Kvalitetskrav ISO.

Kvalitetskontroll införs på de flesta företag. Posten utgör i det fallet inte något undantag.

Tanken med denna sidan, är att presentera ett lite udda område som många kanske inte tycker hör till filatelin. Frimärke som makuleras på ett eller annat sätt är dock i högsta grad ett filatelistiskt objekt. En del objekt kan dock lika gärna räknas till Bältespänneri. Dessbättre är gränsen mellan Filateli, Postal Dokumentation och Bältespänneri  numera inte så starkt markerad.

Före bolagiseringen av Posten 1994, så följde ALLA samma regler och föreskrifter och hade i stort samma typ av stämplar. Efter 1994 verkar varje "region / avdelning" göra lite som de själva finner bäst. Det märks såväl på stämplar som rutiner.

Andra av mina lite udda sidor:

Main page

Posthistoria

Hybridpost  Gratispost Postgiro Turistporto

Länksida

Kvalitetskontroll ISO 9002. 

Se bild 1.

Fick för några veckor sedan (1998-08) ett brev där frimärket var makulerat med en liten rund stämpel, stor som en 10-öring med bokstaven K samt under denna tre siffror. Den lille filatelisten inom mig vaknade till liv. Vad kunde det här vara för en ny stämpel ?

Länk År

Beskrivning

ISO 3frim   Stämpeln används normalt till att kvalitetsstämpla den blå lådans streckkodsetikett. I undantagsfall används den  även till att makulera frimärken med.
ISO Hsh 2000 Brev med frimärket makulerat Hsh före 2000 på Serviceterminalen i Hässleholm.
ISO 2260 2000 Ofrankerad talong insänd men returnerad av Posten tillsammans med Bl. 2260.01 (jul 98). Postad på nytt med fullt porto som makulerats med Kvalitetsstämpel i Nässjö. Av katalogen att döma så borde det vara år 2000.
ISOK627 2004 Brev med 8 frimärke vackert makulerade med  [K 627]
ISO 733 2004 Vykort skrivet 2004-07-19-till Naturex AB med frimärket makulerat med  [K 733]
Duva 2005 I Malmö 2005-03-31 upptäcker den som har nr 301 en Duva och slår sin stämpel på den så den inte flyger iväg.
ISO NochMa 2005 I Nässjö stämplade man 2006-06-02 de nedre märkena, på detta C4 kuvert. I Malmö  upptäckte 638 de ostämplade och makulerade dessa 2 övre märken.
ISO 610 2005 SRM i Malmö har inte funnit frimärket som sitter FEL. Baksidan stämplad 2005-08-01. På terminalen fanns dock en uppmärksam person som satte sin Kvalitetsstämpel på frimärket
Iso M 2005 Ett brev från Söderbärke passerar Malmöterminalen, men där uppmärksammas de ostämplade frimärkena. Att det är 3 märke passerar dock, ty det motsvarar inte något porto. Datum omkring 2005-07-01
D72 2006 En uppmärksam postare i Malmö makulerade dessa märken med sin stämpel D72. Brevet är från dec 2006
ISO Stopp 2008 STOPPKORT. I kamfacket till en viss kund kan det sitta ett plastat A4-blad som av misstag följer med vid utdelning av posten. Detta lägges på brevlådan för att åter hamna i kamfacket, så att brevbäraren ska få upplysningen, och kunden får posten enl. önskemål.
ISO PVI 2008 C4-kuvert där PVI-stämpeln 2008-10-07 har missat frimärkena. Den uppmärksamme postaren har makulerat med sin kvalietsstämpel 0687.
ISO_M38   3 frimärke stämplade med Malmö  (M38)
ISO_2004Kad 2004 Rätt porto 5:50. 7 troligen återanvända frimärke, kvalitetsstämplade [Små/N 5]. Inkjet Karlstad 2004-01-26.

Det Nya Brevnätet startade 1996-04-01.

Det innebar att 56 terminaler blev 13 huvudterminaler och 6 serviceterminaler. Sorteringsmaskiner byggdes om och nyinstallerades. De små orange strecken längst ned på kuverten. Ett brev kan i princip vara maskinstämplat på 19 olika ställen. Den manuella sorteringen som tidigare tog 90 min. tar nu i grov och finsorteringsmaskin (GSM, FSM) endast 4,7 min.

1998-06-11 fick terminalerna i Malmö och Hässleholm sina ISO 9002 certifikat. Posten Brev håller på med certifiering enligt ISO 9001. För att uppfylla ett av kraven använder man en kvalitetsstämpel.

