Postala lustigheter.

Huvudsida

Tanken med sidan "Postala Lustigheter" (skapad 1998-11-), var att presentera lite udda postala objekt, såväl gamla som nya. Gärna på gränsen till Bältespänneri, Cinderella, Automation, Postal Dokumentation, okända vyer o. d. Collector's item. Sidan är nu p.g.a. storleken, delad i sidorna nedan:

En del objekt är även för mig ett stort frågetecken, ibland så är frågetecknet uträtat. Här finns plats för besökarna / tittarna att komma med åsikter, synpunkter eller ideer.

Postcenter ändrade namn till Företagscenter  2006-04-09. -    Nedan från Postens hemsida

"PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com."

Avsnitten med Lustigheter har vuxit stort, och fortsätter att växa.

Senast uppdaterad 2019-08-23

         

Här finner du => Frankostämplade Lustigheter.  Se även okatalogiserade lustiga  Helsaker  

Postala lustigheter eller Annorlunda filateli, nu med flera sidor.

Snabbval till kategorierna finns på respektive sida nedan.

 
Postala lustigheter Postala lustigheter 1 Postala lustigheter 2 Postala lustigheter 3 Postala lustigheter 4
Cinderella Cito item Kronostämplar Gravörer Chifferskrift. Järnväg - Rederi
Kända personer Perforeringsriktkors 60 Porto, Frankering Mottagningsbevis Pappsigill o. annat
10 Adressrader   Frankering   Luftpost
Kort adr. - Citym Adresskort - blanketter Amb 141, 142     Mobilporto
20-Etiketter 40 Udda före 1920 Sassnitz - Trelleborg Udda stämplar Brevbärarstämplar o TUR
Lördagsutdelning 1920 - 1970   Tidningsstämplar Till och från Tomten
30- Udda Format, 1970 - 2000 60 Makulering, stämplar   Andra personer
Hektograferade bilder 2000 - framåt Minnespost 90 - Vykort, försändelser Barnpost
Udda materiel 45 udda FDC, FD   94 Express Schweizer + andra stämpl.
Ovanliga portosatser  Lådbrev (f) Udda - jämna datum Assurerat  
Udda porto, 1918-20     REK / ASS Militär, FN, Tjänste
        Rakstämplar - 1900-talet
Lokalporto  HÖÖR  Obeställbart Återanvändning 101 - Rött - Red 80 - Varför ?
  Restaurering Överfrankering   Skåneland 2010 70 -. Nyheter ?

o ¤ ¤ 0 § 0 ¤ ¤  o

Nordiska lustigheter

Danmark lustigheter

Utlandet lustigheter

   Inflation o krig
    Mal Dirige    
Finland Före 1900 Paquebot - Navire   50 Inflation, censur o krig
    CV-Mail - WW II  
Norge 1900 - 2000     Annan inflation
    Svenska WW II -  mm    
Island Bornholm O.A.T. Censur   Kemisk censur
    Valutakontroll - Tull    
Färöarna Porto kontrolleret Till utlandet   Tyskland
    Utländska förs.    
Varför? Varför?     Spanska kriget
    Utländska_försändelser_till_eller    


   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page
Se bild 1. Kvalitetskrav ISO 9002, har nu fått en egen sida.    ISO kvalitet    

????????????????????????????????????

Hässleholms järnvägsstämplar - PKXP,  PLK,  PKP:

PKXP PLK PKP
:

Ort Nr Sträcka   Nr Sträcka   Nr Sträcka
HÄSSLEHOLM PKXP 10 Hässleholm-Malmö   PLK 124 Veinge-Hässleholm   PKP 31 Hässleholm-Helsingborg
  PKXP 13 Hässleholm-Kristianstad-Åhus   PLK 124 Markaryd-Hässleholm   PKP 32 Hässleholm-Helsingborg
  PKXP 13 Hässleholm-Kristianstad   PLK 125 Älmhult-Hässleholm   PKP 124 Halmstad-Hässleholm
  PKXP 13 Hässleholm-Åhus   PLK 131 Hässleholm-Helsingborg   PKP 124 Veinge-Hässleholm
  PKXP 13 Hässleholm-Kristianstad-Sölvesborg   PLK 140 Nässjö-Hässleholm   PKP 124 Markaryd-Hässleholm
  PKXP 31 Hässleholm-Helsingborg   PLK 140 Älmhult/Hässleholm-Malmö   PKP 124 Halmstad-Veinge-Hässleholm
  PKXP 32 Hässleholm-Helsingborg   PLK 140 Alvesta-Hässleholm   PKP 140 Hässleholm-Malmö
  PKXP 52 Hässleholm-Malmö   PLK 172 Hässleholm-Helsingborg   PKP 172 Hässleholm-Helsingborg
        PLK 174 Veinge-Hässleholm   PKP 174 Halmstad-Veinge-Hässleholm
        PLK 175 Hässleholm-Kristianstad   PKP 174 Veinge-Hässleholm
        PLK 198 Hässleholm-Kristianstad   PKP 175 Hässleholm-Kristianstad
        PLK 199 Hässleholm-Kristianstad   PKP 180 Hässleholm-Kristianstad-Ystad
              PKP 198 Hässleholm-Kristianstad
              PKP 199 Hässleholm-Kristianstad

 

 

 

Cinderella item:

Bild År Beskrivning av Cito
Lu_NOTele 1893 S/S Norge körde för Thingvalla line. Fartyget gick på grund och sjönk 1904 i den största moderna fartygskatastrofen i fred före Titanic.
Lu Cito 18?? Cito Cito med 2 x 12 öre porto till Önnestad, stämplat Åstorp 18??-07-14
  1941 Brevbuntetikett Bl. 211. (Sept. 39.), Pv. tr. Sth. 1940, stämplad PKP 139, 1941-04-03
Lu Cito212 1941 Brevbuntetikett Cito Bl. 212. (Sept. 39.), stämplad PKP 101 1941-09-17 till Nordmaling
Bild År Beskrivning
Lu Efterlys 1785 Icke postalt, men trots det en intressant Kungörelse. Efterlysningar av förrymda förbrytare. "Uppå Konungens Befallningshavandes i Blekinge Län anmodan, warda följande Rymmare härigenom allmänneligen efterlyste: 1:mo Fältskärs Gesällen Jonas Sjöberg, 2:do Häktade Coopvaerdie-karlen Sven Lang ...  osv. "
Lu Ramu 1855 Sveriges första frimärke utkom 1855-07-01. Innan dess kunde ett brev se ut så här. Stämplat med, normalstämpel 7,  fyrkantstämpel, Ramundeboda 1855-03-26.
Lu Hsh 1861 Cirkulär ang. öppnandet av Poststationen i Hässleholm undertecknat Wilhelm Roos. Öppning  1861-03-01
Lu_NKLeja 1880 Brevkort bKe 2 från Göteborg 1880-03-29 till Joseph Leja, som 1902 blev varuhuset NK. Stockholm 2.TUR. 1880-03-30.
Lu 80baks 1865 Baksidan av ovanstående brev. Stämplat Hamburg K.S.P.A. 1865-03-30
Fk 1 1875 12 öre ringtyp (F21) tresidigt tandning på Helsak Fk1. WÄRDE. stämpel och Rek, men någon klåfingrig frimärkssamlare som tagit bort gissningsvis 2 st 3 öres-märke. Porto 30 öre. Stämplat PKXP. No.12 UPP 1875-05-10. Ank. stämplat Löberöd 1875-05-10.
Lu Ringtyp 1877 12 öre Ringtyp med saknad färg, stämplat Sköfde 1877-08-07
Lu_Sundsvall 1888 Den stora branden i Sundsvall var den 25 juni 1888 och då brann även hela postkontoret med alla dess inventarier. Alla frimärken försvann och nya kom inte från Härnosand förrän den 27 juni. Dessa två som skickades  den 26 juni, torde funnits på privat hand.
Lu Riks 1889 Riksdagshandlingar behövde inte frankeras med tjänstefrimärke. Här ett fint ex. på denna typ av försändelse. Stämplad 1889-03-30
Lu Arg1 1889 Brev avsänt till Rudolfo Söderlind i Buenos Aires 1889-   Den vita etiketten säger ungefär så här: " Av misstag så har brevet blivit försenat i den internationella posttjänsten mellan Norge och Buenos Aires" eller "Av misstag har brevet blivit kvarhållet i avvaktan utöver de internationella tidsfristerna hos den Norska ambassaden i Buenos Aires."
Lu Arg2 1889 Baksidan av samma brev. Ankomststämplat med maskinstämpel 203 Stockholm 1, 30. 7. 25 TUR 1. Det tog alltså 36 år till dess brevet gick i Retur. Det kan man nästan kalla en stor Lustighet eller "Misstag". Se vidare artikel i Filatelisten 2016 nr 6.
Lu AbyKli 1889 Åby Klippans Ångbryggeri tackar nej till frimärke. "Wi bedja Eder att för framtiden ej sända frimärken" Daterat 7 okt. 1889.
    Närbesläktade med TUR är de POST-stämplar som fanns i Malmö. De visade med vilken tur brev sändes till Köpenhamn. Läs mer i SFF:s Handbok Makuleringsstämplar från 1938.
Lu_bKe7 1894 Helsak bKe7 typ B avsänd Gävle 1894-04-14. Stockholm Söder 1.Tur 1894-04-16 . Stockholm 4.Tur 1894-04-16 . Stockholm 1.Tur 1894-04-18. Stockholm 1.Tur 1894-04-?. RETUR. OBESTÄLBART. Stockholm KE. 1894-06-09. Ankomst Gävle 1894-06-12. 9 postala stämplar
  1900 Annonym anmälan till Byråchef Eklund
Lu EM1901 1901 Helsak Brefkort bKe 12 med vacker akvarellerad baksida, signerad E.M. 1901. Stämplat Gnesta 1901-08-27. Ankomststämplad Göteborg BRFB.*1* 1901-08-27, utburet Göteborg  4.S.1TUR
Lu EM1901F 1901 Helsak Brefkort bKe 12 framsida. Stämplat Gnesta 1901-08-27. Ankomststämplad Göteborg BRFB.*1* 1901-08-27, utburet Göteborg  4.S.1TUR
Lu_too late 1902 Hälsning från London. Tänk vad dessa frimärkssamlare kan ställa till med. Stämpel TOOLATE vad kan den betyda? Ankomststämplat Vestervik 1902-11-30. Tack för svar Sk Bo: "F.B.O.P.O." betyder "Foreign Branch Office Post Office".

