Postnummer - 1968.

  införandet av Pn i Sverige 

Viktiga årtal i Postens historia: 1620 - 1636 - 1646 - 1683 - 1698 - 1830 - 1842 - 1855 - 1862 - 1920 - 1968 - 1994 - 1996 - 2002.

Införandet av 5-siffriga Postnummer våren 1968 var en förutsättning för att de efterföljande automatiseringarna skulle lyckas väl. Redan 1961 hade Tyskland infört ett 4-siffrigt nr för den avg. informationen.

Historik.

En av de viktigaste reformerna under hela 1900-talet var införandet av 5-siffriga postnummer. Detta skedde 1968-03-19.

Redan 1951, påpekade Postverket i en broschyr följande, eftersom kunderna inte hade följt tidigare anvisningar. ”Till Stockholm strömmar f.n. in c:a 700.000 försändelser om dagen”. För att snabbare kunna utdela posten genomfördes en indelning av staden i 18 postutdelningsområden. Dessa var Stockholm Sö, Stockholm Sv, Stockholm K, Stockholm C, Stockholm Va, Stockholm Ö, Stockholm 20, Stockholm 50,

Hässelby villastad, Spånga, Bromma, Hjorthagen, Hägersten, Johanneshov, Enskede, Älvsjö, Fagersjö och Södertörns villastad.

Broschyrer, blanketter och etiketter spred information om hur postnummer skulle utnyttjas. Maskinstämpeln på bl.a. Stockholm Ban uppmanade ”postnummer, numrera numera”. 

Liknande indelningar genomfördes även i andra städer.

Den första gröna 144-sidiga postnummerkatalogen kom 1968. I denna visas även en skiss på en maskinell brevsorteringsanläggning. En ”stråle” söker de fluorescerande frimärkena och vänder brevet rätt. Vid ett antal kodningsplatser förses breven med en ”speciell markering” som senare läses av maskinen som skickar brevet till rätt sorteringsfack.

Katalogen innehöll även en karta över de olika sorteringsområdena som Posten använde fr.o.m. 1968-05-12. För att lättare läsa, uppmanas man också att  ”Vid all maskinell skrivning av adress görs ett mellanslag efter 3:e siffran i postnumret och två mellanslag mellan 5:e” siffran och ortsnamnet. Läs mer i Poststyrelsens Allm. Cirkulär 1968, 173.

1969 års upplaga hade växt till 192 sidor, men med samma format. 1988 års upplaga var i A4 format och hade vuxit till 286 sidor. Ytterligare upplagor har spridit kännedom om hur postnumren har förändrats. Man kunde även få dem på en kassett att använda i  datorn.

1992-04-01

Komplettering av postnummerkatalogen. Den delades ut Gratis av Posten Brev, Administrativ Service.

På 2000-talet finns nu Postnummerguiden på nätet, med stora sökmöjligheter.

Införandet av postnummer var det som lade grunden till all framtida automation. Det gjorde det möjligt att utnyttja den nya  maskinparken som införskaffades i och med ”Det nya Brevnätets införande 1996-04-01.

Idag 2010-02 så finns en två-ställig postnummerkarta (t.ex. 28x xx = Hässleholm) att köpa över Sveriges 86 postnummerområden.

Avgående sortering

 I Sverige hade man upptäckt att det behövdes info även för den ankommande posten. Mannen bakom de 5-siffriga postnumren var Bo Klevborn som övertygade Gd. Nils Hörjel om, att de 2 sista siffrorna skulle användas vid ankommande sortering. Detta har senare visat sig vara alldeles utmärkt. Större företag kan t.o.m. få ett eget postnummer. Start för det nya adresseringssystemet var 19 mars 1968. Då började postnummerkatalogen att delas ut. Avgående sortering enl. Postnummersystemet började tillämpas 12 maj 1968. I första postnummerkatalogen står det "I den nya sorteringsorganisationen som Posten använder fr.o.m. den 12 maj 1968 är Sverige indelat i sorteringsområden". Enl. Postnummersystemet - Begreppsförklaringar 1972 finns det 84 postområden. Det finns 41 brevområden och varje brevområde består av minst 30000 hushåll.

Cirkulär 1968:126 omtalas att brevstämplingsmaskinerna Stockholm Ban, Stockholm 1, Göteborg 1 och Malmö 1 kommer att fr. 8 april 1968 förses med en specialklické. Denna kliché visar postnummer, numrera numera och används för helstämpling. Postkort och vykort får därför inte stämplas i dessa maskiner.

Ankommande sortering

Solna var först med att utnyttja det vid ankommande postnummersortering.