Transporten sker med en ny framtagen stapelbar blå låda. Varje låda har en streckkodetikett som talar om avsändare, innehållet och adressorten.  På varje lådas adresslapp sätter den som svarar för lådans packning och innehåll sin egen stämpel. Dessa stämplar utformas olika på nästan varje terminal. De finns runda. De finns med rektangulär ram i olika storlekar, de finns utan ram med Postterminalens namn, de finns med text av typ Kval-kontr. 223  De flesta har bokstaven K samt ett tre eller fyrsiffrigt nummer. Se nedan

Några olika typer av kvalitetsstämplar från olika orter, avdelningar och tider: (60-80)

Tydligen har man ingen gemensam form/utseende på dem

13 Huvudterminaler.

Umeå, Sundsvall, Uppsala, Tomteboda, Klara, Årsta, Västerås, Norrköping, Karlstad, Göteborg, Nässjö Alvesta, Malmö.

  

Umeå, 2012-06-03, Um 294 Sundsvall, 2012-06-03, Sn 869 Uppsala ISM, 2008-01-15,  små 1092 Uppsala, 1998-01-15,  små C5
 
Karlstad, 1998-10-06, EPP C5 e 044   Årsta 2014 Karlstad, 1997-10-05, små / C5 K 050
Göteborg 1998-10-06 Stora K 428 Göteborg 4141 Göteborg, 2008-01-15, Inrobot 5253 Karlstad små / C5 K 050
STH IRM, 2003-10-23, 136 Tomteboda, 1998-10-06,  Stora (Avslut 2004) Tomteboda, 1998-01-15, Små (Avslut 2004) KLARA, 1998-10-06,  små / C5 K590 (Avslut 2000-04)
Västerås EPP e064 Årsta, 1998-01-19,  små / C5 K 312 Årsta, 1998-10-06, små / C5 K 2173 Årsta 0651
Västerås PT manuell sort Västerås 001 Norrköping (Avslut 2004) Nässjö 715
Alvesta, 1998-11-05, K 209 ePP Malmö K 831 Malmö PTM stora 176 Malmö Postterminal
       
Ort okänd Ort okänd Ort okänd  Ort okänd, 2012-01, IRM 37

6 Serviceterminaler.

Luleå, Östersund, Borlänge, Trollhättan, Visby, Hässleholm.

 

 

   
Luleå  (Avslutad) Östersund  (Avslutad) Borlänge  (Avslutad)  Trollhättan (Avslutad)
Årsta, 1998-11-05, Små C5 Ort okänd Visby brev K010 (Avslutad) Hässleholm, 1998-03-10, (Avslut 2000-04)

Ur Postens info "Brevets väg" år 2000

Den tekniska kvaliteten:
1999 certifierades hela Postens brevverksamhet enligt ISO 9001 - en av de största ISO-certifieringarna någonsin i Europa. ISO står för International Standard Organization och är ett system för att styra och strukturera det dagliga arbetet. ISO-standarden ställer vissa minimikrav på vad man ska göra och hur man ska göra det. Revisorer (BVQI, Bureau Veritas Quality International) följer upp att så sker. Posten följer upp den tekniska kvaliteten i en statistisk mätning som utförs genom testbrev (SWEX). Den internationella revisionsbyrån Pricewaterhouse-Coopers har det operativa ansvaret. SWEX följer upp hela kedjan från avsändare till mottagare och inkluderar bl a olika sätt att posta brev (brevlåda, postkontor, att vi hämtar post hos företag eller att kunden lämnar in sin post på en terminal) eller utdelningssätt (brevbärare, postbox, eller att vi kör ut stora mängder post till företag).

Makulering

   

     

Nyheter
Länk År

Beskrivning

Iso 20 Stick 2002 Stämpel "Stickprovskontroll" 60x20 mm. slagen på Videokodat brev 2002-02-22 i Tomteboda. Daterad och signerad 02-25 ?
Iso 20 M 2007 C4-kuvert med flera märken makulerade med kvalitetsstämpeln. Troligen Malmö hösten 2007
Iso Kontr 2009 Storlek 46 x 19 mm. Är denna stämpel "[KONTROLLERAD]" postal eller icke? Den sitter i alla fall på ett brev från oläsbar ort, stämplat 2009-05-31.
Lu SIFO 2013 En annan typ av kvalitetskontroll utför SIFO. Här ett vykort från Julen 2013 som legat i ett kuvert som registrerat tiden avsändare. -> -> mottagare.

 
 Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

 

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)