Liatorp. 

Huvudsida för . . .

Liatorp, tätort i Älmhults kommun, s. Småland (G-län), 17 km n.ö, om Älmhult; 560 inv. (1993). Liatorp ligger i en bygd med lång industritradition. I orten finns bl.a. Bröderna Bengtsson Mekan AB, som tillverkar transmissonsprodukter. Södra stambanan passerar orten. - Ortnamnet innehåller en form av ordet lid "backe", "sluttning" och torp "nybygge". (ur Nationalencyklopedin 2000).

1862 var Södra stambanan från Malmö till Liatorp klar. Liatorp var den norra ändpunkten. Den första oktober 1863 invigdes bansträckan Liatorp-Alvesta. Det var nog denna nymodighet som satte fart på utvecklingen i Liatorp. Vissa uppgifter säger att Posten i Liatorp öppnade 1863-12-01. Telefonstationen kom betydligt senare.

Ur Cirkulär 1863 / 14 ang. Habo m. fl. orter

1896 var i alla fall  Fröken J. Nilsson Telegraf och telefonföreståndare och  E. Ericson var Järnvägs- o postföreståndare.

 

Kedjehjul - Kugghjul

Bengtsson Mekan Ab har sedan starten 1943, i Hultaberg strax sydost om Älmhult, utvecklats till ett av Skandinaviens största företag inom transmissionsprodukter. Uppgifterna hämtade ur företagets katalog från 1968. Tack till Kjell Johansson för uppgifter om företaget.

SwePart Transmisson i Liatorp

 Frankokuvert

1973

Frankokuvert från Bröderna Bengtssons Mek. Verkstad AB. Lic. nr 15288, stämplat 1973-12-13

Tidigare bild

1960-tal

Till vänster ses den tidigare fabriksbyggnaden, till höger den senare som ses ovan.

4bildsvy

1960-tal

Hälsning från Liatorp. 4-bildsvykort från mitten 1960-talet

Lia 4bildfarg

1960-tal

Hälsning från Liatorp. 4-bildsvykort i färg från slutet av 1960-talet

Hugo P.

2010

Hundraåringen Hugo Petersson och hans firande tillsammans med släkt och vänner

 

Liatorps Vykort under Hundra År

Ett utomordentligt trevligt häfte med nästan 100 bilder av vykort skapat 2014. En nostalgisk återblick på vyer som varit, och en del som fortfarande finns kvar.

Utgivet av Kultur och samhälle, 34374 Liatorp

 

 

Hotellet i Liatorp.   

Gamlelycke skola

  Bankhuset i Liatorp.

Dokument, officiella och inofficiella .

Main page Vykort   Fotograf Joh. Joh. Kloka Anna
Liatorp hembygd Liatorp v. om järnväg Liatorp ö. om järnväg Liatorp omgivningar Hugo P.
Agunnaryd   Råshult  

Småland - Ett av de Landskapsvapen som finns i serien. Dikterna troligen skrivna av E. L. vilket med stor sannolikhet står för Johan Oskar Emil Linders

Skrivet och oskrivet om Liatorp bakåt i tiden.

 

Liatorp.

Liatorp från ovan (Li 89a)

Flygfoto. Omkr. 1940.  I bildens v. sida vägen mot Diö, i övre mot Agunnaryd. Förlag: I. Steen, Papper & Kemikalier, Liatorp. Foto: Liljeqvist. Ensamrätt Almquist & Cöster Helsingborg.
Joh. Joh:s butik i Liatorp På 1950-talet inrymdes Wickströms Herrekipering i lokalen. Foto: Okänd

? Kunglig  Hovfotograf ?

OII Oscar II  på styv kartong i format 105x185 mm, möjligen Fotograf Joh. Johansson Liatorp.

  Snabbval till olika (be)skivningar om Liatorp :

Fotbollskupletten 1933. 1917-års Telefonkatalog 1910-års Handelskalender 1896-års Handelskalender
1883-års Handelskalender Vyer från Liatorp. Andra bilder Litteraturhänvisning

Liatorpsvisan.