 

Lite hämtat ur Poststyrelsens Allm. Cirkulär 1968

5 mars 68: 105 Stämplar med postnummer för avsändaruppgift.

13 mars 68: 112. Postnummer 1. Allmänt

2. Postnummerkatalog, 2.1 Utdelning som Gruppkorsband, 2.2 Tjänsteexemplar mm. 2.3 Inneåll, 2.4 Ändringar, 2.5 Ny katalogupplaga. 3. Uppgifter om postnummer i andra publikationer. 4. Adresseringsföreskrifter. 4.1 Allmänna regler. 4.2 Undantag från de allmänna reglerna. 4.3 Plats för ev bokföringsnummer. 4.4 Adressering av försändelser till utlandet. 5. Villkor för prestationsrabatt på masskorsband. 6. Postnummer på Svarsförsändelser. 7. Postnummet i avsändaradress 8. Postnummet i Postverkets egen skriftväxling. 9. Informationskampanj. 10. Hjälpåtgärder för Postnummersättning i kunders adressregister

113. Expeditionsföreskrifter i anslutning till införandet av postnummer. Kassaarbete, Eftersänsning, Avgående sortering, Postutdelningsområde, Avhämtningspostanstalt, Ankommande sortering.

14 mars 68: 117. Beskrivning av postnummersystemets uppbyggnad med karta

19 mars 68: 120 Postutväxling med utlandet

25 mars 68: 126 Postnummerkliché i brevstämplingsmaskiner på vissa postkontor

24 april 68: 173 Postnummer - avgående sortering fr.o.m. 12.5 1968

7 juni 68: 224 Expeditionsföreskrifter i anslutning till fastställda förkortningar av postanstalters namn.

19 juli 68: 290 Angivande av betalningsmottagare på inbetalningskort och gireringskort.

23 juli 68: 293 Aritmetisk postnummerförteckning.

27 september 68: 363 Felaktig återsändande av försändelser.

Här nedan redovisar jag lite objekt från 1968 med och utan postnummer

Kungl. Poststyrelsens Allmänna Cirkulär 24 febr. 1969. En ny utdelningsstämpel för mass- och gruppkorsband kommer att tillhandahållas av Postverket jämsides med den, som har Postverkets emblem som motiv. Den nya utdelningsstämpelns utseende framgår av nedanstående bild. Stämpeln får tryckas i en eller två valfria färger.

Så här skriver Posten AB om icke geografiska postnummer. Se mer  Här

4. Administrativa postnummer

Utöver geografiska postnummer finns det administrativa postnummer, som Poste restante, Tävlingspost, Svarspost/

Frisvar, Boxar, Storkundspostnummer.

Med Poste restante kan mottagaren hämta posten på Postens utdelningskontor, utan att adressaten har en postbox. I postnummersystemet finns ett antal postnummer avsatta för Poste restante. Fram till början av 2011 var det 555 postnummer. Då reduserades dessa till 81

Tävlingspost används för tävlingar där svaren kommer med fysiskt brev och är vanligast i storstäderna.

Svarspost/Frisvar är en tjänst där mottagaren betalar portot i efterskott.

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)

Andra av mina lite udda sidor:

Main page

Posthistoria

Automation Brevsortering ESB - BFM PSM

Länksida

 

Historik - Objekt från tiden före postnummers införande

Bild År Brev med andra beteckningar - före postnummerinförandet
Pn Sth 1952 1951 infördes i större städer en mer detaljerad adress. I Stockholm infördes t.ex. Sö
Pn Gbg 1961 Göteborg hade en typ av etikett för att uppmana adressaten att lämna Rätt adress,  okt. 1961
Pn Sth65 1965 Stockholm Sö. Trycksak, X-märkt brev 25 öre, stämplat Stockholm Ban 1965-03-04.
Pn Bo_K 1979 Ett brev till Bo Klevborn, mannen bakom de 5-siffriga postnumren och dess införande i Sverige
    Beskrivning (pn)

 

Bilder av ovanstående objekt i skarven vid övergång till postnummer.

