Porto Betalt 2.

Frimärke, B-post

Tanken med denna sidan, är att presentera lite udda objekt, där man använt etiketter - "frimärksliknande", eller ett roligt udda tryck, för att visa att Porto är betalt. Oftast är det nog följesedelinlämnad post som har fått en extra dekoration, kanske i förhoppning att adressaten ska bli mer positivt inställd att läsa innehållet.

Brevmärke

"Det Bästa" var kanske det första företag som började använda "Porto Betalt"-etiketter. Kanske i ett led att få in ett större antal svar eftersom kunden satte på märket på de färdigadresserade kuverten. Tidigare hade man tryckt beteckningen direkt på försändelsen. I mitten av1990-talet återkom en del dylika märken som i många fall också stämplades. Nu var det utskick till kunden, t.ex. Moderaternas utskick till förstagångsväljare. Jag har endast funnit dessa i form av B-post. En del objekt är för mig ett stort frågetecken, ibland är frågetecknet uträtat. Plats för Er besökare att komma med åsikter, synpunkter eller ideer.

   ?????????????????????????????????????  

Reserverad plats för "Det Bästa"

Main page Posthistoria Porto Betalt Porto Betalt 2 Stämpel-Fakta
Postal Automation

 

   Hybridpost 

Gratispost

Postala Lustigheter Brevsortering Turistporto Remail   Länksidan

 

?????????????????????????????????????

Cinerella:

Detta är inga giltiga frimärke, utan endast etiketter för att pryda brevet med. Företag med avtal fick använda dessa för att locka adressaten att öppna brevet med ofta Reklam av något slag.

Porto Betalt -"frimärke" (Portomärke) B-porto upphörde 2018-01-01 för privatpersoner. Företag har kvar den tjänsten 2018.

Bild (130) År Motiv Beskrivning - avsändare
1994, 98 Älg, blått märke Självhäftande Porto Betalt B-etikett med Älg, som en del vill kalla "frimärke". Ej giltigt som frimärke. Använt av Moderaterna (Carl Bildt) för utskick av B-post till förstagångsväljare, troligen före valet 1994 ?
1998 Älg-märke på C6 Älgmärket Återanvänt av privatperson. Posten har dock tolkat det som, att portot ÄR betalt, vilket det inte var. Stämplat PVI Malmö 1998-09-14.
2005 Älg blått märke, Som ovan (Pbet2) på C6-kuvert Felaktigt använd etikett som IRM 106 i Uppsala tolkat som frimärke, stämplat och skickat vidare till Halens 2005-07-25
  2006 C5-kuvert utan avs. med Blå älg IRM-stämpad Västerås 107, 2006-10-27.
2018 20-strip till salu  på nätet med beskrivning ==>
Pbet3
Tre st 20 strip.
Perfekta för 18 krs (3 st) eller 36 krs (6 st) porto
Självhäftande med full gummering, Postfriska i topp kvalite
2018-02 Frankerat med 6 älgar, stämplade ? ? ? 2018-02.
 Pbet4
Klumppost med 6 Porto Betaltälgar från privatperson, vilket borde blivit Lösenbelagt. B-porto från privatpersoner upphörde 2018-01-01.
1997 Trädgårdsarbete, gult Banco Fonder, Växthus för pengar
  1997 Badboll, grått Svea Ekonomi AB
1997 Äpple, rödbrunt Norsk Hydro AB
1997 Höstens lönnlöv, 2-sid tandning, självhäftande. Skattebetalarnas förening. Avs även B. Tarras-Wahlberg 1997-10.  Endast text SVERIGE på märket.
1998 Snölandskap, blått Skattebetalarnas förening. Kuvertet tryckt 1998-09. Endast text SVERIGE på märket.
? Tussilago, 2-sid tandning, självhäftande. Skattebetalarnas förening
990222 3 flyg runt jordglob, 4-sid tandning, självhäftande. Grönt Nyman & Schultz
?

?

