Mass- och Gruppkorsband.

  eller en resa med Nils Holgersson utan frimärke. 

Kungl. Poststyrelsens Allmänna Cirkulär 24 febr. 1969. En ny utdelningsstämpel för mass- och gruppkorsband kommer att tillhandahållas av Postverket jämsides med den, som har Postverkets emblem som motiv. Den nya utdelningsstämpelns utseende framgår av nedanstående bild. Stämpeln får tryckas i en eller två valfria färger.

Klichéer till den nya utdelningsstämpeln, som tilldelas artikelnummer 616.11 kan av postkontor och A-postexpeditioner rekvireras från centralförrådet fr o m den 1 april 1969. Beträffande utlämning av kliché till tryckeri mm gäller de regler som finns i PR I $ 32. (C 186.69)

140 <==> 140

Andra av mina lite udda sidor:

Main page

Posthistoria

Frankeringsservice  Gratispost Hybridpost

 

        Trycksaker Länksida

Bilder av ovanstående. 

Bild År Beskrivning (mass)
Mass 10 1935 Blad med text "Vet Ni ... Anlita postverket" tryckt  Pv.tr.Sth 1935
Mass 819   Den äldre med Postverkets emblem som motiv. Ort och nr i den runda dubbelcirkeln
Mass Godt 1944 Lotteri från Godtemplarorden. 1:a pris en Volvo värd 11.969 kr. PV 444 tillverkades av Volvo 1944-1957
Mass Nr20 1950 Utskick från Åhlen & Holm ang GV bortgång. Bok Kung Gustaf och hans folk. Pris 3:75
Ny Nils 1969 Den nya med Nils Holgersson som motiv. Postverket i den enkelringade cirkeln.
Lu1 Grupp 1975 Adresskortsats  för Gruppkorsband Bl 2011.03 (Nov 72) stämplat  Stråtjära 1975-01-11

Masskorsband:

Alla dessa olika "Trycksaker" som också har funnits sedan lång tid tillbaka (minst 1920-talets början) borde också kunna härföras till begreppet "helsaker". Det synes dock vara så att "katalogmakarna" endast intresserar sig för märke/stämplar med valör. Undantag från regeln blir ju då Frankoetiketter, Turistporto och de senare valörlösa frimärkena. Många tjänsteförsändelser mellan 1920 - 1990 borde också kunna kallas "helsaker"

Frankering

Bild (Try) År  - Masskorsband - ej Frankerade
Mass 1925ut 1925 Ofrankerad med lilablå stämpel Masskorsband  från Helsingborg troligen c:a 1925 till Killeberg
Mass 1929 1929 Brandstodsavgift för 1929. Stockholms Läns Brandstodsbolag, Stockholm
Mass 1930 Br 1930 Brandstodsavgift för 1930
Mass Arbin 1950? Erik vArbin Teimport Masskorsband, gissningsvis 1950-tal
Mass Motor 1961 Motormännens Riksförbund årsavgift 30 kr. Betalt Göteborg 1961-06-27
Mass 1961SFF 1961 SFF 75 år Jubileumskongress på Börsen i Göteborg 11 nov. 1961
Mass 1966Flyg 1966 Vykort med bild av Ludvika kyrka daterat 1966-01-26. Meddelande om Flyg-Lotteriet a´ 3 kr/st
Mass 1970 1970 Försäkringsbolaget Framtiden och Trygg - Fylgia går samman 1969-70.
Bild År Frankering - Masskorsband - med Frankering
Mass Obl 1931 Obligationskontoret Stockholm frankerat med 5 öre Lejon. Maskinstämpel 307 "Öppna Postgirokonto" 1931-06-17
Mass 25 1925 Masskorsband från Kanold A-B. Frankerat 5 öre Lejon, stämplat Göteborg 1925-07-06.
Mass 1932 1932 Utnyttjades för större utskick av bl.a. Försäkringsbolag, Inkasso m.fl.
Lu 10 1932 Masskorsband från Borgeliga valförbundet i Göteborg. Kuvert med maskinstämpelliknande reklam om vad man borde rösta på 1932-09-17
Mass Crescent ? Brevkort med stämpel "Postfack 687, Masskorsband, Stockholm 1". Vackert reklamkort med väderkvarn troligen från Crescent cyklar. Förlag:  W.Z. G.L.
Mass Idun 1935? Iduns Tryckeri, Stockholm till AB Sjuntorp, Upphärad. Troligen omkr. 1935-40
Mass Riks 1936 Riksteaterns medlemsblad. Skådespelarnas Djurgårdsmässa 1936
Mass PF 2129 1937 Brev från Postfack 2129 Masskorsband Göteborg 2 till Hälsingborg
Mass Osby 1940 Masskorsband från Göinge Häraders Ömsesidiga Brandförsäkr. ang. avgift 1/9 1940 - 31(8 1941. Betaldt 17:60 till Postgiro 1941-10-27
Mass 1940 Sth 1940*)

