L L Marodörens framfart.  L L

Den här sidan kom till, då jag i ett parti fann allt för många förstörda, filatelistiskt intressanta objekt. Visst har även jag på 1950-talet lyckats förstöra, dela på frimärke för att det i albumet skulle sitta 3-sidiga frimärke, dock ej i par. 3 + 4-sidiga par fanns det heller inte plats för i albumet. Katalogmakarna trodde de kunde bestämma HUR alla samlare skulle samla. Numera så bestämmer jag själv och gör det på mitt sätt. Andra får naturligtvis göra som DE vill. Det ska vara roligt att samla, tänk på det. Gör som du själv vill  och bry Dig inte om vad andra tycker.

Det finns alltså en hel del äldre försändelser som råkat ut för en s.k. "frimärkssamlare". Det förekommer även en hel del felaktig förvaring, som orsakat, att Nattsmyg eller fukt angripit papperet. Silverfisk eller nattsmyg heter på latin Lepisma saccharina.
Det finns även en del som jagar ostämplat. Det är i huvudsak modernt material som råkat ut för dessa "slaktare" som fortfarande far fram med sin sax, för att få till ett nytt porto.

Förbjud sax i dessa sammanhang ;-)

 
Main page

Posthistoria

Lustigheter    

Snabbval till marodörobjekten

Objekt 1700 - 1855 Objekt  1855 - 1880 Objekt  1880 - 1900 Objekt  1900 - 1920 Objekt  1920 - 1940 Objekt  1940 - 1990
    2000 - 2020   Inflation Andra typer

Äldre klippt, rivet eller avblött, många från  den tiden då man "bara" samlade på frimärket. 

Bild 1 (mar) År Beskrivning av objektet
Mar 1697

1697

Brev med stor fuktfläck till Kyrkioherden Martin Laurén, Lila (Lilla) Arrie. Skrivet Stockholm den 22 dec. 1697 av Jöran Beiyerhielm, ang. drängars löner till präster.
Mar 1702

1702

                 
Mar Lynby

1724

Från Stockholm 1724 till     och Wähllärde Herren    Comministern utj Lynby försambl. N. N.
Mar Bande 1736 Bandeaustämpel Stockholm typ 2 på brev från Stockholm till Säther. Här är det troligen Moder natur som varit Marodör. Brevet skrivet av Georg Hollsten sedermera Borgmästare i Hedemora.
Mar 1830 1830 Svårt skadat brev från Frankfurt 1830 till Herrn P. Söderström Stockholm, stämplat K.S. & N.P.C. Hamburg 15 OCT.30. Postala Anteckningar 8 f - 40 Sb - 31. Kanske ett obetalt brev i första viktklassen, taxerat till 8 pom(merska?) schilling, vilket noterats med rödaktigt bläck. Detta verkar ha varit det tyska portot, och det motsvarade 16 skilling banco i Sverige. Sedan tillkom 24 skilling banco i svenskt porto, dvs. totalt 40 skilling banco (mörkbrunt bläck). Tack Gustafson.
Mar 1842Wad 1842 Brev skickat från Wadstena 1842-06-14 till Stockholm. Ljusbruna fläcken beror troligen på ett intilliggande brev med lack. 170 år kan förändra  utseendet på gamla brev.
Mar 1845 1845 Brev bågstämplat Stockholm 1845-02-01 till J.G Hammardahl, Wennersborg & Rödjan. Illa medfaret av tidens tand

Mar Engl

1850

Ofankerat brev till London, England, stämplat Stockholm 1850-03-01. Avsänt av Grosshandlare Anders Wilhelm Frestadius (f. 1827). Vid eftersändning till Sheffield, i England har detta brev uppfrankerats med ett engelskt frimärke. Här har "frimärkssamlaren" åter varit i farten. Dylika objekt med engelska frimärket kvar är idag mycket sällsynta.
Mar CasparSeip

1851

"Uppräkning" av sedelinnehållet i brev med Öppen rekomentation. Qwitto bortrivet. Underskrivet av "Professor Nils Henrik Lovén, f. 29 december1801 i Räng, d. 24 april 1877 i Lund. Professor i medicin vid Lunds universitet 1847-1874" samt vidimerat av Postmästaren i Lund "Eberhard Rosenblad Major, Postmästare i Lund, f. 9.9. 1786 Lund (M), d. 25.1. 1859 Lund (M)."

 

Kronostämplar

Bild 1 (mar) År Beskrivning av objekt Kronostämpel
Mar 1840 1840 Kungörelse från Domare Embetet Tranås 1840 med 2 Kronostämplar
Mar QverH 1791 Kungörelse med 2 mycket svaga Kronostämplar. Adresserat: Kungiöres utj Qverrestad och Smedstorp, 30 Januarj 1791 ? Qverrestad
Mar QverD 1791 Kungörelse med 2 mycket svaga Kronostämplar. De båda stämplarna intill varann.  30 Januarj 1791
     

Tjenstebrevkort

Bild 1 (mar) År-tal Beskrivning av tjenstebrevkort
Lu1 TjbK1Paa 1880-11 Tjänstebrefkort 1 med text Rek. Stämplat Bårslöf 1880-11-19 samt PKXP.Nr 32 1880-11-19, till Påarp. Fuktskada som uppstått då "marodören" tagit bort ett 6 och ett 12 öres långt Tjänstefrimärke, motsvarande Rekavgiften 18 öre.
Mar_TjRek 1888-01 Tjänstebrefkort 1 med text Rek  samt stämpel [R]. Marodören har tagit frimärket. Stämplat Raus 1888-01-26.
Lu1 TjbK3 1887-01 Lokalt Tjänstebrefkort 3 5:6 öre med Rek. samt REK-stämpel. Stämplat Raus 1887-01-15. Fuktskada som uppstått då "marodören" tagit bort ett 20 öres långt Tjänstefrimärke, motsvarande Rekavgiften.
Lu4_92TjbK3 1887-01 Lokalt Tjänstebrefkort 3 5:6 öre med Rek. samt REK-stämpel. Stämplat Raus 1887-01-15.  Fuktskada som uppstått då "marodören" tagit bort ett 20 öres långt Tjänstefrimärke, motsvarande Rekavgiften.
Mar_TjbK4 1888-01 Tjänstebrefkort TjbK 4 med text Rek samt stämpel [R]. Ostämplat kort till Pålsjö, Helsingborg, men nere t. v. rest av stämpel av ett frimärke. Blå text 1525. Daterat 24 jan 1888

 

 

Objekt stämplade 1855 - 1880

Bild 1 (mar) År Beskrivning av objektet 1855 - 1859
Mar Ekesjo

1855

Brev från Ekesjö 1855-05-22 till Eskilstuna. Otroligt solkigt/smutsigt skick och dessutom någon felvikt
Gr 1855 1855 Ofrankerat brev stämplat GÖTHEBORG 1855-07-12, 14 dagar efter att första svenska frimärket utkommit. Kunde man verligen skicka brev utan att frankera då;-))) Kan man kalla det Gratispost ??? Jag tycker snarare det liknar ett marodörbrev? Hur betalades portot ?
     

Mar 1855

1855

Brev med en knappnålsstor rest av en 4 Sk Bo vid pilen. Vackert stämplat Christianstad 1855-12-25, sänt till Biskopen Genberg i Calmar.
Mar 15sk

1856

Brev troligen från Tyskland till Stockholm. Lösenstämpel 15 sk. som enl. katalog användes 1856-1868
Mar 1856Beck

1856

Brev med troligt avblött 4 Sk Bo. Stämplat Örebro, 1856-09-07 till Baron Corfits Beck-Friis. Inbjudan till Vigselakt mellan Knorrings dotter och Thom Adlercreuyz

Mar 1857

1857

Brev från Carlscrona till Nya Varfvet, Göteborg med trolig 4 Sk Bo, som marodören klippt bort. Stämplat 1857-

