Nordia 2005.

Måndag 23 maj 2005.

En mycket intressant och trevlig utställning som många säkert kommer att minnas med glädje. Ett fint gäng som jobbade hela veckan med uppsättning fram till dess att allt var nedplockat på söndagkvällen. Ett tungt lass att dra för många, men en hel del deligerades till oss monterare. Planeringen hade ju dock börjat långt tidigare. Det här är bara ett antal bilder som jag tagit då tillfälle givits. Jag börjar med ett par bilder av lokalen just när det  börjat hända lite på morgonen. Uppbyggnaden skedde i etapper och det blir kanske lite hopp bland bilderna. De ligger dock i den ordning jag tagit dem med invigning och övriga arrangemang. Avslutning och nedmontering Dag 7. den 29 maj.

De flesta av bilderna är under 30 KB

Svenska mässan, Göteborg

  Bild 829.    

Main page Posthistoria Nordia 2005  Nordia 2005 Grötö Göteborgs postterminal Länksidan

Dag 1  (23 maj). Montering

759 Översiktsbild 1. Så här såg det ut från början. Till v. vid dörren hade säkerhetschefen provisoriskt installerat sig
760 Översiktsbild 2. Hela den i stort sett tomma lokalen sedd från fönstersidan. De gula "lådorna" i bakgrunden innehåller de c:a 1300 ramar som ska monteras. Se även bild 764, 775 nedan från samma plats/vinkel.
761 Kl. 10.00  Nu tar vi en fikapaus och stärker oss inför fortsättningen. Del av montagestyrkan.
762 LogistikJohnny lämnar lite synpunkter på hur det ska vara.
763 Trötta efter dagens arbete, avslutar några med en kort fikapaus

Dag 2  (24 maj). Montering

764 Översiktsbild 2. Samma vy som 760, 768 och 775
765 Översiktsbild 1. Säkerhetschefen på provisorisk plats. Flyttade senare till bild 770. Jämför med bild 759
767 Handlarbåsen börjar ta form. Flera av handlarna bistod med monteringen
768 Översiktsbild 2. Ungefär samma vy som 760, 764 och 775
769 En kort paus för fotografering. Här kommer Posten senare att vara
770 Säkerhetsavdelningen med besök av infopersonal. Så här upplevde tidiga besökare entreén. Se även bild 776 tagen från andra hållet.
772 Montering av samlingar har just påbörjats i lag om två och två. Två andra montörer kom efter och satte glasen på ramarna och låste dessa efter givna regler. 

Dag 3  (25 maj). Uppbyggnad

773 Översiktsbild 1. Infodisken börjar ta form och delar av bemanningen är på plats
774 Entren och Infodisken. Hjärntrusten konfererar
775 Översiktsbild 2. Postförsäljningen. Svårt att se att denna bild är tagen från samma plats som bild 760, 764 ovan.
776 Säkerhetskontrollen är nu utflyttad till korridoren som leder till utställningen. Namnbrickor till alla som vill passera är ett måste. Se bild 770 från andra hållet

Dag 4  (26 maj). Finputsning, Invigning

777 Översiktsbild 1. Södra gången med Posten Åland och Danmark strax innan öppningen
778 Översiktsbild 2. Den mittre gången västerut med handlande, också innan rusningen
779 Den norra gången västerut med handlande och längre bort Mästarklassens ramar
780 Postens avd. vid glasväggen. T.v. bordet där gravörerna skulle sitta och jobba och längre bort tryckpressar av mod äldre
781 Tryckpressar av mod äldre och längre bort bordet där gravörerna skulle sitta och jobba
782 Entrén, infodisken samt Posten Ålands handlarbås
783 Framför scenen fanns det senare möjlighet att intaga en fika.
784 Här fanns Vykortsklassen och innanför den fanns barnens c:a 10000 teckningsförslag
785 Handlarna börjar nu få ordning på sina saker och det tittas och även handlas lite
787 Förberedelserna och repetition av ceremonier inför invigningen. "Pressen" i orange tröja vill vara med på nära håll. Invigningsbandet är på plats.
788 Mer genomgång av ceremonien
791  
792 Mera tal men ännu är bandet inte avklippt.
793 Postens Vd och koncernchef Erik Olsson talar.
795 En annan "stor" person talar till folket
796 Tidpunkten närmar sig då klippet ska ske.
797 Saxen och alla kamerorna har nu kommit fram. Nu ska bandet strax klippas och utställningen förklaras öppnad
798 Nu är det äntligen avklippt
800 Nu är det äntligen över, men vänta lite. VILL den orange mannen verkligen göra om det???
801 Tryckpressen igång för de som är intresserade av att se hur det går till
802 En av gravörerna diskuterar med en intresserad från publiken
804 Det bruna kuvertet har 2 falska frimärke, som visas för gravören
806 Posten Åland hade en känd person som signerade brev med frimärket "Mitt Åland" 
807 Postens Vd och koncernchef Erik Olsson på scenen efter invigningen. Byte av presenter med en känd Göteborgspolitiker.
808 Postens Vd och koncernchef Erik Olsson på scenen efter invigningen. Byte av presenter med en känd Göteborgspolitiker.