Troligen skriven av Ernst H. Karlsson någon gång i mitten på 1930-talet.  Han använde ofta sign. "Ögat". Melodin är tack vara Dan inte längre okänd. Ett gammalt skillingtryck kallat  Petter Jönssons Amerikaresa.  I texten nämnes 37 Banker - butiker - yrkesmän. I dag (år 1999) kan du räkna dem på ena handens fingrar.

1. Jag nu en rundtur uti affärer vill vandra,

att se på varor och kanske även att handla,

ty har man köplust så finns det finfina chanser

ty köpmän finnes i alla möjliga brancher.

7. Och B. H. Holmberg har postelin uppå lager

hos Mariana där blir man krullig och fager.

Och Ivar Karlsson han raka skägget från hakan

hos Hilding Johansson får man sovel till kakan.

2. En ny fabrik vid landsvägen börjat att snurra

och hos Erik Dahlkvist där hör man bilarna surra.

Hos L. J. Bengtsson är fart i saxar och nålar

hos Putte säljer man både papper och tvålar.

8. Hos K. S. får man en säck fina potatis,

och Bendorff säljer ju billigt, närapå gratis,

och Ellen Hansson hon säljer fina gardiner

och Kalle H. säljer både mjöl och maskiner.

3. Och Ellen Karlsson hon tyger realiserar

och Villgren ystar och mjölken separerar.

Hos E.H.K. fina blommor planterar

och hos Ernst Karlsson man klockan får reparerad.

9. Hos Blomkvists skoaffär köpte jag ett par stövlar

vid nästa hus tänkte jag det var tusan bövlar

dä ä sista dagen på växeln jag får ej vänta

så jag gick in där med fem riksdaler plus ränta.

4. nya fiket man vet hur kaffet ska smaka

och Nisse Holmberg kan båd:e klippa och raka,

och strax intill finnes nya möbelaffären

och Kalle Strid säljer både Crecent och Värend.

10. Hos Radio Nilsson vi hörde radio från eter

hos Samuel ved fanns i famn, nej ja menar i meter.

Hos Hilding Larsson jag köpt en skjorta som blänkte

och hos Nils Patrik där skrev upp mitt testamente.

5. Uppå hotellet där var det Almkvistas lära häromdagen

då mönstringspojkarna visa ryggen och magen.

Hos Wickström fanns det kostymer för att sig skyla

mot kvinnoblickar och kanske även för kyla.

11. Och John E. Pettersson säljer goa bananer,

och Otto Söderbom bakar fina krokaner.

Hos Segerberg finns det mat på disk och i skålar

i Steens affär finns det både puder och tvålar. 

6. Och S. J. Pettersson gör en tårta så finer

och i Oscaria finns det skor och bottioer.

Och Axel Svensson han säljer fina presenter

och Oscar Mattsson han säljer medikamenter.

12. Ja, Nu jag hoppas att inte någon är glömder,

när jag hos alla har varit, kassan är tömder.

Så nu jag slutar med denna barnsliga sången

Och ser om Yngve är kvar på damfrisörsalongen

Fotbollskupletten 1933. 

Både melodi och författare är okända.

Det är dock troligt att Ernst H. Karlsson är upphovsman även till denna visa, av texten att döma ur en revy från detta år.

Vers 1.

 I revyer bör det finnas, en sång att minnas, nå’t ”seriöst,”

om den saknas denna gången, det i salongen lätt blir nervöst.

För att undgå en sådan blamage, Jag om Liatorps fotbollslag

skrivit denna lilla kuplett, me’ refräng på vanligt sätt.

Ref.

Refräng: Heja! Friskt humör vår elva! Heja! Heja! I. F. K!

Visa Ni kan spela själva, Ni ä’ ju elva förutan något lånt,

lägg i spelet bå kropp o själ ja bara träna o gå på.

Många mål Ni in kan smälla Heja, Heja! I. F. K.   