> British railway and international offices used to have a "late" window where, for an additional payment you could still mail material which had missed the regular office hours.
I think up to 15 minutes before the actual departure of the train. If the deadline had been exceeded, then the mail was "too late".<

Lu Vadstena 1903 Ofrankerat Vykort till Skiäterskan, som troligen bör vara Sköterskan. Skrivet Vadstena 11 Jan 1903. Troligen EJ postalt behandlat, men ETT vackert ritat 5-öres frimärke. Ritad stämpel VADSTENA 11/1 1903.
Lu Genova 1907 Par med 10 öre OII ur häfte, på brev från Visby stämplat 1907-12-17 till Genova.
Lu Pkxp89 1908 Ofrankerat Vykort till Postexp. Gunnar Kihlgren PKXP 89. Stämplat Köpenhamn 1908-08-27. (T)-stämplat, men Ej Lösenbelagt.
Lu 1914 1914 Vackert kort från Bondetåget 1914
Lu 24Gbg 1924 Vykort med c/o -adress till den som skulle ha kortet. Stämplat Göteborg 1924-08-19
Lu_1914Su 1924 Brev till Korpralen No 16 Andersson I 23 Sundsvall. Eftersänt till Tekniska Högskolan, Stockholm.  Det visade sig dock vara FEL Andersson, och detta gjorde brevet intressant för mig
Stämplat Morjärv 1914-10-17. Stämplat Sundsvall 2 TUR 1914-10-19. Ankomststämplat Stockholm 6 TUR 1 1914-10-20
Lu Lindb 1927 Stämpel med text LINDBERGH 1927-05-21 - Stockholm 1928-05-21
Lu Lindb 1928 Helt brev med samma stämpel med text LINDBERGH 1927-05-21 - Stockholm 1928-05-21
Lu Adr 1930 Vykort med c/o eller Adr. till den som skulle ha kortet. Stämplat Röstånga 1930-
LuLutzen 1932 Upplagestorlek av Lützenmärkena från 1932. Skickade till en tysk som frågat efter dessa. Det var tider det ;-) Idag är sådant affärshemligheter
LuSFF 1932 Inbjudan till möte 1932. Direktör Nils Strandell leder diskussionen. Avslutas med Gås-supé till ett pris av 3 kr. Det var tider det ;-)
Lu CstRek 1940 Bl. 301 frankerad med 30 öre GV stämplat Stockholm Ban 1940-12-01. 30 öre var avgiften för inlämning av REK  på Kiosken Stockholm C.
Lu Vang 1941 2:a Världskriget. Texten på baksidan av kuvertet säger "Försändelsen har råkat i vangömmo". Vangömmo fritt översatt = bristande omvårdnad, slarv eller ouppmärksamhet, vårdslöshet. Oval stämpel Överpostmästarens Exp. Göteborg 1 29 APR. 1941. Ibland användes även uttrycket "förstuckit"
LuCst 1944 Blankett 301. Kvitto på Inlämning CST frankerat 30 öre stämplat Stckholm 1944-03-26. Denna Extra avgift på 30 öre togs ut på Stockholm C, mellan 1940-04-01  -- 1961-02-28.
Lu dili 1945 Postdiligensbiljett Arjeplog - Arvidsjaur, köpt  på Nordisk Resebyrå i Göteborg 1945.
tra_holl ZB   Underfrankerat Holländskt vykort med T-stämpel. Kortet Transormasorterat (rött ZB) i ´s-Gravenhage. Lösenetikett 12b påsatt i Malmö. Aviseringsstämpel i Malmö samt stämpel Hämtas på Holmgatan 4 Malmö 17.
Lu Astoria 1954 Skåneträffen Hälsingborg 1954-04-04 på Hotel Astoria.
Lu_Kung57 1957 Besökare i Kungsbacka i mars 1957 fick ett sådant litet kort av Murbecks Öpx. 1 öre stämplat Kungsbacka 1957-03-22
Lu Brief album 19?? Litet vackert frimärksalbum 90 x 150 mm. Frimärke ordentligt fastklistrade med brunfärgande klister
Lu Gronk 19?? Litet vackert frimärke fråm Grönköping. Vid portohöjning vrider man bara märket, så rätt porto visas ;-)))
Lu 71 Rekl 1971 1971-11-25, 65 öres brev sänt från Lidingö till Sollentuna. 1971-11-29 "Okänd på angiven adress". 1971-12-06 Postens Reklamatonskontor. 1971-12-10 Postkontoret Järfälla. 1971-12-13 maskinstämpel 212 Lidingö 1.
Lu forstuck 1979 "Försändelsen har under postbehandlingen förstuckit sig. Beklagar förseningen" Stämplat Lomma 1979-04-03 samt blå Postmästaren Lomma  9 Maj 1979
Lu Irina 2006 Det har förekommit att konstnärer som Dürer, Slania m.fl. har lagt in sin signatur i bilden. Här är ett lite modernare ex. upptäckt av Lennart. Vem har gjort märket? Kolla pilarna på bilden
Lu stansning 2009 Ny tandning upptäckt ?. Nej tror inte det. Jag kallar det en miss i stansningen av de små pilarna som finns i varje hörn på dessa märken. Postens kontroll vid tryckning, upptäcker inte alla småfel, som stör en del samlare :-)
Lu gatubrev 2010 Jag trodde först att detta var gatubrev. Det visade sig dock vid närmare besiktning att någon roat sig med en telefonkatalog. Han hade dock inte nöjt sig med att riva itu den, utan måste även visa sin styrka i att kunna sprida ut den
Cirk 2011 Cirkuläret från 1861 - Länk till klubbsidan
Lu Hsh 2011 Posten Hässleholm firar 150-årsdagen. Frimärksklubbens hemsida

Kända personer

Bild År Beskrivning - mer eller mindre Kända personer
Lu_Per 1911 bKe12 med Postförskott 2 kr. Frankerat 10 öre Medaljong stämplat Stockholm 12, 1911-01-05 till Riksdagsman Per Nilsson Bonarp, Ljungbyhed. Riksdagsman 1903 - 1933
  1912 Vykortfrån Örtofta 1912-10-13 till Friherinnan Hedvig von Post Strömsholm
Lupo 14PKXP 1919  Ofrankerat Vykort stämplat PKXP No 89 C  1919-05-07. Till Fil. Dr. Gustaf  Troedsson Lund f.v.b. Frankerat med 2 x 7 öre, vilket bör vara dubbelt felande porto. Det är alltså Lösenbelagt utan anteckning om det, utan bara frankerat och stämplat med rakstämpel  J. S. Lilienberg, som kanske var brevbäraren ? (Joel Sigfrid Liljenberg f.  i  Lund 1885-1961.  Fader: Fältmusikant  Johannes Liljenberg ()1861-1896, Moder Anna Jeppsson 1861- 1918)
Lu4 Fittja30 1930 Rekbrev från Fittja till Carlsson Kärger (1907 - 1986) i Berlin, Tyskland. Frankerat med 35+10 öre stämplade Fittja 1930-07-13. Eftersänt till Paris. Läs mer om Fittja gårds historia här. Baksidan av samma kuvert
Lu Temple 1949 Beundrarbrev ? Letter to Shirleis Temple från Varberg 1949-11-12. Retour (Return to Writer). NOT AT Columbia Pictures Corp.
Lu Alice 1974 Beundrarbrev ? Letter to Alice Cooper 1974-03-14. Return to sender, Insufficient Adress, No Zipcode. Ur NE läser vi: " Alice Cooper eg. Vincent Furnier, f. 1948 amerikansk rocksångare. Han slog igenom tillsammans med sin grupp i början av 1970-talet. Otroligt men okänd för posten i USA år 1974.
Lu_David 1970-tal Brev från David H. Ingvar, Lund  till Greve Wachtmeister Torshälla.
Bild År Beskrivning

Andra lite udda kvitto.

Bild År Beskrivning
Lu_Snoge 1900 Bosjöklosters Gård.  Postväskearfvode för 1st Kvartalet 1900. Kr 4.50 kvitteras. Stämplat Snogeröd 1900-04-01
Lu_Torest 1909 Prästlön februari 1909 för 8 fyrk = 5 kr  84 öre. Stämplat Torestorp 1909-02-01
     
     
Au Kassa   Kvitto från Svensk Kassaservice
     
     

Andra lite udda Frimärke.

Bild År Beskrivning Andra lite udda - Berömda frimärken ur SFF:s serier, skrifter
Lu brun 1891 Nr 3. 1891 utfördes färgprover i brunt till 30-öres valören. Eftersom inte 30-öresplåten inte var färdig, så användes 5-öresplåten. Ett ark hamnade av misstag bland de senare tryckta 30-öresmärkena. Detta ark användes för att till utländska förvaltningar skicka ut prov på 30 öre Oscar II. Först att upptäcka misstaget var Deutsches Reichspostamt. Då hade redan 55 märken skickats ut. Det är alltså inget färgfeltryck utan ett av misstag utsläppt färgprov.
Lu Fusk ? 19?? Värnamomärke 80 öre. Två Traderaobjekt. Det vänstra märket kallas kemiskt borttagen 27 med utrop Tradera 1 kr. Det högra kallas "tysk förfalskning" men jag skulle snarare kalla det "kopia" gjord i färgskrivare" Utrop 249 kr, Köp nu 250 kr. Inscannade bilder kan ljuga lite, men . . . . Kommentar onödig ? Är detta resultatet av nedmalningen av den restupplaga som skedde för ett antal år sedan???
Lu snedc 1920 REK-brev med 2 frimärke GV 20 öre extra felcentrerade. Stämplade Göteborg 1920-09-20
Lu_517323 2011 Frankostämpel på ett inkjetproducerat Europafrimärke Facit 2477 från 2005. Frankostämpeln 2011-11-16
Lu_utGul 2015 Zlatan utan den gula färgen. Nedre frimärket med normala färger. Stämplat 2015-07-28
Lufrim_Str 2016-07 Vi har tidigare sett att man på nyare frimärken har slopat stansningen med Logo.  Häftet Strandliv med samtliga frimärke använda i sitt rätta. Vi kan nu även se, att Logon på bakre papperet är slopad och ersatt med upprepad text PostNord .
     

 

 

10 Adressrader

 i form av texter eller annat (Lu10). På 1920-talet var det tydligen populärt att med reklamtext skapa rader där man skulle skriva adressen

Läs mer om dessa Reklamrader i Filatelisten 2003 sid. 70.

Länk Årtal

Adresslinjer med Reklamtext

Lu3_10Mall 2001 Allt för kontoret. Trots att Posten vid flera tillfällen givit ut anvisningar om hur kuvertets framsida bör utnyttjas, så finns det kunder och framför allt kuverttillverkare som fullständigt struntar i detta. Nedre högra hörnet var tidigare för adress och numera används det även till Postnummerkod samt Videojet-text så att vi läskunniga ska kunna se VAR brevet varit, och NÄR. 2001-11-02. Se "kattmat-kuvetet" nedan
Lu_10_Mall ? Så här tycker Posten att ytan på ett kuvert ska utnyttjas. Frågan är då vilka får denna info ? ? ?
Lu_Adr_Avs 2009 Posten AB har ett stort antal ggr. talat om var man skriver på ett kuvert. Om Avs. skriver sin adress nere t. höger, och adressartens uppe till vänster,  så läser maskinen Avs.  som adressat. Datum svårtolkat. Brevet går till fel ort och blir försenat. Har varit en sväng och stämplats i Svalöv 2009-01-07.
Lu 10 1905 Olycksfall-Försäkringsanstalten Gothia. 10 öre OII med 3 adressrader reklam om företaget, maskinstämplat Stockholm 1905-05-02
Lu 10 1907 Vackert reklambrev från Aktiebolaget Önos, Tollarp stämplat 1907-12-10.
Lu10_Helms 1909 C 6 kuvert från O. K. Helmstein frankerat OII, stämplat Norrköping 1909-02-22
Rad 1: Invaruren äro till allt. Rad 2: pris världens. Rad 3: bästa Ur
Lu 10Kill14 1914 Lokalbrev med 2 öres frankering och annorlunda radlinjering. avs. Killbergs Bokhandel, stämplat Helsingborg 1, 1914-10-03. Läs mer om denna företeelse i Filatelisten 2003 sid. 70.

Rad 1: Lager av Kontors och Kopieböcker, Papper och Kuvereter, Trycksaker. Rad 2: Försäljer Åtvidabergs Skrivbord.