Mar Hvetlanda

1857-09

Brev stämplat HWETLANDA 1857-09-04, till Lektorn och Stadsläkaren Medicine Doctorn och Philos ...... Herr J Otto Pontén i Strengnäs. Nere till vänster saknas nog ett Skillingmärke. Detalj av samma brev på årtalet.
Mar 1857Bock 1857 Brev från Stockholm 1857-10-23 till Åby, Klippan. Bock var ägare av Klippans Pappersbruk. Född i Aalborg i Danmark 23 okt 1818. Efter fem års vistelse i Amerika hade han efter sin återkomst till Danmark en tid varit ekonomidirektör för Berlingske Tidene, när han den 1 nov 1853 tillträdde Klippans Pappersbruk. Köpeskillingen var 300.000 riksdaler riksgälds. Bock köpte bruket av den legendariske Sven Magnus Sunnerdahl som 1832 installerade Sveriges första pappersmaskin. Bock installerade 1871-1873 ännu en pappersmaskin. En annan stor viktig betydelse var den järnvägsförbindelse som Klippan erhöll genom att Helsingborg-Hessleholmsbanan öppnades för trafik 1875. Bock dog runt 1885. (Källa: Klippans Pappersbruk 1573-1923).
Mar Uddev 1858 Intressant brev skrivet i Uddevalla 1858-03-19, skickat till Capten Nordström i Marstrand ang. frakt av havre till London. Troligen frankerat med 4 Sk B:o. Här har frimärkssamlaren  tyckt om att klippa ut ett litet märke till sin frimärkssamling.
Mar Bou1 1858-08 Brev stämplat GÖTHEBORG 1858-8-14 sänt till Bagare Mästaren Buostedt Carlsborg. En trolig 4 Sk Bo snyggt borttagen av en frimärkssamlare. Se även 1860-05
Mar Herno58 1858 Brevomslag frankerat med 2 x 24 öre Vapen, (4:e viktklassen) stämplat HERNÖSAND 1858-11-05. Adresserat Nämndeman Måns Israelsson Sollefteå. Misslyckat försök att riva bort frimärke har skapat ett trevligt Marodörobjekt.
Mar 1858 1858 Brev stämplat WEXIÖ 1858-11-13, men den lille frimärkssamlaren (marodören) har varit framme och rivit ut märket. Det är ju bara att hoppas han fick bort märket helt.
Mar_1859Hoor 1859-10 Brev frankerat med 12 öre Vapen stämplat HÖÖR 1859-10-09. sänt till Inspektor Appelberg som var förvaltare på Bosjökloster gård.
Bild 1 (mar) År Beskrivning av objektet 1860 - 1869
Mar Skenninge 1860-02 Brev frankerat med 12 öre Vapen, stämplat Skenninge 1860-02-16. Till Tullinspektören H. Hjeretstedt, Grenna. Eg. hette han Pehr Harald Hjertstedt, föddes 24/11-1807 i Gränna. Han dog även i Gränna 1874-04-05. Brevet förvarat på ett mycket olämpligt sätt, som gjort det så trasigt.
Mar Bou2 1860-05 Vackert brev med svarta kanter (begravningsinbjudan?) stämplat GÖTHEBORG 1860-5-9 sänt till Herr Maurits Buostedt Carlsborg. Se även 1858-08
Mar Nyl 1860-08 Vackert brev med 12 öre borttaget, stämplat NYLAND 1860-8-16 sänt till Studeranden Herr Gustaf Schale, Stockholm.
Mar MaryLindb 1860-08 Mycket smutsigt kuvert med inneliggande brev med 12 öre Vapen, stämplat Christianstad 1860-8-16 sänt till Fru Kitty Lindberg, Göteborg. Gift med Vinhandlande Axel Niklas Lindberg, Göteborg
Mar 1861 1861- Övre halvan av vackert marodörbrev med en udda blå färg stämplat 1961
Mar_Atorp62 1862-04 REK-brev frankerat med 30 + 5 + 12? öre Vapen, stämplade ÅTORP 1862-04-16 till Stockholm
Mar Christi 1862-05 Vackert brev från Stockholm 1862-05-31 till Christinestad, Finland.  Rätt porto torde varit 60 öre, varför det borde vara 30 öre som tagits bort. Det sitter dock 2 tänder kvar, men inte så mycket att det syns någon färg från märket. Oval FRANCO samt [ANK].
Mar 1862Lond 1862-07 Vackert brev från Wimmerby 1862-07-01 till London 1862-07-08. Frankerat med ? öre, ? öre, ? öre samt längst till höger 24 öre vars del finns på baksidan. Stämplat Aus Schweden per Stralsund. Stämplat Ystad 1862-07-05.
Mar Skara 1862-12 Kunde varit ett riktigt vacker REK-brev från Skara stämplat 1862-12-21. Troligt porto 12 öre + Rektillägg 35 öre. På baksidan 4 sigill med text: SKARA  KGL. POST-KONTORS SIGILL som håller snöret på plats.
Mar_Lund63 1863-04 Litet brev frankerat med bortrivet frimärke. Stämpel Lund 1863-04-25. Liten rest av ett blått frimärke tolkas som 12 öre vapen
Mar 1863West 1863-10 12 öre Vapen bortrivet av "någon" frimärkssamlare. Kanske av Brukspatronen själv ? Stämplat WEST.ST.BANAN 1863-10-30.
Mar Lilla_Edit 1863-11 Brev till Kommisarie Nordström, Oroust, stämplat Lilla Edit 1863-11-15. Använt som kladd för redovisning av försålt virke till Majoren och Riddaren Wälborne Herr Mikael Koch (1792-1869) i Uddevalla. Summa Rmt. 2219, avgår provision Rmt. 120,18
Mar 1864Kkrona 1864-05 Brevdel av REK med snöre. Frankerat 12 + 30 + 5 = REK-brev, stämplade Karlskrona 1964-05-13. Kan även ha varit plats till ASS (50 öre) eftersom brevdelen är ytterst  liten del av fram och baksida.
Mar Vlissingen 1866-11 Hårt råttätet brev ofrankerat från Vlissingen, Holland. Stämplat Södra St. Banan 1866-11-14 och Lösenbelagt med 63 öre. Enl. Sv. Handelskalender 1896 så hade Adams barn Frans f. 1843 och Patrik f. 1851 tagit över rörelsen. 1910 års står bara Patrik som ägare.
Mar DrottLouise 1867-03 S.k. Drottningbrev. Daterat 1867-03-04.  Brev skrivet av svenska Drottningen Louise (1828 - 1871) till hennes forna guvernant i Haag, egenhändigt undertecknat innehåll. Frankeringen dock bortklippt av Marodören - frimärkssamlaren.
Mar_Udde68 1968-03 Brev fån Uddevalla till Capitenen Nordström Marstrand. Stämplat Uddevalla1868-03-20. Frimärket utklippt av Marodören
Mar 1868H 1868-04 Återanvänt ankommit brev med 12 öre Vapen stämplat Höganäs 1868-04-02. Papperet/omslaget, använt av Nämndemannen till flera kopior av brev en månad senare.
Mar_FI3ore 1868-07 Brev till Björneborg, Finland. Frankerat med 3 öre samt troligen 5 + 20 öre = 28 öre, som Marodören försiktigt tagit bort. Stämplade Söderköping 1868-07-17.
Mar_PD68Paris 1868-12 Brevstycke frankerat 30 + 12 öre Vapen stämplat Stockholm 1868-12-08 till Paris. Dessutom blå stämpel SUEDE - ERQUELANES 20 *  13 DEC. 68, samt röd  PD.
Mar OBETALDT 1869-03 Slarvigt öppnat brev från Geestemuende 1869-03-11, stämplat OBETALDT till Stockholm. Lösenstämpel 54.
MarFlekke 1869-03 Brevframsida REK från Flekkefjord, Norge stämplad 1869-03-19. De båda frimärkena nere till vänster har troligen varit 8 + 4 Sk vilket var det vanliga portot med 12 Sk. vi denna tid.
Mar_Upsala 1869-04 REK-brev frankerat med 12 + 24 öre Vapen stämplade Upsala 1869-04-28. 5 lack på baksidan, varav 3 PostenUpsala
Mar Riksd 1869- Spår av minst 3 frimärke, varav det vänstra är 24 öre vapen. Av de andra 2 finns bara tänderna kvar. Troligen har det funnits åtminstone yttreligare 1 märke av de 5 stämplarna att döma. På andra sidan "Avlöningsnota" daterad 25/9 69.
Mar_Bastad 1.TUR. Litet brev frankerat med 4 st. F 14B, stämplade Stockholm 3/4 1.TUR. Skickade till Båstad.
Mar_BaSig Sigill Sigill på brevet ovan med text BREFLÅDS EXPEDITIONS . . . . . . STOCKHOLM.   Någon som har en bra beskrivning av det som fattas ?
Bild 1 (mar) År Beskrivning av objektet 1870 - 1879
Mar Marse 1870-01 Ofrankerat brev från Helsingborg till Marseille, Frankrike med fransk Lösenstämpel 8 decimer av Francs. Stämplat Helsingborg 1870-01-29, PKXP Nr2 1870-01-30, Suede - Erquelines (Belgien) 29 * 2 FEVR 70, Paris 3 FEVR 70, samt Marsealle 2 FEVR 70. Stavas numera ERQUELINNES. Här fanns inga frimärke att plocka bort, men det har ändå blivit lite misshandlat genom ovarsam hantering.
Mar Franco 1870 Brevstycke, med FRANCO-stämpel i ram och 20 öre liggande Lejon makulerat  Stockholm 1870-03-11. Hela brevet hade varit trevligare.
Mar_PD71Paris 1871 Brevstycke frankerat 30 + 12 öre Vapen stämplat Härnösand 1871-03-31 till Paris. Dessutom svart stämpel SUEDE - ? ? ?   7 APR. 71, samt en röd  PD. Några korta tänder i överkant på 12 öre.
Mar_70Sparre 1870 Kuvert frankerat 12 öre vapen stämplat Kristianstad 1870-12-03 till fröken Sparre Stockholm. Ankomst TUR 1 5/12.
Mar_71Sparre 1871 Kuvert frankerat 12 öre vapen stämplat Kristianstad 1871-02-03 till fröken Sparre Stockholm. Ankomst TUR 1 5/2.
Mar FiAnk 18?? Brevstycke, med 12 + 6 + 3 öre med finsk stämpel ANK 4/10. Var rätta portot 20 öre eller vilken förklaring är rätt till denna valör ?
Mar Fiank det 18?? Detalj av ovanstående brevskycke. Streckad 1:a
Mar Lyon 1871 Brev till Lyon, Frankrike frankerat med 12 + 30 öre som frimärkssamlaren har tagit bort. Stämplat Stockholm 1871-03-15
Mar Wall 1872 Brev skrivet 5 oct. 72, som varit  frankerat med 12 öre Ringtyp eller möjligen  Vapen, stämplat Kristinehamn 1872-10-?. Ankomststämplat Wall 1872-10-07, Eftersänt Stockholm 1872-10-08 (till höger in på gården). Retour Wall. På baksidan stämplat PKXP Nr 7 upp 1872-10-18. Ankomststämplat Kristinehamn 1872-10-19.
Mar Durham 1873 Obetalt brev till Durham, England, stämplat PKXP No 1 NED 1873-04-18.
Mar Lund74 1874 Brev frankerat 3 x 12 öre Ringtyp stämplade PKXP.NR3.NED. 1874-01-03. Till Professorskan Neumann, Lund. Flertal riss i kuvertet.
Mar HlmCr 1874 Rekbrev stämplat Hessleholm 1874-06-14, sänt till Cristianstad med stämpel [WÄRDE]. Den bortklippta 30-öringen är troligen stämplad i Örkelljunga. Ett Örkenedstämplat (Lönsboda) brev borde inte gått via Hessleholm.
Mar_Lysek 1875 Troligen 12 öre stämplat Lysekil 1875-02-22 till Fredrikshald. Skrivet Blå 38. På baksidan halv stämpel NR 7.UPP.
Mar Sunne 1875 Svårt skadat Cirkulär från 29 januari 1875. Frankerat med Tjänste 1 tdn 14, 8x3 öre taxerat brev i 2:a viktklass. Stämplat Sunne 1875-03-25.
Fk 1 1875 12 öre ringtyp (F21) tresidigt tandning på Helsak Fk1. WÄRDE. stämpel och Rek, men någon klåfingrig frimärkssamlare som tagit bort gissningsvis 2 st 3 öres-märke. Porto 30 öre. Stämplat PKXP. No.12 UPP 1875-05-10. Ank. stämplat Löberöd 1875-05-10.
PoRe Milan 1875 Brev till Milano med 12 öre ringtyp där "frimärkssamlaren/ marodören" för att komma över 2 12- öres frimärke, rivit bort och tagit dessa.  Brevet stämplat PKXP No 1 NED 1875-06-17. På baksidan PKXP No 2 Ned, 1975-06-18. Ankomststämplat Milano 21 GIU 1975.
Mar_Tjellmo 1875 Litet brev frankerat med 24 öre Ringtyp, stämplat Tjellmo 1875-08-12. Ankomststämplat Södertälje 1875-08-14.
Mar 20Ring 1876 Mycket fläckigt brev frankerat med 20 öre Ringtyp stämplat Stockholm C 1876-09-10  till London. Röd stämpel London N SP 15 76 samt på baksidan Stockholm K.E. 1876-09-10.
Mar_Anpaket 1876-10 Brev med text "Härmed följer ett paket". Frankerat 5 öre Ringtyp (45 öre saknas, bortklippt).  Stämplat Anderslöf 1876-10-09
Mar Bratt 1877 Trevligt brev med svårstavat namn Börnadin Bratt Ståkolm. Stämplat Uddevalla 1877-10-08. Någon "postare" har skrivit en bättre adress: Hesslers Kryddbod, Götgatan 3, Stockholm
Mar_DK77 1877 bKe 2, 6 öre brevkort till Danmark, stämplat Åsbro 1.4.1877. Bifrankerade troligen 4 öres märket borttaget. Vacker PKXP NR2. 1977-04-03, samt Oval stämpel K 3 4.
Mar SvegRek 1878 Rek från Sveg till Hudiksvall med porto  30 öre. 6 öre T14 och 2 x 12 öre T13 är en ovanlig kombination. Ena 12 öre med flera vita fläckar. Stämplat Sveg 1878-02-26. Adressaten f. 1836 i Hög, Kungsgården enl. Arkion 1890.
Mar Grimstad1879 1879 Brevet skrivet St. Thomas 28 Febr 1879. Jag tror inte det är några Westindiska frimärke, som marodören blött av. Brevet har troligen färdats med båt till Norge, där det postats. Brev stämplat Grimstad 1879-03-21 till Soderhamn, Sweden
På baksidan blå oval stämpel J.Chr.NÆSs, Grimstad, samt stämplat PKXP Nr 7 ned, 1879-03-24.
Mar 1879Ass 1879 Brev med 12 öre samt 30 öre bortrivet. Assureras för 312 kr, stämplat Östersund 1879-08-23 sänt till Arboga
Mar JWNordq 1879 Brev med max. vikt 25 ort (viktklass 2), frankerat med 24 öre Ringtyp vackert stämplat Karlstad  1879-08-30. Kuveretet illa behandlat och rivskada i vänster kant