Vers 2.

Segerberg ska målet vakta, o noga akta att de’ ej blir mål.

för honom lyfter vi på hatten, ty kvick som katten Han vaktar vid sitt hål.

Han har klarat mången svär situation, ty han spelar me takt o me’ ton.

När han räddat vårt lag från ”däng” ska han ha en egen refräng.

Ref.

Refräng: Heja Folke! lille grabben, så kvick i labben.

Du alltid är, Du följer finfint me’ galoppen, me’ hela kroppen

Du ger åt laget färg Vi väl aldrig haft en ”tocken”, som förut vatt målvakt här.

”Sätt en lapp för öronlocken” när vi heja för Segerberg. 

Vers 3. 

Yngve Blad på mitten spelar, om center delar han många bollar ut.

Men om högeryttern haltar, o ej förvaltar, tar snart intresset slut.

Yngve förr varit lagets kapten, o ä’ kvicker uti sina ben.

När han dribblat å en fyra, fem, stämmer vi upp vår refräng.         Refräng. Som efter första versen.

Vers 4. 

Oscar Larsson vänsterytter, så kvickt sig flytter från fienden.

Han har fart i sina påkar, o jämt han råkar, o de’ blir skott me’ kläm.

Som kapten.har han tur me sin slant, o .han sköter sej fint på sin kant,

av hans skott kan bli poäng, därför tar vi vår refräng.                   Refräng: Som efter första versen.

Vers 5.

 Lindös-Lennart vänsterinner, han å väl finer uppå sin plats.

Om nå´n gång det bliver hörna, me’ skallen törnar han bollen in me’ hast.

Aldrig synes han festa en smul, o därför ä hans form alltid kul.

Han ä fin i detta gäng, därför ta vi vår refräng.                              Refräng: Som efter första versen. 

Vers 6.

Ja de’ ä många fler i laget, men en i taget är drygt att ta.

Därför tar vi nu en klunga, när vi ska sjunga om dem i da.

Heja Sture o. Lasse o, Eng, Heja Henning o Erik o Sträng.

Ligg nu alla i me’ kläm, så inte Liatorp får däng.                       Refräng: Som efter första versen. 

Vers 7.

Herr Levin ska klubban sköta, o ordet föra va’ chef för allt

”Möllaren” me flaggan kutar, så domarn tutar, när han befallt

Simon skulle va’ lagledare, när bå´ hemma o borta Ni ä,

men för de’ mesta ä han väck, men vi heja lika käckt.      Refräng: Heja frist humör vår elva, o. s. v.

LiatorpsRevyn 1961

Li Ra 1961

Program för Liatorps-Revyn 1961

Li Rb 1961

Program för Liatorps-Revyn 1961

     
     

 

 

Utdrag ur 1917 års Telefonkatalog.

Till stationen var 15 abonnenter anslutna. Det var en helt manuell telestation med 2-siffriga nr. Tala gärna om för mig var huset låg.

 Här i nr-ordning

Nr Namn Nr Namn
1 Diö Järnvägsstation 9. Larsson, Wilhelm, Handlande
2 Hedin, Carl A., Disponent 10. Liatorps Järnvägsstation
3. Frostenson, G. Grosshandlare 11. Johansson, S., Handlande
4. Peper, J. E. Källarmästare 12. Gämla Fabrikers Aktiebolag, Diö
5. Holmberg, B. H. Handlande 13. Sydsvenska Kredit-Aktiebolaget Exp.
6. Andersson, Carl, Handlande 14. Agunnaryds Sparbank
7. Johansson, G., Boskapshandlare 14. Lagerstedt, C. G., Sparbankskamrer
8. Fransson, Oscar Handlande 15. Fix, Koop. Föreningen, Diö

Telefonkatalog 1934 - 35 Liatorp. 

Till stationen var nu 40 abonnenter anslutna. Det var en manuell station med 2-siffriga nr. Diö hade nu fått en egen telefonstation.