Lu10_Eskilst 1916 Brev från Eskilstuna 1916-11-17 med en rad reklamtext "S-kroken. The S-hook. Der S-haken. Le Crochet S"
Lu 10_Killb 1917 Lokalbrev med annorlunda radlinjering. Killbergs Bokhandel Helsingborg stämplat 1917-11-19. Läs mer om denna företeelse i Filatelisten 2003 sid. 70.
Lu10_CarlS 1918 C 6 kuvert från Carl Särenholm. Frankerat 12 på 25 öre Medaljong, maskinstämplat Eskilstuna 1918-06-08. Rad 3: "S-Kroken,  The S-Hook  der S-haken,  Le Crochet S."  På baksidan  brevmärke "Svenska Mässan 8 - 14 Juli 1918"
Lu10_Kill21 1921 Lokalbrev från A.-B. Killbergs Bokhandel Helsingborg, stämplat Hälsingborg 1, 1921-03-09.
Rad 1: Lager av Kontors- och Kopieböcker, Papper och Kuverter. Trycksaker. --  Rad 2: Försäljer Åtvidabergs Skrivbord.
Lu 10JA_NEJ 1922 Vykort med rader av bokstäver för att ange var adressen skrives. Rösta JA den 27 aug. (Året var 1922). Kortet utgivet av Förbudsvännernas rikskommitte, Stockholm.

Rad 1: Den som dricker, tänker icke. - Rad 2: Den som tänker, dricker icke. Rad 3: Fram för allmänt rusdrycksförbud!

Lu10 Mar 19?? Adresslinjer i form av reklamtext. Rad 1: Specialtillverkning: Träbearbetningsmaskiner AF. Rad 2: Modernaste Konskruktioner. Stämplat Vernamo 19??-02-19.
Lu10 Bernst 1925 Adresslinjer i form av reklamtext. Reklam för Bernstein. Stämplat Stockholm 16,   1925-11-27.

Rad 1: Bernsteins maskiner äro de pålitligaste och ha den, mm. - Rad 2: Bernsteins maskiner äro den bästa, mm. Rad 3: Bernsteins maskiner äro de rätta och bästa.

Lu Adrtext 1925 Adresslinjer i form av reklamtext. Reklam för Rambler. Stämplat Stockholm 19,   1925-12-09.

Rad 1: Lager av: Slangar, däck, kedjor, sadlar, pedaler mm. - Rad 2: Elektrisk material: Lampor, proppar, klockor, kontakter mm. Rad 3: Glödnät, jenaglas, kupor och skärmar, invertbrännare, auerbrännare mm.

Lu 10_Bokstav 1929 Kuvert något beskuret i övre kant  med textrader av bokstäver för att ange var adressen skrives. Stämplat Växjö 1929-08-06.

Rad 1: Fonder vid 1927 års slut. - Rad 2: Livförsäkringar i kraft vid 1927 års slut. Rad 3: Premieåterbetalning och .....  Rad 4:  Utbetalade ....

Lu 10Kal 1930 Kuvert   med textrader av bokstäver för att ange var adressen skrives. Från Dillbergska Bokhandeln, stämplat Kalmar 1930-07-28. Lösenbelagt då Lokalbrev blir Riks

Rad 1: Brev- och Fakturasamlare. - Rad 2: Kameror och Fotografiska artiklar. Rad 3: Kontor- och Kopieböcker -.......

Lu 10_SvLif 1932 Kuvert med rader av bokstäver för att ange var adressen bör skrivas. Svenska Lif, stämplat Ängelholm 1932-01-06.
Lu10_SvLSth 193? Kuvert med rader av bokstäver för att ange var adressen bör skrivas. Svenska Lif, frankostämplat 15 öre Stockholm 193?-0?-0?.

Olika och lustiga  adresser

Bild År

Beskrivning av felaktiga/konstiga/lustiga adresser

LuDK 1890 1890 Dansk helsak med små hörnsiffror och en något lustig adress till Katrineholm, vidare per telefon till Beckershof. Det gällde att ha goda kontakter med Stationsföreståndaren. Stämplat PKXP. No 52A  1890-09-05
Lu LittT 1904 Nyårshälsning - Vykort till adress: No 65 Litt: T Wester, Halmstad, stämplat PLK.153A, 1904-01-01
  1904 till Postexpeditören Pkxp N92, stämplat Kristianstad 1904-12-13
Lu10 Bull 1910 Julkort från Stockholm 1, 1910-12-09 till Com1 Bull Run Pipe Line Gresham, Oregon USA
     
Lu10Fal 1944 En annan lite lustig adress på ett något senare brev stämplat Huskvarna 1944-03-16. "Till den mörke tågklareraren som tjänstgjorde ....."
Lu10_Eskils 1951 Brev JUL 27 1951 från San Benito, USA till Postmästaren Eskilstuna. "Postmästare, var snäll give detta bref till en som säljer rakknivar". "Dagens telefonsamtal åberopas" Oval stämpel Eskilstuna 1, 1951-08-11
Lu10_Enk 1953 Ofrankerat brev "Till Linbanan Enköpings Jutvärksad". Lösenbelagt 50 öre stämplat Enköping 1, 1953-04-20
Lu10 Hultafors 1957 Vykort frankerat 20 öre GVI  från Stockholm 1957-11-04. Pelle trodde att det i adressen fattades BORÅS. Posten i Hultafors fanns fram till 1969-05-31. Borås eftersände kortet dit 1957-11-05
Lu OII 1961 Stämplade 1961-02-28 på PFA sista dagen Oscar II märken var giltiga som porto.
Lu 10 Obest 2004 Försändelse stämplad Alvesta 2004-09-24 HELT utan adressat. På baksidan ant. "okänd" och stämplad 4-kantig Postterminalen 27 SEP 2004. Brevet sänt till "Obeställbara brev" och där stämplat 2004-10-04.   Tyvärr har avsändaren inte lärt sig VAR man bör sätta frimärket. Kuvertöppnaren har skurit av en god bit av märket. Trots detta är det ett intressant objekt
Lu10_Alv04 2004 Kuvert  C6 helt korrekt frankerat. Adressen lite väl STOR, med FEL postnummer, som Posten ändrat till 435. Kuvertet stämplat Alvesta 2004-10-02 nere t. vänster och sorteringen då i övre kant. Frimärket ostämplat.
Lu10 utanAdr 2007 Försändelse  HELT utan adressat. Stämplat Malmö 2007-11-25. Stämplat Obeställbara brev 2007-12-03. På baksidan stämplat Adressundersökningen 405 10 GÖTEBORG.
Lu10 Bolags 2010 Totalt Felaktigt adresserat kuvert. Adressen dessutom skriven på ett högst märkligt ställe, där normalt avs. namn brukar stå. Postnummer 85181 är rätt Pn till Bolagsverket, så Posten har gjort helt rätt att skicka det dit. Telefonnumret på brevet går till CSN i Luleå, så den som skrev brevet i Nässjös upptagningsområde, var inte särskilt insatt i hur man adresserar ett kuvert. Stämplat Nässjö 2010-01-18
Bild År

Beskrivning med karta  /   /   lustiga adresser

Lu10_Island ? Karta på Isländskt brev, presenterat i Aftonbladet
Lu_KartaPaul 2016 C6-kuvert med kartadress till Paul. Stämplat Malmö 2016-10-
Lu10_Arne 2016 C6-kuvert med kartadress till Arne. Stämplat Malmö 2016-10-10. Ankom 2 dagar senare
Lu_KartaFi 2016 C6-kuvert med kartadress till Lennart. Stämplat Göteborgs Postterminal 2016-10-19. Efter 12 dagar ankom brevet adressaten 2016-10-31.
Lu_Linder 2017 C6-kuvert med kartadress till Lars. Stämplat Malmö 2017-02-24.

 

Kort - Rolig adress  - CityMail

 

Bild År Beskrivningar korta och lustiga adresser, typ PKXP
Lu10_Bl386b 1945 Bl. 386 b. (Dec. 45) Blankett för HUR adressen bör se ut.
Lu10 1888 1888 Brev till Postexpeditören Pkxp No 28, stämplat Stockholm 1888-08-23
Lu10Sk 1894 Frankokuvert 7 (Fk) adresserat till Artur Hazelius Skansen, Djurgården, Här. Stämplat Stockholm  1894-01-01
Lu10 1897 1897 Frankokuvert 6 A till Postexpeditören Pkxp No 78, stämplat NÅS 1897-10-14. Baksidan PKXP No 17 A 1897-10-16, Postinspektören MD 1897-10-16, PKXP No 78 M. D. 1897-10-17
Lu10 N92 1904 Helsak från Kristianstad 1904-12-13, adresserad till Postexpeditören PKXP N 92
Box_46Hbg 1910-tal Lokalt Brev frankerat 10 öre Medaljong, stämplat Hälsingborg 19??-03-09 till POSTBOX  46, Hälsingborg.
Lu10 Rt3032 1918 Brev från Hyltebruk stämplat 1918-07-01 till Richter Rt 3032 Hälsingborg. Ankomststämplat Hälsingborg 1, 4 TUR 1918-07-02. Jag vågar nog påstå, att Rt 3032 betyder Rikstelefon 3032, vilket torde vara lite udda adress.
Lu 10 adr 1929 a. ö. o. Stockholm.  Extremt kort adress, men brevet kom tydligen fram ändå. Vilket företag eller myndighet åsyftas ?  Jag har nu av Stefan Karlsson fått en förklaring.  Arbetsgivarnas Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolag. 06.5.1929

Lokalpost Postiljohan Karlstad m. fl.

Bild År Beskrivning
Lu10 Unga 1900 Lokalpost Göteborg från "Kristliga Föreningen af Unga Män" stämplat Göteborg 1900-03-22. "Söndagsutlämning undanbedes"
Lu 10 1909 Frimärken  att sälja Landskrona. Stämplat UR..... 1909-03-1? Ankomststämplat Landskrona 1909-03-18 2 TUR.
Lu10 1918 Lokalbrev Hälsingborg med rätt porto 7 öre, som gällde under tiden 1918-06-01 till 1919-07-01. Detta brev tidigt stämplat 1918-06-28.
Lu 10 1928 Till Signalisten Regementstaben 12, Fältpostkontoret. Någonstans i Sverige. Avsänt från Sjöreserven Karlskrona 1928-09-28.
Lu10b Lokal 1945 LOKALPOST  Sv. Handelsbanken Nyköping - Göteborg. Innehållet daterat   1945-11-08.
Lu 10 G 1946 Lokalförsändelse Göteborg. Stämplat 1946
Lu12_1975 1975 Brev  till Televerket Hässleholm. Stämplat Växjö 1975-04-14. Postnummer infördes våren 1968. Rätt adress hade varit Box 231, 28101 Hässleholm
Lu 12b 2002 Är det möjligen någon besökare här som känner till var företaget "i-post" finns.  Ev. kan det vara i Luleå eftersom "LULEÅMAIL" har stämplat ett kuvert 2002-07-07. Jag har kollat på flera sökmotorer utan att lyckas få någon träff.
Lu 12adr 2003 Brev från Sundsvall till Familj, xxxxxxns, Hässleholm. Posten hittade rätt, trots obefintligt postnummer och Gatuadress. Bra
Lu12 Via S 2008 Stämpel "Via Stadens Bud". Är detta en Lokalpost eller är det internpost ? Tillsammans med annan post daterad 2008-02
Lu LokalS 2011 I Sjöbo finns numera ingen Lokalpost. All post går till Malmö för makulering, sortering och disribution till adressaten. Brev Frankostämplat Sjöbo 2011-08-19 och Inkjetstämplat Malmö samma dag. Maskinerna har mycket svårt att hantera kvadratiska brev.
Lu Sunds 2012 Sundsvalls Citypost med frankostämpel porto 5,40, 2012-01-03
-- -- Länk till i-post: http://www.i-post.nu

Postiljohan Karlstad

Bild År Beskrivning  Postiljohan Karlstad
Lu 12a 2002 Lokalpost >Cyklande,  Postiljohan Karlstad 19.2.02 < Porto Betalt-stämpel P 500 till Pn 218 90 VideoJetstämplat: 2002-02-20 Karlstad 041. Lokalbrevet blev inrikesbrev.    
Lu 12j 2003 Lokalpost, endast datumcirkel > Postiljohan Karlstad 24.10.03 < Porto Betalt-stämpel Karlstad 1, P 500 till Pn 218 90 VideoJet klartext: 2003-10-27 Karlstad 041. Lokalbrevet blev ett inrikesbrev.    
100504PJ 2006 2 brev med Lokalpost  PostilJohan samt frankostämpel Lic. 100504. Stämplade  2005-09-07 samt 2006-05-09
Lu 12j06 2006 Postiljohan Lokalpost Karlstad 2006-05-26, som frankostämplat brevet 2006-05-29 eftersom det skulle till Postnummer 281 90. Brevet sorterat i Karlstad 41,  2006-05-29.
Lu FraPJ 2007 Frankostämpel från Postiljohan  Karlstad, som frankostämplat C5-kuvertet  2007-00-05 eftersom det skulle till Postnummer 281 90. Brevet sorterat i Karlstad 41,  2007-06-05.