Objekt stämplade 1880 - 1900
Bild 1 (mar) År-tal Beskrivning av objektet
Mar Fk1 1881 Med tummen öppnat Frankokuvert Fk1 stämplat Slite 1881-01-29, stämplat Visby  1881-01-29.
Mar Teip 1881 30 öre Ringtyp WÄRDE med lång riss. Stämplat Stockholm 1881-09-05. Marodör I gjorde rissen.  Marodör II har teipat rissen.
Mar_AT5kr 1881 Österrikiskt paket 2 kg 300 gr. Post - Bergleitadresse (helsak 5 kr) till Sverige. Stämplat "FRANCO". Stämplat PASSAU II, 1881-11-10, HAMBURG 1881-11-11.  Stämplat Malmö Paket 1881-11-16. Lösenbelagt T20, stämplat Skellefteå 1881-11-24. Lösenfrimärket bortrivet av marodören
Mar Resville 1882 Brev med 12 öre stämplat Resville 1882-01-16 till Emma. Vem som roat sig med att skriva fullt eller fult, kan vara ett barn eller ?
Mar Madrid

1882

Brev från USA till Åbo Carl Petter Isaksson, Vexijö och Näshult, Hultingetorp, Europa and Sweden, Wiga Hamburg. Brevet stämplat Madrid IOA, DEC. 9 1882. OBS. Inte Madrid i Spanien utan i IOWA. På baksidan PKXP No2 1882-12-25, Wexiö 1882-12-25 samt Wexiö 1882-12-26. Utförlig och intressant adress. Duktigt misshandlat.
Mar HamPKXP 1883 Rekbrev 45321 från Kalmar med [R]-stämpel stämplat 1883-07-19 till Hamburg frankerat med 4 + 4 + 30 = 38 öre ringtyp där "frimärksssamlaren" rivit bort 30 + 4 öre. PKXP. No2 B. UTR.N. 1883-07-20
Mar Hamb 1883 Rekbrev 45363 från Kalmar  [R] stämplat 1883-07-20 till Hamburg frankerat med 4 + 4 + 30 = 38 öre ringtyp där "frimärksssamlaren" rivit bort 30 öringen.
Mar 1883Sth 1883 Brev med 24 öre Ringtyp stämplat ....borg 1883-03-22 till Stockholm
Mar Tarnow 1883 Kais. Königl. Oesterr. Post 2 Kr: Helsak  sänt till Sverige med T-stämpel. 3½ Centimes i Lösen. Lösenfrimärkena avblötta av Marodören. Stämplat Tarnow 1883-12-09
Mar 20_20 1883 Misslyckat försök att ta bort Lösenfrimärket från baksidan. Brev från Sanford Nov. 7 1883. Stämplat PKXP No3 C UTR 1883-11-25. Lösenmärkena stämplade Stockholm 1883-11-28. Under märket sign. Sjöman.
Mar PKXP9 1883 bKe 6 bifrankerat för EXPRESS med 6 + 12 öre Ringtyp, stämplat PKXP No 9 (Falköping-Jönköping), 1883-12-27. 6 öre avrivet men spår av stämpeln syns.
Mar_ANTyr 1884-09 Memorandum frankerat 12 öre, stämplat Hälsingborg 1884-09-08 till A. Nilsson Tyringe. Marodören försökt ta bort märket.
Mar Foto 47gr 1884 Våldsamt öppnat inrikes Postförskott, med vikt 47 gr och frankering 24 + 5 öre. Avs. Fotograf Erik Gustaf Rådberg, stämplat Kristinehamn 1884-12-03. Rätt porto för 47 gr skulle kunna vara 24 öre + Pf. 25 öre. Alltså fattas 20 öre. Ett annat alternativ är Trycksak 4 öre + Pf. 25 öre, och då saknas  inget frimärke.
Mar 1885 1885 Liten del av sönderriven tidning med 2 x 4 öre ringtyp stämplat Halmstad 1886-04-24.
Mar1886 1886- Brev från Årnäs Bruk, Mariestad till Agnes Maria Staberg, Örebro (f. 1864). Var det hon själv som samlade frimärken eller var det någon av hennes mindre syskon?  Ankomststämplat Örebro 1886-02-28
Mar KajanaFi 1886 Brevframsida REK-stämpel, frankerad 30+5+3 öre = 38 öre till Finland. Porto 20 + 18 öre, stämplat Enånger 1886-09-07
Mar1886Lond 1886-09 Brev med 10+10 öre OII från Karlberg, stämplat 1886-09-28. Brevet till  Bloomfield - Moose, % Brown Shipley & Co, London. Brevet Eftersänt till Baden Baden, ankomststämplat där 1886-10-03. Ett märke avrivet av marodören.
Red Georg N 1886 Sjöman ombord  Barken Georg Nicolaus skriver 1886-01-31 från Savanna La Mar, hem till sin syster i Ängelholm. Stämplat Savanna La Mar 4 FE, - Kingston, Jamaica FE 6 1886, - PKXP No2 UTR 1886-03-06. Brevet Eftersänt för hon har tydligen flyttat till Kungsgatan,  Lindköping. Frimärkssamlaren har dock klippt bort frimärket, så det blev ett intressant marodörobjekt. -  Se namnbräda mm. av barken Georg Nicolaus http://www.viken.cc/sjofpop3.html
Mar 1887 1887 Brev från Axel Giöbel, Hammar till Agnes Maria Staberg, Örebro (f. 1864). Var det hon själv som samlade frimärken eller var det någon av hennes mindre syskon? Det här var ett dåligt sätt att lösgöra märket på.  Ankomststämplat Örebro 1887-12-12
Mar Osterrike 1887 Inrikes Korrespondens-Karte 2 kr. från Österrike 1987-02-10 till Göteborg. Borde nog varit 5 kr. T-stämplat och Lösenbelagt med 7½. Den blå siffran 9 bör kunna tolkas som 9 öre, dvs. Lösen 3 + 6 öre. Dessa 2 svenska lösenfrimärke är avblötta av dåtidens marodör eller frimärkssamlare.
Mar Prag7 1888 Österrikisk Helsak 2 kr stämplat Prag från (idag 2013 kallat Tjeckien). Ankomstsatämplat Stockholm Ank A 1888-03-05. 2 olika T-stämplar samt antecknat 7½ Centimes. Nere till v. saknas ett 5 öre Lösen som suttit upp och ned. Strax ovan ännu ett Lösenmärke.
Mar Bua Flatön L Brev från Lilla Edet till Enkan på Bua, Flatön. Saxen har tagit märket som troligen stämplats omkr 1890
Mar_Örebro 18.. Brev från Örebro  till Askersund. Frimärkssamlaren har återigen tagit märket, stämplat Örebro 18..-..-..
Mar Hango 1889 Brev från Stockholm till Finland. 20 öre ringtyp stämplat FRÅN  UTLANDET. Baksidan med stämpel Hangö och Helsingfors Ank. Exp. 1889-01-10. Brevet mycket slarvigt öppnat med tummen, men även vikt på mitten.

PS S.D. N:r 5

1889

Underfrankerat REK-brev daterat PKXP Nr2, 1889-04-11. Eftertaxerats med 2 öre eftersom det bara frankerats med 38 öre. Rätt porto 40 öre. Åsbo Fagerhult har satt på 2 öre och skrivit "Retour". Tråkigt nog har "Frimärkssamlaren" varit framme och blött av 2-öresmärket.
PS3 1889b 1889 P.S.-kort förtryckt och använt som Eftertaxering av REK-brev till USA. På brevet fattades 160 öre.. Endast 60 öre kvar stämplade Ekeby 1889-11-15. 1 kr är borttagna här på kortet.


Objektet 1890 - 1899
Bild 1 (mar) År 1880 Beskrivning av objektet

Mar Aled 1890

1890

Ofrankerat brev stämplat Åled 1890-02-18 till USA. T-stämplat och lösenbelagts med 10 cent. Här är det dock inte frimärkssamlaren som är Marodören utan den lilla otäcka Silverfisken eller Nattsmygen (Lepisma saccharina). Den trivs väldigt bra där det finns fukt och gott papper att äta.
  Mar Ring

1890

Det här kunde varit ett mycket vackert brev om inte saxen varit där. Stämplat 1890-02-26 tyder på ett 30 öres porto. Vem behövde ett 10 öre OII i sin samling? F 46, 20 öre Ph fick sitta kvar. Enl. Sv. Befolkning bodde det vid denna tid i Lund stadsförs. Drottens Rote en Professor Lichnovsky Kock, Carl Axel f. 1851 i Trelleborg (Malmöhus län, Skåne) Födelseort i källan: Trelleborg. Kan det möjligen vara till honom brevet gått?
Mar Åmål

1890

Postförskott från Stockholm frankerat Ringtyp 20+5 öre + OII 10+10 öre till Åmål. Alla märken med posthorn stämplade Stockholm 1890-04-21. Trasigt saknar baksida
Red17_Sof 1890-10 Brev frankerat 2 x 10 öre OII till Styrman Skonert Sofia, Svenska & Norska Konsulatet. Stämplat PKXP No 17A, 1890-10-01. Eftersänt Denmark stämplat North-Shields 1890-OCT 8. Höger sida öppnat med tummen.
Mar_Fk3 1890 Frankokuvert Fk 3, reliefftext saknas.  REK till Åbo, Finland. Tilläggsfrankerat med F45 10 öre OII, Ringtyp F42 4 öre, F44 6 öre samt ?? öre avblött. Stämplat Stockholm Norr 1890-10-26. Ankomststämplat Åbo - Finland 1890-10-30. Vackert sigill  "Carl V. Längstadius".
Mar_Grunds 1891 ASS 6184 kr stämplat [WÄRDE] och Grundsund 1891-12-07 till Skandinaviska Kredit, Göteborg. Frimärkena väl spridda på kuvertet, men illa Öppnat med tummen.
Mar 1892Sorg

1892-03

Begravningsinbjudan till Tyskland frankerd med 4 öre + 5 = 20 öre. 2 märke bortklippta. Stämplade PKXP 62.B 1892-03-23.
Mar_BjSth 1892 ASS 200 kr stämplat Björsäter 1892-05-08 till Stockholm. Frankerat 10 + 30 öre, som borttagits. Vacker WÄRDE -stämpel.

Mar Kullto

1892-07

Baksidan av ett misstänkt intressant brev. Marodören har dock sparat baksidan till eftervärlden? Stämplat Kulltorp 1892-07-07, Jönköping 1892-07-08 samt Xxxxx e 1892-07-09.
Mar _Wara 1892-12 48 grams brev med [WÄRDE]. Assurerat 8500 kr. Porto borde varit 2:70 / 2:85. Frankerat 1 KRONA + 10 öre stämplade Göteborg-Filial 1892-12-20. Bör saknas porto 1:75 till Wara.