Dag 5  (27 maj). Utställning

809 Några av de c:a 1500 skolelever som besökte Nordia. Massor med frimärke att välja på
810 Fler ungdomar som kan bli nya samlare
811 Sveriges Frimärksungdom (SFU) hjälpte ungdomarna till rätta. I bakgrunden OPEN-samlingarna
812 3 herrar varav en "nestor" inom filatelin, samtalar och beundrar berget av frimärke och ungdomar som syns i bakgrunden
813 Postens representanter presenterar frimärksgravörerna som graverat frimärkena
815 Unionsupplösningen firar 100 år med en gemensam utgåva frimärke
816 Här berättar en känd sällskapsresenär om sitt frimärksintresse, tillsammans med sin reskamrat
818 Förbrödring eller unionsupplösningen flitigt plåtad av pressen, med den gemensamma utgåvan i stort format
820 Några av de manliga i gruppen dansare på väg in förbi säkerhetskontrollen t.v.
822 Dansarna på väg in till sitt uppträdande
823 Några av de kvinnliga dansarena efter det bejublade framträdandet
824 Här har danstruppen  fått en förstärkning av Nordiagänget
825 Så var kvällens dans över och vi inväntar nästa dag

Dag 6  (28 maj). Utställning

827 En känd fotbollsfrimärksbild men här livs levande, samtalar med tvillingarna NN.
829 Svenska Mässan i Göteborg med reklam för Nordia 2005
831 Var det NORDIA 2005 du skulle besöka och se frimärksutställningen?
832 Då är det Svenska Mässan du ska besöka. Korsvägens hållplats nästan tom eftersom "alla" är på Nordia
    Här följer några bilder från början av banketten. Kunde tyvärr inte medverka till slutet.
833 Del av bord 6 vid ett obevakat ögonblick
834 Utdelning av Förbundets förtjänstmedalj
837 Inga tomma platser vid borden
838 Här fördes även konversationen på engelska, med glada skratt som följd. We had a god time at table 6
840 Ordförande i Utställningsledningen berättar lite om kvällens aktiviteter
843 Lennart D. tackar 2 av de som låg bakom Nordia framgång. Johnny P. och Kjell N. fick Förbundets förtjänstmedalj.
841 Två andra herrar, som drog sin del av "Nordialasset"
842 Ivrigt fotograferande av medaljörerna
846 Ett litet inslag från operavärlden fick också Palmarèsdeltagarna njuta av. Operasångare Carry Persson var namnet på kvällens överraskning
848 Fyra  Filatelie Doktor  framförde ett uppskattat och trevligt "spex"
850 Prisutdelningen börjar med EN-ramsutställare som får en nål, här i Silverbrons
851 Utdelningen presenteras och görs av Juryns ordförande och sekreterare
852 En av de glada "medaljörerna". Efter detta fortsatte medaljutdelning av lite finare slag, som med fördel kan studeras närmare i tidningen Filatelisten. Bildernas dåliga kvalitet här beror här på långt avstånd. 10-12 m.

Dag 7  (29 maj). Avslutning och nedmontering

853 På väg till mässan den sista dagens morgon. Ytterst lite trafik på Örgrytevägen
854 På stolparna hänger den gula reklamen ännu kvar. Snart öppnar mässan som stänger kl 15.00. Några timmar till innan nedmonteringen påbörjas. Festen är över.
855 Räkning av alla småprylar som finns i lådorna. Nästa ramanvändare ska ju få rätt innehåll i lådorna
856 När lådorna fått rätt innehåll tar andra vid och ställer upp lådorna för insättning i transportvagnarna

Här tog mitt engagemang slut. En spännande och mycket omväxlande vecka med många upplevelser och nya bekanta

DU som har synpunkter att lämna ? Gör det gärna nedan TACK ==>  

Andra -bilder.

Länk Beskrivning
Grötö Den 21-22 okt. 2005 samlades på Grötö de som jobbat med utställningen Nordia 2005. På denna ö bor gravören Martin Mörck och han visade lite av sitt arbete med frimärke. Mycket intressant

Litteraturhänvisning.

Bulletiner Katalog med alla utställare
Palmarès på Valand 28 maj 2005 Artiklar i flertalet tidningar
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

flwline12K.gif (9290 bytes)