Nu ordnade i bokstavsordning

Nr Namn Nr Namn
11 Bengtsson, Axel, Verkmästare 8. Lewin, A. Th. Köpman
29 Bergman, Nils 4. Liatorps Hotell, Fröken Alma Bengtsson
33 Carlsson, Arvid, Fabrikör 33. Liatorps Möbel- & Snickerifabr. Arv. Carlsson
30 Dahlkvist, Erik, Bilstation & Velocipedaffär 6. Mattsson, Oscar Handlande
16 Elektr. byrå, Gottfrid Nilsson 3. Peper, E. M. Fru
35 Eng, Oskar, Kronofjärdingsman 9 Petersson, John E. Spec- & Div.-affär
24 Enqvist, J. A. Lantbrukare 26. Petersson, S. J. Bageri & Café
23a Hamilton, Herbert, Greve, Agronom 20 Pripp, Hj. Doktor, Sommarbostad
23b Hamilton, William, Greve 19. Sandberg, K. Slaktare
28 Hansson, Carl, Järnhandlande 32. Steen, C. Handlande Målaremästare
2 Hedin, Carl A., Disponent 17 Svensson, Bröderna, Firma
5. Holmberg, B. H. Handlande 7 Svensson, Ester, Distriktsbarnmorska
15 Karlsson, Hj. Bil & Smidesverkstad 31 Svensson, Samuel A. Trävaruhandlande
18. Johansson, C. B, Charkuteriaffär 13. Sydsvenska Banken, A-B. Avdelningskontor
21 Jonasson, K. S. Vedhandlande 36 Wickström, G. Herrekipering
25 Jonsson, Aug. Bil- & Omnibussstation 1 Willgren, B. Mejerist
10. Järnvägsstationen 22. Winkler, Nils, Spånghults Säteri
12. Larsson, Hilding, Handlande 34 Åsbo H:s Vägkassa Vägförman
       

Annonser i samma katalog 1934 - 35.

 

Telefonstation i Liatorp.

Wanda Elise Nilsson f. 1885 i Gölshult Lida Liatorps Jernvägsstation Stenbrohult (Kronobergs län, Småland). Hon var dotter till Handlande Jöns Nilsson (f. 1853) i Liatorp och h.h. Selma Teresia Malmqvist (f. 1862).  Vanda Nilsson träffade Uno Reinhold Jönsson i Virestad.

De arbetade båda i Abrahamsryd, Virestad och blev  vigda 1882. De fick 2 barn innan de flyttade till Liatorp 1885, där det 3:e barnet Wanda föddes. Selma dog 1887-10-12 i lungsot endast 25 år gammal och lämnade sin make Jöns att ta hand om de 3 barnen. Wanda gifte sig 1882-08-30 med Uno Reinhold f. 1887-09-13 i Ballingslöf N:o 4, Stoby  (Kristianstads län, Skåne). Han var son till  Banvaktare Jöns Nilsson i Ballingslöf N:o 4 i Stoby. Paret Wanda och Uno bor 1920 i Nässjö. De får sonen Åke 1914

Här några vykort sända till Wanda, då hon var Telefonföreståndare i Liatorp.

Liflyg (80)   År Beskrivning, Föreståndare Wanda Nilsson för Telegrafstationen.

LiVanda Nils 1908 Vanda Nilsson arbetar på Telefonstation 1908

LiWandaN 1915 Vykort skickat till Fru Wanda i Nässjö.
Li41Blomq 1915 Vykort skickat till Åke troligen sänt av Fam. Blomqvist, Skomakeri från Liatorp 1915-12-11. Åke är son till Wanda och Uno

LiWandaEs 1923 Vykort skickat till  Wanda från Italien till Nässjö, Eftersänt till Telefonstationen Liatorp 1923-07-20

Li Uno 1923 Vykort från Uno till svärfar Jöns som nu tydligen bor på Telegrafstationen, Liatorp. Stämplat Nässjö 1923-07-19

LiVa1933L 1933 Vykort från Lund 1933-02-08 till Fru Vanda Jönsson, Vislanda.

