''Portoguide" - inrikes brev.

De vanligaste moderna portosatserna hämtade från den lilla Porto Guiden som jag har haft tillgång till. Äldre från ett antal olika källor

Senast uppdaterad 2019-07-28 

Med reservation för omedvetna felskrivningar

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  
Main page Porto Guide inr. Porto Guide Utr Franko Franko hembygd m/65 6-siffriga m / 97

 

Speciella avsnitt av Frankostämplade objekt.

 

Leverantörer Lic.nr. 1-100, Postens bifrankerade Posten Lånemaskin Franko Reklam Franko etiketter

 

Preliminär version.  Uppgifterna hämtade från Posttaxor i fickformat

 

1925-10 1966-12 1969-02 1975-02 1977-01 1977-05 1977-11 2007-01 2012-11

Tidigaste jag känner är 1925, 1936 m. fl.

1925 1936 1948    

 

 Inrikes Lokalporto.

 
Fom Datum < 20 gr < 100 gr < 125 gr < 250 gr < 500 gr < 1000 gr            

 

1858-07-01 - -- - - -- --              
1885-01-01 5 -- 10 15 -- --           Lokalporto 5
1907-10-01 5 -- 10 15 -- --           -"- 5
1918-06-01 7 -- 15 20 -- --           -"- 7,
1919-07-01 10 -- 30 30 40 --           -"- 10,
1920-07-01 - -- - - - -- Ingen taxa för Lokalporto   -"-  
1922-10-01 10 -- 20 30 40 --           -"- 10,
1942-04-01 10 -- 20 30 40 --           -"- 10,
1944-07-01 15 -- 30 -- 45 --           -"- 15,
1947-01-01 15 -- 30 -- 45 --           -"- 15,
1948-04-01 15 -- 30 -- 45 --           -"- 15,
1951-06-01 - -- - -- - --           Lokalporto upphör 1951-05-31

 

Försök att sammanställa de vanligaste brevtaxorna  och tilläggstjänsterna 1964-1986.

1979-04-02 kom Rabattmärke I, som fick köpas i begränsat antal häfte. Det verkar dock som om en del kunnat köpa obegränsat antal. Nu (2010) säljes det fortfarande massor av häften på olika nätauktioner.

 

1981-06-01 infördes enhetliga portobestämmelser för alla inrikes brevförsändelser. Dessa graderas efter krav på befordringshastighet och hanterlighet, utan hänsyn till innehåll. Förstaklassbrev, Ekonomibrev och Föreningsbrev. Tilläggsavgifter som  förekommer av olika slag, kan endast kombineras med 1:a klassbrev.

Föreningsbrev upphörde  2015-01-01.

1997-02-28 utkom de första Fixvärdefrimärkena, d.v.s. frimärke utan valör. Facit nr 2005 = Ekonomibrev. 2006 - 2008 för Brev inrikes post

Från 1998-01-14 var dessa märken även giltiga på brev till utlandet.

 
Fom Datum < 20 gr < 100 gr < 125 gr < 250 gr < 500 gr < 1000 gr     Tillägg REK Asstillägg + 10öre/1000 Tillägg Expr Postförskott 100 Pf genom Pg Lördagsutd

 

1858-07-01 12 -- 20 30 -- --                  
1885-01-01 10 -- 20 30 -- --                  
1907-10-01 10 -- 20 30 -- --                  
1918-06-01 12 -- 25 35 -- --     15            
1919-07-01 15 -- 30 45 60 --     15            
1920-07-01 20 -- 40 60 80 --     20   20?        
1922-10-01 15 -- 30 45 60 --     20   50?        
1937-05-01 15 -- 30 45 60 --     20 30+10 öre 30       Ur liten Guide
1942-04-01 20 -- 40 -- 60 --     20   30        
1944-07-01 20 -- 40 -- 60 --     20 30+10 öre 30        
1947-01-01 20 --   --   --     20 30+10 öre 30        
1948-04-01 20 -- 40 -- 60 --     25 35+10 öre 40        
1951-06-01 25 -- 45 -- 65 --     40 40+10 40       Lokalporto  upphör
1952-06-01 25 -- 50 -- 75 100         40        
1957-06-01 30 -- 50 -- 75 120     50 50+10 60        
1961-07-01 30 -- 50 -- 75 120     50 50+10 60        
1962-07-01 35 -- 70 -- 105 150     70 50+10 70        
1964-07-01 40 -- 80 -- 120 200     100 50+10 100        
1965-07-01 40 -- 80 -- 150 230     100 50+10 100        
1966-01-01 40 -- 80 -- 150 230     100 50+10 100        
1967-01-01 45 -- 90 -- 180 270     140 140+10 140       Fel datum i Postal
1969-01-01 45 -- 90 -- 180 270     140 140+10 250       Nya viktgränser
1969-03-01 55 100 -- 200 300 400     200 200+10 250        

1970-10-01

55

100

-- 200 300 400     200 200+10 250        

1971-01-01

55

100

-- 200 300 400     200 200+10 250        

1971-07-01

55

100

-- 200 300 400     200 200+10 250        

1971-10-01

65

120

-- 230 340 450     250 250+20 300        

1972-07-01

75 140 -- 260 380 500     300 400+20 350        

1973-01-01

75 140 -- 260 380 500     300 400+20 350        

1974-04-01

75 140 -- 260 380 500     300 400+20 350        

1974-09-16

75 140 -- 260 380 500     300 400+20 350        

1975-05-01

90

170

-- 300 450 600     400 600+20 450        

1976-02-01

100

190

-- 340 500 670     500 750+20 550        

1977-03-01

110

210

-- 380 550 740     550 750+20 600        

1977-06-01

110

210

-- 380 550 740     550 825+20 600        

1978-02-01

130

250

-- 450 650 880     650 10kr+20 750 580 360    

1980-05-01

150

300

-- 500 750 1000     700 10kr+20 850     2 kr

enl. Fickguiden

1980-06-16 150

300

-- 500 750 1000     700 12kr+20 850     2 kr

enl. Postal

1980-10-01

150

300

-- 500 750 1000     700 12kr+20 850     2 kr  
Fom Datum 20 gr 100 gr 125 gr 250 gr 500 gr 1000 gr     Tillägg REK Asstillägg + 20öre/1000 Tillägg Expr Postförskott 100 Pf genom Pg Lördagsutd.

Antal Rabattmärke

1981-06-01 165 330 -- 550 800 1100     8 kr 14kr+20 10 kr     2 kr 1, 3, 4, 5
1982-01-?? 165 330 -- 550 800 1100     8 kr   10 kr     2 kr 1, 3, 4, 5
1983-06-01 180 360 -- 625 900 1250     9 kr 16kr+20 11 kr     3 kr 1, 3, 4, 5
1984-04-01 190 380 -- 650 950 1300     9 kr 16kr+20 11 kr     3 kr 1, 3, 4, 5
1984-12-03 200 400 -- 700 1050 1400     9,50 kr 18kr+20 11 kr     3 kr 1, 3, 4, 5

 

Lördagsutdelning fanns 1/9 1978 – 28/3 1987.