CityMailobjekt

Bild År Beskrivning CityMailobjekt
Citym 94878 1992 m/65 Lic. 94878 Citymails egen frankostämpel, använd till post som Posten ska befordra. Stämplad Stockholm 1992-08-25
Lu 108 2000 Rödlila TNT samt Citymailliknande logo. Box 93, 191 22 Sollentuna 10.5.00 på brevstycke.
Citym 2000 CityMail år 2000. Frankostämpelliknande med bortslipad ram ? Stämplad 18.12.00
Lu 13a 2001 Svart stämpel CityMail, troligen från en ombyggd frankostämpelmaskin 01 05 17
Lu 13b ? Etikett 125x44 på BGC-kuvert "Returnerad av CityMail". Troligen inom Stockholm
Lu 13c 2004 Frankostämpel m/65. Frama EPS, Lic. 600041. Stämplat Hägersten 2004-12-03
Efters City 2005 Eftersändningsetikett från CityMail. CityMail har sina egna etiketter som till viss del liknar Postens senare "Stor gul". Tidning distribuerad av CityMail, till adressat som flyttat. 2005-05-

Se även Citymail_Bring  -  Adresser

?????????????????????????????????????

20 - Etiketter

med felaktig adress och Felaktig etikett.

.

Bild År Beskrivning
     
Lu20 Bl71 1966 Bl 71 B (Maj 63) på vykort från UAR stämplat 1966-03-16 till Stockholm K "I postadressen på denna försändelse är ..."
Lu20_FELAK 1968 Etikett på vykort från Italien 1968/08/05. R;d etikett   "I postadressen på denna försändelse är uppgiften om  ...  [x] FELAKTIG"
Lu20 Denna 1969 Stämpel "Denna försändelse har blivit ..." och "V.g. meddela avsändaren ...." från ???ÖT????A 2,  1969-04-30 till 33030 Borås, ändrat till Gnosjö
Pn41540 1983 Bl 2260.03 etikett, röd ram.  "På denna försändelse är . . . . ". [ ] FELAKTIG [ ] UTLÄMNAD.  Postnummer 402 24 skulle varit 415 40, Stämplat Göteborg1,  1983-02-28
Lu20_Denhar 1994-09 Vykort med etikett Bl 2260.03 (mar 91), röd ram.  "Denna försändelse har . . . . " samt gul etikett "RÄTT  POSTNUMMER". Daterat 1994-09-09.

med felaktig adress.

Bild År Beskrivning
Lu_Sjp141 1906 REK Etikett Sjp.  141 på bifrankerad helsak från utlandet. Ett frimärke borttaget
Lu 23po 1933 Ser ut som en etikett, men är ett klippt 1 cent frimärke. Stämplat Portland 1933-09-30
Lu 23 Med 1944 Trevlig etikett: "Med Första postflyg Göteborg - Stockholm". Stämplat Göteborg 1944-09-11. Troligen har Tidskriften Frimärkssamlaren använt sin egen stämpel för adressen. Det verkar dock som om de glömt att hämta försändelserna på Poste Restante. En liten undran jag gör: Till vem returnerades kortet då liggetiden var slut 26. SEP. 1944? Tack till Bjarne.
Lu 20_s 1951 Bl. 321 (Maj 51.)  Helt ark med 40 st. S-etikett för Söndagsbrev. Tidningsreportrar som om söndagar måste få in sitt reportage till tidningen satte på en S-etikett på det frankerade kuvertet.
Lu20 s1969 1969 Bl 2012 (Mars 65)  4029 Pv tr Sth 1969. Helt ark med 40 st. S-etikett för Söndagsbrev. Tidningsreportrar som om söndagar måste få in sitt reportage till tidningen satte på en S-etikett på det frankerade kuvertet.
Lu20 s58 1958 Brevframsida av söndagsbrev med S-etikett stämplat Hässleholm 1958-04-04 till Skånska Dagbladets red. Malmö. Porto 120 öre
Lu 23m 1959 Frama-maskin med etikett från Cuba. Bildsidan av kortet stämplat 1984-05-26
Lu 23m 1984 Rek-etikett tryckt på kuvertet från Sv. Penninglotteriet. Frankostämplat m/44, Francotyp C 1959-11-30
Lu 22 Sth 1962 Stockholms-Tidningen från mars 1962 med en intressant etikett Bl. 162. (Jan. 41.) Pv.tr.Sth. Nybeställning ....ex. f.o.m.1/... Utdelningspostanstalt 4393.
Bild 22a 1972 Ibland passar ett objekt in i minst 4 olika samlingar. Var sätter man ett Adresskort med Postens frankostämpel Lic.19 som blir Eftersänt och Lösenbelagt ? Stämplat Stockholm 1972-12-14
Bild 21a 1969 Etikett M-T Nr   05534 (33x15) på baksidan av adresskort från Mölnlycke-Tuppen 1969. Funktion ? Någon som vet ? ? ?
Lu Chile70 1970 Rekbrev från Chile - Banco de Chredito e Inversiones. Frankostämpel 660 stämplat Antofagasta 27 OCT 1970. Reketikett Från utlandet.
Bild 23a 1982 Troligen testning av Pitney Bowes Etiketteringsmaskin modell 7511 på makulerade adresskort från 1976. Testning även av Frankostämpel ev. samtidigt med etiketten 1982.
Lu 23n 1984 Frama-maskin med etikett från Cuba. Adressidan av samma kort stämplat 1984-05-26
Lu 23Frama 1995 Julkort frankerat med ovanliga etiketten Ekonomiporto från Klüssendorfmaskinen i Kiruna med  3.35. Det var den enda maskinen som kunde skriva ut 5 öre som entalssiffra. Svagt stämplat stämplat 1995-12-20
Lu Nordbank 1996 Brev till Nordbanken, som har ett eget postnummer 10571. Gatuadressen Hamngatan 10 är dock fel och borde varit 18. Är denna röda etikett Postens eller av privat karaktär ?
Lu2_Denna 2007 Denna försändelse har:  [ ] felaktig utdelningasadress (gata, box). Ankom 2007-01-
Lu etikett 2007 "Öppnat av misstag, felsorterat." Etikett på brev som troligen öppnats någonstans i Göteborg. Vem säljer sådana etiketter. Vem använder dem
Lu Lok72 1972 Adresskort stämplat Tjänste, med vit etikett LOKALPAKET,  för avhämtning, stämplad Göteborg 3, 1972-09-18   http://666kb.com/i/b58mjo1j2floekhdb.jpg
Lu Loksnabb 1973 Adresskort med grön etikett LOKALPAKET, snabbutkörning. Stämplat Göteborg 8, 1973-09-10
    Bjarne undrar vad denna etikett har för funktion, samt när, var och hur den användes

Etiketter PRIORITAIRE

Etikett finns tryckt 2112.68 sep 94, men även feb 99. Det tillverkades en smalare etikett nov 16 i ny hundrarulle.

Bild År Beskrivning
     
     

 

Etiketter - för att sorteringsmaskinen ska kunna skriva "apelsinkoden" på kuvertet

Sorteringsmaskinerna SSM sortering av C4 har haft möjligheten att sätta på en grå etikett redan från början. Den senaste FSM-maskinen installerad 2010 i Göteborg satte på en gul etikett för att möjliggöra kodskrift över fönstret på kuverten. 2015 kommer allt fler C5-kuvert med Gul etikett

Bild År Beskrivning
Lueti 11USA 1993 C6-kuvert, frankerat 6 kr till USA. Maskinstämplat Stockholm 19, 1993-11-05. Return to sender och koden makulerad med svart.
Lueti 2   Halvt C4-kuvert med gul etikett från Göteborg FSM. Stämplat 20
Lueti 4 2012 C5-kuvert med grå etikett från ? ?. Etikett p.g.a. helfärgat kuvert. Stämplat Porto Betalt
Lueti 7 2013 Beskuret halvt C4-kuvert med gul etikett från Göteborg FSM. Stämplat 2013-04-01. Helt befogat påsatt etikett för att ge maskinen möjligeht till påskrift av "apelsinkod".
Lueti 8 2013 C5-kuvert med gul etikett 141 x 15 mm. från Göteborgs terminal. Stämplat 2013-04-11. Etikett påsatt för att dölja tidigare apelsinkod
Lueti 9 2013 C5-kuvert med grå etikett 140 x 15 mm. från Göteborgs terminal. Stämplat 2013-04-17. Etiketten påsatt för att dölja tidigare apelsinkod
Lueti 10 2013 C65-kuvert med gul etikett 1 från Brämhult, via Göteborgs terminal. Stämplat 2013-03-20. Etiketten påsatt för att ? ? ?
Lu stor gul 2013 C5-kuvert, frankostämplat i Filipstad 2013-08-09 till Hässleholm. Bör ha sorterats i Karlstad och Malmö. Någonstans har en gul etikett klistrats över en otolkbar "apelsinkod"
Lueti_polf 2019-08 C5-kuvert, frankostämplat, 2019-08-14 valör  007:00 från Polfärskt Bröd. 1,5 cm ska vara rent runt om hela kuvertet. Annars sätter maskinen på  en gul etikett.

Etiketter - Porto Betalt "-Frimärke"

Bild År Beskrivning
Lu   Flyttade till egen sida: Porto Betalt

Etiketter

Lördagsutdelning.

1978-09-01 infördes en Ny Lördagsutdelning mot en avgift på 2 kr/försändelse. Etikett 2112 sattes på försändelsen. Därmed upphörde den gratis utdelning som tidigare skett. Avgiften höjdes 1983-06-01 till 3 kr. Sista lördagen utdelning kunde ske var 1987-03-28. Rabattmärken som porto fick inte kombineras med Lördagsavgiften. Rabattmärket gällde då endast för pålydande valör. Den som vill läsa mer om lördagsutdelning kan göra detta i Bältespännaren 1987 - 22 skriven av Åke Torkelstam. I Aktuellt om Posthistoria nr 10 av Lennart Linden.

Lördagsutdelning kunde utnyttjas för brev och postkort inklusive Rek, Ass och postförskott. Det gällde även AX trycksak, A varuprov, blindskriftförsändelser, postogram, ilpaket, postanvisning, utbetalningskort, avier till flygpaket från utlandet och adresskort till B-paket som spridningssorterats på fredagen. Det finns flera olika etiketter, men även tryckta på kuvertet.

Icke tillåtet var det för militärbrev, militärpostkort och försändelser med militära svarsmärken

Lördagsutdelning 1/9 1978 – 28/3 1987.