 

 

Bild Mån Beskrivning (pn)
Pn_alltid ? Reklam "Skriv alltid ut Ert postnummer . . . ."
Pn SthK 1967 Litet kuvert stämplat Stockholm Ban 1967-12-27 med adress Stockholm K. Helt korrekt
Pn Skanor 1 jan 1/1 1968 firade Skanör Postanstalt 200 år. Då fanns inte postnummer till Höllviksnäs, men blev
  21 jan C6-kuvert stämplat Kristinehamn 1, 1968-01-21 med adress Malmö 100
Pn Kvillsf 26 jan

Litet kuvert stämplat Eslöv 1968-01-26 sänt till Kvillsfors som enda adress. Det blev enl. Postnummer-katalogen 570 16 Kvillsfors

Pn Sundby 14 apr Litet kuvert stämplat Sundbyberg 1967-04-14 - till Stockholm Ö
19 mars 1968 19 mars 1968 började postnummerkatalogen att delas ut
Pn Sandv 17 Jan Brev stämplat Värnamo 1968-01-17, sänt till Sandviken. Baksidan stämplad: "Den angivna adressen finns ej i Sandviken".
Pn Osby 12 Febr Vykort stämplat PKP 66A, 1968-02-12 till Osby UTAN postnummer
Pn Tull 15 Febr Bl 2013.06 (Okt 65) Tulldeklaration. Objekt utan postnummer, men med den tidigare beteckningen t.ex. för Stockholm Ö. Stämplad Aviserat 15 feb 1968.
Pn Storlien 22 Febr Vykort från Storlien 1968-02-22 till Halmstad. Blev senare 30251 Halmstad
Pn StBan 11 Mars Vykort från Stockholm Ban 1968-03-11, sänt till Malmö
Au60 15ore 21 mars Före Postnummerinförandet. Brev adresserat till Det Bästa med 2x15 öre frimärke. Frankerat av Det Bästa, med hjälp av maskinskurna frimärke. Stämplat Segeltorp 1968-03-21 till Det Bästa, Fack, Stockholm 200.
12 maj 1968 Första påträffade objektet med postnummer. Allmänheten började tidigt att använda Pn. Posten började tillämpa från 12 maj 1968
Pn 44081 23 mars Bl 2214.10 (Mars 65) Adresskort Returpaket. Stämplat Hamburgsund 1968-03-23 och Nösund 1968-03-25.
Pn Listpo 26 mars Tidig användning av postnummer på Listpostanvisning från 78100 Borlänge.  Stämplad Borlänge 1968-03-26
Pn 56103 28 mars Tidig användning av postnummer på Listpostanvisning från 56103 Huskvarna.  Stämplad Huskvarna 3, 1968-03-28.
Pn 36073 1 Apr Brev Luftpost stämplat Malmö - Stockholm 1968-04-01 till  36073  Lenhovda.
Pn 57030 3 Apr Vykort från Stockholm 1, stämplat 1968-04-03 * AVG S * till 57030  Mariannelund
Pn 37200 5 Apr Vykort stämplat Göteborg 1968-04-05 till 372 00  Ronneby.
Pn 41104 8 april Listpostanvisning med avs. adress 41104 Göteborg, stämplad Göteborg 36, 1968-04-08
Pn 41255 9 april Listpostanvisning med avs. adress 41255 Göteborg, stämplad Göteborg, 1968-04-09
Pn 72211 9 Apr Listpostanvisning med avs. adress 722 11 Västerås. Stämplad Västerås 11, 1968-04-09
Pn SthBan 10 Apr Vykort stämplat Stockholm Ban 1968-04-10. Sänt till Dyrön, Bohuslän utan postnummer.
Pn Sparbank 11 apr Brev med maskinstämpel från Göteborg 1 stämplat 1968-04-11. Maskinen skrynklat brevet som saknar postnummer.
Pn_11441 16 april Bl 2020.05 (Juni 67) Listpostanvisning från 11441 Stockholm 5 stämplat 1968-04-16
Pn_76200 16 april Bl 2020.05 (Juni 67) Listpostanvisning från 76200 Rimbo stämplat 1968-04-16
  17 april Listpostanvisning 140 öre med avs. adress 70215  Örebro, stämplad Örebro 3, 1968-04-17
Pn Bromma22 22 apr Vykort från Bromma Flygplats stämplat Hägersten 1968-04-22. Till postnummer 416 53  Göteborg.
Pn_Trsund 24 april Listpostanvisning med avs. adress Hägersten 126 35 Sverige. Stämplat Trångsund 1, 1968-04-24.
Pn_Valling 24 april Listpostanvisning med avs. adress 162 36 Vällingby  Sverige. Stämplat Vällingby 1, 1968-04-24.
Pn_40010 25 apr Adressändring för tidning  Bl 870 (Febr 64) Singelfrankering Tre kr 1kr stämplat ??...?? 1968-04-25,  till 40010 Göteborg 3