LiVa1933 1933 Vykort från Helsingör 1933-07-20 till Fru Vanda Jönsson, Liatorp. Maskinstämplat

LiVaVislanda 1934 Vykort från Nässjö 1934-01-07 till Åke Järnvägen i Vislanda

LiVa1940 1940 Vykort från Huskvarna 1940-07-31 till Fru Vanda Jönsson, Killeberg.

 

Sveriges  Handelskalender 1910.

Utdrag ur ovanstående: 

Liatorp: Järnvägs-, post- (1), telegraf-, och Rikstelefonstation inom Stenbrohults socken Allbo härad. 

Järnvägs- o postföreståndare: N. O. Holm 
Telegraf- o telefonföreståndare: frkn. Vanda Nilsson
Sydsv. Kreditb. Afd.- kontor: Styr. G. Frostenson o. N. J. Gummesson
          Förest.: J. E. Peper 
          Kassör: M. Gummesson 
Hotell ägare: J. E. Peper 

 

 

Handlande och  

handtverkare. 

Industriella

 anläggningar.
Adamsson P. M.

   Bagare.

Andersson Alb.

Div. 1894.

Orgelfabrik

Wirell E.

Andersson Carl

Spannm.o Div.

Bengtsson L. J.

Skräddare.

Blomgren Otto A.

Div. (Bråna).

Ångsågar

Blomqvist P. J.

Skomakeri.

Carlsson A. J.

Mjöl (Vedåsa).

Liatorp

Luberg Chr.

Frostenson G.

Spannm. timmer.

Strömma

Johnsson P.

Gummesson N. J.

Skogseffekter.

-"-

Stenberg E.

Hagman J. S.

Agentaffär.

Strömsfors

Ström Johan

Johanisson Jon

Skomakare.

Tjurkö

Danielsson P. M.

Johansson G. F.

Urmakare.

Johansson Samuel

Div o. lantmannaprod.

Egendomar. m.m.

Johansson J.

Fotograf.

Johansson J. A.

Målare o. Lister m.m.

Bergön

Böckman Ernst

Larsson Wilh.

Vikt. o. div.

Bölsnäs

Jonsson Peter

Nilsson J.

Krut o. dynamit.

Hyltan

Ekström L. W.

Nilsson Johanna

Div. (Ängtorpet).

Rephult

Faeltenborg L. B.

Olsson C. H.

Div. o. mftr.(Fridhem).

Ryd

Karlsson Salomon

Olsson Elin

Bageri.

Spånghult

Luberg Chr.

Persson P. A.

Mftr, spec. o. div.

Vedåsa

Nilsson N. J.

Pettersson C. E.

Lantm. o. foder.

Värpeshult

Fören. Egna hem

Sandberg Carl

Charkuteri.

 

 

Schander C.

Bagare.

 

 

Svensson Eric

Div. (Rephult).

 

 

Svensson P. A.

Div. (Bråna).

 

 

 

 

 

 

Sveriges Handels-Kalender 1896

Utdrag ur ovanstående:  

Liatorp: Järnvägs-, post-, telegraf-, och Rikstelefonstation inom Stenbrohults socken (3000 inv.), Allbo härad.

Järnvägs- o postföreståndare: E. Ericson  
Telegraf- o telefonföreståndare: frkn J. Nilsson
Agent för: Mutual Life, Tor, br,: J. S. Hagman
          Victoria, lf.: Karl Lünning  
Annonsförmedlare: Gumaelii Annonsbyrå; Stockholm
Hotell ägare: J. E. Peper  

 

Handlande och

handtverkare. 