Mar 4kr05

1893

Brevstycke från Ass 21500 kr. med 17 gr. brev. Portot borde vara 4,80 varför 75 öre fattas
Mar_Fortifi 1893 Framsidan av 12 grams Wärdebrev till Fortifikations Befälhafvaren Göteborg. ASS 30 000 Kr. Porto 5:60. Frankerat 3 kr 20 öre stora tjänste. Stämplade Stockholm S, 1893-06-03. 4 frimärken borttagna.  På baksidan 2 vackra lack "ARME FÖRWALTN. KRIGSKASSÖRSKONTOR".
Try bander 1 1893 Starkt fuktskadad banderoll, frankerad med 4 öre tjänste från Östersund 1893-12-05 till Länsmanskontoret Ytterhogdal.  Återanvänd till Kom. Ordf. S. Jonsson Öfverhogdal  1893-12-17.

Mar Wasa

1894

Helsak Frankokuvert 6 stämplat 1894-04-07  på REK till Finland. Porto 20 + 20 öre. Borttaget 15 öre i form av 3 frimärke, t.ex. 5+5+5 öre OII, 10+3+2, 10+4+1 OII + öletiketter.
Mar kBRek

1894

Kortbref  kB 4 stämplat Jönköping 1894-01-25. Stämpel R och PKXP No2 B-UTR.EXP II
Mar_1894Hemse 1894 bKe 7 bifrankerat för EXPRESS men frimärket 20 öre  borttaget. Från Hemse stämplat 1894-07-05 till Wisby.

Mar1 1896

1896

Julbrevet från Amerika 1896. Väl läst ett stort antal ggr. som resulterat i ett stort antal riss. Frimärkena har delvis försvunnit liksom innehållet i brevet. Kuvertet har dock sparats av någon okänd anledning.
Lupo 1896

1896

Trycksak med Postförskott 40 kr stämplat Kalmar 1896-05-28, till Umeå. Porto 4 + 25 = 29 öre
Mar_bKe8 1897 Tjenstebrefkort bKe 8 tilläggsfrankerat med Facit Tjänste nr 26 samt ett borttaget frimärke. Stämplade Utställningen Gamla Stockholm 1897-09-17.
Skickade till Pkxp No 34 B.
Mar Hemmet

1897

Del av damtidningen "Hemmet", frankerat trycksaksporto 4 öre Tvåfärgad siffertyp. Stämplat Malmö 1897-12-04.
Lu3 ExprMar 1898 Ovarsamt öppnat Expressbrev från PKXP No 34 A, stämplat 1898-04-04. Sänt till Malmö och ankomststämplat 1898-04-05.
MarBulawf 1899 Brevkort från Mashonaland skrivet 1899-04-22 från Bulawayo i nuvarande Zimbabwe. British South Africa Company Three Halfpece, bifrankerat med 2 frimärke vilka marodören borttagit. Stämplat Trelleborg-Sassnitz 1899-05-14, Hangö 1899-05-18, Oripää 1899-05-20.
MarBulawb 1899 Baksidan av ovanstående kort skrivet 1899-04-22 från Bulawayo

Mar 1899 Rish

1899

Postförskott 2:65 till Hemmansägare M. Andersson Rishult. Avsänt Stockholm 1899-xx-xx. Eftersänt och Stämplat Hässleholm 1899-08-20, Eftersänt Ljungby 1899-08-20. Porto 10 öre (-15 gr.), 20 öre (125 gr.), 30 öre (250 gr.) Porto ? + 3 + 5 + ? öre
Mar 6block

1899

En del kallar det vackert brevstycke. Jag ser det som ett 6-block från en trasig försändelse, stämplad Stockholm 1899-06-02
Mar 122V

1899

 


Blanketter.
Bild 1 (mar) År Beskrivning av Bl. 239 m. fl. Blanketter
Mar 1884Kkrona 1884 Blankett n:r 239.) November 1879. Frankerad 50 öre ringtyp stämplad Karlskrona 1884-03-30. Pappert mycket skört och sönderfallande. Teip uppe till höger.
Mar 145Paket 1886 Blankett n:r 239.)  Maj 1885. Del av adresskort, frankerat med 145 öre och stämplat Stockholm Paket Staden 1886-10 05.

Mar 1897

1897

Blankett n:r 239. (Maj 1894.) Assurerat paket för 25000 till Häradshöfdingen Herr Laybourn Pripp, Stockholm. Vikt 4900 gr, frankerat med  7 x 30 öre OII, men bortklippt 2.50 =  4.60 kr enl. anteckning på blanketten, avsänt Ronneby 1897-11-16.
Mar_Gefle99 1899 Blankett n:r 239. (Maj 1894.) Assurerat paket för 466470 kr. Frankerat 37:85 med minst 10 EN  KRONA och 85 öre OII. På baksidan minst 23 "EN  KRONA" Ringtyp. Marodören tagit 4 st EN  KRONA Ringtyp.

Mar Avis

1895

Troligen är det del av Blankett nr 6, Avis för Telegrampostanvisning om 50 kr från Landskrona till .... öping. Tyvärr har marodören klippt av blanketten, så endast övre hörnet återstår. Stämplad Landskrona 1895-11-25. Tjänsten infördes 1892-07-01

Objekt stämplade  1900 - 1920

Bild 1 (mar) År 1900 Beskrivning av objektet
Lu10 Mar 19?? Illa öppnat och Silverfisken har fått mat. Adresslinjer i form av reklamtext. Rad 1: Specialtillverkning: Träbearbetningsmaskiner AF. Rad 2: Modernaste Konskruktioner. Stämplat Vernamo 19??-02-19 till Emmaboda.
Mar_BaselSch 1900 Hel Blankett n:r 65. Porto 1:95, frankerad med 5 x 30 öre OII + 2 borttagna 20 och 25 öre märken. Stämplade Stockholm 1900-07-05 till Basel, Schweiz.
Mar Tomte

190?

Vackert Tomtekort från Karlshamn, men tyvärr så har frimärkssamlaren tagit sin del och totalt förstört det fina Tomtekortet.
Mar_Fransh 1901? Ass - Värde från Franshammar1901-10-11 till Broddarp. Frankering gissningsvis 10 + 30 öre. På baksidan 5 tjocka lacksigill.
Mar Sibirien

1902

Kort adresserat till Frejgatan 15 i Sibirien. Sibirien är den vardagliga beteckningen på den stadsdel i Stockholm där Frejgatan 15 ligger. Tydligen kände inte brevbäraren till det.  Kortet har därför sänts till Sibirien i Ryssland och under färden försetts med svensk lösenstämpel 6 1/4 (förmodligen på Trelleborgsfärjan stämplat 1902-10-02 142 B) Datumstämpel i S Peterburg, Lösenstämpel 4k i Moskva, järnvägsstämpel 168, som förmodligen var linjen till Omsk, och sedan åter till Stockholm 23.10.1902. Märket är avrivet. Ett intressant Marodörkort
Mar Nyby

1902

Vykort, troligen frankerat med 2x5 öre OII, men postat i Köpenhamn. Borttagna frimärke "nollade" och stämplat (T), PKXP. No 81B 1902-10-27. Ankomststämplat Nyby Bruk 1902-10-29, Lösenanteckning "Lösen 10 öre".

Mar Melbourne

1904

Starkt beskuret vykort från Göteborg 1904-02-09 till Kullerbyttegatan 0001 Melbourne, Australien. Frankerat med 10 öre OII och ett flertal stämplar i Australien. Har troligen gått i Retur  till Styrsö Tånge
Mar Luxemb

1904

Vykort stämplat Stckholm 1 1904-12-08 till Luxemburg där det ankomststämplats 1904-12-10. Ett 5 öresfrimärke är avblött.
Mar_Vanstrum 1905 REK-brev från A.G. Vanstrum & Co, Minneapolis. Frimärkssamlaren tog frimärket men stämpeln säger APR 5 1905. Ankomststämplat
Mar PKXP63

1906

Mycket illa medfaret REK-brev från Danmark till Stockholm. Posten har här verkligen ansträngt sig att finna mottagaren. "Träffades ej, Aviserat Petterson". På framsidan "okänd".  " fått yttrande från Kommunalnämnden ...... här". Troligen är det Portvakten, som också efterforskat adressaten. "Å avin stod att jag var vakt 12.30 af brefb. Petterson men ej anträffad". 11/6 06 kl. 2.20 låg i låda 28 Nybrog. avin gick in ringde på .. i telefn sade avin var kommen ................. å dörren .... sedan gick jag kl. 2.55 till Linnegat.
Mar W19000

1906

Blankett 239 (November 1905.) från Stockholm 1906-04-10 till Häfverösund. Ass för 19000, frankerat med ?? + 170 öre. Troligen har Marodören tagit bort 2 st Enkronorsmärken
Mar xxx42

1906

Brev med text: (Fort Fram) stämplat xxx No 42, 1906-11-10 till Slättäng. Eftersänt Jönköping stämplat 1906-11-30. Eftersänt Kjelfvene stämplat Slättäng 1906-12-07, Kjelfvered och stämplat Slättäng 1906-12-08. Retur - Retur
Mar nollat

1907

Vykort från Köpenhamn med "nollat" borttaget frimärke. Stämplat Kjøbenhavn 1907-08-24. (T) stämpel och blå krita 10 öre, PKXP No 2 B INR. U.

Mar Praha

1908

Slaktat vackert Göteborgsvykort till Praha, Östereish - Böhmen skrivet 1908-05-14 troligen i Göteborg. Saknas 2 st 5 öre grön OII.
Mar Ballings

1908

Ass-brev från Hofsta 1908-09-07 med VÄRDE-stämpel till Axelsson, Balingslöf. På baksidan stämplat Elmhult 1908-09-07. Frimärke 10 + 30 öre bortrivna av en oförståndig frimärkssamlare.
Mar NattoDag

1909

Vackert akvarellerad tuschteckning på brevframsida. Öppnat med tummen och baksidan borttagen. Stämplad 1909-07-29 PKXP No 40A. Adresserad till Gräsmark
Mar Jenny

1909

Julkort stämplat Karlshamn 1909-12-23 till Fyrböter Ernst Wellberg (Eldare f. 1879 i Karlhamn) c/o Kapten på S/S Jenny, Konsulatet Helsingör. Eftersänt Newcastle on Tyne. Tyne Dock är en stadsdel i staden South Shields, stämplat där JAN 5 1910. (T)-stämplat, ½ D.
Eftersänt Johansen & Bergman, Christiana. Lösen erlagd i Christiana. Rester av röd etikett.
Marodören har tyvärr tagit det norska lösenfrimärket.
 