Försök att sammanställa de vanligaste brevtaxorna  och tilläggstjänsterna 1987- -->>

Tilläggsavgifterna för Rek och Express har skiftat ofta och mycket, inrikes - utrikes under olika perioder. Viktklasser har ändrats.

Skrymmande porto 1987: 720, 1050, 1450 och 1850 öre. Se vidare Portoguiden fram till 1997.

Tillägg för Skrymmande höjdes 2009-01-01 till 12 kr.

Tillägg för Skrymmande höjdes 2018-01-01 till 18 kr.

 

Fom Datum 20 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 1500 gr 2000 gr Norden 20 Europa 20 Tillägg inr. REK / vikt Asstillägg + 2kr/10000 Tillägg Expr. mån-fre Skrymmande i de 5 viktklasserna
1986-02-03 210 400 750 1150 1550   --     10 kr 19 kr+2 3 kr I denna står inget om Skrymmande brev
1987-02-02 210 420 750 1150 1550 -- -- 210 290 10 kr 19 kr+2 15 kr --, 720, 1050, 1450, 1850
1987-07-06 210 420 750 1150 1550 -- -- 210 290 11 kr 30 kr+2 15 kr --, 720, 1050, 1450, 1850
1988-02-01 220 440 800 1200 1600 -- -- -- 310 11 kr 30 kr+2 15 kr --, 840, 1200, 1600, 2000
1989-01-30 230 460 830 1300 1700 -- -- -- 330 13 kr 35 kr+2 17 kr 960, 960, 1330, 1800, 2200
Fom Datum 20 gr 100 gr 125 gr 250 gr 500 gr 1000 gr Norden 20 Utlandet 20 Tillägg REK Asstillägg + 2kr/10000 Tillägg Expr Lördagsutd.

Skrymmandepris

1989-09-04 240 500 1000 1500 2000 -- -- -- 360 17 kr 40 kr+2,50 20 kr --, 1100, 1600, 2100, 2600
1990-01-29 250 500 1000 1600 2200 -- -- 250 380 20 kr   25 kr --, 1300, 1800, 2400, 3000r

 

Öresvalörer

 

Fom Datum 20 gr 100 gr 125 gr 250 gr 500 gr 1000 gr Norden 20 ESS-brev ESS -rek ESS-brev  -värde Tillägg Expr Lördagsutd.

Skrymmandepris

1991-04-02 250 500 -- 1000 1600 2200 -- 3500 4000 1kg 80 kr     1300, 1300, 1800, 2400, 3000
1992-01-02 280 550 -- 1050 1700 2350 --     5kg 145 kr     1080 - 3150
1993-01-01 290 580 -- 1100 1800 2400       10kg 165 kr     1140 - 3250
1994-03-01 320 640 1240 2000 2700 -- --     15kg 185 kr     1270 - 3650
1995-01-01 370 740 1400 2200 3000 -- --     20kg 205 kr     1395 - 3560
1996-01-01 385 770 1400 2200 3000 -- --           1445 - 4060

 

Alla Frankostämplingsmaskiner kunde inte skriva 5 öre

När portot höjdes 1996-01-01, så godkände Posten därför portot 3,80 i de maskiner som hade fast 0 (nolla) på övre raden. På Rad 2 - 3:85

 

 

Portohöjning och valörlösa frimärke

28 febr. 1997 lanserade Posten valörlösa frimärke för såväl Inrikes brev som Ekonomibrev. Portot nedan  i öre.

Momsens upphörande på frimärke är beslutat.

2016-04-01 kommer förändring av momshantering att ske.
Troligen kommer priset för oss vanliga kontantbetalande kunder, att sänkas något.

Expressbrev som skall delas ut på lördag, skall förses med en självhäftande etikett för lördagsutdelning

 

Fom Datum < 20 gr < 50 gr < 100 gr < 125 gr < 250 gr < 500 gr < 1000 gr Norden < 20 Utlandet < 20 ESS -rek ESS  - Tillägg Expr Lördagsutd.

Rabattmärke

1997-03-01 500 - 1000 2000 3000 4000 5000 6000 600 700 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90     10, 20 kr
1999-05-17 500 - 1000 2000 3000 4000 5000 6000 600 700 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90   55, 75, 120, 195 kr 10, 20 kr
2000-   -                        
2001-06-01 500 - 1000 2000 3000 4000 5000 6000 600 700 40, 45, 55, 65, 75, 85, 95   55, 75, 120, 195 kr 10, 20 kr  
2002-01-01 500 - 1000 2000 3000 4000 5000 6000 - 800 40, 45, 55, 65, 75, 85, 95   65, 85, 130, 205 10, 20 kr  
Fom Datum 20 gr 50 gr 100 gr 125 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Utlandet 20 ESS -rek ESS  - Tillägg Expr Lördagsutd.

Rabattmärke

2003-01-01 550 - 1100 2200 3300 4400 5500 6600 Norden 20 Europa 20 Tillägg inr. REK / vikt   Tillägg Expr. mån-fre

Skrymmande

2004-01-01 550 - 1100 2200 3300 4400 5500 6600   1000 45 kr   80 kr 11-22 kr
2005-03-01 550 - 1100 2200 3300 4400 -- 6600 1000 1000 45 kr   90 kr 11 kr
2006-01-01 550 - 1100 2200 3300 4400 -- 6600 1000 1000 50 kr   90 kr 11 kr
2006-01-10 550 - 1100 2200 3300 4400 -- 6600 1000 1000 50 kr   90 kr 11 kr
2007-01-01 550 - 1100 2200 3300 4400 -- 6600 -- 1100 50 kr   90 kr 11 kr
2008-01-01 550 - 1100 2200 3300 4400 -- 6600 -- 1100 50 kr   90 kr 11 kr
2008-07-01 550 - 1100 2200 3300 4400 -- 6600 -- 1100 50 kr   90 kr 11 kr
2009-01-01 600 - 1200 2400 3600 4800 -- 7200 -- 1200 50 kr   95 kr- Lörd 150 kr 12 kr
2010-01-01 600 - 1200 2400 3600 4800 -- 7200 -- 1200 53 kr   95 kr- Lörd 150 kr 12 kr
2010-07-01 600 - 1200 2400 3600 4800 -- 7200 -- 1200 53 kr   95 kr- Lörd 150 kr 12 kr
2010-07-01 600 - 1200 2400 3600 4800 -- 7200 -- 1200 53 kr   95 kr- Lörd 150 kr 12 kr
2012-01-01 600 - 1200 2400 3600 4800 -- 7200 -- 1200 60 kr   95 kr- Lörd 150 kr 12 kr
2012-04-02 600 - 1200 2400 3600 4800 -- 7200 -- 1200 60 kr   95 kr- Lörd 150 kr 12 kr
2013-01-01 600 - 1200 2400 3600 4800 -- 7200 -- 1200 65 kr   105 kr- Lörd 150 kr 12 kr
2014-01-01 600 - 1200 2400 3600 4800 -- 7200 -- 1200 70 kr   110 kr- Mån-fre. 12 kr
2014-04-01 - - 700 1400 2800 4200 5600   7000     70 kr 110 112 kr- Mån-fre. 14 kr
2015-01-01 - - 700 1400 2800 4200 5600   7000       135   14 kr
2016-01-01 - - 700 1400 2800 4200 5600   7000       150   14 kr
                             