? Löst märke
? ? PORTO  BETALT  PORT PAYE
? ? B Porto Betalt
? Majblomma, blått Trygg - Banken
2001 3 flyg runt jordglob, 2-sid tandning. Blått Nordbanken
2005 Snurrande boll i brunt Felaktigt använt till Miljonlotteriet. Stämplat 2005-03-30 i Västerås IRM 107
2010 Hjortdjur på grön botten Självhäftende Porto Betalt  B-post. Märket på C5-kuvert
2010-05 Blomvas i färg Självhäftende Porto Betalt  B-post. Märket på C65-kuvert. Stockholm Delicard 2010

Portomärke
Länk År

Beskrivning. Dessa borde inte accepterats av utbildad personal

Noll_Skatte98 19 C5 till Skattemyndigheten. Frankerat med teipat brevmärke som  "nollats" . Kuvertet tryckt 1998-09. Lösen inkl exp-avgift 5 kr. Troligen fel, eftersom Exp-avgiften var 5 kr 1989
Los Fusk2 2003 Lösenavgift 5,50 + 10 kr i Expeditionsavgift betald med 4 Porto Betaltetiketter som icke gäller som frankotecken. Stämplade 2003-07-20
Los Fusk3 2005 Lösenavgift 5,50 + 10 kr i Expeditionsavgift betald med 3 Porto Betaltetiketter som icke gäller som frankotecken. Stämplade 2005-09-09
Pbet2_Elg 2005 Porto Betalt B-etikett med ostämplad  Älg på ett C6-kuvert till Hallens. Sorterat  2005-01-31 i Årsta 103.  
     

?????????????????????????????????????

Frimärke eller ej - Dekorelement

Posten påstår att dessa märken ICKE är frimärke. Åkerman har i artiklar ett antal inlägg visat att det nog bör räknas som frimärke. Läs mer i Filatelisten  från 2003 i nr 2 sid. 55, 72, 75 och nr 4 sid. 172. I Bulletinen nr 2 2003 påstår Posten att detta inte är frimärke.

 
Bild/Länk

Beskrivning

 
"Portomärke" Utkom 2003. Dekorelement som endast kan användas i samband med följesedelinlämnad post. (enligt Posten AB) nr 10, 60 stora
"Portomärke" Utkom 2003.  Dekorelement som endast kan användas i samband med följesedelinlämnad post. (enligt Posten AB) Ett tilltalande märke istället för ett vanligt tilltryck Porto Betalt - Port Paye på kuvertet nr 11, 60 stora
Pbet2_Backs "Portomärke" Backsippa,  Delvis stämplat . RAMTID 2004. Se stämpeln nedan  
Frej Frisvar

2003  C5-kuvert. Frisvar med det som Posten kallar "Portomärke" eller Dekorelement till Haléns Finans AB, Borås. Stämplat och sorterat Alvesta 2003-01-08.

 
Pbet2 Din C65-kuvert med "Dekorelementet" använt på ett kuvert från "DIN  FRAMTID" sorterat 2004-05-10 i GSM 072 i Malmö.  
Pbet2 Olofstr C5-kuvert med Portomärke som även stämplats Olofström 2004-12-28. Sorterat i GSM Malmö 70.  
Pbet2 Skidor C6-kuvert med Porto Betaltmärke från okänd avs. Stämplat Malmö 2010-05-02  
Pbet2 Tarras C65-kuvert med Porto Betaltmärke från Skattebetalarnas Förening. Stämplat Stockholm 20??-0?-0?  
Pbet2 Blommor C65-kuvert med Porto Betaltmärke från Delicard. Ankom 2010-05-1?  
Lu Jamboree World Scout Jamboree i Rinkaby  juli 2011. Helt ark av dessa "märken", som såldes till de 40000 scouterna som deltog. Detta till ett pris av 8 kr/st. inrikes porto. Dubbelt porto utrikes. Dessa märken torde kunna räknas liksom Portomärken till dekorelement. Läs NF Nr 7 2011 sid. 48
ImPbet2_2012 Del av kuvert med B-stämpel Porto Betalt 2012-10-10  

Udda, lite roliga Porto Betalt / Port Payé-tryck ? (100)

Dessa stämplar verkar ha kommit i början av 2005, dels på Postcenter och de röda Port Payé på Postterminal. De svarta används då företag lämnar in större antal försändelser. Privatpersoner kan normalt inte använda sig av denna tjänst. 2006-04-09 ska alla Postcenter ha ändrats till Företagscenter (FC). Detta medför att stämpeln har "FC" i stället får "PC" framför numret. Det förekommer även stämplar UTAN bokstäverna PC, FC.

Denna stämpel kan även utnyttjas av privata kunder om man kommer till "rätt" PC eller FC som det numera heter.

2015 verkar dock de flesta FC upphört att använda dessa äldre stämplar. Kunder med större inlämningar har tydligen övergått till andra lösningar för Port Betalt.