Red Van 25 apr Vykort stämplat Malmö 1968-04-25 frankerat 40+90 öre till M/S Vanessa  Rederi Transatlantic.
Pn_53400V 25 april Listpostanvisning Bl 2020.05 (Juni 67) Frankerad med 140 Tre Kr stämplad 1968-04-25. Avs. adress 53400 Vara.
Pn 29300 27 apr Brev stämplat numrera numera Stockholm Ban 1968-04-27 till 293 00 Olofström.
Pn_91010 30 apr Bl 2020.05 (Juni 67) Listpostanvisning från 91010 Vännäsby stämplat 1968-04-30
Red Vane 3 maj Vykort från South Africa 7½ c stämplat Capetown 1968-04-28 till Rederi Transatlantic Göteborg. bifrankerat med frankostämpel Lic. 14002 50 öre Göteborg 1968-05-03.
Pn utan11 11 Maj Brev med maskinstämpel till Stycksaker Stockholm 200, stämplat numrera numera Göteborg 1, 1968-05-11 d.v.s. dagen innan Posten började tillämpa postnummersortering 12 maj 1968.
  12 maj Posten började tillämpa Postnummer från 12 maj 1968.  Allmänheten var dock inte alltid lika duktiga på att använda Pn
Pn utan 21 21 Maj Brev UTAN Pn med maskinstämpel 315, numrera numera till Marabou AB, Stockholm 200, stämplat Malmö 1968-05-21. 'På  baksidan Avs. med postnummer 214 52 Malmö S.
Pn 57300 24 maj Vykort från Italien stämplat Venezia 1968-05-24 till 57300 Tranås.
Pn 87027 1 juni 1968 hette det enl. Postnummerkatalogen 87026 Bjärtrå och 89010 Bjästa. Första påträffade objektet med Lösen och ändrat postnummer från 87027 Köjaviken, Bjärtrå till 872 96 Bjärtrå.  Objektet har även varit i nuvarande 893 91 Bjästa 1968-06-06.
Pn_63350 11 juni Bl 2020.05 (Juni 67) POST OFFICE OF SWEDEN. Avsändare 63350 Eskilstuna stämplad Eskilstuna 6, 1968-06-11.
Pn 75433 11 juni Bl 2020.05 (Juni 67) POST OFFICE OF SWEDEN. Avsändare 75433 Uppsala stämplad Uppsala 11, 1968-06-11.
Pn 11255Sth 13 juni Brev stämplat  Stockholm Ban 1968-06-13 till Pn 112 55 Stockholm.
EFTP_68 14 juni Brevkort EFTP frankerat 35 öre Högertrafik stämplat Malmö 1, 1968-06-14 till postnummer 21759 Malmö.
Pn Vidblick 14 juni Brev till Filatelisten Per Sjöman maskinstämplat Västervik 1968-06-14, dock UTAN postnummer till Göteborg 24. Borde ha varit 412 57  Göteborg.
Pn 50235 18 juni Brev från FN Kongo stämplat JUN 18 1968 till Borås  UTAN postnummer. Borde varit Pn 50235 Borås
Pn Sth3utan 19 juni Brev stämplat  Stockholm 3, 1968-06-19 till Stockholm utan angivet postnummer
Pn 31080 29 juni Vykort stämplat Hyltebruk 1968-06-29 till 310 80  Hyltebruk
Pn 21439 30 juni Vykort stämplat Varberg 1968-06-30 till 21439 Malmö.
Efters Stackgr 1 juli Bl 11 (Dec 60) Inrikes Postanvisning från Klemensnäs stämplad 1968-07-01 till 93034 Stackgrönnan. Stackgrönnan fanns 1944-08-01 -- 1968-05-11 och var alltså nedlagd, därför eftersändning till Skellefteå 1.
Eftersänt till 93100 Skellefteå 1. Protektorstämplad EJ ÖVER 100 KR.
Pn 2 juli Vykort stämplat Visby 1968-07-02 till Hälsingborg  UTAN postnummer. Borde varit Pn 25661 Hälsingborg  
Pn Postomb 3 juli Vykort stämplat Smögen Postomb. 1 1968-07-03 till Göteborg. Postnummer ditskrivet lite senare, dock med samma bläck som Göteborg.   
Pn Dupli 4 juli Rekbrev stämplat  Anderslöv 1968-07-04 till N 2001 Lilleström, Norge. Norge hade 4-siffriga postnummer.
Pn Osby 5 juli Vykort ur serien "Ett brev betyder så mycket", till Osby.  Postnummer 283 00  Osby dock tillskrivet av Posten. Stämplat R xxxxx 1968-07-05.
Pn Kungsholm 6 juli Aerogram från MS Kungsholm, Swedish American Line 1968-07-06 postat Chicago Ill. till Munka Ljungby, UTAN postnummer. Minst 4 frimärke bortrivna. Det är ju dock inte så troligt att USA hade fått veta om våra Postnummer