                             
                           
Fom Datum 20 gr 50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 1500 gr 2000 gr Utlandet 20 ESS -rek ESS Expr. mån-fre  

Skrymmande


Moms borttagen på frimärke  2016-04-01.

Fom Datum 20 gr 50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 1500 gr 2000 gr Utlandet 20 ESS -rek ESS Expr. mån-fre  

Skrymmande

2016-04-01 - - 650 1300 2600 3900 5200   6500       150   13 kr
2017-01-01 - - 650 1300 2600 3900 5200   6500       150   13 kr
2017-04-01 -- 700 1400 2800 4200 5600 -- 7000       165   14 kr
2018-01-01 - - 900 1800 3600 5400 7200   9000       183   18 kr
                             
                             


REK-brev - PostNord
Fom Datum 20 gr 50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 1500 gr 2000 gr Utlandet 20 ESS -rek ESS Expr. mån-fre  

Skrymmande

                           
2016-04-01 - - 7650 8300 9600 10900 12200   13500     REK-brev REK-brev REK-brev REK-brev
2017-01-01 - - 7650 8300 9600 10900 12200   13500     REK-brev REK-brev REK-brev REK-brev
2017-04-01 - - 77:00 84:00 98:00 112:00 126:00   140:00     REK-brev REK-brev REK-brev REK-brev
2018-01-01 - - 82:00 91:00 109:00 127:00 145:00   163:00     REK-brev REK-brev    
2019-01-01   88 97 115 133 151   169     REK-brev     18:00
Fom Datum 20 gr 50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 1500 gr 2000 gr       Express. mån-fre  

Skrymmande

 

 

Rek skicka direkt inrikes från 2019-01-01

 

68,00
77,00
95,00
113,00
131,00
149,00

 

 

 

Tjänsten "Skickaguiden" för avtalskunder stängs den 1 januari 2018.

Från och med den 1 januari hänvisar vi till våra prislistor för inrikes och utrikes tjänster, och till Skicka Direkt för köp av frakt.

 

 

Ekonomibrev.

 År 1981 infördes enhetliga portobestämmelser för alla inrikes brevförsändelser. Dessa graderas efter krav på befordringshastighet och hanterlighet, utan hänsyn till innehåll.

Förstaklassbrev, Ekonomibrev och Föreningsbrev. Tilläggsavgifter som  förekommer av olika slag, kan endast kombineras med 1:a klassbrev.

Föreningsbrev upphörde 2015-01-01 och föreningar fick använda Ekonomibrev istället.

Tjänsten Ekonomibrev upphör 2017-12-31. Frimärkena kan dock användas som porto i andra tjänster.

 

align="center" align="center" align="center"
Fom Datum 20 gr 50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 1500 gr 2000 gr Mottagnin bevis Tillägg REK Tillägg Expr. mån-fre

Skrymmande

1981-06-01 150 - 175250350500          

Eko. minst 100 brev

 
1983-06-01 160 - 210 300 425 600          

Eko. minst 100 brev

 
1984-04-01 160 - 225 325 450 650           Eko. minst 100 brev  
1984-12-03 160 - 250 400 600 800           Eko. minst 100 brev  
1986-02-03 170 - 280 500 750 1000           Eko. minst 100 brev  
1987-02-02 170 - 280 550 900 1200           Eko. minst 100 brev  
1988-02-01 180 - 300 580 950 1250           Eko. minst 100 brev  
1989-01-30 190 - 330 620 1000 1300           Eko. minst 100 brev  
1989-09-04 210 - 400 750 1150 1500           Eko. minst 100 brev  
1990-01-29 220 - 440 800 1200 1600           Eko. minst 100 brev  
1991-04-02 240 - 480 850 1300 1800             12,80, 12,80, 16,50, 21,00,26,00
1992-01-02 230 - 460 900 1400 1900 -- --         1030 - 27 kr
1993-01-01 240 - 480 950 1500 2000 -- --         1090 - 2850
1994-03-01 280 - 560 1100 1700 2250 -- --         1230 - 32 kr
1995-01-01 335 - 670 1230 1900 2500 -- --         1395 - 3560
1996-01-01 350 - 700 1230 1900 2500 -- --         14,10 - 35,60
1997-03-01 450 - 900 1800 2700 3600 4500 5400         9, 18 kr
1997-07-01 450 - 900 1800 2700 3600 4500 5400          
1999-05-17   -                      
2001-06-01 450 - 900 1800 2700 3600 4500 5400         9, 18 kr
2002-01-01 450 - 900 1800 2700 3600 4500 5400         9, 18 kr
2003-01-01 500 - 1000 2000 3000 4000 5000 6000          
2004-01-01 500 - 1000 2000 3000 4000 5000 6000          
2005-03-01 500 - 1000 2000 3000 4000 -- 6000          
2006-01-01 500 - 1000 2000 3000 4000 -- 6000          
2006-01-10 500 - 1000 2000 3000 4000 -- 6000          
2007-01-01 500 - 1000 2000 3000 4000 -- 6000         11 kr
2008-01-01 500 - 1000 2000 3000 4000 -- 6000         11 kr
2008-07-01 500 - 1000 2000 3000 4000 -- 6000         11 kr
2009-01-01 550 - 1100 2200 3300 4400 -- 6600         12 kr
2010-07-01 550 - 1100 2200 3300 4400 -- 6600         12 kr
2010-07-01 550 - 1100 2200 3300 4400 -- 6600         12 kr
2010-07-01 550 - 1100 2200 3300 4400 -- 6600         12 kr
2012-04-02 550 - 1100 2200 3300 4400 -- 6600         12 kr
2014-01-01 550 - 1100 2200 3300 4400 -- 6600         12 kr
2014-04-01 - 650 1300 2600 3900 5200 -- 6500   15 kr     14 kr
2016-04-01 - 600 1200 2400 3600 4800 -- 6000         13 kr
2017-01-01 - 600 1200 2400 3600 4800 -- 6000         13 kr
2017-04-01 - 600 1200 2400 3600 4800 -- 6000 Säljes ej men gäller som porto   13 kr
2017-12-31 - - - - - - -- - Upphör att gälla För privatpersoner    
Fom Datum 20 gr 50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 1500 gr 2000 gr     Tillägg REK Tillägg Expr. mån-fre Skrymmande

 

 

Enligt PostNords hemsida 2017-12-27: 1:a-klassbrev

  • Framme nästa vardag
  • Skicka upp till 2 kg
  • Posta på närmaste brevlåda

 

 

Frimärken för ekonomibrev.