Flyttad till egen sida

     
     

Avisering

Bild År Beskrivning av Försändelser som Aviseras
Bl-t 167_1902 1902 Meddelande till adressat, angående postanvisning, lydande å högre belopp än 100 kronor ....... Blankett n:r 167. (Maj 1902)
Lu_Avi399 1914 Blankett n:r 399. (Juli 1909.) "En till Eder adressserad postförskottsförsändelse, om hvars . . ." stämplad Stockholm 1, 1914-04-02
     
     

 

?????????????????????????????????????

30 - Udda,format, material

Vid kongressen i Buenos Aires 1939 beslutades att ett minimått på brev, som inte hade formen av en rulle, skulle införas inom medlemsländerna. Minimåttet var 10x7 cm. Regeln infördes i Sverige för utrikes brev den 1 januari 1955, ingen sådan regel infördes för inrikes brev.

Mindre Försändelser - litet brev.

År Storlek Beskrivning av mindre Försändelser
Lu3 92Graddo 1888-08   Litet brev frankerat med F43, stämplat Järfva 1888-08-31 till Gräddö, Rådmansö. "Medf. ångf. Norrtelje". Det var före lastbilens färd med post till dessa orter. Något illa medfaret
Lu10 Enkoping 1904-12   Lokalt litet brev stämplat Enköping 1904-12-31 adress Här. På baksidan lila God Helgmärke.
Efters 1907Visby 1907-04   Litet brev frankerat 10 öre OII, avsänt Visby (otolkbar stämpel) till Stockholm. Ankomststämplat Stockholm 1, 1907-04-30 J 11. Utdelat 3 TUR, bifrankerat 10 öre OII stämplat Stockholm 1, 1907--05-01. Eftersänt till Wiesbaden och där ankomststämplat 1907-05-03.
Illu6_Thure 1910-03   Litet brev med glad gubbe, frankerat med 10 öre OII. Stämplat Stockholm 1910-03-28.
Lu2_Odqvist 1910-04 45 x 96 Litet brev frankerat 12 öre GV Medaljong, stämplat PLK 18??. Ankomststämplat Karlskrona1, 1910-04-12
Lu2 6161 1919-09   Litet brev frankerat 15 öre GV Medaljong, stämplat Skurup L br 1919-09-10. Årtalet helt omvänt 6l6l.
Lu_Bollnas 1920-12 40 x 97 Litet brev , frankerat 20 öre stämplat Örebro 1, 1920-12-22 till Bollnäs
Lu2_60 Dk 1933-12   Litet brev till Danmark. Rätt porto 15 öre, men här sitter ett 25 öres över ett 5 öres, vilket betyder 15 öre för mycket. Stämplat julafton i M. Ljungby 1933-12-24.
Red17 Högmarsö 1955   Litet brev från Stockholm till A. Nyberg ombord på båten S/S Högmarsö. Eftersänt till L.K.A.B. Luleå. (S/S Högmarsö Såld 1948 till RED AB REX, Stockholm.)
Red17 Bernh 1957-12   Litet brev frankerat med 15 öre skickat från  Havdhem 1957-12-20 till Transmarin Helsingborg. bifrankerat 5 öre stämplat Stockholm Ban 1957-12-21. 25 + 10 öre makulerade Malmö 1 Luftpost 1957-12-24
LosTEngl 1965-10   Litet brev från England med lösenetikett 11a och lösenavgiften på baksidan. Stämplat Hägersten 1965-10-28.
  1914   1914-1915 Harry Wennbergs katalog
Lu 32 Try 1904-08   Gruss aus Stockholm Rosendal slott. Vykort med text Trycksaker (format 140x43 mm.). Lokalpost Stockholm utburen 3.TUR 1904-08-23
       
Lu32 Hu 1917-12 45 x 115 Minikort,  med frimärket på bildsidan. Stämplat Hudiksvall 1917-12-19.


Udda format och material
Bild År Beskrivning av Försändelser i  Udda format
Lu vPost 1840 Egenhändigt tillverkat kuvert, baksidan igenlackat med FFC: Stockholm bågstämpel tyder på att brevet är från 1835-45. Vem var Fröken Charl. v. Post ?

Det bör vara Beata Charlotta von Post (1813-1841), dotter till Johan Mauritz von Post på Malma, enligt Elgenstierna.
Charlotta gifte sig i nov 1840 med professorn Fredrik Ferdinand Carlsson

Lu Ensid 1859 Det finns många olika tandningar. Här en något lite udda. Ensidigt tandat 12 öre Vapen på brev stämplat Stockholm 1859-06-17
Lu 30Upp 1872 Frankokuvert Fk1 i olika varianter. Även den uppgraverade.
  1880 Länk till Sveriges minsta brev 30x33 mm.eller kanske rent av Världens minsta stämplat Surahammar 1880-09-21.
Lu_30Karls 1886 Brevkort beskuret något felaktigt. Frankerat 5 öre Ringtyp, stämplat Karlstad 1886-05-20
Lu FFC 1902 Medalj utgiven av Vetenskapsakademien 1902 visande  Fredrik Ferdinand Carlsson 1811-1887.
Lu WLindb 1906 Troligen placeringskort från någon tillställning på Fredriksdal, Helsingborg. Wilhelm o Lisa Lindberg var med 4 jan. 1906. Vad hände den dagen ?
Lu Knutstorp 1905 Privat kortbrev i litet format, stämplat Helsingborg LBR, 1905-06-15
Lu Post 1907 Detalj av ett sigill av ovanstående från omkr 1907. Text: POSTVERKETS  FRIMÄRKESFÖRRÅD
Vy jvg 1910 Litet kort endast 137x43. Hässleholms Jernvägsstation från spårsidan med mycket folk. Stämplat 1910-01-27
Lu lokaltB 1913 Nyårskort skickat lokalt inom Borås. Stämplat Nyårsdagen Borås TUR 1 1913-01-01. Format 40x95 mm.
Lu30 HW 1914 Harry Wennbergs katalog 1914 - 1915
Try Pf 1916 37 öres porto på Tidningsomslag med postförskott. Stämplat Stockholm 1916-11-17.
Lu32_HLicht 1917 H. Lichtensteins Jubileumskatalog 1917
     
Lu32 Souv ? Souvenir From. Troligen ett kort från USA med text på baksidan "ett gammalt kort som ni/vi tog ute i skogen i fjol". Ej postalt behandlat
Lu 32 tip 1926 "Tip - Top" - kort. Trekantigt God Jul av Aina Stenberg, Förlag Eskil Holm. Stämplat Mariestad 1926-12-21.
Lu32 3kant 194? Trekantigt kort och kuvert "Till Mor". Dock ej skrivet 
Lu32 Scout 1951 Toffelformat från Scoutlägret Öresundslägret KFUM 1951-07-14.
Lu32 Varu 1956 Varuprovpåse stämplad Tranås 1956-12-30 från Stilles Päls - Tranås
Lu_Televis62 1962 Televisionsradiolicens 25 kr stämplad Värnamo 1962-10 16.
Lu32 Varup 1960
Portot 20 öre gällde för Trycksak upp till 100 gr. fram till 1964-01-01 och det är nog så taxan är beräknad här, trots att stämpeln säger Varuprov. Stämplad Göteborg 1960-03-20.
Lu32 Glad 1969 "Ett brev betyder så mycket". "Glad Påsk" A4-blad vikt på det gamla sättet och skickat lokalt inom Göteborg 1969-03-20 utan frimärke. Express och Flygpostetikett ?
Lu32_Berra 1994

Joker ur en kortlek, använd som svar till Bingo-Berra. Rätt svar var i maj "Hundra". Stämplat Karlstad 1994-05-

Lu_Datapost 1989 Datapost från London 1989-07-11. Stämplad Postterminalen Malmö Ban 1989-07-12 Tullposten Dekartering.
Bild År Beskrivning av Frimärken i  Udda format och utförande
Lu32_BOREX 1986 5 öre Postryttaren på vykort från utställningen BOREX 350 i Borås 1986
Lu32 Umeå 2002 Skinnbit med korsordslösning till Melodikrysset, tämplat Umeå P 2002-02-04. Frimärket fastsatt med häftklammer
Lu32 Swed 2003 Swedenborgs lusthus i 2 olika storlekar. Det övre märket 44 mm brett, det nedre 41 mm. Båda stämplade 2003-12-, det breda i Sundsvall det smala i Årsta
Lu32 Ebba 2003 Både Ebba Brahes och Swedenborgs lusthus med den blå färgen förskjuten nedåt nästen en hel mm. 42 mm, respektive 41 mm breda märken. Stämplade Årsta 2003-12-01
Lu32_Kakor 2013 Småkakor något felskurna på ett brevstycke. Stämplade Uppsala 2013-09-10
Bild År Beskrivning avisering av Klumppost,  Udda format och utförande
Lu32 K1975 1975 Avisering av större brev eller "klumppost" med etikett Aviserad brevförsändelse, stämplad Postdirektionen N.N.D 1975-11-11
PoRe 73901 2011 Brev där "någon" satt på den nya Lila typen av EANKOD-etikett för avisering av bl. a. klumppost. Stämplat Göteborg 2010-12-28. Här felaktigt använd.

Udda format och utförande i annat material än papper.

Bild År Beskrivning andra länders Frimärken i  Udda format och utförande
Lu3 92Graddo 1888 Litet brev frankerat med F43, stämplat Järfva 1888-08-31 till Gräddö, Rådmansö. "Medf. ångf. Norrtelje". Det var före lastbilens färd med post till dessa orter. Något illa medfaret
    Brev
Lu32 Tull 1937 Förtullad (Bl. 92) Rekad varuprovpåse från Belgien belagd med postförskott. Stämplad Bruxelles 1937-08-18, förtullad 20 AUG 1937. Stämpel Post och Tullavg 1 kr 03 öre. Stämpel Pf  7 kr 04 öre.
Lu32 5s 1970 Vykort  från Tonga med 3 frimärke a 5s + 5s + 5s i form av en banan stämplade Nukualofa 16 FE 70.
Lu Aus Tong 1980 Vykort  från Tonga med 6 frimärke i form av bananklase. 4 s + 5 x 5 s stämplade Nukuálofa 1980-10-18
Lu New 1997 Vykort  från New Zealand. Ett runt frimärke med Kivifågel och valör One Dollar.
Lu Aus USA 1999 Vykort  från USA stämplat Minneapolis 1999-07-03. Sorterat T14V08 Tomteboda 990711
Lu39 Ca 2000 3-dimitionellt frimärke 46c med flygande duva från Canada stämplat 2000-01-28. Ankomststämplat Karksi-Nuia 2000-02-07
  1999 Canada
  Årtal 3 intressanta objekt från Österrike (Austria) 1 från Schweiz, av lite udda form, format och utseende. Filatelistisk turistsuvenir ? Tack till Gert.
Lu Aus02 2004 Broderat frimärke från Helvetia (Schweiz). Valör 5oo
Lu Aus03 2004 Fanerfrimärke från Helvetia (Schweiz) Holz Bois Legno. Ausgabetag 7. September 2004, 3000 Bern
Lu Aus04 2004 2004 Första frimärket med äkta världsberömda Swarowski-kristaller. Swarowski i Tyrolen har utvecklat dessa märken tillsammans med Posten
Lu Aus05 2005 2005 Världens första stickade, tandade frimärket. Tillverkat hos Hammerle und Vogel i Lustenau. Motiv Edelweiss
Lu Aus06 2006 2006 FDC. Världens första frimärke med äldsta material. Österrike köpte meteoriten c:a 4,5 miljarder år gammal som slog ned i Tunisien. Man skrapade av en dl som maldes ned till ett fint pulver. Detta applicerades på frimärket på ett speciellt sätt. Resten av meteoriten förvaras som referens på Naturhistoriska museet i Wien.
Lu Aus07 2007 Portugisiskt 4-block tillverkade av kork. Tryckta i block om 4 x 8 = 32 märke
Lu 72 chok 2007-10 Postens lilla kartong för att sända choklad till en god vän. Stämplat  Göteborg 2007-10-09. Storlek 175 x72 x19.
Lu_gul 2016-07 Zlatan UTAN den gula färgen. Övre märket stämplat 2016-07-06. Nedre helt normalt färgat.
30kr_Ny 2016- För ett par år sedan tog Posten bort all stansning på frimärket. Nu har man återinfört detta på 30 kr Gråsikorna. Lövet förtydligat med svart penna
Lu_RU18 2018-09 Ryska frimärke 4 olika i udda format. Stämplade 2018-09-22.