Pn 11221 8 juli Vykort stämplat Linköping 1, 1968-07-08 till Stockholm  UTAN postnummer. Borde varit Pn  11221  Stockholm  
Pn 41130 9 juli Vykort stämplat Uddevalla, 1968-07-09 till Göteborg SV  UTAN postnummer. Borde varit Pn  41130  Göteborg
Pn Karlstad1 9 juli Brev från Karlstad 1, stämplat 1968-07-09 till Nynäshamn utan postnummer angivet.   UTAN postnummer.
Pn PKP 10 juli Vykort stämplat PKP 809 1968-07-10 korrekt adresserat  till 283 00  Osby.
Los Trelle 12 Juli Brev från Österrike till Trelleborg. Lösen 60 öre med vit/grön etikett stämplat Ferndorf. Kärnten 1968-07-12.  UTAN postnummer.
Pn 57100 16 Juli Vykort stämplat 1968-07-16 Visby 1 till 571 00  Nässjö. Eftersänt Sörängsvägen
Pn 20 juli Vykort stämplat Klintehamn 1968-07-20 till Sundbyberg  UTAN postnummer. Borde varit Pn 17258 Sundbyberg 
Pn 29500 22 Juli Vykort stämplat Åmål 1968-07-22 till 295 00  Bromölla.
Pn 70369 30 juli Vykort maskinstämpel 704 Lysekil, 1968-07-30 till Örebro  UTAN postnummer. Borde varit Pn 70369  Örebro  
Pn 5 aug Vykort stämplat Kalmar 1, 1968-08-05 till Malmö 21466. Eftersänt Ranarps Strand, återigen Eftersänt 26091 Förslövsholm
Pn Ahus 8 Aug Vykort stämplat Stockholm Ban 1968-08-08 till Åhus UTAN postnummer. Borde ha varit 290 20  Åhus.
Pn Sjobo 12 Aug Vykort stämplat Poste Tirrenta till S-275 00 Sjöbo. Lösenbelagt med 20 öre, stämplat Sjöbo 1968-08-16.
  18 aug Brev stämplat Stockholm Ban 1968-08-18,postnummer -  numrera numera till 28022 Vittsjö
Red_SVEAPaq 1 sep Vykort från M/S Svea till 43400 Kungsbacka. Frankerat 35 öre och stämplat PAQUEBOT, Göteborg - England 1968-09-01, M/S SVEA.
Pn Rinkaby 11 sep Vykort stämplat Stockholm Ban 1968-09-11 till Rinkaby UTAN postnummer. Borde ha varit   Rinkaby
Pt_Skry68 14 sep Adresskort  inrikes postförskott , frankerat 6:75 stämplade Malå 1968-09-14. 5 kg Skrymmande till Stockholm Ö. Inget Pn eller anmärkning.
Pn 30251 23 sep Lokalt vykort  från Halmstad Miniland stämplat Halmstad 1, 1968-09-23. Kompletterat med Pn 30251  Halmstad
Pn 10001 24 sep PS, Bl 3205.02, "MEDDELANDE Otillräckligt frankerad försändelse till utlandet" stämplad Bromma 9, 1968-09-28. Utsänt av och retur till 100 01 Stockholm Ban.
Pn 40124 18 okt C6-kuvert stämplat Göteborg 1 1968-10-18 till Göteborg 1.  UTAN postnummer, men med maskinstämpel 315. Borde varit Pn 40124
Pn 22 okt C6-kuvert stämplat Göteborg 1968-10-22 till Malmö C.  UTAN postnummer
Pn Hoby 20 nov Maskinstämpel "postnummer, numrera numera" stämplat 1968-11-20 till Bräkne-Holby UTAN postnummer. Borde ha varit 370 10 Bräkne Hoby.
Pn 41257b 30 nov Brev till Sjöman stämplat Stockholm Ban 1968-11-30 till 41257 Göteborg 24.
  16 dec Vykort från Portugal 1968-12-16 till Mölnlycke UTAN postnummer. Tillskrivet S-43500 med blyert
Pn 22353 17 dec Julkort maskinstämplat (315) Malmö 1 1968-12-17. Helt korrekt adresserat
Pn 46400 18 dec Julkort med God Helg stämplat Karlsborg, 1968-12-18 till Pn 464 00 Mellerud.
Pn Valbo 20 dec  
Pn 31084 20 dec Julkort från Åled? stämplat 1968-12-20 till Lälluntofta UTAN Pn. Posten kompletterat med postnummer 31084
Pn 21 dec Vykort stämplat Solna 1, 1968-12-21 till 21759 Malmö.
Pn Linne 1969-01 Postförskott frankerat 115 öre stämplat Stockholm 14, 1969-01-10 till Linneryd UTAN postnummer. Borde ha varit 360 24  Linneryd.
Pn 41257 1969-02 Rek-Brev till Filatelisten Per Sjöman från Stockholm 1969-02-22 till postnummer 412 57 Göteborg 3. Här har avs. även behållit den gamla adressen med nr Göteborg 3.