 

Efterfrågan på ekonomibrevsfrimärken är mycket låg. Den 1 april upphör PostNord med att sälja dem. Möjligheten att använda och skicka frimärkta ekonomibrev upphör den 31 december 2017.

-  Det är bara möjligheten att skicka frimärkta Ekonomibrev som tas bort.

Ekonomibrev för företag, som Franko och Porto Betalt finns kvar i sin nuvarande form, säger Anders Åsberg.

 

Julkortporto

Rabattmärke I kom 1979 och kunde användas till julposten. 1980 kom så det första Julpostfrimärket med valör 125 öre.

Häfte 10 märke Julpost 2017 inget utgivningsdatum. "Jul Änglar" i häfte med 5 olika motiv 65 kr.

 

Årtal Valör i öre   Årtal Valör öre
         
      1993 Julpost F 1816-1817 240
1980 Julpost F 1150 125   1994 Julpost F 1871-1872 280
1981Julpost F 1190-1191 140   1995 Julpost F 1930-1933 335
1982 Julpost F 1226-1230 140   1996 Julpost F 1986-1988 350
1983 Julpost F 1275-1278 160   1997 Inrikes Julpost F 2044-2046 Valörlöst
1984Julpost F 1324-1327 160   1997 Utrikes Julpost F 2047-2048 600
1985 Julpost F 1377-1380 180   1998 Julpost F 2101-2103 Valörlöst
1986 Julpost F 1426-1429 190   1998 Julpost F 2104-2105 600
1987 Julpost F 1474-1477 200   1999 Julpost F 2164-2166 Valörlöst
1988 Julpost F 1527-1532 200   1999 Julpost F 2167-2168 600
1989 Julpost F 1593-1598 210    2000 Julvisor - Inrikes Julpost F 2219-2223 (430) Valörlöst
1990 Julpost F 1660-1665 230   2001 Julpynt - Inrikes Julpost F 2275-2280 (430) Valörlöst
1991 Julpost F 1712-1715 230   2001 Julsaker Utrikes Julpost F 2281-2282 600
1992 Julpost F 1765-1768 230   2002 Julpost - Inrikes Julpost F 2339-2343 (450) Valörlöst
      2002 Julpost Utrikes Julpost F 2344-2347 800
      2003 Julpost - Inrikes Julpost F 2392-2396 (500) Valörlöst
      2003 Julpost Utrikes Julpost F 2397-2398 900
      2004 Julpost - Inrikes Julpost F 2455-2459 (500) Valörlöst
      2004 Julpost Utrikes Julpost F 2460-2463 1000
      2005 Julpost - Inrikes Julpost F 2518-2522 (500) Valörlöst
      2005 Julpost Utrikes Julpost F 2523-2526 1000
      2006 Julpost - Inrikes Julpost F 2573-2577 (500) Valörlöst
      2006 Julpost Utrikes Julpost F 2578-2581 1000
      2007 Julpost - Inrikes Julpost F 2630-2634 (500) Valörlöst
      2008 Julpost - Inrikes Julpost F Valörlöst
         

 

 

Porto för inrikes postanvisningar / postförskott.

Frankering UTAN Redovisning till Postgiro. (pågående arbete)

 

F.o.m Datum 5 kr 10 kr 25 kr 50 kr 100 kr 250 kr 500 kr 750 kr 1000 kr 2000 kr 10000 kr
1892-08-01     15 25 30            
1899-11-01     15 25 30 35 40        
1904-08-01 10   15 25 30 35 40        
1909-11-01 10   15 25 30 35 40 50 60    
1918-06-01 15   20 30 35 40 45 55 65    
1919-07-01 15     25 35 45 55 65 75    
1920-07-01 20     30 40 50 60 70 80    
1924-10-01 15     25 35 45 55 65 75    
1948-04-01   25     40   55     70  
1951-06-01   30               60  
                       
1976-02-01       250           450 900
1977-03-01         275         500 1000
1978-02-01         350         650 1300
1980-06-16         450         900 1500

 

 

2014-01-01 ==>  Få betalt via Plusgiro för Postförskott - Pristillägg 75 kr för paket 70 för brev.

Postförskott inrikes. (pågående arbete)

< < < Redovisning med postanvisning Bl. 11 och 2020.01  < ------ >      Redovisning till Postgiro > > >

Hämtat ur befintliga portotabeller.

 

Postförskott från 2016-04-01 - 91 kr, eller  via postnord.se 79 kr.

 

F.o.m. Datum 5 kr 10 kr 25 kr 50 kr 100 kr 250 kr 500 kr 750 kr 1000 kr 2000 kr 10000 kr  

Till Postgiro

Till Postgiro
                             
                             
1909-06-01 10   15 25 30 35 40 50 60          
1918-06-01 15   20 30 35 40 45 55 65          
1919-07-01 15   25 25 35 45 55 65 75          
1920-07-01 20   30 30 40 50 60 70 80          
1925-01-01 15   25 25 35 45 55 65 75       Till Pg  <50 kr = 10 öre >50= 20 öre
1934-07-01 25   35 35 45 55 65 75 85       Till Pg  <5 kr = 20 öre Till Pg  >50 kr = 30 öre 5-50 kr 25 öre
F.o.m. Datum 5 kr 10 kr 25 kr 50 kr 100 kr 250 kr 500 kr 750 kr 1000 kr 2000 kr 10000 kr   Till Postgiro oavsett belopp Oavsett belopp
1948-04-01   35     50   65     80     30  
1951-06-01   50     80   80     80     40  
1952-06-01   50     80   80     80     45  
1954-07-01   50     80   80     80     40  
1962-07-01   60     95   95     95     45  
1964-07-01   85     135   135     135     55  
1967-01-01   120     190   190     190     70  
1969-03-01       170           270     90  
1971-01-01       170           270     100  
1971-10-01       220           330     140  
1972-07-01       250           370     170  
1974-10-01       250           370     190  
1975-05-01       350           525     240  
1976-12-01       420           620 1070   270  
1977-02-01       465           690 1150   300  
1978-02.01       580           880 1530   360  
1980-06-16                         430  
2018-01-01                         102  

 

Blindskriftförsändelser - riksporto.