Mar 1910 Austr

1910

Vykort från Australien var nog sällsynta eftersom frimärkssamlaren tagit bort frimärket och på så sätt förstört ett intressant postal objekt. Lösenbelagt med  stämpel (T 10 CTS) 8 öre i Helsingborg 1910-08-15.
Mar flicka

1911

Reklambrev starkt uppätet av Nattsmygen. Adresslinjerna i form av text, stämplat 19??-02-19
Mar_NedreI 1912-03 R
Mar Akureyri

1912

Underfrankerat Vykort från Akureyri, Island till Malmö Läderfabrik. Lösenbelagt med etikett 1, stämplat Malmö 1912-06-30. Båda frimärkena bortrivna av marodören.
Mar_Elmhu 1913 ASS från Elmhult troligen frankerat med 2 frimärken 10 + 50 öre stämplade Älmhult 1913-10-22 till Målaskog. Ankomststämplat Målaskog 1913-10-23.
Mar Capet

1914

bKe 16 stämplat PKXP.No 68B 1914-07-20 till East London South Afrika. Oval Censor Capetown. Stark fuktskada till vänster
Lu3 MotMilit 1914 Mottagningsbevis (MB) från Beväringsbefälhavaren. Starkt beskuret i nederkant och även i vänster marginal. Frankerat med 10 öre Tjänste, daterat 1914-12-20. Adressat: Östra Skånes Järnvägskassa i Trelleborg. Eftersänt till Kristianstad, där det kvitterats 20 dec. 1914.
Mar_Lund15 1915 Ofrankerat vykort från Västerås 1915-08-20 till Lund. Lösenetikett nr 1 påsatt och ett trolige 10 öres frimärke påsatt. Marodören har dock försökt att riva bort både det och även Lösenetiketten.
Mar_Kreuger 1916 Brev från Kruger & Toll, frankerat med 5 x 2 kon stämplat  Helsinki 1916-01-12 till Ivar Kreuger. Ankomststämplat Stockholm 1 1916-01-17. Etikett Öppnat af krigscensuren i Torneå. Rysk lila censurstämpel.
Mar_RU16Lid 1916-03 Halvt Ryskt Vykort, frankerat 1 + 3 KON till Ålberga Gård. Eftersänt  Pensionat, Lidingö. Stämplat [3] och Tietpu . . . . 15 MAR 1916.
Mar_TeheranRek 1917 REK från Teheran till Stockholm. Ankomststämplat Stockholm 1 1917-01-22 samt  Stockholm 5 TUR 1, 1917-01-23. Frimärke bortrivna
Red17_Japan17 1917-11 Brev till Sjömannen Evald Arnolds S/S Japan Calcutta, Indien. Frankerat 2 x 10 öre Medaljong maskinstämplade Göteborg 1917-11-13. Censurerat Bombay (23)
Mar_8Medaljong 1917 Brev någonstans ifrån till Höganäs, Sweden. Stämplat "PASSED" och blå text T 10c. Lösenetikett 8 öre samt 8 öre Medaljong stämplat Höganäs 1917-09-26.

Mar Niger

1917

REK vykort från Stockholm 1 till Senegal, Niger. Troligen frankerat med 15 + 20 öre. Stämplat London 9 JU 17.
Mar Tyskl

1917

Avklippt kort från Tyskland frankerat med 7½ Pf stämplat Gleiwits 1917-11-09. T 6¼ c som översatt blir 5 öre, frankerat med 5 öre Medaljong stämplat Stockholm 1917-11-17.
Mar Avisde 1918 Avklippt Bl. 225. (tidigare Bl. 6) Telegrampostanvisning frankerad 3 x 30 öre GV, stämplade Stockholm 12, 1918-01-31, samt 10 öre med texten  "Avis de payment".
Mar Rallsa

1918

Assurerat Adresskort Bl. 239 från Rällså, stämplat 1918-02-09. Frankerat med 36 x 25 öre och 2 x 10 öre Medaljong, vilket ger rätt porto 920 öre. I hålet har suttit ett frimärke 30 eller 50 öre för Assavgiften, beroende på hur mycket mer än de synliga xxx...femtio kr i Ass för. Marodören har i alla fall tyckt det var ett trevligt frimärke.

Mar Boden

1918

ASS-brev frankerat 25 + 10 öre små  tjänste. Avblött 20 öre små tjänste. Stämplade Boden 1918-04-02 och adresserade till Stockholm. Eftersänt Strömstad 1918-04-05, Eftersänt Stockholm 1918-04-07.
Mar Eldare

1918

Brev från Svenska Eldareunionen, Göteborg, skickat till Nilsson Tyska Hamnkontoret Bergen, Norge. Stämplat Bergen 1918-04-20, Bergen 1918-04-22, Kristiania 1918-04-24, Kristiania 1918-04-26. Delvis borttagen gul etikett till Reklamationskontoret, 2 etiketter "I posttjänsten tillslutet å Kungl. Generalpoststyrelsens Reklamationskontor" .  2 Stämplar Göteborg 1918-04-27. Eftersänt Torsebro, Bjärlöf, etikett "Non reclame Ej efterfrågad."
Mar Kriget

1918

Brev med 10 öre Landstorm och 2 öre Lilla Riksv. Stämplat Stockholm 1, 1918-07-06 till Göteborg. Anteckning "Spådom om kriget"
Mar Pekin 1918 REK från Stockholm 1918 via Siberia till Pekin, China, frankerat med 20 öre + Rekavg. 15 öre. Retur Stockholm 1918-08-27. Reketiketten saknas och 1 cm bortklippt i brevets övre kant . Övre 8 öre trasigt. Rysk censur?
Mar Berlin Cen 1918 REK från Sveriges Riksbank till Darmstadterbank Berlin: Stämplat Stockholm 7, 1918-10-03. Etikett "... unter Kriegsrecht geöffnet" och ankomststämplat Berlin 1918-10-11. Tyskland gick med på vapenstillestånd den 11 november 1918.
Mar Berlin baks 1918 REK från Sveriges Riksbank till Darmstadterbank Berlin: Stämplat Stockholm 7, 1918-10-03. Etikett "... unter Kriegsrecht geöffnet" och ankomststämplat Berlin 1918-10-11. En månad innan Vapenstilleståndet.
Losetik NO 1918 Norskt 5 öre Brevkort stämplat Sandnessjoen 1918-11-09 till Ankarsrum. Lösenbelagt med 4 öre. Hålslaget 4 hål, som marodören försökt att laga. Lösenetikett 2a.
Los nr171 1918 Blankett n:r 171. (Januari 1900.) Avi till Livsmedelstyrelsen med Lösen 60 öre. Samlingslösen med tjänstefrimärke 4.05 + ett bortklippt märke av okänd valör, stämplade Falun 1918-11-13
Lupo 42ore 191? Tj50+Tj41. Porto 42 öre på ½ brev stämplat Torsåker 31.10.191? till Bollnäs.  Brevporto 12 öre 1.6.1918 - 1.7.1919. Ass 30 öre = 42 öre. -----  REK. Brevporto 12 öre + 15 öre 1.7.1905 - 1.7.1920. Postförskott 15 öre = 42 öre.
Mar_Djurs 1919 Skadad , sencurerad, Rekommenderad och bifrankerad Helsak bKe 19. Stämplat Djursholm 1919-07-04, till Helsingfors.
PoRe Kapstad 1919 Brev från Kapstaden, frankerat 2 pence, stämplat 1919-08-07 till Stockholm Poste Restante. Lösenbelagt med 8 öre på etikett 2a. Mycket illa öppnat.

Mar Colombo

1919-09

Vykort med 5+5 cent från Colombo, Sri Lanka 1919-09-04  till Tomelilla. Där har "frimärkssamlaren" på sämsta tänkbara sätt försökt, att avlägsna frimärkena. Lila rund Censurstämpel Passed, Colombo, Censor
Mar PLK157 1920-01 Brevkort stämplat PLK 157, 1920-01-12 till Ankarsrum. Lösenbelagt med 4 öre. Hålslaget 4 hål, som marodören försökt att laga. Lösenbelagt med etikett 2a och 2 x 3 = 6öre.
Mar Greifsw

1920-01

ASS 300 kr stämplat Falun 1920-01-24 till Tyskland. Frankerat 25+25+5+ ? bortrivet. Rätt porto borde varit  57 ? öre. Troligen saknas 2 öre. Brevets baksida försett med inte mindre än 7 lacksigill.

Mar Harry W

1920-07

Brev med Postförskott  6: 78 från Harry Wennberg Stockholm till Skurup. Frankerat med ?? + ?? + 10. Eftersänt till Stockholm 1920-07-30.
Mar halvvy

19xx

Vykort till USA med ena halvan bortklippt. Stämplat Uddevalla 19xx_06-26. Någon har skrivet: "Detta 3 cents frimärke kan ej köpas". Troligen mellan tiden 1921-02-01 - 1922-10-01 då portot brevkort var 25 öre.
Mar_AU1920 1920-06 Brevkort från Queensland Museum, Brisbane till Universitetet i Uppsala. Lösenstämpel ID - CTMS - T. Lösenbelagt i Sverige med 8 öre. "Någon" har rivit bort det australienska frimärket och troligen någon annan även Lösenetiketten. Frimärkena stämplade Uppsala 1920-06-05.
Mar_Hultsfr 1920-07 Brev stämplat Nordstrandhøgda, Norge. Frimärkssamlaren ville dock ha det norska  märket. T-stämplat och Lösenetikett 2a, belagt med 10 öre. Stämplat Hultsfred 1920-07-12.
Mar Kredit 1920-09 Mycket illa öppnat ASS - Värde 3092:55 från Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Eslöf till Stockamöllan. Baksidan frankerad med 20 +40 + 40 öre stämplade Eslöf 1920-09-30. På framsidan 40 öre GV Medaljong.  Ankomststämplat Stockamöllan 1920-10-01.
PoRe Sib 1920-11 Tänk vad dessa frimärkssamlare kan förstöra genom att blöta av märket. Stämplat ÅBXP ???, ankom Paris 1920-09-11. NON RÉCLAMÈ samt i retur i Stockholm 1920-11-23.

Objekt stämplade 1920 - 1940

Bild 1 (mar) År 1920 Beskrivning av objektet
Mar Brunnsta 1920 Ass-brev omkr. 1920 porto 20 öre + Ass 30 öre. Troligen saknas ett 40 öre Postemblem som marodören tagit bort.
Mar 1920 1920-12 Brev från USA till Öland. Lösenbelagt med 24 öre stämplade Algutsrum 1920-12-04. Några frimärke skadade och någr avblötta. Vilka ?
Mar_1920Japan 1920-11 Brevframsida, Printed matter från Japan, via Siberia till Nybro. Frankerat med 1½ + ½, samt kanske något mer, stämplade 15 10 10. CTMS T-stämplat samt Lösenbelagt med etikett  nr 3 och 25 öre GV, stämplat Nybro 1920-11-05. På nätet fann jag denna förklaring: -  "This is a tax marking applied at Launceston Tasmania. It is an abbreviation for "Centimes Tax(e)". This particular handstamp originally read 10/CTMS/T and was cut down in the 1920s to remove the '10' which no longer had a use. The 162/3 in manuscript is the tax due in centimes and represents a deficiency of 1d in postage (rate to USA was 3d up to 1oz)doubled to include the penalty and converted to 162/3 centimes at the prevailing ate of 1d=81/3 centimes. This would have probably been converted to 4 cents US at 5 centimes = 1c and rounded up". Austalien CTMS . Detta gällde ett australienskt brev. På detta japanska är nog stämpeln slagen i Japan.
Mar 20x15ore 1921-04 Blankett 239 (Juni 1920.) 6 kg paket,  frankerat med 20 x 15 öre = 300 öre makulerade i Malung  1921-04-22. Någon har "rivit" bort adressatens namn i Älvdalen.
Mar 21Hvar 1921-08 bKe 22 10 öre bifrankerat med 10 öre som någon "Ångat" av. Beställning av Hvar Dag stämplat 1921-08-24.
Mar Nordma 1921-09 Adresskort Blankett n:r 239 med 6 kg paket. Frankerat med 4 x 40 öre + 2 + 10 öre Lejon. Ett 40 öre borttaget av en frimärkssamlare eller marodör. Stämplat Nordmaling 1921-09-07, utlöst 2 dagar senare Sorsele.
Mar Zoll 1921-10 Blankett n:r 65. (Februari 1911) Adresskort till paket avsänt Express Malmö1921-10-14 till Schweiz. Frankerat 25 öre Lejon 140 öre Postemblem samt saknas 150 öre ?. Gebührenverzeichnis: Zoll - 690, Zollbehandlung 10, Untersuchung 5 - Toatal 7.05
Mar NekatNo 1921-11 Brevkort 17, 5 öre grön, sänt lite för sent till Norge, stämplat Lysekil 1921-11-18. Troligen bifrankerat med borttaget 5 öre.
Blyertsanteckning [i]Nægtet modtagelse i 26 Distrikt L. Andersen[/i]
Lila stämpel [b][color=blue]Nægtet mottagelse - Refusé[/color][/b] samt 2 st. RETUR. En [b][T][/b] stämpel samt Lösenetikett 3a, och stämplat Lysekil 1921-11-23.
Mar_NekHamb 1921-11 Brevkort 22, 10 öre grön, sänt lite för sent till Hamburg. Bifrankerat med troligen 10 öre, som Marodören tagit bort. Lösenetikett 3a. Stämplat Lysekil 1921-11-18. T-stämpel [12 1/2] samt tysk (T) züryck samt PORTO Hmb,1.Text  Retour samt  "Till avs. återställda förs. få ej befordras på nytt. Porto till Tyskland för brevkort är 25 öre"
Mar Jokioi 1921-12 Paket med vikt 4,8 kg till Finland, frankerat med 2,50. Assurerat för 100 kr och stämplat Stockholm 1921-12-12. Ett 1 kr. frimärke saknas. Nere till höger har nog suttit en dirigeringsetikett. Rätt porto bör vara 3,50.