55259 1969-02 Brev maskinstämplat Jönköping 1, 1969-02-24 till postnummer 552 59 Jönköping.
Lu32 Glad 1969-03 "Ett brev betyder så mycket". "Glad Påsk" A4-blad vikt på det gamla sättet och skickat lokalt 1969-03-20 till 417 43  Göteborg  utan frimärke. Express och Flygpostetikett ?
Pn 28016 1969-04 Brev vikt på gammalt sätt,  "Ett brev betyder så mycket" Kom ihåg postnumret, stämplat Åstorp 1969-04-02 till 280 16 Hörja.
Pn 21142 1969-04 Vykort stämplat Lysekil 1969-04-14 till Malmö  UTAN postnummer. Kompletterat med  Pn 21142
Pn 41117 1969-05 Lokalbrev till Göteborg C Pn 41117 med maskinstämpeln 315 "postnummer - numrera numera", stämplad Göteborg 1969-05-22
Pn 17258 1969-06 Vykort stämplat Visby 1, 1969-06-16 till Lund  UTAN postnummer. Borde varit Pn 17258 Lund
Pn 216 19 1969-08 Vykort stämplat Rønne 1969-08-19 till Malmö SV  UTAN postnummer.  Borde varit   Pn 216 19.
Pn 196901 1969-09 Ölandsvykort troligen stämplat Borgholm. Skrivet 1969-09-01  till Djursholm, UTAN postnummer. Stämplat rakstämpel Stocksund.
Pn 196909 1969-09 Vykort troligen stämplat Umeå. Skrivet 1969-09-04  till Södersjukhuset, Stockholm , UTAN postnummer
Pn 12620 1969-10 Vykort stämplat Eskilstuna 1968-10-09 till 21620 Malmö SV.
Pn 11255 1969-12 Brev stämplat Stockholm 3, 1969-12-?? till 112 55 Stockholm 25. Eftersänt 122 31 Enskede
Etax_1970Frilles 1970-01 Listpostanvisning Bl 2020.05 (Jan 68), stämplad Frillesås 1970-01-15. Eftertaxerad med skrivmaskin. Postnummer 430 30 Frillesås.
Pn Brosarp 1970-06 Vykort  stämplat "postnummer, numrera numera" Stockholm Ban 1970-06-13 till Brösarp UTAN postnummer.  Borde ha varit 270 44  Brösarp.
Noll 1970 1970 Nollat kort med norskt frimärke postat i Sverige ostämplat till Västerås utan postnummer. Kompletterat med postnummer 722 15. Oval stämpel Brevbärarexpeditionen 1970-10-28.  Lösenbelagt med 90 öre stämplat 1970-10-29.
Pn 11423 1971-12 Brev maskinstämplat "postnummer, numrera numera" Stockholm Ban 1971-12-26 till 114 23 Stockholm Ö. Brevet med såväl den gamla adressen som den nya med Postnummer.
Pn_41122 1974-07 Brev från Grekland till Kyrkogatan Göteborg 1974-07-30. Adressundersökningen Göteborg 1 ändrat till Husargatan postnummer 41122.
Pn 86200 1980-12 Till julen är det alltid svårt att hitta rätt postnummer. Stämpel 862 00 Kvissleby
Pn 17540 1982-09 Vykort stämplat Öjebyn 1982-09-23 till Järfälla  UTAN postnummer. Kompletterat med Pn 17540.
Pn_28100H 1983-08 Vykort stämplat Kungsbacka 1, 1983-08-27. Oval stämpel BEF: Med Post-Diligence till 28100 Helsingborg. 28100 är dock Hässleholm där gatunummer rättats till 131. Posten gick helt på postnumret.
Lu1_Efter 1989-03 Väldigt sent EXPRESS-brev UTAN postnummer. Påsatt porto 1910 öre. Rätt porto 230 + 1700 = 1930. Stämplat Stockholm Klara 1989-03-24. Posten har dock eftersänt till  21148 Malmö.  Lördagsutdelning upphörde 1987-03-28. Lördagsetiketten troligen påsatt för att höja intresset för brevet
Pn_Gambia 1996-11 Vykort från Gambia till Södertälje. Stämplat Post Office Serekunda 1996-11-23. Gul etikett "Denna försändelse är försenad pga FELAKTIGT postnummer"
Pn 29894 2009-12 Julkort ostämplat  till 290 11 Linderöd,  = FEL postnummer. Rätt Pn hade varit 298 94 LINDERÖD. Kompletterat med kulspets av en "postare" med Pn 298. Fortfarande är frimärket omakulerat. Man kan undra vilka direktiv personalen har att makulera sådant som maskinerna missat ?

