Kvittenskuponger.

Postsparbanken 1884 - 1974.

Den 23 dec. 1882 överlämnade bl. a. Wilhelm Roos till Konungen yttrande och förslag till inrättande af en allmän Postsparbank. Förslaget är utförligt beskrivet på 54 sidor samt bilder på 21 formulär att användas i verksamheten. En enkel teckning finns även på kvittenskupongen.

Main page Postsparbanken Svensk posthistoria Postgiro

Kvittenskuponger.

 Kvittenskupongen graverade av Czeslaw Slania är markerade med CS.

Förslag till qvittenskuponger 1882

 Första  typen qvittenskuponger  Första  typen qvittenskuponger
Andra typen kvittenskuponger Andra typen kvittenskuponger Andra typen kvittenskuponger
 Spec. kvittenskuponger 1947 Tredje typen kvittenskuponger Tredje typen kvittenskuponger
 
 Spec. kvittenskuponger 1952  kvittenskuponger Fjärde typen kvittenskuponger

Ur Allm. Cirkulär

1962 28 nov. 1962 biföll Kungl. Maj:ts proposition nr 185, ändring av insättningmaximum till 100´000 kr. Samtidigt framställdes en ny valör av kvittenskupong på 15´000 kr.
1967 Poststyrelsen har beslutat att använda nya kvittenskuponger i valörer över 100 kr i nya ljusare färger. Införande sker 1967-06-01. De gamla får under inga förhållanden användas efter 1967-05-31. De nya ljusare kupongerna gör det lättare att upptäcka förfalskningar. På valörer 500 kr och högre skall även motbokens 3 sista siffror anges.

 

 

Länkar till:

Postmuseum SFF:s Hemsida Länksida/ Linkpage
Bältespännare GFF Mälarbältets Bältespännare
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)