Enligt 1921 års postpakettaxa var taxan för 5 kgs postpaket 300 öre. Till det kommer assavgiften på 30 öre i grundavgift och 16 öre per 240 kr avrundat uppåt till närmaste 5-öring, d.v.s totalt 50 öre. 300 + 30 + 20 öre. Tack Sören.

Mar REKPf 19?? Dubbelt porto, Assurerat samt Postförskott, 30 + 30 + 30 öre från Göteborg 19??-08-??. Ankomststämplat Sösdala 19??-08-02. Tiden bör ligga mellan 1920-07-01 och 1924-10-01 då Postförskott var 30 öre
PoRe Bager 1922-04 Brevkort till  Poste Restante Rom, Italien, stämplat Stockholm 21, 1922-04-25. Rätt porto 25 öre, därför Lösenstämpel  T 31c. Italienska lösenmärket stämplat med FERMO IN POSTA. Tyvärr rev en frimärksmarodör bort halva italienska frimärket :-(
Lu1 50 27bak 1923-01-13 Brev stämplat Halle 1923-01-13 sänt till Dresden. Frankerat med 27 st. 50 Mark på baksidan. Någon samlare har tagit/behövt  ETT märke av de 4 som satt på framsidan.
Win_Katowitz 1923-03 Polen PL. Brev från Robur, Katowitz. Frankerat med 30 x 10 Sl. stämplade Katowitz 1923-03-06. Ankomststämplat Stockholm 1, 1923-03-11. 8 frimärke saknas.
Mar_bKe23 1923-09 Brevkort bKe 23 Postförskott stämplat Göteborg 1923-03-04. Eftersänt från Landskrona1923-03-19.
Mar Hults 1923-10 REK-brev, stämplat 1923-10-09 från Hults Bruk, Åby, till Gråbo. Saknat porto 3 x 5 öre . Tillägg för REK 5 x 4 öre
Mar_ASS24 1924 ASS-brev, stämplat 1924-12-06 från Hällekis till Stockamöllan. Frankerat 15 + 15 + 35 som saknas - bortrivet av "frimärkssamlaren" ? ? ?
Mar Oslo 1925 Bl. 65. (Okt. 23.) Adresskort till Paket där den lille marodören varit framme och rivit. Konstigt att han inte kastade resten i papperskorgen.
Mar Oslo 17 1925 Bl. 65. (Juli 25.) Adresskort till Paket sänt till Oslo. 23 kg med ett porto av 17,20. Oval stämpel Malmö 1 23 okt. 1925. På framsidan saknas 2 stora frimärke. På baksidan saknas 2-3 mindre.
Mar UtlRekPf 1925 Rek med Postförskott till Danmark, stämplat Stockholm 16 Värde avg., 1925-05-14. Är det verkligen rätt porto med 55 öre ???
Mar Skatte 1925 Skattepostanvisning Bl. 150.  (Mars 22.) stämplad Stockholm 1925-06-08. Rätt porto upp till 500 kr var 55 öre. Frankerad med 4x5 öre Lejon men frimärkssamlaren har tagit 1 märke troligen med valör 35 öre. Tack till Sören.
Mar Try 1926 Trycksak med Postförskott 25 kr, maskinstämpel 302 Stockholm 1926-07-02 till Halmstad. Eftersänt med etikett nr 1 till Smålandsstenar 1926-07-06. Anteckning Ej efterfr Retur avs. Stämplat Smålandsstenar 1926-07-29.
Mar Ferm

1926

Brev med Lokala Privatposten Ferm, Göteborg (verksamhet 1926-27). Från Styrsö Nya Trafik AB Skeppsbron 4 till Hotell Savoy, Göteborg.
Mar Oslo1 1926 Bl. 65. (Okt. 23.) Adresskort till ett Paket 41½ kg "Silvermynt", där  marodören varit framme.  Rätt porto 30:70 varför 30 kr saknas.
Mar Oslo2 1926 Bl. 65. (Okt. 23.) Adresskort till Paket där den lille marodören varit framme.  Rätt porto 26:80 varför 25 kr saknas. Någon har blött av dessa frimärken. Troligen 5 x 5 kr medaljong. Dessutom försökt ta bort lacksigillet.
Mar 1926Iglan 1926 Vykort skrivet Uppsala 31 Dez. 1926. Frankerat 5+5+? (Porto 15 öre) stämplat PKP ? 1926-12-31 till Iglan in Mähren. Etikett Neznamy - Inconnu, stämplat Opava 1927-01-06. Stämplat Adressat Unbekant text "Retour". 3 öre Lilla Riksvapnet stämplat PKXP 2 C. INR. 1927-11-11.
Mar_GbgBK 1927 Reklambrev från Bröderna Kanold till Finland. Frankerat med 2 automatklippta, skyddsperforerat 15 öre GV med  BK. Ett märke dock borttaget, stämplat Göteborg 1927-04-29. Retur Göteborg.
Mar Kalti 1927 Bl. 65. (Febr. 27.) Adresskort till Ilpaket med Expressetikett, där den lille frimärkssamlaren behövde ett märke av valören 5 kr. Kvarvarande frankering 3 x 1 kr Postemblem samt GV  115 öre stämplade Stockholm 1927-05-14 Rätt porto var 915 öre. Alltså fattas 5 kr. GV medaljong. Portot för vanligt paket 1-5 kg var  290 öre och iltillägget var 200 %.

Grunden för de 290 örena  var UPU-avtalet som föreskrev 175 c till Sverige, 175 c till  Finland och 50 c för Sjötransporten totalt 400 c som  omräknades efter 0,72 till 288 öre och avrundades till 290 öre.  Vid beräkning av ilportot avrundade man nog först på slutet  och fick då 400+200%=1200 c efter kurs 0,72 ger 864 öre  avrundat till 865 öre. Expresstillägget var sedan 50 öre = 915 öre.  Formellt räknades inte Finland till Norden då, när det gällde  detta tillägg, men det var 50 öre även utanför Norden. Tack till Sören.

Mar_Trope 1930 Brev från Unga Män, till Svenska Konsulatet i Marseille. Stämplat 1930. Eftersänt till Poste Restante Saint Tropé. Lösen 30 Centimes. Frimärken saknas.
Mar Flen 1930 Brev frankerat 15+10 stämplat Flen 1930-04-06 till Postlagernd Munchen. 10 öre borttaget av Marodören. Eftersänt till Paris och Lösen erlagt med 30 Centimes.
Mar DKTyr 1931 Trasig REK-brevframsida med efterkrav - Remborsement från Danmark stämplat København 1931-01-07. Till Tyringe Stansknif och Verktygsfabrik. Retur avs.
Mar_Brux32 1932-07 Adresskort med Postförskott till Paket (Bl. 398 ) till Bruxelles, frankerat 3x 1kr samt ett bortrivet frimärke, Marodörobjekt. Stämplade Göteborg 1932-07-20. Etikett Köln-Deutz, stämplat Malmö 1 PAK UTR. T. 1932-07-21.
Mar GrafZ 1932-09 Delvis slaktat Graf Zeppelinbrev från Bazil 1932-09-01 till Göteborg. Stämplat Berlin 1932-09-07
Mar Berlin 1933-08 Slaktat vykort med röd LUFTPOST Berlin stämplat Stockholm 1933-08-18.
Mar_PKP51 1933-10 Brev med 5  st. 5 öre Lejon, 13-tandade klippta, stämplade PKP 51, 1933-10-19. Ett märke bortrivet av Marodören
Mar MusRek 1934 Musätet Rekbrev från Strömstad till USA. Frankerat Luftpost 50+10+10+10 samt 20 + 5 öre Lejon
Mar SAAR 1935 Totalslaktat brev med 5 tyska frimärke som stämplats med "Das Tor zum Romantischen Saartal" samt vid sidan om , den svenska stämpeln SAAR 1935 01-08.
Mar Peiping 1935 5 gr Luftpostbrev stämplat Höglandstorget 1935-01-21 till Peiping, China. Eftersänt till Hotel Nara, Nara, Japan. Mycket ovarsamt öppnat och alla 3 25 öresfrimärkena avrivna.
Mar Hamneda 1936 Ännu en försändelse angripen av nattsmyg, som på latin heter Lepisma saccharina. Dock har annat också angripit både Lösenetiketten och frimärket som blivit missfärgat och blivit helblått. Stämplat Örkelljunga 1936-12-25. 1900 fanns en Banvakt Johannes Svensson, vid Hamneda Jernvägsstation. Kan möjligen vara han som fick julhälsningen.
Mar Pg37 1937 Kunde varit 2 vackra fönsterkuvert eller P. S. kuvert eller Postgirokuvert, men det blev bara 2 Marodörobjekt. Jag föredrar ju dock att ha hela kuvertet. Detta är varianten med "täta" * * *. Finns även med *   *   *. Sttämplade 1937-01-19 och 1937-01-23.
Mar Ryss 1938 Ryskt REK-brev till Stockholm, delvis slaktat. Stämpeln tolkad Engels 11.8.1938. Stämpel "Avhämtas hos postombudet ............"
Mar Sudan 1939 Del av Luftpostbrev till Port Sudan, SUDAN, stämplat Stockholm 1939-04-17. Ankomststämplat 19/?  1939, Poste ???

Objekt stämplade 1940 - 1990.