Hektograferade bilder

Bild År Beskrivning vykort i  Udda format och utförande - hektograferade
Lu96 Hum   Stencillerad vy över Hummelsta, Tillinge, Enköping.  Ej signerat, tecknaren okänd, liksom tidpunkten.
Lu96 Forssa 1905 God Jul & Godt Nytt år, Forssa - Borlänge. Odelad adressida
Lu96 Siljan 1906 Siljansnäs Prästgård ingen sign. funnen. Svag stencilbild.  Stämplat Leksand 1906-08-16
Lu 96 Hektogr 1910 Hektograferat vykort "Parti af G:la Upsala" av oläsbar sign. 1909. Stämplat Upsala 1910-05-07
     
Lu SAfrica 2012 Vykort från Sydafrika, med dett lustigt frimärke. Hela flygplanet är en klisteretikett. Stämplat Capemail 2012-09-27
Lu Taipei 2012 Vykort från TW Taipei 2012-11-16 med cirkelformat frimärke
Lu LinzD 2012 Vykort från Linz, Donau Österreich 2012-11-19. 1 del av 4 puzzelbitar
     
Färg År

Beskrivning (Lured)

Försändelser i udda material typ bark.

 
Länk Årtal

Beskrivning av Försändelser i udda  material

Lu_39Terner 1905 Vackert björknäverkort med text BREFKORT, stämplat Örebro 1905-04-05
Lu 39 Plåt 1905 Vykort i plåt. Rand Park, Showing Chief Keokuk Monument. Skickat till Sverige 1905-12-08.
Lu39 Fan 1907 USA-vykort med Balong inbränd på tunn faner, klistrad på tjock papp. Stämplat 1907-06-09. Baksidan med "SUBJEKT TO Letter Rates" samt rund T och Centimes. Svensk Lösen ......... öre. Med blåkrita 24
Lu39 faner 19?? Brefkort i 1 mm tjock faner med motiv och adress brända in. Ålder tveksam
Vyt Hinaver 1912 Vackert björknäverkort med tryckt BREFKORT
Lu 39_nav 1919 Vackert vykort i näver med rätt porto 7 öre, stämplat 1919-02-24. Tack för bilden Pia
Lu39_nav2 1919 Andra sidan av samma kort stämplat Katrineholm 1952-06-20
Lu 39_navkuv 1920 Kuvert från Utställningen i Östersund 1920 tillverkat i näver. Stämplat 1920-07-14
Lu Paladi 194? Kuvert för biobiljetter med frimärksimitation SF. Troligen 1940-talet
Lu_Vermon 1952 Litet näverkort skrivet i Värmon, Krokums kommun. Frankerat 25 öre GVIA PKP 8??, 1952-09-18
Lu_Budapest 1955 FDC stämplat Budapest  1955-10-05. Frimärke från Ungern gjort av Aluminium
Lu39 Gris 1984 "Julkort" 1984 i form av en skär julgris utsågad i tjock faner
Lu naver 1988 Näverbrev skickat till Sv. Radios tävling Kvitt eller Dubbelt stämplat 1988-08-05
Lu39 Kopp 1991 Vykort präglat i tunn kopparplåt.  Motiv: Indian.  Troligen stämplat Phoenix Arizona 1991-11-16
Lu39 Ko 1991 Vykort präglat i tunn kopparplåt. Motiv: "The Big Apple". Troligen präglat Phoenix Arizona 1991.
Lu 45b ? Julkort från Lechler i form av en isskrapa. Sänd som "Bilbrev" i Porto Betaltruta
Luvimp ? Obegagnad Postvimpel från Lidköping. Porto som för brev. Troligen från 1960-talet
Lu39 196? Håll mot ljustet kort. Bilden är ett hål i papperet och där ligger "filmen" med Kulla på Dalahäst. Stämplat Mora 196?-05-02.
Lu39 Kork 1997 Korkkort från Portugal, stämplat  Sundsvall 1997-04-02.
Lu39 stor 2006 Olika stora märke i Kollonilotten , vart tog kvalitetskontrollen vägen? Det vänstra märket 29 mm. högt. Det högra 33 mm. högt
Lu Flask 2007 Die Flaschenpost. Tysk Flaskpost i blå plast stämplad 13. -5. 07
Lu Bibel 2007 Vad gör man om brevpapperet är totalt slut. Jo, man tar ena pärmen till "Hans Heliga Skrift" och frankerar den med 22,05 vilket måste tolkas som något överfrankerat trots vikten 88 gram. Troligen har dock hela vikten varit strax under 250 gram vilket skulle kostat 22,00. Bara 5 öre överfrankerat.
Lu39 kass 2008 Skapa ett stort brev (900 gr skrymmande) med hjälp av en plastkass. För att hålla ihop viras nästan en hel rulle maskeringstape omkring. På detta försöker avs. att sätta fast portot bestående av 2 ICKE självhäftande frimärke 5 + 50 kr. Naturligtvis funkar inte det, för det ser ut så här, när det kommer fram till adressaten. Stämplat med rullstämpel någon dag i mitten av febr. 2008.
IRM   Länder som fortfarande säljer IRM finns på denna sidan. Sverige upphörde att sälja 2002
Lu Julpase 2010 Julpåsen som Posten förväntar sig att befolkningen ska använda för att leverera julkorten till Posten Norden år 2010
Lu Stortbrev 2010 Bl. 2210.25 (aug10)  Ny blankett för "Stort brev". Den lila etiketten sättes på "brevet" för att personalen enkelt ska finna rätt  "brev". Ankomstdagen något lustigt angiven, men brevet avhämtat 2010-12-24.

IRC Internationell Svarskupong

 
Länk Årtal

Beskrivning av en annan typ av försändelse - IRC (INTERNATIONAL REPLY COUPONS)

    Tjänsten firar 100 år 2007-10-01

Typ 1. UPU:s 6:e kongress i Rom 1906. Då beslöts användandet av dessa och såldes till och med september 1925.

Typ 2. UPU:s 8:e kongress i Stockholm och såldes mellan oktober 1925- juni 1930.

Typ 3. UPU:s 9:e kongress i London 1929. såldes från 1 juli 1929 till och med december 1964.

Typ 4. UPU:s 15:e kongressen i Wien 1964. Den användes från januari 1965 - december 1974.

Typ 5. UPU:s 17:e kongressen som hölls i Lausanne 1974. Den började säljas i januari 1975.

Typ 6. UPU:s kongress i Beijing 1999 och började säljas 2002-01-01, giltig t.o.m. 2006-12-31. (Beijing typ I)

Typ 7. Denna började säljas 2006-07-01 och är giltig t.o.m. 2009-12-31. (Beijing typ II)

     
     
Länk År

Beskrivning (Lured)

Postskolan

Några få av alla olika försändelser som behandlades i Postskolan

 
Länk Årtal

Beskrivning av Postskolan och några av dess övningsblanketter

Lu 33a 1989 Brunt brev med "Frimärke" 6 kr, stämplat Åstad 1989-09-09.
Lu 33b 1989 PS-Brev med REK-etikett stämplat Postkontoret 699 01 Åstad .
Lu 33c Enbart REK-etikett 8:3 från Övning Åstad 1.
Lu 33V 1989 4 Övningsetiketter varav 2 Värde. En med postnummer 699 01 Åstad 1 Övning.
     

Udda format - LuPo

?????????????????????????????????????

Ovanligare udda Portosatser (Lupo)

Se även Tomas Karlssons artikel i Posthistoriska Notiser 2016: Nr1, ang. 11 och 13 öre.

F7, F103, Tj50 = Frimärkets Facitnummer

Bild Lupo År Valör Beskrivning udda porto
Lupo 1863 47 F7+9+11. Porto 47 öre på Rekbrev från Stockholm till Göteborg stämplat 1863-01-07.
Lupo 1872 27 F9 par+14b. Postf. 27 öre på Brevstycke stämplat Stockholm 1872-02-15 (till Tyskland)
Lupo 1875 6 F17 x2. Trycksak 6 öre från Stockholm till Linköping, stämplad 1875-07-09. Falsarium?
Lupo 1880 32 F32 + F33. Postf. 32 öre (20+12 öre) på Bl.11, stämplat Charlottenberg 1880-03-24
Lupo1 mb 1882 15 Helsak bKe 5, 15 öre från Göteborg 1882-10-10 till Hull, England. Tyvärr utan ankomststämpel
LuPo1 Tjass 1886 60 Assurerad Tjänsteförsändelse frankerad 2 x 30 = 60 öre. Stämplat efter 1885--01-01 då enkelt porto var 10 öre och Ass 30 öre
Lupo 83 1883 6 F31. Vanligt normalt lokalbrev med 6 öre stämplat Göteborg 1883-03-06 till Jonsered Fabrikers AB, Göteborg
Lupo f31 1884 6+6 F31 + F32. Lokalbrev 6 öre från Göteborg till Majorna, stämplad 1884-01-30. Lokalbrev ? eller inte? Varför ½ F32 diagonalt klippt? Saknades 6 öres när kunden trodde att det inte var lokalbrev?
Lupo 1884 6 Detalj av ovanstående brev
Lupo 1885 45 F30 +par F33. Tidigt Pf  45 öre från Stockholm till Lillherrdal, stämplad 1885-10-27. Troligen ett omslag till Lärarmatrikeln? Normalporto 35 öre.
       