 Masskorsband från Stockholms-tidningen för röstning till Årets Lucia 1940

Mass Lucia 1940*)

 Röstbilaga från Stockholms-tidningen för röstning till Årets Lucia 1940

Mass Bl.703 1940*)

 Bilagt inbetalningskort för prenumeration av Stockholms-tidningen i samband med röstning på Årets Lucia 1940

     
Mass Norrk 1942

Masskorsband Lagerlista n:r 2 1942 daterad 2 febr. 1942 från Nyborgs Yllefabrik Norrköping.

Mass Åby 1942 Baksidan av ett Masskorsband, med kvitto 706a. Inbetalningar till Luxor/Radio stämplat Åby 1942-02-20
Mass Hbg 1942 Hälsingborgs Konstförening. Vernissage 21 nov. 1942.
Mass Lif 1943

Lifförsäkrings-Aktiebolaget "De Förenade". Kvitto på betalningar 1943-44

Mass Hbg 1944

Hälsingborgs Konsförening, vernisage på Vikingsbergs Konstmuseum våren 1944

Mass Hbg44 1944

Hälsingborgs Konsförening, besök Vårutställningen på Vikingsbergs Konstmuseum t.o.m. 23 april 1944

Mass_44Seaton 1944-07 Masskorsband från Larsson, Seaton & Co. Frankerat 10 öre Skytte, stämplat Göteborg 1, 1944-07-07 till Hisingsbacka.
Mass Vecko 1946

Prenumeration på Veckojournalen för helår 22:50. Maskinstämpel 213 använd Stockholm 1942 - 1947

Mass Boston 1949

Masskorsband från Boston Blacking Company från c:a 1949

Mass Det B 1951

Utskick från Det Bästa 1951 med svarskuvert. Stockholm Nr 3053 grönt Sv. Postverket

Mass Ohlin  

Folkpartiets Stjärnlotteri med 10 Volvobilar. Lottpris 1:10. B. Ohlin partiledare 1944 - 1967

Mass 1953 Sve 1953

Masskorsband med info om Svenska Mässan, Vår- och Höstmässan i Göteborg 1953. Broschyren Eftersänd till Gnesta.

Mass 1955 Jul 1955

Masskorsband  uppvikbart i flera led. Julklappslista från Öbergs Foto tryckt 1955

Mass 4310 1959 Postdirektionen Södra Distriktet. Utskick till Postverkets "brevbärarkunder", Malmö V
Mass 215 1973

Maskinstämpel 215 "Masskorsband". Använd Stockholm 1968 - 1981. Detta brev från 1973

Bild År Masskorsband - med frimärke
Mass 1941 1941

Masskorsband från De Blindas Lotteri,  frankerat med 5 öre GV stämplat Malmö 1 1941-02-06

Mass 1941A 1941

Masskorsband från Allers Familj-Journal. Frankerad 5 öre GV, stämplat Hälsingborg 1, 1941-09-05  

Mass Expr 1962

Express från Stockholms Transport frankerat 90 öre. Stämplat Stockholm 1962-11-19

Mass Fp69 1969 Utskick från Folkpartiet i Kristianstad län. Frankerat 15 öre stämplat Vinslöv 1969-08-05

Gruppkorsband

Bild År Gruppkorsband -
Mass 514 1958 Adresskortsats  för Gruppkorsband Bl 514 (Mars 58)  +Pv tr Sthobegagnat
Lu1 Grupp 1975 Adresskortsats  för Gruppkorsband Bl 2011.03 (Nov 72) stämplat  Stråtjära 1975-01-11
  1966 Vykort med bild av  daterat 1966-
Bild År Beskrivning (mass)

 

Nyheter

       

Tidningsomslag

Tid 1905   Tidningsomslag med en trolig trädgårdskatalog med porto 32 öre stämplat 1905-09-18
Tjänsteförsändelse 1920 Tjänstebrevrätten fanns i 70 år från 1920-07-01 och upphörde 1990-06-30
Lu1 92Tjtidig 1920 Mycket tidigt Lokalt Tjänstebref från Landsfiskalen med tjänstebrevsrätt, typ tidningsomslag stämplat Brålanda 1920-07-07.
Tid kyrka   Kungörelse utsända till kyrkorna och kommunalordföranden
Tid Odens 1912 Kungörelse till Odensala Kyrka frankerad med 5 öre Medaljong, stämplad Odensala 1912-10-19.

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)