Bild 1 (mar) År 1940 Beskrivning av objektet
Mar Sergel 1940 FDC 1940-09-05 REK-brev från PFFS med Sergel. Samlaren har klippt bort allt utom ett 3-sidigt märke
Mar Mililos 1942 Militärt Svarsmärke använt till privatperson. Stämplat Östersund1, 1942-01-30. Lösen 30 öre betald Ludvika 1942-02-02
Mar M10A 1942 Något illa medfarit Militärbrev (M10 A) stämplat Uddevalla 1942-07-09 till Fältpost 23624. Eftersänt med rödpenna  till Nyströmsgatan, Göteborg, stämplat Fältpost 119, 1942-07-11.
Mar Fuktfl 1942 Luftpost med Cenzurremsa, frankerat 60+25 öre, stämplat Falköping 1942-09-28 till Chicago, USA. Eftersänt till Box 1460 New Yersy. Stor fuktfläck har någonstans dolt vissa delar av texten.
Mar Capt 1943 Luftpost Cenzurremsor, frankerat 20+20+?+? öre, stämplat Göteborg 1943-10-14 "Via England"  till General Steamship Corporaton San Francisco USA. De 2 kvarvarande frimärlena har skyddsperforering JAW.
Mar klipp43 1943 I hopp om att skapa en raritet har någon med sax eller kniv gjort denna 3-öring otandad. Korrekt lokalporto med 10 öre. Av alla platser i Sverige är den stämplad i Jönköping1943-12-08.
Bl_243Avi 1944 Ett mycket tråkigt försök att "laga" en hålslagen blankett Bl. 243. (Aug. 28) Avi. Frankerad med 10 + 10 öre Skytterörelsen, stämplad Göteborg 1944-03-11.
Mar Melb44 1944 Censurerat 12 gr. Luftpostbrev från Göteborg 1944-08-16 till Trentham, Australien. Eftersänt till Royal Sw. Consulat. Fult öppnat och Luftpostetiketten avriven
Mar LME 1945 Rekat Luftpost C4-kuvert från LM-Ericsson frankerat 80:30 kr. Vikt 337 gram till Bogota, Colombia - Via England
LosT Koping 1948

Vykort taxerat som brev, troligen par av Geijer stämplat Finspång. Lösen 10 öre ankomststämplat Köping 1948-05-08. Marodören har tagit frimärkena.

Mar Transo 1950 Vykort plundrat på 15 öre porto handstämplat Linköping 1950-02-17 med en Transormastämpel BB.
Mar Borag 1952 Brevstycke eller kanske rättare sagt "paketomslag" från Rockford, USA 1952-04-02 till Borås. Eftersänt till Traryd med stämpel BORÅG 1 PAK B, 1952-05-06. Lösenbelagt med 1,45 för Eftersändning av paket. Blankett Förtullat Bl. 92 (Mars 32.) Någon marodör tyckte frimärket från USA var trevligt att riva bort.
Mar SthTull 1953 Del av försändelse från England förtullad 1953-06-15. Etikett Bl. 92b. Sth Tull (Febr. 52.) Frimärkssamlaren har tagit sin del L, men Tulletiketten var ointressant. Stämpel Aviserad 10/3
Mar 79Vagrad 1969 Halvt adresskort med 0360 öre frankostämplat Stockholm 1979-07-31. Bifrankerat med 1340 öre som makulerats Farsta 5, 1969-07-31. Etikett Refusé, Vägrad och Lösenetikett 14b.
aumiss 10Polen 1980 Brev från Polen med svårläst adress till Volvo, Göteborg. Stämplat Mal dirige sur la Suede 30 DEC 1980
Mar WIndie 1980 Rekbrev tillo French West Indies frankerat 30 + 170 öre stämplade Lund 1980-03-21. Märket för Rek 700 är borttaget av "någon". Kanske en Marodör eller en frimärkssamlare. Ankomststämplat Guardeloupe 1980-04-26. Retur avs.Bild 1 (mar) År Beskrivning av det halva objektet som är kvar
Mar 1867ss 1867 Halft brev med Schweiziskt eller Helvetia frimärke. Synd att riva sönder ett gammalt fint dokument från 1867-02-14.
     
Bild 1 (mar) År Beskrivning av objektet där endast märket finns kvar
Lu 40vink 1863 Facit nr 8,  Vapentyp 9 öre. Ett ganska unikt märke med dubbeltand och vinkeltandning. L Stämplat Stockholm 1863-11-30

Några resultat av jakten på ostämplade frimärken 2000 - 2020.

Ett ganska stort antal "personer" som påstår sig vara filatelister använder saxen på ett mycket tråkigt sätt. Detta ofta för att komma över ett ostämplat 5-6 kr frimärke eller en högre valör. På detta sätt förstör man en hel del moderna posthistoriskt intressanta objekt. Portot är Nu (2003) 5:50 men det gör inte saken bättre. Det finns även de som bara vill ha ett stämplat märke från en mycket intressant försändelse. Tyvärr ser de bara frimärket.

Bild 1 (mar) År

Beskrivning av objektet

Auvid 38 Tras 2004 Brev stämplat och sorterat Årsta IRM 103 2004-06-14 kl. 17:30 på baksidan av kuvertet? Dagen efter 2004-06-15 kl. 20:32 blir framsidan sorterad i GSM 081 som dessutom scannat/videokodat i V03. Tyvärr har en "frimärkssamlare" varit framme med saxen och inte bara på framsidan utan även på baksidan LLL
Mar Ekonom 2004 Ekonomibrev med porto 5,00 stämplat Uppsala 2004-08-16, men där den s.k. frimärkssamlaren kände att han måste klippa ut 1,50 för att användas till va´ då ? Vad är det som gör att någon år 2004 behöver just 1,50 men inte de andra märkena ???
  Mar Oslo Mil

2005

Norskt REK-brev till Oslo, eftersänt till Sverige, där saxmarodören gått till attack. Ett intressant brev till Miljonlotteriet om 50 år stämplat i Po........ 2005-05-12.
SSM SVL GBG 2005 Normalt sorterar SSM endast C5-brev och större. Det händer tydligen ibland att ett C6 hamnar i maskin. Detta brev har dessutom sorterats BÅDE i Sundsvall 2005-07-27 och Göteborg 2005-07-28 SSM-maskiner. Lite märkligt??? Tyvärr har den lille saxmarodören varit framme utan att förstå de intressanta SSM-stämplarna
Mar ost2 2005 C5-kuvert där Posten beklagar skada vid sorteringen. Marodören tycke dock att frimärkena var viktigare än ett skadat posthistoriskt brev.
Mar ost3 2005 Skadat C5-kuvert där Posten beklagar skadan vid sorteringen. Marodören tycke dock att ETT frimärket a´  5,50 var viktigare än ett intressant posthistoriskt brev. Stämplat Malmö Postterminal 2005-04-08
Mar Permobil 2005 Här har han med saxen varit framme igen. 2005-09-16 har Posten stämplat alla märken. Kanske i hopp om att det var frimärken att makulera?
Mar Mottagn 2001 Bl 2012.01 (jun 01) Felaktigt behandlat brev med Mottagningsbevis som skulle returnerats till avs. efter kvittering. Frimärkssamlaren klippte bort frimärkena, men sparade resten av kuvertet i hopp om att någon skulle ha glädje av det JJL
Bild 1 (mar) År

Beskrivning av objektet stämplade märken

Mar India ? Den här samlaren ville inte ha en massa onödigt papper kring märkena ? Så nära klippt att många tänder följt med. Nästan hela stämpeln är dock kvar på dessa Indiska märken
Mar Alv 2004 Slaktat brev för att få ett vanligt stämplat märke, Helt otroligt hur man kan klippa sönder så. LLL  Troligen stämplat 2004-04
Mar IOGT ? Underfrankerat brev  som blivit lösenbelagt med 15,50. Frimärkssamlaren tyckte dock att frimärket kunde klippas bort. Sparade dock kuvert med påsittande blankett 2102.08 MEDDELANDE Lösenbelagd försändelse. Använt efter 2003-01-01 då portot höjdes till 5,50
Mar_6Bl-1 2012 Så här kan man ta bort ETT ostämplat frimärke från ett C4-kuvert där Posten missat något.

Felaktigt handhavande.

Såväl av kunden som ibland även "Postens" tjänsteman. Tänk om folk kunde lära sig hur och var man skriver adress på ett kuvert, samt var och HUR man sätter frimärket. Detta är dock ett önsketänkande, trots att Posten ett flertal ggr. talat om hur det bör se ut redan på 1950-talet. Att skolan borde lärt ut det, är väl för mycket begärt. Då hade det kanske inte sett ut så här illa. Illa är också kombinationen klister, tape och frimärke.

Bild 2 År

Beskrivning av objektet

Mar 2rek   Överdel av REK-brev. Efter att ha stämplats har "NÅGON" teipat över alla märken. Kan det vara för att de inte skulle "ramla" av??? Gissar i så fall på en fullständigt outbildat "ICA-postare" som inte kände till att baksidan på frimärken var gummerad. Numera självhäftande.
Mar 2iso   Eftersom maskinen inte fann något frimärke uppe till höger på framsidan, så vändes brevet och Baksidan stämplades med inkjet Malmö 2005-08-01. Frimärket ska sitta i övre högra hörnet. Här ett manuellt makulerat med ISO-stämpel i vänster hörn. 

Utlänska försändelser som råkat ut för marodörer.

Bild 2 År

Beskrivning av objektet

Maru 1859 1859 Brev från Anvers (Antverpen) 1859-09-10 till Göteborg. 2 frimärke bortklippta
Maru_Hagen 1870 Brev från Hagen stämplat 1870-01-03. Frimärket bortrivet nere t. v.
Maru_Hull70 1870-07 Brev från Liverpool stämplat 1870-07-07 till Norge. Stämplat röd (PD) och ett märke bortrivet. Baksidan stämplad Hull Ship-Letter 1870-07-08.
Maru PaidAll 1874 Brev från USA med 2 borttagna frimärke. Stämplat New York Paid All, samt ankomststämplat Göteborg 1874-10-05.
Maru Pycce 1891 20 gr. Rekbrev från Pycce, Bulgarien frankerat med   7 frimärke varav 6 är avblötta. Stämplat Pycce 1891-03-30. Vacker förslutsoblat på baksidan. Ankomststämplat Galatz, Rumänien  14 APR 1891 på baksidan.
Maru adr 1894 Engelsk helsak, TWO.Pence Halfpenny, bifrankerad med 2½  Pence till Lybeck, Tyskland. Stämplat 1894-JU 23.
Maru_Komo 1897  
Maru Natal 1904 2 stamps are missing at this stationery from Natal. Ankomststämplad Lubeck 5.12.04
Maru Austria Dk 19xx Tidningsomslag från Cesky Esperantista Österrike. Avblött bifrankering till Danmark. Ankomststämplad Randers-Ryomgaard 8. 5. T.1098. Eftersänt till Köpenhamn K. 20MB. -9.504
Maru Aus_detalj 19xx Tidningsomslag från Cesky Esperantista Österrike. Samma som ovan, men endast "frimärket"
Maru Arg Dk 19xx Tidningsomslag från Argentina 1 Centavo Blue, bifrankerad till Danmark. Ankomststämplad Randers-Hadsund JB 20/5. Ett frimärke avblött och försändelsen Lösenbelagd med 8 öre
Maru Arg Norge 1905 Helsak från Argentina bifrankerad till Norge med ???. Ankomststämplat  Bureau Reexp, De Christiania 1905-11-08. Trondhiem 1905-11-09. Minst ett frimärke bortrivet.
MaruWash 1907 2 cents röd Washington-helsak från 1907. Det saknas tydligt 6 märke, men om det är frimärke alla, det vet man ju inte. En rektangulär stämpel har makulerat märkena och den visar  [ Ashtabula ]. Ankomststämplad i KJØBENHAVN K. 29.6 07
Maru Turku 1909 Baksidan av Rekbrev från Turku - Åbo, Finland, stämplat 1909-04-02 till Gnosjö. Ankomststämplat där 1909-04-04. Ett intressant brevmärke / förslutningsetikett bortklippt. Frankering framsida 5-strip 2 Kop, baksida 5-strip 2 Kop.
Maru_Rijsw 1909 Inrikes Vykort stämplat Rotterdam 1909-?-? till Rijswijk, halvt frimärke, samt sortering [A. 6]. Väl bearbetat av  Nattsmyg/Silverfisk (Lepisma saccharina)
Maru Lilleh 1909 Danskt 5 øre Korrespondance-kort, stämplat Kjøbenhavn1909-12-27. Lösenbelagt i Lillehammer, Norge med 10 øre (troligen Facit L6K), som till stor del rivits bort.