 

Postnummerkatalogens presentation:

När Postnummerkatalogen blev känd, så började en del att använda postnummer, medan andra struntade fullständigt i det. Det är ju allmänt känt att människor gör på olika sätt. En del följer rekommendationer medan andra gör tvärtom.

 

Bild År Beskrivning (pn)
Pn 25267 1975 Helsingborg, lokalbrev stämplat 1975-05-21. Adressaten flyttat, Postterminalen undersökt och Eftersänt till Postnummer 25267 ändrat till 24.
Pn Askim 1975 Askim, borde varit 436 00, men adressaten flyttat till 412 51. Postexpeditionen Askim 27 MAJ 1975 - flyttat
     
PT brevl 1976, 82 PT-kort C20 med en trevlig brevlåda. Finns i 2 varianter från 1976 och 1982
  1979  

 

PT-kort

Bild År Beskrivning PT-kort typ C (pn)
Pn 653 49 PT-kort nr C4. Numrera numera 1969. Pn 653 49
Pn 951 46 PT-kort nr C6. Numrera numera 1969. Pn 951 46
     
Pn ankn 1970 PT-kort "Ett brev betyder så mycket" där brevbäraren troligen frankerat med Brevmärke och stämplat med "Posten ankn 115" omkr. 1970. Har troligen själv burit ut "posten" till Sjukhuset ?
Pn Nyttnr ? Jag/Vi har inte flyttat, men vi har fått nytt postnummer 218 31

 

Stämplar med postnummer

 

Bild År Reklam - mm.
Pn 213 1973 Vykort från Israel till Malmö 21363 Malmö. Stämplat Malmö 1, ANK 213. Enl. 1969 års postnummerkatalog, så hade Kronborgsvägen 21742. Jag tolkar denna stämpeln att  användas, då post felaktigt kom till 21300, nuvarande Fosieområdet.
Pn 29400 1974 Vykort stämplat Ljungdalen 1974-07-20 till Gränums by, Blekinge. Postnummer saknas och därför har någon slagit på Stämpeln  294 00  Sölvesborg.
Lu 60f 1994 Par av F 1845. Makulerat med lila stämpel "215 00 Malmö" 1994-10-25
     
Pn 41200 1996

Frankostämplingsmaskin Typ Hasler F220/314 med 4 våglinjer. Använt / stämplat 1996-04-12 - 41200 Göteborg 5.  Se artikel SFT juni 2003 av Owe Svahn. Notera avståndet mellan våglinjerna t. v. respektive t.h.

     
Bild År Beskrivning (pn)

 

Postens olika sätt att ibland påtala FEL postnummer

 

Bild År

Stämplar, blanketter och etiketter ang.  postnummer

Pn 2050 1979 Etiketter Bl 2050.22 med svensk o  Bl 2050.23 med engelsk text, att sätta på brev av de som fått Nytt Postnummer.
Pn 23400 1979 Brev stämplat Långaryd 1979-12-24 med felaktigt postnummer 24300 (Höör). Ändrat till 23400 Lomma samt röd stämpel Var vänlig meddela avsändaren Er rätta adress
Pn 43100 1988 Vykort från Göteborg 1988-08-04 till 43100 Lindome. Rättat med stämpel 43700 LINDOME.
Pn 97241 1994 Vykort från Stockholm Klara 1994-07-03. Feladresserat till Luleå. Gul etikett med uppmaning att meddela rätt adress.
Eftgul_ Maroc 1995   2 olika små "Försändelsen har försenats p. g. a. felaktigt postnummer . . . " på vykort från Agadir 1995-01-25
Pn Rivav   Del av blankett som åsättes försändelsen, med uppmaning att använda rätt postnummer
PN Bromma 2001 Stämpel i Röd färg ang. fel postnummer. Enl. 1992 års katalog var det rätt Pn 161 47 Bromma, men år 2001 borde det varit 168 76 Bromma.
    2009  finns i Bromma 4 olika BBK: BBK BROMMA CITY 161 00, BBK BROMMA ALVIK 167 00, BBK BROMMA BLACKEBERG 168 00, BBK BROMMA ULVSUNDA 168 10
Pn_28114 2017 C6-kuvert med helt fel postnummer. Postens maskin har inte kunnat sortera RÄTT, utan lagt brevet i manuell box. Där har man stämplat frimärket 2017-06-07 och manuellt lagt det till rätt ort. Postnummer 28114 existerar inte utan skulle vara 28121.
Bild År Beskrivning (pn)