 

Postens taxor 1920-07-01  --  1921-12-31

Högsta medgivna vikt 3 kg. Per 500 gram 5 öre

 

Fom Datum 500 gr 1000 gr 1500 gr 2000 gr 2500 gr 3000 gr 4000 gr 5000 gr 6000 gr 7000 gr

 

1918-01-01 4 8 12 16 20 24 - - - -
1919-07-01 5 10 15 20 25 30 - - - -
1920-07-01 5 10 15 20 25 30 - - - -
1925-07-01 5 5 10 10 15 15 - - - -
1928-07-01 5 5 10 10 15 15 20 25 - -
1942-04-01 3 3 6 6 9 9 12 15 18 21
1956-01-01 Inga avgifter utom ev. tillägg för t.ex. flyg - -

 

Blindskriftförsändelser - inrikes lokalporto.

 

Fom Datum 500 gr 1000 gr 1500 gr 2000 gr 2500 gr 3000 gr 4000 gr 5000 gr 6000 gr 7000 gr

 

1918-01-01 lok 2 4 6 8 10 12 - - - -
1919-07-01 lok 3 6 9 12 15 18 - - - -
1920-07-01 riks riks riks riks riks riks - - - -
1956-01-01 Inga avgifter utom ev. tillägg för t.ex. flyg - -

 

Särskilda rabattmärken för småföretag kom hösten 1981

 

 Frankostämplar och dess portosatser

Under år 2004 räknar Posten med att portokontrollen ska dra in c:a 60 milj.  Kan det vara okunnighet hos användarna eller är det medvetet för lågt porto åsatt kuverten?

Inkomsten från kontrollen 2004 blev faktiskt 69 milj. SEK när vi nu får facit från denna verksamhet.

Portohöjningar från 1997 och framåt 2050-talet

Så här tolkar jag att rätt porto ska vara från 1997-07-01 på ett Frankostämplat max. 20gr, 100, 250, 500, 1000, 2000 gr.  resp. max.brev

 
   
20 gr 100 gr 250 gr Brev, inrikes Postkontor eller Brevterminal - 1997- 07- 01
4:60 9:20 18.40 Brev inlämning  till Postkontor eller Brevterminal
-- -- -- Brev Skrymmandetillägg upp till 1 kg 9:20, över 1 kg 18:40
4:10 8:20 16:40 Ekonomibrev, inlämning  till Postkontor eller Brevterminal
-- -- -- Ekonomibrev Skrymmandetillägg upp till 1 kg 8:20, över 1 kg 16:40
       
4:40 8:80 17:60 Frankosändning - Minst 100 brev,  inlämning  före 18.00 till Postkontor eller Brevterminal
-- -- -- Brev Skrymmandetillägg upp till 1 kg 8:80, över 1 kg 17:60
3:90 7:80 15:60 Frankosändning - Minst 100 Ekonomibrev,  inlämning  före 18.00 till Postkontor eller Brevterminal
-- -- -- Ekonomibrev Skrymmandetillägg upp till 1 kg 8:80, över 1 kg 17:60
20 gr 100 gr 250 gr Brev, inrikes inlämnade Postkontor eller Brevterminal - 2001-10- 01
4:50 9:00 18:00 Brev inlämning  till Postkontor eller Brevterminal
13:50 18:00 27:00 Brev Skrymmande inlämning  till Postkontor eller Brevterminal
4:00 8:00 16:00 Ekonomibrev, inlämning  till Postkontor eller Brevterminal
12:00 16:00 24:00 Ekonomibrev, Skrymmande inlämning  till Postkontor eller Brevterminal
       
4:30 8:60 17:20 Frankosändning, Brev  - Minst 100 brev,  inlämning  före 18.00 till Postkontor eller Brevterminal
12:90 17:20 25:80 Frankosändning Skrymmande - Minst 100 brev,  inlämning  före 18.00 till Postkontor eller Brevterminal
3:80 7:60 15:20 Frankosändning, Ekonomibrev - Minst 100 brev,  inlämning  före 18.00 till Postkontor eller Brevterminal
11:40 15:20 22:80 Frankosändning, Ekonomibrev Skrymmande - Minst 100 brev,  inlämning  före 18.00 till Postkontor eller Brevterminal
       
20 gr 100 gr 250 gr Brev, inrikes inlämnade Postkontor eller Brevterminal - 2002-01- 01
4:50 9:00 18:00 Brev Inrikes  inlämning  till Postkontor eller Brevterminal
13:50 18:00 27:00 Brev Inrikes Skrymmande inlämning  till Postkontor eller Brevterminal
4:00 8:00 16:00 Ekonomibrev Inrikes , inlämning  till Postkontor eller Brevterminal
12:00 16:00 24:00 Ekonomibrev Inrikes , Skrymmande inlämning  till Postkontor eller Brevterminal
       
4:30 8:60 17:20 Frankosändning, Brev  - Minst 100 brev,  inlämning  före 18.00 till Postkontor eller Brevterminal
12:90 17:20 25:80 Frankosändning Skrymmande - Minst 100 brev,  inlämning  före 18.00 till Postkontor eller Brevterminal
3:80 7:60 15:20 Frankosändning, Ekonomibrev - Minst 100 brev,  inlämning  före 18.00 till Postkontor eller Brevterminal
11:40 15:20 22:80 Frankosändning, Ekonomibrev Skrymmande - Minst 100 brev,  inlämning  före 18.00 till Postkontor eller Brevterminal
       
20 gr 100 gr 250 gr Brev, inrikes inlämnade Brevlåda eller Postcenter - 2003-01- 01
5:00 10:00 20:00 1:a klass Brev Inrikes inlämning  i  Brevlåda
15:00 20:00 30:00 1:a klass Brev Inrikes Skrymmande inlämning  i  Brevlåda
4:50 9:00 18:00 Ekonomibrev, inlämning   i  Brevlåda
13:50 18:00 27:00 Ekonomibrev, Skrymmande inlämning   i  Brevlåda
       
4:80 9:60 19:20 1:a klass Brev Inrikes inlämning  till  Postcenter
14:40 19:20 28:80 1:a klass Brev Inrikes Skrymmande inlämning till  Postcenter
4:30 8:60 17:20 Ekonomibrev, inlämning  till  Postcenter
12:90 17:20 25:80 Ekonomibrev, Skrymmande inlämning  till  Postcenter
       
4:20 8:40 -- 1:a klass Brev inom kommun, minst 250 brev
12:60 16:80 -- 1:a klass Brev Skrymmande inom kommun, minst 250 brev
       