Losmar12

1919 Brev från Munchen, Tyskland till Jönköping. Tyska märket bortrivet, lösenstämpel [12öre]. Frimärken 10 + 2 = 12 öre stämplade Jönköping 1919-10-20.
Red Ragunda 1926 Brevframsida frankerad 1½ stämplad Sunderland 1926-04-26 via Sv. Konsulatet Scotland till  Master s/s Ragunda. Eftersänt till Danzig och Lösenbelagt där blå anteckning 15. Frankerat med 5+10 stämplade Danzig 1926-05-10. Eftersänt till Kramfors, Sverige - Eftersänt till Husum. Svensk trasig Lösenetikett.
Lu1_1931 1931 Här är det väl eg. avsändaren som är Marodör, såvida det inte är "postaren". Rek stämplat Argentina 22 ANE 31 som tolkas 1931-01-22. Porto 51 cent, riktigt eller inte ? Vad står det handskrivna blå X484 för ?
Maru Böhmen 1939 Brev från Tyniste n. Orlici, Böhmen und Mähren till Rychnov n. K. 2 cm bortklippt i övre kant. Stämplat 1939-12-27. Lösenbelagt
Maru DFr 1940 Brev med 2 x 24 Pf. T-stämplat till Merlieux, Frankrike. Lösenberagt med 3+ ? fr. stämplat Chaillevois. Ett frimärke bortrivet
Maru Sofia 1942 Luftpostbrev från Sofia, Bulgarien frankerat med  ? + 7 + 7 till Mariestad. Stämplat Sofia 1942-11-17. Ett frimärke avblött. Viastämplat Wien 1, 1942-11-19 på baksidan.
Maru Varkaus 1945 Finskt Adresskort REK. Frankerat 8 x 5 Mark, stämplat Ahmovaara 1945-09-06. Ankomststämplat Varkaus 1945-10-07. Ett riktigt Marodörarbete.
Maru_Zens26 1948-05 Brev frankerat 2 s samt 40 g stämplade Wien 71 1948-05-05. Troligen en Rek-etikett bortriven. Stämplat Österrieschische Zensurstelle 26. Skickat till Malmö.
Maru 5cent 1950 5 cent bifrankerad Expresshelsak från Honolulu, Hawaii till Eucalyptus, Calefornia. Troligen 2 frimärke bortrivna. Stämplad Honolulu 1950-01-19. Det tyska märket är nog av misstag ditsatt.
Maru AfOcc 1950 Luftpost från Afrique Occidentale Francaise ( översatt till svenska: Franska Västafrika). Stämplat 1950-11-28 och sänt till Finland. Lösenetikett 20 Mark, samt stämpel [Inconnu]. Eftersänt Helsinki till Stockholm. Etikett Inconnu - Okänd samt stämplad Obeställbarhetsexp. 17 DEC 1950. Stämplad Retour och Ankomststämplad  ...ONAKRY R.P. ..... 1951-01-01.
Maru AfOcc inneh 1950 Innehåll i ovanstående brev
Maru RioBl53 1953 Luftpost REK från Brasil till Stockholm, frankerat 5.00 + 2.00 + ? stämplat Rio Blanco 1953-06-16. Eftersänt till Kristinehamn 1953-07-03. Etikett Från utlandet (via Stockholm Flyg)
Maru Petit 1963 Del av Petit paquet REK från Ceskoslovensko. Frankerat 2,40 + 30 stämplade Praha 32 19??-??-??. Lösenetikett 10 50 öre stämplat 1963-03-31.
Maru India 1974 Större brev från Indien, Tullbehandlat Stockholm Tull. Frimärkssamlaren har med god marginal tagit vara på ETT frimärke. Frankostämplarna var dock helt ointressanta. Stämpeln dock svårtolkad.

Marodör med Inflation

Den tyska hyperinflation fick fart i början av 1920-talet. Den fortsatte och upphörde i november 1923 då den nya valutan Rentenmark infördes. En biljon (1 000 000 000 000) Mark ersattes med en Rentenmark. Därmed var detta  avslutat.

   

Inflationsbrev -  objekt?

Maru 1923 1923-09 Tyskt inflabrev Drucksache stämplat Berlin 1923-09-12. Baksidan frankerad med 50 st 100 mark = 5000 mark
Maru Leipzig 1923-10 Brev från Leipzig frankerat med 8 x 2 Millionen, övertryck på 200 = 16 Millionen. Stämplade Leipzig 1923-10-16, men ETT märke troligen på  2 Millionen avblött. Ankomststämplat Stockholm 1 1923-10-18.
Maru LeeseVy 1923-10 Vykort från Leese 1923-10-20 frankerat med 1 milj + 5 milj + ? + ? + ? + ?. Ett riktigt otäckt Marodörobjekt. Denna dag höjdes portot för vykort till utlandet från 9 milj till 18 milj. Det fattas alltså bara 12 milj. och borde då ha varit ett FDC-stämplat kort. Snacka om portohöjning.
Maru B-Ehren1 1923-11 Brev från Böhlitz frankerat med 3x 10 Milliarden stämplade Böhlitz - Ehrenberg 1923-11-16. 10 Milliarden övertryck på 100 Miljonen. Ett frimärke med okänd valör avblött. Ankomststämplat Stockholm 1923-11-18 TUR 1.
Maru B-Ehren2 1923-11 Brev från Böhlitz frankerat många Milliarden stämplade Böhlitz - Ehrenberg 1923-11-20. 10 Milliarden övertryck på 100 Miljonen, men bara 5 märke kvar. Flera Milliarder avblötta. Ankomststämplat Stockholm 1923-11-23 TUR 1.
Maru_Druck 1923-11-22 Tysk Inflation ?  Drucksache / Trycksak till Gävle med porto 12 x 1 miljard Mark på baksidan. Korrekt porto ? Stämplat  1923-11-22.
     
Maru B-Ehren3 1923-11 Brev från Böhlitz frankerat med 4 x 10 Milliarden stämplade Böhlitz - Ehrenberg 1923-11-30. Fyra frimärke med okänd valör avblötta. Ankomststämplat Stockholm 1923-12-03 TUR 1.
    Hela försändelser från denna tid finns på Lustigheter
   

Odefinierbara objekt?

Mar Asien ?? Det närmaste jag vågar gissa på detta är en Tjänsteförsändelse någonstans i Asien
     
Mar Lybeck ?? Framsida av Dansk helsak 8  från Kjøbenhavn. 2 frimärke bortrivna, stämplade Sud Kjøbenhavn 23/9 3 POST
    De följande från 1889 kan man väl även kalla social filateli ?
Så blev det

om man flyttade till Barcelona?

1890 Ur 1890 års Sv. Befolkning: "Braune, Carl Alexis
f. 1861 i Göteborgs Kristine (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)
Ogift man, ensam i familjen. Kvarstående obefintlige sedan åren 1883-1890
Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)
Frånvarande vid inskrivningen Lär vara död"
Maru Barcel 1889 Spanska helsak från Barcelona 1989-11-09, med valör 10 Centimos till Boktryckare Samuel Viktor Bagge, Vänersborg (f. 1818) .
Maru Barce2 1889 Ur Åbo Tidning 1889-06-22: Ångbåten "Uleåborg" anländer 1889-06-22 med sina passagerare
Maru Barce3 1889 Ur Åbo Tidning 1889-07-08: Förlovningen 1889-07-08
Maru Barce5 1889 Ur Åbo Tidning 1889-10-20: Till äktenskap förelyste den 20 okt. Grosshandlanden,  svenske undersåten Carl Alexis Braune från Barcelona och Jungfru Ellen Dahlström.
Maru Barce4 1889 Ur Åbo Tidning 1889-11-13: Herrar Bergman och Braune från Sverige tar in på Hotell Phoenix den 13 nov.
Maru Barce6 1889 Ur Åbo Tidning 1889-11-16: 16 nov. 1889 vigde i Åbo Domkyrka Ellen Dahlström, Åbo - Carlos Braune, Barcelona

Andra typer av marodörer.

Kuverttillverkarna bryr sig inte mycket om Postens rekommendationer, utan placerar reklam och annat var som helst på kuvertets yta. Tillverkaren ger kunden det den vill ha utan hänsyn till Postens krav att kunna hantera försändelsen i maskinerna.

Marodörer sett ur en posthistorisk synvinkel. Objekt som om 50 år kanske skulle vara intressanta dokument.

Bild 3   Beskrivning av objektet. Hur ska ett kuvert se ut
Lu 120 2001 Allt för kontoret. Trots att Posten vid flera tillfällen givit ut anvisningar om hur kuvertets framsida bör utnyttjas, så finns det kunder och framför allt kuverttillverkare som fullständigt struntar i detta. Nedre högra hörnet var tidigare för adress och numera används det även till Postnummerkod samt Videojet-text så att vi läskunniga ska kunna se VAR brevet varit, och NÄR. 2001-11-02
  Mar 1anv   Så här vill Posten att kuvertets yta ska diponeras. Flera ggr har man gett ut anvisningar, men det efterlevs mycket dåligt. På senare tid ännu sämre när maskinerna behöver de nedre 15 mm. till elektronisk skrift. Där ska inte finnas någon text eller reklam.

Mar kuv

2007

Detta företag som säljer kattmat, har det mest regelvidriga kuvert jag sett/funnit. Det bryter mot samtliga riktlinjer för automatisk brevhantering. Det är först stämplat med PVI-maskin, sedan IRM som även skulle sorterat. Det finns dock inga tecken på att maskinen klarat av att sortera det. Jag säger bara Usch och FY till såväl kattföretaget som kuvertillverkaren, som gått med på att trycka all denna reklam på framsidan av kuvertet.
Bild 3   Beskrivning av objektet
Mar 3s 2005 Strindberg 30 öre utkom 1949-01-22. Här fastsatt med en riklig mängd Karlssons klister. Borde dessutom Lösenbelagts, men IRM-maskinen klarar inte av att känna valören om den inte programmerats för detta. Stämplat 2005-07-17 i Årsta 103
Mar 3n 2005 Posten har "glömt" att stämpla, men saxmarodören har INTE glömt att klippa ut det ostämplade frimärket. Kunde varit en trevlig kraschpost från terminalen i Nässjö 2005-09-?.
Mar 3klipp 2006 Tänk vad dessa dåraktigt snikna, icke frimärkssamlare kan hitta på. Totalt omdömeslöst att bara tänka på de 5,50 man själv kan vinna.
Mar 20120428 2012 Tänk att klippa ut ett märke

Länkar till:

SFF Länksida SSPD

 

Main page

Posthistoria

Lustigheter

 

Litteraturhänvisning.

Sunt förnuft

Postens anvisningar

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)