 

Posten läst  postnummer på Internationell blankett

 

Bild År

Stämplar, blanketter och etiketter ang.  postnummer

Pn_19021IT 1983-07 Internationell Postanvisning Bl 2020.04 till Italien, där maskinen läst postnummer till Italien. Inbetald summa 1020 SEK med PKM-kod i Skultuna 1983-07-16

 

Postens olika sätt att ibland påtala SAKNAT postnummer.

 

Bild År

Stämplar, blanketter och etiketter ang.  postnummer

Pn_40126 1983-09 C6-brev från Tyskland utan postnummer. Etikett Bl Gbg 1 4068 (nov 81). Postnummer utelämnat. Box 429 40126
Pn26500 1986-06 Vykort från Sunne 1986-06-25, adresserat till Åstorp utan postnummer - tolkat Åtorp av Posten. Stämplat Åtorp LBB1, 1986-06-26 samt påskrivet postnummer 26500
Pn_GbgUtan 2002-10 C5-kuvert helt utan postnummer. Stämplat "Kundservice utförd av: Göteborgs Postterminal".  Daterat Göteborg 2002-10-22. Posten skrivit på 28- vilket tydligen räckte för att brevet skulle nå fram till RÄTT ort. Frimärkena dock ostämplade ?
Pn GulOBS 2006-06 C5-kuvert helt utan postnummer. Posten skrivit på samt Gul etikett med text "OBS! Var vänlig meddela avs....". Stämplat Stockholm Årsta Avg 6, 2006-06-01.
     

 

Adressatens olika möjligheter att upplysa om RÄTT postnummer

 

Bild År Gruppreklam och annat, Blanketter ang.  postnummer
Wind SFF 1969 Fönsterkuvert med röd Etikett numrera numera på brev stämplat Stockholm 7, 1969-09-11.
     
Gr Badvik 1980 Bl 2050.19 (Maj 79). Det gäller vårt nya postnummer. Stämplat Göteborg 1980-02-15 och sändes kostnadsfritt till mottagaren
Pn41540 1983 Bl 2260.03 etikett "Felaktigt postnummer". Postnummer 402 24 skulle varit 415 40, Stämplat Göteborg1,  1983-02-28
Pn 1991 1991 Reklam "Rätt postnummer". Den 1 april 1992 kommer en ny komplett postnummerkatalog. Den är gratis
Pn_77553 1991 Julkort stämplat Avesta 1, 1991-12-16.  Etikett "Nytt Postnummer: 775 53  Krylbo"
Pn PS30 1997 PS i Göteborgsposten. Ang. sortering m.hj.a. Postnummer. Vart skulle de åka på semester ? 31127 och 82131 ???
    Koden för postnummer i Siemensmaskinerna läses från höger och består av 5 x 6 positioner. Positionernas värde 0, 1, 2, 4, 7, S. De 2 som saknas i varje 6-grupp summeras och ger en siffra. I dessa maskiner ändras koderna till den nya typen
Bild År Beskrivning (pn)

Nyheter

 Omkring  år 2000, så beräknades postnummer gonom att summera 2 tomma platser.

Postnummer tolkas bakifrån i grupp om  6 streck och 5 grupper=   0, 1, 2, 4, 7, Start

Postnummerkataloger

Start för det nya adresseringssystemet var 19 mars 1968. Då började första postnummerkatalogen att delas ut.

1996 års katalog finns även på diskett.

Årtal

Färg

Storlek

Tryckeri

1968

Blågrön 

A5

Nordisk Rotogravyr Solna 1968

1969

Röd 

A5

Rotogravyr Solna 1969

1988

Grå

A4

Esselte Rotogravyr 1988

1992

Svart

A4

Elanders Tryckeri   B2430.92.1

1996

Brun Blå 2 delar

A4

Almén Direkt  B2430.96.1

Litteraturhänvisning.

Postnummerkataloger 1968 - Postnummersystemet. Begreppsförklaringar mm 1971 - 1972
  Postnummersystemet

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)