-- 4:50 18:00 Föreningsbrev
20 gr 100 gr 250 gr Brev, inrikes inlämnade i brevlåda eller Postcenter - 2004- 01- 01
4:80 9:60 19:20 1:a klass brev, inrikes inlämning Postcenter
5:00 10:00 20:00 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
4:20 8:40 -- 1:a klass brev inom kommun, dock minst 250 st
-- 4:50 18:00 Föreningsbrev märkta med B
4:30 8:60 17:20 Ekonomibrev, inrikes inlämning Postcenter
4:50 9:00 18:00 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda
20 gr 100 gr 250 gr Brev, inrikes inlämnade i brevlåda eller Postcenter - 2005- 03- 01
4:90 9:80   1:a klass brev, inrikes inlämning Postcenter
5:10 10:20 20:40 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
4:30 8:60   1:a klass brev inom kommun, dock minst 250 st
-- 4:60   Föreningsbrev märkta med B
4:40 8:80   Ekonomibrev, inrikes inlämning Postcenter
4:60 9:20   Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda


Portohöjning 2006- 01- 01

20 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr 1:a klass, inrikes inlämnade i  brevlåda  -  Portohöjning 2006- 01- 01
5:00 9:90 19:90 29,80 39,80 59,70 1:a klass brev, inrikes inlämning Företagscenter
5:10 10:20 20:40 30,60 40,80 61,20 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
4:40 8:70 Ord.pris - - - 1:a klass brev inom kommun, dock minst 250 st. (Över 100 gr gäller ord. pris 1:a klassbrev)
--- 4:70 18:80 - - - Föreningsbrev märkta med B
4:50 8:90 17:80 26,70 35,60 53,40 Ekonomibrev, inrikes inlämning Företagscenter
4:70 9:30 18:70 27,90 37,30 55,90 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda
Tilläggstjänst         90,00 Express Måndag - Fredag
Tilläggstjänst         140,00 Express Lördag
Tilläggstjänst         50,00 Rek och Postförskott samma pris
20 gr 100 gr 250 gr       1:a klass, inrikes inlämnade i  brevlåda  -  Portohöjning 2007- 03- 19
5:10 10:10 20:20       1:a klass brev, inrikes inlämning Företagscenter
5:10 10:20 20:40       1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
--- 4:80 19:00       Föreningsbrev märkta med B
4:60 9:00 18:10       Ekonomibrev, inrikes inlämning Företagscenter
4:80 9:40 19:00       Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda

 

 

 Minimått:  90x140 mm. (plan yta) Rulle:  100 mm, L+DD = 170 mm.

 Maximått: L= 600 mm. B+L+T = 900 mm. Rulle:  L=900 mm, L+DD = 1040 mm. Föreningsbrev L=600 mm, T=30 mm, B= 250 mm.

 L= längd, B= bredd, T= tjocklek, O= omkrets, D= diameter, DD= dubbla diametern

 

Frankostämplar och dess portosatser

 

Portohöjning 2009-01-01

 

20 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr 1:a klass, inrikes inlämnade i  brevlåda  -  Portohöjning 2009- 01- 01
5:30 10:50 21:00 31:50 42:00 63:00 1:a klass brev, inrikes inlämning Företagscenter
5:30 10:60 21:20 31:80 42:40 63:60 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
--- 5:00 20:00       Föreningsbrev märkta med B (Över 250 gr. gäller ord. pris för Ekonomibrev)
4:80 9:60 19:20 28:80 38:40 57:60 Ekonomibrev, inrikes inlämning Företagscenter
5:00 10:00 20:00 30:00 40:00 60:00 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda
   
20 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Brev, inrikes  inlämning Företagscenter - brevlåda -  2012- 01- 01
5:40 10:70 21:40 32:10 42:80 64:20 1:a klass brev, inrikes inlämning Företagscenter
5:40 10:80 21:60 32:40 43:20 64:80 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
--- 5:00 20.00       Föreningsbrev märkta med B (Över 250 gr. gäller ord. pris för Ekonomibrev)
4:90 9:80 19:60 29:40 39:20 58:80 Ekonomibrev, inrikes inlämning Företagscenter
5:10 10:20 20:40 30:60 40:80 61:20 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda
20 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Brev, inrikes  inlämning Företagscenter - brevlåda -  2013- 01- 01 - Ny portohöjning
5:50 10:90 21:80 32:70 43:60 65:40 1:a klass brev, inrikes inlämning Företagscenter
5:50 11:00 22:00 33:00 44:00 66:00 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda
--- 5:50 22.00       Föreningsbrev märkta med B (Över 250 gr. gäller ord. pris för Ekonomibrev)
5:00 10:00 20:00 30:00 40:00 60:00 Ekonomibrev, inrikes inlämning Företagscenter
5:20 10:40 20:80 31:20 41:60 62:40 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda

 

Nya viktklasser och porto från 2014-04-01

 

50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Brev, inrikes  inlämning Företagscenter - brevlåda -  2014- 04- 01 - Ny portohöjning
6:10 12:20 24:40 36:60 48:80 61 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda eller Företagscenter
5:60 11:20 22:40 33:60 44:80 56 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda eller Företagscenter
-- 6:50 26:00 -- -- -- Föreningsbrev,  inlämning brevlåda eller Företagscenter. Över 250 gr gäller som för Ekonomibrev. Upphörde 2015-01-01
-- -- -- -- 12:00 -- Tidningsexemplar A till vänster om frankeringen. Får endast innehålla EN tidning.
            Rek = 69 kr
            Rek med EDI 52 kr
            Express = 112 kr
            Postförskott med EDI = 59 kr

 

Nya och porto från 2016-01-01

 

50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Brev, inrikes  inlämning Företagscenter - brevlåda -  2016- 01- 01 -
6:10 12:20 24:40 36:60 48:80 61 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda eller Företagscenter
5:60 11:20 22:40 33:60 44:80 56 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda eller Företagscenter
63,10 69,20 81,40 93,60 105,80 118,oo Rek EDI.  Tillägg för Rek som inkluderar 57,oo kr
76,10 82,20 94,40 106,60 118,80 131,oo Rek.  Tillägg för Rek som inkluderar 70,oo kr
             
             
            Frankosändning - Minst 100 Ekonomibrev,  inlämning  före 18.00 till Postkontor eller Brevterminal
             Skrymmandetillägg 14,oo kr          

 

Nya porto från 2017-01-01

 

50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Brev, inrikes  inlämning Företagscenter - brevlåda -  2017- 01- 01 -
6:30 12:60 25:20 37:80 50:40 63:00 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda eller Företagscenter
5:80 11:60 23:20 34:80 46:40 58:00 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda eller Företagscenter
63,30 69,60 82,20 94,80 107,40 120,oo Rek EDI.  Tillägg för Rek som inkluderar 57,oo kr
76,30 82,60 95,20 107,80 120,40 133,oo Rek.  Tillägg för Rek som inkluderar 70,oo kr
            Frankosändning - Minst 100 Ekonomibrev,  inlämning  före 18.00 till Postkontor eller Brevterminal
            Skrymmandetillägg 14,oo kr 
            Personlig utlämning  8:75
            Mottagningsbevis  20:00          