Egendomar. m.m. Ägare/verksamhet
Andersson Alb.  div. 1894

Bergön,Stenbrohult

eg. J. Meyer

Andersson Carl, spml, mftr o. div. 1893 Bölsnäs eg. W. Dahlberg
Blomqvist, P. J. läder samt skomakare Hyltan eg. G. V. Moberger
Engzell, C. J. Rephult, div. 1895 Rephult, Stenbr. m. privat vårdanst. för idioter
Frostenson, G. spml, mjöl o. virke   eg. L. B. Faeltenberg
Gummesson N. J.   spml, kreatur o. skogseffekter    
Hansson, Axel urmakare Ryd (Agunnaryd) eg. J. Berglund
Håkansson, Karl (Fridhem), mftr o. div.    
Håkansson, S. M. ved o. bark Spånghult eg. Å. Lyberg
Ingemanson, P. div. 1895 Vedåsa, Agunnaryd eg. A. H. Pihl
Johansson, A. J. Degernäs div. Verpeshult eg. Julius Meijer
Johansson, J. fotograf Örsjöholm eg. J. Nilsson
Jonsson, Algot mftr 1893    
Jonsson, B. div. 1895    
Ljungberg, Justus div. 1895 Industriella anläggn.  
Lustig, J. *) Råshult, Stenbrohult sn div. Bryggeri:  
Nilsson, Christina garn o. mftr 1893 Liatorps ölbryggeri eg.  J. D. Peper
Nilsson N. Ryd, mjöl o. div.    
Olsson, Britta Eneryda, Virestad sn, mjöl Mejerier:  
Stenberg, S. Lammakulla, div. Bråna, Agunnaryd sn. eg. Aug. Nilsson
Svensson Jon Eneryda, Virestad sn. Div. Kylfe, Virestad sn. eg. N. J. Gummesson

 

 

   

 

Handlanden, uppgifter  hämtade ur Sveriges Befolkning 1900, 1890.

med adress Gölshult Lida, Liatorp och Björnhult, Rephult.

1900

1890   1900 1890
Andersson, Frans Oskar   f.1859 Andersson, Frans Oskar f. 1859   Johansson, Ernst Edvin   f.1879  
Andersson, Ingrid Sofia   f.1869     Johansson, Samuel   f.1870  
Andersson, Johan Axel f. 1873, Handelsbiträde     Johnsson, Sven Magnus   f.1857  
Andersson, Sven Albert   f.1864     Karlsson, Anton Fredrik  f. 1849  
Bengtsson, John   f.1827 Bengtsson, John f. 1827   Lustig, Jonas   f.1830 Lustig, Jonas f. 1830
Frostensson, Gustaf   f.1847 Frostensson, Gustaf f. 1847   Nilsson, Jöns   f.1853 Nilsson, Jöns, 1853
Gummesson, Nils Johan   f.1855 Gummesson, Nils Johan f. 1855      
Hansson, Johan Gustaf   f.1837 Hansson, Johan Gustaf   f.1837      
         
         
  Andersson, Anders f.  1850     Johnsson, Anders f. 1842
  Håkansson, Sven Magni f. 1855      
         
Engzell, Karl Johan 1844, Rephult     Söderström, Edvard 1839, Rephult  
         
Adamsson, Peter Magnus f. 1858 Bagare Adamsson, Peter Magnus f. 1858 Bagare      
Ingemarsson, Peter f. 1846 Bagare Ingemarsson, Peter f. 1846 Bagare   Knudssen, Kristian Peder f. 1849, Slaktare  
Sekander, Karl Magnus f. 1849 Bagare Sekander, Karl Magnus f. 1849 Bagare      

 

 

Sveriges Handelskalender 1883.

Utdrag ur ovanstående:

Liatorp: Jernvägs-, post- (Ib), o.  telegrafstation inom Stenbrohults socken (2600 inv.), Allbo härads länsmansdistrikt o. fögderi, Vestra Värends domsaga af Kronobergs län vid s. Stambanan, 50 km. fr. Vexiö, 96 km. fr. Karlshamn, 150 km. fr. Malmö och 161 km. fr. Jönköping.

Jernvägs- o postföreståndare:  O. Tornberg  
Domare: se Vexiö  
Ordf. i Stenbrohults skns kmst. o nämnd: se Elmhult
Kronofogde: se Alfvesta
Kronolänsman: se Elmhult
Ombud för Göteborgs köpm. -förening: Magnus Person (adr. Liatorp & Degernäs)

 

Handlande och

handtverkare. 

