Synopsis:

 

 

Websidan http://kjell.smult.com/postsparbank.htm har nu funnits i mer än 10 år och uppdaterats ett stort antal ggr. Dels med  nytt material, men även med nya uppgifter som tillkommit under resans gång. Senaste statistiken säger, att sidan dagligen har  mellan 15 - 20 besök. Det visar att samlarintresset för Postsparbanken får ses som ganska stort. Sidan har alltså inspirerat många andra till att studera denna sparbank och dess historik.

 

Detta gör, att jag nu vill dela med mig och visar därför ett intressant stycke posthistoria, som har tillkommit genom Postsparbanken. Enstaka objekt har tidigare visats i flera olika exponat, men detta är en unik sammanställning av enbart objekt som beskriver Postsparbankens verksamhet i kronologisk ordning.

 

Dess tillkomst och utveckling visas fysiskt på dessa ramar och inte bara lösryckta objekt i den virtuella världen. Insamlandet av material har pågått mer eller mindre aktivt i olika perioder under 40-45 år. De senaste åren har det kommit fram alltmer intressant material, eftersom efterfrågan har ökat bl.a. på internet. Intresset för Postsparbanken på t.ex. Tradera har vuxit kraftigt den senaste tiden. Detta delvis nya material ger en bredare inblick i Postsparbankens utveckling.

 

De 3 första bladen är kopior från de kommitterades Betänkande till Konungen ”En allmän Postsparbank” som jag dock behåller intakt, men bladen visar på uppkomsten och hur starten gick till med förslag på olika blanketter. Denna bok har tillhört den som Kurt Samuelsson nedan, har citerat från en kritisk artikel i Göteborgsposten 1921:

”Då den startades år 1884 hade den visserligen till förespråkare en av Andra kammarens gnidnaste bönder, Nils Petterson i Runtorp, men tidens vindar ha blåst och numera torde det finns tillräckligt med sparbanker utan att Postverket behöver fuska i bankverksamhet”.

 

Kvittenskupongerna är ett eget bältespännarområde och jag vägrar att slakta mina motböcker för att visa alla märkena separat. Jag ser till helheten och nöjer mig med att här exemplifiera de 4 olika huvudtyperna i böckerna.

 

Ett flertal av bilderna som pryder Posten AB:s huvudkontor i Solna kommer från min samling, eftersom Posten AB själva inte hade den typen av material. De fann bilderna på min websida och bad att få dem kopierade till denna utsmyckning.

De finns nu på en lång glasvägg i korridoren på en av våningarna. Se länk Banklinewebsidan

 

Någon kanske tycker det är många reklamblad i exponatet, men de visar oftast på nya sparmöjligheter och erbjudande? Utan dessa blir det dock inte en helhet och den röda tråden blir inte genomgående.

 

 

Detta är bara ett urval av den stora mängd objekt som jag de senaste 10 åren visat på hemsidan nedan. Flera objekt är även på gränsen till unika. Postsparbankens verksamhet från starten, har hittills varit ett ganska okänt tema på utställningar.

 

 

 

 

Litteratur:

 

Betänkandet 1882

Sveriges Postsparbank 1884 – 1933 – Karl Vilhelmsson

Svensk Posthistoria 1941 - Ernst Grape

Postbanken – Kurt Samuelsson

Div. annan litteratur som beskriver delar av sparandet i Postsparbanken

Div. tidningsartiklar

Bältespännaren 1982:1 och 1983:1

Åke Torkelstams intressanta  artiklar, till vilka även jag bidragit med såväl material och synpunkter.

 

 

 

Några viktiga årtal under denna c:a 100 år långa period var

 

1891 höjdes insättningssumman till 2000 kr

1906 introducerades Ficksparbössorna

1912 var banken ett självständigt ämbetsverk

1913 Reklam Sven Klingas Postsparbanksbok

1920 blir det den 5:e byrån i Postverket.

1924 nytrycktes Sven Klingas Postsparbanksbok

1926 Utgavs tidningen Lyckoslanten

1928 infördes skolsparande, med 2 kr insatt vid varje nyteckning

1929  inrättades sjömanssparandet.

1938 kan man träffa sparavtal om minst 3 år och få en X-sparbok med 2,4% ränta

1949 startar ungdomens lönsparande.

1954 höjdes insättningssumman till 15000 kr

1960 ändrades namnet till Postbanken

1962 Allmänna lönsparandet.

1964 Barnbidragssparandet.

1972 Nya lönsparandet.

1974 Postsparbankesrörelsen överfördes till PKbanken

1984 Jubileumsmotbok till alla postanställda

 

 

 

kjell at smult.com

 

 

 

 

2010-05-30