuv 43b Tidn 1920 P.S.-kuvert Blankett n:r  43 b. (Oktober 1906). Postkontorets tidningsavdelning. Nst. 41 Stockholm 1, 1920-06-05 TIDN.AFD
Bl 42C 1956 PS-kuvert Bl. 42 C. (juni 56.)
Blt 43b 1915 P.S.-kuvert Blankett 43 b. (Oktober 1900). Kungl. Gen. Reklamationskontor. Stämplat Stockholm 1915-09-08
Bl43a_Oviken 1936 PS-kuvert Bl. 43a (Juli 1935) REK [R] stämplat Oviken 1936-02-14
PSkuv_43b_Rogsta 1911-05 P.S.-kuvert Bl. 43 b. (nov. 38)  Stämplad Rogsta 1911-05-16 till Sundbo.
Bl 43b 1939 P.S.-kuvert Blankett n:r 43 b. (Oktober 1906.) Kungl. Gen. Reklamationskontor. Stämplat Stockholm 1939-10-14
Bl 43a 1942 PS-kuvert Bl. 43a (Maj 1942). Stämplat Fältpost 20, 5 OKT. 1943, Postmästaren
Bl 43l 1950 PS-kuvert Bl. 43l (Maj 50.). Ostämplat Utrikes Paketavdelningen
Ps 43A 21 1959 PS-Kuvert Bl. 43A 21 (Dec 58) Televerkets Rasiolicensavdelning Göteborg 7.
43b Rek Kuvert Bl. 43b (maj 1945) Postverkets Frankoteckenexpedition för samlare. Stämplat P.F.F.S. Stockholm 1952-11-11. Storlek 200x140 mm
43a 1953 Övertryck Bl. 43a Provisorisk (Jan. 52.) på Ransoneringskuvert 1. Stämplat Korsberga den 13/1 53
Bl 43 1967 Kuvert ps_bl 43p_aug60. Maskinstämplat Stockholm Ban1967-03-08
Bl 43g   PS-kuvert Bl. 43g. R i 4-kant samt Rekommenderas Postanstalten. Obeg.
Bl 43f 1925 PS-kuvert Blankett n:r 43f. (1910)  Bureau de Poste överstruket. Rek frankerat med 135 öre till England.

Blankett B 2, 7 Postsparbanken - Postgirot.

Rev./bild Typ

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

PS_Postgi   P.S.  Postgirokontoret. Maskinstämplat Stockholm 1, 1933-11-13.
B 2,7   Kuvert till Fältpost Nr 8 stämplat 1940-07-29 och Eftersänt till Stockholm detta datum. Övriga PS-kuvert från Postgiro - Postsparbanken se resp. sida
G 5,4_37 *** Postgirot med täta stjärnor stämplat FEBR - 2 - 1937 tidigst kända av denna typ stämpel
G 5,4_42 *  *  * Postgirot med glesa stjärnor stämplat 4 - SEPT - 1942 tidigst kända av denna typ stämpel. Eftersänt från Rölanda 1942-09-05  till Göteborg.

Blankett Bl.2501. 2502.01, 2502.04, G (1964 - 20??)

Rev./bild Typ

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

Bl 43   Kuvert ps_bl43p_aug60. Maskinstämplat Stockholm Ban1967-03-08
PS 2502La   PS-kuvert 2502.02 (Maj 70) Format C6 från Expeditionsförmannen Landskrona 1, stämplat 1976-10-22
PS2214   PS-kuvert 2214.17 (Okt  67)
Try_PS40110 1968 PS Bl 2502.01 (Sept 65) Stämplat Gruppkorsbandsexp, Fack, 40110 Göteborg 1 11 JUN 1968. Adresserat till Poste Restante 42101 V. Frölunda
PS 25020466 1966 PS Bl 2502.04 (Juni 66) Oanvänt fönsterkuvert. Datumstämplas ej. Se även REK tjänste

Stämplar på kuvert P.S.

Rev./bild År

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

PS Service 2009 Kuvert stämplat PS med blå färg. Daterat 2009-05-13 med avs. Strålfors kanske i Ljungby.
PS PFA   Brevstycke REK stämplat P.S. från Postverkets Frankoexpedition för samlare
PS_diligens 1984-04 Postens diligenstrafik, stämplat PS samt maskinstämpel Lycksele 1984-04-05

Handskrivet PS på försändelse.

Rev./bild År

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

PS Skepps 1902 Brev stämplat Skeppsgården 1902-08-13, till Generalpoststyrelsen, Stockholm
PS Bandhag 1966 Inrikes Postanvisning Bl 11 (Dec 60) PS handskrivet. Stämplad Bandhagen 1966-10-28. Röd Protektorskydd 426.

Stämplade kuvert till Postkontoret

Rev./bild År

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

PS_Riksb 1913 Tjänste Brev från Riksbanken till Postkontoret. Stämplat Stockholm 2 TJ.BR. 1913-01-31
     

Förklaringar.

Typ = Katalognummer och länk till bild Ramst LxH = Ramens utseende och storlek i mm.
PK i mm. = Längden på ordet Postkort Meander 28 st. = Inre vänstersidan med 28 st "meanderbågar"
L-beige = Färg, Vit, Ljusbeige, Beige, Brun Bl.nr. = Blankettnummer enligt Postens beteckning
__|__ = Heldragna ramlinjer, delat på mitten ....|.... = Prickade ramlinjer, delat på mitten

Litteraturhänvisning.

? ?
Bältespännaren 1/1982-1/1983 av Åke Torkelstam Postryttaren 1976 av Sven Åhman.

 

Åter=Main page Åter Posthistoria Postala Lustigheter Postsparbanken Postgiro Fönsterkuv, REK o Tjänste

 

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)