 

Storlek 34 x 23 mm. PC 592531 är Postcenter i 112 04  Stockholm. Storlek 34 x 23 mm. PC 687031 är Postcenter i 186 00 Vallentuna. NM står för Nordic Mail. Storlek 29x38. Stämplad 2005-09-09 och kan ha ett B t.v.(Ekonomibrev). Stämpeln med ~0000 används för "engångskunder". NM står för Nordic Mail. Storlek 28x37, stämplad 2005-09-13, ~0370 är kundnumret som enkelt kan ändras för ny kund. Ett ställbart räkneverk ger underlag för rätt debitering
Eko NM0033 2003-12- "Frankostämplat" B-Economique Nordig Mail Port Payé Malmö använt dec. 2003.
       
PC 1234 = Helsingborg ? PC 1251 = Helsingborg ? 143931 = 291 00  Kristianstad PC 123731 = 281 00  Hässleholm
     
PC 296131 = Karlstad ? PC 331631 = ? PC 4 = ? FC 123731 = 281 00  Hässleholm
PC 687031 = 186 00  Vallentuna PC 755132 = Västerås PC 805531 = Bollnäs ? PC 506431 = ?
      PC 931032 = ?
343131 FC 217331 FC 706231 FC 707731
   
B   FC 189931  B   FC 114731 = Hishult ?    
 
PC 1234 = Helsingborg ?   FC 210431 = FC 732431 = Gävle ?

  Porto Betalt i frankostämpel eller annat udda.

 

Länk

År

Beskrivning av

Pbet2 NM0032

1996 C65-kuvert med B- Economique. Please return to S-202 26 MALMÖ. Port Paye NM ~0032 Malmö. Daterat 1996-08-21. Sorterat i M72 till postnummer 547 39.
Pbet2 SSM 1999

Stämpel fråm Terminalen i Göteborg. Troligen använd vid större inlämningar. Brevet sorterat i SSM G59 1999-11-17

Pbet2 Gran 1999

Vintrig granskog, ett märke som ibland användes som FRIMÄRKE. Stämplat Tomteboda 1999-08-05 till Haléns i Borås

Pbet2 NM4 2001 C5-kuvert med avs. Nec Birmingham UK. Röd Port Payé Suede NM 4 sorterat i IRM 114 Malmö 2001-01-17

235308

2004 Pitney Bowes, DM 800. Lic. 235308 använd 2004-04-26 som Porto Betalt med valör 000.00
Pbet2 NM150 ?

Kuvert med avs. 1079 LH Amsterdam, Netherlands. Blår inkjetstämpel PORT PAYE, SUEDE NM 150

Pbet Suink 2008

Stämpel Porto Betalt 894531 - 2008-07-08 samt även en inkjet Sundsvall 2008-07-08

Postmedia 1980-tal

En rejäl plastficka med blixtlås från Postmedia, Porto Betalt. Troligen utsänd till en del större företag med någon form av reklamsyfte under sent  1980-tal. Eftersom det är Posten Brev, så kanske det även kan kallas PS-försändelse?

    Postmedia
Begreppet postmedia myntades av Posten AB under 1990-talet och registrerades in som varumärke. Se mer i boken "Kirurgisk marknadsföring" – skapande av möten och relationer i en föränderlig värld.

Postmedia kan användas för många syften, såsom kundvård, relationsskapande, direktsäljande, varumärkesbyggande eller imageskapande. När man talar i termer av postmedia (jämfört med att tala i termer av t.ex. direktreklam, DR) så avser man i regel situationer där postmediet används som en reklamplattform. Man kan alltså använda begreppet postmedia i vidare bemärkelse och då inkludera sådant som personliga brev till kunder.

Postmedier är en kombination av direktreklamenheten (kan vara brev, reklamblad, paket, broschyr, varuprov etc) som reklambärare och olika adressaturval som tillsammans med postföretagets distribution bildar kanal. Tillsammans bildar adressaturval, postdistributören och reklambäraren olika postmediealternativ att jämföra med t.ex. olika lösnummertidningar eller olika kombinationer av utomhusreklam. Eftersom det finns åtskilliga sätt att välja ut personer och adresser, finns det många alternativ för postmedia – långt fler än det t.ex. finns alternativ för stortavlor.

Vykort

?????????????????????????????????????

 

?????????????????????????????????????

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page