       
Lupo 1903 19 F55 + F64,  Porto 19 öre på Brevkort (Trycksak) stämplat Svennevad 1903-07-14, ankstpl på baksidan  Vesterås 1903-07-15
Lupo Bl65Fi 1903 198 Adresskort Blankett Nr 65, frankerad med 100+50+20+20+4+4 = 198 öre till Finland. Stämplad Stockholm 1, PAK. EXP.5. 1903-01-03.
Lupo 1905 27 F57+62. Postf. 25 + 2 öre på Brev stämplat Stockholm 1905-08-18. En trycksak med vikten 100 till 150 gr. kostade vid denna tid 12 öre. Från 1904-08-01 var avgiften 15 öre för postanvisning mellan 5 och 25 kr.
Lupo 1908 113 Adresskort med porto 113 öre för skrymmandetillägg
Lupo 11 1910 11 Brev med porto 5+2+2+2 = 11 öre. Maskinstämplat Göteborg 1910-07-06.
Lupoa 1912b 443 Porto 4.43 på fram-och baksida av Bl. 239. Oskrivet adresskort stämplat Häggenås 1912-10-22. Ankomststämplat Strömsund 1912-10-22. Kvitto på "vad då"?
Lupo Pf22ore 1912 22 F.72+ 85. Trycksak 3 vkl. med 22 öre, postförskott 1 kr. Stämplat Stockholm 6, 1912-08-08.
Lupo Rute 1912 8 Kommunal handling från Stockholm 2, stämplat 1912-04-19 till Rute, Gotland. Frankerat med 8 öre, Facit Tj 46.
Lupo 1913 1913 27 Porto 12+7+4+4 = 27 öre på Rek-brev från Karlshamn stämplat 1913-11-05.
Lupo 86 1914 86 Assbrev 1295 kr, frankerat med  35+35+15+1 öre = 86 öre, stämplat Hvetlanda 1914-02-26. Sänt till Sydsvenska Kredit Aktiebolaget, Malmö. På baksidan 5 vackra sigill.
Lupo 1915 96 Assbrev med 96 öre Stämplat Stockholm 1915-11-13
Lupo 114 1914 114 Assbrev 2605 kr, frankerat med  100+10+4 öre = 114 öre, stämplat Hvetlanda 1914-10-16. Sänt till Sydsvenska Kredit Aktiebolaget, Malmö. På baksidan 5 vackra sigill.
Lupo 14 1914 14 F.74+76. Trycksak med porto 14 öre på brev med Postförskott 1 kr, stämplat Jönköping 1914-01-21.
Lupo 1916 19 F74 + F84,  Porto 19 öre på Brevkort (Trycksak) stämplat Malmö 1916-01-11. Postförskott 6.25
Lupo_13ore 1918 13 F.72+ 99. Porto 19 öre på Brev till Vänersborg. Frankerat 7 + 2 + 2 + 2 = 13 öre stämplade Stockholm 1 1918-08-31
Lupo 1918 27 F85+ 99. RekPorto 20 + 7 öre på Brev stämplat Stockholm 1918-02-12
Lu_RekGis 1918 27 Rekbrev med 10+10+5+2 = 27 öre, stämplat Gistad 1918-06-09. Tvåfärgad etikett.
Lu Rek22 1918 22 F84+ 99. Pf. 15 + 7 på 10 öre medaljong stämnplade Stockholm 1 -  C. IV PULP. 1918-07-23. Lokalt REK-brev från  B.F.A.B. Bultfabriks Aktiebolaget Stockholm.
Lupo Pf22 1918 22 F84+ 99. Pf. 15 + 7 öre medaljong stämnplade 1918-09-02. 15 öre har dessutom riktkryss i v. nerde hörnet.
Lupo Kille 1918 27 F41+ 51. RekPorto 25 + 2 öreTjänstebrev stämplat Kristianstad 1918-11-26 till Killeberg.
Lupo_52 1918 52 F83+ 71. Postf. 4x12 + 4x1 =52 öre på brevframsida stämplat Stockholm 1, 1918-10-02.
Lupo_Kumla 1918-10 32 F41+ 52. Lokalt Postf. med Tjänstebrev frankerat 30 + 2 öre stämplat ÖREBRO 1918-10-29. Eftersänt Kumla. Lokalporto 7 och inrikes12 öre, Postf. 20 öre. Vad äääääääääär rätt porto
Lupo 1918-11 8 F81 8 öre på vykort från Stockholm till Katrineholm 1918-11-24. Överfrankerat med 1 öre.
Lupo 1918-11 32 Postförskott 10:32 frankerat 12+12+4+4 = 32 från Stockholm till Falun 1918-11-16. Retur afs.
Lupo_As42 1918-12 42 Ass 200 kr med 20 + 20 + 2 öre stämplat Stockholm 21, 1918-12-30 till Örslösa
Lupo_Urshu 1919-02 14 Brev frankerat med porto 7 + 7  på 10 öre GV Medaljong, maskinstämplat Malmö 1920-02-20 till Urshult.
Lupo42 1919-03 42  Postförskott 30:42, 12+12+12+4+2 öre = 42 öre stämplat Stockholm19, 1919-03-15 till Katrineholm.
Lupo42 1919-03 42  Postförskott 40:42, 12+12+12+4+2 öre = 42 öre stämplat Stockholm 1919-03-15 till Wästerås.
Lupo 14PKXP 1919-05 14 Ofrankerat vykort, stämplat PKXP No 89 C  1919-05-07 till Lund f.v.b.. Frankerat med 2 x 7 öre och stämplat J. S. Lilienberg, som kanske var brevbärare ?
Lupo_Ark11ore 1919-07 11 Brevkortsporto höjt från 7 till 10 öre 1919-07-01. Bifrankerat med 4 öre stämplat Arkösund 1919-07-24.
Lupo_Artil 1919-07 11 Brev frankerat med 2 x 4 + 3 öre Riksvapen. Maskinstämplat Stockholm 1, 1919-07-02 till Artillerig. 11. Okänd på adressen stämplat Stockholm ÖDJ 1919-07-04, Stockholm 14, 1919-07-09.
Lupo_MaHbg 1920-06 17 Brev med 5 + 12 på 25 öre Medaljong = 17 öre, maskinstämplade Malmö 1, 1920-06-26. Rätt porto 15 öre, 2 öre överfrankerat.
Lupo GV 1922-10 15 Porto 15 öre, inrikes brev. Portot sänktes den 1/10 till 15 öre. Detta brev är stämplat 1922-10-05. Enda 15 öres frimärke som fanns att tillgå innan Facit 175 utkom 1922-10-19. Alltså en mycket kort tid som Facit 150 användes singel på inrikes brev.
Wind_192210 1922 15 Porto 15 öre, på inrikes brev. Portot sänktes den 1/10 till 15 öre. Detta brev är maskinstämplat  Malmö 1, 1922-10-13. Detta är ENDA 15 öres frimärke som fanns, att tillgå innan Facit 175 utkom 1922-10-19. Alltså en mycket kort tid, som Facit 150 användes singel på inrikes brev.
Lupo Luz 1922 40 Porto 40 öre, brev till Utlandet. Detta höga porto gällde bara 1921-02-01 till 1922-09-30. Helsak stämplad PKP 2??, 1922-05-25 till Luzern, Schweiz.
Lu Fra 1955 91 Frankostämplat Rek 90 öre. 2:a viktklassen 40 öre + Rek 50 öre. Påsatt 1 öre, kanske för att förhöja det estetiska ??? Stämplat Jönköping 1955-06-09.
Bild År   Beskrivning udda porto  Lokalt REK
Lupo Tj22 1916 22 Ft41+Ft47+Ft47. Framsida av Tjänsteförsändelse,  Porto 22 öre på Lokalt REK-brev  stämplat Västerås 1916-06-13.
Lu3 Mottag 1916 35 Lokalt REK-brev med Mottagningsbevis. Porto 35 öre stämplat Strängnäs 1916-07-29
Lupo Frank 1915 20 Lokalt REK från Fränkel & E. stämplat Göteborg 1915-08-23. Porto 5 öre + Rek 15 öre.
Wind_SthStads 1931 30 Stockholms Stads Drädselnämnd. Lokalt REK, frankostämpel Lic. 1710, 30 öre, stämplat Stockholm 1931-05-20. Längsta lackfönster 190 mm.
Lu LottREK 1937 30 Lokalt lotteri-REK med tryckt etikett. Frankerat 30 öre GV, maskinstämplat Stockholm 1937-10-23
Efters 15 Fra 1939 30 Frankostämplat lokalt REK med rätt porto 10 + 20 = 30 öre. Baksidan med följande stämplar. Slutade ändå med Retur avsändaren
Stockholm        1939-04-21
Stora Essingen 1939-04-22
Stockholm 4     1939-04-24
Stockholm 6     1939-04-24
Stora Essingen 1939-05-04
Stockholm 18   1939-05-23
Bild År   Beskrivning udda porto,  en ovanlig företeelse
Lupo_1520 195? 35 Sven hade troligen satt på 15 öre, men upptäckte att portot höjts till 20 öre 1951-06-01. Han satte alltså på ytterligare 20 öre, för att Maja inte skulle behöva lösa ut hans vykort.  Kortet torde vara stämplat 1951-07-06.
Blindsk 1952 3 Blindskriftsförsändelse. Portot 3 öre för max ett kilo gällde från 1942 till 1955. 1956 blev de avgiftsfria. Detta brev är stämplat Alingsås 1952-11-19. När försändelseslaget infördes 1918 var portot 2 öre för lokalt och 4 öre riksbrev. (Tack till Patrik L.)
Lupo_MinM 1954-07 300 Brev frankerat med 7 x 40 öre GVI samt 20 öre till Min Melodi. Maskinstämplat Trelleborg 1954-07-23. Troligen överfrankerat för "Sänd in 3 kr så får du det beställda"
238128 2004 495 Pitney Bowes, DM 200 Lic. 238128. Frankostämpel med något udda porto 04.95 ?? Borde nog varit 04.90 eller 05.00 beroende på vilket avtal företaget hade med Posten. Stämplat 2004-01-27.
Bild År    

Udda porto - frankering

 
Bil (Lu2) År Frankering med flera, udda frimärke.
Lu4 5x1ore 1906 Vykort av privat tillverkning, frankerat med 5 x 1 öre "öletikett", stämplat Karlskrona LBR, 1906-01-21
Try Pf 1916 37 öres porto på Tidningsomslag med postförskott. Stämplat Stockholm 1916-11-17.
Lu4 4x3 1920 Vykort frankerat med 4 x 3 öre Lilla Riksvapnet, stämplat Stockholm 1920-02-06. Inte ankomststämplat Lidingö - Brevik

Porto under tiden 1918 - 1920

 
Bild År Öre Beskrivning udda porto under 1919 var tydligen en vanlig företeelse
  1/7 1919   Då höjdes portot för inrikes brev höjdes från 12 öre till 15 öre. 1/7 1920 höjdes portot till 20 öre
  1918-06-01   Då  höjdes porto för Brevkort från 5öre  till 7 öre.  1/2 1921 höjdes portot till 15 öre.
Lu4_PKP134 1918-06 5 Brevkort bKe 17 5 öre stämplat PKP 134 1918-06-07. Lösenbelagt med etikett 2b, dubbelt felande porto 4 öre erlagt i Lund 1918-06-08
Lu Kyrkh 1918-07 12 F100. Vanligt brev porto 12 öre stämplat 1918-07-20 PLK 359 till Kyrkhult.
Lupo Tj18 1918-10 22 Tj  Porto 20 + 2 öre = 22 öre, lokalbrev Malmö Stads Lifsmedelsnämnd, stämplat Malmö 1918-10-26.
Lupo27Med 1918-11 27 Rek från Karlshamn 1918-11-05 frankerat GV Medaljong 12+7+4+4 lilla Riksv = 27 öre till Helsingborg
Lupo 1512 1918-12 27 Begravningsbrev frankerat porto 12 öre, Rek 15 öre stämplat Stockholm 1918-12-30. Skickat  till Misterhult
Lu4 Lupo Langebro 1919-02 42 Postförskott 69 kr frankerat med 4 x 10 öre GV + 2 öre Lilla Riksvapent. Stämplat Örebro 1919-02-11 till Långebro
Lu4_Urshult 1919-02 14 F99+99. Vanligt C6-brev porto 7 + 7 öre på Brev maskinstämplat Malmö 1919-02-20 till Urshult.
Lupo 7ore 1919-03 7 Vykort med porto 7 öre stämplat Stockholm 1, 1919-03-31
Lupo 1919-05 8 F71+F80. Brevkort 7 + 1 öre på vykort stämplat Borås 1919-05-12. Varför 8 öre ?
Lupo Krapp 1919-03 12 F83. Lokalbrev med 12 öre medaljong stämplat  Stockholm 1919-03-29. Eftersänt till Krapperup, Eftersänt Malmö.
Los50 32 1919-03 12

2:a klass Brev med 12 öre, felande porto18 öre. Lösenetikett 2 samt dubbelt felande = 36 öre. Stämplat Stockholm 1919-03-01

Lupo 25dubb 1919-03 25

2:a klass Brev med 25 öre, vilket var portot upp till 125 gr. Stämplat Stockholm 1919-03-17 till Stjärnhov

PoReAkB 1919-03 12

Kortbrev kB 15 stämplat PKP  1919-03-23 till Sv. Dagbladets Exp. f.v.b.