Egendomar. m.m. Ägare/verksamhet
Björnsson, B. spml, virke o. div.

Bergön(Stenbr.)

egare  H. af Klinteberg

Frostenson, G. spml, o. virke Diö (Stenbrohult) m. oljeslageri, qvarn o. såg
Gummesson N. J.   spml, o. virke Fanhult (Virestad) m. trämassefabr. o. tillv. af tändtråd
Håkansson, J. (Horshult), div. Ryd (Agunnaryd) egare C. H. Sörensson
Liatorps ölbryggeri eg. J. D. Peper Spånghult (Virestad) egare Å. Lyberg
Lustig, J. *) div.

Stensjöholm (Agun.)

egare E. Lindström

Möller, Aug. B. (Gemön), div. Verpeshult (Stenbr.) egare O. Klingspor
Nilsson N. (Ryd), div.
Schander C.   Bagare.
Stenberg, S. (Lammakulla), div.

*) Boddraken från Josef Lustigs butik (Josef enl. Folkminnen och Folktankar) finns i Linnegården, Råshult. 120 cm lång, 32 cm hög tillverkad  i trä av Lustig själv år 1865. (Ibland kallad Jonas Jönsson Lustig) Enligt Sv. Bef. 1890 finns ingen Josef Lustig, se nedan. Möjligen kan detta vara en bild av Jonas Lustig ??

  Beskriven av Gotth. Virdestam i Folkminnen och Folktankar. Enligt andra uppgifter öppnades butiken först 1870. Lite motsägande uppgifter ?

Lustig ur Sv. Befolkning 1890

Post 1232736
Lustig, Jonas
Handlande
f. 1830 i Stenbrohult (Kronobergs län, Småland)
Gift man, far i familjen
Liatorps Jernvägsstation Köpingslikt område
Stenbrohult (Kronobergs län, Småland)
Födelseort i källan: Stenbrohult
Post 1232737
Svensdotter, Elin
f. 1844 i Virestad (Kronobergs län, Småland)
h. Gift kvinna, mor i familjen
Liatorps Jernvägsstation Köpingslikt område
Stenbrohult (Kronobergs län, Småland)
Födelseort i källan: Virestad Kronob. l.
Post 1232738
Svea Mathilda Amalia
f. 1874 i Stenbrohult (Kronobergs län, Småland)
d.
Ogift kvinna, barn i familjen
Liatorps Jernvägsstation Köpingslikt område
Stenbrohult (Kronobergs län, Småland)
Födelseort i källan: Stenbrohult

Vyer från Liatorp.

javascript:ShowAWindow('Joh_images/joh_virestadflyg.jpg') javascript:ShowAWindow('Joh_images/joh_elings.jpg')
Bild Årtal Text, motiv, beskrivning Nr
       
Li 16. 1940 Vita huset till vänster Sandbergs Charkuteri. Omkr. 1940. Fotograf okänd. -
Li18 1902 Byggnaden längst till höger är den som hela 1950-talet benämdes "Fiket". Oscar E. Kulls Grafiska Anst. Malmö. Foto Joh. Johansson Liatorp omkr. 1902.  
Li 19.

1906

F.d. Bröderna Svenssons Specerier omkr.1906.  Vem var då innehavare enl. 1910 års kalender?  Fabriks-o Handels-aktiebolaget Lorentz  Larsson Halmstad. 7175.
Li21 1902 Liatorps By 1902. Till höger S&E. Johansson butik. ( Samuel & Ernst Johansson 1900-1903) Tidigare Jonas Lustigs butik. Boddraken från butiken finns i Linnegården, Råshult. (Se särskild bild.) O. E. K. 5181
Li 43.