 

 

Nya porto från 2018-01-01

 

50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Brev, inrikes  inlämning Företagscenter - brevlåda -
6:40 12:80 25:60 38:40 51:20 64:00 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda eller Företagscenter
5:90 11:80 23:60 35:40 47:20 59:00 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda eller Företagscenter
             
64,40 70:80 83:60 96:40 109:20 122,oo Rek EDI.  Tillägg för Rek som inkluderar 57,oo kr
76,30 82,60 95,20 107,80 120,40 133,oo Rek.  Tillägg för Rek som inkluderar 70,oo kr
            Frankosändning - Minst 100 Ekonomibrev,  inlämning  före 18.00 till Postkontor eller Brevterminal
            Skrymmandetillägg 14,oo kr 
            Personlig utlämning  8:75
            Mottagningsbevis  20:00          
      Tilläggstjänst     Expressbrev  168:00
      Tilläggstjänst     Postförskott med EDI  87:00

 

 

Nya porto från 2018-05-02

 

50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Brev, inrikes  inlämning Företagscenter - brevlåda -
6:80 13:60 27:20 40:80 54:40 68:00 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda eller Företagscenter
6:30 12:60 25:20 37:80 50:40 63:00 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda eller Företagscenter
             
64,80 71:60 85:20 98:80 112:40 126,oo Rek EDI.  Tillägg för Rek som inkluderar 57,oo kr
76,30 82,60 95,20 107,80 120,40 133,oo Rek.  Tillägg för Rek som inkluderar 70,oo kr
            Frankosändning - Minst 100 Ekonomibrev,  inlämning  före 18.00 till Postkontor eller Brevterminal
            Skrymmandetillägg 14,oo kr 
            Personlig utlämning  8:75
            Mottagningsbevis  20:00          
      Tilläggstjänst     Expressbrev  168:00
      Tilläggstjänst     Postförskott med EDI  87:00Nya porto från 2019-01-01

 

50 gr 100 gr 250 gr 500 gr 1000 gr 2000 gr Brev, inrikes  inlämning Företagscenter - brevlåda -
7:00 14:00 28:00 42:00 56:00 70:00 1:a klass brev, inrikes inlämning brevlåda eller Företagscenter
6:50 13:00 26:00 39:00 52:00 65:00 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda eller Företagscenter
             
            Skrymmandetillägg 15,oo kr
            Personlig utlämning  10:00
            Mottagningsbevis  25:00          
      Tilläggstjänst     Expressbrev  168:00
      Tilläggstjänst     Postförskott med EDI  92:00
             


Värde
(ASS) upp till 50 000

1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg  
275 375 400 440 490 535  

 

Nya porto "Skicka Lätt" från 2017-01-01

 

1000 gr 2000 gr  Brev, inrikes Skicka Lätt via Postnord.se -
53:00 89:00 1:a klass brev, inrikes via Skicka Lätt. Inget tillägg för Skrymmande. Kan INTE kombineras med Tilläggstjänster
     

 

Frankostämpla rätt, är inte lätt - överfrankerat.

När Portot 1996-01-01 höjdes från 3.70 till 3.85 kunde inte alla frankostämplingsmaskiner klara det. Posten godkände därför underfrankering 3,80. (PoGu)

 

Bild År ....................

Beskrivning / Anmärkning

210336 1996 Lic. 210336 med fast nolla kunde inte betala rätt porto. Egmont i Helsingborg betalade bara 3.80, vilket Posten nöjde sig med
PoGu 770 1997-01 770 var det korrekta normala portot, för 100 gr frimärkta brev från 1996-01-01. Gällde samma porto även för frankostämplade före 1997-07-01 ? ? ?
PB64561 1997-03 Pitney Bowes 6300, Lic. P.B. 64561 20 gr. rätt valör 460 öre. Stämplat Stockholm 1997-03-18
m65_508004 2005-11 C4-kuvert, B-post porto 017.50, LIC 508004 stämplat Stockholm 2005-11-15 till Göteborg.
517861 2012 Brev med Max 100 gr. vikt. Lic. 517861. Överfrankerat av någon som inte förstod maskinens funktioner. Porto 10: 80 100 gr. 1:a klass att lägga på brevlåda. Dessutom 21:60 + 21:60 i andra hörnet.
  2012 Lic. 738653 Prioritaire med portot 22:00 vilket inte motsvarar något porto. Borde nog varit 21:60
509797 2012 Lic. 509797 med portot 22:80 vilket troligen borde varit 9:80 av kuvertets utseende att döma.
314628 2013-10 Lic. 314628 med porto 017:50. Ett porto som torde vara svårt att finna. Stämplat 2013-10-03
526264 2013-11 Lic. 526264 med porto 55.00 på ett 20 gr. brev. Borde med stor säkerhet ha räckt med 5.50 vilket är rätt porto för 20 gr. brev. Stämplat Hässleholm 2013-11-14
345005 2014-01 Lic. 345005 med porto 031:50 på ett 20 grams brev. Borde med stor säkerhet ha varit 05:50. Stämplat 2014-01-30
710601 2014-04 2 företag som totalt missförstått portohöjningen 2014-04-01 till 7 kr för Privatpersoners porto
529592 2014-04 Portot höjdes 2014-04-01 från 5.50 till 6.10 vilket detta företag missat. Posten missade dock inte utan Eftertaxerade C5 brevet.
345004 2014-04 C4-kuveret  från JULA, Skara med Lic. 345004 och porto 36:60 500 gram.. Stämplat 2014-04-30 och stor Gul etikett påsatt över apelsinkoden
770018 2017-03 Lic. 770018 Vitamin Well med porto 020:30 stämplat 2017-03-14. Gissar att det borde varit 006:30.
     


Portoändring - Frankostämpling - 2005-03-01 - underfrankerat.

Att följa RÄTT taxa har inte alltid varit så noga, varken för Företaget eller Posten. Övergången har ibland varit VÄLDIGT lång.

från 2014-04-01 kunde man posta alla frankostämplade brev i gul brevlåda.