Lupo 14FilMag 1919-03 14

F80+80. Vanligt brev porto 7 + 7 öre, överfrankering med 2 öre. Stämplat PKXP ???B 1919-03-16 till Uppsala

Lupo 22o 1919-03 22 F84. Porto 22 öre på brevkort bKe 18 (7 + 15 öre) sänt som postförskott. Göteborg 19.3.1919.
Lupo fac 1919-04 14 F80+80. Vanligt brev porto 7 + 7 öre på brev stämplat PLK192c 1919-04-05. Överfrankering med 2 öre
Lupo 19o 1919-05 19 F74+84. Porto 19 öre på Brevkort (Trycksak) stämplat 1.5.1919. Porto 4 öre, Postförskott 15 öre ?.
Lupo 22o 1919-05 22 F71+72+ 80+ 83,  Porto 22 öre  lokalt pf. stämplat Jönköping 1919-05-05. EJ EFTERFRÅGAT - NON RECLAME samt ÅTER TILL AVSÄNDAREN
Lupo_7_7ore 1919-05 14 F99+99. Vanligt brev porto 7 + 7 öre på Brev stämplat PLK 300A 1919-05-04. Ankomstst. Stockholm 6 va TUR 3 den 5. 5.19. Överfrankering med 2 öre
Au OttoW 1919-05 12 Fönsterkuvert med 12 öre Medaljong ytterst lite snedklippt. Stämplat Kristianstad 1919-05-19. Otto Werlins Eftr.
Lupo 14ore 1919-05 14 F74 + F82,  Porto 14 öre på Brev stämplat Nordingrå 12.5.1919. Troligen överfrankerat med 2 öre. Rätt porto 12 öre mellan 6.7. 1918 - 30.6.1919.
  1/7 1919   Då höjdes portot för inrikes brev höjdes från 12 öre till 15 öre. 1/7 1920 höjdes portot till 20 öre
  1/7 1919   Då  höjdes porto för Brevkort från 7 öre  till 10 öre.  1/2 1921 höjdes portot till 15 öre.
Lupo 16 1919-07 15 F80+80+72. Vanligt inrikes brev porto 7 + 7+ 2 öre på brev stämplat PLK ? 1919-07-25. Överfrankering med 1 öre
Lupo Land 1919-08 12 Vykort stämplat 1919-08-17 med 7 + 5 öre Landstorm = 12 öre. Rätt porto 10 öre.  Överfrankering med 2 öre.
Lupo 7111 1919-08 10 F80+71. Vykort frankerat 7+1+1+1 =10 öre från Skattungsbyn till Ore
Lupo Elme 1919-09 15 Kortbrev 12 öre (nr 518) bifrankerat 3 öre, stämplat Växjö 1919-09-13.
Lupo 1919-10 15 F84. Porto 15 öre GV Medaljong, maskinstämplat Malmö 1919-10-05.
Lupo_Duvh 1920-04 3 F71  3 x 1 öre. Lokalporto Trycksak 3 öre stämplat Duvhult 1920-04-03. Lokalporto Upphörde 1920-06-30.
Lupo_12 1920-09 24 F101+101 Porto 12 + 12 öre (men borde nog varit porto 20 öre) på Brev stämplat Gävle 1920-09-14
Lupo_27 1919-04 27 F87. Postf. 27 öre på Brev stämplat Stockholm 1919-04-28. Brevporto 12 öre. Postförskottsavg. 15 öre
Lupo_28ore 19?? 28 F.85+81. Trycksak ? vkl. med 28 öre på Brev stämplat Kristianstad 19??-02-26
Lupo_pf32 1919-03 32 F88+72. Postf. 30 + 2 öre på Brev stämplat Stockholm 1919-03-13

 

 

Lokalporto

Härstädes - Här - Hör - Höör

Anledning till stavningen av Höör lär vara Postens problem att tolka Här som Hör. Av denna anledning stavas Höör numera med 2 ö.

Bild År Beskrivning lustig adress
Mar1859 1859 Brev frankerat med 12 öre Vapen stämplat HÖÖR 1859-10-09. sänt till Inspektor Appelberg som var förvaltare på Bosjökloster gård. Någon tyckte om ett HALVT frimärke ?
Lu10 1889 1889 "Svar till F. & L. Skeppsbron 10, Här" En kort adress som troligen var svar på en annons av något slag. Lokalbrev stämplat Stockholm 1889-03-18
Lu10 Enkoping 1904 Lokalt litet brev stämplat Enköping 1904-12-31 adress Här. På baksidan lila God Helgmärke.
  1907 Lokalt vykort stämplat Stockholm 1907-12-11 adress Härstädes
Exp Crafoord 1916 Brev stämplat Djupadal 1916-06-17 till Höör. 20 öre Medaljong makulerade Express. Ankomststämolat Hör 1816-06-18
im_Tkuv1916 1916 TELEGRAM i kuvert, stämplat Hör 1916-07-21. 5 öre tjänste Lokalbrev P.R. (Poste Restante ?)
  1918 Lokalbrev stämplat Killeberg 1918-02-24 med adress Här
Lu10_19180610 1918 Orten HÖÖR har stavats även med ett ö. Här ett ganska snyggt ex. på denna från 1918-06-10. Enl. meddelande 33 från Postmuseum var stavningen HÖR mellan 1908 fram till 1917-03-31.
  1919 Brev frankerat 7+7 öre stämplat PKX ??2 B 1919-06-01, med adress Åsbo, Höör. Eftersänt till Malmö 1919-06-04
  1920 Brev frankerat 10+15+5+5+5 öre stämplat PLK 139 C 1920-07-09, med adress Åsbo, Höör.
aumiss 10ba 1980 Vykort skrivet 1980-06-10. Kortet hamnade kanske av misstag i Höör fredagen 1980-06-13. Kanske har Posten här satt på en lördagsetikett för att inte ytterligare försena kortet till Lund. Tack Bjarne för såväl bilden av kortet som  gissning på hur det gått till.
231621 2006 Frankostämplat 2006-04-24. Posten Höör har strukit över 24 och korrigerat datum med sin datumstämpel 2006-04-25.

 

Lokalporto upphörde 1951-06-01

Lokalporto 1927, se nedan kartor över Stockholm, Göteborg och Malmö från 1927 års Posthandbok.

Med Lokalförsändelse förstås försändelse, som inlämnats å fast postanstalt eller som dit inkommer utan att hava vare sig behandlats av lantbrevbärare eller genom postverkets försorg befordrats å järnvägs-, ångbåts- eller landsvägslinje och vilken försändelse från sagda postanstalt eller annan fast postanstalt å samma ort tillställes adressaten direkt eller genom lokalbrevbärare, ävensom försändelse, som postbehandlats allenast inom ett särskilt, av Kungl. Maj:t fastställt lokalpostområde.

Länk Årtal

Beskrivning periuoden 1951-06-01 då Lokalporto upphörde.

Lu LokalRapid 1918 Lokalpost frankerat 7 öre stämplat Stockholm 2, 1918-08-03. Brev till Rederiet för S/S Rapid, eftersänt till Box i Stockholm.
Lu32 litet 1919 Litet kort endast 64 x 41 mm sänt lokalt inom Hälsingborg med 12 öre Medaljong stämplat 1919-07-07. Borde räckt med 10 öre som brevkort Lokalportotaxa brev 1919-07-01 --1920-07-01 - 10 öre.
Lu LokalSth 1927 Karta över Stockholms Lokalportoområde ur 1927 års Posthandbok
Lu LokalGbg 1927 Karta över Göteborgs Lokalportoområde ur 1927 års Posthandbok
Lu LokalMa 1927 Karta över Malmös Lokalportoområde ur 1927 års Posthandbok
Lu LokUppsala 1931 Lokalbrev 10 öre, REK 20 öre. Porto 30 öre GV, sänt lokalt stämplat Uppsala 1931-09-21
m26 Bifr 1940 1922-10-01 var lokalporto 10 öre, Riksporto 15 öre. 1942-04-01 höjdes Riksbrev till 20 öre. Detta brev frankostämplat 1940-08-19 Lic. 6776, är frankerat som lokalbrev med 10 öre, men bifrankerat med 5 öre frimärke = Riksporto. Inget tecken på Eftersändning eller lösen av något slag. Med fönsterkuvert är det svårt att avgöra OM adressaten var lokalt eller riks ? Troligen bifrankerat redan på företaget.
Efters 506Ma40 1940 Lokalbrev frankostämplat med Lic. 506 Stockholm 1940-07-31. Lokalbrev Eftersänts som Riksbrev med 5 öre Bellman till Malmö. Eftersänt igen till Centralhotellet Sundsvall. Lokalporto 10 öre, Riksporto 15 öre fram till 1942-04-01.
Exp 63Ensk 1942 Ilpost- Express från Älvsjö till Enskede som räknas som lokalporto. Lokalporto 10 öre, Express inrikes 30 öre. Porto 40 öre
Efters_506Ma42 1942 Lokalbrev frankostämplat med Lic. 506 Stockholm 1942-07-24. Lokalbrev Eftersänts som Riksbrev med 10 öre Folkskolan till Malmö 1942-08-05. Eftersänt igen till Vasavägen Stocksund. Lokalporto 10 öre, Riksporto 20 öre från 1942-04-01.
Mar klipp43 1943 I hopp om att skapa en raritet har någon med sax eller kniv gjort denna 3-öring otandad. Korrekt lokalporto med 10 öre. Av alla platser i Sverige är den stämplad i Jönköping1943-12-08.
Au60_10515 1946 Maskinstämpel 214 Stockholm 1, 1946-09-01. 10 öre delat + 5 öre + 15 öre Lunds Domkyrka. Troligen dubbelt lokalporto 30 öre eller filatelistiskt "lavet".
Efters Engl_48 1948 Frankostämplat brev med Lokalporto 15 öre, eftersänt till England som normalt borde kostat tillägg 15 öre. Troligen är det flygtillägget som kostar 10 öre
Try Domini 1949 Affärshandlingar sända från Dominikanernas Bokhandel, Stockholm. Lokalporto upp till 200 gr. frankerat 10 öre Tegner, stämplat Stockholm 1, 1949-10-31.
Lu Skolf 1950 Stort Lokalbrev tyngre än 20 gr. stämplat Göteborg 1950-01-12. Lösenbelagt med 30 öre

Los_1951-06-04

1951

Lokalporto 15 öre upphörde 3 dagar tidigare. Rätt porto 25 öre och därför Lösenbelagt med dubbelt felande porto 20 öre, vilket inte redovisats på brevet.
  1951  

 

?????????????????????????????????????

 

Ur Internationella Postfördraget 1947.
Färg År

Beskrivning (Lured)

Blått   Frankotecken, (frimärke) som motsvarar avgiften för ett vanligt brev av enkelt porto
Rött   Frankotecken, som motsvarar avgiften för ett vanligt brevkort
Grönt   Frankotecken, som motsvarar avgiften för en  vanlig trycksaksförsändelse av enkelt porto
Rött   Stämplar, som äro framställda medelst frankostämplingsmaskin, skola ha högröd färg, vilken valör de än motsvara.
    Såvitt möjligt används latinska bokstäver och valören anges med arabiska siffror

Rött ska det alltså vara i Frankostämplar

om vi undantar Tyskland som från år 2000 har alla frankostämplar i blå färg.

Från 2009-01-01 levereras i Sverige endast frankostämplar i blå färg.

Det finns ofta mer att läsa om dessa lite udda objekt i tidningen Bältespännaren

Länkar:
Main page Posthistoria Huvudsida

Brevkort  FTP

Gratispost Hybridpost 

  Microtryck 

Art Envelope   PKM- Kod 4 Poste Restante Turistporto Remail Länksidan