1900

Liatorps Järnvägsstation,  söderifrån omkr. 1900. Beskuret större kartongkort av okänd fotograf. (skulle kunna vara Fotograf Joh. Joh.)  
Li 47. 1901 1901 Bageri, Bank,  Hotell  sett från norra järnvägsövergången..  O E. K: 17
Li 52. 1950 Omkr.1950 vägen mot Virestad . Siri Schanders Butik revs i sept. 1990. Foto okänd.  
Li 52 Manöver ? Foto från Manövern 1940. (Prins Carl Johan till höger) Nr. 1. Tveksamt om bilden är från Liatorp? Fotografen är dock med stor sannolikhet Ivar Carlsson i Liatorp  

Liatorp sett från luften

Liflyg År Beskrivning, motiv, text.
Liflyg 64 1964 Liatorp söderifrån med "Gölen uppe t.v. och Järnvässtation nere t.h. Stämplat Liatorp 1964
Li_Flyg1961 1961 Liatorp söderifrån med "Gölen uppe t.v. och Järnvässtation nere t.h. Obegagnat
    Se vidare länk Omgivningar

Bilder från ett annat Liatorp, Hälsingborg.

Li Hbg 3 Helsingborg, Liatorp. Färgfoto. Bilden tagen tidigt 1900-tal. Samma hus som Hbg 1 nedan.

Li Hbg 1 Liatorp, pr Helsingborg. Omkr. 1902. Förlag: Killberg, Helsingborg nr 439

Li Hbg 1a Som ovan men röd text. Förlag: C. N:s Li, Stockholm, nr 1781
Li Hbg 1b Som ovan men svart text. Helsingborg  Liatorp.

Li Hbg 2 Helsingborg, Liatorpsområdet och viadukten Foto: Almqvist & Cöster Helsingborg. Bruntonat
Li Hbg 4 Helsingborg, Liatorpsområdet. Omkr. 1950-talet

Litteraturhänvisning. 

1883, 1896, 1910. Svensk Handelskalender   1917 års Rikstelefonkatalog 
1918-1922. Folkminnen och Folktankar 1956. Stenbrohult Sockens Historia
Stenbrohult i Forntid och Nutid utgiven av Hembygdsföreningen Linnés. Några artiklar om Liatorp 1965 Bilder ur Lanthandelns Historia. ICA-Förlaget
1971. Levnadsfragment av Erik Ljungcrantz 1972. Odalmöda och Framtidstro av Ernst H. Karlsson, Liatorp.  Illustrerad av Sven Hagman
1972. Männislor och Händelser av David Ljungcrantz 1977. Några blad ur Liatorps historia av Ernst H. Karlsson 
Vi Smålänningar 1982 nr.6 Om Gamlelycke Skola av Hjalmar Carlsson  
1999. Nationalencyklopedin  Focus I (1998), Focus II (2000) av Georg Sandberg

 

Boken "Tidernas godis" av Liatorpsfödde Sven Hagman.  Mycket fina färgbilder och läses med förtjusning av alla godisälskare. Utsedd till årets bok 1986.

En annan stor Liatorpsprofil var Gunhild Svensson (1921-1995). Stor markägare, som hade hela tiden bott och levat i föräldrarnas fastigheter. Allt orört sedan slutet av 1800-talet. Vart tog allt detta intressanta Liatorpsmaterial vägen. Tänk en vind orörd sedan 1900. Jag hoppas innerligt att någon tog hand om alla papper och skrivelser som fanns där, som säkert berättade massor från äldre tider. Min förhoppning grusades fullständigt. Det mesta kastades nog i containrar för att lite senare hamna på tippen.

Liatorpslänkar:

Liatorp.nu Liatorps IF Dans sida Liatorps Medborgarhus Carl Linnaeus
Birdhouse Liatorp   Stig Lundins historiska sida Stig Lundins Liatorp Linnés Hembygd

Interna länkar

Main page Vykort   Fotograf Joh. Joh. Kloka Anna
Liatorp hembygd Liatorp v. om järnväg Liatorp ö. om järnväg Liatorp omgivningar  

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>