Bild År

Beskrivning / Anmärkning

4:80 2005-03 Portot för de som använder Frankostämplingsmaskin höjdes 10 öre 2005-03-01. Ett 20 gr. 1:a klassbrev kostar alltså 4:90  om man lämnar in på Postcenter. Idag 2005-04-10 har ännu inte alla förstått detta. De använder fortfarande 4:80
5:00 2005-03 Portot för de som använder Frankostämplingsmaskin höjdes 10 öre 2005-03-01. Ett 20 gr. 1:a klassbrev kostar alltså 5:10 om man väljer att lägga breven i en postlåda. Idag 2005-04-10 har ännu inte alla förstått detta.  De använder fortfarande 5:00
     

 

Vid en genomgång av c:a 850 C5-kuvert från vecka 0719 noterades även ett antal felfrankerade brev. Kuverten vägda samt delade med 7.4 gram vilket är den genomsnittliga vikten för ett C5-kuvert. C:a 450 kuvert med tryckt Porto Betaltruta och c:a 50 frimärkta är ej medräknade nedan.

 

Vecka 19 år 2007.

Valör Antal

Beskrivning / Anmärkning

04:60 5 Inlämning Företagscenter
05:10 c:a 285 Inlämning Företagscenter eller inlämning brevlåda
10:10 21 Inlämning Företagscenter
04:80 7 Inlämning brevlåda
10:20 31 Inlämning brevlåda
   

Nedan några felaktiga portosatser

04:90 1 Detta var före 2006-01-01 normalt 20 gr. brevporto inlämning på Postscenter
05:00 2 Detta var före 2007-03-19 normalt 20 gr. brevporto inlämning på Företagscenter
05:50 6 Detta är normalt 20 gr. frimärkt brevporto, men finns inte som Frankostämpling. Borde restituerats om den tjänsten finns kvar
11:00 1 Detta är normalt 100 gr. frimärkt brevporto, men finns inte som Frankostämpling.

 

Vecka  28 2007

Valör Antal

 Nedan några felaktiga portosatser - under eller överfrankerat ??

0,10 1 Helt felaktigt och därför stämplat en gång till med 5:10 i nedre kant 2007-07-02
04:50 2 Ekonomibrev, inrikes inlämning Företagscenter före 2007-03-19
04:70 1 Ekonomibrev, inrikes inlämning brevlåda  före 2007-03-19
05:00 7 Detta var 1:a klass brev normalt 20 gr., inrikes inlämning på Företagscenter före 2007-03-19
05:50 5 Detta är normalt 20 gr. frimärkt brevporto, men finns inte som Frankostämpling. Borde restituerats om den tjänsten finns kvar
09:10 1 Detta är inget porto och finns heller inte som Frankostämpling
09:90 1 Detta är 1:a klass brev 100 gram, inrikes inlämning på Företagscenter före 2007-03-19
10:00 1 Detta är 1:a klass brev 100 gram, inrikes inlämning brevlåda före 2005- 03- 01
11:00 3 Detta är normalt 100 gr. frimärkt brevporto, men finns inte som Frankostämpling.

 

 

2012-10-05

är det fortfarande i oktober ett 10-tal större företag som inte ändrat från 530, 1050, 1060 öre till 540, 1070, 1080 öre i sina maskiner. Posten har heller inte lyckats upptäcka dessa. Dessa observationer har ramlat över mig från 3 företags tomma kuvert.

Hur bra fungerar eg. Postens stickprovskontroll ? ? ?

Fortfarande 2013-01-07 finns det flera företag, som fortsätter med 5:30 och har gjort så under hela 2012. Vid en fråga till Posten om rätt porto, blev jag uppmanad att polisanmäla, om jag upptäckte några oegentligheter? Tydligen är inte det i Postens intresse, att ta reda på stora företag som underfrankerat ett helt år. Ändå fick man faktiskt in 69 milj. SEK vid kontrollen 2004.

Vill du fördjupa ditt kunnande om äldre, lite lagom rekommenderas Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg.

Brev till S. Tullberg som samlade mer än frankostämplar

 

Valör År

 Nedan några nya begrepp och taxeändringar

  1980

1980-81 infördes en genomgripande portoreform som införde begreppen Normalbrev och Ekonomibrev. Normalbrev befordras över natten och Ekonomibrev tar längre tid (3 dagar)

  1992

 Från 2 jan 1992 ber vi dig märka alla brevförsändelser till utlandet med blå etikett Prioritaire

  1997 28 febr. 1997 lanserade Posten valörlösa frimärke för såväl Inrikes brev som Ekonomibrev
  2000 17 aug. 2000 kom frimärke med självhäftande gummering "Tecken i skyn"
    blev det tillåtet att använda frimärke "Inrikes brev" på utlandsbrev
    Frankera dina föreningsbrev med våra särskilda Valörlösa frimärken. B post

 

Begreppsförklaring (enl. Postens benämning omkr. 1965)

 

Kliché Stämpelavtryck    
Datumkliché Datumstämpel    
Reklamkliché Reklamstämpel    
Valörkliché Valörstämpel    
       
  IFM   Frankostämplingsexpeditionen    

 

Ett fullständigt avtryck av 2 eller 3 klichéer kallas Frankostämpel

 2009 kom nya maskiner m/09 utan klichéer. Modell 09 har eller ska ha blå färg och är av inkjettyp.

Äldre maskiner med RÖD färg, får användas tills vidare.

 

Litteraturhänvisning.

 

 

Postala skrifter

Andra skrifter

KGP Cirkulär: 1926, Nr 49 2 sept, Nr 61 10 nov

Sv. Filatelistisk Tidskrift. SFT Dec. 1944

Frankostämplingsmaskinerna 1943 (GPS)

Nordiska Frankostämplar. T. Ingeloff. 1945

KGP Cirkulär: Nr 85 1943 m.fl. 

Frankostämplingsmaskiner av Gösta Sundman

Sv. Postverkets frankostämplar I Typöversikt, Sigurd Tullberg. 1957

Postryttaren 1959, 1962, 1986

Bruksanvisning Taxopost 1960

Frankostämplar 60 år av Sigurd Tullberg, 1986

FFS = Föreskrifter för Frankostämpling (1960, 1970)

Sammanställning av Thorsten Sandelin 1977, 1986, 1988

Postal Meddelanden

Frankostämplar som upphört av Sigurd Tullberg, 1996
Frankostämpling Postverkets anvisningar 1981-83 Bulletinen nr 41 1997   Stig Högström
Frankostämpling Postverkets anvisningar 1986. BP 2420.86.1 Absenderfreistempel av Otto Gleixner  1999

Postens Broschyrer av idag år 2000

Portoguider 1946-2007

Olika leverantörers broschyrer

Filatelisten 2006 sid 192. "Kommetarer om tidiga Frankostämplar" av Stig Asklund

 

Main page m / 26 m / 44 m / 65 m/65  6-siffriga m / 97 Länksidan
Franko Historik Franko  Udda. Franko Motiv Lic.nr. 1-100, Postens Franko Reklam Franko etiketter

Externa länkar:

Danska Frankostämplar Sveins Norske Frankstemplar Norske Frankostempler Meter Stamp Society
Intressegruppen för Frankostämplar Exhibit Hall    

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)