Retur avsändaren.

Ett annat alternativ var Åter avsändaren. Denna stämpel kompletterades oftast med en stämpel som visade orsaken till Returen. När den sändes i Retur slog avsändarpostanstalten på sin datumstämpel. Det kan ju också bli en form av eftersändning.

Orsak II.

Nedan redovisas orsak till Åter avsändaren - Retur avsändaren

Main page

Posthistoria

Orsak Retur avs Orsak Retur I  
Eftersändning Poste Restante Retur avs Stämpel-Fakta Eftertaxering

Förteckning över mina blanketter är gjord i registerprogram Avanti, men konverterade  till Access.

Flertalet försändelser är hämtade från egen samling av försändelser:

Tid och plats Längd x bredd - rader Text i stämpeln (ors)
     
     

Använda stämplar för liggetiden: 1950 - 1963.

     
     

Använda stämplar för Retur och eftersändning: 1973 - 2000.

Avs_Tele72 105 x 74 C 65 med dubbla fönster och Bl 2260.01 (April 72) Försändelsen återställs till avsämdaren, stämplad Osby 1981-04-02.
Avs_Tele75 105 x 74 C 65 med dubbla fönster och Bl 2260.01 (jan 75) Försändelsen återställs till avsämdaren, stämplad Göteborg Utrikesexp,  1981-03-03.
Avs_Tele79 104 x 72 C 65 med dubbla fönster och Bl 3205.04 (maj 79). Meddelande Återsänd försändelse stämplad Malmö Ban 1980-08-30.
Avs_Ofran 105 x 72 Försändelsen återställs till avsämdaren, stämplad röd  [Ofrankerad Åter avsändaren] 1987-02-25. Etikett Bl 2260.01.

Använda stämplar för eftersändning: 2001 - 2020.

Åter avsändaren, ADRESSEN OFULLSTÄNDIG, 2010-10-14

38 x 16 mm - 3  
     

Etiketter på försändelser:

Tid och plats (imag Avs) Längd x bredd Text - blankett
1990-09-30 Göteborg 107 x 77 Bl 2260.01  (dec 88) Postutväxling med Irak t v inställd
     

 

 

 

Använda stämplar för RETUR- ÅTER avsändning: 2000 - 2010.

50 x 40 mm.2002- 54 x 37 mm. 2002-01-15 55 x 38 mm. 2002-01-21 75 x 50 mm. 2002- 62 x 23 mm. 2005-09-28
     
      63 x 25 2002- 63 x 18 mm. 2005-10-05

Etiketter med samma avsikt

   
55 x 37 mm. 2002- 49 x 40 mm. 2002- 60 x 39 mm. 2002-    
         
         
         

Det finns även stämplar av privat företaglig tillkomst

1993-12-21 Adressaten har slutat vid företaget. Maskinstämplat Kalmar 1P, 1993-12-21 Stämplad Weibulls AB  Landskrona

 

 

Teckenförklaring:

 

Länkar till:

     

 

 

Main page

Åter Posthistoria

Eftersändning

 

Blanketter

Litteraturhänvisning.

r
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)